liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 1280
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Waara, Johan
  Uppsala University, Sweden.
  Jonsson, Ulf
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Malmaeus, Fredrik
  Uppsala University, Sweden.
  Carlbring, Per
  Stockholm University, Sweden.
  Öst, Lars-Göran
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Internet-based exposure treatment versus one-session exposure treatment of snake phobia: a randomized controlled trial2013Ingår i: Cognitive Behaviour Therapy, ISSN 1650-6073, E-ISSN 1651-2316, Vol. 42, nr 4, s. 284-291Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, the authors compared guided Internet-delivered self-help with one-session exposure treatment (OST) in a sample of snake phobic patients. A total of 30 patients were included following a screening on the Internet and a structured clinical interview. The Internet treatment consisted of four weekly text modules which were presented on a web page, a video in which exposure was modelled, and support provided via Internet. The OST was delivered in a three-hour session following a brief orientation session. The main outcome was the behavioural approach test (BAT), and as secondary measures questionnaires measuring anxiety symptoms and depression were used. Results showed that the groups did not differ at post-treatment or follow-up, with the exception of a significant interaction for the BAT in favour of the OST. At post-treatment, 61.5% of the Internet group and 84.6% of the OST group achieved a clinically significant improvement on the BAT. At follow-up, the corresponding figures were 90% for the Internet group and 100% for the OST group (completer sample). Within-group effect sizes for the Snake Phobia Questionnaire were large (d = 1.63 and d = 2.31 for the Internet and OST groups, respectively, at post-treatment). It is concluded that guided Internet-delivered exposure treatment is a potential treatment option in the treatment of snake phobia, but that OST probably is better.

 • 52.
  Andersson, Hedvig
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Parmskog, Nicole
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  ZENIT: Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för bulimia nervosa och ätstörning utan närmare specifikation: en randomiserad kontrollerad studie2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande randomiserade kontrollerade studie var att undersöka effekten av internetadministrerad kognitiv beteendeterapi (iKBT) vid olika former av ätstörningsproblematik. Behandlingen pågick i åtta veckor och baserades på beteendeterapi (BT) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Behandlingen inkluderade en skräddarsydd del som riktades mot vanliga komorbida tillstånd vid ätstörningar. 92 deltagare randomiserades till två grupper, en behandlingsgrupp (n = 46) och en kontrollgrupp (n = 46).

  Behandlingsgruppen som erhöll iKBT förbättrades signifikant på utfallsmått som avsåg att mäta ätstörningssymptom. På huvudutfallsmåtten BSQ respektive EDE-Q uppvisades signifikanta mellangruppsskillnader, kontrollerat för förmätning. Effektstorleken för mellangruppsskillnaden vad gäller EDE-Q var måttlig (d = 0.54) och för BSQ liten (d = 0.48). För de som fullföljde behandlingen var effektstorleken stor för EDE-Q (d = 0.98) och BSQ (d = 0.97). Andelen som betraktas blivit kliniskt signifikant förbättrade vid behandlingsslut varierade mellan 31.3 och 46.5 % beroende på vilka kriterier som avsågs. Detta var betydligt fler än för kontrollgruppen (9.5-26.1 %). På sekundära utfallsmått (PHQ-9, GAD-7, SWLS, QOLI) erhölls ej signifikanta skillnader mellan grupperna, kontrollerat för förmätningen, vid mätning direkt efter behandlingsavslut.

  Sammantaget visar resultaten att iKBT för ätstörningsproblem är lovande som behandlingsmetod. Långtidsuppföljningar och replikationsstudier behövs på området. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Andersson, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för Pedagogik och Psykologi. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Univ.,.
  Two is one too many: dyadic memory collaboration effects on encoding and retrieval of episodes1996Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the present thesis was to investigate how individual memory potential in different tasks is affected by collaboration in social settings. Collaborative group dimensions were also studied: friendship, age, and gender. The principal comparison was between an actual collaborative dyad and the sum of the two individuals' memory potential, i.e., the predicted potential. It was shown, in five studies, that two individuals can not cue each other effectively enough to reach their predicted potential, i.e., negative net effects of collaboration were demonstrated. The widespread feeling of a group superiority is therefore wrong. This effect held true for explicit and episodic memory tasks, but not for semantic and implicit tasks, across materials. Furthermore, collaboration at encoding and retrieval reduced the effectiveness of the cue and the reduced cue effectiveness hypothesis gained support in further tests. Friends, as opposed to non-friends, were shown to possess an ability to reduce the negative net effects of  collaboration. In addition, if the participants (old as opposed to young children) could take their partner's perspective, a reduction of the negative net effects occurred, i.e., the reciprocal understanding hypothesis was supported. It is suggested that young children's lack of perspective-taking ability reduces their possibility to cue each other as effectively as older children. Finally, negative net effects occurred for collaborative dyads regardless of gender constellation. Generally, the data pattern suggests that cognitive theory can explain how individual memory performance is influenced by collaboration. There is (a) a selectivity in the size of the negative net effect with respect to type of memory task and type of dyadic relationship, and (b ), there is a generality of the effect across task materials and gender. Thus, (a) and (b) replicate, extend, and further deepen our understanding of this counter-intuitive phenomenon.

 • 54.
  Andersson, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.
  Karlsson, Julia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.
  Ledning av uthyrd personal2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att studera ett bemanningsföretag med fokus på ledarskap, tillhörighet och ansvarsfrågor utifrån bemanningsföretagets, kundföretagets samt de uthyrdas perspektiv. De tre frågeställningarna var vilka uppfattningar finns kring ledarskap och vem ses som ledare för uthyrd personal, vilket företag känner de uthyrda tillhörighet till och vilka de ser som sina arbetskamrater; hur ser ansvarsfördelningen ut när det gäller arbetsledning, feedback, kompetensutveckling samt arbetsmiljö?

  Studien genomfördes på ett bemanningsföretag med verksamhet i bland annat Linköping. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes.

  Vid resultatanalysen framkom att det är bemanningsföretaget som till största delen står för de relationsinriktade värdena. Det var personer där som gav feedback och kunde ses som mentorer. Det var även där som arbetskamraterna fanns. Kundföretaget står istället till stor del för de uppgiftsinriktade värdena. Det var personer där som sågs som chefer och stod för den dagliga driften, fördelade arbetsuppgifter och såg till att den fysiska arbetsmiljön var tillfredsställande. Det var också där de uthyrda sa att de jobbade och hade sin arbetsplats. Två områden, vem som sågs som ledare och vart de uthyrda kände tillhörighet, visade sig vara delade mellan bemanningsföreget och kundföretaget.

  Det faktum att det inte fanns någon tydlig ledare eller plats där tillhörigheten var starkare visar på att de relationsinriktade värdena inte är högre prioriterade än de uppgiftsinriktade eller tvärt om när det gäller ledning av uthyrd personal. Slutsatsen blir således att både de relationsinriktade och de uppgiftsinriktade värdena är nödvändiga och kompletterar varandra vid ledning av uthyrd personal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 55.
  Andersson, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.
  Karlsson, Julia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.
  Varför går du till jobbet?: En kvalitativ studie om motivation i arbetslivet2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att undersöka motivation i arbetslivet. Studiens syfte bröts ner i tre frågeställningar. Den första handlar om vilka motivationsfaktorer som kan påverka viljan att gå till jobbet. Den andra handlar om vilka motivationsfaktorer som har störst betydelse och varför dessa tillskrivs den betydelsen. Studiens tredje och sista frågeställning handlar om hur de olika motivationsfaktorerna kan användas för att öka medarbetarnas motivation.

  Den tidigare forskningen utgår från Maslows och Herzbergs teorier om motivation. Utifrån dessa har fem faktorer som är viktiga för motivationen framträtt – lön, trygghet, arbetskamrater, feedback och utveckling.

  Studien är genomförd på en kommun i Östergötland. Metoden som används är kvalitativ och åtta intervjuer genomfördes. Vid analysen framkom en ny kategori som inte tidigare behandlats. Denna handlar om arbetsuppgifternas betydelse för motivationen och viljan att gå till jobbet.

  Tre mönster visade sig i materialet. Det tydligaste är att det verkar finnas en koppling mellan faktorerna utveckling och feedback. Det andra mönstret innebär att de personer som betonat lönen eller trygghet inte fäst någon större betydelse vid utveckling. Det tredje mönstret handlar om faktorerna arbetskamraterna och arbetsuppgifterna. Dessa uppmärksammas som viktiga oberoende av vilka andra faktorer som anses viktiga. Resultaten visar således att alla faktorer är viktiga för motivationen på något sätt. Det går inte att bortse från någon.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 56.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi.
  Salomonsson, Julia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi.
  Ungas perspektiv på föräldraskap och ursprung: Reflektioner från unga vuxna tillkomna genom könscellsdonation och/eller uppvuxna i regnbågsfamiljer2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna examensuppsats har ämnat undersöka ungdomars och unga vuxnas perspektiv på och upplevelser av föräldraskap och genetiskt ursprung samt aktuell föräldralagstiftning. Examensuppsatsen ämnar vidare utgöra underlag för en rapport som beaktas i en statlig utredning som handlar om att se över aktuella regler kring fastställande av rättsligt föräldraskap. Genom semistrukturerade intervjuer med tio unga vuxna i åldern 17 till 32 år har data samlats in och analyserats med tematisk analys.

  I resultaten fann vi att deltagarnas sätt definiera och tala om föräldraskap är i linje med tidigare forskning. Även internationell forskning kring synen på könscellsdonatorer och deras roll som föräldrar eller icke-föräldrar har kunnat appliceras på vårt intervjumaterial för att förstå donatorsrollen som infallande på ett kontinuum. Nya fynd som framkommit är att avsaknad av rättsliga band ej utgör ett oöverkomligt hinder för utövandet av socialt föräldraskap, både i avseende på att skaffa barn och sedermera uppfostra det. Deltagarna berättar dock att avsaknad av rättsligt föräldraskap har varit problematiskt vid dödsfall och separationer. Funderingar kring genetiskt ursprung och tillkomst beskrivs påbörjas i tidig ålder hos deltagarna och vara avslutat i tidig vuxen ålder, vilket är ett nytt fynd och går emot lagstiftad ålder för kännedom om donator och genetiskt ursprung. Möjlighet till kännedomen om genetiskt ursprung lyfts som barnets okränkbara rättighet.

  Utifrån dessa fynd drar vi slutsatsen att trots lagmässiga hinder kan ett fullständigt föräldraskap i många fall utövas av icke-juridiska föräldrar samt att avsaknad av genetiska band ej utgör en barriär för relationsskapande eller identitetsutveckling. Däremot anses lagstiftning och samhällsattityder fortfarande vara exkluderande och osynliggörande gentemot regnbågsfamiljer och könscellsdonation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ungas perspektiv på föräldraskap och ursprung
 • 57.
  Andersson, Ulf
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Skill Development in Different Components of Arithmetic and Basic Cognitive Functions: Findings From a 3-Year Longitudinal Study of Children With Different Types of Learning Difficulties2010Ingår i: JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ISSN 0022-0663, Vol. 102, nr 1, s. 115-134Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Arithmetic and cognitive skills of children with mathematical difficulties (MD-only), with comorbid reading difficulties (MD-RD), with reading difficulties (RD-only), and normally achieving children were examined at 3 points from Grades 3-4 to Grades 5-6 (age range, 9-13 years). Both MD groups displayed severe weaknesses in 4 domain-specific arithmetic components (factual, conceptual, procedural, and problem-solving skills) during all 3 measure points. Telling time and approximate arithmetic were also problematic for children with MD. Both MD groups displayed a small weakness related to visual-spatial working memory, and the MD-RD group also displayed small weaknesses related to verbal short-term memory, processing speed, and executive functions. The 4 groups developed at similar rates within all domain-specific components as well as basic cognitive functions. These findings demonstrate that children identified as having MD when they are 9 years old do not catch up with their normally achieving peers in later school grades, when they are 13 years old. They also continue to lag behind their peers with respect to the domain-general cognitive system.

 • 58.
  Andersson, Ulf
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The contribution of working memory capacity to foreignlanguage comprehension in children2010Ingår i: Memory, ISSN 0965-8211, E-ISSN 1464-0686, Vol. 18, nr 4, s. 458-472Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study examined the contribution of working memory processes in children’s foreignlanguage processing of sentences and short stories. A total of 95 children were given measures of workingmemory when 9 10 years old. One to two years later at ages 11 12, tasks tapping foreign language literalcomprehension (English) and native language inferential comprehension (Swedish) were administered.Regression and correlation analyses demonstrated that both central executive and phonological loopprocesses predicted foreign language comprehension, whereas central executive processes but notphonological loop processes predicted native language reading comprehension. These findings show thatchildren’s foreign language processing is supported by their working memory capacity tested in theirnative language. Some of these working memory resources appear to be unique for foreign language. Thestrong association between native language and foreign language processing suggests that an importantfactor in becoming proficient in foreign language is the child’s general language aptitude. Possiblemechanisms for the contribution of working memory to children’s foreign language comprehension arediscussed.

 • 59.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Skagerlund, Kenny
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Olsson, Linda
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Östergren, Rickard
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Pathways to arithmetic fact retrieval and percentage calculation in adolescents2017Ingår i: British Journal of Educational Psychology, ISSN 0007-0998, E-ISSN 2044-8279, Vol. 87, nr 4, s. 647-663Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Developing sufficient mathematical skills is a prerequisite to function adequately in society today. Given this, an important task is to increase our understanding regarding the cognitive mechanisms underlying young people's acquisition of early number skills and formal mathematical knowledge.

  Aims

  The purpose was to examine whether the pathways to mathematics model provides a valid account of the cognitive mechanisms underlying symbolic-number processing and mathematics in adolescents. The pathways model states that the three pathways should provide independent support to symbolic-number skill. Each pathway's unique contribution to formal mathematics varies depending on the complexity and demand of the tasks.

  Sample

  The study used a sample of 114 adolescents (71 girls). Their mean age was 14.60 years (SD = 1.00).

  Methods

  The adolescents were assessed on tests tapping the three pathways and general cognitive abilities (e.g., working memory). A structural equation path analysis was computed.

  Results

  Symbolic-number comparison was predicted by the linguistic pathway, the quantitative pathway, and processing speed. The linguistic pathway, quantitative pathways, and symbolic-number comparison predicted arithmetic fact retrieval. The linguistic pathway, working memory, visual analogies, and symbolic-number comparison predicted percentage calculation.

  Conclusions

  There are both similarities and differences in the cognitive mechanisms underlying arithmetic fact retrieval and percentage calculation in adolescents. Adolescents’ symbolic-number processing, arithmetic fact retrieval, and percentage calculation continue to rely on the linguistic pathways, whereas the reliance upon the spatial pathway has ceased. The reliance upon the quantitative pathway varies depending on the task.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Anderssson, Jenny
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Karlsson, Ellen
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  The Reading the Mind in the Eyes Test - Revised Version á la Andersson & Karlsson2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introduction: The Reading the Mind in the Eyes Test is a widely used test for measuring aspects of social cognition. The aim of the present study was to provide results from a group of typically developing Swedish children (age 9-12) and to compare these results with children and adults in other Swedish and English studies, as well as results from a group of children with Asperger syndrome. Method: A Swedish version of the child version of the test was completed by 83 controls and by six children with Asperger syndrome. Results were compared between the two groups and with data from other studies. Results: The children in the current study did not differ on scores compared to children in the same age group in other studies. The children in the current study scored significantly lower than adults in an earlier study. The results from the children with Asperger syndrome did not differ significantly to the results from the controls.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 61.
  Andin, Josefine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV).
  Fransson, Peter
  Karolinska Inst, Sweden.
  Rönnberg, Jerker
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV).
  Rudner, Mary
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV).
  fMRI Evidence of Magnitude Manipulation during Numerical Order Processing in Congenitally Deaf Signers2018Ingår i: Neural Plasticity, ISSN 2090-5904, E-ISSN 1687-5443, artikel-id 2576047Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Congenital deafness is often compensated by early sign language use leading to typical language development with corresponding neural underpinnings. However, deaf individuals are frequently reported to have poorer numerical abilities than hearing individuals and it is not known whether the underlying neuronal networks differ between groups. In the present study, adult deaf signers and hearing nonsigners performed a digit and letter order tasks, during functional magnetic resonance imaging. We found the neuronal networks recruited in the two tasks to be generally similar across groups, with significant activation in the dorsal visual stream for the letter order task, suggesting letter identification and position encoding. For the digit order task, no significant activation was found for either of the two groups. Region of interest analyses on parietal numerical processing regions revealed different patterns of activation across groups. Importantly, deaf signers showed significant activation in the right horizontal portion of the intraparietal sulcus for the digit order task, suggesting engagement of magnitude manipulation during numerical order processing in this group.

 • 62.
  Andin, Josefine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Orfanidou, Eleni
  University of Crete, Rethymnon, Greece.
  Cardin, Velia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. University College London, UK.
  Holmer, Emil
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Capek, Cheryl M.
  School of Psychological Science, University of Manchester, UK.
  Woll, Bencie
  University College London, UK.
  Rönnberg, Jerker
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rudner, Mary
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Similar digit-based working memory in deaf signers and hearing non-signers despite digit span differences2013Ingår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 4, nr 942Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Similar working memory (WM) for lexical items has been demonstrated for signers and non-signers while short-term memory (STM) is regularly poorer in deaf than hearing individuals. In the present study, we investigated digit-based WM and STM in Swedish and British deaf signers and hearing non-signers. To maintain good experimental control we used printed stimuli throughout and held response mode constant across groups. We showed that deaf signers have similar digit-based WM performance, despite shorter digit spans, compared to well-matched hearing non-signers. We found no difference between signers and non-signers on STM span for letters chosen to minimize phonological similarity or in the effects of recall direction. This set of findings indicates that similar WM for signers and non-signers can be generalized from lexical items to digits and suggests that poorer STM in deaf signers compared to hearing non-signers may be due to differences in phonological similarity across the language modalities of sign and speech.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Ang, Siew
  et al.
  University of Oklahoma, United States.
  Rodgers, Joseph
  University of Oklahoma, United States.
  Wänström, Linda
  University of Stockholm, Sweden.
  The Flynn Effect within subgroups in the U.S.: Gender, race, income, education, and urbanization differences in the NLSY-Children data2010Ingår i: Intelligence, ISSN 0160-2896, E-ISSN 1873-7935, Vol. 38, nr 4, s. 367-384Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although the Flynn Effect has been studied widely across cultural, geographic, and intellectual domains, and many explanatory theories have been proposed, little past research attention has been paid to subgroup differences. Rodgers and Wänström (2007) identified an aggregate-level Flynn Effect (FE) at each age between 5 and 13 in the Children of the National Longitudinal Survey of Youth (NLSYC) PIAT-Math data. FE patterns were not obtained for Reading Recognition, Reading Comprehension, or Digit Span, consistent with past FE research suggesting a closer relationship to fluid intelligence measures of problem solving and analytic reasoning than to crystallized measures of verbal comprehension and memory. These prior findings suggest that the NLSYC data can be used as a natural laboratory to study more subtle FE patterns within various demographic subgroups. We test for subgroup Flynn Effect differences by gender, race/ethnicity, maternal education, household income, and urbanization. No subgroups differences emerged for three demographic categories. However, children with more educated (especially college educated) mothers and/or children born into higher income households had an accelerated Flynn Effect in their PIAT-M scores compared to cohort peers with lower educated mothers or lower income households. We interpret both the positive and the null findings in relation to previous theoretical explanations.

 • 64.
  Anskär, Eva
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Primärvårdscentrum, Vårdcentralen Mantorp.
  Lindberg, Malou
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Närsjukvården i västra Östergötland, 1177 Vårdguiden på telefon.
  Falk, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Primärvårdscentrum, Vårdcentralen Kärna, Linköping.
  Andersson, Agneta
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Ledningsstab Region Östergötland, Enheten för forskningsstöd.
  Legitimacy of work tasks, psychosocial work environment, and time utilization among primary care staff in Sweden2019Ingår i: Scandinavian Journal of Primary Health Care, ISSN 0281-3432, E-ISSN 1502-7724, Vol. 37, nr 4, s. 476-483Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: Primary care staff faces a complex work environment including a heavy administrative work load and perceive some work tasks as illegitimate. This study aimed to elucidate associations between the perceived legitimacy of work tasks, the psychosocial work environment, and the utilization of work time among Swedish primary care staff.

  Design and setting: The study was designed as a multicenter study involving all staff categories, i.e. registered nurses, primary care physicians, care administrators, nurse assistants and allied professionals, at eleven primary care centers in Sweden.

  Subjects: Participants completed the Bern Illegitimate Tasks Scale and the Copenhagen Psychosocial Questionnaire. They also recorded time spent on all work tasks, day by day during two separate weeks.

  Main outcome measures and results: More than a quarter (27%) of primary care physicians perceived a high proportion of unnecessary work tasks. After adjusting for profession, age and gender, the perception of having to perform unreasonable work tasks was positively associated with experiencing role conflicts and with the proportion of organization-related administration and service work tasks.

  Conclusion: Across all staff groups, the perception of unreasonable work tasks was more pronounced among staff with a high proportion of non-patient related administration. Also, the perception of having to perform a large amount of illegitimate work tasks affected the psychosocial work environment negatively, which might influence staffs perception of their professional roles. These results illuminate the importance of decision makers to thoroughly consider the distribution and allocation of non-patient related work tasks among staff in primary care.Key pointsWe observed an interaction between perception of having a large proportion of illegitimate work tasks and impaired psychosocial work environment. • More than a quarter of the primary care physicians perceived a high proportion of unnecessary work tasks.• Across all staff groups, performing unreasonable work tasks was associated with an experience of having role conflicts.• Across all staff groups, a perception of performing unreasonable work tasks was associated with the proportion of non-patient related administrative work tasks.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Legitimacy of work tasks, psychosocial work environment, and time utilization among primary care staff in Sweden
 • 65.
  Antelius, Eleonor
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen Åldrande och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hydén, Lars-ChristerLinköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen Åldrande och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Living with dementia: Relation, responses and agency in everyday life2017Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Traditionally, dementia has been defined primarily in terms of loss: loss of cognitive and communicative competencies, loss of identity, loss of personal relationships. People living with dementia have been portrayed as increasingly dependent on others, with their loved ones seen more as care givers than as spouses, children and relatives. However, in the last two decades this view of the person living with dementia as an 'empty vessel' has been increasingly challenged, and the focus has shifted from one of care to one of helping people to live with dementia. With contributions from an international range of expert authors, Living with Dementia strongly advocates this new perspective through in-depth discussion of what people with dementia and their loved ones can do, and how they can actively make use of remaining resources. Topics covered include: how to involve people with dementia in collaborative activities in the home, and the benefits this has on their cognitive and communicative abilities ways in which identity can be presented and preserved through storytelling, and the impact on identity of moving from home into residential care the benefits of a 'citizenship' approach to dementia: of recognising that a person living with dementia is an active agent, with the right to self-determination and the ability to exert power over their own lives. This important new contribution to the dementia debate is truly enlightening reading for students across the full range of health and social care disciplines, and offers a fresh perspective to existing practitioners and those who care for people with dementia.

  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 66.
  Anund, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Swedish National Rd and Transport Research Institute VTI, SE-58195 Linkoping, Sweden.
  Fors, Carina
  Swedish National Rd and Transport Research Institute VTI, SE-58195 Linkoping, Sweden.
  Ahlström, Christer
  Swedish National Rd and Transport Research Institute VTI, SE-58195 Linkoping, Sweden.
  The severity of driver fatigue in terms of line crossing: a pilot study comparing day- and night time driving in simulator2017Ingår i: European Transport Research Review, ISSN 1867-0717, E-ISSN 1866-8887, Vol. 9, nr 2, artikel-id 31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction The overall aim of this study is to compare daytime driving with night-time driving looking at line crossings during self-reported sleepiness and long blinks. The hypothesis is that high levels of self-reported sleepiness (KSS 9) and long blink duration (amp;gt;0.15 s) will be less associated with critical events during the day-time compared to night-time. Method The study is based on data from a driving simulator experiment with 16 participants driving 150 km on a typical Swedish motorway scenario twice: once during daytime and once during night time. In total data from 6 segments of 4 km each equally distributed along the drive was averaged and included in the analysis. A Mixed Model Anova was used to test the effects on KSS, Blink Duration and Line Crossings with factors for Session (Day/Night) and Road segment (1-6), and participant as random. In addition, a logistic regression was used to identify when there is a risk for line crossings. Finally, the proportion of line crossings in relation to high KSS values and long blink durations was tested with Fishers exact test. Results The results show no differences in the percentage of Line Crossings to the left during high levels of Karolinska Sleepiness Scale during daytime (33%) compare to night-time (40%). However, there was a significant difference between day and night time line crossings while the driver had long duration blinks (4% during daytime and 35% during night-time). Despite these results the most promising predictor of line crossings in each segment of 4 km/h was KSS with an Odds Ratio of 5.4 with a reference value at Karolinska Sleepiness Scale level 5. Conclusion In conclusion, the results do not support the hypothesis that high levels of KSS will result in more frequent line crossings at night time compared to day time. However, the result supports the hypothesis that long blink durations are associated with more line crossings when they appear during night time than during daytime.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Anund, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Swedish National Road and Transport Research Institute, Linköping, Sweden.
  Fors, Carina
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Linköping, Sweden.
  Ihlstrom, Jonas
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Linköping, Sweden.
  Kecklund, Goran
  Stress Research Institute, Stockholm University, Stockholm, Sweden; Behavioural Science Institute, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands.
  An on-road study of sleepiness in split shifts among city bus drivers2018Ingår i: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 114, s. 71-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Bus drivers often work irregular hours or split shifts and their work involves high levels of stress. These factors can lead to severe sleepiness and dangerous driving. This study examined how split shift working affects sleepiness and performance during afternoon driving. An experiment was conducted on a real road with a specially equipped regular bus driven by professional bus drivers. The study had a within-subject design and involved 18 professional bus drivers (9 males and 9 females) who drove on two afternoons; one on a day in which they had driven early in the morning (split shift situation) and one on a day when they had been off duty until the test (afternoon shift situation). The hypothesis tested was that split shifts contribute to sleepiness during afternoon, which can increase the safety risks. The overall results supported this hypothesis. In total, five of the 18 drivers reached levels of severe sleepiness (Karolinska Sleepiness Scale 8) with an average increase in KSS of 1.94 when driving in the afternoon after working a morning shift compared with being off duty in the morning. This increase corresponded to differences observed between shift workers starting and ending a night shift. The Psychomotor Vigilance Task showed significantly increased response time with split shift working (afternoon: 0.337 s; split shift 0.347 s), as did the EEG-based Karolinska Drowsiness Score mean/max. Blink duration also increased, although the difference was not significant. One driver fell asleep during the drive. In addition, 12 of the 18 bus drivers reported that in their daily work they have to fight to stay awake while driving at least 2-4 times per month. While there were strong individual differences, the study clearly showed that shift working bus drivers struggle to stay awake and thus countermeasures are needed in order to guarantee safe driving with split shift schedules.

 • 68.
  Arapovic-Johansson, Bozana
  et al.
  Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Wåhlin, Charlotte
  Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Hjärt- och Medicincentrum, Arbets- och miljömedicin. Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap. Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Hagberg, Jan
  Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Kwak, Lydia
  Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Björklund, Christina
  Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Jensen, Irene
  Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Participatory work place intervention for stress prevention in primary health care. A randomized controlled trial2018Ingår i: European Journal of Work and Organizational Psychology, ISSN 1359-432X, E-ISSN 1464-0643, Vol. 27, nr 2, s. 219-234Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore whether a participatory, organizational intervention can reduce work-related risk factors, and thereby prevent stress-related ill health. We build on the job demand-control and effort-reward imbalance models of stress. It is a two-armed randomized trial, with one primary health care unit receiving the intervention and a two-unit control group. Validated questionnaires for the assessment of psychosocial work environment and health were administered, at the baseline and at 6 and 12-month follow up. The primary outcome was job strain. Secondary outcomes were effort-reward imbalance, exhaustion, sleep, and recovery. Group-level objective data on workload and data about relevant processes during the study were continuously collected. The changes in the intervention group with regard to job strain, effort-reward imbalance, exhaustion, sleep and recovery were not statistically different from changes in the control group. For the non-exhausted employees though, reward was significantly higher at follow up compared to baseline, but only in the intervention group. An important piece of information is that the objective workload was statistically significantly higher in the intervention group throughout the study. Not all the components of the intervention were implemented as intended. Context and process information, such as objective data and implementation fidelity are necessary for a valid interpretation of the results.

 • 69.
  Arber, Sara
  et al.
  Department of Sociology, University of Surrey, UK.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  Germany Centre of Gerontology, Berlin, Germany.
  Population ageing, genders and generations2006Ingår i: International Journal of Ageing and Later Life, ISSN 1652-8670, E-ISSN 1652-8670, Vol. 1, nr 2, s. 3-5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 70.
  Ardern, Clare
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. School of Allied Health, La Trobe University, Melbourne, Australia.
  Kvist, Joanna
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Webster, Kate E.
  School of Allied Health, La Trobe University, Melbourne, Australia.
  Psychological Aspects of Anterior Cruciate Ligament Injuries2016Ingår i: Operative techniques in sports medicine, ISSN 1060-1872, E-ISSN 1557-9794, Vol. 24, nr 1, s. 77-83Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Impairment-based evaluation has, until recently, been the mainstay of orthopaedic research in anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. However, participation-based outcomes, in particular returning to sport, have lately garnered increased research attention. This is important because returning to sport is typically a main concern of injured athletes. Recent metaanalyses have demonstrated that the return to sport rate after ACL reconstruction is disappointingly low, and that a range of contextual factors including age, sex, sport participation level, and psychological factors may affect the return to sport rate. Moderate to large effect sizes have been demonstrated for greater psychological readiness to return to sport, and lower fear of reinjury favoring returning to the preinjury level sport after ACL reconstruction. Understanding the relationship between psychological factors and returning to sport is essential in light of the fact that most athletes recover good physical function after surgery, and many athletes with good knee function do not return to sport. Psychological factors are potentially modifiable with appropriate intervention, yet these factors are not systematically addressed in routine postoperative rehabilitation. This review summarizes the recent evidence for the relationship between psychological factors and ACL injury, including recovery from injury and returning to sport. Oper Tech Sports Med 24:77-83 Crown Copyright (C) 2015 Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Ardéhn, Hanna
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  "Alla andra skrattade ju": En grundad teori om gymnasieelevers synpå olika deltagarroller vid mobbning2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett socialt fenomen där flera deltagarrollerna ofta är närvarande. Dessa deltagarroller inkluderar mobbare, offer, assistent, understödjare, passiv åskådare och försvarare. Mobbning betraktas av barn och ungdomar som omoraliskt beteende och de flesta barn och unga anser att mobbning är fel – trots detta ökar mobbningen i svenska skolor. Bandura menar att för att individer ska kunna leva med omoraliska handlingar använder de moraliskt disengagemang. Syftet med denna studie var att undersöka vilka rationaler gymnasieelever själva identifierar som möjliga för att rättfärdiga de olika deltagarrollerna i mobbning. Fem fokusgruppsintervjuer med 23 gymnasieelever genomfördes i vilka två mobbningsvinjetter (en om killmobbning och en om tjejmobbning) som innefattade de sex olika deltagarrollerna presenterades och utgjorde utgångspunkter för fokusgruppssamtalen. Analys av data genomfördes med hjälp av konstruktivistisk grundad teori. Resultatet visade på tre huvudkategorier som eleverna använde för att förklara motiveringarna bakom deltagarrollerna: Mobbningsfrämjande kultur, Social Navigering och Att försvara eller inte försvara. Det gick även att se skillnader i hur gymnasieeleverna talar om mobbning bland killar respektive mobbning bland tjejer. Studien har bidragit till att ge djupare förståelse kring varför individer hamnar i eller tar olika deltagarroller vid mobbning samt hur de använder moraliskt disengagemang för att rättfärdiga, neutralisera eller förklara olika deltagarrollers ageranden i mobbningssituationer. Detta kan ge en djupare förståelse i hur barn och unga tänker kring mobbning och kan användas vid utformning av interventioner för mobbning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Arehart, Kathryn
  et al.
  University of Colorado, UCB 409, Boulder, Departmen of Speech , Language and Hearing Sciences.
  Souza, Pamela
  Northwestern University, Roxelyn and Richard Pepper Department of Communication Sciences and Disorders, United States.
  Lunner, Thomas
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV). Eriksholm Research Centre, Snekkersten, Denmark.
  Syskin Pedersen, Michael
  Oticon.
  James M, Kate
  University of Colorado at Boulder , Department of Speech, Language and Hearing Sciences (SLHS), Electrical Engineering..
  Relationship between distortion and working memory for digital noise-reduction processing in hearing aids2014Ingår i: Journal of the Acoustical Society of America, ISSN 0001-4966, Vol. 133, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Several recent studies have shown a relationship between working memory and the ability of older adults to benefit from specific advanced signal processing algorithms in hearing aids. In this study, we quantify tradeoffs between benefit due to noise reduction and the perceptual costs associated with distortion caused by the noise reduction algorithm. We also investigate the relationship between these tradeoffs and working memory abilities. Speech intelligibility, speech quality, and perceived listening effort were measured in a cohort of elderly adults with hearing loss. Test materials were low-context sentences presented in fluctuating noise conditions at several signal-to-noise ratios. Speech stimuli were processed with a binary mask noise-reduction strategy. The amount of distortion produced by the noise reduction algorithm was parametrically varied by manipulating two binary mask parameters, error rate, and attenuation rate. Working memory was assessed with a reading span test. Results will be discussed in terms of the extent to which intelligibility, quality, and effort ratings are explained by the amount of distortion and/or noise and by working memory ability. [Funded by NIH, Oticon, and GN ReSound.].

 • 73.
  Areàn, Patricia A
  et al.
  University of Washington, Seattle, Washington, USA.
  Ly, Kien Hoa
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Mobile technology for mental health assessment.2016Ingår i: Dialogues in Clinical Neuroscience, ISSN 1294-8322, E-ISSN 1958-5969, Vol. 18, nr 2, s. 163-169Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Assessment and outcome monitoring are critical for the effective detection and treatment of mental illness. Traditional methods of capturing social, functional, and behavioral data are limited to the information that patients report back to their health care provider at selected points in time. As a result, these data are not accurate accounts of day-to-day functioning, as they are often influenced by biases in self-report. Mobile technology (mobile applications on smartphones, activity bracelets) has the potential to overcome such problems with traditional assessment and provide information about patient symptoms, behavior, and functioning in real time. Although the use of sensors and apps are widespread, several questions remain in the field regarding the reliability of off-the-shelf apps and sensors, use of these tools by consumers, and provider use of these data in clinical decision-making.

 • 74.
  Arlinger, Stig
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Oto-Rhino-Laryngologi. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Lunner, Thomas
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Teknisk audiologi. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Lyxell, Björn
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Östergötlands Läns Landsting, Rekonstruktionscentrum, Öronkliniken US.
  Pichora-Fuller, M Kathleen
  University of Toronto.
  The emergence of cognitive hearing science.2009Ingår i: Scandinavian journal of psychology, ISSN 1467-9450, Vol. 50, nr 5, s. 371-384Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cognitive Hearing Science or Auditory Cognitive Science is an emerging field of interdisciplinary research concerning the interactions between hearing and cognition. It follows a trend over the last half century for interdisciplinary fields to develop, beginning with Neuroscience, then Cognitive Science, then Cognitive Neuroscience, and then Cognitive Vision Science. A common theme is that an interdisciplinary approach is necessary to understand complex human behaviors, to develop technologies incorporating knowledge of these behaviors, and to find solutions for individuals with impairments that undermine typical behaviors. Accordingly, researchers in traditional academic disciplines, such as Psychology, Physiology, Linguistics, Philosophy, Anthropology, and Sociology benefit from collaborations with each other, and with researchers in Computer Science and Engineering working on the design of technologies, and with health professionals working with individuals who have impairments. The factors that triggered the emergence of Cognitive Hearing Science include the maturation of the component disciplines of Hearing Science and Cognitive Science, new opportunities to use complex digital signal-processing to design technologies suited to performance in challenging everyday environments, and increasing social imperatives to help people whose communication problems span hearing and cognition. Cognitive Hearing Science is illustrated in research on three general topics: (1) language processing in challenging listening conditions; (2) use of auditory communication technologies or the visual modality to boost performance; (3) changes in performance with development, aging, and rehabilitative training. Future directions for modeling and the translation of research into practice are suggested.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 75.
  Arnett, Anne
  et al.
  University of Denver, USA.
  Pennington, Bruce
  University of Denver, USA.
  Willcutt, Erik
  University of Colorado, USA.
  Dmitrieva, Julia
  University of Denver, USA.
  Byrne, Brian
  University of New England, Armidale, Australia .
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Olson, Richard
  University of Colorado, USA.
  A cross-lagged model of the development of ADHD inattention symptoms and rapid naming speed2012Ingår i: Journal of Abnormal Child Psychology, ISSN 0091-0627, E-ISSN 1573-2835, Vol. 40, nr 8, s. 1313-1326Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although previous research has identified contemporaneous associations between cognitive deficits and symptom phenotypes in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, no studies have as yet attempted to identify direction of effect. The present study used cross-lagged path modeling to examine competing hypotheses about longitudinal associations between rapid naming speed and symptoms of inattention in children. 1,506 school-age twins from Australia and the U.S. were tested for inattention, hyperactivity/impulsivity, and rapid naming speed at three and four time points, respectively. Symptom severity of inattention from Kindergarten to fourth grade is consistently predicted by previous rapid naming, over and above auto-regressive and correlational associations in the model. Likewise, inattention symptoms have a small but significant predictive effect on subsequent rapid naming. The findings support a reciprocal relationship between naming speed and ADHD inattentive symptoms.

 • 76.
  Aronsson, Sanna
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Åtgärdsförslag i olycksutredningar: Skapande och implementering2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns idag många verksamheter där människor tillsammans med befintlig teknik bildar komplexa system som ska samverka på ett effektivt men ändå säkert sätt. Trots verksamhetens höga säkerhetskrav kan en olycka eller incident ändå ske, och denna kan då bli föremål för en utredning för att hitta de bakomliggande orsakerna till händelsen. En olycksutredning ska resultera i åtgärdsförslag som bidrar till att liknande händelser inte sker igen och att säkerheten i systemet och verksamheten i stort förbättras. Det finns många olika teorier och metoder kring hur en utredning bör gå tillväga vad gäller händelseanalys och identifiering av brister i systemet, men processen att skapa och implementera åtgärdsförslagen är mindre utforskat.

  Denna studie är utförd på Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) som ansvarar för att ta hand om och lagra det använda kärnbränslet från Sveriges kärnkraftverk. Syftet med studien var att undersöka hur SKB arbetar vid olycksutredningar för att skapa åtgärdsförslag och implementera dessa, samt att belysa de svårigheter som kan upplevas med detta arbete. Den metod som använts bestod av en inledande litteraturstudie av tidigare forskning följt av sju semistrukturerade intervjuer som transkriberats och analyserats.

  Resultatet visade att skapande och implementering av åtgärdsförslag är en komplex process som innebär många svåra beslut där utredaren måste kompromissa på olika sätt för att kunna skapa effektiva åtgärdsförslag. Det visade sig bland annat vara svårt att avgränsa åtgärdsförslagen och bestämma vilken nivå de ska ligga på samt att bedöma hur många åtgärdsförslag som bör skapas. Implementeringen av åtgärdsförslagen innehåller även den mycket beslutsfattande som kräver bra kommunikation och samarbete mellan alla inblandade parter. Svårigheter med implementeringen är att åtgärdsförslagen ibland tenderar att hamna mellan stolarna och att implementerade åtgärdsförslag kan generera nya risker i systemet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 77.
  Ashby, Nathaniel J. S.
  et al.
  Technion Israel Institute Technology, Israel.
  Jekel, Marc
  University of Hagen, Germany.
  Dickert, Stephan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. WU Vienna University of Econ and Business, Austria.
  Gloeckner, Andreas
  University of Hagen, Germany; Max Planck Institute Research Collect Goods, Germany.
  Finding the Right Fit: A Comparison of Process Assumptions Underlying Popular Drift-Diffusion Models2016Ingår i: Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory and Cognition, ISSN 0278-7393, E-ISSN 1939-1285, Vol. 42, nr 12, s. 1982-1993Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recent research makes increasing use of eye-tracking methodologies to generate and test process models. Overall, such research suggests that attention, generally indexed by fixations (gaze duration), plays a critical role in the construction of preference, although the methods used to support this supposition differ substantially. In 2 studies we empirically test prototypical versions of prominent processing assumptions against 1 another and several base models. We find that general evidence accumulation processes provide a good fit to the data. An accumulation process that assumes leakage and temporal variability in evidence weighting (i.e., a primacy effect) fits the aggregate data, both in terms of choices and decision times, and does so across varying types of choices (e.g., charitable giving and hedonic consumption) and numbers of options well. However, when comparing models on the level of the individual, for a majority of participants simpler models capture choice data better. The theoretical and practical implications of these findings are discussed.

 • 78.
  Asutay, Erkin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Chalmers, Sweden.
  Västfjäll, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Decis Research, OR USA.
  Auditory attentional selection is biased by reward cues2016Ingår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 6, artikel-id 36989Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Auditory attention theories suggest that humans are able to decompose the complex acoustic input into separate auditory streams, which then compete for attentional resources. How this attentional competition is influenced by motivational salience of sounds is, however, not well-understood. Here, we investigated whether a positive motivational value associated with sounds could bias the attentional selection in an auditory detection task. Participants went through a reward-learning period, where correct attentional selection of one stimulus (CS+) lead to higher rewards compared to another stimulus (CS-). We assessed the impact of reward-learning by comparing perceptual sensitivity before and after the learning period, when CS+ and CS-were presented as distractors for a different target. Performance decreased after reward-learning when CS+ was a distractor, while it increased when CS- was a distractor. Thus, the findings show that sounds that were associated with high rewards captures attention involuntarily. Additionally, when successful inhibition of a particular sound (CS-) was associated with high rewards then it became easier to ignore it. The current findings have important implications for the understanding of the organizing principles of auditory perception and provide, for the first time, clear behavioral evidence for reward-dependent attentional learning in the auditory domain in humans.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Asutay, Erkin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Västfjäll, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Decis Research, OR 97401 USA.
  Exposure to arousal-inducing sounds facilitates visual search2017Ingår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 7, artikel-id 10363Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Exposure to affective stimuli could enhance perception and facilitate attention via increasing alertness, vigilance, and by decreasing attentional thresholds. However, evidence on the impact of affective sounds on perception and attention is scant. Here, a novel aspect of affective facilitation of attention is studied: whether arousal induced by task-irrelevant auditory stimuli could modulate attention in a visual search. In two experiments, participants performed a visual search task with and without auditory-cues that preceded the search. Participants were faster in locating high-salient targets compared to low-salient targets. Critically, search times and search slopes decreased with increasing auditory-induced arousal while searching for low-salient targets. Taken together, these findings suggest that arousal induced by sounds can facilitate attention in a subsequent visual search. This novel finding provides support for the alerting function of the auditory system by showing an auditory-phasic alerting effect in visual attention. The results also indicate that stimulus arousal modulates the alerting effect. Attention and perception are our everyday tools to navigate our surrounding world and the current findings showing that affective sounds could influence visual attention provide evidence that we make use of affective information during perceptual processing.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Axelsson, Erland
  et al.
  Karolinska Inst, Sweden.
  Hesser, Hugo
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Region Östergötland, Sinnescentrum, Öron- näsa- och halskliniken. Orebro Univ, Sweden.
  Andersson, Erik
  Karolinska Inst, Sweden.
  Ljotsson, Brjann
  Karolinska Inst, Sweden.
  Hedman-Lagerlof, Erik
  Karolinska Inst, Sweden.
  Mediators of treatment effect in minimal-contact cognitive behaviour therapy for severe health anxiety: A theory-driven analysis based on a randomised controlled trial2020Ingår i: Journal of Anxiety Disorders, ISSN 0887-6185, E-ISSN 1873-7897, Vol. 69, artikel-id 102172Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cognitive behaviour therapy (CDT) is efficacious for severe health anxiety, but little is known about mechanisms. We analysed putative mediators of change based on 13 weekly assessments in a randomised controlled trial (N = 132) of exposure-based minimal-contact CBT (guided Internet-delivered CBT, unguided Internet-delivered CBT and bibliotherapy) vs. a waitlist control for severe health anxiety. We hypothesised that the effect of CBT on health anxiety would be mediated by non-reactivity to inner experiences, health anxiety behaviours and perceived competence. We also explored somatosensory amplification. In parallel process growth models, nonreactivity, health anxiety behaviours and perceived competence - but not somatosensory amplification - were influenced by CBT and associated with health anxiety. Random intercepts cross-lagged panel models were used to study within-individual ordering of change. None of the putative mediators systematically predicted subsequent changes in health anxiety. Rather, changes in health anxiety predicted subsequent changes in all putative mediators. In summary, CBT influenced health anxiety behaviours, non-reactivity to inner experiences and perceived competence, and these variables were associated with the outcome. However, their role as mediators was not corroborated because we found no evidence that changes in these variables predicted subsequent changes in health anxiety. We encourage further research into mediators of CBT for health anxiety.

 • 81.
  Axelsson, Julia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Penttinen, Niklas
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Validering av självskattningsformuläret Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE)2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att validera den svenska översättningen av självskattningsinstrumentet Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE), ett instrument som används för att mäta psykiskt mående. Data har samlats in genom en digital enkät. Urvalet var icke-kliniskt och bestod av totalt 228 individer. Av de 228 individerna gjorde 30 personer enkäten vid två tillfällen för att testa instrumentets stabilitet över tid. För att validera NORSE användes ett redan validerat och etablerat instrument, Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure (CORE-OM) som standardreferens. Resultatet visade att den svenska översättningen av NORSE har hög intern konsistens och god test-retest reliabilitet, såväl som god reliabilitet och validitet. Resultaten visade även att NORSE och CORE-OM täcker liknande områden men är samtidigt långt ifrån identiska. Föreliggande studie indikerar att det kan finnas ett användningsområde för den svenska översättningen av NORSE i den svenska primärvården.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 82.
  Axelsson, Sandra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Gustafsson, Tina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vem drar mest nytta av en internetadministrerad kognitiv beteendeterapi mot utövande av våld i nära relationer?: Moderatorer i en randomiserad kontrollerad studie2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för IVIN- projektet avsåg föreliggande studie att explorativt undersöka vilka variabler som kan moderera behandlingsutfallet i en internetadministrerad KBT-behandling för personer som upplever svårigheter att reglera ilska, aggressioner eller utagerande beteenden i nära relationer. Sextiofem personer inkluderades och randomiserades till de två betingelserna behandlingsgrupp (n=32) och kontrollgrupp (n=33). Aktuell studie baserades på resultaten för de deltagare som fyllt i för- och eftermätning (n = 59). Huvudutfallsmåtten beräknades utifrån individuella värden vid eftermätningen kontrollerat för förmätningen på Multidimensional Measure of Emotional Abuse och Aggression Questionnaire - Revised Swedish Version. För att undersöka valda variablers modererande effekt på respektive utfallsmått användes multipel regression. Resultaten visade att individer med initialt hög frekvens av emotionellt- och fysiskt våld, låg ilskeruminering och hög acceptans av sin partners negativa beteenden drog mest nytta av behandlingen. Resultaten visade även en tendens till att högre motivation, lägre ångest och högre ålder modererade ett bättre behandlingsutfall. Dessa tendenser bör dock utforskas vidare för att bringa ytterligare klarhet till dessa moderatorers påverkan på behandlingsutfallet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Axelsson_Gustafsson
 • 83.
  Backlund, Lisa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Luuk, Liisa
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  DAY: Allians, komorbiditet och kunskap i KBT-behandling bestående av fyra behandlingsträffar och tio veckors internetbehandling för depression2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien utvärderades en KBT-behandling för depression bestående av fyra behandlingsträffar i kombination med ett internetprogram under tio veckor. Syftet var att undersöka om behandlingen ledde till ökad kunskap om behandlingsinnehållet samt om kunskap, allians och komorbiditet kunde predicera symptomförbättring. Kunskapsökning undersöktes med ett kunskapstest som analyserades med ANCOVA och resultatet visade på en trend mot att behandlingen ledde till ökad kunskap. När skattningar av deltagarnas säkerhet på svaren på frågorna i kunskapstestet inkluderades i analysen var resultatet signifikant bättre för behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Huruvida kunskap, allians och komorbiditet kunde predicera förbättring i behandlingsgruppen undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Allians och kunskap kunde inte predicera symptomförbättring. Däremot fanns ett negativt samband mellan antalet komorbida tillstånd och symptomförbättring på ett av utfallsmåtten, vilket kan indikera att formatet fungerar sämre för personer med en generellt hög symptombörda. Forskningsområdet är nytt, varför det behövs fler studier om faktorer som påverkar behandlingsresultatet när sedvanlig KBT-behandling kombineras med internetbehandling.

 • 84.
  Bader, Felix
  et al.
  School of Social Sciences, University of Mannheim, Mannheim, Germany.
  Baumeister, Bastian
  Institute of Sociology, University of Leipzig, Leipzig, Germany.
  Berger, Roger
  Institute of Sociology, University of Leipzig, Leipzig, Germany.
  Keuschnigg, Marc
  Linköpings universitet, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  On the Transportability of Laboratory Results2019Ingår i: Sociological Methods & Research, ISSN 0049-1241, E-ISSN 1552-8294Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The “transportability” of laboratory findings to other instances than the original implementation entails the robustness of rates of observed behaviors and estimated treatment effects to changes in the specific research setting and in the sample under study. In four studies based on incentivized games of fairness, trust, and reciprocity, we evaluate (1) the sensitivity of laboratory results to locally recruited student-subject pools, (2) the comparability of behavioral data collected online and, under varying anonymity conditions, in the laboratory, (3) the generalizability of student-based results to the broader population, and (4), with a replication at Amazon Mechanical Turk, the stability of laboratory results across research contexts. For the class of laboratory designs using interactive games as measurement instruments of prosocial behavior we find that rates of behavior and the exact behavioral differences between decision situations do not transport beyond specific implementations. Most clearly, data obtained from standard participant pools differ significantly from those from the broader population. This undermines the use of empirically motivated laboratory studies to establish descriptive parameters of human behavior. Directions of the behavioral differences between games, in contrast, are remarkably robust to changes in samples and settings. Moreover, we find no evidence for either anonymity effects nor mode effects potentially biasing laboratory measurement. These results underscore the capacity of laboratory experiments to establish generalizable causal effects in theory-driven designs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Baguley, David
  et al.
  Cambridge University, UK.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  McFerran, Don
  Consultant Otolaryngologist, Colchester, Essex, UK.
  McKenna, Laurence
  Royal National Throat, Nose and Ear Hospital, London, UK.
  Tinnitus: a multidisciplinary approach2013 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Tinnitus: A Multidisciplinary Approachprovides a broad account of tinnitus and hyperacusis, detailing the latest research and developments in clinical management, incorporating insights from audiology, otology, psychology, psychiatry and auditory neuroscience. It promotes a collaborative approach to treatment that will benefit patients and clinicians alike.

  The 2nd edition has been thoroughly updated and revised in line with the very latest developments in the field. The book contains 40% new material including two brand new chapters on neurophysiological models of tinnitus and emerging treatments; and the addition of a glossary as well as appendices detailing treatment protocols for use in an audiology and psychology context respectively.

 • 86.
  Baroutsi, Nicoletta
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ambienta displayer i varuhandeln: Färgkategorisering i tidningssektionen ger en omedelbar vägledning utan ansträngning2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En ambient display är menad att fungera för användaren enbart genom att hen snabbt överblickar produkten. Denna form av display är perfekt att nyttja i dagligvaruhandeln där utbuden ständigt växer samtidigt som konsumenten snabbt vill hitta det den söker. I denna studie utforskas fördelarna med att använda färg och symbolkombinationer, som skapar en ambient display, istället för text när det kommer till att kategorisera i tidningssektionen. Feature- integrationsteorin beskriver hur den ambienta displayen ger stöd för användarens kognitiva processer, den är mer effektiv genom att den låter konsumenten använda det perifera seendet i sitt sökande.

  Tidningssektionen är en produkt användaren inte nyttjar frekvent och denna design fungerar genom att kunden redan ska veta hur den önskade kategorin är representerad, det är därför väldigt viktigt att inlärningen sker snabbt. I studien framkommer vikten av att skapa bra associationer mellan färg och kategori, vilket har en extremt signifikant påverkan på inlärningsförmågan hos användaren.

  Studien utvärderar även vilka färg- och kategorikombinationer som är lämpliga för Tidsam, distributör av tidningar. 17 kategorier associeras med 17 olika färger där multipla källor används för att styrka resultatet. Resultatet presenteras i form av virtuella prototyper av kategoriskyltar för samtliga 17 kategorier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Baroutsi, Nicoletta
  et al.
  Försvarshögskolan.
  Berggren, Peter
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Johansson, Björn JE
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Nählinder, Staffan
  FOI.
  Granlund, Rego
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Turcotte, Isabelle
  Laval University.
  Tremblay, Sebastien
  Laval University.
  Assessing development of team training in emergency management2014Ingår i: Proceedings of the 11th ISCRAM, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 88.
  Becker, Jan
  et al.
  Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, University Medical Center, Johannes Gutenberg-University, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Germany.
  Zwerenz, Rüdiger
  Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, University Medical Center, Johannes Gutenberg-University, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Germany.
  Johansson, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, SE-171 77 Stockholm, Sweden.
  Frederick, Ronald J.
  Center for Courageous Living, 9300 Wilshire Boulevard, Suite #520, Beverly Hills, CA 90212, USA.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Department of Clinical Neuroscience, Center for Psychiatry Research, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Beutel, Manfred E.
  Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, University Medical Center, Johannes Gutenberg-University, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Germany.
  Using a transdiagnostic, psychodynamic online self-help intervention to maintain inpatient psychosomatic treatment effects: Study protocol of a feasibility study2016Ingår i: Internet Interventions, ISSN 2214-7829, Vol. 5, s. 30-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Online self-help interventions have proven to be effective in treating various specific mental disorders, mainly depression and anxiety. Knowledge regarding their acceptance, efficacy, and usefulness in addition to inpatient or outpatient psychotherapy is limited. Therefore, we plan to evaluate an affect-focused, transdiagnostic, psychodynamic online self-help intervention following inpatient psychotherapy for mixed diagnoses in a feasibility study to determine acceptance, satisfaction, and preliminary estimates of efficacy.

  Methods

  The intervention is based on the book “Living Like You Mean It” by Ronald J. Frederick (2009) and the Swedish adaption by Johansson and colleagues (2013). The book was translated into German and thoroughly revised using parts of the Swedish adaption and additional tasks from their intervention. In a pilot phase, corrections concerning comprehensibility of the content and exercises were made based on patient's feedback. In the second step, we developed a website presenting the German adaption in eight units. In the third step, at least N = 66 patients from the Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy will be recruited for a feasibility study. Patients are randomized into two groups. The intervention group (IG) will receive ten weeks of access to the online self-help intervention together with weekly therapeutic feedback on their progress. The wait-list control group (WLC) will receive access to the intervention for ten weeks as well, but without therapeutic feedback and with a ten-week delay. We will conduct assessments at the beginning of the intervention of the IG (T0), the end of the intervention of the IG (T1), two months later (only IG, T2), and at the end of the intervention of the WLC (T3). The primary outcome is satisfaction with the treatment as measured by the ZUF-8 at T1 and T3 respectively. Secondary outcome measures include emotional competence, depression, anxiety, and quality of life.

  Conclusion

  We expect insight into the usefulness and acceptance of an online self-help intervention used to maintain inpatient treatment effects. Furthermore, we await both groups to benefit from the participation in the intervention. Pre- post and between subject differences will be used as estimate effect sizes to calculate the necessary sample size for a larger efficacy trial.

 • 89.
  Bendelin, Nina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Internet-delivered relapse prevention after pain management: A qualitative pilot study2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Relapse prevention after pain management is a neglected area and Internet-based interventions have the potential to partly fill this gap. A challenge in designing effective relapse prevention program is how to motivate patients to persist throughout the full length of treatment. Following a regular pain management program, 29 participants underwent a 20 week long Internet–based relapse prevention program based on acceptance-oriented CBT. Qualitative analyses showed changes in attitudes towards their pain and body during the course of treatment. Degree of personal commitment in treatment goals seemed to affect gains relating to new perspective on self and future. Therapeutic strategies of defusion and mindfulness seemed to ease perspective changes and persistence to comply. Values interventions are hypothesized to be a plausible therapeutic strategy to engage participants in continuous behavior change. Further studies on non-compliers and drop-outs could enhance understanding of interventions necessary to maintaining motivation. When and how to give therapist support during Internet-based treatment for chronic pain is another area in need of further studies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Bendelin, Nina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Hesser, Hugo
  Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV). Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV). Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Internet treatment of chronic pain: Results and predictors of two RCT’s2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 91.
  Bendelin, Nina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Hesser, Hugo
  Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV). Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV). Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Gerdle, Björn
  The role of acceptance in increased functioning in chronic pain: When, how and why does change occur?2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 92.
  Bendelin, Nina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Öberg, Jörgen
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hesser, Hugo
  Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV). Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV). Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Gerdle, Björn
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Rehabiliteringsmedicin. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Östergötlands Läns Landsting, Hjärt- och Medicincentrum, Smärt- och rehabiliteringscentrum.
  Internet-delivered intervention for relapse prevention after pain management program2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 93.
  Berg, Matilda
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Region Östergötland, Sinnescentrum, Öron- näsa- och halskliniken. Karolinska Inst, Sweden.
  Rozental, Alexander
  Karolinska Inst, Sweden; UCL, England.
  Knowledge About Treatment, Anxiety, and Depression in Association With Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Adolescents: Development and Initial Evaluation of a New Test2020Ingår i: SAGE Open, ISSN 2158-2440, E-ISSN 2158-2440, Vol. 10, nr 1, artikel-id 2158244019899095Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Evaluating knowledge and learning in psychotherapy is a growing field of research. Studies that develop and evaluate valid tests are lacking, however. Here, in the context of internet-based cognitive behavioral therapy (ICBT) for adolescents, a new test was developed using subject matter experts, consensus among researchers, self-reports by youths, and a literature review. An explorative factor analysis was performed on 93 adolescents between 15 and 19 years old, resulting in a three-factor solution with 20 items, accounting for 41% of the total variance. The factors were Act in aversive states, Using positive reinforcement, and Shifting attention. The internal consistency for the whole instrument was good (alpha = .84). Hopefully, the procedure presented here can contribute to the field by illustrating one way of evaluating knowledge in ICBT. The clinical use of the knowledge test needs further investigation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Berg, Matilda
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rozental, Alexander
  Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; Institute of Child Health, University College London, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
  Johansson, Sofie
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Liljethorn, Lina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Radvogin, Ella
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Topooco, Naira
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Andersson, Gerhard
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  The role of knowledge in internet-based cognitive behavioural therapy for adolescent depression: Results from a randomised controlled study2019Ingår i: Internet Interventions, ISSN 2214-7829, Vol. 15, s. 10-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background and objectives

  Clients' knowledge about their condition and treatment is considered crucial for general health improvement, and knowledge acquisition is an essential part in internet-based cognitive behavioural therapy (ICBT). Yet, little is known about the role of knowledge and how it influences treatment outcome. This study aimed to examine if explicit knowledgeincreased following ICBT for adolescent depression, if knowledge gainwould be associated with symptom reduction, and if pre-existing knowledge predicted changes in depressive symptoms.

  Methods

  Seventy-one adolescents were randomised to a therapist-supported ICBT or a attention control condition. A measure of depression (BDI-II) and a knowledge test dealing with depression, comorbid anxiety, and its CBT-treatment were administered before and after treatment.

  Results

  Significant improvements in knowledge were observed following ICBT compared to the attention control (between-group Cohen's d = 1.25, 95% CI [0.67–1.79]). On average, participants in the treatment group answered 1.4 more questions correctly at post treatment compared to the control group. No relation between change in knowledge and change in depressive symptoms could be observed. Knowledge scores at baseline were high for both groups, with participants answering approximately 75% of the questions correct. A higher level of initial knowledge level predicted poorer treatment response (Parson's r = −0.38, p = .048).

  Conclusions

  The findings indicate that knowledge about basic concepts and principles about depression, anxiety, and CBT increases following ICBT. This increase in knowledge was not related to change in depressive symptoms, indicating that knowledge is a different construct. The results also suggest that clients who are more knowledgeable prior to treatment might benefit less from ICBT. In sum, the results highlight the need to further examine the role of knowledge in ICBT.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Bergcrona, Linn
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Krantz, Maja
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  En familj är två eller en vuxna.. Och sen barn: en tematisk analys av hur barn till frivilligt ensamstående mammor och barn till olikkönade sammanboende föräldrapar pratar om familj2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka hur barn i olika familjeformer ser på familjer, sin egen och andras. Intervjuer har genomförts med sammanlagt 22 barn varav elva kom från familjer med olikkönade och sammanboende föräldrar som fått barn på egen hand, nedan kallade relationsbarn, och övriga elva kom från familjer med en frivilligt ensamstående mamma som skaffat barn med hjälp av assisterad befruktning, nedan kallade femmisbarn. Barnens ålder varierade från tre år och tio månader till nio år och nio månader. Studien kan ses som en del av barndomsforskningen, där barns ses som kompetenta aktörer vars röster förtjänar att lyftas fram. En semistrukturerad intervjuguide låg till grund för intervjuerna där barnen ombads att måla sin egen och en annan familj. Barnens berättelser har analyserats med hjälp av tematisk analys.

  Resultatet visar att femmis- och relationsbarnens berättelser huvudsakligen liknar varandra samtidigt som vissa skillnader framkommer mellan grupperna. Det förkommer också stora individuella skillnader inom grupperna. En kärnfamiljsnorm är tydligt framträdande i både barnens prat och teckningar, samtidigt som barnen visar på en öppenhet kring olika familjeformer. I relationsbarnens berättelser omnämns far- och morföräldrar, föräldrars syskon och kusiner som släktingar medan femmisbarnen i större utsträckning inkluderar dessa samt husdjur som medlemmar i sina familjer. Gemensamt för alla barnen är att deras berättelser om familjelivet utgår från barnet och har barnet i fokus. I såväl femmis- som relationsbarnens prat om mammor och pappor framträder en bild av traditionella könsroller.

  Såväl relations- som femmisbarnens berättelser om familj är mestadels i linje med tidigare forskning kring barns syn på familj. Femmisbarnens inklusion av såväl husdjur som släktingar i familjen, kan vara ett resultat av att nätverket får en större betydelse hos de ensamstående föräldrarna vilket även setts i tidigare forskning. Den kärnfamiljsnorm som blev tydlig i barnens prat kan ses som en avspegling av de rådande normerna i samhället. Trots en ökad variation gällande familjeformer är kärnfamiljen fortfarande ett rådande ideal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Berggren, Daniel
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.
  Sandberg, Björn
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.
  Som att jämföra äpplen och päron?: att jämföra olika modeller och aspekter av gruppkohesion2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Studiens tvådelade syfte motiveras utifrån rådande oenighet och förvirring kring hur gruppkohesion bör definieras och mätas. Det första syftet var att konstruera och testa ett formulär avsett att mäta olika typer av kohesion. Formuläret kom att innehålla 12 olika aspekter av kohesion baserade på tidigare studiers konceptualiseringar av begreppet. Formuläret undersöktes (N=404) utifrån frågeställningen: Vilka psykometriska egenskaper har kohesionsaspekterna i formuläret? Formuläret uppvisade acceptabla psykometriska egenskaper. Studiens andra syfte var att undersöka samband mellan formulärets olika kohesionsmått utifrån frågeställningen: Hur ser sambanden ut mellan formulärets olika aspekter och modeller av gruppkohesion? Resultaten från 69 grupper tyder på att interpersonell attraktion är en typ av kohesion som skiljer sig mycket från andra aspekter och modeller, om den alls är en aspekt av kohesion. Resultatet tyder även på att övriga kohesionsmodeller på olika sätt fångar ungefär samma fenomen. Slutligen diskuteras vilka kohesionsaspekter som utifrån resultaten kan liknas vid varandras, respektive vilka som bör hållas isär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 97.
  Berggren, Linnea
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Emergo Train System®: En modul anpassad till Räddningstjänsten2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Simuleringsverktyget Emergo Train System® (ETS) har tidigare använts främst inom sjukvården för träning inom katastrofmedicin, räddningstjänsten däremot saknar motsvarande träningsverktyg. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur ETS kan tillämpas i räddningstjänstens utbildnings- och träningsverksamhet. Fyra fokusgrupper bestående av personal från räddningstjänsten fick köra ett brandscenario och utifrån den upplevelsen besvara och diskutera frågor om möjligheten att använda ETS inom räddningstjänsten. Rekommendationer sammanställdes efter varje fokusgrupp och implementerades iterativt i nästkommande fokusgrupp. Studiens resultat visade bland annat att deltagarna vill använda ETS för att träna på ett flertal olyckor och situationer, men att verktyget behöver fler domänspecifika redskap och figurer. En central insikt var att whiteboardtavlornas placering påverkar deltagarnas aktivitet. Det finns även ett behov av att flera olika roller inom räddningstjänstens verksamhet ska kunna använda ETS, exempelvis brandmän och chef i beredskap. Studien fann även att räddningstjänstens “lag om skydd mot olyckor” bör ligga till grund för hur ett utfall ska utformas. Framtida studier bör undersöka detta i djupare detalj samt uppsöka specialister inom olika olycksområden för att ta fram rutinåtgärder, roller och redskapstillämpningar. I sin helhet visar studien på att ETS har stor potential att bli ett tränings- och utbildningsverktyg inom räddningstjänstens verksamhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Berggren, Peter
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The advance of a valid and reliable tool for assessing shared understanding2014Ingår i: Assessing command and control effectiveness: dealing with a changing world / [ed] Peter Berggren, Staffan Nählinder, Erland Svensson, Farnham: Ashgate, 2014, s. 127-139Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 99.
  Berggren, Peter
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Johansson, Björn
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Baroutsi, Nicoletta
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Stockholm, Sweden.
  Assessing the quality of Shared Priorities in teams using content analysis in a microworld experiment2017Ingår i: Theoretical Issues in Ergonomics Science, ISSN 1463-922X, E-ISSN 1464-536X, Vol. 18, nr 2, s. 128-146Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective, easy to use, and easy to comprehend assessment methods for measuring shared understanding in teams are hard to find. This paper describes an experiment where a measure called Shared Priorities, which is based on ranking of self-generated strategic items, is assessed. Trained teams were compared to non-trained teams in a dynamic problem-solving task. The maturity of the participating teams was also assessed using a content analysis measure. The Shared Priorities measure was used alongside other well-documented measures of team awareness based on self-rating. Results show that the Shared Priorities measure correlates with task performance and could also distinguish between trained and non-trained teams. However, the Shared Priorities measure did not correlate with the other team measures (cf. CARS – Crew Awareness Rating Scale – and DATMA – Distributed Assessment of Team Mutual Awareness), suggesting that it captures a different quality of teamwork than the self-rating measures. Further, the Shared Priorities measure was found to be easily administered.

 • 100.
  Berggren, Peter
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Johansson, Björn JE
  Baroutsi, Nicoletta
  Dahlbäck, Nils
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The shared priorities measure as a way of assessing team strategic awareness – a bridge between self-assessment and the deep blue sea of field recordings2014Ingår i: ECCE '14 Proceedings of the 2014 European Conference on Cognitive Ergonomics / [ed] Stary, Christian, ACM Press, 2014, nr 13Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective, easy to use, easy to comprehend, high face- validity assessment methods for measuring shared awareness in teams are hard to find. This paper describes an experiment where a new measure called Shared Priorities, which is based on ranking of self-generated strategic items, is tested. Trained teams were compared to non-trained teams in a dynamic problem-solving task in terms of performance and shared awareness. The shared priorities measure was used alongside other, well-documented measures of team awareness based on self-rating. The results show that the Shared Priorities measure correlate with performance and could also distinguish between trained and non-trained teams. However, the Shared Priorities measure did not correlate with the other team measures, suggesting that it captures a different quality of team work than the self-rating measures. Further, the shared priorities measure was found to be easily administered and gained a high user acceptance.

1234567 51 - 100 av 1280
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf