liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 392
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Cromdal, Jakob
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Review of I. Piller: Bilingual couples talk2004In: Journal of Sociolinguistics, ISSN 1360-6441, E-ISSN 1467-9841, Vol. 8, no 3, p. 470-473Article, book review (Other academic)
 • 52.
  Cromdal, Jakob
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Review of M. Czyzewski, et al. (eds): Rytualny chaos2000In: Journal of Sociolinguistics, ISSN 1360-6441, E-ISSN 1467-9841, Vol. 4, p. 297-300Article, book review (Other academic)
 • 53.
  Cromdal, Jakob
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Review of S. Hester & D. Francis (eds.): Local educational order2002In: QSE. International journal of qualitative studies in education, ISSN 0951-8398, E-ISSN 1366-5898, Vol. 15, p. 127-128Article, book review (Other academic)
 • 54.
  Cromdal, Jakob
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Socialization2006In: Encyclopedia of language and linguistics / [ed] Brown, Keith, North-Holland: Elsevier , 2006, 2, p. 462-466Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The first edition of ELL (1993, Ron Asher, Editor) was hailed as "the field's standard reference work for a generation". Now the all-new second edition matches ELL's comprehensiveness and high quality, expanded for a new generation, while being the first encyclopedia to really exploit the multimedia potential of linguistics.* The most authoritative, up-to-date, comprehensive, and international reference source in its field* An entirely new work, with new editors, new authors, new topics and newly commissioned articles with a handful of classic articles* The first Encyclopedia to exploit the multimedia potential of linguistics through the online edition* Ground-breaking and International in scope and approach* Alphabetically arranged with extensive cross-referencing* Available in print and online, priced separately. The online version will include updates as subjects develop

 • 55.
  Cromdal, Jakob
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  The creation and administration of social relations in bilingual group work2003In: Bilingualism and Social Change: Turkish Speakers in North-Western Europe / [ed] J. Normann Jørgensen, Clevedon: Multilingual Matters , 2003, p. 56-75Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Studies of the multilingual practices of Turkish speaking adolescents in North Western Europe. The speakers use their different languages for a wide range of purposes: getting their way, creating a comfortable atmosphere, saving face, being polite, showing respect, showing disrespect, scolding, and in many other ways to administer their social relations. The skills demonstrated by the young speakers are almost never taken into account by the majority societies.

 • 56.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies.
  Evaldsson, Ann-Carita
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Ett vardagsliv med flera språk2004Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna nordiska antologi handlar om hur barn och ungdomar i flerspråkiga miljöer samspelar i skolan och visar därigenom hur flerspråkighet kan förstås som något människor använder i sin vardag för en rad olika syften. Boken framhäver ett kritiskt förhållningssätt till den enspråkiga världsåskådning där tvåspråkiga individer ses som "dubbelt enspråkiga".

  Denna nordiska antologi förhåller sig kritisk till den enspråkiga normen. Genom att i detalj studera hur barn och ungdomar i flerspråkiga miljöer samspelar i vardagliga situationer på skolgården och i klassrummet, visar författarna hur flerspråkighet kan förstås som en social praktik, som något människor använder i sin vardag för en rad olika syften.

 • 57.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sparrman, Anna
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Evaldsson, Ann-Carita
  Uppsala University.
  Adelswärd, Viveka
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild2009In: Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Stockholm: Carlssons , 2009, 1, p. 13-35Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Här ger arton forskare som alla varit doktorander till professor Karin Aronsson sin beskrivning av olika former av vardagliga fenomen. Det handlar om hur människor i olika sammanhang samspelar och skapar mening. Gemensamt för de författare som bidrar i boken är att de är eller har varit doktorander vid Institutionen Barn och tema Kommunikation, vid Linköpings universitet. Sedan mitten av 1980-talet har institutionen erbjudit en dynamisk forskningsmiljö för personer med intresse för samtal, kulturella uttryck och socialt liv i och utanför institutionella sammanhang.

 • 58.
  Dahlberg, Gunilla
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bara att läsa rätt innantill?: Om dramaanalys i teori och praktik1988Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur analyserar man ett skådespel? Svaret är i förstone enkelt, vare sig frågan ställs av dramaläsaren eller forskaren: Det beror på skådespelet och ens egna avsikter med att studera det! För att kunna välja infallsvinklar måste man emellertid förfoga över en uppsättning strategier - och här kommer skolans och universitetets undervisning in i bilden. Vid universitetet skall studenterna tillägna sig sådana strategier, och de som fortsätter som svensklärare skall i sin tur föra dessa vidare till sina elever.

  Men vilka strategier? Med tanke på de många böcker som skrivits om dramatisk teknik och dramaanalys kan man kanske tycka att svaret skulle finnas färdigt. I min egen undervisning inom universitetets grundutbildning i Litteraturvetenskap och Svenska har jag emellertid haft svårt att följa de anvisningar som ges i de handböcker som vanligtvis rekommenderas. Jag har sett olika och delvis ganska komplicerade problem, som jag bara kunnat antyda vid den begränsade dramadiskussion som förekommer i introduktionskurserna och de historiska momenten. De yttersta konsekvenserna av vad jag såg tvingades jag egentligen aldrig att dra.

  Situationen blev emellertid akut när jag förra läsåret planerade en fördjupningskurs i drama och teater inom ramen för svensklärarutbildningen: Någon måste väl ha varit inne på samma tankar som jag och börjat nysta i problemen? Så långt jag kunde överblicka erbjöd emellertid dramahandböckerna och de dramaanalyser som publicerats med mera vetenskapliga ambitioner samma svårigheter: ett intriktat komplex av problem förknippade med kommunikationen av skådespel som litteratur och speltexter, en härva av problem av tolkningskaraktär. Hur skulle jag göra detta tydligt för de blivande svensklärarna, som i sin tur hade att tackla motsvarande frågor i sin egen undervisning? Och: Var det överhuvudtaget möjligt att finna nya framkomstvägar?

  Denna skrift, som utarbetats under några sommarmånader inom projektet "Forskning och svenskundervisning" vid Tema Kommunikation vid Linköpings universitet med ekonomiskt stöd från Forskningsrådsnämnden, är resultatet av mina första överväganden kring problemen. Resonemangen gäller dramat som text, dvs. som utgångspunkt för en teateruppsättning. Föreställningsanalysen kräver sina egna metoder. Läsdramatik, hörspel för radio och TV-drama håller jag helt utanför diskussionen.

  Jag inleder med en kort orientering om den pedagogiska litteraturen i dramatisk teknik och dramaanalys och presenterar därefter en teoretisk bas för mina ställningstaganden. Utifrån denna granskar jag sedan ett dussin dramahandböcker: några välkända svenska framställningar och en del av de utländska arbeten som svenska dramaläsare brukar hänvisas till. Genomgången skall framför allt belysa en tolkningsproblematik. Jag vill emellertid också orientera om böckernas innehåll i stort och rikta uppmärksamheten på en del grepp som kan användas vid dramadiskussion i klassrummet. Avslutningsvis försöker jag se de mera övergripande konsekvenserna av mitt synsätt för undervisningen om dramatexter - eller om man så vill: lägga en ny huvudstrategi för dramaanalys.

  De frågor jag tar upp kräver utan tvivel en bättre genomlysning än jag här kan ge dem, och jag hoppas så småningom kunna återkomma med en utförligare och mera genomarbetad framställning. Ännu kan jag t.ex. inte presentera en detaljerad analysmodell som svarar mot mina grundläggande ideer. Jag tror emellertid att några av de pedagogiska och vetenskapliga konsekvenserna av mina ställningstaganden redan nu är fullt synliga och att det därför är relativt lätt att behandla ett enskilt drama med de utgångspunkter jag skisserar. Jag hoppas alltså att forskaren och svenskläraren skall kunna mötas på halva vägen - syftet med det projekt där denna skrift ingår.

 • 59.
  Dahlbäck, Nils
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Representations of discourse: cognitive and computational aspects1991Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This work is concerned with empirical studies of cognitive and computational aspects of discourse representations. A more specific aim is to contribute to the development of natural language interfaces for interaction with computers, especially the development of representations making possible a continuous interactive dialogue between user and system.

  General issues concerning the relationship between human cognitive and computational aspects of discourse representations are studied through an empirical and theoretical analysis of a psychological theory of discourse coherence, the theory of mental models. The analysis suggests that there are principled limits to what workers in computational linguistics can learn from psychological work on discourse processing.

  As far as the theory of mental models as a psychologica1 theory of discourse is concerned, the effect of previous background knowledge of the domain of discourse on the processing of the types of texts often used in previous work is demonstrated. It is argued that this demonstration does not invalidate any of the basic assumptions of the theory, but should rather be seen as a modification or clarification. An attempt is also made to study the possible existence of different cognitive strategies used by different subjects and in different tasks.While some supporting evidence for this can be seen, it is argued that the results-obtained are not conclusive on this issue.

  Another set of studies use the so-called Wizard-of-Oz method, i.e. dialogues with simulated natural language interfaces. Here the focus of the analysis is on the dialogue structure, and on the use of referring and co-referring expressions in the dialogues. The basic result of thedialogue analysis is that it is possible to describe these kinds of dialogues using a dialogue grammar, the LINDA-model, the basic feature of which is the partitioning of dialogues in a number of initiative-response (IR) units. The study of referring expressions also shows a lack of some of the complexities encountered in human dialogues. The results point to the possibility of using computationally simpler methods than what has hitherto been assumed, both for the dialogue management and for the resolution of anaphoric references.

 • 60.
  Danielsson, Sten
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Tre kärnkrafthändelser: Från händelse till publicering2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien har jag ställt frågorna; vad är masskommunikation och hur kan den beskrivas? Vilken väg transporteras en händelse i massmedias infrastruktur? Ambitionen är att undersöka hur masskommunikationen fungerar, därför har tre specifika händelser valts ut för att studeras. Teoretiskt utgår studien ifrån ett mediefilosofiskt synsätt i en postmodern tradition med medieteori av McLuhan, Baudrillard och Bourdieu. Undersökningen har genomförts med kvalitativ fallstudie. Tre händelser har identifierats och kategoriserats i empirisk, definitiv och producerad händelse. 1) Konferensen 1955 förmedlades av pressjournalister till tidningens läsare. 2) Katastrofen 1986 upptäcktes vid avläsning av mätutrustning, där ett radioaktivt utsläpp uppmätts. Experter rapporterade till journalister. 3) Rapporten 2004 förmedlades i ett uttalande i TV av en politisk företrädare och via ett pressmeddelande till redaktionerna. Vid dessa tre händelser så kunde publicering ske i media till användarna av de olika medieartefakterna. In this study these questions are asked; what is mass communication and how can it be described? ow is an event transported through the infrastructure of the mass media? The ambition is to examine some aspects of mass communication. Theoretically the study is oriented towards a postmodern tradition with theories from McLuhan, Baudrillard and Bourdieu. This is connected to the viewpoint of Large Technical System (LTS) and the news office and the mass media, continuing to the news orientation toward events. The method used is qualitative case study. Three different types of events have been classified in the categories empiric, final and produced. 1) The conference 1955 was covered by journalists and delivered to readers of the newspaper. 2) The catastrophe 1986 was revealed by a measuring device that picked up radioactive pollution and experts were reporting to journalists. 3) The report 2004 was communicated in a TV program by a politician and through a press release to news offices. Thus three events were publicized in mass media and thereby made accessible to the users of media artefacts.

 • 61.
  Ebrahimi Heravi, Farzad
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Politisk kommunikation och IKT: En analys ur politikernas perspektiv i Västerås kommun2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to see how politicians use Internet communication in their daily work and how they use it to interact with citizens of Vasteras city. To reach my conclusions I used both theoretical methods such as literature studies and qualitative interviews with the towns 11 trustees. Accoarding to this study the politicians saw not only a lot of potentials and advantages in Internet communication but also many difficulties and obstacles. In this case the cons far exceeded the pros. One of the main reason is the bad experiences which caused by rasist attacks/threats made to politicians and also the difficulties in handling of sensitiv documents which was seen as a stress factor. Vasteras home page is more seen as a very inert two way communication channel, due to the lack of discussion/debate forum. Other forms of communication via other media is prefered. Obviously IT is a fast and complementary media but face to face communication is prioritized rather than computer communication. E- democracy, E- meeting, E- discussion can not replace face to face communication. There is a strong belief among the municipal executive committee in the representative democracy as the best functional political system. The political climate characterizes as a sort of conservatism or pessimism when it concerns IT and democracy. Despite all of this, there are many optimistic attitudes about IT in a future perspective. Marketing and education are essential elements that benefit to more dialog and interactivity which can influence the quality of democracy. The Internet is perceived by many of respondants as an excellent horizontal communication than vertical.

 • 62.
  Economou, Konstantin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En pratstund över en kopp kaffe: ett institutionellt dilemma1995In: Korsvägar: en antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu / [ed] Kerstin Bergqvist, Kenneth Petersson och Maria Sundkvist, Stockholm: Symposion Brutus Östlings bokförlag, 1995, p. 209-233Chapter in book (Other academic)
 • 63.
  Economou, Konstantin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ideology as discursive frame: News agents and negotiators in Swedish investigative journalism1998In: Abstracts: 6th International Pragmatics Conference, 1998Conference paper (Other academic)
 • 64.
  Economou, Konstantin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Making music work: Culturing youth in an institutional setting1994Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is based on two years of participant observation in a municipal youth club in a Swedish city suburb. In focus is a group of 14-19 year old boys and their relations to peers and to the staff of the club. Rock music playing, the activity they engage in, is studied as a part of the youth club practice, and seen as a communicative process in which relations are lived out. Two approaches are identified; "to go for it" and "to have fun" both of which become important in the boys´ musical awareness, as well as their attitude to life.

  The youth club is seen as a place where a particular kind of democratic dilemma is grappled with. The club has the pedagogical aim of creating meaningful leisure time on the visitors tenns, but also of disciplining them and functioning as an instrument of guidance into adult life values. Questions of power-relations and institutionalization are discussed through notions of the dialectic of control (Giddens); of authority (Sennett), and of Goffman's analysis of life within public institutions. In this setting, the complexity of power and of growing up in modem society are studied. Both groups; the staff and the visitors, are seen as jointly shaping and recreating a communicative practice through interaction, with music playing as the medium through which relations are transformedand hierarchies seemingly overturned at the same time as social control is cemented and protest limited.

 • 65.
  Economou, Konstantin
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Representing politics - politicizing journalism: Exploring communicative dilemmas in the collegial relationship between Swedish journalists and politicians1997In: Javnost - The Public, ISSN 1318-3222, Vol. 4, no 2, p. 91-103Article in journal (Refereed)
 • 66.
  Economou, Konstantin
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forstorp, Per-Anders
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bourdieus moraliska panik1998In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 35, no 3-4, p. 195-210Article in journal (Other academic)
 • 67.
  Economou, Konstantin
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forstorp, Per-Anders
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Moa är verkligheten": om läsningen av Moa Martinsson i ABF:s studiecirklar1988In: Litteraturen och läsarna: festskrift till Gunnar Hansson / [ed] Cai Svensson, Linköping: Tema Kommunikation, Linköpings universitet , 1988, p. 53-63Chapter in book (Other academic)
 • 68.
  Economou, Konstantin
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forstorp, Per-Anders
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sahliniseringen av det politiska språket: Om att vara sig själv som förtroendevald1996In: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, Vol. 18, no 2, p. 58-67Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 69.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Analogiernas lockelser. Naturvetenskapens ord och världsbilder ur humanistens och författarens perspektiv2006In: Det vanställda ordet.: Om den svåra konsten att värna sin integritet / [ed] Martin Kylhammar och Jean-François Battail, Stockholm: Carlssons , 2006, 1, p. 232-260Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken handlar om den svåra konsten att värna sin personliga integritet i förhållande till modernitetens centrala maktinstitutioner: masskomm unikation, vetenskap och politik. Boken diskuterar och analyserar vår utsatthet i det moderna. Ytterst gäller denna diskussion den moderna demokratins grundfrågor. En rad framstående forskare medverkar.

 • 70.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”De två kulturerna” flyttar hemifrån: C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–20052006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation deals with how the concept of “the two cultures”, originally minted by the British writer, administrator and former scientist C.P. Snow, was interpreted and made use of in public debate in Sweden between 1959 and 2005. The major concern is to create an improved understanding of the Swedish interpretative framework that was developed around “the two cultures”, and to explore and explain the differences between Snow’s conception and various Swedish interpretations.

  With inspiration and perspectives drawn from Conceptual History, “the two cultures” is regarded as a concept that was understood in relation to certain other concepts, or in connection to what could be called a “semantic field”. The Swedish interpretative framework that developed around “the two cultures” connected the concept with notions of Bildung, culture and science as well as with broader discussions around these concepts. Snow’s metaphor served as a rhetorical point of departure in debates concerning Bildung and the relationship between general education and specialization, especially in the upper secondary school. It appeared in discussions regarding the place of science and technology in culture and cultural debate, as well as in epistemological and historical descriptions and analyses of the relations between the sciences and the humanities.

  The study has shown how a specific Swedish understanding developed around Snow’s concept, which slightly differed from the view of the originator. This national recontextualization often drew from historical perspectives and was affected by a cultural context somewhat different from the British one, mainly due to influences from the cultural traditions of Germany in the 19th century.

 • 71.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies.
  Det goda kunskapssamhället och drömmen om renässansmänniskan: Om kunskap och bildning i vår tid2005In: Frigörare?: moderna svenska samhällsdrömmar / [ed] Martin Kylhammar, Michael Godhe, Stockholm: Carlssons , 2005, p. 116-144Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Författarna skriver om svenska samhällsdrömmar efter andra världskriget. Vilka visioner finns om det goda samhället och vad står de för? Vilka personer engagerar sig i nuet för framtidens skull? Frigörare är personer, saker och ting som gjort anspråk på att befria oss och hjälpa oss att skapa ett bättre samhälle

 • 72.
  Eriksson, Bengt Erik
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Food Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nikku, Nina
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Preventive Medicine1998In: Encyclopedia of Applied Ethics / [ed] Ruth Chadwick, San Diego: Academic press , 1998, p. 643-648Chapter in book (Other academic)
 • 73.
  Evaldsson, Ann-Carita
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Don't write that we are children! On the dual nature of fieldwork with preadolescents in multiethnic schoolbased peergroups.2000In: American Sociological Conference,2000, 2000Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

      

 • 74.
  Evaldsson, Ann-Carita
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Eee el enchufe, enchufate, enchufate!" Skämt om språk i multietniska kamratgrupper1999In: Möten : en vänbok till Roger Säljö / [ed] Ullabeth Sätterlund Larsson, Kerstin Bergqvist, Linköping: Tema K, Linköpings universitet , 1999, p. 241-266Chapter in book (Other academic)
 • 75.
  Evaldsson, Ann-Carita
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Mångkulturalitet och jämställdhet i vardagen - en interaktionsstudie av multikulturella barngrupper i övergången förskola-skola.2000Report (Other academic)
 • 76.
  Evaldsson, Ann-Carita
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Play, disputes and social order: Everyday life in two Swedish after-school centers1993Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis presents a comparative study of everyday life in two Swedish after-school centers (the Bumblebee and the Panda). It is based on 18 months of fieldwork at the two centers and in their surrounding neighborhood. The ethnographic focus is on the micro-analysis of everyday speech and children's conduct in their peer cultures and their interaction with the center's staff. This work draws on theoretical traditions in anthropology (ethnography of speaking and language socialization) and sociology (ethnomethodology and micro-sociology), in demonstrating that language, conduct and culture are interrelated.

  The primary concern of this study is how the participants at the two centers organize their lives, creating and maintaining particulair cultural, social and linguistic orders. Situated activities such as play, disputes, teasing, secrets and control events are interpreted as they convey how talk and actions are organized and organize the social order at the respective center; reflecting the participants' notions of self, cultural values and ideas, and patterns of socialization in Swedish culture.

  The examination of social practices at the respective center reveals different ways of controlling children ('order through talk' and 'talk about order), but also different interactional patterns among the children at the respective centers. Disputes is the predominant activity among the children at the Panda whereas the children at the Bumblebee are more often involved in teasing and secrets. In this way, two different types of social organizations develop at. the two centers. From this, the interdependence between children's ways of acting and the staffs way of dealing with the children are discussed.

  Although control events are differently displayed at the two centers, they also reveal homogeneous cultural patterns about how authority is handled. At both centers authority is problematic, and is handled. through indirectness and alliances. Alliances are shown to play a central role in children's peer culture as well. An examination of the peer culture shows how the creation of social identities and alliances is linked to the children's involvement in play activities {disputes, teasing and secrets). The analysis of the peer activities illuminates children's interactional order, which differentiates children from adults. The children's peer culture is related to the broader socio-cultural context, as well, including child-rearing practices, child care ideology, and Swedish culture, in order tounderstand how these permeate the children's everyday lives.

 • 77.
  Evaldsson, Ann-Carita
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  The myth of Swedishness. Ideologies and values in representations of national identities1998In: Sociological analysis= Analiza sociologjike : an international journal associated with the New Sociological Research Center at Tirana, ISSN 1097-7147, Vol. 1, no 4, p. 59-67Article in journal (Refereed)
 • 78.
  Evaldsson, Ann-Carita
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Throwing like a girl? Situating girls' experiences of embodiment within social interaction in games.2000In: Fjärde nordiska konferensen om språk och kön,2000, 2000Conference paper (Other academic)
 • 79.
  Evaldsson, Ann-Carita
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Corsaro, William
  Play and Games in the Peer Cultures of Preschool and Preadolescent Children : An Interpretative Approach.1998In: Childhood, ISSN 0907-5682, E-ISSN 1461-7013, Vol. 5, no 4, p. 377-402Article in journal (Refereed)
 • 80.
  Forchheimer, Claire
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Knowledge and communication in the computer age: Proceedings from a symposium, November 2-3, 1987, Linköping, Sweden1988Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  KNOWLEDGE AND COMMUNICATION IN THE COMPUTER AGE was organized by The Institute af Tema Research at the University of Linköping, Sweden. with support from The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, and the Swedish Council for Planning and Coordination of Research.

  Modern information technology has brought radically new conditions for human knowledge both for the individual human belng and on common, collective levels as well. How is the knowledge of today built up, how is it distributed? What do these changing conditions mean for baslc human quallties such as personality, responsibllity and communication between human beings? How is knowledge used, by whom and for what purposes in a changing and increasingly complex society? Does the intelligibllity of lif e and reality change? All these questions are present in dilierent senses and to different extents in various parts of life and society. The aim of the symposium was to shed light on the importance of same of the questions. Particular attention was paid to children and young people growing up in the new computer culture.

  The Organizer: In The Faculty of Arts and Science at Linköping University research is pursued and research training given under four broad problem areas known as temas (themes). These are Health and Society. Communication Studies. Technology and Social Change, and Water and Environmental Studies. In fall 1988 a fifth theme will start. f ocusing on children.

 • 81.
  Forstorp, Per-Anders
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  On communication 5 / Om kommunikation 5: Discourse in professional and everyday culture : selected papers from a seminar arranged by the Department of Communication Studies, on 30-31 May, 19881989Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  The papers deal in different ways with communication in institutional contexts. Two of the contributions are concerned with doctor-patient dialogues focussing, in the first instance of genetic counselling, on the use of incomplete speech and coping with emotions. In the second instance cases of discretion in psychiatric intake-interviews from the side of the doctor are understood as a phenomena where the paradoxical meaning structure of psychiatry is reproduced. The third paper on news interview interaction aims to see similarities and diff erences from "ordinary" conversation.

 • 82.
  Forstorp, Per-Anders
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vad menar du med moral?: Om teoretiska och metodologiska problem i studiet av moral och moralisering som kommunikativa handlingar1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid ett flertal tillfällen under ett pågående projektarbete om moralisk diskurs, avseende empiriska studier av Samtal om moral och samtal som moral (Adelswärd & Forstorp 1992), har vi med stor nyfikenhet närmat oss olika sociokulturella kontexter för insamling av data och fördjupat studium av sådana samtal. Projektets uppläggning har varit av sådan art att tillgången till empiriska fält varit avgörande för den kommunikativa och kontextuella inriktning som valts vid studiet av kommunikation och moral. Vår bedömning var att det i det moderna samhället med dess institutioner och ritualer återfinns mängder av sådana situationer, exempelvis där känsliga ämnen omtalas, där värderingar är en viktig del av den kommunikativa agendan eller där människor moraliserar kring användningen av kommunikativa handlingar.

 • 83.
  Forstorp, Per-Anders
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Linell, PerLinköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Samtal pågår: dialogiska perspektiv på svenska mediedebatter1998Collection (editor) (Other academic)
 • 84.
  Fredin, Erik
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
  Dialogen i socialt arbete: en studie av socialbyråsamtal i ljuset av modern dialogteori1993Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation concerns the dialogical encounters that take place between social workcr and client within the social services. The empirical material consists of 21 dialogues, 19 of which wcre recorded at two social welfare offices, one located in the center of Stockholm and the other in a suburb, and two which were recorded at the youth counseling office. In all, the material comprises 5150 individual utterances. In the literature, the type of dialogical cncounters studicd is called "institutional discourse".

  The theoretical approach in the analysis is based on an interactionist perspective, particularly with respect to dialogical analysis of verbal encounters. The aim of thc study is to analyse the dialogue between social worker and client from three points of de parture: participallt structure, topic, and inherent perspectives.

  In studying the discourse, the ini tiative-response (IR-) method of analysis was applied. The IR-method focuses on the dynamics of the dialogue, its pattern of dominance and its coherence. The results show that the social worker was interactively dominant in about two-thirds of the dialogues studied, but this dominance was most forcefully evident with respect to soliciting inititatives. With respect to content, the study concerns how the topical structure of the dialogue is constructed, i.e. which topics are taken up in the discourse and which of the parties steers the transition between topics. In the case of transitions to a topic defined as the main issue of the dialogue, it was the social worker who, in four-fifths of the cases, strategically steered the course of the dialogue. The perspective analysis undertaken in the study is concerned with investigating how different topics are treated in the dialogues, i.e. which of the parties "establishes" the perspectives and which "submits" to them . This analysis, made on a selection of seven of the 21 dialogical encounters, shows that it was the social worker who, in about two-thirds of thc cases, established by means of various interactive moves a bureaucratic or social welfare perspective on thc main topic sequences. Lastly, discursive dominance and power are discussed in the light of the prececling analyses.

 • 85.
  Garbis, Christer
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Losing and Reconstructing The Bubble in an Underground Line Control RoomManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Having the hubble is an expression which indicates that operators involved incooperative process management have constructed a cognitive understanding of the operationalstatus of the process they are in control of as weil as of the control systems they use. Based on afield study of an underground line control room in Stockholm, this article tries to show how thehubble is an ongoing process which requires the continuous integration of information which isdistributed in various cognitive artifacts in the control room. The bubble, which is a highlydynamic process, can occasionally be lost and thereby require that the operator team activelyreconstructs it. In this process the various cognitive artifacts used often play a central role for theintegration of the otherwise distributed information.

 • 86.
  Garbis, Christer
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The cognitive use of artifacts in cooperative process management: Rescue management and underground line control2002Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Work performed in various types of centers of coordination is highly dynamic and requires that a team continuously take actions and make multiple decisions in real time. This type of Work is here refered to as cooperative process management. Through empirical studies, carried out in an underground line control room and in rescue management, this thesis analyzes how the various cognitive artifacts are used by the operator teams in order to match the particular nature of the tasks undertaken. The cognitive artifacts considered range from specially designed wall-mounted electronic boards and computer databases all the way to paper maps, refrigerator magnets, and Post-it notes. Of specialinterest is the local designs, redesigns, and customizations undertaken by the teams in order to create and maintain a mutually shared understanding of the situation at hand. Tiris thesis also examines thecognitive artifacts as coordination and conununication tools.

  The findings are presented in four articles. The first article focuses on the role of the public artifacts in rescue management, i.e. artifacts which are immediately available to the whole team at the same time and place. Special focus is placed on the role these artifacts play for the creation of common conceptual ground. In the second article, the organization of an underground line control room is analyzed, showing how the same cognitive artifacts play significantly different roles dUring the day andnight shift. The third article describes how cognitive artifacts, which are customized by rescue management teams, structure their work in ways which make the tasks less cognitively demanding. Finally, the fourth article goes through an unusual incident which occurred during underground line operations, in which the team lost its situation awareness. This was due to the difficulty of integrating information which was distributed over several cognitive artifacts.

  List of papers
  1. Team Coordination and communication in a rescue command staff: the role of public representations
  Open this publication in new window or tab >>Team Coordination and communication in a rescue command staff: the role of public representations
  1999 (English)In: Travail humain (Paris), ISSN 0041-1868, E-ISSN 2104-3663, Vol. 62, no 3, p. 273-291Article in journal (Other academic) Published
  Abstract [fr]

  Dans ce document, nous présentons une étude réalisée sur une session deformation d'un personnel d'encadrement au commandement, dispensée dans un centre national suédois deformation au sauvetage. Compte tenu de la nature du probléme, l'unite à étudier comprend à la fois Us participants et les artefacts utilisés. Pour cette raison, nous choisissons comme objectif theorique sous-jacent la structure de cognition distributé. Selon cette structure, les personnes de même que les différents artéfacts cognitifs qu'elles utilisent, constituent un systéme cognitif. Au sein de ce systéme, les informations sont transmises aussi bien entre les personnes qu'entre les artefacts et les personnes. Ici, nous nous concentrons sur l'utilisation des artéfacts cognitifs publics. Notre méthode est, pour une part, ethnographique (quant au type d'analyse de la situation de formation), et, pour une outre part, fondée sur Vanalyse du discours (à partir d'enregistrements au caméscope). Nous présentons deux événements survenus durant une session deformation, retenus à cause du rôle de deux artéfacts publics différents dans des activites de briefing. Dans une telle activité, une personne résume la situation actuelle devant le responsable de secours. Le probléme abordé dans notre étude renvoie à la création conjointe d'un modéle de situation. Notre intérêt pone sur la maniére dont les modéles individuals de situation ont été diffusés et négociés parmi les membres du service de secours au moyen de communications a propos et par l'intermédiaire des artéfacts cognitifs. Les analyses font apparaître que tous(les participants, etpas seulement ceux directement impliqués dans le briefing, ont utilisé les artéfacts cognitifs publics pour actualiser leurs propres modéles de situation, de même que pour négocier un modéle partagé de situation. Dans le premier cas, l'artéfact consiste en une liste d'evénements géreé et actualisée manuellement par une personne. II a été constaté que la communication à propos de cette liste, non seulement a servi de rappel individuel et de contrôle individuel pour la personne qui informe et pour le responsable de secours, mais qu 'elle a également servi à la distribution de ces informations aupres d'autres participants et à leur actualisation d'autres artéfacts. Dans le second cas, la tâche a consisté à trouver un emplacement géographique. Il a été constaté que la faiblesse des artéfacts (cartes) a conduit à une discussion compliquee au sujet d'un modéle partagé de situation. En conclusion, un artéfact cognitif public ne peut pas en soi être considéré comme source d'informations. Au contraire, I'utilisation d'un artéfact public est intégrée à la communication entre les membres de l'équipe et cette intégration semble constituer un élément déterminant dans le développement d'un moéle partagé de situation

  Abstract [en]

  In this paper we present a study conducted on a staff command training session at a Swedish national rescue training centre. We used the distributed cognition framework according to which people as well as the artefacts they use constitute a cognitive system. Our interest is directed towards the way in which individual situation models were spread and negotiated by means of communication around the artefacts. The conclusion is that a public artefact seems to be a crucial determinant in the development of a shared situation model.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Presses Universitaires de France, 1999
  Keywords
  Communication, Coordination, Répartition des connaissances, Représentations publiques, Prise de décision dynamique
  National Category
  Social Sciences Interdisciplinary
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-32252 (URN)18132 (Local ID)18132 (Archive number)18132 (OAI)
  Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
  2. Exploring the Openness of Cognitive Artifacts in Cooperative Process Management
  Open this publication in new window or tab >>Exploring the Openness of Cognitive Artifacts in Cooperative Process Management
  2002 (English)In: Cognition, Technology & Work, ISSN 1435-5558, E-ISSN 1435-5566, Vol. 4, no 1, p. 9-21Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This paper presents a field study at a Stockholm underground control room, with particular focus on the different interactional affordances of the artifacts, used by the operators. The analysis is based on the notion that the design of cognitive artifacts affords different degrees of openness, i.e. to what extent they render the interaction of a task performer with the artifact open to others in the vicinity. A comparison between the dayshift and nightshift demonstrates how the various levels of openness are manifested during work. Some tentative design comments are made with regard to computer support systems for the underground line control.

  Keywords
  Cognitive artifacts, Cooperative process management, Ecology of artifacts, Openness of artifacts
  National Category
  Social Sciences Interdisciplinary
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-79039 (URN)10.1007/s101110200001 (DOI)
  Available from: 2012-06-28 Created: 2012-06-28 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
  3. The Collaborative Production and Use of Cognitive Artifacts in Rescue Management
  Open this publication in new window or tab >>The Collaborative Production and Use of Cognitive Artifacts in Rescue Management
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study investigates how the various cognitive artifacts used in three rescue management settings are integrated into the activity and in what ways they structure it. Apartfrom aoalyzing the ways in which the artifacts structure the tasks aod goals of tbe activity, thisarticle also argues that the artifacts produced by the operators themselves function as mediators oftbe overall uoderstaoding of the situation dealt with. The aoalysis focuses particularly on tbeteams' design and redesign of the artifacts used, and on how this ongoing process mediates thecommon problem space. It is argued that the collaboratively constructed and customized artifactsdefine the functional requirements of the task in such a way as to support the formation of acommonly shared situation awareness, something that is essential for emergency and rescuemanagement work.

  Keywords
  Customized representations, collaborative production of artifacts, structure of the activity, mediating artifacts, cognitive economy
  National Category
  Social Sciences Interdisciplinary
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-79041 (URN)
  Available from: 2012-06-28 Created: 2012-06-28 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
  4. Losing and Reconstructing The Bubble in an Underground Line Control Room
  Open this publication in new window or tab >>Losing and Reconstructing The Bubble in an Underground Line Control Room
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Having the hubble is an expression which indicates that operators involved incooperative process management have constructed a cognitive understanding of the operationalstatus of the process they are in control of as weil as of the control systems they use. Based on afield study of an underground line control room in Stockholm, this article tries to show how thehubble is an ongoing process which requires the continuous integration of information which isdistributed in various cognitive artifacts in the control room. The bubble, which is a highlydynamic process, can occasionally be lost and thereby require that the operator team activelyreconstructs it. In this process the various cognitive artifacts used often play a central role for theintegration of the otherwise distributed information.

  Keywords
  Having the hubble, cooperative process management, cognitive artifacts, grounding of communication, distributed knowledge
  National Category
  Social Sciences Interdisciplinary
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-79043 (URN)
  Available from: 2012-06-28 Created: 2012-06-28 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
 • 87.
  Garbis, Christer
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Collaborative Production and Use of Cognitive Artifacts in Rescue ManagementManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study investigates how the various cognitive artifacts used in three rescue management settings are integrated into the activity and in what ways they structure it. Apartfrom aoalyzing the ways in which the artifacts structure the tasks aod goals of tbe activity, thisarticle also argues that the artifacts produced by the operators themselves function as mediators oftbe overall uoderstaoding of the situation dealt with. The aoalysis focuses particularly on tbeteams' design and redesign of the artifacts used, and on how this ongoing process mediates thecommon problem space. It is argued that the collaboratively constructed and customized artifactsdefine the functional requirements of the task in such a way as to support the formation of acommonly shared situation awareness, something that is essential for emergency and rescuemanagement work.

 • 88.
  Garbis, Christer
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Waern, Yvonne
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Team Coordination and communication in a rescue command staff: the role of public representations1999In: Travail humain (Paris), ISSN 0041-1868, E-ISSN 2104-3663, Vol. 62, no 3, p. 273-291Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we present a study conducted on a staff command training session at a Swedish national rescue training centre. We used the distributed cognition framework according to which people as well as the artefacts they use constitute a cognitive system. Our interest is directed towards the way in which individual situation models were spread and negotiated by means of communication around the artefacts. The conclusion is that a public artefact seems to be a crucial determinant in the development of a shared situation model.

 • 89.
  Godhe, Michael
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förnuft och primitivism i Baskervilles hund: Recension av Arthur Conan Doyle, Baskervilles hund2003In: NT-ÖD, no 27 augustiArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 90.
  Godhe, Michael
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kaplan har funnit mänsklighetens väsen: Recension av jonathan Kaplan, När livet kallar: Kirurgi i katastrofområden2003In: NT-ÖD, no 7 majArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 91.
  Godhe, Michael
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Med ett omutligt förakt för världen: Recension av Carl-Göran Ekerwald, Céline: Liv och tänkesätt2003In: NT-ÖD, no 20 augustiArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 92.
  Godhe, Michael
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Prosa med drömsk och vemodig ton: Recension av Danilo Kís, Tidiga sorger2003In: NT-ÖD, no 8 majArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 93.
  Godhe, Michael
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Referenser till musik blir geniala: Recension av Jeff Noon, Rytmen i blodet2003In: NT-ÖD, no 13 majArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 94.
  Grandin, Ingemar
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Burma: musik1990Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 95.
  Grandin, Ingemar
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Cambodja: Musik1990Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 96.
  Grandin, Ingemar
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Dundrande trummor och politiska psalmer. En musikalisk dokumentär kring revolutionen i Nepal 19901994Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 97.
  Grandin, Ingemar
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Filippinerna: Musik1991Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 98.
  Grandin, Ingemar
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Fria tungor. Musikens vandringar Peking-Paris-Cincinnati t o r. (Den vandrande musiken, 11996Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99.
  Grandin, Ingemar
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Gamelan1992Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 100.
  Grandin, Ingemar
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Ghazal1989Other (Other (popular science, discussion, etc.))
1234567 51 - 100 of 392
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf