liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 51 - 59 of 59
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Ramsell, Elina
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pilemalm, Sofie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson Granberg, Tobias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Using Volunteers for Emergency Response in Rural Areas: Network Collaboration Factors and IT support in the Case of Enhanced Neighbors2017In: Proceedings of the 14th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management / [ed] Tina Comes, Frédérick Bénaben, Chihab Hanachi, Matthieu Lauras and Aurélie Montarnal, Albi: ISCRAM Association, 2017, Vol. 14, p. 985-995Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In public services, there is a trend to increasingly utilize collaborations with non-professional volunteers for certain tasks, one example being emergency response. In many of these collaborations, information technology (IT) is an essential tool, and inadequate IT support can have far-reaching consequences—including even the loss of lives. Since a volunteer is a different type of actor, and may have different technical requirements, compared to professionals, there is a need to explore how collaborations between professionals and volunteers can be successfully developed. This paper is based on a case study of the Enhanced Neighbor project, which uses volunteers as first responders in emergency response. The study highlights important factors to consider when involving volunteers, including how IT can foster the collaboration, and the volunteers’ needs for IT support.

 • 52.
  Schmidt, Christiane
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Andersson Granberg, Tobias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Polishchuk, Tatiana
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Polishchuk, Valentin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  CONVEX SECTORIZATION-A NOVEL INTEGER PROGRAMMING APPROACH2017In: 2017 INTEGRATED COMMUNICATIONS, NAVIGATION AND SURVEILLANCE CONFERENCE (ICNS), IEEE , 2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  We present a MIP-based airspace sectorization framework for Terminal Maneuvering Areas that can enforce convex sectors. The approach integrates an airspace complexity representation, and the resulting sectorizations have a balanced taskload. We present results for Stockholm TMA; and compare our results to convex sectorizations obtained by enumerating all possible topologies for a given number of sectors.

 • 53.
  Steins, Krisjanis
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Matinrad, Niki
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Andersson Granberg, Tobias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Forecasting the Demand for Emergency Medical Services2019In: Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, 2019, University of Hawai'i at Manoa , 2019, p. 1855-1864Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Accurate forecast of the demand for emergency medical services (EMS) can help in providing quick and efficient medical treatment and transportation of out-of-hospital patients. The aim of this research was to develop a forecasting model and investigate which factors are relevant to include in such model. The primary data used in this study was information about ambulance calls in three Swedish counties during the years 2013 and 2014. This information was processed, assigned to spatial grid zones and complemented with population and zone characteristics. A Zero-Inflated Poisson (ZIP) regression approach was then used to select significant factors and develop the forecasting model. The model was compared to the forecasting model that is currently incorporated in the EMS information system used by the ambulance dispatchers. The results show that the proposed model performs better than the existing one.

 • 54.
  Stenberg, Rebecca
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Blondin, Magnus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson Granberg, Tobias
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Förstainsatsaktörer – Vad är det egentligen?: Pilotprojekt för forskning om förstainsatsaktörer (FIA) – forskningsperspektiv och praktiker2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Aktörer som kommer först till platsen för en olycka eller en nödsituation kan kallas för förstainsatsaktör. Aktörers medverkan, samverkan och koordination av aktiviteter i det inledande skedet av räddningsinsatser är ett mångfacetterat område under pågående utveckling i samhället. Vid vardagsolyckor är en central effektivitetsaspekt att vinna tid mellan utlarmning och insats. Därmed är den första responsen viktig för att effektivisera räddningsinsatser, både i fråga om utfall och resursanvändning. Syftet med den här studien är att beskriva hur området framställs i forskning och i praktiken. Detta görs genom en litteraturstudie där aktuell forskning och utveckling analyseras samt en intervjustudie där två icke-traditionella förstainsatsaktörers verksamheter behandlas. Slutsatserna ligger till grund för förslag till vidare forskning på området.

  Litteraturstudien och intervjustudien genomförs fristående från varandra för att därefter sammanställas och jämföras med varandra. Litteraturstudien baseras på systematiska sökningar i forskningsdatabaser. Intervjustudien har genomförts med tre intervjuer angående två helt olika förstainsatsaktörers verksamhet utvalda just för att bidra med olika perspektiv på förstainsatser. Svenska Klätterförbundets (SKF) verksamhet inom räddning behandlas, liksom Larm Assistans Sverige AB:s samarbete med räddningstjänsten i Söderköping, där väktarbolaget lånar ut sin personal för att assistera vid larm, inom ramen för ett IVPR-avtal (I Väntan På Räddningstjänst).

  Generellt i den internationella litteraturen avses yrkesmässiga responser av anställda i blåljusorganisationer när begreppen första responser och ”first responders” används. Flertalet studier är tekniskt eller medicinskt inriktade mot antingen användning av defibrillatorer eller teknisk utveckling och utvecklingen av systemstöd. Inom katastrofhantering vidgas det teoretiska perspektivet också mot andra former och andra uppdrag. Definitioner av förstainsatser och förstainsatsaktörer saknas i stort sett och det finns en mångfald av exempel, inom samtliga samhällssektorer på vad en förstainsats kan vara, vem som utför den, hur och varför. Mycket få studier antar något annat perspektiv än myndighetsperspektiv och få har begrundat det faktum att det finns välorganiserade och välutbildade aktörer som redan är aktiva inom räddning inom sina egna verksamheter som kan vara möjliga att utveckla eller koordinera. Vissa teoretiska perspektiv med vidhängande modeller dominerar både forskning och praktik på området. Det gäller systemmodeller med det rationella tekniska systemet som förebild, och modeller för produktionsstyrning i industri med företagande som förebild. Ramarna styr problemförståelsen. Nästan all problematisering och problemlösning framställs i termer av system- eller tekniklösningar oberoende av problemets art.

  Både de studerade förstainsatsaktörerna har erfarenhet av medverkan vid räddning. För Klätterförbundet gäller det dels självräddning men också assistans vid räddning på hög höjd. Larm Assistans bedriver frivillig, avtalsspecificerad IVPR verksamhet, vilket innebär att väktare i bolaget har utrustats med enklare räddningsutrustning såsom brandsläckare och flytboj. De får sedan larm samtidigt som räddningstjänsten och kan åka och påbörja en insats om de är tillgängliga och i närheten av olyckan. Såväl Klätterförbundet som Larm Assistans är positiva till att kunna bidra i räddningsinsatser, men upplever att intresset ifrån räddningstjänster som de ännu inte har samarbete med är ganska svalt. Både organisationerna upplever också att de skulle kunna utvecklas i sina roller som förstainsatsaktörer, och då främst genom att utveckla lokala samarbeten grundade på samövning, personliga möten och gemensam förståelse. De ser inte något primärt behov av nya tekniska lösningar utan snarare av utvecklad användning av redan befintlig teknik och att som aktör utanför räddningssystemet kunna få tillgång till befintlig teknik. Egna förslag till utveckling gäller dels räddningskort och komplettering i SOS Alarms räddningsindex. Räddningstjänsten i Söderköping som tillsammans med Larm Assistans har utvecklat det lokala IVPR konceptet anser att detta skulle kunna vidgas till andra aktörer såsom hemtjänstpersonal och sotare.

  Både teoretiskt och praktiskt grundade definitioner och gränsdragningar behövs för vad som är en förstainsats, var och hur den sker, och vem som är förstainsatsaktör. Sex olika dimensioner för klassificering föreslås. Ytterligare studier och utveckling behövs som använder och vidareutvecklar andra teoretiska perspektiv och modeller som mer betonar vikten av kontext och gemensam mening för exempelvis lokalt nätverksbyggande och organisering. Likaså behövs perspektiv och modeller för att fånga upp initiativ och engagemang, hämtade exempelvis från socialt entreprenörskap.

 • 55.
  Weinholt, Åsa
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Andersson Granberg, Tobias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Antalet förstainsatsaktörer i Sverige idag utanför de traditionella (räddningstjänst, polis och ambulans) är få, och lite forskning har förts på området. Det finns dock exempel där räddningstjänsten har anlitat väktarbolag eller utrustat hemtjänstpersonal med pulversläckare. Flertalet av dessa samarbeten är relativt nystartade och få utvärderingar har gjorts som visar de faktiska effekterna av dem. Syftet med denna rapport är att beskriva och kartlägga samhällekonomiska nyttor och kostnader av icke-traditionella förstainsatsaktörer som samarbetar med räddningstjänsten.

  Studien har genomförts genom fallstudier av två samarbeten; Söderköping räddningstjänst som har ett avtal med LA Jour & Säkerhet AB samt Södertörns brandförsvarsförbund (SBBF) som samarbetar med väktarbolag i Södertälje och Botkyrka. Sju semistrukturerade intervjuer har genomförts med representanter från väktarbolag, räddningstjänst och kommun. Den metod som används vid analysen är nationalekonomisk kostnadsnyttoanalys.

  De nyttor som har identifierats är att väktarna sparar tid, bidrar med lägesrapporter, stöttar insatserna genom att vara behjälpliga på plats, upptäcker incidenter eller bränder vid rondering. De har god lokalkännedom och kan hjälpa till att låsa upp brandbommar och dörrar, vilket indirekt sparar tid åt räddningstjänsten. Samarbetet bidrar också till att de arbetar preventivt; de pratar med ungdomar och andra grupper i samhället och skapar relationer som på sikt har möjlighet att gagna säkerheten och tryggheten i kommunen.

  Kostnaderna för att utbilda och utrusta väktarna är idag låga. Däremot har det framkommit att väktarna gärna skulle vilja ha mer utbildning så att de kan rycka ut vid fler typer av larm. Det har även framkommit att bättre kommunikationskanaler skulle kunna bidra till ökade möjligheter att åka på fler larm och att vara bättre förberedda på vad de kan bidra med vid olika typer av larm.

  Den kvantitativa analysen utförs för samarbetet i Söderköping och visar att detta har en hög utdelning. Varje investerad krona i Söderköping har gett en avkastning på åtta kronor, när värdet av den minskade insatstid som väktarna bidrar med beräknas. Nyttan är dock undervärderad då många nyttor (beskrivna ovan) inte kan värdesättas monetärt.

  Det som har begränsat den kvantitativa analysen är det faktum att väktarnas rapportering i Botkyrka och Södertälje inte särskiljer räddningstjänstsuppdrag från övriga uppdrag. Detta hade möjliggjort en kvantitativ analys även för samarbetet med Södertörn, vilket hade kunnat bidra till att resultaten blivit applicerbara på fler kommuner. Emellertid finns inget som indikerar att andra kommuner inte kommer att erfara samma effekter eller kostnader som de undersökta samarbetena har lett till. Däremot bör kommuner analysera behov och förutsättningar i sin kommun för samarbeten av det här slaget innan de inför dem med tanke på att det uppstår kostnader, om än låga.

 • 56.
  Weinholt, Åsa
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Andersson Granberg, Tobias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Evaluation of enhanced collaboration between fire and rescue services and security officers2013In: Proceedings of the 10th International ISCRAM Conference / [ed] T. Comes, F. Fiedrich, S. Fortier, J. Geldermann, T. Müller, 2013, p. 735-740Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The hypothesis of this study is that collaboration between fire and rescue services and new actors, with basic rescue skills, might be a cost effective way to improve emergency response. Interview studies of collaborations between fire and rescue services and security officers in three Swedish municipalities are presented. Seven semi-structured interviews are conducted with representatives from the security officer companies, the fire and rescue services and security managers at the municipalities. The method used to evaluate the collaborations quantitatively is Cost-benefit analysis. The collaborations have positive economic effects for society that most likely outweighs the costs. There also exist several external effects that are not possible to value monetarily, but that represent positive values for society. The results and their generalizability are discussed, as well as the possibility for these new collaborations to improve crisis management.

 • 57.
  Weinholt, Åsa
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Andersson, Tobias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  New collaborations in daily emergency response: Applying cost benefit analysis to new first response initiatives in the Swedish fire and rescue service2015In: International Journal of Emergency Services, ISSN 2047-0894, E-ISSN 2047-0908, Vol. 4, no 2, p. 177-193Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  – The purpose of this paper is to analyse costs and benefits from new collaborations in daily emergency response and to demonstrate how cost-benefit analysis (CBA) can be used for evaluating effects from these kinds of collaborations.

  Design/methodology/approach

  – CBA is used to evaluate two collaborations. The cases are: security officers that respond to fire and rescue service (FRS) calls; and home care nurses that assist the FRSs when they respond to urgent medical calls. Interviews, public documents and incident reports have been used as sources of data.

  Findings

  – Most costs are relatively straightforward to estimate. More difficult to estimate are the turn-out costs, including the services that cannot be performed when the new actors take on new assignments. One important benefit from these kinds of collaborations is reduced response time. Other benefits include increased situational awareness and improved preventive work in Case 1, as well as improved working conditions for the traditional resources and increased medical competence in Case 2. The analysis indicate that the case with the security officers most likely was socially beneficial, while the case with the home care nurses at the time of the study was not.

  Originality/value

  – The authors provide a thorough description and analysis of two interesting new ways of performing daily emergency response. Furthermore, the authors depict how CBA can be used to structure the analysis and evaluation of new initiatives in emergence services and how it can be used for identifying improvement potential. The authors also identify and discuss what is needed in terms of documentation as well as research, for it to be possible to improve the quantitative analysis of these kinds of initiatives

 • 58.
  Yousefi Mojir, Kayvan
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pilemalm, Sofie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson Granberg, Tobias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Semi-professionals: emergency response as an additional task in current occupations2019In: International Journal of Emergency Services, ISSN 2047-0894, E-ISSN 2047-0908, Vol. 8, no 2, p. 86-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this paper is twofold: first, to identify occupational groups who can act as semi-professional first responders, in order to shorten the response times to frequent emergencies, and second, to identify related opportunities, challenges and needs of training, emergency supplies and information technology (IT) support. Design/methodology/approach A case study approach was taken, combining future workshops, focus groups and an exercise. Network governance was used as an analytical lens. Findings The identified potential groups are security guards, home care personnel, fire services day personnel and facility service personnel. The results show that semi-professionals have a large potential to complement professional resources by carrying out first response or supportive actions vital to the emergency, partly by using already existing cars and equipment. The identified needs include additional basic equipment such as fire extinguishers and first-aid kits, training in basic firefighting, first aid and risk assessment, as well as mobile phone application-based IT support to manage alarms. The major challenges are organisational, economic and juridical, including ambiguities in responsibilities and related insurances. The analysis recognises the new collaboration as a hybrid form of hierarchical government and network governance. Social implications The study suggests that using semi-professional resources can be one of many innovative solutions to recent public sector challenges that have put a huge strain on professional emergency response organisations. Originality/value The study provides a novel view of using semi-professional resources in emergency response, based on the joint perspectives of various occupational groups, and the fire services.

 • 59.
  Yousefi Mojir, Kayvan
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pilemalm, Sofie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson Granberg, Tobias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  User Participation in Information Systems Development for Emerging Public Sector Initiatives2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is a-posteriori analysis of information systems (IS) development in a cross-sector collaboration case to identify and address user participation challenges in emerging public sector initiatives. The major challenges in the studied case was to develop IS for future cross-sector collaboration in a setting that does not yet exist, i.e. where the tasks, stakeholders and end-users are undefined. To address identified challenges, we suggest a combination of activities based on multiple design groups, scenario-based Future Workshops, focus groups, context-specific frameworks, and practical exercises with after-action-review. We argue that while similar challenges have been discussed in relation to large-scale projects and, sometimes, cross-sector collaboration, IS development for emerging public sector initiatives pose specific issues that need to be addressed.

12 51 - 59 of 59
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf