liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 712
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Berner, Boel
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Strange blood: the rise and fall of lamb blood transfusion in 19th century medicine and beyond2020Book (Refereed)
  Abstract [en]

  In the mid-1870s, the experimental therapy of lamb blood transfusion spread like an epidemic across Europe and the USA. Doctors tried it as a cure for tuberculosis, pellagra and anemia; proposed it as a means to reanimate seemingly dead soldiers on the battlefield. It was a contested therapy because it meant crossing boundaries and challenging taboos. Was the transfusion of lamb blood into desperately sick humans really defensible?

  The book takes the reader on a journey into hospital wards and lunatic asylums, physiological laboratories and 19th century wars. It presents a fascinating story of medical knowledge, ambitions and concerns – a story that provides lessons for current debates on the morality of medical experimentation and care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 52.
  Berry, Gustav
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sjörén Mosshammer, Nicole
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förrumsliganden av det förflutna : Historisk forskning och den rumsliga vändningen / Med hjärtatsuppdrag : En biografisk studie om Alice Trolle2014Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förrumsliganden av det förflutna : Historisk forskning och den rumsliga vändningen Av Gustav Berry

  Detta arbete har ambitionen att skapa en översikt över den rumsliga vändningen inom historisk forskning. Att diskutera och analysera resultaten av denna översikt är uppsatsens huvudsyfte.

  För att nå detta mål krävs ett antal mer specificerade forskningsfrågor.

  1. Vad menas med en rumslig vändning inom historisk forskning?
  2. Vad för slags rumslighet efterfrågar historiker?
  3. Vad avhandlar aktuell, svensk historisk forskning som tillämpar begreppenrum och plats?

  Den rumsliga vändningen är en global forskningsrörelse som inbegriper en mängd ämnen och discipliner. Den är pågående och inte fullt och jämt utvecklad inom dessa olika områden. Min ambition med att skapa en översikt är att placera historisk forskning längs denna globala, rumsliga forskningsfront och utreda var historiker befinner sig – är de i framkant eller i bakvattnet när det kommer till att spatialisera? Att lägesbestämma historia i relation till den rumsliga vändningen är avgörande för att kunna tolka de befintliga resultaten av rumslig historisk forskning såväl som framtidsutsikterna för en mer rumsligt orienterad historieskrivning. Därför rör sig frågeställningarna från översiktlighet till kartläggande av ett mer detaljerat sammanhang. Den första frågeställningen sysselsätter sig med att utröna innebörden utav denna nya inriktning inom historisk forskning medan den andra fokuserar på dess teoretiska beståndsdelar. Den tredje frågeställningen söker i aktuell, svensk historisk forskning efter tillämpningar av begrepp som rum och plats i syfte att diskutera hur dessa används.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Billeson, Göran
  et al.
  Östgöta Correspondenten.
  Elfström, Gunnar
  Linköpings Kommun, Gamla Linköping.
  Nilsson, Hans
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Local History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Från sockerbruk till high tech: personer som förändrat bilden av Linköping2008Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken handlar om ideer som blivit verklighet. En viktig aspekt i sammanhanget är själva entreprenörskapet, det vill säga den starka viljan att skapa något nytt. För framgång krävs också goda kontakter och kunniga medarbetare och en smula tur. De personer vi möter i boken har ofta sina motsvarigheter på andra håll i landet. Vi möter typer som uppkomlingen Markurell i Wadköping, litterärt skildrad av Hjalmar Bergman, eller bankdirektören A.P. Rosell, som Vilhelm Moberg skrivit om. De mer sentida entreprenörerna har kanske inte samma litterära glans, men har ändå varit väl så betydelsefulla.

  Vad kännetecknar då våra entreprenörer? Vi kan konstatera att entreprenören inte bara är en företagare vilken som helst. Entreprenören kopplar vi nog hellre samman med egenskaper som finansiellt risktagandeoch innovatörskap. En entreprenör är en person som kan genomföra nya kombinationer av något som redan existerar. Han/hon har förmågan att tolerera osäkerhet, har ett stort självförtroende, en vilja att skapa någoteget liksom ett stort mått av skaparglädje samt en smula intuition. Våra exempel i den här boken är tagna ur Linköpings rika företagshistoria från de senaste 150 åren. Vi hoppas att vi skapat en lättläst historiebok som manockså kan lära sig en del av.

 • 54.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fritidens rum: Topografiska perspektiv på ungdomars fritidssocialisation och ungdomspolitiken2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Huvudtemat för den här skriften är fritidens topografi och spatialisering – eller uttryckt på ett mer vardagligt sätt: fritidens terräng och förrumsligande. Topografi handlar om beskrivningar av terrängförhållanden, platser eller områden och själva ordet härstammar från grekiskans topos (plats) och graphein (skriva eller beskriva). Termen spatial är synonym med rumslig och refererar till rumsliga egenskaper: följaktligen kan spatialisering förstås som att förrumsliga eller rumsliggöra något (i analogi med hur något förkroppsligas). Rum är dock inget entydigt begrepp. Och det finns inte heller någon etablerad vokabulär eller terminologi för att beskriva eller analysera det som jag här betecknar som socialisationens och ungdomspolitikens topografi.

  Download full text (pdf)
  Fritidens rum : Topografiska perspektiv på ungdomars fritidssocialisation och ungdomspolitiken
 • 55.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Intellektuella moden2019In: Fritt från fältet: Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin / [ed] Peter Jakobsson & Fredrik Stiernstedt, Huddinge: Södertörns högskola, 2019, 1, p. 115-134Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den akademiska festskriften må vara på utdöende men är en genre som öppnar för skrivsätt med andra möjligheter än – och fördelar i förhållande till – det gängse akademiska skrivandet. Som genre tvingar festskriften när-mast på den som bidrar till den essäformen; till vilket också hör nedtonandet av akademiska dygder i form av referenser, noter och annan akribi. På så sätt inbjuder festskriften till att ta tillvara essäns alla möjligheter och fördelar; inte minst i form av att med nyfikenhet och upptäckarglädje ge sig ut på farvatten dit få – om ens några – akademiska farkoster tidigare sökt sig. Här föreligger med andra ord möjligheten att ge sig ut på en upptäcktsfärd i ordets rätta bemärkelse: en färd som man inte vet vart den leder och som i egentlig mening saknar slutmål.

  Det är just detta som essän står för – eller har i varje fall stått för alltsedan Michel de Montaigne betecknade sina prövande, sökande och inte minst självreflexiva litterära övningar för essais, essäer. I franskan står substantivet essai både för ”prov”, ”test”, ”försök” och ”essä”, med kopplingar till verbet essayer, ”pröva”, ”testa”, ”försöka”.

  Detta är också utgångspunkten för den här texten. Den prövar och för-söker hantera en tanke som bär på tydliga självreflexiva drag i ett akademiskt sammanhang. Samtidigt är den tanke det är fråga om så gott som oprövad i sådana sammanhang, nämligen tanken på intellektuella moden.

  Download full text (pdf)
  Intellektuella moden
 • 56.
  Björklund, Fredrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Hur engelska blev vårt andra språk: En pedagogisk och politisk historia2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet handlar om hur det gick till när engelskan blev vårt andra språk. Året var 1946 andra världskriget var över och Nazityskland hade fallit. I Sverige togs ett beslut som hade behandlats i flera år. Beslutet var att engelskan skulle bli det första  främmande språket i svenska skolor. Efter detta skolpolitiska faktum, fortsätter undersökningen om hur språket blev obligatoriskt i vår skola. Hur det blev ett språk som nästan alla svenskar kan göra sig förstådda på, och de yngre generationerna pratar mer eller mindre flytande. Fokuset för arbetet ligger på tidsperioden från 1920 till 1970 med en del tillbakablickar för att hjälpa läsarens förståelse. Kort sagt: hur engelska blev vårt andra språk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Björkman, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Därför är människor rädda för genetiken"2011In: Dagens NyheterArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Debattartikel om de stora genetiska forskningsprojekten LifeGene och EpiHealth ur ett vetenskaps/medicinhistoriskt perspektiv, med jämförelser med den tidiga genetikens tillämpningar.

 • 58.
  Björkman, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Från rasbiologi till ärftlighetsskräck: Nils von Hofsten, nätverket och steriliseringsverksamheten2012In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 89, no 1, p. 26-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar zoologen Nils von Hofsten (1881-1967) med fokus på hans eugeniska verksamhet i Sverige under första halvan av 1900-talet. Denna verksamhet inbegrep ett betydande inflytande över eugeniska frågor på flera olika nivåer, som till exempel akademisk undervisning i ärftlighetslära med rasbiologisk tillämpning, lobbyverksamhet för ett rasbiologiskt forskningsinstitut samt en steriliseringslag, parlamentariska uppdrag i befolkningskommissionen samt långvarig myndighetsutövning i samband med tillämpningen av steriliseringslagen. Den handlar också om en oväntad konsekvens av den rasbiologiska informationsspridningen: ärftlighetsskräcken. Nils von Hofsten tillhörde ett tidigt rasbiologiskt nätverk, och artikeln betonar nätverkets roll för eugenikens lansering och etablering i Sverige, och för von Hofstens egen eugeniska karriär.

 • 59.
  Björkman, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ny forskning om rasbiologi: Renhetsideal satte skräck i föderskor2012In: Populär Historia, ISSN 1102-0822, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikel om fenomenet "ärftlighetsskräck" som drabbade män, kvinnor och par under 1940- och 1950-talen som en konsekvens av den långvariga rasbiologiska propagandan som spridits bland annat genom ett rasbiologiskt nätverk under 1900-talets början.

 • 60.
  Björkman, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tysk historia genom litteraturen: recension av Tyska minnesgemenskaper - nazism, krig, förföljelse och folkmord i tyskspråkig litteratur efter 1945 av Sture Packalén2010In: Populär Historia, no 10, p. 64-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 61.
  Björkman, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Välkommet om historieskrivning: recension av Svenska Historiker - från medeltid till våra dagar av Ragnar Björk och Alf W Johansson (red), 20102010In: Populär Historia, no 4, p. 66-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 62.
  Björnsson, Anders
  Riksradion.
  Berättande eller förklarande historia?: Didaktiska reflexioner kring ett läroboksprojekt1988In: Kronos : historia i skola och samhälle, ISSN 1100-1208, no 2, p. 57-62Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hans Magnus Enzensberger, den västtyske Sverige-kännaren m. m, har en svårartad benägenhet att gå på tvärs - också mot sig själv. Han var den som, i ett uppmärksammat tal för snart tre år sedan, lanserade begreppet sekundär analfabetism. En sekundär analfabet är, enligt Enzensberger, en person - möjligen men inte säkert en majoritet inom nu levande befolkningar - som lärt sig läsa och skriva och använder sig av dessa förmågor. I förhållande till den ursprunglige eller primäre analfabeten, som kan göra varken det ena eller det andra, är denna "nya" analfabet, produkt av Upplysningens bildnings- och uppfostringsraseri, utan tvekan bättre utrustad. Men i förhållande till sin samtids vetande? Det är inte nödvändigtvis så, svarar Enzensberger. Under primär analfabetism, när de allra flesta i en kulturkrets är uteslutna från läs och skrivkonsten, sker den dominerande kunskapsöverföringen ·som muntlig tradition, dvs. via memorering (Homeros!). Memorering förutsätter aktivitet och ställningstagande; man står i ett dialektiskt eller kanske snarare dialogiskt förhållande till sitt kunskapsobjekt; man prövar, förkastar, deltar i en skapelseprocess. Den sekundära analfabetismen däremot är mottagar- mer än sändarorienterad (Voltaire?!). Någon utväljer och definierar vad som är kunskapsobjektet, det etableras från första början en under/överordningsrelation mellan den som vet och den ovetande och målet är inte att pröva och föra vidare utan att godta och internalisera. Den sekundäre analfabeten är inte längre aktör, inget subjekt, han har tvärtom blivit föremål för ett utanförstående kunskapsintresse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Bladh, Mats
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Per Högselius & Arne Kaijser: När folkhemselen blev internationell: Elavregleringen i historiskt perspektiv"2009In: Polhem: Tidskrift för teknikhistoria, ISSN 0281-2142, p. 174-179Article, book review (Other academic)
 • 64.
  Bladh, Mats
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Spårbundenhet. Från fysik till historia"2008In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 128, no 4, p. 671-692Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Spårbundenhetsteorins begränsningar och utvecklingsmöjligheter diskuteras i en analytiskt upplagd idéhistoria från en historikers synpunkt. Teorin uppstod i en diskussion med nationalekonomer och kan behöva transformeras för historiska syften

 • 65.
  Blomberg, Eva
  et al.
  Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns Högskola.
  Horgby, BjörnLinköping University, The Tema Institute, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Kvarnström, LarsLinköping University, The Tema Institute, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Åmark, Klas
  Makt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark1998Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Klas Åmark brukar säga att någon festskrift till sin 50- eller 60-årsdag "Det vill jag absolut inte ha".

  Så sade han ända tills att vi gav honom ett anbud som han inte kunde säga nej till. Det är ju självklare inget kul att fä en bok där bara andra skriver, så. vårt erbjudande var att han skulle fä skriva själv. Om dec nn var detta som låg bakom omsvängningen eller att den planerade boken skulle handla om make - ett ämne som Klas ofta har diskuterat - det vet vi inte. Därför kunde vi på hans 50 årsdag den 20 maj 1994 presentera en preliminär innehållsförteckning till den kommande boken.

  När vi inbjöd några av Klas forskarkollegor samt nuvarande och tidigare elever inom forskningsfältet historisk a rbetslivsforskning att delta i projektet framhöll vi att uppgiften var att a nalysera makt. Klas har sedan fätt tillfälle att reflektera över dessa texter. Han kommer till tals i bokens avslutande kapitel. Flera av författarna förhåller sig till Klas' syn på makt. Några är kritiska, andra försöker bygga vidare på hans sätt att se på makt.

  Den ryske licceraturvetaren Mikhail Bachtin, som bland annat skrev om Rabelais och skrattets historia, menade att varje diskurs besdlr av en mångfald röster som tillsammans bildar en polyfon kör. I denna bok framträder olika forskare med sina röster. Den kör som presenteras här är inte unison. Den ständ igt pågående diskussionen medför att den historiska diskursen om maktbegreppet är föränderlig.

  Download full text (pdf)
  Makt och moral : en vänbok till och med Klas Åmark
 • 66.
  Blomberg, Klas
  Linköping University, University Library.
  En säker historia: färg och form på mekaniska signaler2017In: Spår : Järnvägsmusei vänners årsbok, ISSN 0283-6483, p. 7-47Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 67.
  Bohlin, Gustav
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Arvstvisten: om hur DNA-molekylen blev accepterad som bärare av genetisk information i Sverige och om ett uteblivet Nobelpris2009 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The first evidence of DNA as the carrier of genetic information was published in 1944 in a study led by Oswald T. Avery. This task had previously been attributed to proteins and the results were not immediately accepted. The transition to an acceptance of DNA as the carrier of genetic information has been likened to a paradigm shift which occurred about ten years later.

  This project is mainly based on interviews with Swedish scientists who were active in nucleic acid research from 1950 and onwards. The aim of the present study was to deepen and discuss the available knowledge concerning time and events of the paradigm shift in Sweden. Moreover, possible reasons for Avery not being awarded the Nobel Prize are discussed from different aspects. The results indicate that the debate on which molecule carries the genes mainly took place in USA. It was not as prominent in Sweden and the acceptance probably happened somewhat later there. That is likely to be explained by the organisation of the national nucleic acid research. Explanations as to why Avery was not awarded a Nobel Prize are discussed in the form of individuals, organisational factors as well as in overall structures.

 • 68.
  Brodén Gyberg, Veronica
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Centre for Climate Science and Policy Research, CSPR.
  Aiding science? Past and present discourses of Swedish research aid policy.2016In: Panel 2: Where are we now? The past and the future of Swedish development research collaboration (conveners: David Nilsson and Sverker Sörlin), 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of research aid is to contribute to development in different ways through the use of research. Sarec (the Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries) was one of the pioneers within state research aid, and existed between 1975 and 2008. One of the central questions asked in my dissertation on Sarec’s policy history is how the view of the relationship between research and development has changed over time. One of the conclusions is that there are two main policy discourses that can be traced throughout the entire period studied. They share the starting point that modern science can contribute to development and that national research capacity is an important component in this. The localist discourse represents a more multifaceted view of how research can contribute to development, and what that development consist of. It is more explicitly anti-colonialist and to a greater degree prioritizes the local context as basis for decisions regarding support. The universalist discourse places less emphasis on where knowledge is produced since it can be used anywhere, as long as the right structures and priorities are in place. This historical perspective will be complemented with reflections on current developments in Swedish science aid policy, focusing on the issue of how science aid can contribute to the sustainable development goals and transitions to sustainability (work in progress).

 • 69.
  Brodén Gyberg, Veronica
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aiding transitions: climate and environment in Swedish research aid policy 1988-20162017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Strong local scientific research capacities remain a central piece of the puzzle when it comes to producing relevant knowledge and solutions to various development challenges. There is still great inequality concerning resources for higher education and research globally, however, and in order to be able to tackle climate change – international aid and collaboration is often upheld as key. The amount of aid that is classified as climate and environment related is on the rise, but similar support related to the sustainable use and management of resources and the environment have constituted part of Swedish (and other) aid for many decades. This paper focuses on Swedish aid and takes its empirical point of departure in 1988, when the environment was included among the aid goals. Using discourse analysis, I will narrow in on the case of research aid policy and analyze in what ways changing environments and climate change have been portrayed as important for development between 1988 and 2016. What can we learn from the recent past and how does it compare to today? What is sustainable development in this context; how have problems and solutions been described and what is perceived to be the role of scientific research in creating transitions from less to more “sustainable”?

 • 70.
  Brodén Gyberg, Veronica
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University.
  Climate and environment in Swedish research aid policy 1973-2017: discursive trends2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Solutions to global development challenges often involve scientific research but there is still great inequality concerning resources for research globally and many of the countries that are vulnerable to climate change. International aid directed towards universities is one way by which this inequality is being counteracted. Using discourse analysis, I focus on the pioneer case of Swedish research aid policy and analyze in what ways the environment and climate change have been portrayed as important for development between 1973 and 2017. How have problems and solutions been described and what is perceived to be the role of scientific research in creating transitions from less to more “sustainable”? Environment and climate has been central to the research aid discourse from the start, but the focus was mainly on natural resource management and efficiency in the first decades. In the 1990s and 2000s, the level of urgency and priority increases and the focus is on the negative and unequally distributed consequences of climate change.

 • 71.
  Brodén Gyberg, Veronica
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utvecklingens forskningspolitik: Sveriges forskningsbiståndspolicy 1973–20082016In: Det forskningspolitiska laboratoriet: Förväntningar på vetenskapen 1900–2010 / [ed] Anna Tunlid, Sven Widmalm, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, p. 101-127Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förväntningarna på naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning är högt ställda i dagens samhälle. Statliga och privata finansiärer, näringsliv och allmänhet förväntar sig att de stora resurser som satsas på forskningen ska ge ny grundläggande kunskap men även skapa ekonomisk tillväxt och förbättra livskvalitet och hälsa.

  Även om förväntningarna har skruvats upp är dessa tankegångar inte nya. Sedan andra världskriget har staten försökt styra vetenskapen så att den kan uppnå sina dubbla syften. I arbetet har politiken samverkat med ledande forskare och representanter för det svenska näringslivet.

  Det forskningspolitiska laboratoriet diskuterar en grupp forskare hur förväntningarna på vetenskapen har utvecklats från 1900-talet tills idag. Bokens fallstudier beskriver den parallella utvecklingen av forskning och forskningspolitik och fokuserar på på förväntningarnas betydelse. Boken ger dessutom en översikt över forskningspolitikens utveckling och synliggör därigenom de långa linjerna i dess historia.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Brolin Nord, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Malmstens Linköping University.
  En studie av skador hos stolar från renässansen 1560-tal till biedermeier 1850-tal.: Ett arbete om sambandet mellan konstruktion, material och skadebild.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through the selection of six representative typical Swedish chairs from each era, I present manufacturing techniques and how the craftsmanship has affected the style of the chairs over time. My main source material is the objects themselves. I chose to analyze the constructions and what can distinguish them apart in techniques, material choices, aesthetics and design. The main part of my work has been to find out what are the most occurring damages and its causes. Most damages from renaissance to biedermeier can be linked to the mortise joint. Through interviews with experienced conservators and with my own experiences as a cabinet maker and conservator, I discuss the concept of the ultimate chair design in terms of stability. I have come to the conclusion that the most solid chair is the eight to twelve framed chairs from the Renaissance, but the chair must be adapted to the intended use.

  Download full text (pdf)
  Elin Brolin Nord, möbelkonservering.
 • 73.
  Brüggemann, Jelmer
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ett potentiellt problem: Om maskulinitet och behandling för prostatacancer2018In: Prostatan – det ständiga gisslet?: mannen och prostatan i kultur, medicin och historia / [ed] Maria Björkman, Lund: Nordic Academic Press, 2018, p. 89-103Chapter in book (Other academic)
 • 74.
  Bäck, Kalle
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Början till slutet: Laga skiftet och torpbebyggelsen i Östergötland 1827-652016 (ed. 4)Book (Refereed)
 • 75.
  Bäck, Kalle
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det lokala i det regionala2015In: Den rianske vending: Festskrift i anledning professor Öystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015 / [ed] Finn-Einar Eliassen, Oslo: Novus Forlag, 2015, 1, p. 97-110Chapter in book (Other academic)
 • 76.
  Bäck, Kalle
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Historiska Historier: Andra delen2017 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Här möter vi tio nya spännande levnadsöden, från trakten runt Trehörna. Men de känns aktuella och levande för alla som har intresse för historia och svunna tider. Man känner att de här "typerna" kan ha funnits i vilken trakt som helst. Vi får möta kärleksparet David och Gerda som inte får tillåtelse att gifta sig, David emigrerar därför till USA och kommer tillbaka 53 år senare för att gifta sig med den då 77-åriga Gerda. Vi träffar också motsatsen - skilsmässoparet Jonas och Ingeborg och deras knaggliga och långa väg till skilsmässa. Rättshaveristen Sven, som blir osams med allt och alla, samt den olyckliga Annika, som avrättas för att ha tagit livet av sitt barn. Det är märkliga och dramatiska levnadsöden som ställer många andra mer berömda i märkbar skugga.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 77.
  Börjars, Linnea
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Identity Development through Volunteer Tourism: A qualitative study of WWOOF volunteers’ identity formation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tourism is a fast growing phenomenon. As every person has a different motivation to travel new and alternative forms of tourism are continuously developing. Depending on form of tourism and the tourist’s motivation to take on a certain trip, the experience has a smaller or bigger impression on the individual.

  This study examines what influences volunteer trips can have on identities, focusing on volunteers in the organization WWOOF, World Wide Opportunities on Organic Farms. To understand the development of identities, theories about identity work have been researched. The material derives from a participant observation and 14 semi-structured interviews that mainly were conducted in Oregon, USA.

  The analysis of the results reveals four main themes for how the individuals’ identities have changed and what factors that have caused this change. These themes are perceived change, cultural exchange, significance of place, and differences between WWOOFers and other tourists. The study shows that travels, in this case volunteer trips, affect individuals in many ways.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 78.
  Carstensen, Alexandra
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Styregård, Lovisa
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Socialrealism och individualism: En kvaltiativ, jämförande studiet av bilderböcker 1970-tal och 2000-tal2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ studie av bilderböcker, från 1970-talet och 2000-talet. I början av uppsatsen presenteras en historisk tillbakablick i bilderbokens historia för att skapa förståelse för hur bilderboken är uppbyggd och vad den innehåller idag.

  Studien behandlar olika teman i bilderböcker, förskola, döden, skilsmässa och invandring. Med fokus på ett visst tema från 1970-talet, sedan har denna jämförts med en bok från 2000-talet som analyserats med samma utgångspunkter.

  Inspirerade av en tidigare studie har vi utgått från följande frågor för vår analys: hur samspelar text och bild i bilderboken? Hur beskriver bilden händelsen i boken? Stämmer skildringen i boken överens med sin tid samt vad finns det för skillnader respektive likheter i våra utvalda bilderböcker inom särskilda teman, i jämförelse 1970-tal samt 2000-tal?

  I resultat och analys presenteras böckerna, vad de handlar om, en deskriptiv analys av vardera bok och en jämförande analys. Sedan skrivs en sammanfattande analys, då de båda tidsepokerna, 1970-tal och 2000-tal jämförs. Det vi generellt har sett är att 1970-talets bilderböcker präglas av det socialrealistiska samhället och är mer av faktakaraktär. 2000-talets bilderböcker är individualistiska, vi får höra barnens egna tankar och känslor i dessa, något tyngre ämnen inom bilderboksvärlden. Trots att dessa är lite tyngre ser vi mycket humor i böckerna, likaså blinkningar till de vuxna läsarna.

  I slutdiskussionen behandlas att det idag inte skrivs mycket bilderböcker på teman som exempelvis alkoholism. Sedan tas också upp huruvida bilderboken har låg status i samhället och vad detta kan innebära för framtidens barn.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 79.
  Collste, Göran
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Historisk rättvisa: Gottgörelse i en postkolonial tid2018Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det förflutna är aldrig dött, konstaterade författaren William Faulkner en gång, det är inte ens förflutet. Detta är ett ledmotiv i Göran Collstes bok om historisk rättvisa med exempel från Namibia, Kongo, Kenya, Indien och en rad andra länder som drabbades av kolonialismens gissel.

  Det är uppenbart att kolonialismens destruktiva följder inte upphörde med kolonialväldenas fall och att många av dagens globala kriser har sin grund i den koloniala världsordningen. De länder (däribland Sverige) som berikade sig på utplundringen av de koloniserade folken har en moralisk skyldighet att gottgöra det som har hänt och därmed försöka upprätta en ny moralisk jämvikt.

  Collste visar hur en sådan gottgörelse- och försoningsprocess kan gå till i praktiken och belyser också mer specifika frågor som återlämnandet av museiföremål till ursprungsbefolkningar. Även den globala uppvärmningen – som huvudsakligen drabbar de länder som har minst skuld till den – har en viktig gottgörelsedimension.

  Collste undersöker därtill – och med stöd av filosofer som John Rawls, Thomas Pogge och Rajeev Bhargava –historisk rättvisa på ett mer övergripande begreppsligt, kulturellt och historiskt plan. Hur förhåller sig gottgörande rättvisa till fördelningsrättvisa? Måste realpolitik och moral alltid befinna sig på kollisionskurs? Vad kan vi dra för lärdomar av Sydafrikas försoningsprocess och Internationella brottmålsdomstolen? Att vi fortfarande har mycket att lära torde det inte råda något tvivel om.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 80.
  Collste, Göran
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rectification for Atrocities under Colonialism2016In: Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, ISSN 1369-801X, E-ISSN 1469-929X, Vol. 18, no 6, p. 852-864Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wars and injustices can have wide-ranging reverberations. Colonialism ended – with a few exceptions – over fifty years ago, but there are still many traces left. In this essay I focus on two cases of atrocities under colonialism that have left scars in the present and my question is: how can a nation rectify for the long-term effects of an aggression? What is the appropriate ethical response? The two examples are the German genocide of the Herero tribe in 1904–1905 and the British war against the Mau Mau movement in Kenya in the 1950s. The examples are chosen because they both illustrate enduring claims for rectification after aggressions. After the presentation of these cases and of how Germany and Great Britain have responded, I discuss the meaning of rectificatory justice and criteria for reasonable claims for rectification.

 • 81.
  Dackling, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Göteborgska kårhus2014In: Frihetens och upproriskhetens bakterier: Studentrörelse vid Göteborgs universitet under 60 år / [ed] Martin Dackling, Lina Söderström & Caroline Tigerberg, Stockholm: Premiss förlag, 2014, 1, p. 126-131Chapter in book (Other academic)
 • 82.
  Dackling, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Släktgården som myt och verklighet2015In: Släktforskarnas årsbok, p. 25-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 83.
  Dackling, Martin
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, LinaGöteborgs universitet.Tigerberg, CarolineGöteborgs universitet.
  Frihetens och upproriskhetens bakterier: Studentrörelse vid Göteborgs universitet under 60 år2014Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För första gången har Göteborgs studentkårer fått sin historia på pränt. Frihetens och upproriskhetens bakterier är titeln på en ny bok om studentrörelsen i Göteborg de senaste 60 åren.

  Hur var det att vara student på 1950-talet? Hur växte kårerna fram? Och hur har det egentligen varit med bostäder för studenter under de senaste 60 åren? I boken, vars fulla namn är Frihetens och upproriskhetens bakterier – Studentrörelse vid Göteborgs universitet under 60 år, skriver tjugo före detta studenter, kåraktiva och anställda vid Göteborgs universitetet om hur det har varit förr och vad det lett fram till idag.

  År 1954 fördes Göteborgs högskola och Medicinska högskolan samman och bildade tillsammans Göteborgs universitet. Följaktligen finns det i år anledning att fira och se tillbaka på 60 år som universitet. Historiska framställningar som skildrar universitetets framväxt och utveckling finns emellertid redan. Mindre känt är dock hur de senaste sextio åren tett sig för de som faktiskt utgjort den största och viktigaste delen av universitetet – dess studenter – och för deras organisationer – studentkårerna. Hur har studentvardagen förändrats? På vilka sätt har studentkårernas uppdrag och roll förändrats? Vilka studentrelaterade frågor har varit aktuella över tid?

  Med utgångspunkt i sådana frågor har Göteborgs universitets studentkårer tagit fram en jubileumsbok. I Frihetens och upproriskhetens bakterier – Studentrörelse vid Göteborgs universitet under 60 år tecknas en bred bild av studenternas och studentkårernas historia under de gångna decennierna. Boken innehåller tjugo artiklar som tillsammans berör ett stort antal teman, däribland studentbostäder, hur det var att vara student under 1950-talet, studentkårernas organisatoriska framväxt, idén om studentstaden Göteborg, studentspexen, studentlivet under 1960-talet, olika studentgruppers förändringar och kår- husens historia. Skribenterna utgörs av före detta studenter, kåraktiva och lärare vid universitetet. Artiklarna kompletteras av ett tiotal personporträtt.

  Download (png)
  presentationsbild
 • 84.
  Dahlberg, Matz
  et al.
  Uppsala universitet.
  Elinder, Mikael
  Uppsala universitet.
  Isaksson, David
  Uppsala universitet.
  Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
  Lindbom, Anders
  Uppsala universitet.
  Lundqvist, Heléne
  Stockholms universitet.
  Winbladh, Ulrika
  Uppsala universitet.
  Öhrvall, Richard
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
  Inledning2013In: Välfärdstjänster i privat regi: Framväxt och drivkrafter / [ed] Henrik Jordahl, Matz Dahlberg, Mikael Elinder, David Isaksson, Anders Lindbom, Heléne Lundqvist, Ulrika Winblad Spångberg och Richard Öhrvall, Stockholm: SNS förlag, 2013, 1, p. 221-230Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här antologin har vi behandlat privatiseringar inom den svenska välfärdssektorn. Sedan slutet av 1980-talet har Sverige gått från ett nästan helt offentligt produktionssystem till ett system med en blandning av offentliga och privata utförare som konkurrerar med varandra. Valfrihet för brukarna har införts på flera områden. Vi har beskrivit hur framväxten av privat välfärdsproduktion sett ut och analyserat några centrala drivkrafter bakom denna utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Dahllöf, Tordis
  Uppsala universitet, Uppsala.
  Historia och skönlitteratur1988In: Kronos : historia i skola och samhälle, ISSN 1100-1208, no 2, p. 37-46Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  "Hittills har vi i Västerlandet varit alltför inställda på att lära ut vårt tekniska kunnande - genom Nobelpriset till Naguib Mahfouz blir vi kanske mer benägna att lära oss något av hur andra folk med en annan kulturell bakgrund prövar att lösa de problem som i grunden är gemensamma för oss alla." Så löd en av kommentarerna till årets Nobelpris i litteratur, fällt av professorn isemitisk filologi, Christopher Toll vid Köpenhamns universitet. Citatet uppmärksammar skönlitteraturens ovanskliga värde som dokument tvärande alla kulturgränser. Det lika i människors villkor i vår multikulturella värld blir synligt hos diktarna, som genom sina estetiska kulturprodukter lyckas förmedla de mångas kulturella vardag. Författarna skriver för oss alla, till oss alla, trots att de som skrivare inte tänkt på dig och mig som läsare fjärran från cafebord i Kairo som i Mahfouz fall eller från den författarlya på Söder iStockholm, där Ivar Lo-Johansson på nytt stämmer möte med sina människors miljöer och tankar om livets villkor. De blir ändå rätt uppfattade och i detta ligger diktarens märkliga kompetens.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Drangert, Jan-Olof
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Clark Nelson, Marie
  Linköping University, The Tema Institute, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nilsson, Hans
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Local History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Why Did They Become Pipe-Bound Cities?: Early Water and Sewerage Alternatives in Swedish Cities2002In: Public Works Management & Policy, ISSN 1087-724X, E-ISSN 1552-7549, Vol. 6, no 3, p. 172-172-185Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For decades and even centuries, Swedish towns, prompted by the need for clean water, haddiscussedpotential water systems. Some towns haddevelopedplans, but it was first in the secondhalf of the 19th century that the gradual conversion was made to pipe-boundsystems for water andsanitation. Not until 1863, after towns hadgainedthe authority to collect taxes, borrow money, lay pipes through private compounds, and monitor the urban environment, did infrastructure development become the task of local government. Cholera epidemics and fire protection (and thus lower insurance fees) were among the factors motivating the town councils andproperty owners. Especially from 1875 on, the hygienic value of water was also emphasizedin the effort to enforce public health legislation. Pipes for the systems were importedanddesigns emulated.

 • 87.
  Edvinsson, Sören
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för befolkningsstudier (CPS).
  Nilsson, Hans
  Linköping University, The Tema Institute, Center for Local History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Migration and Mortality. Swedish Towns During Industrialization1999In: Annales de demographie historique, ISSN 0066-2062, Vol. 2, p. 63-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses different aspects of migration and health in Swedish 19th century urban environments. The decline in urban mortality set in during the last decades of the century, at the same time as Sweden rapidly became more urbanized. The relation between population increase and mortality was however not that clear. The article analyses mortality among migrants in comparison with the more permanently resident population in two Swedish towns–Sundsvall and Linköping. People with another origin than the town of Sundsvall had much better survival than the others. A possible explanation for this is that the migrants were brought up in a much healthier environment than those that spent their childhood in the urban environment, and that the better health in adulthood partly was a result of these long-term effects. For illegitimate children, however, their mother's background as migrants had a negative effect. The unmarried migrant mother's lack of social network and support made the survival of their children low.

 • 88.
  Edvinsson, Sören
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för befolkningsstudier (CPS), Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Demografiska databasen.
  Nilsson, Hans
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Urban mortality in Sweden during the 19th century2000In: Population dynamics during industrialization / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet, Demografiska databasen , 2000, p. 39-81Chapter in book (Other academic)
 • 89. Order onlineBuy this publication >>
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Department of Department of Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Läkarens Ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-19602000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Doctors, academically educated and authorized, assert that there is more to being a real doctor than having fulfilled the formal criteria. It has been said that there is a particular doctor's ethos, which is based not only on thorough medical education but also on traditional know-how, internalized ethics and good character. This paper contains several studies of the efforts of Swedish physicians to define themselves as doctors, individually and collectively, during the period 1890-1960 and to identify the ethos of their profession. The empirical material consists mainly of texts written by doctors for doctors on different social and political questions pertaining to the profession's interests. Studying the identities, interests and ideals that have been expressed by Swedish doctors in society and on the professional and individual level made it possible to distinguish and describe different aspects of their particular ethos.

  The starting point for these studies was the discussions during the inter-war period – held above all in Germany but also in Sweden – about the crisis of medicine and of the medical profession (chapter 1). Developments in legislation concerning the authorization of doctors show the ambiguity of the Swedish doctor's legal identity (chapter 2). The Swedish medical profession's efforts to hold on to the concept of internalized ethics meant that formal ethical rules were not accepted until 1951 (chapter 3). A study of medical obituaries revealed that the ideal doctor was seen as a man and a good colleague with his ethics rooted in antiquity (chapter 4). The heterogeneous medical profession has not been able to reach a consensus as to a common identity or common interests and ideals. The efforts of leading men amongst Swedish doctors gain charismatic, traditional and legal legitimacy for the profession have been opposed. After 1960, however, doctor's legitimacy in the scientific field has gained ground (chapter 5). Debate concerning the ethos of the doctors served as a strategy to unite the profession and to draw boundaries against those considered to be unqualified actors in the field of the healing arts. This, in itself, is part of this ethos.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 90.
  Ekman, Charlotta
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Seifarth, Sofia
  Linköping University, The Tema Institute, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Geometrisk jordebok över Ödeshögs socken 1639-41 : Rumsliga föreställningar speglade i en karta / Den ovissa morgondagen : En undersökning av arbetarfamiljers utsatthet i Norrköping under perioden 1900-19101999Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Geometrisk jordebok över Ödeshögs socken 1639-41 : Rumsliga föreställningar speglade i en karta Av Charlotta Ekman.

  Kartor är ett källmaterial som inte har använts så ofta av historiker. Den främsta anledningen till. det är förmodligen att det handlar om bilder där man har en viss osäkerhet inför användandet. Informationen är kodad på ett sätt som skiljer sig från det traditionella källmaterialets skrivna text och siffror. Därmed krävs också en annan metod för att tillgängliggöra den kunskap som finns att hämta.

  Nu är kartorna visserligen inte helt outnyttjade. Inom bebyggelsehistoria är speciellt de utförliga skifteskartoma regelmässigt använda och för kulturmiljövården är de ett viktigt hjälpmedel för att lokalisera objekt. I dessa sammanhang är det dock bara kartornas rent geografiska fakta man utnyttjar. För namnforskning har också det språkliga innehållet använts. Jag menar att det finns möjligheter att komma åt mer. Speciellt de äldre kartorna, som går att spåra tillbaka till den enskilda personen bakom deras utförande, ger möjligheter till en djupare tolkning där man kan komma åt tankestrukturer.

  Det är inte bara till den geografiska omgivningens faktiska förändringar kartorna kan bli en källa utan också till de inställningar till den geografiska omgivningen som människor haft och de tolkningar de har gjort av den. Värderingar och attityder speglas omedvetet i allt material som produceras. I den här uppsatsen ska jag använda mig av en samling 1600-talskartor för att undersöka vilka spår man kan se av den tidens mentala föreställningar om den rumsliga omgivningen. Ett exempel på hur dessa kartor ser ut visas på en bild längst bak i texten.

  Download full text (pdf)
  Geometrisk jordebok över Ödeshögs socken 1639-41 : Rumsliga föreställningar speglade i en karta / Den ovissa morgondagen : En undersökning av arbetarfamiljers utsatthet i Norrköping under perioden 1900-1910
 • 91.
  Elam, Lars
  Linköping University, The Tema Institute, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Barn lär om Linköping1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad kan växande människor i landets skolor ha lärt sig och numera tänkas lära sig om staden Linköping och dess närmaste omgivning? - Frågan är naturligtvis inte alldeles enkel att besvara utan omfattande utfrågningar. Då skulle man förresten ända bara nå nuvarande elevkullar. Men de böcker som barn, deras lärare och föräldrar kan förmodas ha mött bör ge oss åtminstone antydan till svar.

  Download full text (pdf)
  Barn lär om Linköping
 • 92.
  Elam, Lars
  Sysslebäck, Torsby kommun, Värmland.
  Berättandets glädje och skrivandets lust: En granskning av ett års lokalhistorisk skrivarmöda1989In: Kronos : historia i skola och samhälle, ISSN 1100-1208, no 1, p. 21-23Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under pojkårens somrar var Bohusläns yttersta havsband mitt äventyrsland. Här och där ute på holmar och skär fann jag spillror av spår efter människohand. De väckte min undran. Av de gamla på sommarön fick jag höra svaga minnen om fiskarstugor, lotsplatser och tran.kokerier från sillrikedomens år. De små murarna ute på skären fanns där för jakten på säl och den ståtliga stenkajen på den rödbällande holmen var krossade drömmar om stenhuggeri. Men någon riktig ordning på dessa spår från det förgångna kunde jag inte få. Inte ens Grimberg eller gamle Starbäck som fyllde en meter av bokhyllan hemma i stan brydde sig om sådana bagateller som gången tids människor på några öar och holmar vid vår västra kust.

  Plötsligt satt jag nu - ett halvt sekel senare - med en liten bok i min hand som gav mig svar på en del av barndornssomrarnas nästan bortglömda frågor. Det var ingen lärd historikers bok. Däremot hade kustbygdens lilla sparbank firat sina hundra år och celebrerat sin förmåga att överleva storbanksfusionemas tid med en jubileumsskrift. Den handlade ingalunda om bankens levnad allenast utan också om bygdens.

  Bankens minnesbok låg tillsammans med femhundra andra skrifter i en hög som universitetsbiblioteket i Linköping lagt undan under ett år såsom passande under rubriken lokalhistoria. Tanken där bakom var att en genomgång av den pampiga boktraven skulle - till ett nystartat lokalhistoriskt centers fromma - kunna ge en lite tydligare bild av den bygdehistoria som årligen ser dagens ljus utanför den etablerade forskningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Elam, Lars
  Linköping University, The Tema Institute, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ett års lokalhistoria från fritidsforskarna1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vilka är det som ägnar fritid åt att i skrift berätta om egenbygd? Var finns de, vad är det som driver dem, vad skriver deom och hur? - En liten början på svar på sådana frågor trodde man sig kunna få genom att ett universitetsbibliotek under ettår samlade den leverans som företrädesvis kunde kallas lokalhistoria. Högen blev småningom mäktig. Lars Elam gavs chansen attbotanisera i den för att se om ett nystartat lokalhistoriskt centrumi Linköping kunde få lite baskunskap för sin verksamhet.

  Lars Elam har analyserat omkring 600 böcker skrivna av lokalhistoriska forskare landet över. Författaren visar vilka ämnesområden och tidsperioder, som främst intresserar "fritidsforskarna", hur de metodiskt och språkligt behandlar sitt material.

  Download full text (pdf)
  Ett års lokalhistoria: Från Fritidsforskarna
 • 94.
  Elam, Lars
  Linköping University, The Tema Institute, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hungrarnas skog i Dalby socken1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten vill ge en lokalhistorisk översikt över livet i de nordligaste delarna av värmlandsfinnarnas skogar och visa på en del av den rikhaltiga litteratur därom, som under mer än hundra år sett dagens ljus. En skildring medvetet riktad mot människor som vill veta lite mer om den värmländska finnskogens folk längst uppe i norr. Men den är alltså samtidigt en indirekt redovisning av mitt medvetna försök att ge en lokalhistorisk processbeskrivning som i sin tur förutsätter en mentalitetshistorisk attityd. Den vill också visa hur baklängeshistoria på lokalplanet kan tänkas te sig. Och den redovisar slutligen tänkbara svar på en del frågor kring den värmlandsfinska enklaven som hittills varit föga belysta.

  Download full text (pdf)
  Hungrarnas skog i Dalby socken
 • 95.
  Elam, Lars
  Linköping University, The Tema Institute, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Närheten i historia1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett lokalhistoriskt centrum, tryggt förankrat i ett universitet, kan rimligen inte med bibehållen självaktning undvika att diskutera lokalhistoriens position i skolan. Eller rättare sagt, tyvärr; dess brist på position.

  Nu må det emellertid genast sägas, att motiven bakom diskussionerna vid det lokalhistoriska centret i Linköping ingalunda gällt lokalhistoria i skolan för lokalhistoriens egen skull allenast. Nej, större visioner har funnits. Sålunda har tankar skymtat om lokalhistoriens möjligheter att förbättra historieämnets status bland skolans växande människor, kanske rentav vara dem till nytta och glädje i deras sökande efter en identitet.

  Men om denna förträfflighet med lokalhistoria i skolan händelsevis skulle vara sann, varför har man då inte för länge sedan reformerat ämnet och gett skolan en annan historia? Eller har man måntro försökt? I varje fall diskusterat det kanske? Frågorna återkom med en viss envishet under diskussionerna.

  Så blev det inom centret så småningom dags att ta reda på vad som till äventyrs skrivits i ärendet. Uppdraget föll på mig som gammal skolman. Min första överraskning - och den var verkligen positiv - var att de forskare jag tog kontakt med mötte mig med idel välvilja och hjälpte mig stort att hitta till källorna. Jag känner tacksamhet härför. Som historieintresserad icke-historiker hade jag utan detta bistånd svårligen funnit vägen in i historieämnets historia.

  Sysslebäck våren 1991

  Lars Elam

  Download full text (pdf)
  Närheten till historia
 • 96.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om stereoskopet och en revolution i seendets historia2009In: Ord & Bild, ISSN 0030-4492, no 5, p. 43-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 97.
  Elfström, Gunnar
  et al.
  Linköpings Kommun, Gamla Linköping.
  Nilsson, Hans
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Local History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fromholtz Linköping2008Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Linköpingsfotografen Folke Fromholtz startade sin yrkesbana som springpojke hos Lagerströms potatisaffär men blev senare anställd hos Arthur Möllman, en känd fotograf i staden. Den egna fotoverksamheten påbörjades första halvan av 1920-talet i en fastighet på Klostergatan 39 (vid nuvarande Bastuplan). Fotofirman flyttade till den nya butiken på Trädgårdstorget när fastigheten stod färdig 1936. Den unge Fromholtz åkte vid sidan av arbetet i affären ofta ut för att fotografera, till exempel vid invigningar av nya affärer, högtidsdagar och begravningar. Det är i det breda bildmaterialet vi botaniserat.

  Folke Fromholtz fotosamling förvärvades för några år sedan av Centrum för lokalhistoria i samarbete med Linköpings kommun och Länsmuseet. I samband med detta bestämdes att vi skulle göra en bok med de bästa bilderna. Urvalet av bilder har gjorts av Irene Stahre i samverkan med Gunnar Elfström och Hans Nilsson och texterna har författats av de två sistnämnda.

 • 98.
  Enander, Viveka
  et al.
  Ersta Sköndal Högskola.
  Holmberg, Carin
  Ersta Sköndal Högskola.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Ersta Sköndal Högskola.
  Att följa med samtiden: kvinnojoursrörelse i förändring2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok handlar om rörelsepolitik, det vill säga en social rörelses politiska påverkansmöjligheter. Det är den första studien av en riksorganisation inom den svenska kvinnojoursrörelsen och har såväl ett historiskt som dagsaktuellt anslag. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) bröt sig ur Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (Roks) i Sverige vid mitten av 1990-talet i samband med en konflikt vars ideologiska kärna var synen på feminism, män och barn. Ur SKR:s perspektiv handlade konflikten också om olika synsätt på organisation, demokrati och öppenhet. I boken analyseras de skiljelinjer som SKR valde att fokusera vid starten och i den fortsatta verksamheten. Samtidigt undersökt vilken påverkan den nya organisationen haft på den politiska dagordningen. Vilka framgångar kan skönjas och vad har offrats på vägen? Här analyseras samtidspolitiska förändringar genom en ideell organisations formering och utveckling och i relation till både det civila samhället och staten.

 • 99.
  Engstrand, Åsa-Karin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  En öppen affär: Konsumenten och den handelsarbetande i ett intersektionellt perspektiv2010In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 76, no 1, p. 129-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the article is to analyse what new insights into the twentieth-century debate on retail opening hours an intersectional perspective with a discourse analysis can offer us. In focus is the use of categorisations in the meeting between people, and the reduction of the complexity this entails. An analysis of intersectionality amounts to a problematisation of this practice and its consequences. The sociologist Leslie McCall points out that there has been surprisingly little discussion of how to go about an intersectional study of a phenomenon, and argues that different methods produce different kinds of knowledge.

  The source material used here consists of official publications in the form of official inquiry reports and parliamentary reports. By using anticategorical complexity, and the term social divisions in particular, predefined interpretations in the study of constructions of gender, class, and ethnicity are avoided, while taking a conflict perspective on the debate makes possible an analysis of the discursive struggle between free and regulated opening hours. With the help of intersectionality, two social positions are identified, consumers and retail workers, along with the social divisions that were used in their creation - indeed, it is by means of such creations that political change comes about. The long historical perspective reveals that many divisions can be important, and that the categorizations are continuously changing.

  It is at the point of intersection between the social divisions constituted by gender (woman), sexuality (housewife, married woman), parenthood (mother), family, and space (Stockholm, the household) that the position occupied by consumers who need liberal opening hours is created. Age too plays a role, given that consumers need to consume at a specific period in their lives (mothers who have both waged work and small children). The position occupied by retail worker is for its part defined by divisions such as gender (man, woman), family (woman unable to work far from home), sexuality (parent, housewife), and age (parent with young children or schoolchildren).

  The study shows that the same divisions are used over time, but they are used in different ways according to the discourse of which they are part or the position in question. It also shows that divisions and categorizations can act both inclusively and exclusively, depending on the period and whichever discourse happens to be in the ascendant. The retail workers were thus prioritized when the regulation discourse was hegemonic, whereas consumers were privileged once the discourse of liberal opening hours had taken over. Divisions and categorizations are always the objects of renegotiation, however; open deals indeed.

 • 100.
  Engstrand, Åsa-Karin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  I tid och otid med marknaden: Kampen om affärstiderna i ett historiskt perspektiv2007Report (Refereed)
1234567 51 - 100 of 712
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf