liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Begrens søket
78910111213 451 - 500 of 27956
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 451.
  Aldén, Emma
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Linnéa, Andersson
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen: En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. Kravmärkta varor är generellt dyrare att producera och får därmed ett dyrare pris på marknaden. Därför krävs det att konsumenter har en vilja att betala för detta. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida denna betalningsvilja faktiskt existerar hos studenter. Vi har inkluderat teorier för inkomstelasticitet, priselasticitet, externa effekter och nudging. Tillsammans med tidigare forskning har det diskuterats kring faktorer som påverkar studenters betalningsvilja. En enkätundersökning har även genomförts för att granska studenters kunskaper om Kravmärkningen samt testa deras betalningsvilja för specifikt utvalda konventionella respektive Kravmärkta livsmedel. Utöver enkätundersökningen har information samlats in genom en mailkorrespondens med butikschefen på Maxi ICA Stormarknad Linköping för att få mer kunskap kring eventuella strategier livsmedelsbutiken använder sig av.

  Studien visar att studenterna generellt är väl informerade om existensen av Krav som miljömärke, dock är kunskaperna låga rörande Krav:s arbete och syfte. Vi har observerat att det generellt är färre individer som väljer Kravmärkt framför konventionellt, resultatet skiljer sig dock för olika livsmedel. Faktorn inkomst har vi observerat flera samband gällande, då de högre inkomstintervallen verkar vara synonymt med den högsta angivna betalningsviljan för Bregott. För äggen däremot syns inget tydligt samband mellan högre inkomstintervall och högre betalningsvilja. Ytterligare en faktor som har stor påverkan på betalningsviljan är pris, då större prisskillnader mellan konventionellt och Kravmärkt resulterat i att fler väljer det konventionella alternativet. Individuella preferenser som visat att konsumenten väljer att prioritera miljömärkningar visar att en viss kännedom existerar, men skillnad mellan kännedom och faktiskt agerande föreligger. Vilket även tidigare forskning styrker. Preferenser styr inte konsumtionen i samtliga fall, utan pris verkar vara största influerade faktorn. Detta kan grunda sig i omständigheterna, som bland annat i denna studie skulle kunna vara att urvalspopulationen består av studenter.

 • 452.
  Aldén, Paulina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Behrens, Mia
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Uppköpt!: En inblick i integrationsfasen på ett förvärvat bolag - "Quick and Dirty"2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problematisering: Företagsförvärv är en populär strategi bland företag runt om i världen, trots det faktum att närmare 70 % av alla förvärv misslyckas. Tidigare forskning har pekat på integrationsfasen som den kritiska processen för förvärvets framgång. Oavsett om ett uppköpt företag absorberas eller konserveras, är flertalet forskare överens om att ledningen i det uppköpta företaget har en betydande roll för den sammanslagna organisationen och bör därmed involveras i integrationsprocessen. Trots detta, tenderar forskningen att belysa fenomenet ur det förvärvande företagets perspektiv och sällan ur det uppköpta företagets synvinkel.

  Syfte: Syftet är att beskriva hur ledningen i ett uppköpt företag hanterar och leder förvärvsprojektets integrationsfas, internt.

  Metod: Med ett induktivt angreppssätt och kvalitativ ansats har studien utgått från ett enskilt fall; det förvärvade företaget Sunne Software. Genom ett “Quick and Dirty” fältarbete där ledningen utgör den undersökta gruppen, blir fallstudien etnografiskt inspirerad vilket resulterar i en detaljerad och innehållsrik empiri och analys. För att uppnå syftet med studien har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med samtliga i ledningen på Sunne Software.

  Slutsats: Studiens resultat visar att ledningens arbete med integrationsfasen kan anses vara cirkulärt, där arbetet med konservering, anpassning och förändring av organisationen sker simultant. Ledningen har hanterat och lett dessa delar genom att bevara sin identitet, att tydligt kommunicera samt att genomföra olika anpassningar i förhållande till den nya målbilden.

 • 453.
  Aldén, Susanne
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Aretorn, Åsa
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Tidig intervention i grundläggande taluppfattning: En insats på RTI-nivå 2 för elever i åk 1 som visat låga resultat2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever som har svårt att utveckla grundläggande taluppfattning ligger i riskzon för att hamna i matematiksvårigheter. Att istället tidigt få möjlighet att utveckla en god taluppfattning ger möjlighet att kunna följa den ordinarie matematikundervisningen i skolan med självförtroende och motivation.

  Syftet med detta arbete var att utvärdera effekten av en gruppintervention för elever som visat svagheter i sin taluppfattning. Den riktades mot åk 1 och arbetades fram utifrån explicit undervisning och den så kallade CRA-modellen med start i det konkreta för att via representationer mynna ut i mer abstrakta former. Insatsen genomfördes under 10-15 tillfällen, i enlighet  med RTI-modellens steg 2, i mindre grupper på 3 elever, och riktade in sig på konceptuell och deklarativ kunskap. Området som tränades var taluppfattning 0-100 och talkombinationer för talen 2-10 i addition och subtraktion.

  Studien genomfördes som en kvasi-experimentell studie. För- och eftertesternas resultat analyserades med ANOVA och en statistiskt signifikant effekt kunde utläsas till fördel för interventionsgruppen på den del av interventionen som berörde taluppfattning. Resultaten indikerar att tiden och metoden gjorde det möjligt för eleverna att förbättra konceptuell kunskap, men inte deklarativ kunskap.

 • 454.
  Alehagen, Urban
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Kardiologi. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Östergötlands Läns Landsting, Hjärt- och Medicincentrum, Kardiologiska kliniken US.
  Dahlström, Ulf
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Kardiologi. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Östergötlands Läns Landsting, Hjärt- och Medicincentrum, Kardiologiska kliniken US.
  Carstensen, John
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Hälsa och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rehfeld, J. F.
  University of Copenhagen, Denmark .
  Gotze, J. P.
  University of Copenhagen, Denmark .
  Combined measurement of copeptin, high sensitivity Troponin T, and NT-proBNP improves the identification of elderly patients at risk of cardiovascular death in REGULATORY PEPTIDES, vol 177, issue , pp S14-S142012Inngår i: REGULATORY PEPTIDES, Elsevier , 2012, Vol. 177, s. S14-S14Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  n/a

 • 455.
  Alenius, Boel
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Miljötillsyn och miljörevision: samarbetspartners för ett resurseffektivare tillsynsarbete2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förhoppningar har sedan flera år tillbaka funnits både från miljöcertifierade företags och certifieringsorganens sida att ett certifierat miljöledningssystem skulle ge skäl till lättnader i den operativa tillsynen. Det finns även en resursbrist hos tillsynsmyndigheterna så att tillsynspersonerna inte har möjlighet att utföra tillsyn i den omfattning man önskar. Det har under senare år vuxit fram frivilliga åtaganden inom miljöarbetet. Miljöledningssystem är ett av dem. För att kontrollera miljöledningssystemens funktion revideras dessa periodiskt återkommande av certifieringsorganen. Revisionerna skulle kunna utgöra ett komplement till tillsynsmyndigheternas tillsyn. Ett resurseffektivare tillsynsarbete skulle kunna nås om det då gick att frigöra resurser hos tillsynsmyndigheterna genom att införa lättnader i tillsynen vid miljöcertifierade företag. Vilket skulle kunna ge tillsynsmyndigheterna en möjlighet att lägga sina resurser där det bäst behövs.

  Syftet med denna studie är att öka kunskaperna om och hur miljörevision och miljötillsyn kan samverka för ett resurseffektivare tillsynsarbete. Detta har undersökts genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med tillsynspersoner, revisorer och miljöansvariga personer.

  Studien visade på att det finns möjligheter till ett resurseffektivare tillsynsarbete eftersom de teoretiska skillnaderna mellan den operativa tillsynen och underhållsrevisionen är få och små. Denna studie visar även att det finns förutsättningar i praktiken för att den operativa tillsynen och underhållsrevisionen ska kunna samverka till ett resurseffektivare tillsynsarbete samt att det finns skäl till lättnader i tillsynen hos miljöcertifierade företag.

 • 456.
  Alenius, Boel
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Ständig förbättring av miljöarbetet på kontor Fallstudie på BT Products AB2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det centrala i arbetet med miljöledningssystem (MLS) är den ständiga förbättringen av den certifierade organisationens miljöprestanda. Syftet med den här studien är att studera hur man med utgångspunkt i MLS kan förbättra miljöarbetet på den typ av kontorsarbetsplatser som BT Products AB är ett exempel på. Studien visade på att kontorspersonalen fokuserar sitt miljöarbete till källsorteringen, pappersförbrukningen och till en liten del även elförbrukningen. Detaljerade miljömål, utbildning av medarbetare och miljöledarens roll är viktiga faktorer i miljöarbetet. Man kan sen gå vidare i miljöarbetet genom att använda sig av ett möjlighetsbaserat synsätt, goda exempel och återkoppling som verktyg integrerat i MLS för att få en ständig förbättrad miljöprestanda hos företaget.

 • 457.
  Aleryd, Alexander
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Åtgärdsprogram på rätt nivåer: En intervjustudie med specialpedagoger kring arbete med åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Åtgärdsprogram ska utarbetas för de elever som är i behov av särskilt stöd. I dessa åtgärdsprogram ska hänsyn tas till individ-, grupp- och organisationsnivå. Forskning har dock visat att hänsyn bara tas till individnivån och analys av verksamheten uteblir. Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur fem specialpedagoger resonerar kring arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd i dess relation till grupp- och organisationsnivå. Studien genomförs via semistrukturerade intervjuer utifrån en tematisk innehållsanalys. Intervjuerna kretsar kring begreppen särskilt stöd, grupp- och organisationsnivå, utredning och åtgärdsprogram. Dessutom lyfts specialpedagogernas beskrivningar av problem med att skriva åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå fram. Arbetet utgår vidare från ett relationellt perspektiv där inte bara problem förläggs till individen.

  Resultatet av studien visar att särskilt stöd förklaras som undervisning utanför ordinarie undervisning där svårigheterna och åtgärderna förläggs till individen. Gruppnivå och organisationsnivå förklaras på flera olika sätt. En tendens är att grupp är det samma som klass och att organisationsnivån har med rektor att göra. Nivåerna och de åtgärder som är kopplade till grupp- och organisationsnivå beskrivs som att det handlar om vad gruppen och organisationen kan göra för individen. Arbetet handlar sällan i samband med åtgärdsprogram om att åtgärder är kopplade till annat än enskilda elever. Åtgärder sker dock på grupp- och organisationsnivå men de hamnar inte i åtgärdsprogram. Elever och föräldrar är inte heller delaktiga i arbete kring åtgärder som är inriktade mot grupp- eller organisationsnivå.

 • 458.
  Aleryd, Alexander
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Åtgärdsprogram på rätt nivåer: En intervjustudie med specialpedagoger kring arbete med åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Åtgärdsprogram ska utarbetas för de elever som är i behov av särskilt stöd. I dessa åtgärdsprogram ska hänsyn tas till individ-, grupp- och organisationsnivå. Forskning har dock visat att hänsyn bara tas till individnivån och analys av verksamheten uteblir. Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur fem specialpedagoger resonerar kring arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd i dess relation till grupp- och organisationsnivå. Studien genomförs via semistrukturerade intervjuer utifrån en tematisk innehållsanalys. Intervjuerna kretsar kring begreppen särskilt stöd, grupp- och organisationsnivå, utredning och åtgärdsprogram. Dessutom lyfts specialpedagogernas beskrivningar av problem med att skriva åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå fram. Arbetet utgår vidare från ett relationellt perspektiv där inte bara problem förläggs till individen.

  Resultatet av studien visar att särskilt stöd förklaras som undervisning utanför ordinarie undervisning där svårigheterna och åtgärderna förläggs till individen. Gruppnivå och organisationsnivå förklaras på flera olika sätt. En tendens är att grupp är det samma som klass och att organisationsnivån har med rektor att göra. Nivåerna och de åtgärder som är kopplade till grupp- och organisationsnivå beskrivs som att det handlar om vad gruppen och organisationen kan göra för individen. Arbetet handlar sällan i samband med åtgärdsprogram om att åtgärder är kopplade till annat än enskilda elever. Åtgärder sker dock på grupp- och organisationsnivå men de hamnar inte i åtgärdsprogram. Elever och föräldrar är inte heller delaktiga i arbete kring åtgärder som är inriktade mot grupp- eller organisationsnivå.

 • 459.
  Alexandersson, Andreas
  Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Gymnasieelevers studievanor: Med inriktning mot matematik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att studera gymnasieelevers studievanor och se vilka skillnader och likheter det finns mellan kön och gymnasieprogram. Detta har främst gjorts genom en enkätundersökning i årskurs 1. Begreppet studievanor kan delas upp i de två huvudkomponenterna studiemetod och studiehygien. Studiemetod innehåller kvantitativa aspekter, som i vilken omfattning en elev studerar, men även sådant som vanligen betecknas som studieteknik. Studiehygien innefattar områden som läsplatsens ergonomi, om eleven studerar till musik etc. En typisk skillnad könen emellan är enligt teorin att flickor bearbetar text i större utsträckning än pojkar, detta kunde även bekräftas i denna uppsats. Denna uppsats visar även att de som bearbetar texten i sina övriga studier även gör det i sina matematikstudier. Uppsatsen visar på att ambitiösa elever tror även att deras klasskamrater är ambitiösa. Elever som ägnar mycket tid åt hemstudier i övriga ämnen ägnar även mycket tid åt matematik. Samband finns även mellan hur aktiv en elev är under lektionstid och hur mycket eleven studerar på fritiden. Ett annat resultat rörande studiehygien är att elever som ser till att rensa sin studieplats från störande element också blir avbrutna i sina studier i mindre utsträckning, dessa elever tycker även att de studerar effektivt, till skillnad från övriga. Slutligen kan sägas att det finns såväl likheter som skillnader mellan könen och gymnasieprogrammen så att något generellt studiemönster för kön eller gymnasieprogram är svårt att ge.

 • 460. Alexandersson, C.
  et al.
  Dahlgren, Lars-Ove
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, VUFo.
  Säljö, R.
  Skattesystemet i medborgarperspektiv1984Inngår i: Att uppfatta sin omvärld / [ed] Ference Marton & Claes-Göran Wenestam, Stockholm: Almqvist & Wiksell , 1984Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En rad forskare inom olika områden behandlar frågor som skattesystemet, naturen och naturresurserna, lagtexter och datorsystem samt visar hur människor tänker i frågor som dessa, hur de kommer fram till sina slutsatser samt vilka faktorer som kan påverka deras tänkande

 • 461.
  Alexandersson, Claes
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Dahlgren, Lars-Ove
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Larsson, Staffan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, VUFo. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Säljö, Roger
  Göteborgs universitet.
  Vuxen att lära?1984Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En analys och diskussion kring främst frågor om undervisning, inte minst föreställningen om att vuxna skall undervisas med utgångspunkt av deras erfarenheter.

 • 462.
  Alexandersson, Claes
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Fransson, Anders
  Göteborgs universitet.
  Larsson, Staffan
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, VUFo.
  Folkbildningsideal och läroverksorganisation1991Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En genomgång av hur läroplanen för komvux formades och vad som låg bakom tillkomsten

 • 463.
  Alexandersson, Claes
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Fransson, Anders
  Göteborgs universitet.
  Larsson, Staffan
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, VUFo.
  Läroplanen i vuxenundervisningen - en projektpresentation1985Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En projektpresentation av en studie av den särsklida läroplanen för komvux. Kunskapssynen sattes i fokus.

 • 464.
  Alexandersson, Claes
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Larsson, Staffan
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, VUFo.
  Arbetets betydelse och utbildningens funktion. En empirisk studie av mejeriarbetares syn på sin livssituation1982Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En studie av mejeriarbetares situation i arbete och liv och hur utbildning kommer in i sammanhanget.

 • 465.
  Alexandersson, Jenny
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Wikman, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Talent management- en strategi för att vässa de vassaste?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat på att konkurrensen kring talangfulla medarbetare aldrig förr varithårdare och att ha strategier för att behålla dessa blir därför viktigt. En strategi som syftar till att görajust detta är talent management. Men hur arbetar man med detta och vilka föreställningar kringfenomenet finns? Vilka faktorer kan finnas som hindrar och/eller möjliggör arbetet med talentmanagement? För att ta reda på detta har det i studien valts att göra en fallstudie där data samlats ingenom semistrukturerade intervjuer. Det framkommer i studien att talent management upplevspositivt då det ger erkänsla och uppskattning. Dock är det viktigt att det finns en tydligkommunikation så att tanken kring vad satsningen ska leda till och att förväntningarna är tydliga.HR-avdelning, chefer och talanger har alla ett ansvar för att talent management ska bli en strategi föratt få talangfulla medarbetare att stanna kvar i företaget.

 • 466.
  Alexandersson, Jenny
  et al.
  Linköpings universitet, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wikman, Anna
  Linköpings universitet, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nilsson, Barbro
  Linköpings universitet, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik inom arbetsliv och utbildning (PiAU). Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Arbete och arbetsliv. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wallo, Andreas
  Linköpings universitet, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik inom arbetsliv och utbildning (PiAU). Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Arbete och arbetsliv. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kock, Henrik
  Linköpings universitet, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik inom arbetsliv och utbildning (PiAU). Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Arbete och arbetsliv. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Höglund, Cecilia
  Linköpings universitet, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik inom arbetsliv och utbildning (PiAU). Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Arbete och arbetsliv. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  HR-strategier för regional tillväxt och samverkan? En studie av två arbetsmarknadsintermediärer2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att bidra till en ökad förståelse för hur två regionala intermediära organisationer, inom HR-området, arbetar med förändrings- och kompetensrelaterade frågor.

  En interaktiv forskningsansats har tillämpats vilket innebär att planering och genomförande av forskningsarbetet har skett i dialog med berörda praktiker. Det empiriska materialet utgörs främst av 12 intervjuer med personer som arbetar inom de studerade intermediära organisationerna.

  Resultaten i denna studie visar att det finns många likheter mellan de två studerade intermediära organisationerna. Båda erbjuder ett brett spektra av HR-tjänster, ägs av sina kundföretag och har en samverkande roll mellan kundföretagen. Resultaten visar också att de båda intermediärerna har utvecklat en relativt speciell roll som intermediärer som innebär att de, i vissa avseenden, arbetar både som en extern och en intern HR-resurs till sina kundföretag. Även när det gäller arbetets organisering visar resultaten på flera likheter mellan de studerade intermediära organisationerna. Personalen i båda intermediärorganisationerna arbetar mycket flexibelt och anpassar sitt arbetssätt efter kundernas behov och önskemål. Få standardiserade modeller eller arbetsverktyg används i arbetet och det finns inte något utvecklat system för dokumentation och kunskapsöverföring som används aktivt inom intermediärorganisationerna. Samtidigt tyder resultaten på att ena av de två organisationerna har en något mer fast struktur med tydligt definierade arbetsområden och roller. Det finns också vissa skillnader mellan organisationerna vad gäller hur man önskar att inrikta och organisera sitt arbete i framtiden. Vidare visar resultaten från denna studie att personalen, inom de båda studerade organisationerna, upplever att deras arbete kan bidra till att kundföretagen får nya perspektiv och synsätt. I bästa fall kan även arbetet bidra till att företagen kan arbeta mer strategiskt och att de lär sig hantera olika problematiska situationer på egen hand och får en ökad beredskap att hantera förändring och problem i framtiden. Samtidigt är många uppdrag av mer akut och kortsiktig karaktär vilket innebär att det kan vara svårt att bidra till mer långsiktiga resultat i kundföretagen.

 • 467.
  Alexandersson, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bevisbördan avseende skakrav vid offentlig upphandling2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen sammanställer och analyserar de praktiska följderna av bevisbördans placering avseende skakrav inom ramen för offentlig upphandling. I ett större perspektiv syftar uppsatsen till att kunna användas som ett inlägg i debatten avseende skakravens användning vid offentlig upphandling i Sverige.

  Användingen av skakrav är vanligt förekommande vid offentlig upphandling i Sverige. Begreppet "skakrav" avser ett absolut krav avseende en viss egenskap hos anbudsgivaren och/eller föremålet för upphandlingen. Den egenskap som skakravet avser är avgörande för att säkerställa leveransen av föremålet för upphandlingen.

  Frågan om bevisbördans placering får extra stor vikt i en situation där det, till följd av oklara faktiska förhållanden, finns en osäkerhet avseende hur gällande rätt ska tillämpas. Om en part i ett mål har bevisbördan innebär detta att om parten inte kan visa på omständigheter som uppfyller de beviskrav som uppställs, anses inte heller det tvistiga faktumet föreligga. Risken för att en omständighet inte har bevisats tillskrivs med andra ord av den part som har bevisbördan.

  En leverantör som lämnar anbud vid en offentlig upphandling anger att samtliga skakrav är uppfyllda. I normalfallet är också detta meddelande tillräcklig bevisning för att bevisbördan avseende anbudsgivarens skakravsuppfyllelse ska övergå till beställaren. Detta faktum får ett flertal praktiska konsekvenser. Uppsatsens frågeställning syftar till att identifiera och analysera följderna av angivet faktum.

  När skakravsuppfyllelse bevisas genom ett enkelt meddelande i avlämnat anbud föreligger det en risk för att anbud från anbudsgivare som inte uppfyller alla skakrav ändå tilldelas upphandlingskontrakt. Detta är möjligt eftersom en beställare i normalfallet varken har skyldighet eller möjlighet att kontrollera en anbudsgivares faktiska skakravsuppfyllnad. En undersökning av den faktiska skakravsuppfyllnaden eller omfattande krav på att särskilda bevis avseende skakravsuppfyllnaden ska bifogas anbudet kan strida mot de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

  En ytterligare följd av rådande rättsläge är att beställaren är till viss del utelämnad till anbudsgivarnas "goda omdöme". Med gott omdöme menas att en leverantör antas avstå från att lämna anbud när denne vet med sig att han inte uppfyller samtliga uppställda skakrav. En annan möjlig följd av att ett vinnande anbud inte i praktiken uppfyller samtliga skakrav är att tilldelningsbeslutet kan bli föremål för överprövning och/eller att syftet med upphandlingen inte uppnås till sin helhet.

  Uppsatsförfattarens anger vissa förslag på lösningar för att minska de friktioner som användingen av skakrav kan ge. Beställaren skulle bland annat kunna ges större möjligheter att begära bevis avseende anbudsgivarnas skakravsuppfyllnad. Ett annat förslag är helt enkelt att minska användningen av skakrav vid offentlig upphandling.

 • 468.
  Alexandersson, Kristina
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för hälsa och samhälle, Socialmedicin och folkhälsovetenskap.
  Research on sickness absence in different countries2002Inngår i: The European Public Health assosiation Annual Meeting Dresden 29-30 2002,2002, 2002, s. 24-26Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 469.
  Alexandersson, Kristina
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för hälsa och samhälle, Socialmedicin och folkhälsovetenskap.
  Why do women have higher sickness absence?2002Inngår i: Third International Congress on Women Health & work Stockholm 2-5 June 2002,2002, 2002, s. 174-174Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 470.
  Alexandersson, Kristina
  et al.
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för hälsa och samhälle, Socialmedicin och folkhälsovetenskap.
  Järvholm, B
  Umeå Universitet.
  Olofsson, C
  Sjukdom och hälsa ett allmänt perspectiv2002Inngår i: Försäkringsmedicin / [ed] Bengt Järvholm & Christer Olofsson, Linköping: Linköpings universitet , 2002, s. 22-27Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En genomsnittlig svensk läkare är varje år inblandad i försäkringsmedicinska frågeställningar som betingar kostnader i storleksordningen 2–3 miljoner kronor. Trots detta ingår inte försäkringsmedicin som eget kompetensområde i läkarnas grundbildning. Enligt en nyligen gjord enkät saknar mer än hälften av läkarna utbildning i vissa basala kunskaper såsom att skriva ett arbetsskadeintyg. Denna lärobok, skriven av 12 experter inom området, avser primärt att svara mot behovet av grundläggande kunskaper inom försäkringsmedicinens område för läkare under utbildning. En central del i en svensk lärobok i försäkringsmedicin är den allmänna försäkringen som bl.a. ligger till grund för sjukpenning och förtidspension. Privata livförsäkringar har funnits i många år, men ställer allt större krav på läkaren i takt med att nya tester utvecklas, bl.a. genetiska som kan förutsäga risker för förtida sjukdom och död. Andra försäkringar, t.ex. privata sjukförsäkringar, har blivit vanligare och frågor kring dessa belyses i boken. Det finns också andra försäkringar som är viktiga ur försäkringsmedicinsk synpunkt och som berör ansvarsfrågor och skadestånd, t.ex. patientförsäkring och läkemedelsförsäkring, vilka också behandlas. Boken innehåller även en översikt över viktiga juridiska frågor, liksom sekretess. Etiska frågeställningar är mycket vanliga inom försäkringsmedicinen och boken avslutas med ett kapitel om etik. Boken vänder sig i första hand till läkarstuderande men kan även fungera som referens- och uppslagsbok för personer verksamma inom sjukvård, försäkringsbolag och försäkringskassan.

 • 471.
  Alexandersson, Kristina
  et al.
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för hälsa och samhälle, Socialmedicin och folkhälsovetenskap.
  Järvholm, B
  Olofsson, C
  Sjukfrånvaro skillnader mellan kvinnor och män2002Inngår i: Försäkringsmedicin / [ed] Bengt Järvholm & Christer Olofsson, Linköping: Linköpings universitet , 2002, s. 82-89Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En genomsnittlig svensk läkare är varje år inblandad i försäkringsmedicinska frågeställningar som betingar kostnader i storleksordningen 2–3 miljoner kronor. Trots detta ingår inte försäkringsmedicin som eget kompetensområde i läkarnas grundbildning. Enligt en nyligen gjord enkät saknar mer än hälften av läkarna utbildning i vissa basala kunskaper såsom att skriva ett arbetsskadeintyg. Denna lärobok, skriven av 12 experter inom området, avser primärt att svara mot behovet av grundläggande kunskaper inom försäkringsmedicinens område för läkare under utbildning. En central del i en svensk lärobok i försäkringsmedicin är den allmänna försäkringen som bl.a. ligger till grund för sjukpenning och förtidspension. Privata livförsäkringar har funnits i många år, men ställer allt större krav på läkaren i takt med att nya tester utvecklas, bl.a. genetiska som kan förutsäga risker för förtida sjukdom och död. Andra försäkringar, t.ex. privata sjukförsäkringar, har blivit vanligare och frågor kring dessa belyses i boken. Det finns också andra försäkringar som är viktiga ur försäkringsmedicinsk synpunkt och som berör ansvarsfrågor och skadestånd, t.ex. patientförsäkring och läkemedelsförsäkring, vilka också behandlas. Boken innehåller även en översikt över viktiga juridiska frågor, liksom sekretess. Etiska frågeställningar är mycket vanliga inom försäkringsmedicinen och boken avslutas med ett kapitel om etik. Boken vänder sig i första hand till läkarstuderande men kan även fungera som referens- och uppslagsbok för personer verksamma inom sjukvård, försäkringsbolag och försäkringskassan.

 • 472.
  Alexandersson, Kristina
  et al.
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för hälsa och samhälle, Socialmedicin och folkhälsovetenskap.
  Järvholm, B
  Umeå Universitet.
  Olofsson, C
  Vad beror sjukfrånvaro på?2002Inngår i: Försäkringsmedicin / [ed] Bengt Järvholm & Christer Olofsson, Linköping: Linköpings universitet , 2002, s. 70-81Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En genomsnittlig svensk läkare är varje år inblandad i försäkringsmedicinska frågeställningar som betingar kostnader i storleksordningen 2–3 miljoner kronor. Trots detta ingår inte försäkringsmedicin som eget kompetensområde i läkarnas grundbildning. Enligt en nyligen gjord enkät saknar mer än hälften av läkarna utbildning i vissa basala kunskaper såsom att skriva ett arbetsskadeintyg. Denna lärobok, skriven av 12 experter inom området, avser primärt att svara mot behovet av grundläggande kunskaper inom försäkringsmedicinens område för läkare under utbildning. En central del i en svensk lärobok i försäkringsmedicin är den allmänna försäkringen som bl.a. ligger till grund för sjukpenning och förtidspension. Privata livförsäkringar har funnits i många år, men ställer allt större krav på läkaren i takt med att nya tester utvecklas, bl.a. genetiska som kan förutsäga risker för förtida sjukdom och död. Andra försäkringar, t.ex. privata sjukförsäkringar, har blivit vanligare och frågor kring dessa belyses i boken. Det finns också andra försäkringar som är viktiga ur försäkringsmedicinsk synpunkt och som berör ansvarsfrågor och skadestånd, t.ex. patientförsäkring och läkemedelsförsäkring, vilka också behandlas. Boken innehåller även en översikt över viktiga juridiska frågor, liksom sekretess. Etiska frågeställningar är mycket vanliga inom försäkringsmedicinen och boken avslutas med ett kapitel om etik. Boken vänder sig i första hand till läkarstuderande men kan även fungera som referens- och uppslagsbok för personer verksamma inom sjukvård, försäkringsbolag och försäkringskassan.

 • 473.
  Alexandersson, Ulf
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Obradovic, Natasha
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Multifaktormodell för förväntad aktieavkastning2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det råder vitt skilda meningar om tekniken för beräkning av den förväntade aktieavkastningen. Å ena sidan finns de som påstår att marknaden är effektiv, d v s att ny information återspeglas i aktiepriser på ett snabbt och effek- tivt sätt. Det lönar sig helt enkelt inte att försöka ”slå” marknaden genom att tillämpa några analysmetoder som helst. Andra avfärdar den effektiva marknadshypotesen och hävdar att det finns beprövade metoder med vars hjälp felprissättningar kan upptäckas och därmed ovanligt stora vinster tjänas. Syftet med denna studie är att, med en multifaktormodell, testa huruvida aktieavkastningen kan förutses med hjälp av företagsspecifika nyckeltal. Studien grundar sig på tvärsnittsdata, d v s månadsdata för företagsspecifika nyckeltal för de 68 företag noterade på Stockholmsbörsen. Tidsperioden, för vilken modellen testas, sträcker sig från februari 1996 – oktober 2004. Modellen söker förklara variationen i avkastningen samt förutse den förväntade avkastningen med hjälp av multipelregressionsanalys där förklaringsvariabler består av företagsspecifika nyckeltal. Det som konstateras är att modellens förmåga att förutse den förväntade avkastningen ökar avsevärt mot slutet av den undersökta perioden. En tänkbar implikation för modellen som undersöks i denna studie är ett förenklat urval av aktier som skulle bilda en optimal portfölj, förutsatt dess precision. Modellen ger eventuellt indikation på olika prissättningsanomalier, vars förekomster är svåra att upptäcka då de varierar över tiden och uppvisar olika mönster och samband med den faktiska och förväntade avkastningen. Att olika variabler över tiden uppvisar starkare och svagare samband med den faktiska avkastningen kan tyda på att anomalier är ostabila, vilket talar för en effektiv marknad.

 • 474.
  Alexandra, Wallin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  En pensel i handen eller en palett för meningsskapande?: En kvalitativ studie av Ateljéristans yrkesutövning i förskolans verksamhet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till att genomföra studien kom utav mitt skapandeintresse och mötet med ateljéristor under min förskollärarutbildning. Syftet var att undersöka hur fem ateljéristor uppfattar sin yrkesutövning i relation till arbetslag, barn och kvaliteten i förskolan. Inom Reggio Emilia pedagogiken, är ateljéristan en konstnärligt utbildad person, som specialiserat sig på barns bildskapande. Detta innebär dock inte att ateljéristan alltid har en pedagogisk utbildning. I denna studie har dock samtliga intervjupersoner genomgått en förskollärarutbildning. Studien är av kvalitativ karaktär, vilket innebär att forskaren intresserar sig för mer djupgående undersökningar och analyser av människors upplevelser och erfarenheter. Studien antar ett postmodernt och socialkonstruktionistisk perspektiv på lärande, i syfte att förstå och analysera studiens resultat. Resultatet visade att ateljéristornas kunskaper appliceras inom flera områden i förskolan, såsom handledning av arbetslag, miljö, material och bildskapande. Detta är kunskaper som arbetslag ofta efterfrågar. Ateljéristans arbete styrs utav enheters förutsättningar, samt arbetslags och förskolechefens uppfattningar om hur det bör utformas. Ateljéristorna anser att deras yrkesutövning är viktig för att tydliggöra skapandets vikt inom förskolan. Genom ett estetiskt arbetssätt och bildskapande, återfinns en tro på att barn tillägnar sig kunskaper och skapar mening i sin omvärld på ett mer nyanserat sätt. Miljö och material ses som viktiga aspekter av vilka förutsättningar barn ges i detta. Förskollärares professionalisering diskuteras som ett hinder för ateljéristan att utöva sitt yrke i förskolans verksamhet. Vidare diskuteras betydelsen av ateljéristans yrke för ökad kvalitet och utveckling av förskoleverksamheter.

 • 475.
  Alfonsson, Sven
  et al.
  Karolinska Inst, Sweden; Stockholm Hlth Care Serv, Sweden; Uppsala Univ, Sweden.
  Parling, Thomas
  Karolinska Inst, Sweden; Stockholm Hlth Care Serv, Sweden.
  Spännargård, Asa
  Karolinska Inst, Sweden; Stockholm Hlth Care Serv, Sweden.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Karolinska Inst, Sweden; Stockholm Hlth Care Serv, Sweden.
  Lundgren, Tobias
  Karolinska Inst, Sweden; Stockholm Hlth Care Serv, Sweden.
  The effects of clinical supervision on supervisees and patients in cognitive behavioral therapy: a systematic review2018Inngår i: Cognitive Behaviour Therapy, ISSN 1650-6073, E-ISSN 1651-2316, Vol. 47, nr 3, s. 206-228Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Clinical supervision is a central part of psychotherapist training but the empirical support for specific supervision theories or features is unclear. The aims of this study were to systematically review the empirical research literature regarding the effects of clinical supervision on therapists competences and clinical outcomes within Cognitive Behavior Therapy (CBT). A comprehensive database search resulted in 4103 identified publications. Of these, 133 were scrutinized and in the end 5 studies were included in the review for data synthesis. The five studies were heterogeneous in scope and quality and only one provided firm empirical support for the positive effects of clinical supervision on therapists competence. The remaining four studies suffered from methodological weaknesses, but provided some preliminary support that clinical supervision may be beneficiary for novice therapists. No study could show benefits from supervision for patients. The research literature suggests that clinical supervision may have some potential effects on novice therapists competence compared to no supervision but the effects on clinical outcomes are still unclear. While bug-in-the-eye live supervision may be more effective than standard delayed supervision, the effects of specific supervision models or features are also unclear. There is a continued need for high-quality empirical studies on the effects of clinical supervision in psychotherapy.

 • 476.
  Alfonsson, Sven
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm Health Care Services, Sweden; Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Spännargård, Åsa
  Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm Health Care Services, Sweden.
  Parling, Thomas
  Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm Health Care Services, Sweden.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm Health Care Services, Sweden.
  Lundgren, Tobias
  Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm Health Care Services, Sweden.
  The effects of clinical supervision on supervisees and patients in cognitive-behavioral therapy: a study protocol for a systematic review.2017Inngår i: Systematic Reviews, E-ISSN 2046-4053, Vol. 6, nr 1, artikkel-id 94Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Clinical supervision by a senior therapist is a very common practice in psychotherapist training and psychiatric care settings. Though clinical supervision is advocated by most educational and governing institutions, the effects of clinical supervision on the supervisees' competence, e.g., attitudes, behaviors, and skills, as well as on treatment outcomes and other patient variables are debated and largely unknown. Evidence-based practice is advocated in clinical settings but has not yet been fully implemented in educational or clinical training settings. The aim of this systematic review is to synthesize and present the empirical literature regarding effects of clinical supervision in cognitive-behavioral therapy.

  METHODS: This study will include a systematic review of the literature to identify studies that have empirically investigated the effects of supervision on supervised psychotherapists and/or the supervisees' patients. A comprehensive search strategy will be conducted to identify published controlled studies indexed in the MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, and Cochrane Library databases. Data on supervision outcomes in both psychotherapists and their patients will be extracted, synthesized, and reported. Risk of bias and quality of the included studies will be assessed systematically.

  DISCUSSION: This systematic review will rigorously follow established guidelines for systematic reviews in order to summarize and present the evidence base for clinical supervision in cognitive-behavioral therapy and may aid further research and discussion in this area.

  SYSTEMATIC REVIEW REGISTRATION: PROSPERO CRD42016046834.

 • 477.
  Alfredson, Jens
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Ohlsson, Kjell
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell arbetsvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Pilots’ understanding of situational awareness2000Inngår i: Proceedings of the 10th European Conference on Cognitive Ergonomics, 2000, s. 172-181Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 478.
  Alfredsson, Elina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Is, Tina
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Maraoge, Samuel
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Träqvist, Alexandra
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Förortsbor: en studie av hur individen formas av sin bostadsmiljö2008Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna antologi har vi haft som syfte att undersöka på vilket sätt boendemiljön har betydelse för människans livsvillkor och identitetsskapande. Genom att undersöka sociala relationer och den fysiska miljön i olika miljonprogramsförorter har vi försökt skapa oss en förståelse för hur människor själva upplever sin boendemiljö. Utifrån de fyra olika infallsvinklarna ungdomars livsvillkor, trygghetsskapande, medias roll och ungdomars identitetsskapande har vi studerat miljonprogramsförorter och har därigenom försökt skapa oss en bred kunskap om livet i förorten. Med hjälp av observationer och intervjuer har vi samlat in datamaterial som vi sedan har analyserat genom den induktiva analysmetoden grundad teori. Dataanalysen har vi därefter kopplat till teorier om identitet, stigma och symbolisk interaktionism och även individuellt valda teorier, vilka längre fram genererat i sammanfattande slutsatser. Studiens övergripande slutsats är att den sociala miljön i ett bostadsområde ofta har en avgörande roll i skapandet av människors identitet och livsvillkor. Då den sociala miljön skapas i sampel mellan individer inverkar människors uppfattning och föreställning om bostadsområdet på de boende och skapar en känsla av tillhörighet eller otillhörighet. Boendet har därigenom en betydande roll för människors livsvillkor och identitetsskapande.

 • 479.
  Alfredsson Ågren, Kristin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Focus on professional development in the occupational therapy programme2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 480.
  Alfredsson Ågren, Kristin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Går det att utveckla sitt professionella förhållningssätt gentemot klient?2009Inngår i: / [ed] Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utifrån de nationella målen för Arbetsterapeutexamen skall studenter efter erlagd examen bl.a. visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot klient, närstående eller andra grupper. Arbetsterapeutprogrammet, HU, LiU, består av totalt 12 kurser. Vid den senaste kursplaneförändringen infördes bl.a. tre kurser med stark fokus på arbetsterapeutens yrkesutövning och professionellt förhållningssätt. The Intentional Relationship Model (IRM) (Taylor, 2008) används som ett sätt att medvetet arbeta för att utveckla förmåga till ett professionellt förhållningssätt.

  Syftet är att undersöka hur studenter under sin studietid vid Arbetsterapeutprogrammet, HU, LiU, utvecklar sitt professionella förhållningssätt i mötet med klienter.

  Metod: Vid tre tillfällen under utbildningen, initialt, i mitten och i slutet, fyller studenter i ett självskattningsformulär (Taylor, 2008) angående förhållningssätt de skulle kunna använda i olika exemplifierade klientkontakter. IRM presenteras samt sex förhållningssätt enligt IRM, och studenterna arbetar vidare med dessa förhållningssätt genom olika lärmoment, som basgrupp och praktiska moment.

  Förväntat resultat: Att studenterna har utvecklat och reflekterat över sitt professionella förhållningssätt under utbildningen och därmed kan visa en förmåga till professionellt förhållningssätt.

  Konklusion: Användandet av IRM kan vara ett sätt att medvetet utveckla professionellt förhållningssätt hos såväl arbetsterapeutstudenter som yrkesverksamma arbetsterapeuter.

 • 481.
  Alfredsson Ågren, Kristin
  et al.
  ISV HAV.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Går det att utveckla sitt professionella förhållningssätt gentemot klienten?2009Inngår i: AT Forum,2009, Stockholm: FSA , 2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

    

 • 482.
  Alfredsson Ågren, Kristin
  et al.
  ISV HAV.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Utilization and content validity of the Swedish version of the Volitional Questionnaire (VQ-S)2008Inngår i: Occupational Therapy in Health Care, ISSN 0738-0577, E-ISSN 1541-3098, Vol. 22, nr 2-3, s. 163-176Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the utility and content validity of the Swedish version of the Volitional Questionnaire (VQ-S). The participants in this study were thirteen occupational therapists selected because they worked with clients for whom the VQ-S is appropriate (in this case, adults with intellectual impairments) and because they had knowledge of the Model of Human Occupation. These participants completed a demographic questionnaire at the beginning of the study. Each therapist then used the VQ-S a total of six times and after each time they completed a questionnaire concerning the utility and content validity of the instrument. After having administered the instrument six times they completed a third questionnaire that assessed their perceptions of the VQ-S based on their total experience. Data from these questionnaires and the six assessment forms with the actual client ratings were analyzed using both quantitative and qualitative procedures. The findings indicate that the VQ-S has clinical relevance and potential for implementation with adults with intellectual impairments. They also support the content validity of the VQ-S.

 • 483.
  Algborn, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Elwin, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Roller under verksamhetsförlagd utbildning: Om roller som synliggörs i interaktion mellan lärar­student och handledare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om lärarstudenters upplevelser av verksamhetsförlagd utbild­­ning och synliggör roller som uppkommer i interaktion mellan handledare och student under handledning. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med lärarstudenter och utgår från följande frågeställningar:

  • Hur upplever studenterna omedelbar interaktion med handledare under verksamhets­förlagd utbildning?
  • Vilka roller kan identifieras bland lärarstudenter och handledare under verksamhetsförlagd utbildning?

  Resultaten framhäver att studenterna, på grund av relationens asymmetri, ofta rättar sig efter handledarens agerande och förväntningar. Handledningen sker i de flesta fall på handledarens villkor. Enligt resultatet har handledarens synliga inställning till studenten och VFU betydelse för studentens agerande. Ett fungerande samspel med handledaren är viktigt för att studenterna ska uppfatta relationen som positiv, dock behöver inte en bra relation innebära en givande handledning. Sju olika rollkaraktärer hos handledarna och sju olika roll­karaktärer hos studenterna har identifierats och presenteras. Resultatet visar att studenten och handledaren påverkar varandra i relationen. Hand­ledaren påverkar dock studenten i högre grad, på grund av den bedömning som VFU innebär.

 • 484.
  Algesten, Grete
  et al.
  Dept. och Ecology and Environmental Studies Umeå University.
  Brydsten, Lars
  Dept. of Ecology and Environmental Studies Umeå University.
  Jonsson, Per
  Inst. of Applied Environmental Res. Stockholm University.
  Kortelainen, Pirkko
  Finnish Environmental Inst..
  Löfgren, Stefan
  Dept. of Environmental Assessment SLU.
  Rahm, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Räike, Antti
  Finnish environmental Inst..
  Sobek, Sebastian
  Dept. of Ecology and Evolution Uppsala University.
  Tranvik, Lars
  Dept. of Ecology and Evolution Uppsala University.
  Wikner, Johan
  Umeå Marine Science Center Umeå University.
  Jansson, Mats
  Dept. of Ecology and Environmental Studies Umeå University.
  Organic carbon budget for the Gulf of Bothnia2006Inngår i: Journal of Marine Systems, ISSN 0924-7963, E-ISSN 1879-1573, Vol. 63, nr 3-4, s. 155-161Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We calculated input of organic carbon to the unproductive, brackish water basin of the Gulf of Bothnia from rivers, point sources and the atmosphere. We also calculated the net exchange of organic carbon between the Gulf of Bothnia and the adjacent marine system, the Baltic Proper. We compared the input with sinks for organic carbon, permanent incorporation in sediments and mineralization and subsequent evasion of CO2 to the atmosphere. The major fluxes were riverine input (1500 Gg C year- 1), exchange with the Baltic Proper (depending on which of several possible DOC concentration differences between the basins that was used in the calculation, the flux varied between an outflow of 466 and an input of 950 Gg C year- 1), sediment burial (1100 Gg C year- 1) and evasion to the atmosphere (3610 Gg C year- 1). The largest single net flux was the emission of CO2 to the atmosphere, mainly caused by bacterial mineralization of organic carbon. Input and output did not match in our budget which we ascribe uncertainties in the calculation of the exchange of organic carbon between the Gulf of Bothnia and the Baltic Proper, and the fact that CO2 emission, which in our calculation represented 1 year (2002) may have been overestimated in comparison with long-term means. We conclude that net heterotrophy of the Gulf of Bothnia was due to input of organic carbon from both the catchment and from the Baltic Proper and that the future degree of net heterotrophy will be sensible to both catchment export of organic carbon and to the ongoing eutrophication of the Baltic Proper. © 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 485.
  Algotsson, Daniel
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nyyssölä, Esa
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Leveraged Buyout: Vilka förutsättningar finns för en LBO av Cloetta Fazer AB?2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [en]

  The number of LBOs in Sweden has increased during the last years and the current market trend is positive. MostLBOs involves private companies, but a few concerns public corporations on the national share market. In this thesis we will examine the conditions of a LBO of Cloetta Fazer AB. The purpose is to study existing conditions of Cloetta Fazer AB and to examine pros and cons with the deal. Based upon information presented in the frame of reference and in the empirical part, two cash flow valuations have been carried out. The first valuation is a regular discounted cash flow valuation while the other is a specific LBO valuation. In a LBO valuation the debt terms and the changed capital structure is taken into consideration. The valuations are followed by an analysis where LBO conditions as well as pros and cons are examined.

  Positive conditions for Cloetta Fazer AB are insensitiveness of market fluctuations, a strong market position, stable cash flows, low risk and strong product trademarks. There is also a possibility of increasing the expected rate of return with more leverage since the current financial structure can take on more debt. We argue that a LBO of a public corporation is surrounded by limited information due to legal restrictions such as insider rules. Limited information makes it difficult to motivate value creation. Other factors that obstruct a LBO of Cloetta Fazer AB is increased market competition, indistinct possibility of rationalising the business and a high EV/EBITDA multiple. We have also found that the IRR value is too low. Due to the fact that a LBO requires a premium of at least 20 % over market value, it is difficult to argue for a LBO of Cloetta Fazer AB.

 • 486.
  Algren, Niklas
  et al.
  Department of Finance and Statistics, Hanken School of Economics,, Helsingfors, Finland.
  Sjö, Bo
  Swedish Agency for Development Evaluation, Karlstad, Sweden.
  Zang, Yianhua
  Center for Finance, University of Gothenburg, Sweden.
  Panel cointegration of Chinese A and B shares2009Inngår i: Applied Financial Economics, ISSN 0960-3107, E-ISSN 1466-4305, Vol. 19, nr 23, s. 1859-1871Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We study information flows in China's stock markets. By using panel data methods we test for a unit root in the price premium of domestic investors’ A shares over foreign investors’ B shares, as well as cointegration between the A- and B-share prices on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges. We find that the A-share premia are nonstationary, and that the A- and B-share prices are not cointegrated up till January 2001. After February 2001, when domestic investors were allowed to trade B shares, the A-share premia become stationary and the A- and B-share prices cointegrated. One interesting result from the panel data analysis is that most firms’ A and B shares are cointegrated, but not all firms. Cointegration is more likely for firms with a small A-share premium, low ratio of nontradeable shares, high growth rate and large B-share market capitalization relative to the A-share market capitalization. Our findings suggest that the relaxation of the investment restrictions decreased the segmentation between the A- and B-share markets in China.

 • 487.
  Algstrand, Therese
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.
  Förskollärare och lärare samarbetar kring barns läs- och skrivutveckling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har i min undersökning tittat närmare på vad Språktimmen är och vilka erfarenheter några förskollärare och 1-7 lärare som arbetar i f-1:or har av sitt arbete projektet. Studiens syfte är att låta de båda yrkesgrupperna komma till tals och utrycka sina erfarenheter och åsikter om Språktimmen och vilka mål de har med sin läs- och skrivundervisning.

  Arbetet bygger på intervjuer och enkätundersökningar med en grupp förskollärare och 1-7 lärare.

  I undersökningen har jag kommit fram till att det finns både likheter och skillnader i yrkesgruppernas uppfattningar. Jag har kommit fram till att Språktimmen kan anpassas för olika elevers behov och ge alla elever en engagerad läs- och skrivundervisning. Det framkom också att förskollärarna och 1-7 lärarna var över lag samstämmiga när det gällde uppfattningar om läs- och skrivundervisningen. Skillnaden ligger i att förskollärarna skattar emotionell utveckling högt och 1-7 lärarna lägger mer vikt vid systematisk träning av färdigheter. Denna skillnad kan eventuellt spåras till yrkesgruppernas olika utbildningar.

 • 488.
  Algulin, Astrid
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Johansson, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Basel II ur ett konkurrensperspektiv: En studie i nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Konkurrensen på den svenska bankmarknaden har efter en rad avregleringar på 1990-talet förbättrats, mycket på grund av nya nischbanker som på allvar börjat tävla med de stora aktörerna på marknaden. I februari år 2007 inträdde ett nytt regelverk för banker, Basel II, som bland annat reglerar hur mycket kapital en bank måste hålla i förhållande till den risk den tar. Regelverket öppnar upp för banker att använda olika metoder, som kostar olika mycket att implementera och underhålla, för att beräkna detta kapitalkrav. Som en följd av detta kommer mindre banker att ha svårt att bära de kostnader som mer avancerade metoder för med sig. Valet av beräkningsmetoder kommer också leda till att banker beläggs med olika stora kapitalkrav.

  Denna studie syftar till att beskriva den förväntade effekt införandet av Basel II kommer att ha på nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden. För att kunna besvara detta syfte har en kvalitativ studie genomförts, där intervjuer med nio nischbanker och två storbanker gjorts. Dessutom har representanter från Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Konkurrensverket samt KPMG Financial Services intervjuats, för att få en djupare inblick i regelverkets konkurrenspåverkande effekter på olika typer av banker.

  Studien har visat på att de aspekter i Basel II som kan komma att påverka konkurrensen på marknaden är de kostnader som implementering och tillämpning av regelverket kommer att innebära samt det faktum att banker tillåts använda olika metoder för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker, med en ökad prisdifferentiering baserad på risk som följd. Nischbankerna har möjlighet att behålla och förstärka sin ställning på marknaden förutsatt att de anpassar sin verksamhet efter de nya förutsättningar som regelverket innebär.

  Vidare har ur studien framkommit att det finns fördelar med att vara en nischaktör, oavsett storlek, över att vara en liten aktör. För banker som konkurrerar om lågriskkunder innebär regelverket fördelar för dem som antingen är riktigt stora fullsortimentsbanker eller riktigt nischade banker som då kan vara stora inom ett specifikt område. En bank som nischar sig mot ett kundsegment med högre risk måste inte nå samma volymer, då marginalerna där förväntas bli högre, men banken måste begränsa sin verksamhet för att fortsatt kunna använda mindre kostnadskrävande beräkningsmetoder utan att tappa konkurrensmässigt på detta.

 • 489.
  Alhola, Sini
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Unraveling interaction between tinnitus symptoms, cognitive abilities, and mental disorders2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 poäng / 18 hpOppgave
  Abstract [en]

  Based on the former studies, there is evidence of tinnitus being associated with performance on cognitive ability tests (for example Andersson et al. 2009, Hallam et al. 2004). The topic of my bachelor thesis was to unravel how depression, stress and anxiety connected with tinnitus symptoms are related to cognitive abilities such as verbal fluency, inhibition ability and working memory capacity. In order to fill an existing gap of knowledge, the relationship of different severity of stress caused by tinnitus symptoms as measured with Tinnitus Handicap Inventory (THI) and cognitive abilities and depression and anxiety symptoms was emphasized.

  The experiment group was divided into two subgroups, those with lower and higher level of perceived tinnitus severity and the differences in test scores between groups were investigated with one-way analysis of variance. As a result, significant differences between the two tinnitus patient groups were found in the level of performance in inhibition task where participants were asked to give the font color of congruent color - word pair as an answer. It was also studied whether there were correlations between perceived severity of tinnitus symptoms, depression and anxiety symptoms, working memory capacity and inhibition ability. As a result of correlation analysis, this study confirmed the connection between tinnitus symptoms and anxiety and depression symptoms found in previous studies, and a significant correlation was found between THI scores and anxiety symptoms, and THI scores and C inhibition test scores where the participant was asked to name the font color from incongruent color-word pairs. The results of this study suggest that there is a connection between the level of perceived tinnitus severity and the ability to name font color of incongruent color - word pair. The current study found no evidence about the connection between THI scores and other cognitive abilities as well as anxiety and depression symptoms, even though the THI scores correlated with both anxiety symptom scores and with the reaction times of an inhibition task where the participants were asked to point out the font color from incongruent color - word pairs.

 • 490.
  Ali Rashed, Chra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Mouyiasis, George
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Negative Unintended Consequences of Innovation- a case study regarding innovation and sustainability: The new Extended Value Creation Mechanism for Global Sustainability, the SNE SFI GS-framework2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Innovation is often related to positive outcomes for the majority to enjoy that enhances welfare and facilitates everyday activities. In different fields of study (economics, management, sociology, history and science and technology) it is becoming a field of magnitude (Malerba and Brusoni, 2007). Fagerberg and Verspagen (2009) discuss the emerging interest of innovation in the field of social science. Although the interest within the subject of innovation is high, very little research has been done regarding the aim to contribute to the design innovation policy, developed by scholars studying the field of innovation. One often so neglected study within innovation is in the field of negative unintended consequences of innovation (NUCoI) (Sveiby et al, 2012). One main contributor of innovative activities is organizational operations leading to value for end customers. While firms often have the aim to create value with innovation for the greater benefit in society, sometimes these value-creating mechanisms may create unintended negative consequences in addition to the positive effects. While innovations are increasing in rapidness and numbers of output produced, the effects on society and the natural environment needs to be highlighted. With assumptions regarding vague CSR implementation in corporations (Newell, 2005), this research tries to grasp understanding on how NUCoI is perceived from the managerial perspective in organizations regarding their stakeholder viewpoint. As a starting point, the authors use Charlie Chaplin’s famous quote “More than machinery, we need humanity” from the movie “The Great Dictator” indicating the importance of caring for various stakes.

  Purpose: The aim of this research is to highlight the new field of study in social science; Negative unintended consequences of innovation (NUCoI) in relation to the societal natural environment (society and the natural environment). The research contributes to the existing frameworks on organizational value creation mechanisms in innovation policy to incorporate the aspect of negative consequences of innovation (NCoI), in terms of sustainability to highlight the importance of secondary stakeholders.

  Results: The new Extended Value Creation Mechanism for Global Sustainability, the Societal-Natural-Environment Stakeholder Framework of Innovation and Global Sustainability framework (SNE SFI GS-framework), aims to contribute in the long-term perspective for research in innovation policy by highlighting one aspect of a field of the often so neglected societal natural environment perspective, when competing rivalry becomes too fierce. The framework highlights the importance of secondary stakeholders, where primary stakeholders may act as a “link” between the organization and secondary stakeholders. Additionally, the authors suggest going to basic practices regarding sustainability with valuating the natural resources for a prospering sustainable society. The aspects in the research include stakeholder-theory, value-creation in terms of the societal natural environment, and innovation as a field of social science, negative consequences and organizational sense-making.

 • 491.
  Ali, Sofia
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  "Varför ska de inte välja svensken framför mig?": Invandrarungdomars föreställningar om möjligheter och svårigheter på den svenska arbetsmarknaden.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie bygger på sju invandrarungdomars föreställningar om möjligheter och svårigheter på den svenska arbetsmarknaden. I fokus för studien står särskilt ungdomarnas berättelser om de vägval de gjort, som de står inför och som de skulle vilja göra, när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden. Med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide utfördes intervjuer med ungdomarna varpå dessa analyserades och tolkades i enlighet med meningskoncentreringsprincipen. Det teoretiska ramverk som använts för att tolka och analysera ungdomarnas berättelser har legat i led med Pierre Bourdieus habitusbegrepp och praktiskt sinne, kapitalbegreppen samt sekundära karaktäristika. Resultatet visar att det finns ett driv hos ungdomarna att arbeta men att de känner sig motarbetade och förbisedda på arbetsmarknaden. De upplever att deras invandrarskap innebär att de behöver prestera dubbelt så bra i arbete och studier för att en arbetsgivare ska få upp ögonen för dem, för ”varför ska de inte välja svensken framför mig?”. Även bristande kontaktnät innebär ett underläge för invandrarungdomarna jämfört med deras svenska arbetssökande vänner. De förlitar sig inte på att någon förälder eller familjemedlem kommer att kunna hjälpa de få in foten på arbetsmarknaden eftersom de möjligheterna är begränsade. Sammantaget är de överens om att de i rollen som invandrare eller barn till invandrare sitter i en position som innebär att de inte har samma möjligheter som en etniskt svensk har i arbetssammanhang. 

 • 492.
  Ali, Sofia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Mohamed, Suad
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Kurd i hemmet men svensk i samhället: En studie av unga kurdiska kvinnors förhållningssätt till sig själva och det svenska samhället2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie analyseras fem unga kurdiska kvinnors upplevelser av sina levnadsförhållanden i Sverige. Utifrån en kvalitativ undersökningsmetod och med hjälp av intervjuer, har faktorer som språk, föräldrarnas religion, traditioner och kultur granskats. Studiens teoretiska ram utgörs till stor del av diaspora, etnicitet och kultur, men även identitet, genus och stigma har använts som centrala teorier. Utöver dessa har flerspråkighet som begreppsdefinition haft en betydande roll för analysen och informanternas upplevelser och tankar.

  Vi har i studien dragit slutsatsen att de kurdiska kvinnorna mer eller mindre har assimilerats in i det svenska samhället genom att de delvis har glömt bort sitt modersmål eller refererar till sig själva som svenskar. Detta av den anledning att de inte vill hamna i utanförskap och menar att det finns en klyfta mellan den svenska och kurdiska kulturen. Denna klyfta kulturerna emellan ökade efter att två hedersrelaterade våldshandlingar utfördes mot kurdiska flickor, och informanterna menar att det är en av anledningarna till varför många idag har fördomar gentemot kurder.

 • 493.
  Alickovic, Emina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Oticon AS, Denmark.
  Lunner, Thomas
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV). Oticon AS, Denmark; Tech Univ Denmark, Denmark.
  Gustafsson, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ljung, Lennart
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Reglerteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  A Tutorial on Auditory Attention Identification Methods2019Inngår i: Frontiers in Neuroscience, ISSN 1662-4548, E-ISSN 1662-453X, Vol. 13, artikkel-id 153Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Auditory attention identification methods attempt to identify the sound source of a listeners interest by analyzing measurements of electrophysiological data. We present a tutorial on the numerous techniques that have been developed in recent decades, and we present an overview of current trends in multivariate correlation-based and model-based learning frameworks. The focus is on the use of linear relations between electrophysiological and audio data. The way in which these relations are computed differs. For example, canonical correlation analysis (CCA) finds a linear subset of electrophysiological data that best correlates to audio data and a similar subset of audio data that best correlates to electrophysiological data. Model-based (encoding and decoding) approaches focus on either of these two sets. We investigate the similarities and differences between these linear model philosophies. We focus on (1) correlation-based approaches (CCA), (2) encoding/decoding models based on dense estimation, and (3) (adaptive) encoding/decoding models based on sparse estimation. The specific focus is on sparsity-driven adaptive encoding models and comparing the methodology in state-of-the-art models found in the auditory literature. Furthermore, we outline the main signal processing pipeline for how to identify the attended sound source in a cocktail party environment from the raw electrophysiological data with all the necessary steps, complemented with the necessary MATLAB code and the relevant references for each step. Our main aim is to compare the methodology of the available methods, and provide numerical illustrations to some of them to get a feeling for their potential. A thorough performance comparison is outside the scope of this tutorial.

 • 494.
  Alin, Gustaf
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Thornell, Benjamin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The individual Controller role: And how the role is affected by increased information and complex report relations2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Previous research of the controller role is extensive and has been studied in several sectors, whichprovides a wide range of definitions of the controller role. These definitions have contributed to an ambiguous controller role in regards to what work assignments are most important and to whom the controller should report. This thesis aims to provide an in-depth understanding of the controller role based on work assignments within a decentralised organisation working with complex financial products. This thesis also contributes to an understanding of how controllers perceive that their role is affected by their work with handling information and their report relations. This has generated three research questions: What role does the controller have in a Swedish universal bank based on work assignments? What are the eventual differences in the controller role depending on department in the organisation? How do the controllers perceive that their role is affected by their work with handling information and by their report relations? Delimitation was made to analyse controllers at various levels in Handelsbanken. In order to create an understanding of the controller role in this context, an abductive approach as been used in order to combine existing theories with empirical findings. Based on a qualitative approach, triangulation was chosen to combine assembled empirical data with semi- structured interviews. The result of this study implies that controllers mainly lean towards the role as a Business partner as they work as a support function to provide local or higher managers with relevant analysis for decision-making. Based on work processes with information, the controllers lean towards an Analyst and Coach as they generally handle all business related information. From this case study, controllers in decentralised organisations possess the role as a Specialist as they  are  situated in separate departments with a clear focus. Results also show that more automated work assignments due to technological development do not increase the controllers’ opportunity to dedicate more time on analysis. Instead, increased information flows require controllers to allocate resources towards assembling information. In terms of report relations, close adherence towards the local managers does not affect the controller’s objective reporting to higher management and the controller can arguably bemore independent within their report relations than what is described by literature.

 • 495.
  Alizadeh, Venus
  et al.
  Karolinska Institute.
  Hylander, Ingrid
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kocturk, Tahire
  Karolinska Institute.
  Tornkvist, Lena
  Karolinska Institutet.
  Counselling young immigrant women worried about problems related to the protection of family honour- from the perspective of midwives and counsellors at youth health clinics2010Inngår i: SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES, ISSN 0283-9318, Vol. 24, nr 1, s. 32-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Annually, thousands of women are exposed to violence and murder by male relatives in the name of family honour. In Sweden young women with immigrant backgrounds consult primary healthcare services for problems related to the protection of family honour (PFH). However, there is little knowledge about how to manage this specific type of family violence in the primary healthcare systems of industrialized countries. Aim: To generate a theoretical model to promote knowledge about how youth clinic (YC) personnel in Swedish primary care perceive and manage problems related to the PFH. Methods: Seven midwives and five counsellors at four YCs in Stockholm suburbs participated in four group interviews. Data were analysed according to the grounded theory method. Results: The YC staffs main concern is to avoid making the young womens situation worse with their constant anxiety about having breeched the honour rules. Three consecutive steps have been discerned in the worry analysis process to help the girls struggling with problems related to PFH: (i) creation of a refuge where their secret can be safely disclosed, (ii) risk assessment consisting of assessing the degree of the young womens anxiety, the risk of disclosure of the secret and the risk of repercussions if the secret is disclosed and (iii) worry-reducing measures, which may take the form of four different strategies: empowerment, keeping the secret, mediation and secondary prevention. Conclusion: Youth clinics have a key role in preventing repercussions caused by problems related to PFH. The study provides a theoretical model that can be used as a tool in preventive work with young women anxious about honour-related family violence. The findings were presented to a group of midwives and counsellors for validation.

 • 496.
  Alizadeh, Venus
  et al.
  Karolinska Institute.
  Tornkvist, Lena
  Karolinska Institute.
  Hylander, Ingrid
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Counselling teenage girls on problems related to the protection of family honour from the perspective of school nurses and counsellors2011Inngår i: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 19, nr 5, s. 476-484Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  pproximately 1500 young immigrant women living in Sweden sought help from various public organisations during 2004 due to problems related to Protection of Family Honour (PFH). Often they seek help from school nurses and counsellors. Information on how the school nurses and counsellors manage this complex PFH phenomenon is limited in Sweden. The aim was to generate a theoretical model that illuminates the experiences of school counsellors and school nurses counselling teenage girls, who worry about problems related to protection of family honour. Data were collected through individual interviews of the school welfare staff. The study subjects included welfare staff from six upper-secondary schools consisting of four nurses and six counsellors. Grounded theory methods were used to generate new knowledge as this is a new field of research. The staffs main goal was to provide the best support and help for the teenage girls. In addition, they wanted to be true to their professional ethics and values. However, this was difficult and created professional dilemmas because some teenage girls prevented them from doing what they thought was needed to support the teenage girls and protect them from violence. As a result, staff sometimes felt hampered, unable to help or able to help only in ways hidden from the teenage girls families.

 • 497.
  Alkan Olsson, Johanna
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Setting limits in nature and the politics of chemical compoundsManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Critical Load concept, emerged in the late 1980s as a response toan expressed need from especially policy makers to create more exactand scientifically based policy tools for the abatement of transboundary air pollution in Europe (Gehring, 1994; Wettestad, 2000). The concept has mainly been used in international negotiationson emission reductions related to the second-generation protocols, tothe Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP), i.e. the 1994 Oslo protocol and the 1999 Gothenburg protocol.

  To create a policy based on scientific findings of effects in nature was, by policy makers in the CLRT AP regime, seen as an improvement in relation to the uniform emission reductions, used in earlier protocols. Equal percentage cuts were viewed as arbitrary, economically ineffective and unfair. Arbitrary, as there was no solid scientific base to support the cuts. Ineffective, as the cost for reduction was different in different parts of Europe. Unfair as uniform emission reductions had failed to take into account that ecosystem sensibility varies. The introduction of Critical Load in the CLRTAP can hence be described as a change from a focus on equity of reduction, based on equal commitments for different countries to a focus on equity of environmental effects and economical commitments. The solution to these problems was the Critical Load concept which estimates ofnature's limits to different types of pollutants were aimed to serve asthe base for cost-efficiency calculations, creating the desired policy. The shift from equal percentage cuts to emission cuts based on effects led to an increased importance of scientific estimations (Biickstrand, 2001; Cresser, 2000).

  (...)

 • 498.
  Alkan Olsson, Johanna
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Critical Load concept: A milestone or milestone for future environmental policymaking?Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This article provides an analysis of the critique directed towards the Critical Load concept expressed in policy texts produced by the Swedish Environmental Protection Agency. The aim is to trace and discuss the character of this critique. A further aim is to discuss whether it is possible that this critique may gain a foothold in today's environmental policy, and what the result of such a development could be for the future use of the Critical Load as a basis of environmental policy-making. It is shown that the Critical Load concept faces a decreasing legitimacy as a policy tool, giving it an uncertain, but nevertheless possibly viable future. However,depending on how the possibilities of estimating limits in nature areinterpreted and used in practice, the concept may become either amilestone or a millstone.

 • 499.
  Alkan Olsson, Johanna
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Jonsson, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Andersson, Lotta
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, Sweden.
  Arheimer, Berit
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, Sweden.
  A model-supported participatory process for nutrient management: a socio-legal analysis of a bottom-up implementation of the EU Water Framework Directive2011Inngår i: International Journal of Agricultural Sustainability, ISSN 1473-5903, E-ISSN 1747-762X, Vol. 9, nr 2, s. 379-389Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A methodology for local stakeholders involvement in water management using a catchment model as a platform for dialogue has been developed and tested in the Kaggebo Bay drainage area in the southeast of Sweden. The process involved farmers, rural households not connected to municipal wastewater treatment facilities, local and regional authorities as well as different water and agricultural experts. This paper aims to assess whether and how the methodology has succeeded in encouraging social learning and promoting action and which barriers can be identified. The assessment shows that the methodology is able to create confidence in the process and increase the willingness to act as the methodology was able to adapt the form and content of the dialogue to better fit the cognitive and relational needs of involved stakeholders. It is also shown that the process may lead to a probable improvement of the eutrophication situation. However, if these types of processes are to serve not only as a basis for social learning and action at the local level, but also as the basis for a broader process of societal learning, then a mechanism to confer local ideas to the regional and national levels has to be clarified.

 • 500.
  Alkan Olsson, Johanna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Öberg, Gunilla
  Linköpings universitet, Institutionen för tema. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Critical Load: The politics of chemistryManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Critical Load was introduced as a environmental policy tool in the late 1980s in response to a need for exact and scientifically based measures to abate transboundary air pollution in the Convention onLong-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). The main objective in this study was to analyse the practical operationalisation of these limits. The study proceeded by analysing policy document treating the Critical Load concept produced by the Swedish Environmental Protection Agency (SEP A) It is showed that the concept is mainly operationalised through three scientific disciplines, chemistry, ecology and toxicology. Chemistry dominates and two things are forwarded as a reason. First, the political over all aim of Critical Load is based on the ideas that nature is robust within limits a perception, which is closely entangled with an idea that it is possible to calculate these limits. This favours chemical explanations, as chemistry is perceived as more calculable than for example ecology. Secondly, the Critical Load concept was initially used in connection to acidification, which primarily has been perceived a chemical problem. As ecological  explanations in the material not are operationalised into precise limitsthe role of ecology is interpreted as a complement to the precise calculations provided by chemistry, taking into consideration the balance and the complexity of nature. Toxicological explanations on the other hand provide precise measurements and are therefore interpreted as an intermediary between ecology and chemistry. Thethree stories are therefore interpreted as versions on the same story,nature as robust within limits and calculable. The ecological and thetoxicological explanations are also interpreted as answers to a changein the perception of environmental problem to more complex and to achanging focus of polluting compounds in the CLRTAP.

78910111213 451 - 500 of 27956
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf