liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123 51 - 100 of 116
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Kleijnen, Jack
  et al.
  Department of Information Systems amd Management Tilburg University.
  Bettonvil, Bert
  Department of Information Systems amd Management Tilburg University.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Screening for the important factors in large discrete-event simulation models: Sequential bifurcation and its applications2006In: Screening: methods for experimentation in industry, drug discovery, and genetics / [ed] Angela Dean, Susan Lewis, New York: Springer , 2006, p. 287-307Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The process of discovery in science and technology may require investigation of a large number of features, such as factors, genes or molecules. In Screening, statistically designed experiments and analyses of the resulting data sets are used to identify efficiently the few features that determine key properties of the system under study.

  This book brings together accounts by leading international experts that are essential reading for those working in fields such as industrial quality improvement, engineering research and development, genetic and medical screening, drug discovery, and computer simulation of manufacturing systems or economic models. Our aim is to promote cross-fertilization of ideas and methods through detailed explanations, a variety of examples and extensive references.

  Topics cover both physical and computer simulated experiments. They include screening methods for detecting factors that affect the value of a response or its variability, and for choosing between various different response models. Screening for disease in blood samples, for genes linked to a disease and for new compounds in the search for effective drugs are also described. Statistical techniques include Bayesian and frequentist methods of data analysis, algorithmic methods for both the design and analysis of experiments, and the construction of fractional factorial designs and orthogonal arrays.

  The material is accessible to graduate and research statisticians, and to engineers and chemists with a working knowledge of statistical ideas and techniques. It will be of interest to practitioners and researchers who wish to learn about useful methodologies from within their own area as well as methodologies that can be translated from one area to another.

 • 52.
  Kristofic, Tatjana
  et al.
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Nilsson, Fredrik
  Linköping University, Department of Production Economics.
  En analys av försörjningskedjan inom Jens S Transmission AB2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att vi som oberoende part skall analysera företagets försörjningskedja. Företaget, Jens S Transmissioner AB, är ett grossistföretag, finns idag representerat i fyra nordiska länderna. Vi kommer att koncentrera denna analys till de största marknaderna som finns i Sverige och Danmark. Idag arbetar länderna till större del oberoende som enskilda företag men målet är att man skall öka samarbetet och integrera verksamheterna.

  Metoden vi har använt bygger på att vi först gör en individuell nulägesanalys av företagen och avslutar med att jämföra dem båda i en Gap-analys. Nulägesanalysen har visat att det i dagsläget finns stora skillnader mellan de båda företagen. Dels finns stora skillnader på hur marknaderna ser ut och hur man arbetar mot sina kunder. Det här har på ett naturligt sätt skapat olika arbetssätt.

  Vi presenterar en rad förändringar som skulle behövas för att på sikt kunna genomföra en centralisering. Resultatet pekar på att de förändringar som är möjliga att genomföra bygger på att det nya datasystemet ökar integreringen mellan företagen. Vi anser att Jens S bör fokusera på direktleveranser till marknaderna för vissa produkter i stället för att genomföra en traditionell centralisering. Problemet kvarstår dock då produkterna är standardprodukter och lätt utbytbara mot konkurrerande varumärken vilket ställer höga krav på transporterna och tillgänglighet. Detta leder oss in på en andra slutsats att dagens transportavtal bör effektiviseras samt på något sätt minska antalet transportörer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 53.
  Landgren, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Tjernström, Ulf
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Förbättrat informationsflöde för ökad synkronisering och kostnadseffektivitet i försörjningskedjan – en fallstudie2007Independent thesis Basic level (professional degree), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Slut i hyllan-problematiken är en fråga som aktualiserats i dagligvaruhandeln i allt högre grad det senaste året. I takt med att konkurrensen ökar och marginalerna minskar måste lagernivåer pressas. Det här sker så småningom på bekostnad av servicegraden. Problemet har visat sig särskilt stort i samband med kampanjer. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga informationsflödet i försörjnings-planeringen mellan en leverantör och en grossist i dagligvarubranschen samt att se hur detta flöde kan förbättras för att hög servicegrad ska kunna uppnås utan alltför höga lager. Arbetet är utfört som en fallstudie på Findus och Ica med Findus laxfilé naturell som modellprodukt.

  Kartläggningen av informationsflödet i planeringsprocessen har visat på ett komplext flöde där många personer och funktionella enheter från båda företag är inblandade. Undersökningen har också identifierat ett antal svagheter som gör att servicegrad och kostnadseffektivitet försämras.

  De problem vi ser grundar sig främst i de ingående aktörernas bristande medvetenhet om försörjningskedjans förutsättningar och begränsningar. Detta leder till att förståelse för vilken information som är viktig att förmedla saknas. Vidare saknar processen en tydlig struktur där flera prognoser görs oberoende av varandra med olika underlag och med olika syften. Resultatet blir en hög osäkerhet vilken måste hanteras med säkerhetslager. Undersökningen har visat att kostnadsfokus är svagt i förhållande till servicegrad vilket riskerar försörjningskedjans kostnad-seffektivitet

  Vi tror att en ökad integration i en enkel och tydligt strukturerad planeringsprocess skulle kunna förbättra servicegraden och kostnadseffektiviteten. En ökad medvetenhet om försörjningskedjans förutsättningar och kostsamma flexibilitet skulle göra fördelarna med informationsdelning tydligare. Att använda balanserade styrmått som belyser försörjningskedjans synkronisering såväl som kostnads-effektivitet minskar risken för att problem döljs med höga lager.

  Våra slutsatser visar att det finns en klar förbättringspotential i informationsflödet; förändringar skulle bidra till en högre servicegrad till en lägre kostnad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 54.
  Larsson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Waak, Rasmus
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Analys av Stockholmsbörsens totalavkastning: Egenskaper och predikterbarhet 1919 – 20032006Independent thesis Basic level (professional degree), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har Stockholmsbörsens historiska utveckling under perioden 1919 – 2003 analyserats. Arbetet har genomförts med handledning från SEB Enskilda Banken och Institutionen för produktionsekonomi vid Linköpings tekniska högskola.

  De viktigaste resultaten som dras ur detta arbete grundar sig främst på statistisk analys av historiska tidsserier över totalavkastning, direktavkastning, inflation och BNP-tillväxt. Först har Stockholmsbörsens totalavkastning analyserats och dess egenskaper presenterats. Här kan nämnas att utdelningarna spelat en stor roll för den historiska totalavkastningen, återinvesterade utgjorde dessa cirka 62 procent av den årliga reala totalavkastningen på 6,6 procent under perioden 1919 – 2003.

  Vidare har Stockholmsbörsens direktavkastning och dess betydelse som värderingsmått studerats. Dessa analyser har utgått från publicerade undersökningar som berört den svenska marknaden och har sedan kompletterats med delvis egenutvecklade modeller av tydlig ad-hoc karaktär. Inget statistiskt signifikant samband kan konstateras mellan värderingen av Stockholmsbörsen och den reala totalavkastning som marknaden uppvisat i efterhand. Endast vissa indikationer på att en låg värdering (hög direktavkastning) medfört en högre efterföljande avkastning konstateras. Den svenska marknadens predikterbarhet utifrån olika värderingsmått verkar sammanfattningsvis ha varit låg eller obefintlig och därmed har marknaden i detta avseende inte uppvisat några tydliga tecken på att vara ineffektiv.

  En amerikansk modell avsedd för att beräkna en framtida objektivt förväntad avkastning har även replikerats för svenska förhållanden. Denna modell utgår från den rådande direktavkastningen vid ingången av varje år under perioden 1929 – 2003. Den förväntade avkastningen har därefter beräknats som direktavkastningen adderad med olika bedömningar av den framtida utdelningstillväxten. Det konstateras att modellen, trots de justeringar som genomförts för svenska förhållanden, genererar en förväntad avkastning som inte bedöms besitta samma tillförlitlighet som på den amerikanska marknaden. Förklaringen till detta ses främst i att den svenska direktavkastningen har haft en betydligt lägre prognosförmåga (för efterföljande totalavkastning) än den amerikanska. En annan viktig bidragande faktor är att Stockholmsbörsens utveckling under längre perioder avvikit från tillväxten i fundamentala faktorer (såsom BNP per capita i fasta priser). Även i det sistnämnda avseendet konstateras betydande skillnader mellan den svenska och den amerikanska marknaden.

  Utöver den bedömning av Stockholmsbörsens effektivitet som gjorts i samband med att direktavkastningens eventuella prognosvärde studerats diskuteras marknadseffektivitet ur en annan synvinkel. Det konstateras att det finns empiririska belägg för att marknaden har uppvisat en tendens till att överreagera och därmed pressat marknadspriserna för högt eller för lågt i relation till utvecklingen av efterföljande utdelningar. Det vill säga att volatiliteten i ett marknadsprisindex varit för hög jämfört med hur de underliggande företagen utvecklats i efterhand. Det sistnämnda har bidragit till att Stockholmsbörsens effektivitet har ifrågasatts i detta avseende.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 55.
  OBrien, Christopher
  et al.
  University of Nottingham.
  Olhager, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Structuring and planning operations2003In: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 85, no 3, p. 273-273Article in journal (Refereed)
 • 56.
  OBrien, Christopher
  et al.
  University of Nottingham.
  Olhager, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Supply chain management: a production perspective2003In: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 85, no 2, p. 125-125Article in journal (Refereed)
 • 57.
  O'Donnell, Matilda
  et al.
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Pehrson, Henrik
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Lagerhantering och materialflöde vid SSAB Tunnplåt AB i Finspång2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är skrivet på uppdrag av SSAB Tunnplåt AB i Finspång. Syftet är att, för en framtida produktionskapacitetsökning, utreda konsekvenser på materialflöde och lagerbehov i lagren för förvaring av råmaterial, färg och färdigt material. Examensarbetet skall också ge förslag på åtgärder för att, ur lagringssynpunkt, klara av kapacitetsökningen. Produktionstakten är idag 110 000 ton plåt per år och ökningen kommer att ske linjärt, med ett delmål vid 150 000 ton per år och en slutlig toppkapacitet på 170 000 ton per år.

  Inventeringen av råmaterialförrådet visar att materialet har en genomsnittlig liggtid på sex dagar och att lagernivån varierar mycket över veckan. Medelbeläggningen var under inventeringsperioden 75 procent. Lagervolymen anses allmänt vara onödigt hög. För att klara av produktionstaktsökningen föreslås ändå att lagret byggs ut istället för att minska behovet. En utbyggnad anses vara det mest realistiska alternativet då det finns utrymme och är kostnadsmässigt försvarbart i förhållande till de alternativ som finns.

  Färgförrådet är uppdelat i två delar. I dagsläget är beläggningen i containerdelen 80procent medan den i fatdelen är 70 procent. Åtgärdsförslagen i färgförrådet varierar med den ökade produktionstakten och innefattar en kombination av utbyggnad och ändrade hanteringsregler. Med genomförande av förslagen säkerställs att beläggningen inte överskrider 85 procent i varken fat- eller i containerdelen.

  Analysen av nuläget visade att det redan i dagsläget är en hundraprocentig beläggning av färdigvarulagret. Det är en tydlig variation över veckan med förvånansvärt höga lagernivåer och långa liggtider. Den genomsnittliga liggtiden i färdigvarulagret är uppmätt till 20 dagar, vilket är länge med tanke på att produktionen planeras att ske en vecka innan leverans. För att klara av de ökade produktionsvolymerna är det första steget att minska beläggningen i dagsläget. Förslaget för lagringen av färdigt material är att flytta ut den nuvarande utlastningen utomhus och samtidigt börja ersätta dagens lagringssystem med höglagerställningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 58.
  Olhager, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Från MPS-system till affärssystem ur ett produktionslogistikperspektiv2006In: Ekonomiska informationssystem: där ekonomi och IT möts / [ed] Fredrik Nilsson & Nils-Göran Olve, Lund: Studentlitteratur , 2006, 1, p. 119-129Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

    Hur styr vi IT och hur tar vi vara på dess möjligheter? Boken sammanfattar tjugo års debatt om nyttan av IT och vad som behövs för att förverkliga den. Införande av nya system kan vara svårt nog. Men det är i regel förändringarna av verksamheten som är den stora utmaningen - och som har störst potential att skapa nytta.I snart 20 år har forskare vid EIS, ämnesområdet Ekonomiska informationssystem inom Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet, studerat bl a strategisk ekonomistyrning och IT:s betydelse för nya organisationslösningar under ledning av Birger Rapp, Sveriges första professor i ämnet. Samspelet mellan IT-ansvariga och andra (linjechefer, controllers, affärsutvecklare m fl) är nyckeln till framgång och strategi, ansvar, styrning och ekonomi är nyckelord i de flesta bidrag i boken. Den vänder sig till studenter, forskare och praktiker - alla som vill ha en överskådlig sammanfattning av vad företag bör göra för att få god nytta av sina informationssystem. Bland praktiker är controllers och IT-ansvariga - i synnerhet de som deltar i strategiutveckling - särskilt viktiga målgrupper. I boken medverkar ytterligare elva forskare: Leif Appelgren, Lars Engwall, Thomas Falk, Göran Goldkuhl, Anna Moberg, Anders G. Nilsson, Jan Olhager, Tomas Ohlin, Carl-Johan Petri, Vivian Vimarlund och Alf Westelius.

 • 59.
  Olhager, Jan
  Linköping University, Department of Production Economics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Linking manufacturing strategy and production planning and control2003In: Production planning & control (Print), ISSN 0953-7287, E-ISSN 1366-5871, Vol. 14, no 6, p. 485-486Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 60.
  Olhager, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Matcha försörjningskedjan till produkten2006In: Produktionsstrategi, Vol. 2, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

    

 • 61.
  Olhager, Jan
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Produktionens ekonomistyrning2004In: Controllerhandboken, Stockholm: Industrilitteratur , 2004, p. 713-756Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 62.
  Olhager, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Produktprofilering2006In: Produktionsstrategi, Vol. 2, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 63.
  Olhager, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Strategic positioning of the order penetration point2003In: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 85, no 3, p. 319-329Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The order penetration point (OPP) defines the stage in the manufacturing value chain, where a particular product is linked to a specific customer order. Different manufacturing environments such as make-to-stock (MTS), assemble-to-order (ATO), make-to-order (MTO) and engineer-to-order all relate to different positions of the OPP. These may be considered as product delivery strategies, having different implications for manufacturing objectives such as customer service, manufacturing efficiency and inventory investment. Furthermore, the OPP may differ between products and over time for a particular manufacturing firm. In this paper, the positioning of the OPP is treated from a strategic perspective. Market, product, and production factors are identified that affect the OPP positioning and the shifting of the OPP upstream or downstream in the manufacturing value chain. The major factors are demand volume and volatility, and the relationship between delivery and production lead times. These factors are included in a model that allows the manufacturing firm to choose the right product delivery strategy. Different manufacturing strategies must be developed for pre-OPP operations (i.e. upstream, forecast-driven) vs. post-OPP operations (i.e. downstream, customer-order-driven), since these two stages are fundamentally different. As a consequence, a manufacturing firm that has an ATO product delivery strategy must differentiate between MTS operations (upstream the OPP) and MTO operations (downstream the OPP). For example, the competitive priorities differ: price for pre-OPP operations but delivery speed and flexibility for post-OPP operations. Therefore, decision categories, such as production planning and control, and performance measurement must be designed accordingly. Guidelines are provided for this strategic choice. ⌐ 2003 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

 • 64.
  Olhager, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Supply chain management: A just-in-time perspective2002In: Production planning & control (Print), ISSN 0953-7287, E-ISSN 1366-5871, Vol. 13, no 8, p. 681-687Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Just-in-time (JIT) has been a widely recognized production philosophy alternative since the early 1980s. JIT principles and techniques have been widely adopted in many manufacturing firms. More recently, supply chain management has evolved as a discipline focusing on the design, planning and control of processes linking the initial raw materials to the ultimate consumption of the finished product. Supply chain efficiency is dependent on the efficiencies of the individual manufacturing organizations and the ability to connect along the supply chain. In this paper supply chain management from a JIT perspective is investigated, focusing on the linking mechanisms between successive companies and the collective efficiency of the supply chain.

 • 65.
  Olhager, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Svensk tillverkningsindustri saknar effektiv styrning2006In: Bdttre produktivitet : tidning för SPC, regionalföreningar inom SPRF och PLAN, ISSN 1402-1145, p. 11-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 66.
  Olhager, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Utveckling av produktionens strategiska roll2006In: Produktionsstrategi, Vol. 2, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 67.
  Olhager, Jan
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Val av principer för material- och produktionsstyrning: en empirisk analys2004In: Produktionslogistik 2004,2004, 2004, p. 15-26Conference paper (Other academic)
 • 68.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Hallgren, Mattias
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Lean and agile manufacturing: drivers and performance outcomes2006In: POMS 2006 - Production and Operations Management,2006, 2006, p. 96-96Conference paper (Other academic)
 • 69.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Using simulation-generated operating characteristic curves for manufacturing improvement2006In: APMS - Lean systems and beyond,2006, Wroclaw: Wroclaw University of Technology , 2006, p. 171-Conference paper (Refereed)
 • 70.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Parborg, Berne
  Ericsson Mobile Communications AB.
  Rosén, Sonny
  Ericsson Mobile Communications AB.
  Supply chain impacts at Ericsson - From production units to demand-driven supply units2002In: International Journal of Technology Management, ISSN 0267-5730, E-ISSN 1741-5276, Vol. 23, no 1-3, p. 40-59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper deals with the impact of supply chains on operations management at Ericsson Mobile Communications. It specifically deals with the transition of the Link÷ping plant from being a production unit to the role of a supply unit in a demand-driven supply chain. This change has had a great impact on many factors. We discuss and analyse the most important issues. These are related to supply chain structure and flexibility, reengineering the information flow, the management of the supply process, and performance measurement.

 • 71.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Rudberg, Martin
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Science and Technology.
  E-handelns inverkan på produktionsstrategin2006In: Produktionsstrategi, Vol. 2, no 1, p. 10-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

    

 • 72.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Rudberg, Martin
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Linking manufacturing strategy decisions on process choice with manufacturing planning and control systems2002In: International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, E-ISSN 1366-588X, Vol. 40, no 10, p. 2335-2351Article in journal (Refereed)
 • 73.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Rudberg, Martin
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  The impact of e-business on manufacturing strategy2003In: Managing e-business in the 21st Century, Heidelberg: Heidelberg Press , 2003, p. 277-294Chapter in book (Other academic)
 • 74.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Rudberg, Martin
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Wikner, Joakim
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Long-term capacity management: Linking the perspectives from manufacturing strategy and sales and operations planning2001In: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 69, no 2, p. 215-225Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Efficient long-term capacity management is vital to any manufacturing firm. It has implications on competitive performance in terms of cost, delivery speed, dependability and flexibility. In a manufacturing strategy, capacity is a structural decision category, dealing with dynamic capacity expansion and reduction relative to the long-term changes in demand levels. Sales and operations planning (S&OP) is the long-term planning of production levels relative to sales within the framework of a manufacturing planning and control system. Within the S&OP, resource planning is used for determining the appropriate capacity levels in order to support the production plan. Manufacturing strategy and sales and operations planning provide two perspectives on long-term capacity management, raising and treating different issues. In this paper, we compare and link them in a framework for long-term capacity management.

 • 75.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Selldin, Erik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Enterprise resource planning survey of Swedish manufacturing firms2003In: European Journal of Operational Research, ISSN 0377-2217, E-ISSN 1872-6860, Vol. 146, no 2, p. 365-373Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Enterprise resource planning (ERP) systems are the new type of information systems for enterprise integration. By adding functionality to previous manufacturing resource planning systems, the aim is to integrate functions and processes within a manufacturing firm. In this paper, we present a survey of ERP implementation in Swedish manufacturing firms, concerned with ERP system penetration, the pre-implementation process, implementation experience, ERP system configuration, benefits, and future directions. ⌐ 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

 • 76.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Selldin, Erik
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Supply chain management survey of Swedish manufacturing firms2004In: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 89, no 3, p. 353-361Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Supply chain management practices and principles are evolving and changing rapidly, e.g. through modern information and communication technologies. These changes affect the ways supply chains are designed, the way they are managed, and how planning and control activities take place within these chains. But how far have companies come in dealing with supply chain issues? This paper investigates supply chain management strategies and practices in a sample of 128 Swedish manufacturing firms. We specifically study issues related to the supply chain design, integration, planning and control, and communication tools for managing supply chains. The main findings indicate the following. The extent to which suppliers and customers are involved in supply chain planning and control is expected to increase steadily over the next 2 years. The primary priority for the selection of supply chain partners is quality performance. However, delivery dependability, cost efficiency, volume flexibility, and delivery speed are also judged to be important inputs to the supply chain partner selection process. Today, companies expect to broaden and deepen the use of new information and communication technologies for improving supply chain operations. Our findings concerning future supply chain management practices, principles and priorities are discussed.

 • 77.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Production Economics .
  Selldin, Erik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Production Economics .
  Wikner, Joakim
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Decoupling the value chain2006In: International Journal of Value Chain Management, ISSN 1741-5357, Vol. 1, no 1, p. 19-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  All value chains are not designed the same way. A major determinant is the type of product that is to be supplied through the chain or network, calling for different types of value chains. An interesting model for this selection is the one developed by Fisher, arguing that products can be characterised as being either functional or innovative, and that supply chains are either physically efficient or market-responsive. Certain combinations of products and supply chains are assumed to provide matches whereas other combinations lead to mismatches. This paper combines this approach with the concept of a customer order decoupling point. We distinguish between a product supply decoupling point and a demand mediation decoupling point. A decoupling point divides the value chain into two distinct parts, one upstream with certain characteristics and one downstream with distinctly different characteristics. In this paper we specifically explore how the Fisher model can be used to characterise the role and features of upstream versus downstream value chain operations relative to the product supply decoupling point and the demand mediation decoupling point. Copyright © 2006 Inderscience Enterprises Ltd.

 • 78.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  West, Martin
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  House of flexibility - using the QFD approach to deploy manufacturing flexibility2002In: International Journal of Operations & Production Management, ISSN 0144-3577, E-ISSN 1758-6593, Vol. 22, no 1, p. 50-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We use the methodology from quality function deployment (QFD) for linking manufacturing flexibility to market requirements. This approach creates a framework for modelling the deployment of the need for flexibility from the customers' viewpoints into manufacturing flexibility at various hierarchical levels. We present an application of the methodology in a real case study at a firm where a manufacturing system was being redesigned for the manufacture of a new and wider range of products than previously, based on a new product platform. Based on the case study we discuss the benefits and limitations of using the QFD approach to deploy manufacturing flexibility. The paper also presents a literature review of the manufacturing flexibility framework arena.

 • 79.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  West, Martin
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Planering och styrning i högpresterande fabriker2006In: Produktionsstrategi, Vol. 2, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 80.
  Olhager, Jan
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Production Economics .
  Wikner, Joakim
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Production planning and control tools2000In: Production planning & control (Print), ISSN 0953-7287, E-ISSN 1366-5871, Vol. 11, no 3, p. 210-222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are numerous tools available to be used for production planning and control purposes. The number of tools is ever increasing, and so are the levels of sophistication as well as complexity. For the specific manufacturing firm, the task of selecting the most appropriate set of tools is not trivial. However, in recent years, the understanding of the relationship between tools and manufacturing environments for which they are suitable has increased. The purpose of this paper is to provide an overview of production planning and control tools available today, as well as new trends, issues and ideas.

 • 81.
  Perez, Alexander
  et al.
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Österberg, Pontus
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Snabbare, Säkrare, Sundare: Processkartläggning och Lean Production-baserad analys av det centrala provanalyssystemet på Södersjukhuset2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  As a consequence of the transition from public to private management, Söder-sjukhuset Hospital in Stockholm has been forced to a greater focus on economical aspects in addition to health care issues. In turn, this focus has initiated numerous improvement projects. This report is the result of a thorough analysis of the hospital’s patient testing system with the intention of meeting future demands on increased efficiency. The analysis is based on the mapping of two of the hospital’s most test intensive units - the medical clinic and ward no. 27 - and their subsequent flows.

  An initial analysis concludes that a vast majority of all tests are analyzed at the laboratory for clinical chemistry. Since approximately 85 % of the total number of analyses is conducted at this particular institution, the latter part of this work is focused solely on the flows of tests that regard this specific laboratory.

  For some analyses conducted at the laboratory for clinical chemistry there exists an alternative to central laboratory analysis, namely near-patient-testing. This method results in a drastic reduction of the time span from taking the test to attaining a result. In this report the strengths and weaknesses of near-patient-testing are discussed, as well as its applicability on Södersjukhuset in particular. It is proposed that it is advantageous for Södersjukhuset to continue using a central analysis system, as it is much more flexible and at the same time more cost efficient than near-patient-testing. At the same time there is an obvious need for a more efficient patient testing system in order to reduce waiting time for patients and utilize the hospital’s resources more wisely.

  The mapping of the two units reveals a number of interesting similarities and differences. One of them being that while the medical clinic uses a substantial safety lead time, ward no. 27 presumes to have most test results available in time for doctor rounds, approximately 1.5 h after tests have been taken. An analysis of over 17 000 observations taken from laboratory’s data system confirmed that there is no considerable difference in system flow time between the two units.

  It is evident that today’s information system is of substandard quality. This results in a number of non-value adding activities that not only prolong each tests flow time, but cause unnecessary use of human resources. Furthermore the information system generates a data mass of little use in reassessing the systems performance. By introducing a better adjusted information system, shorter flow time can be attained as well as lower running costs. With changed ordering routines for analyses, waiting time for patients can be reduced substantially. For a large part of today’s patients it would be theoretically possible to conduct both the test taking and the doctor’s appointment on the same day, just hours apart. This would result in extensive socioeconomic savings.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 82.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Clockspeed - strategier för snabb utvecklingstakt av försörjningskedjan2006In: Produktionsstrategi, Vol. 2, no 4, p. 10-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 83.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Effektiva och flexibla försörjningsnätverk2005In: Produktionsstrategi, Vol. 1, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vi rapporterar från produktionsstrategicentrums höstkonferens som gick av stapeln 20 oktober 2005 med inbjudna talare från både industri och högskola.

 • 84.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Fokus på fabriken i fabriken2007In: Produktionsstrategi, Vol. Vol 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 85.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Industrins framtid i Sverige är ljus2005In: Produktionsstrategi, Vol. 1, no 2, p. 10-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En paneldebatt mellan Fredrik Lundberg, Sören Gyll och Håkan Eriksson visar på optimism om industrins framtid i Sverige.

 • 86.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Möjligheterna med simulering2007In: Produktionsstrategi, Vol. Vol 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 87.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Simulering av försörjningskedjor - Kostnad, tid och kvalitet2005In: Produktionsstrategi, Vol. 1, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Planering och styrning av försörjningskedjor har fått ett ökat intresse på senare tid. I artikeln presenteras en simuleringsstudie av en försörjningskedja för tillverkning av produkter inom mobil kommunikation.

 • 88.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Simuleringsteknikens fallgropar2007In: Produktionsstrategi, Vol. Vol 3, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 89.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, Department of Production Economics. Linköping University, The Institute of Technology.
  The impact of different levels of detail in manufacturing systems simulation models2002In: Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, ISSN 0736-5845, E-ISSN 1879-2537, Vol. 18, no 3-4, p. 319-325Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Modelling and simulating manufacturing systems often involves several different organisational units. This can make data collection difficult and it can be hard to obtain data that allows for the model to be built with a consistent level of detail. To investigate the impact of a varying level of detail, a manufacturing system was modelled using different levels of detail. The first model was modelled at a high level of detail containing all elements in the system. The second model was an aggregation of some of the processes in the system and the third model consisted only of the main processes. The experiments performed with the models, aimed at finding differences between models' outputs that originated from the choice of the level of detail. The results show that there are significant differences between the models. The simulation models used for this paper are made in collaboration with a company in the mobile communications industry and deals with supply chain problems.

 • 90.
  Persson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Vad är SCOR?2005In: Produktionsstrategi, Vol. 1, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) har fått allt större spridning internationellt. Men vad är SCOR? Hur används SCOR? I artikeln beskrivs SCOR och dess ingående delar blandat med några exempel som visar på nyttan med SCOR.

 • 91.
  Persson, Fredrik
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Olhager, Jan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Performance simulation of supply chain designs2002In: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 77, no 3, p. 231-245Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus on supply chain management has increased in recent years, among academics as well as among practitioners. In this paper, we present a supply chain simulation study for a real case, concerned with the manufacturing of mobile communication systems. The purpose of the study is twofold. One objective is to evaluate alternative supply chain designs with respect to quality, lead-times and costs as the key performance parameters. A second objective is to increase the understanding of the interrelationships among these and other parameters, relevant for the design of the supply chain structure. The design alternatives differ in terms of the level of integration and synchronisation between supply chain stages. Modelling and validation issues are highlighted since these are fundamental to a supply chain simulation study. The results are discussed and a model capturing the relationships among cost, quality, and lead-times, based on the simulation study, is presented. ⌐ 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

 • 92.
  Persson, Fredrik
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Palmerius, Anna
  Barkman, Joakim
  The Effect of Differentiation on Prison Population: A Simulation Study of the Swedish Prison System2004In: European Simulation Symposium,2004, San Diego, USA: SCS International , 2004, p. 144-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes the case of a simulation study of the Swedish Prison and Probation system regarded as a queuing system. The situation in Swedish prisons today is not acceptable with a utilisation over 100 per cent. The short-term solution of the problem has been to overcrowd the prisons. The purpose of this work is to describe the relations between waiting time in remand prison, the official number of cells in prisons and the degree of differentiation regarding to the expected torrent of criminals. Differentiation is the attempt to keep different categories of clients apart during their prison time. The degree of differentiation is defined as the number of defined categories used for client placement. The conclusions from this study is that there are not enough number of prison cell available. The situation for male inmates/clients is more critical than for female clients. The results from the study suggest that there needs to be approximately 11,000 prison cells in total to meet the unofficial recommendation of a maximum of seven days in remand prison.

 • 93.
  Persson, Fredrik
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Rudberg, Martin
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Production Economics .
  Miltenburgs ramverk för produktionsstrategi del 4: Investeringsbedömning2007In: Produktionsstrategi, Vol. 3, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 94.
  Persson, Fredrik
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Saccani, Nicola
  Department of Mechanical and Industrial Engineering University of Brescia.
  Managing the After Sales Logistic Network - A Simulation Study of a Spare Part Supply Chain2007In: Advances in Production Management Systems / [ed] Jan Olhager, Fredrik Persson., New York: Springer , 2007, 1, p. 311-320Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This book brings together some of the latest thinking by leading experts from around the world on integrating systems and strategies in production management and related issues that are relevant for making production into a competitive resource for the firm. This book is composed of five parts, each focused on a specific theme: Linking systems and strategies; Strategic operations management; IS/IT applications in the value chain; Modelling and simulation; Improving operations.

 • 95.
  Rudberg, Martin
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Klingenberg, Niklas
  Scania AB.
  Kronhamn, Kristoffer
  IBX Nordic.
  Collaborative supply chain planning using electronic marketplaces2002In: Integrated Manufacturing Systems, ISSN 0957-6061, Vol. 13, no 8, p. 596-610Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to show how the functionality of electronic marketplaces can facilitate collaborative supply chain planning. Supply chain planning processes are identified and analysed using a supply chain management focus. The paper also gives a brief introduction to a framework for supply chain management and to the typical structure of electronic marketplaces. Furthermore, three collaborative supply chain planning scenarios are defined, and it is shown how collaborative supply chain planning typically could be implemented on an electronic marketplace by the means of a Web-based demonstration. As such, the paper shows how electronic marketplaces can be used to enable supply chain integration.

 • 96.
  Rudberg, Martin
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Science and Technology.
  Wikner, Joakim
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Mass customization in terms of the customer order decoupling point2004In: Production planning & control (Print), ISSN 0953-7287, E-ISSN 1366-5871, Vol. 15, no 4, p. 445-458Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years the customer order decoupling point (CODP) has gained increased acceptance as an important concept when organizing value-adding activities in production and logistics. The CODP, which is defined as the point in the value-adding material flow that separates decisions made under uncertainty from decisions made under certainty concerning customer demand, is however normally only used for production- and distribution- related activities. Here we adjust the typical CODP typology and show how the engineering resources can be integrated with the production process so as to take the features of mass customization environments into account. This paper also examines existing mass customization frameworks and offers a more thorough and nuanced typology for classifying various levels of mass customization. Finally, the adjusted CODP typology is used as a foundation for developing a reliable order promise process for mass customizers.

 • 97.
  Rudberg, Martin
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Science and Technology.
  Wikner, Joakim
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Production Economics.
  Miltenburgs ramverk för produktionsstrategi2006In: Produktionsstrategi, Vol. 2, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 98.
  Rytterbrant, Hans
  et al.
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Svensson, Sverker
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Prissättning av FMV:s provplatstjänster2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Provningsverksamheten hos Försvarets materielverk behöver en bättre anpassad prissättning mot andra kunder än Försvarsmakten. Utgångspunkten för detta examensarbete är att undersöka möjligheterna till en mer marknadsanpassad prissättning. I examensarbetet vinklas emellertid prissättningen både ur marknads- och kostnadsfokus. Teorin och analysen leder fram till en lösning där kundvärdet blir centralt och med internkalkyleringen som ett viktigt stöd i prissättningen. I den föreslagna prismodellen ingår policy, strategi, kunder, konkurrentens och internkalkyleringen som tillsammans ska ge ett bättre underlag för prissättningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 99.
  Saccani, Nicola
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, The Institute of Technology.
  Johansson, Pontus
  Linköping University, Department of Production Economics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Perona, M.
  Postoni, A.
  The after-sales service, aligning supply chain configuration with strategy: evidence from the household appliance industry”2005In: 12th European Operations Management Association Conference in Budapest, Hungary, June 2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 100.
  Samuelsson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Söderberg, Jesper
  Linköping University, Department of Production Economics.
  Aktiv förvaltning av fonder på Emerging Markets2007Independent thesis Basic level (professional degree), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this Master Thesis has been to evaluate whether active fund management is profitable on Emerging Markets. The material used to examine this consists of 106 actively managed funds, with varying length during the period 1988-2006 and who uses MSCI Emerging Markets (MSCI EM) as benchmark index. The thesis has been written under the supervision of the Asset Management Department of Länsförsäkringar AB (LFAB) and the Department of Production Economics, Linköping Institute of Technology. Apart from the main purpose, the methodology used is also meant to form a template for in-depth or similar studies, preferably by the assigner of this survey, LFAB.

  The results shows that the median manager underperforms the MSCI EM throughout the whole period, which leads to the conclusion is that active management on Emerging Markets is not profitable. A grouping of the funds based on tracking error still shows that a majority of the managers in all of the groups underperforms against the benchmark. All in all, the relationship between tracking error and the profit of the fund is not significant and managers in groups with higher level of tracking error, most likely, does not outperform the rest of the managers. The material has also been divided into subperiods to assess overall market conditions influence on manager’s performance. The results are principally equivalent with the ones obtained for the period as a whole; however, a slight tendency of better performance in times of stationary rates compared to rising ones is observed. All results are based on NAV-rates of the fund and by the implicit assumption that passive management is free of charge. Naturally the results for the fund managers are improved if a cost of buying the index is considered. However, the median manager is still most likely to be underperforming against the MSCI EM, even when such a cost is taken into account.

  In every grouping of mangers there are, despite the negative performance of the median manager, still a number (15 - 25 %, depending on the level of tracking error and time period) that outperforms MSCI EM. The mangers performance is therefore studied under the hypothesis that it is the same mangers every year that beats the index. The results indicate persistence on a general level, that it mainly originates from the top rank of mangers and also that this persistence has strengthened during the last few years. This is an interesting result, especially from an investor’s point of view, and also the most remarkable positive result of this thesis. Further studies should therefore be carried out, primarily to examine the practical usefulness of this result.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
123 51 - 100 of 116
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf