liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 1577
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51. Andersen, E.
  et al.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Vaagaasar, A.
  Projects, politics and practice; organizing complex development processes2006Ingår i: EIASM Conference Making project critical,2006, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

    

 • 52.
  Anderson, Helén
  et al.
  Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Andersson, Dan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Brehmer, Per-Olof
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Lilliecreutz, Johan
  CMA.
  Öhrwall Rönnbäck, Anna
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Suppliers' Articulation of Value Using the Internet2004Ingår i: Industrial Marketing and Purchasing Conference, IMP,2004, Köpenhamn: Copenhagen Business School , 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 53.
  Anderson, Helén
  et al.
  EMM Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Grundström, Christina
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Sjöström, Roland
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Networking within An Industry Group in Northern Sweden2005Ingår i: SMU EDGE,2005, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Based on a questionnaire focusing on the existence of various types of relation and sent to the Örnsköldsvik Industrial Group in 1987 and 1998, an effort to capture the dynamics is made. After a statistical analysis of the data obtained, it can be concluded that the structure of the industry has changed only marginally but that the companies that have been members of the industrial group for many years do have more relations with each other. These relations both relate to buyer-seller relationships as co-operation.

 • 54.
  Anderson, Helén
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Havila, H
  Andersen, V
  Halinen, A
  Position and Role - Conceptualising Dynamics in Business Networks1998Ingår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 14, nr 3, s. 167-186Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 55.
  Anderson, Helén
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Havila, Virpi
  HHS.
  Salmi, Asta
  Can you buy a relationship?2000Ingår i: Journal of international marketing management, ISSN 1023-0475Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 56.
  Anderson, Helén
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Holtström, Johan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Öberg, Christina
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Are mergers or acquisitions expected to affect customer and supplier relationships? An analysis of decisions taken by a competition authority2003Ingår i: IMP Conference,2003, Lugano: BI Norwegian School of Management , 2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 57.
  Anderson, Helén
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Reverse supply chains - a new system or just reversed flows?1998Ingår i: IPSERA,1998, Bath: CIPS , 1998, s. 69-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

    

 • 58.
  Anderson, Lisa
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Schéele, Anna von
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tilltro vid nyttjande av e-tjänster2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Handel har i alla tider baserats på tilltro mellan handlande parter. Vid den traditionella handeln kan tilltro utvecklas och byggas genom att möten parterna emellan sker ansikte mot ansikte. Vid den starkt framväxande Internethandeln är detta inte möjligt. Tilltron borde vara av betydelse även för denna affärsrelation och för att Internet skall nyttjas som handelskanal.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera tilltrons betydelse för konsumenten vid nyttjande av e-tjänster.

  Avgränsningar: Denna uppsats har avgränsats till att gälla tilltro vid nyttjande av e-tjänster ur ett konsumentperspektiv. Studierna har gjorts utifrån Internetbanktjänster. Tilltro vad gäller e-tjänster är inte vida studerat, varför insamlad data analyserats utifrån existerande teorier kring tilltro, konsumentbeteende samt tjänstekvalitet.

  Genomförande: Med hjälp av ett snöbollsurval har intervjuobservationer med ett 20-tal konsumenter utförts. Ett kompletterande frågeformulär användes i syfte att låta respondenterna ta ställning till olika faktorers betydelse gällande användningen av och tilltron till Internetbanktjänsten.

  Resultat: Tilltro innebär att lita på eller ha förtroende för någon eller något. Behovet av tilltro är ofta omedvetet, men fundamentalt för att nyttja en e-tjänst. Erfarenheter, kvalitet, säkerhet, kontroll och integritet är faktorer som påverkar konsumenters tilltro till e-tjänster. Tilltron grundas ofta i att konsumenter känner tilltro till Internet och datorer som verktyg, men tilltro kan även vara knutet till företaget som tillhandahåller tjänsten samt den bakomliggande bransch som företaget tillhör.

 • 59.
  Andersson, Beatrice
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Magnusson, Helena
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Utbyte av ekonomisk information i vertikala samarbetsrelationer: ett spel om att ge och ta2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I och med att företag arbetar i nätverk skapas beroendeförhållande som kräver styrning och koordinering. En viktig faktor i ekonomisk styrning är tillgången till och skapandet av information. Det har inte genomförts någon större mängd studier, i synnerhet inte med svenska exempel.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva vilken ekonomisk information som delas, och hur den systematiseras, i utvecklade vertikala samarbetsrelationer mellan kund och leverantör, samt att förklara hur den ekonomiska informationen används.

  Genomförande: Vi har valt att studera tre relationer mellan företag som redan har ett nära samarbete. Vi har använt oss av intervjuer som datainsamlingsform.

  Resultat: Den ekonomiska information som byts mellan företag i närmare samarbetsrelationer utgörs främst av priser, detaljerade kostnader och prognoser. De främsta användningsområdena för informationen är prissättning, budgetarbete och kostnadskontroll.

 • 60.
  Andersson, Bo
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lennersand, Christine
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Företagsägares attityd till externa styrelseledamöter: En studie i små och medelstora företag.2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Styrelsen är det bolagsorgan som formulerar företagets strategier som är viktiga för att företaget skall vara lönsamt på lång sikt. För att öka kompetensen i styrelsen kan bolagsstämman, det vill säga företagets ägare, välja in externa styrelseledamöter i styrelsen. En extern styrelseledamot kan ifrågasätta oklarheter i rollfördelning och målformuleringar som de interna ledamöterna är för involverade i för att kunna överblicka.

  Syfte: Denna uppsats syftar till att undersöka vilka variabler som kan förklara att ägare till små och medelstora företag inte efterfrågar den kompetens som externa styrelseledamöter kan bidraga med.

  Genomförande: Uppsatsen baseras på teorier inom olika inriktningar som organisationsteori, marknadsföring och socialpsykologi samt en kvantitativ inventering av företag i Linköpings kommun och en kvalitativ undersökning av företagsägare till tretton företag.

  Resultat: Den låga efterfrågan på externa styrelseledamöter beror på en rad sammanhängande variabler. De variabler som karaktäriserar de företagsägare som inte efterfrågar externa styrelseledamöter är en homogen ägargrupp, en strategisk process som är handlingsdriven eller driven av en för stark ledare, att företagsägarna har ett mål som baseras på förvaltande eller trivsel, att ägargruppen inte ser expansion som viktigare än sin personliga makt i företaget, att företagsägarna inte har kunskap eller motstånd mot att ta in kunskap om styrelsearbete, och att ägargruppen använder andra aktörer som rådgivare i styrelsefrågor. Framför allt framträder ägarens mål med verksamheten och företagsägarens öppenhet för att ta till sig kunskap.

 • 61.
  Andersson, Cathrine
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nyhlén, Johan
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Så nås samstämmighet mellan logistik och företagsstrategi: en analys av hur den logistiska strategin ska utformas för att stödja företagets överordnade strategi2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: Due to an increasing globalization the competition has increased and this has lead to overcapacity and falling prices on markets today. The subject field logistics has during the last decades been given increasingly significance and has become a way to handle the competition. Theories clearly point outthe importance that a concordance exists between logistics and superior strategy but few, if any, authors give further details about how this adjustment should be made.

  Purpose: The aim of this thesis is with a case study approach survey if the subject field, which describe the importance that logistical solutions correspond with the superior strategy, is known and implemented in a company. We aim to develop the subject field through our empirical findings.

  Procedure: We have conducted a qualitative study with a deductive exertion and executed 11 interviews at the company Martinsson Informationssystem AB.

  Result: The subject field, that points out the importance that logistical solutions correspond with the superior strategy, is known to some extent but not implemented. A company’s inability to evaluate, in this case the logistical strategy, due to the fact that the superior strategy and business concept often are vaguely formulated. Companies need to make their superior strategy and business concept more operational.

 • 62.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Gunnarsson, Kristin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling: Hur skapas framåtblickande och flexibla företag?2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att förstå grunderna till företags strategiska handlande har blivit ett omfattande forskningsområde. Vissa forskare är av åsikten att företag bör vara marknadsorienterade, vilket innebär att de styrs av marknaden, medan andra anser att företagens egna kompetenser bör avgöra hur de ska agera. Mot bakgrund av detta undersöks i denna studie hur teleoperatörer handlar strategiskt, samt hur de går tillväga för att skapa flexibilitet.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som karaktäriserar marknads- respektive resursorienterade företag, samt vilka skillnader som finns i deras sätt att skapa strategisk flexibilitet. Avgränsningar: I denna uppsats studeras svenska teleoperatörer som verkar inom både fast och mobil telefoni.

  Genomförande: Två företrädare från tre fallföretag samt en konsult har intervjuats.

  Resultat: Marknadsorienterade företag är relativt nya i branschen, organisations- och marknadsandelsmässigt små samt decentraliserade. De planerar kortsiktigt och informellt samt arbetar med alternativa handlingsplaner. Vidare fokuserar de främst på att möta kundbehov och ser därmed de egna resurserna som ett medel för att anpassning till omvärlden. Resursorienterade företag har däremot en lång erfarenhet i branschen, är organisations- och marknadsandels- mässigt stora, centraliserade och finansiellt starka. De fokuserar på att väcka nya kundbehov och ser sina resurser som medel för produktförnyelse. Deras planering är mer långsiktig och formell. Även vad gäller tillvägagångssättet för att skapa strategisk flexibilitet skiljer sig företag med de olika orienteringarna åt. Marknadsorienterade företag betonar vikten av strategiska ledare, produkter och tjänster uppbyggda i moduler samt flexibel organisations- struktur. Resursorienterade företag skapar däremot flexibilitet genom att utveckla sina kärnkompetenser och tillämpa flexibel tillverkning.

 • 63.
  Andersson, Christian
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Karlsson, Linda
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Förtroende: en definitionsfråga -Förutsättningar för och definition av kundens förtroende i relationen till ett rekryteringsföretag-2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Rekryteringen av medarbetare ses idag som en allt viktigare process för många företags framtid. Samtidigt väljer företag i allt större utsträckning att köpa in rekryteringsverksamheten externt via ett rekryteringsföretag. Om denna ekvation ska gå ihop måste kunden känna någon form av förtroende för rekryteringsföretaget och lita på att rekryteringsföretaget rekryterar en för kunden lämplig medarbetare.

  Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur förtroende, som en kund känner för ett rekryteringsföretag och/eller den enskilde rekryteraren, kan definieras. Vi avser även att identifiera vad det är som skapar förutsättningar för kundens förtroende.

  Avgränsningar: Vi kommer enbart att undersöka kundens förtroende för rekryteringsföretaget. Vi kommer inte att behandla i vilken utsträckning det finns förtroende i motsatt riktning.

  Genomförande: Studien har genomförts i form av intervjuer med två kunder samt två av dem anlitade rekryteringsföretag.

  Resultat: I den ena relationen mellan kund och rekryteringsföretaghar vi definierat kundens förtroende som strategiskt och baserat på rekryteringsföretagets verkliga handlingar och de kontrollmekanismer i form av de kontrakt och avtal som omger relationen. I den andra relationen känner kunden ett i många avseenden passionerat förtroende som istället bygger på att kunden upplever rekryteringsföretagets intentioner som goda. Förutsättningar för kundens förtroende skapas främst genom lyckade rekryteringar. För detta krävs samarbete över en längre tid. Det finns ett flertal faktorer som i sig innebär en bättre rekrytering och därigenom skapar förutsättningar för förtroende. Dock är flertalet av dessa beroende av just tid. Det förtroende som kunden inledningsvis kände till rekryteringsföretaget utvecklades senare till ett förtroende för den enskilda rekryteraren.

 • 64.
  Andersson, Dan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Analyses of Transport solutions based on the Swedish Commodity Flow Survey CFS 20012004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 65.
  Andersson, Dan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Att köpa och sälja logistiktjänster - Kan det vara så svårt?2003Ingår i: TH : Transport & Hantering, ISSN 0346-2773, Vol. 11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 66.
  Andersson, Dan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Dynamics of a TPL Relationship - A Swedish case study2003Ingår i: Third Party Logistics - A Nordic Research Approach / [ed] Andersson, Dan,; Heidi C Dreyer; Árni Halldórsson; Marianne Jahre; Lauri Ojala, Åbo: Turku School of Economics and Business Administration , 2003, s. 94-115Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper gives a status of the Third Party Logistics (TPL) research in the Nordic countries. The objective is to investigate whether there is a 'Nordic School of TPL research', which has some distinctive characteristics in terms of definition of the phenomenon, research methodology, and theoretical approaches. To achieve this, the contributions of Nordic TPL researchers to the international research agenda (articles in logistics journals, PhD theses and papers at refereed logistics conferences) are reviewed. Although this approach may only provide an incomplete picture, we conclude that the evidence supports the overall presumption that it makes sense to talk about a 'Nordic Research Approach' to TPL. This is mainly related to the use of theoretical frameworks and research methodology.

 • 67.
  Andersson, Dan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Logistics Alliances and Structural Change1995Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall purpose of this study is to contribute to a better understanding of why and in what way shippers outsource logistics operations into partnerships with logistics service providers. These relationships are called "operational alliances in logistics" (OALs). Furthermore the effects of the OALs have been studied from a shipper's point of view.

  In previous research the focus has been on analysing the shippers' attitudes towards outsourcing of logistics. In this study, I have tried to go one step further and document and analyse results of actual OALs. The focus is on the materials flow from the shipper via a logistics service provider to the customer.

  The logistics service provider could be a transport operator, forwarder, public warehousing company etc .. A quarter of the shippers were from the consumer package goods sector and the rest of the companies were distributed over various industry sectors.

  The research methodology used in this study is an integration of a quantitati ve anda qualitative approach, based on a combination of a European survey of 47 shippers in five countries and a multiple case studies of four Swedish companies. The survey gave answers to quantifiable questions like "what", and "how much" etc .. The case studies were used to explain some of the results from the survey, e.g. the interrelationship between structural changes and operational alliances in logistics.

  The study identifies three major groups of driving forces for the set-up of an operational alliance in logistics, from the shipper's point of view:

  • reduction of costs/investments and improvement of service
  • improved strategic flexibility
  • need for structural change

  According to this study cost as a driving force has not the dorninating role as indicated by previous studies. All case companies were involved in structural changes, and the OAL was considered to be a tool to change distribution structures and change them fast, as well as reduce  investment needs.

  According to the survey most of the barriers to an OAL are related to the service provider, e.g. "inadequate knowledge by the provider of the shipper's business particulars", "inadequate IT systems" and the risk of having "all eggs in one basket".

  In the case studies the shippers did not indicate the same barriers, and those indicated were primarily connected to intemal problems, e.g. "loss of employment", "no acceptance by management and employees" In previous research, the barrier "loss of control" has often been indicated as the mo st important. However, in this study there was no indication  that this barrier was of any importance. Instead, the results show that an OAL leads to improved control of cost and performance.

  According to the survey the activities within an operational alliance in logistics are usually restricted to basic logistics services, such as warehousing and transport. However the shippers investigated in the casestudies, do not quite fit into this description. In all four cases the providers take care of all of the materials flow from the producer to the customer. In one case all logistics activities have been outsourced. In addition to transport and warehousing services, activities such as daily contacts with suppliers, inventory control and order processing are included.

  This study supports previous research that claims that a good shipperprovider relationship is essential for an operational alliance in logistics. In order to achieve a successful alliance there must also be good communications and exchange of information. In the companies studied the most frequent information exchange and visits take place at the operational management level. But there are also regular contacts at both logistics management level and top management level.

  OALs are almost always based on a written contract, which in general is quite flexible even though detailed specifications and performance targets are included.

  The identified effects of the OALs have been divided into four areas:

  • Cost: long term reductions but sometimes short term increases
  • Service performance: long term increase but sometimes short term decrease
  • Structural change: changed or new distribution structures
  • Control: improved control of cost and perf ormance

  The shippers assess the relative importance of the actual economic benefits expressed in reduced costs and improved service perf ormance as equal. The main reason for the cost advantages is believed to be economies of scale and scope, and the main reason for the service advantage is believed to be on-time delivery. However, in some cases the costs increased and service performance decreased during the start-up period.

  OALs improve service performance and reduce costs. At the same time OALs facilitate structural changes and this indirectly improves the overall performance of the shippers This important link between operational alliances and structural change, which is also reflected in the driving forces, is something that has largely been neglected by previous research. The total effects of an OAL should lead to improved competitiveness and even to an improved ability to handle increased globalisation.

 • 68.
  Andersson, Dan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Logistiktjänsteföretagens roll för utvecklingen av innovativa logistiksystem2004Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 69.
  Andersson, Dan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Svenska företags inköp av tredjepartslogistiktjänster2006Ingår i: Inköp & logistik, ISSN 1400-9676, nr 4, s. 40-42Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

     

 • 70.
  Andersson, Dan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Tredjepartslogistikmarknaden: Hur mogen är den?2004Ingår i: TH : Transport & Hantering, ISSN 0346-2773, Vol. 9, s. 24-25Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 71.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Bernhardsson, Henrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ekonomisk styrning och kostnadskontroll vid IT-outsourcing2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är många företag somhar outsourcat sin IT-verksamhet och förhoppningarna om vad IT-outsourcing ska medföra för verksamheten är höga. Kostnadsinbesparingar och effektiviseringar är dock inte en självklar följd av IT-outsourcing. Många företag som har outsourcat sin IT-verksamhet uppfattar det som problematiskt och komplext att utöva ekonomisk styrning och uppnå den kostnadskontroll som eftersträvades när IT-verksamheten outsourcades.

  Syfte: Att beskriva och analysera hur ett företags ekonomiska styrning och möjligheter till kostnadskontroll påverkas av att IT-verksamheten outsourcas. Vidare vill vi utarbeta ett förslag på hur ett beställarföretag kan konstruera sin IT-outsourcing för att underlätta utövandet av ekonomisk styrning och kostnadskontroll.

  Metod: Vi har i en fallstudieliknande studie intervjuat IT-chefer, IT- controllers och förvaltningsansvariga på fem stora bolag i Sverige som har outsourcat sin IT-verksamhet.

  Resultat: Det är vanligt att beställarföretaget underskattar svårigheterna med omställningen att gå från att ha varit utförare till att bli beställare och efter ett tag upptäcker att det saknas tillräcklig beställarkompetens. Risken är också stor att beställarföretaget hamnar i en mycket stark beroendeställning till sin IT-leverantör. För att beställarföretaget ska hitta den optimala volymen av IT-tjänster är det viktigt att beställarföretaget bygger upp en kompetent beställarorganisation. En nyckelfaktor för att uppnå en framgångsrik outsourcing där beställarkompetensen är god är att behålla arkitekturrollen inom företaget. Vidare är utformningen av kontraktet ett av de viktigaste verktygen för att skapa en outsourcinglösning som underlättar utövandet av ekonomisk styrning. Exempel på viktiga beståndsdelar i ett bra kontrakt är klausuler som reglerar hur benchmarking och en konkurrensutsättning ska gå till samt hur effektiviseringsvinster ska fördelas mellan parterna.

 • 72.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Rangaraju, Naveen Kumar
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Logistic and Import Sourcing2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 73.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell marknadsföring och industriell ekonomi.
  Stahre, Fredrik
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Supply Co-ordination: A study of the Swedish food market2008Ingår i: IPSERA,2008, Perth: CIPS , 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 74.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Nordigården, Daniel
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Driving Forces for Outsourcing - A Study of Wood Product Manufacturing Firms2006Ingår i: Ipsera Conference,2006, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 75.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Nordigården, Daniel
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Outsourcing under uncertainty in the wood product manufacturing industry2005Ingår i: IPSERA,2005, Archamps: IPSERA , 2005, s. 375-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 76.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Norrman, Andreas
  Lunds universitet.
  Outsourcing Advanced Logistics: A Shipper's and Provider's Perspective on Risks2004Ingår i: Supply Chain Risk / [ed] Clare Brindley, Aldershot: Ashgate Publishing Ltd , 2004, s. 160-174Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This collection, written by international scholars from the UK, US and Scandinavia, provides empirical case studies within services and manufacturing in both large and SME organizations. The findings represent a robust cross-disciplinary view of supply chains, articulating policies and strategies for organizations. This work provides the foundation for future research in this expanding area and the impact it has on managing risk within the supply chain

 • 77.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Norrman, Andreas
  Dep of Industrial Management and Logistics Lunds universitet.
  Risk Management in Outsourced Logistics2004Ingår i: Annual NOFOMA Conference for Nordic Researchers in Logistics: Challenging Boundaries with Logistics.,2004, Linköping: Linköpings universitet , 2004, s. 35-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 78.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Pruth, Magnus
  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet .
  Purchasing and Selling Third Party Logistics2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

     

 • 79.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Pruth, Magnus
  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
  Purchasing third-party logistics services2006Ingår i: NOFOMA, The annual conference for Nordic researchers in logistics,2006, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

       

 • 80.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Pruth, Magnus
  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Is Key Account Management beneficial for service buyers? The Role of KAM in Third-Party Logistics2004Ingår i: IPSERA Conference,2004, Catania: University of Catania , 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 81.
  Andersson, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Woxenius, Johan
  Chalmers.
  Flodén, Jonas
  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
  Lammgård, Catrin
  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
  Saxin, Bernt
  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
  Trafikslagsövergripande databas för godstransporter - En förstudie för SIKA/Samgodsgruppen och Sveriges Transportindustriförbund2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 82.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eck, Linda
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Politisk styrning i kommuner: Fallet Norrköpings kommun2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vi bor alla i en kommun och tar dagligen del av den kommunala servicen. Vi får våra sopor hämtade, vi har fungerande vatten och avlopp, vägarna underhålls, barnen har tillgång till dagis- och skolverksamhet och våra äldre har tillgång till äldreomsorg. Målet med den kommunala verksamheten är att producera service/nytta inom områden som anses vara gemensamma angelägenheter för oss kommuninnevånare. För att åstadkomma detta finns gemensamma resurser i form av skattemedel, avgifter och statsbidrag. Men hur styrs då denna omfattande verksamhet som berör oss alla i så stor utsträckning?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska begreppet politisk styrning inom kommunalverksamhet för att på så vis öka den allmänna kunskapen kring politisk styrning och hur den verkar i den kommunala kontexten.

  Genomförande: Studien har baserats på personliga intervjuer med högt uppsatta politiker och tjänstemän inom Norrköpings kommun.

  Resultat: Den politiska styrningen kan förstås som dels en formell politisk styrning dels en informell politisk styrning. Dessa regleras av både formella och informella institutioner som har sin grund i två grundläggande institutioner, demokrati och rättvisa. Dessa institutioner bidrar i sin tur till att kommunen som organisation handlar på ett visst sätt och detta institutionella arrangemang måste förstås av både politiker och tjänstemän för att den politiska styrningen skall fungera framgångsrikt.

 • 83.
  Andersson, David
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Arenroth, Niclas
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Värdering av bioteknikföretag med reala optioner2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bioteknikbranschen är en bransch som präglas av stor osäkerhet. Många företags fortsatta existens beror på om företagets projekt eller produkt får godkänt av läkemedelsverket, vilket gör en värdering av bolaget under utvecklingsperioden mycket svår. Den vanligaste metoden vid värdering av bioteknikföretag idag är kassaflödesmetoden. Denna metod anses dock av vissa aktörer på den finansiella marknaden vara otillräcklig. Istället förespråkas en metod med hjälp av reala optioner som de anser tar bättre hänsyn till den osäkerhet som omgärdar bioteknikföretag.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla en real optionsmodell för värdering av Bioteknikföretag samt att pröva denna på ett fallföretag.

  Genomförande: För att uppfylla syftet utgicks från existerande företagsvärderingsmodeller och befintlig optionsteori. Vidare studerades reala optioner, och vilka av dessa som på ett bra sätt kunde förknippas med den osäkerhet som existerar i bioteknikföretag. Genom hela processen med utvecklandet av värderingsmodellen användes ett fallföretag, Diamyd Medical AB, och dess finansiella historia samt framtidsprognoser. Därutöver har information om bioteknikmarknaden och de förutsättningar företagen inom denna bransch ställs inför använts.

  Slutsats: Den skapade värderingsmodellen med hjälp av reala optioner visade sig på vårt fallföretag vara ett mycket användbart redskap och som på ett bra sätt klarar av att hantera den osäkerhet som omgärdar många bioteknikföretag och andra forskningsintensiva företag.

 • 84.
  Andersson, David
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Larsson, Claes
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Den svenska företagsobligationsmarknaden: En studie av dess strukturella förutsättningar och utvecklingspotential2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Traditionellt sett har det svenska sparandet i företagsobligationer varit lågt. På grund av löpande budgetunderskott och en stor statsskuld har statlig upplåning dominerat den svenska obligationsmarknaden i många år. På senare tid har det dock skett en förändring, i takt med ökade budgetöverskott och en reducering av statsskulden har den svenska statens lånebehov minskat. Detta i kombination med fallande marknadsräntor och en låg realränta har bidragit till ett växande intresse för företagsobligationer. Det finns endast ett fåtal tidigare studier av den svenska företagsobligationsmarknaden och inte en enda av dem berör och ifrågasätter rådande marknadsstruktur, en telefonbaserad mäklarmarknad, i någon större omfattning.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka varför den svenska företagsobligationsmarknaden inte har utvecklats till en fungerande elektronisk auktionsmarknad i likhet med aktiemarknaden och dessutom undersöka vad som skulle krävas för att en sådan marknad skulle kunna uppstå.

  Avgränsningar: Studien fokuserar på marknaden för svenska företagsobligationer i Sverige. Begreppet företagsobligation syftar till alla obligationer utställda av icke finansiella bolag och som dessutom är noterade i SEK. Obligationer som är utställda av svenska bolag men i en annan valuta än SEK omfattas alltså inte av studien. Vi avgränsar oss även bort ifrån makroekonomiska faktorer, då deras inverkan på företagsobligationsmarknaden redan är undersökt. Vidare bortser vi även ifrån eventuell konkurrens från alternativa finansierings- och investeringskällor samt internationella marknader.

  Genomförande: Studien är genomförd med hjälp av nio intervjuer som tillsammans med annat material, litteratur och utredningar, har analyserats med hjälp av olika teorier då främst transaktionskostandsteori.

  Resultat: Skälet till avsaknad av elektronisk automatiserad handel är informationsasymmetrier. För att en fungerande elektronisk auktionsmarknad skall kunna uppstå krävs en högre nivå av informationstransparens än vad som är rådande på dagens företagsobligationsmarknad. För att öka denna, och därigenom möjliggöra elektronisk auktionshandel, krävs bättre informationssystem och en ökad standardisering av instrumentet i sig.

 • 85.
  Andersson, Eva
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Thapper, Marcus
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  IAS/IFRS: ett regelverk för alla?2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: In 2001 the European Commission presented legislation to require use of IASB standards named IAS/IFRS for all listed parent companies within the EU no later than 2005, to improve an internal market for financial services within the EU. This harmonisation of the accounting regulations answers to the social development of today with land-frontiers easier to cross, increased demands on an open financial market and the companies searching for risk capital outside the boundaries of the own country. International comparisons within accounting have consequently become more of current interest and necessary. When the requirement to use the IASB standards only is intended for the group accounting the remaining question is according to which regulations the parent companies will set up their annual financial reports. In Statens Offentliga Utredningar 2003:71(Swedish Government Official Reports) the parent companies are suggested to be given an opportunity to apply IAS/IFRS also in the annual financial report.

  Purpose: The purpose of the investigation is to map how the listed parent companies will take advantage of the suggested opportunity to, from the year of 2005, choose set of accounting rules for their annual financial reports. We furthermore intend to explain and understand the attitude towards the current accounting and taxation debate of the parties concerned.

  Delimitations: The investigation is delimited to concern Swedish parent companies listed on the Stockholm stock exchange. The investigation is furthermore excluding financial companies as banks and insurance companies while they are governed by their own law of annual financial report. We consequently have chosen to focus on those companies applying the law of annual financial report of 1995 (1995:1554).

  Realization: The investigation was realized as a cross-section investigation where quantitative as well as qualitative data were collected with the intention of creating an on-the-spot account of the present situation. The quantitative data were obtained through a questionnaire investigation directed towards those in Swedish listed parent companies accountable for accounting and the qualitative data was obtained by interviewing experts.

  Result: The majority of the companies participating in the questionnaire investigation have chosen to apply IAS/IFRS in their annual financial report, even though they have a negative attitude towards the regulations. Homogeneous regulations within the group are considered the most important reason for using IAS/IFRS in the parent company as well. A majority of these companies want to keep the link between accounting and taxation despite some negative fiscal consequences. Only less than one third of the representatives of the companies would choose to render account according to the IAS/IFRS regulations, if they had the possibility to choose by themselves, though. The regulations are furthermore by many representatives of the companies experienced as complex and hard to manage.

 • 86.
  Andersson, Hans
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Projekt, innovationer och entreprenörskap.
  Competence development projects in R&D: the case of North's inventors2007Ingår i: 8th International Research Network on Organizing by Projects Conference,2007, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

          

 • 87.
  Andersson, Hans
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Inventors and innovators in large organisations - the challenge of maintaining creative space and capabilities2006Ingår i: EIASM International Product Development Management Conference,2006, Bryssel: EIASM , 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 88.
  Andersson, Hans
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Bruzelius, Maria
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Innovation in Large Organizations what's the role of Individual Innovators in Developing Complex Technologies.2005Ingår i: CINet conference,2005, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 89.
  Andersson, Hans
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Johansson, Mattias
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Exploring and exploiting inventors at Westco: A case of contextual ambidexterity in R&D2009Ingår i: IRNOP IX: International Research Network on Organizing by Projects, Berlin, 11-13 October 2009, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 90.
  Andersson, Henrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Skadestånd vid otillbörlig inkassoåtgärd: en rättsdogmatisk respektive rättsekonomisk analys2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Towards the end of the 1960s, the credit financed purchase was well established in Sweden. The Swedish households were able to purchase goods, which had been considered unnecessary, or even luxurious, in the past. On the other hand, effective means to handle the increasing amount of debt and potential debtors were introduced; credit rating was registered, trade with insecure claims increased and if debtors could not fulfil their obligations, the creditors often used harsh or undue methods.

  By introducing Inkassolagen (1974:182), the legislator hoped to regulate the debt recovery process and ensure the fair treatment of debtors. The legislator also introduced liability for damages caused by a creditor in the collection process. Thus the debtor may claim damages when he or she has been exposed to an undue collection method, which has violated the debtor’s integrity or personal life. Compensation comprises economic and/or non-pecuniary loss that the debtor has suffered. From the beginning, it was noted that the liability rule was vague and imprecise, but the legislator was convinced that the rule would be clarified by the courts and regulations decided by datainspektionen, the supervising authority.

  Collection methods are methods used to force the debtor to fulfil his or her obligation. Normally, the creditor puts pressure on, or threats, the debtor. This procedure can be regarded as an exception to the state’s monopoly on use of force, and therefore it is not hard to see the necessity of the regulation. It should be noted that certain collection methods can be made subject to criminal prosecution, e.g. fraud, slander or libel.

  From an economical point of view, a well-functioning collection process is vital to an effective capital market. The obligation to repay a loan must not be forgotten; if debtors where not obliged to fulfil theirobligations, no one would be interested in making capital available for finance. But does this mean that creditors should be able to use any means available in the collection process?

  Based upon the prerequisites mentioned above, this thesis comprises a traditional legal and an economical analysis of the liability rule in inkassolagen. It has been the author’s intention to separate the two different views as far as possible.

 • 91.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eklund, Karin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kunskapsföretags värdeskapande : ett steg mot en integration av Service Management och Knowledge Management2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att kunna stilla kunders behov och skapa kvalitet och därigenom värde, krävs kunskap. Två teoribildningar som talar om värde och kvalitet respektive kunskap var för sig är Service Management och Knowledge Management. Service Management är huvudsakligen externt orienterad medan Knowledge Management är näst intill uteslutande internt orienterad, vilket medför att vissa "spänningar" återfinns dem emellan. Frågan är hur dessa"spänningar"hanteras i kunskapsföretags värdeskapande. Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera vad Service respektive Knowledge Management bidrar till i förståelsen för kunskapsföretags värdeskapande.

  Avgränsningar: Studien omfattar endast kunskapsintensiva konsultföretag. Med värde avses individens subjektiva tolkning snarare än värde i monetära termer. Genomförande: Intervjuer har genomförts med representanter för: Andersen Consulting, NYX, Olander Organisationsutveckling, KPMG, LR Revision, Information Highway samt IT-Design.

  Resultat: Såväl Service som Knowledge Management hjälper oss att förstå kunskapsföretags värdeskapande på ett förtjänstfullt sätt och ger sitt specifika bidrag till förståelsen. Centrala element som identifierats är: behovsidentifiering, anpassning av lösningen, kundens utveckling samt att värde kan skapas successivt i oändlighet om rätt förutsättningar råder. Sammanfattningsvis förstår vi värdeskapande som kundens egen förmåga att tillgodogöra sig och vidareutveckla kunskap och därefter driva värdeskapandet vidare på egen hand.

 • 92.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Finnserud, Mikael
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  The Process of Selecting Project Team Members in a Matrix Organization with Multiproject Environment2003Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  In a matrix organization, the process of selecting project team members is a collaboration between the functions and the projects. A project’s success or failure does often depend on that collaboration. This thesis work examines the present situation at Saab Gripen Customer Support. The process is examined from four different perspectives: the roles of the functional and the project manager, competence development, behavioural science team roles and the complexity of the projects. The result shows that the roles of the project manager and the functional manager in their collaboration are not properly defined. The communication between the project manager and the functional manager is insufficient. The competence development during the projects is not fully taken advantage of. There is a need to use behavioural science. Recommendations on how the situation can be improved are given. A model is proposed to give guidance in the process of selecting project team members.

 • 93.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Fernström, Maria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Intern rörlighet -ett strategiskt perspektiv-2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens föränderliga omvärld med snabba förändringar inom teknologi och marknadsförhållanden krävs flexibilitet för att överleva som organisation. I dag efterfrågas flexibla medarbetare med bred kompetens snarare än specialister, vilket gör att nya kompetenskrav ställs på personalen. Ett sätt att skapa ett flexibelt företag med flexibla medarbetare är genom intern rörlighet. Många företag har förstått vikten av intern rörlighet men saknar en övergripande plan, visioner och strategier för hur detta ska åstadkommas, vilket kan sättas i relation till att en av de mest konsekventa iakttagelserna i ledningslitteratur är att ”utan tydliga mål sker ingen handling”. Organisationer efterfrågar horisontell rörlighet medan medarbetare främst är intresserade av att avancera i hierarkin och röra sig vertikalt. För att överbrygga denna skillnad krävs att organisationens styrsystem, som har till syfte att generera för organisationen önskvärda beteenden, styr medarbetarna i rätt riktning. Styrsystemet skapar, beroende på dess utformning, både hinder och stöd för rörlighet. Det är därför av vikt att styrsystemet utformas på ett sätt som stödjer intern rörlighet. För att kunna göra det krävs en medvetenhet om vilka faktorer i styrsystemet som påverkar rörligheten

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur organisationers styrsystem kan hindra respektive främja intern rörlighet.

  Genomförande: Studien har genomförts som en fallstudie på ett högteknologiskt industriföretag med stor andel ingenjörer. Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer med åtta mellanchefer på företaget.

  Resultat: Studien visar att en rad faktorer i styrsystemet påverkar den interna rörligheten, och beroende på hur styrsystemet är utformat är dessa antingen hindrande eller främjande för organisationens interna rörlighet. Exempel på faktorer som vi funnit påverkar den interna rörligheten är; organisationsstruktur, ansvarsstruktur, organisationskultur och mått.

 • 94.
  Andersson, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nestun, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Balanced Scorecards beteendeeffekter1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Företagens omvärld blir alltmer komplex och föränderlig, i takt med att konkurrenssituationen hårdnar. Kundernas krav ökar och företagen måste bli allt bättre på att kunna möta upp dessa, genom att vara mer flexibla, effektiva och kundmedvetna. Detta kräver många gånger en större decentralisering inom organisationerna, där de anställda arbetar mer självständigt inom satta grundramar. Företagets värde har dessutom tidigare legat i de mer reella tillgångarna, som exempelvis maskiner och råvaror, men har gått över mer och mer till de immateriella tillgångarna, som exempelvis kompetens, kundrelationer och innovationsförmåga. För att kunna utvärdera och styra organisationen på ett framgångsrikt sätt, skapas ett behov av att kunna mäta dessa resursers aktuella och framtida värde, inte enbart utifrån ett finansiellt perspektiv. Balanced Scorecard (BSC) är exempel på ett styrverktyg som just kompletterar uppföljning och målsättning med tre ytterligare perspektiv utöver det finansiella; kund, process och innovation. Hos vissa av de företag som valt att arbeta med BSC går det att utläsa nyttiga effekter av verktygets användning, resultatet visar på utveckling av organisationen i positiv bemärkelse. Det finns dock även resultat som visar att ansatserna endast stannat vid ord, trots tillämpning av BSC har organisationen fortsatt att fungera som tidigare. Vilka beteendeeffekter önskar då ledningen uppnå när de inför/använder BSC? Uppnås dessa? Går det att urskilja ett visst BSC-beteende, och vilka olika delar ingår i sådana fall i detta specifika beteende? Utifrån den ovan beskrivna situationen formulerades för undersökningen följande syfte:

  • Att beskriva vilka beteendeeffekter en företagsledning önskar uppnå genom tillämpning av BSC och utvärdera huruvida dessa effekter verkligen uppnås. Dessutom är avsikten att precisera begreppet BSC-beteende.

  Information samlades in genom att studera litteratur skriven av olika författare som behandlar teorier gällande BSC, beteende och styrning. Litteraturstudien kompletterades med åtta stycken intervjuer intervjupersonerna bestod av fyra företagsrepresentanter, tre konsulter och en doktorand inom företagsekonomi), som genomfördes personligen på respektive intervjupersons arbetsplats. Även skriftligt material och rapporter från respektive företag användes. Studien resulterade i en gemensam syn på vilka beteendeeffekter en företagsledning förväntar sig att BSC som styrverktyg skall generera och därmed vilka delar begreppet BSC-beteende omfattar:

  1) Strategimedvetet tänkande,

  2) Strävan mot samma mål,

  3) Helhetssyn och fokusering,

  4) Lång- och kortsiktighet,

  5) Större engagemang och ansvarstagande,

  6) Ökad dialog mellan ledning och de anställda, samt

  7) Kontinuerligt lärande.Huruvida dessa effekter verkligen uppnås i en organisation som tillämpar BSC är, grundat på fakta från de företag vi studerat, något för tidigt att utvärdera.

  Men, utifrån de teorier vi har tagit i beaktning och det empiriska material vi har samlat in, är vi övertygade om att BSC som styrmedel täcker många delar som andra verktyg ej omfattar och kan på så sätt skapa ett ngagerat och målmedvetet beteende hos individen som andra misslyckas med. Följande faktorer är dock helt avgörande för i vilken omfattning BSC kommer att påverka individens beteende i en organisation: 1) Ledningens engagemang och kommunikationssätt, 2) Individen inställning till förändring, 3) Den anställdas delaktighet i framtagande och fortsatt tillämpning av styrverktyget, samt 4) Utbildning och informationsspridning.

 • 95.
  Andersson, Karolina
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Suppliers in collaboration: the impact on the strategies of the individual firm2005Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The general purpose of this thesis is to describe and analyse how collaboration in supplier network influence the individual supplier. The focus is the influence on the supplier's strategic development and how it influences the customer relationship. The empirical data in the study is seven cases, which includes the supplier network Trä 50, five of the participating companies, and their common customer Ikea.

  The collaborating companies are SME in the furniture manufacturing industry, primarily active on the Swedish furniture market dominated by furniture retailers such as Ikea, Em and Mio. The suppliers are in a weak position and collaboration is often argued as a way to change the situation. During the past decade, large amounts of money have been spent by the EU and the Swedish government to encourage and support collaboration projects, in the furniture manufacturing industry and also in other industries. However, argumentation for collaboration is seldom underpinned with data on the actual outcome for the individual participating company. Therefore is the benefit from collaboration for the individual company central in this thesis.

  The research questions are based on the view that there is three elements that can influence each other when suppliers collaborate: the supplier, the customer and the supplier network. All influences between these elements are studied in this thesis to understand the collaboration's total influence on the individual supplier. To achieve this was the development of the five suppliers studied, the customer's purchasing strategy and the supplier network's activities.

  Trä 50 was a collaboration project, founded to reduce the lead-time by 50 percent for the participating companies. The participating companies had high goals and saw collaboration as an opportunity. It was especially exchange of experience and knowledge that attracted them. Trä 50 turned out to become much more than one project. Bonus agreements in purchasing, study tours abroad, a market oriented project, and study visits at each other's companies were some of the activities in Trä 50 during the approximately ten active years. The participants consider Trä 50 as a successful collaboration.

  Ikea was not a member of Trä 50, but the company was involved in the founding of Trä 50 and different representatives from lkea were often invited to seminars and discussions. Partnerships between Ikea and the individual suppliers were for instance discussed.

  One conclusion of this study is that collaboration can have significant influence on the individual company, but also not any influence at all. The result depends on factors such as the company's involvement in the activities, the management's attitude to and goals with the collaboration and the fultilment of the goals.

  All the participating companies did not reach the goal 50 per cent reduction of the leadtimes, but they did improve the production processes, and increased the production capacity. The over aU result from Trä 50 for the participants were improved knowledge development, and personal development for the managers. An additional contact channel to the customer was established through the network. Business negotiations were still held on the single company level, and knowledge development on the network level - a kind of Meta relation to the customer emerged. The knowledge development led among other things to a "fine-tuning" of the companies strategies. The collaboration led to few new customer, but larger volumes at Ikea.

  The reasons for the success of Trä 50 were many, but some are more noticeable. A friendly and trusting atmosphere emerged among the representatives from the companies. They also worked hard on the projects though, to stay competitive among each other. Furthermore, the companies' had similar problems and the relation to Ikea. The large customer meant many possibilities, but its power was also a threat. The suppliers shared a love-hate feeling toward the customer. The active part that Ikea did take in the collaboration by attending meetings, seminars, and discuss issues such as partnership was another reason to the success.

  The individual company's relation to the customer Ikea was also influenced. The companies got a broader net of contacts at Ikea. The collaboration made them more visible at the customer, and this led to an improved position for the supplier and the customer-supplier ties were strengthened.

 • 96.
  Andersson, Karolina
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lindblad, Eva
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Mårdsjö Blume, Karin
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Nilsson, Ulf
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, TCSLAB - Laboratoriet för teoretisk datalogi. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Philipsson, Anette
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Sundkvist, Maria
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Livet som doktorand vid Linköpings universitet: Resultat från en enkätundersökning våren 20042005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I maj 2004 genomfördes en enkätundersökning som riktades till alla doktorander vid Linköpings universitet. De frågeområden som enkäten behandlade inkluderade doktorandens bakgrund och nuvarande status; handledningssituationen samt forsknings- och arbetsmiljö; upplevd särbehandling; forskarutbildningskurser och seminarier; pedagogisk utveckling och undervisning, samt ett antal frågor om hur doktoranden såg på sin forskarutbildning, sin egen insats och på framtiden. Dessutom fanns möjlighet att i fritext ange vad som var positivt respektive negativt med utbildningen, samt att ge förslag på vad som borde förändras och bevaras.

  Enkäten sändes till de cirka 1 360 personer vars e-postadresser var tillgängliga. Närmare 70 %, eller över 900 personer, svarade på enkäten; i ungefär samma omfattning på samtliga fakulteter. Ungefär 5 % uppgav inte någon fakultetstillhörighet. Cirka 45 % av de svarande angav att de var kvinnor, medan 52 % angav att de var män. Det var dock stora variationer i könsfördelningen på fakultetsnivå. Kvinnornas medianålder var något högre än männens, och åldersspridningen var störst på Hälsouniversitetet (HU). Doktoranderna vid Linköpings tekniska högskola (LiTH) var i genomsnitt yngst och en mindre andel av dem, jämfört med övriga, hade hemmavarande barn. Det var en högre andel kvinnor än män som hade hemmavarande barn. Ungefär tre av fyra bodde i Norrköping eller Linköping; en högre andel på LiTH, och en lägre andel på Filosofisk fakultet (Fil fak) och Utbildningsvetenskap (UV).

  Drygt hälften av alla som svarade på frågan hade genomfört hälften eller mindre av sin forskarutbildning. Att vara antagen till licentiatexamen var betydligt vanligare på LiTH (ca 12 %) än på övriga fakulteter. Drygt en fjärdedel av de svarande deltog i någon forskarskola. Det vanligast skälet till att ha gjort ett längre uppehåll var föräldraledighet (8 %) följt av förvärvsarbete (5 %).

  Den vanligaste formen av försörjning var doktorandanställning, men det fanns stora skillnader mellan fakulteterna/motsvarande. HU hade lägst andel. En tredjedel av doktoranderna där hade istället klinisk tjänst. Drygt 80 % av de forskarstuderande vid LiTH hade doktorandanställning. Att enbart ha utbildningsbidrag var sällsynt på samtliga fakulteter, medan kombinationen utbildningsbidrag och assistenttjänst förekom; och då mest frekvent vid HU (drygt 12 %). Den vanligaste uppgivna aktivitetsgraden oavsett fakultet var mellan 90 och 100 % (cirka 25 % av de svarande) medan det på HU fanns en andel – nära 20 % – med mycket låg aktivitetsgrad (0–10 %).

  Doktoranderna var tämligen nöjda med sin utbildning. På en femgradig skala där 5 stod för ”mycket bra” och 1 ”mycket dålig” hamnade medelbetyget på forskarutbildningen på 3,65. Doktoranderna på Filosofisk fakultet och LiTH satte ett något högre betyg, men variationerna mellan fakulteterna var små. Betyget på den egna insatsen sattes av de allra flesta något lägre, medelvärdet var 3,60 på samma skala. De mer detaljerade frågorna om handledning och avhandlingsarbete hade i flera fall högre medelvärde: Handledarens intresse för doktorandens forskning, handledarens läsning av texter, förekomsten av konstruktiv kritik och doktorandens förtroende för handledaren låg nära värdet 4 på den femgradiga skalan. Lägre medelvärden gavs på frågan om handledaren underlättar för doktoranden att få kontakt med andra forskare. Tiden som användes för handledning skiftade en del mellan fakulteterna, men sammanfattningsvis fick cirka 80 % av alla doktorander 1–10 timmar handledning per månad. Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap hamnade oftare i den nedre delen av intervallet och LiTH samt HU i den högre delen. Uppfattningen att tiden som gavs svarade mot behovet skiftade. Mest nöjda med tidens omfattning var doktoranderna på Utbildningsvetenskap; minst nöjd var man på LiTH.

  På frågorna om forskarutbildningskurser hamnade medelvärdena lägre än på frågorna om handledning. Det var liten skillnad mellan forskarskoledoktorander och övriga på dessa frågor.

  Rent allmänt var alla mycket nöjda med sin forsknings- och arbetsmiljö. Genomgående fick frågorna inom det området högt medelbetyg, med undantag för dem som rörde tillgången till nationella och framför allt internationella forskarnätverk. Den sociala miljön i doktorandgruppen skattades högre än densamma på institutionen i sin helhet.

  Enkäten innehöll även frågor om upplevd positiv och negativ särbehandling. Cirka 50 personer, med få undantag kvinnor, instämde i att de upplevt negativ särbehandling på grund av kön (svarade 4 eller 5 på den femgradiga skalan). Ingen fakultet utmärkte sig i detta avseende.

  Institutioner med en jämn könsfördelning föreföll ha färre fall av upplevd negativ särbehandling. De som upplevt negativ särbehandling på grund av etnisk bakgrund, sexuell läggning eller social bakgrund var färre till antalet. Även positiv särbehandling hade upplevts – antalet svar var av samma storleksordning som för negativ särbehandling. Spridningen över fakulteter och institutioner var även här stor.

  Efter disputationen kunde ungefär 70 % tänka sig en postdoc-period utomlands. Huvudskälet till att inte vilja åka var vanligen hänsyn till familjen, det vill säga situationen för barn och partner. Omkring hälften såg sina möjligheter som goda eller mycket goda att få ett arbete direkt efter examen.

 • 97.
  Andersson, Klas
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Attityder till förändring: effekter av decentralisering. En studie av anställda i ett detaljhandelsföretag.1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: The Swedish retail trading company KappAhl has reorganized all the boutiques in Sweden. Before the reorganization many of the boutiques consisted of four levels: shop manager, assistant shop manager, department managers and regular personel. After the reorganization assistant shop managers and department managers have been replaced by a so called “responsibility group” consisting of some of the employees. The change is presented as a decentralisation.

  Purpose: With this thesis I want to attain knowledge about different change attitudes from the employees before reorganizations, and what different effects that can be the result from an decentralization. Limitations: One shop has been studied closely and that is KappAhl at Gränby outside Uppsala. I have studied the opinions from the employees concerning the decentralization and the effects from this decentralization.

  Procedure: At the boutique of Gränby I interviewed 13 people from the personel, 12 women and 1 man. The literature I´ve used is about work of change in organisations and effects from decentralizations.

  Results: The opinions before the reorganization from the employees at the boutique of Gränby were positive from almost everyone. The effects from the decentralization has been very positive. The intra communication at the boutique is better and the personel thought that is was easier to help the customers, for example when the customers has reclaims.

 • 98.
  Andersson, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Anger, Charlotta
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ledning av förändring och medarbetares reaktioner: fallet Rehab2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Ledning av förändring är en av vår tids viktigaste uppgifter för ledare i organisationer men meningarna om hur förändring skall ledas går isär. Denna longitudinella realtidsstudie följer en förändringsprocess på Rehabkliniken på US i Linköping och studerar hur förändringen leds och hur medarbetarna reagerar. Syftet är att beskriva förändringsprocessen på Rehab för att förstå och tolka ledningen av förändringsprocesser och medarbetares reaktioner. Studien är en kvalitativ fallstudie, ansatsen induktiv. Totalt har 39 intervjuer och 21 observationer genomförts under våren år 2004. Slutsatsen är att förändringen på Rehab består av två förändringar i en. Dels en förändring som beslutats av landstingets ledning och dels en mer intern. Förändringen initieras och styrs ”top down” men har också inslag av ”bottom up” tack vare att egenkrafter i organisationen utnyttjas, vilket vi menar minskar motståndet och ökar acceptansen. Förändringen leds karismatiskt av verksamhetschefen, vilket kompletteras av de två medcheferna som leder mer instrumentellt. Information och kommunikation har varit viktiga verktyg för ledningen. Hur förändringen leds påverkar medarbetarnas reaktioner vilket i sin tur påverkar chefernas sätt att leda. I förändringen kan olika faser uttydas, om än med oklara gränser och förändringsprocessen hade vid studiens slut ännu inte avslutats.

 • 99.
  Andersson, Lina
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Hultgren, Maja
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tid i all oändlighet och förgänglighet. En studie av tidsanvändningen i Sverige sedan 1980-talet2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  This master thesis in economics discusses the time use of today as well as the observed trends in time use over the last 20 years in Sweden. This is done by analysing time-use and consumption data at the microeconomic level, i.e. by explaining individual behaviour given the economic assumption of a rational behaviour. We reach the conclusion that the value of time is an important explanatory variable concerning the rationality in that time is used differently by different individuals and in the changed use of time. Furthermore, other variables such as social norms and the process benefit of a certain activity, i.e. the satisfaction obtained from performing this activity, are also crucial determinants. In addition we discuss whether an increased value of time results in an increased level of stress, and we reach the conclusion that stress above all is attached to certain socioeconomic groups. However, we are of the opinion that the increased value of time can explain a perceived general increase in the speed of time. Finally, the thesis ends with a discussion in which time is linked to happiness and welfare, and we pose the question whether the indiviual uses his/her time in such a way that happiness is maximised. We conclude that it is difficult to use one’s time in this way, since it is impossible to know one’s total supply of time.

 • 100.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Wahlquist, Joakim
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Supply Chain Development: effekter av leverantörsutveckling2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Flera stora produktionsföretag har börjat använda sig av utvecklingsprogram för sina leverantörerna för att sprida beprövade tanke- och arbetssätt och därigenom erhålla förbättrade prestationer av leverantörerna. Denna utveckling har i flera fall visat sig ge positiva förändringar på leverantörernas prestationer men det har varit svårt för kundföretagen att få kännedom om vad som verkligen har hänt i leverantörernas verksamheter.

  Syfte: Syftet med denna studie är att utreda vilka effekter som eftersträvas och erhålls när stora produktionsföretag, genom utvecklingsprogram, bedriver leverantörsutveckling.

  Genomförande: Data och information har insamlats genom personliga intervjuer hos personer från ett stort produktionsföretag samt ett tvärsnitt av tre leverantörsföretags personal.

  Resultat: Studien visar på att bakomliggande motiv till leverantörsutveckling är stabilitet i flödet, långsiktiga leverantörsrelationer, optimala processer och upprätthållandet av kontinuerliga förändring. Alla dessa motiv ligger som grund för ett övergripande motiv som är ökad konkurrenskraft i förädlingskedjan. Studien visar även på att beståndsdelar i utvecklingsprogram kan vara utbildning, gemensam problemlösning och certifiering av leverantörens verksamhet. Studien indikerar på initialt motstånd till leverantörsutvecklingen från leverantören. Resultatet av studien visar emellertid att leverantörsutveckling kan resultera i ett antal positiva effekter hos leverantörerna. Studien visar på positiva effekter på arbetsmiljö, personalens prestationer och samarbete, produktiviteten samt relationen till kundföretagen. Studien indikerar även att leverantörsutveckling kan få vissa effekter på leverantörerna i led två.

1234567 51 - 100 av 1577
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf