liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
175176177178179180181 8851 - 8900 of 101479
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 8851.
  Berggren, Anders
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Biomedicine and Surgery, Division of surgery. Östergötlands Läns Landsting, Reconstruction Centre, Department of Plastic Surgery, Hand surgery UHL.
  Abdiu, Avni
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Biomedicine and Surgery, Division of surgery. Östergötlands Läns Landsting, Reconstruction Centre, Department of Plastic Surgery, Hand surgery UHL.
  Marcusson, Agneta
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Neuroscience and Locomotion, Dental Clinic. Östergötlands Läns Landsting, Reconstruction Centre, Department of Oral Surgery UHL.
  Paulin, Gunnar
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Neuroscience and Locomotion, Dental Clinic. Östergötlands Läns Landsting, Reconstruction Centre, Department of Oral Surgery UHL.
  Letter: The nasal alar elevator: An effective tool in the presurgical treatment of infants born with cleft lip2005In: Plastic and reconstructive surgery (1963), ISSN 0032-1052, E-ISSN 1529-4242, Vol. 115, no 6, p. 1785-1787Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  [No abstract available]

 • 8852.
  Berggren, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Nilsson, Pär
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Varumärkeshantering vid fusioner2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fusioner har blivit en allt vanligare företeelse, inte minst bland svenska banker och försäkringsbolag. Varumärken är ett annat aktuellt område och starka varumärken anses vara en av företagens viktigaste tillgångar. Stora forskarinsatser har gjorts om dessa två områden men kunskapen om hur varumärken skall hanteras vid fusioner är fortfarande liten.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den varumärkesproblematik som uppstår vid en fusion hanteras av svenska bank- och försäkringsföretag och utifrån detta ge en egen option på hur denna hantering bör gå till.

  Genomförande: För att besvara syftet har vi utgått ifrån litteratur och genomfört intervjuer med sex svenska bank- och försäkringsföretag samt med tre varumärkeskonsulter och tre anställda vid reklambyråer. Utifrån dessa intervjuer och den befintliga litteraturen har vi gett en egen option på hur varumärkeshanteringen vid fusioner bör bedrivas.

  Resultat: Vad företag måste göra innan en fusion är att se över om de kärnvärderingar som finns i respektive varumärke går att kombinera, samt om en lösning på varumärkeshantering som är acceptabel både för företagens anställda och kunder kan nås. Kan en acceptabel lösning på dessa frågor nås är en fusion möjlig. Det arbete som då vidtar är att formulera ett enkelt budskap som både de anställda och företagets kunder kan ta till sig. Detta budskap måste först kommuniceras internt i företaget innan den externa kommunikationen tar vid.

 • 8853.
  Berggren, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Carlenius, Niclas
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Pantzar, Gustav
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Finansieringsanalyser för banker och skogsbolag1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Penningflöden är, till skillnad från redovisat resultat, svåra att manipulera och därmed relevanta att redovisa. Redovisningsrådet har inför 1999 kommit med en ny rekommendation, RR 7:98, beträffande kassaflödesanalyser.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för kassaflödesanalyser och traditionella finansieringsanalyser genom att studera deras framtagande, informationsinnehåll och användningsområde.

  Genomförande: Vi behandlar teorier,principer, tekniker och regler om finansieringsanalyser. Vi har även undersökt attityder till finansieringsanalyser hos svenska börsnoterade banker och skogsbolag samt analytikers åsikter om finansieringsanalyser i dessa branscher.

  Resultat: I skogsbranschen är finansieringsanalysen av central betydelse. Däremot är de flesta intressenter eniga om att finansieringsanalyser inte är relevanta för banker. Bankerna är dock tvungna att börja upprätta finansieringsanalys p g a en lagändring. Nästan alla bolag kommer att följa RR 7:98, vilket ökar jämförbarheten mellan bolag nationellt och internationellt, eftersom RR 7:98 ansluter till ett internationellt synsätt.

 • 8854.
  Berggren, Anna
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  E-lärande och Användbarhet: Utvärdering och omdesign av en medicinsk e-utbildning2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  För att en e-utbildning skall utgöra en god inlärningsmiljö krävs, förutom en väl anpassad pedagogik, även en hög grad av användbarhet. Ett system där användarna ofta tvingas flytta uppmärksamheten från innehållet, för att istället rikta den mot att försöka förstå systemet, påverkar inlärningsprocessen negativt.

  Syftet med detta arbete var tvådelat. Som ett första led avsågs att utvärdera en befintlig e-utbildning, EKGtolkning.com, för att undersöka hur dess utformning stämde överens med de pedagogiska krav som ett datorbaserat läromedel bör leva upp till. Ett användartest genomfördes, varvid vissa användbarhetsproblem påvisades. Dessa problem kan i sin tur få konsekvenser för inlärningseffekten, något som diskuteras i uppsatsen.

  Som ett andra led gjordes en omdesign av EKGtolkning.com i syfte att komma runt de påträffade användbarhetsproblemen och höja det pedagogiska värdet. De nya lösningar som togs fram utgjordes dels av en lo-fi-prototyp och dels av en hi- fi-prototyp, vilka båda utvärderades med hjälp av användare. Resultatet visade på en ökad grad av användbarhet, något som gynnade såväl inlärningseffekt som motivation.

 • 8855. Berggren, Bosse
  et al.
  Lindström, Torbjörn
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Medicine, Department of Endocrinology and Gastroenterology UHL.
  Nyström, Fredrik
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Internal Medicine . Östergötlands Läns Landsting, Centre for Medicine, Department of Endocrinology and Gastroenterology UHL.
  Cizinsky, Stella
  Universitetssjukhuset Örebro.
  Weiss, Lars
  Centralsjukhuset Karlstad.
  Willenheimer, Ronnie
  Lunds universitet Malmö.
  Slopande av subventioner för viss hypertonibehandling ej genomtänkt2008In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 105, no 35, p. 2345-2346Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  [No abstract available]

 • 8856.
  Berggren, Caroline
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Production Economics.
  Asplund, Jesper
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Production Economics.
  Identifying and analyzing digital payment flows regarding illegal purposes on the Internet: I samarbete med CGI och Finanskoalitionen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to illustrate an unexplored illegal exploitation of legal businesses, with the purpose of limiting this market and especially the related transactions. The issue of transactions regarding illegal material executed with credit cards was solved through involving the companies who issues the credit cards, making the market more transparent and thus preventing this kind of transactions. The thesis will illustrate how cryptocurrencies, such as Bitcoin, are being exploited regarding illegal transactions and more specifically, transactions regarding selling and purchasing Child Abusive Material within file hosting services (cyberlockers). The analyzed data was gathered using a webcrawler and different methods for analyzing correlation were implemented on the data to find relationships between different data points. The data points were then clustered, using an algorithm to create a relationship network. The developed model analyzed the data to identify trends and patterns regarding the illegal transactions and the results can be used to find the most prominent users who are potential perpetrators that actively distributes illegal material. A deeper analysis is then performed on the, according to the model, most interesting users in an attempt to identify their underlying identity.

  When cryptocurrencies are used by perpetrators to pay and get paid for illegal material, the transaction flows cannot immediately be connected to specific identities and therefore it is required to first identify potential perpetrators and track their transactions, to later compare them with the transactions that has already been identified as payments for illegal material. Apart from this model, a framework has been created to identify certain patterns and trends regarding the cyberlockers’ transaction flows. This was performed through analysis of the transaction flows connected to cyberlockers that were suspected to contain Child Abusive Material or other illegal material.

  With the results from the first and second model, the most interesting cyberlockers for future investigations were discovered, according to the trends and patterns in their surrounding transaction flows. When that analysis was performed and the first model was implemented, potential perpetrators was identified through collaborations between the investigating unit, the Police, the cyberlockers in question and the relevant exchange services. Through this collaboration the identities of the perpetrators are revealed and the transaction flows can then be analyzed to limit further distribution of Child Abusive Material within cyberlockers and consequently limit the illegal transactions with cryptocurrencies.

  Keywords: Bitcoin, Child Abusive Material, Cyberlockers, Illegal payments, Cryptocurrency, Webcrawler, Correlation, Relationship network.

 • 8857.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Att göra sand av guld. Om värdehöjande och värdeförstörande företagsstrategier, VD-förmåner, pensionskapital och det aktiva ägandets betydelse2003Report (Other academic)
 • 8858.
  Berggren, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Att klara klimatkrisen – Utmaningens skala och behovet av kombinerad närings- och klimatpolitik.2009In: Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling / [ed] Pontus Braunerhjelm, Stockholm: Entreprenörskapsforum , 2009, 1Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Entreprenörskap och innovaoner för hållbar utvecklingär den första rapporten i serienSwedish Economic Forum Report – en årligen återkommande forskningspublikaonsom ufrån kvalificerad forskning tar upp högaktuella och policyrelevanta frågor.Fokus kommer a ligga på de mikroekonomiska fundamenten för ekonomisk llväxt, isynnerhet betydelsen av entreprenörskap, småföretagande och innovaoner, för lång-sikgt uthållig llväxt. Syet är a bidra ll en fördjupad samhällsdeba kring aktuellaproblem och presentera policyrekommendaoner.Årets rapport tar sin utgångspunkt i a vi alla omfaas av hur och om klimatproblemenblir lösta. Frågan är högaktuell med anledning av klimatmötet i Köpenhamn menkommer - oavse hur förhandlingarna slutar - a leva kvar på agendan under mångadecennier framåt. Rapporten lägger fokus på vikten av a kompleera e ny klimat-avtal med en väl genomtänkt global innovaons- och teknikpolik. Globala insatserbehövs även på dea område för a lösa e globalt problem.Förfaarna ll årets rapport är Chrisan Berggren, Karl Johan Bonnedahl, JessicaEriksson, Mads Greaker, Michael Hoel, Fredrik Lagergren, Patrik Söderholm samt un-dertecknad. Vi förfaare svarar helt och hållet för de analyser och rekommendaonersom lämnas i rapporten.

 • 8859.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Avancerad projektledning Scania & Sectra 2003.: Uppsatser i kursen Avancerad projektledning. Ett samarbete mellan Scania, Sectra Communications & Linköpings universitet2004Book (Other academic)
 • 8860.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Avancerad projektledning Scania 2004.: Uppsatser i kursen Avancerad Projektledning. Ett samarbete mellan Scania och Linköpings universitet2005Book (Other academic)
 • 8861.
  Berggren, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Avancerad projektledning Scania 2005: Uppsatser i kursen Avancerad projektledning. Ett samarbete mellan Scania och Linköpings universitet2006Report (Other academic)
 • 8862.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Behövs det någon oljekommission?2007In: Ekonomisk debatt / utgiven av Nationalekonomiska föreningen, ISSN 0345-2646, Vol. 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

       

 • 8863.
  Berggren, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Creative accumulation in a mature industry – understanding the currenttransformation of the automotive industry2012Conference paper (Other academic)
 • 8864.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Global dreams - local teams: rhetoric and realitites of transnational innovation2004In: International Journal of Innovation Management, ISSN 1363-9196, E-ISSN 1757-5877, Vol. 8, no No. 2, p. 115-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article challenges of transnational innovation and global project teams as imperatives for modern management of innovation. Proceeding from an account of the localised dynamics of a radical technology innovation project in the early 1970s, the article reviews the strategy theorists of the 1990s, who proclaimed the virtues of cross-border innovation processes. Their expectations of international synergies and world-wide learning are confronted with the realities and local harvesting in a transatlantic innovation project at a European multinational. An account follows of a radical innovation project at the firm, which was the scene of the introductory study. Now, 25 years later this industrial technology company had become part of a far-flung multinational, which according to popular management theorists was the model of international innovation. The case account highlights the surprising similarities between the two projects, and the sustained importance of intensive local interaction oand commitment in uncertain innovation projects.

 • 8865.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  How Institutional Capital Can Promote Employment and Economic Growth2005In: Folksam/Euresa Conference: In the Interest of the Owners - Capital Management for Ordinary People,2005, 2005Conference paper (Refereed)
 • 8866.
  Berggren, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Innovation and Growth: From R&D Strategies of Innovating Firms to Economy-wide Technological Change.2013In: R &D Management, ISSN 0033-6807, E-ISSN 1467-9310, Vol. 43, no 5, p. 517-518Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 8867.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship .
  Mergers, MNES and innovation - The need for new research approaches2003In: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 19, no 2, p. 173-191Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  A merger wave on an unprecedented scale has recently been sweeping through the Western world. Many studies have demonstrated the unimpressive economic outcome of most mergers. This article argues that an important reason for disappointing long-term performance is the underestimated difficulties of integrating idiosyncratic technologies in unified product platforms. Instead of focusing on new product development, engineers and designers are drawn into lengthy harmonisation issues. An expanded research agenda is proposed, including the role of special interests in driving merger proposals, the impact of mergers on engineering creativity and innovation, and the identification of industries in which firm trajectories of scale and size, ultimately ending in mergers can be compared with the alternative dynamics of de-mergers, knowledge-based networks and research-based start-ups. © 2002 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

 • 8868.
  Berggren, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Reducing automotive emissions –The potentials of combustion engine technologies and the power of policy2011Conference paper (Other academic)
 • 8869.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship .
  Scania behöver starka ägare i Sverige2006In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, Vol. 2006-09-23, no BrännpunktArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 8870.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship .
  Subventioner fel väg i klimatfrågan2006In: Dagens Industri, ISSN 0346-6400, Vol. 2006-12-09Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

     

 • 8871.
  Berggren, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  The cumulative power of incremental innovation and the role of project sequence management2019In: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 37, no 3, p. 461-472Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In innovation and project management studies incremental development projects are perceived as theoreticlly and organisationallyuninteresting. By means of a longitudinal study of product improvement projects at an automobile firm, this paper challenges such views andshows how the cumulative impact of the studied sequence resulted in a competitive repositioning of the company's product portfolio during afinancially difficult period. Project managers achieved this by transcending the separation between exploration and exploitation projects; they notonly adhered to time, cost and quality goals but also tried out new ways of testing and experimenting with controversial technical ideas. The paperanalyzes the intensive inter project learning that generated these ambidextrous capabilities and emphasizes that practices at the project-level need tobe buttressed by expanded management learning and capability development also at the sequence level.

 • 8872.
  Berggren, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  The One-sided View of Hans Rosling: A review of Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think by Hans Rosling, with Ola Rosling and Anna Rosling Rönnlund2018In: Quillette, Vol. Nov. 16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8873.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Vad betyder produktion för avancerade industriföretag?2005In: Alternativ till outsourcing / [ed] Lars Bengtsson, Christian Berggren, Johnny Lind, Malmö: Liber , 2005, 1, p. 17-33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Företag som outsourcar är inte mer lönsamma. Istället är det företag som satsar på produktionsutveckling som har haft bäst ekonomisk utveckling de senaste åren. Det finns alternativ till outsourcing!Debatten om outsouring och utflyttning av industriproduktion handlar inte om protektionism och allmän globaliseringsfientlighet. Forskningen visar att det finns en outnyttjad utvecklingspotential i svensk till verkningsindustri som på långa vägar inte är tillvaratagen."Outsourcing har blivit en patentmedicin för att lösa alla tillverkningsproblem ett företag har i sin verksamhet. I verkligheten är svaret oftast inte så enkelt. Det är därför av stort värde att författarna har skapat en mera nyanserad helhetsbild av begreppet så att såväl yrkesverksamma som studenter kan få en bra överblick över området. Det är vår förhoppning att dessa insikter leder till en fortsatt kraftfull produktionsutveckling i Sverige." Johan Ancker, Teknikföretagen"Svensk industri har goda förutsättningar att konkurrera globalt. Den kommer under överskådlig tid att utgöra grunden för våra arbeten och vår välfärd. En industri utan produktion kommer knappast att kunna möta framtidens hårda kon kurrens och inte heller ge den tillväxt vi behöver. Vi måste fokusera på långsiktiga strategier som alternativ till den ensidiga kostnadsjakten som kvartalskapitalismen driver på. Då kan också en framtida industriell produktion i Sverige säkras." Göran Johnsson, ordförande Metall"Varför lägga ut tillverkning på någon annan om du själv kan tjäna pen gar på den? På Scania betraktar vi produktionen av komponenter som hyt ter, motorer, växellådor och axlar som en kärnverksamhet. Genom att ta till vara fördelarna med närheten till vår egen produktutveckling och dessutom jobba med ständiga produktivitetsförbättringar har vi lyckat s åstadkomma ett så högt förädlingsvärde inom vår egen produktion att den bidrar till bolagets goda lönsamhet. Så visst finns det alternativ till outsourcing!' Leif Östling, Scania

 • 8874.
  Berggren, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Vetenskaplig publicering: historik, praktik och etik2016 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Publicering i vetenskapliga tidskrifter är allt mer väsentligt för dagens forskare och lärare, och vetenskapliga publikationer allt viktigare som grund för meritering och samhällets beslut i svåra frågor. Vetenskaplig publicering beskriver den vetenskapliga kommunikationens framväxt, särart och centrala funktioner. Med många konkreta exempel belyses hur förmågan till vetenskapligt skrivande kan övas upp och olika hinder övervinnas genom systematiskt kollegialt samarbete.

  Vetenskaplig publicering tar också upp de etiska utmaningar som idag hotar detta publiceringssystem när allt fler skribenter från allt fler länder trängs om plats i samma tidskrifter. Aktuell forskning om akademisk oredlighet, från plagiering och datamassage till salamipublicering, redovisas liksom resultaten från en stor studie av redaktionernas motåtgärder, och vad de innebär för framtidens forskare.

  Vetenskaplig publicering lyfter fram betydelsen av det CUDOS-ideal som formulerades under hotet från 1940-talets totalitära ideologier: att dela kunskap utan anspråk på betalning; att bedöma resultat utan sidoblickar på författarens kön, etnicitet eller nationalitet; att inte låta sig styras av olika särintressen, och att skeptiskt kontrollera nya påståenden – ideal som är än viktigare i de sociala mediernas tidevarv.

 • 8875.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Andersson, Hans
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Individual integrators - a key factor for knowledge and innovation in technology-based firms2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently the role of individuals in knowledge formation and innovation has been rediscovered by several authors. This paper builds on a study of extra inventive individuals, defined by their high patenting activity, in large technology-based firms to explore the importance of individual inventive activity also for firms in mature industries; to investigate the horizontal practices of these individuals and the role of collaboration; to understand how these horizontal practices permeate vertical innovation structures; and to extend the evolutionary framework on knowledge generation and innovation by adding knowledge integration as a key process, and distinguishing different types of knowledge retention.

 • 8876.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Andersson, Hans
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Inventors and innovators and knowledge integrators2011In: Knowledge Integration and Innovation: Critical Challenges Facing International Technology-based Firms / [ed] Christian Berggren, Anna Bergek, Lars Bengtsson, Jonas Söderlund, Mike Hobday, Oxford, UK: Oxford University Press , 2011, 1, p. 77-95Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, we argue that knowledge integration is not just an organizational- and team-level practice but concerns the everyday activities of inventive engineers and researchers involved in development activities. The chapter investigates and illustrates how inventive individuals in non-managerial positions contribute to innovation and knowledge integration. The focus is on inventors who generate ideas and scan new knowledge fields to complement deep knowledge in their own domains in order to turn ideas into new solutions. The chapter illustrates the practices of those innovative individuals, such as combining knowledge across different fields, pursuing individual exploration as well as collaborative search, and participating in formal projects but simultaneously using them as permeable entities to further their own innovative ideas. In this way, the chapter contributes to an understanding of the micro-level of knowledge integration activities in technology-based firms.

 • 8877.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle.
  Rethinking outsourcing in manufacturing - a tale of two telecom firms2004In: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 22, no No. 2, p. 211-223Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the early 1990s outsourcing has been a major industrial trend. In the literature the economic advantages of outsourcing are often taken for granted. This article aims to take a detailed look at actual outcomes in terms of costs and competences. The focus is on outsourcing of manufacturing in the telecom equipment industry. The article builds on a comparative study of two leading firms, Ericsson (global leader in digital networks) and Nokia (world leader in cellular phone).The comparison reveals strikingly different strategies for production and outsourcing, which lends support for a critical rethinking of general outsourcing trends.

 • 8878.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship .
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle.
  The integrator's new advantage - The reassessment of outsourcing and production competence in a global telecom firm2008In: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 26, no 5, p. 314-324Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For a long time, the telecom equipment industry has been at the forefront of outsourcing and relocating production operations to contract manufacturing firms located in Asia and Eastern Europe. Recently, however, leading firms have begun to revise this strategy, based on their recognition of the continual importance of technological leadership and integration capabilities. Using a case study of a key company, this paper explores the dynamics of outsourcing and production strategies in the telecom equipment industry. One of the central aspects under study is the interaction of product development with industrialisation and production. The paper analyses issues such as component standardisation versus differentiation and technological integration, the value of deep integration capabilities for cost reductions, and why production competence and the rapid industrialisation of products incorporating new technologies have acquired renewed importance, despite the global trend towards lowest-cost locations. © 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 8879.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle.
  Lind, Johnny
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Alternativ till outsourcing2005 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Företag som outsourcar är inte mer lönsamma. Istället är det företag som satsar på produktionsutveckling som har haft bäst ekonomisk utveckling de senaste åren. Det finns alternativ till outsourcing!Debatten om outsouring och utflyttning av industriproduktion handlar inte om protektionism och allmän globaliseringsfientlighet.

  Forskningen visar att det finns en outnyttjad utvecklingspotential i svensk till verkningsindustri som på långa vägar inte är tillvaratagen."Outsourcing har blivit en patentmedicin för att lösa alla tillverkningsproblem ett företag har i sin verksamhet. I verkligheten är svaret oftast inte så enkelt. Det är därför av stort värde att författarna har skapat en mera nyanserad helhetsbild av begreppet så att såväl yrkesverksamma som studenter kan få en bra överblick över området. Det är vår förhoppning att dessa insikter leder till en fortsatt kraftfull produktionsutveckling i Sverige." Johan Ancker, Teknikföretagen"Svensk industri har goda förutsättningar att konkurrera globalt.

  Den kommer under överskådlig tid att utgöra grunden för våra arbeten och vår välfärd. En industri utan produktion kommer knappast att kunna möta framtidens hårda kon kurrens och inte heller ge den tillväxt vi behöver. Vi måste fokusera på långsiktiga strategier som alternativ till den ensidiga kostnadsjakten som kvartalskapitalismen driver på. Då kan också en framtida industriell produktion i Sverige säkras." Göran Johnsson, ordförande Metall"Varför lägga ut tillverkning på någon annan om du själv kan tjäna pen gar på den? På Scania betraktar vi produktionen av komponenter som hyt ter, motorer, växellådor och axlar som en kärnverksamhet.

  Genom att ta till vara fördelarna med närheten till vår egen produktutveckling och dessutom jobba med ständiga produktivitetsförbättringar har vi lyckat s åstadkomma ett så högt förädlingsvärde inom vår egen produktion att den bidrar till bolagets goda lönsamhet. Så visst finns det alternativ till outsourcing!' Leif Östling, Scania

 • 8880.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Bergek, Anna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Regulation for Environmental Innovation: ACross-Sector Analysis of General versus Technology-specific Policy Means2012Conference paper (Other academic)
 • 8881.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Bergek, Anna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle.
  Söderlund, Jonas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. BI Norwegian School of Management, Oslo, Norway.
  Exploring Knowledge Integration and Innovation2011In: Knowledge integration and innovation: critical challenges facing international technology-based firms / [ed] Christian Berggren, Anna Bergek, Lars Bengtsson, Michael Hobday, Jonas Söderlund, Oxford: Oxford University Press , 2011, p. 228-245Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Technology-based firms continue to compete primarily on innovation, and are continuously required to present new solutions to an exacting market. As technological complexity and specialization intensifies, firms increasingly need to integrate and co-ordinate knowledge by means of project groups, diversified organizations, inter-organizational partnerships, and strategic alliances. Innovation processes have progressively become interdisciplinary, collaborative, inter-organizational, and international, and a firm's ability to synthesize knowledge across disciplines, organizations, and geographical locations has a major influence on its viability and success.This book demonstrates how knowledge integration is crucial in facilitating innovation within modern firms. It provides original, detailed empirical studies of prerequisites, mechanisms, and outcomes of knowledge integration processes on several organizational levels, from key individuals, projects, and internal organizations, to collaboration between firms. It stresses the need to understand knowledge integration as a multi-level phenomenon, which requires a broad repertoire of organizational and technical means. It further clarifies the need for strong internal capabilities for exploiting external knowledge, reveals how costs of knowledge integration affect outcomes and strategic decisions, and discusses the managerial implications of fostering knowledge integration, providing practical guidance and support for managers of knowledge integration in

 • 8882.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Bergek, AnnaLinköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.Bengtsson, LarsAvdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle, Gävle.Söderlund, JonasLinköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Hobday, MikeResearch & Knowledge Transfer, Brighton Business School , University of Sussex, Brighton, UK.
  Knowledge Integration and Innovation: Critical Challenges Facing International Technology-based Firms2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Technology-based firms continue to compete primarily on innovation, and one continuously required to present new solutions to an exacting market. As technological complexity and specialization intensifies, firms increasingly need to integrate and coordinate knowledge by means of project groups, diversified organizations, inter-organizational partnerships, and strategic alliances. Innovation processes have progressively become interdisciplinary, collaborative, inter-organizational, and international, and a firm's ability to synthesize knowledge across disciplines, organizations, and geographical locations has a major influence on its viability and success.

  This book demonstrates how knowledge integration is crucial in facilitating innovation within modern firms. This book provides original, detailed empirical studies of prerequisites, mechanisms, and outcomes of knowledge integration processes on several organizational levels, from key individuals, projects, and internal organizations, to collaboration between firms. It stresses the need to understand knowledge integration as a multi-level phenomenon, which requires a broad repertoire of organizational and technical means. It further clarifies the need for strong internal capabilities for exploiting external knowledge, reveals how costs of knowledge integration affect outcomes and strategic decisions, and discusses the managerial implications of fostering knowledge integration, providing practical guidance and support for managers of knowledge integration in high technology enterprises.

 • 8883.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Bergek, Anna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Magnusson, Thomas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Hobday, Mike
  University of Brighton.
  Creative accumulation and disruptive innovation: contrasting cases of technology-induced industrial change2012In: , 2012Conference paper (Other academic)
 • 8884.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship .
  Falkemark, G
  Finnveden, G
  Jansson, Jan Owen
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics .
  Murray, R
  Hellre nytt avstamp för järnväg2008In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, Vol. 2008-05-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8885.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship .
  Jacobsson, Staffan
  Chalmers.
  Laestadius, Staffan
  KTH.
  Inför EU-tull på koldioxid2007In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, Vol. 2007-04-10, no BrännpunktArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 8886.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship .
  Jakobsson, Staffan
  Chalmers.
  Laestadius, Staffan
  KTH.
  En myt att Sverige minskat utsläppen av växthusgaser2007In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, Vol. 2007-02-17, no DebattArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

        

 • 8887.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship .
  Jansson, Jan Owen
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics .
  Laestadius, Staffan
  Fördubbla trängselskatten och slopa kringfartsled2008In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, Vol. 2008-01-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8888.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship .
  Järkvik, J.
  Söderlund, Jonas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration .
  Lagomizing, organic integration, and systems emergency wards, and the practice of project management2008In: PMI Research Conference,2008, 2008Conference paper (Refereed)
 • 8889.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Järkvik, Jack
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, The Institute of Technology. Jack Järkvik Management AB, Stockholm, Sweden.
  Söderlund, Jonas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. BI Norwegian School of Management, Oslo, Norway.
  Lagomizing, organic integration, and systems emergency wards: Innovative practices in managing complex systems development projects2008In: Project Management Journal, ISSN 8756-9728, E-ISSN 1938-9507, Vol. 39, no S1, p. S111-S122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In complex systems development, project management is a key factor for innovation, for bringing together system capabilities to actually working systems and taking them to the customer. The critical question then is: How can successful project management in this field be conceptualized, practiced, and understood? In the extant literature, there is a plethora of suggested tools for advanced planning and scheduling, for system decomposition and modularization, and for reducing interdependencies and avoiding errors. There is also a growing criticism of these “planning approaches,” suggesting various contingency and flexibility approaches, to reflect and adapt to complexity and change. This critique, however, tends to lack grounded suggestions for effective managerial practices and does not distinguish between general flexibility needs and specific project structures required to make complex systems development at all possible. This article centers on the development of large, complex systems with an empirical focus on the telecom industry. Key challenges here, it is argued, are to understand complexity, reduce complexity, and rapidly act on the consequences of complexity to ensure timely delivery of reliable and predictable systems to highly demanding customers. To cope with these challenges, a set of innovative practices has been developed within Ericsson, a world leader in mobile network systems. We focus on three such practices, which together represent examples of a “neo-realistic” approach to project management: (1) lagomizing, a top-down redefinition of project goals to reduce complexity and transform expectations; (2) organic integration, an articulation and visualization of a shared understanding of system capabilities; and (3) Systemakut, the Systems Emergency Ward, a real-time, high-visibility agora for managing integration, handling errors, and making swift decisions and in public. The study is based on a research methodology involving knowledge coproduction, where the team of authors represents both academic knowledge and practitioner experience of managing innovations in complex systems development projects.

 • 8890.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Karabag, Solmaz Filiz
  Södertörns Högskola.
  Firm innovativenessin emerging economies - the case of fast moving innovators in the Turkishautomotive and white goods industries2012Conference paper (Other academic)
 • 8891.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Karabag, Solmaz Filiz
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Innovation capability building in emerging economies through joint venture: Case of Turkish automotive industry2015In: Gerpisa colloquium, Paris (2015), 2015Conference paper (Other academic)
 • 8892.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Karabag, Solmaz Filiz
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  International R&D collaboration in high tech - the challenges of jet fighter development partnerships in2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In core OECD countries, the defense industry is a preferred sector for government-supported development of advanced R&D and engineering capabilities, which are then diffused to civilian applications, e.g. airplanes and power turbines. This profile of government involvement and high tech makes defense system development attractive also for emerging economies, where policy makers strive to upgrade independent R&D capabilities. Within the defense sector, fighter jets are a particular demanding area in terms of system complexity, long life-cycle and extreme operational conditions. Also, fighter programs require large investments for long period of time: typically 10-20 years. Products are tightly integrated with all subsystems developed for a particular use. In contrast to consumer durables such as white goods, new entrants cannot start with reverse engineering and assembly to gradually move up the technology frontier, but have to compete with world leaders directly. Moreover, the global aerospace industry is an oligopolistic sector with cut-throat competition and very high switching costs for customers.

  This paper seeks the answers of the following questions: Which are the main factors leading up to the formation of new types of international partnerships in jet fighter development? A second question is: Which are the specific challenges related to such partnerships involving firms both from established and emerging economies? In order to answer these research questions Turkish jet fighter program is used as a case study.

  The paper shows that the chances to succeed are highly uncertain in this sector dominated by USA. Although Turkey developed some level of R&D capability in previous defence R&D programs, the complexity of jet fighter development poses new challenges. Previous experiences indicate that technical capabilities are not sufficient, equally important is the formation of local management capabilities. During the pre-development (concept) phase, Turkey chose to collaborate with Swedish Saab. The paper discusses several challenges in this type of collaboration for the future program development, concerning intra- as well as inter-organizational management, i. e. both the organization of the technical development projects, and the design of appropriate industry governance structures.

 • 8893.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Karabag, Solmaz Filiz
  Division of Business Administration at Zirve University, Gaziantep, Turkey.
  Mobile communications in Turkey: from first mover advantages to management capabilities2011In: Info, ISSN 1463-6697, Vol. 13, no 2, p. 72-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Several studies of the telecommunications industry have focused on government regulation and structural conditions, suggesting that initial order of entry and network effects create strong first-mover advantages for GSM companies. This paper seeks to change the focus to managerial capabilities and to investigate how an early mover on the Turkish market manages the phase of vigorous competition following the early-regulated period.

  Design/methodology/approach – The paper is a case study of one leading firm in the context of the Turkish telecommunications market development. The most important sources for data are Telepati Telekom Journal, Turkcell Annual Reports, Telecommunications Authority of Turkey's publications, the reports of investment institutions, web pages of operators, and previous publications about the Turkish telecom industry.

  Findings – The paper finds that the early mover, Turkcell, has used a mix of differentiated marketing strategies, innovative and diversified product development and increased service quality to defend its position in an era of increased competition with new operators, a high number of pre-paid customers and number portability.

  Originality/value – On the basis of this case, the paper argues that studies of the telecommunications industry need to expand their analyses of industry structures to also include firm-specific strategies and management capabilities.

 • 8894.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Karabag, Solmaz Filiz
  Södertörn University, Stockholm, Sweden.
  Retraction, Dishonesty and Plagiarism: Analysis of a Crucial Issue for Academic Publishing, and the Inadequate Responses from Leading Journals in Economics and Management Disciplines2012In: Journal of Applied Economics and Business Research, ISSN 1927-033X, E-ISSN 1927-033X, Vol. 2, no 4, p. 172-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Academic dishonesty and plagiarism have become hot issues in newspapers and academia. However, there are few studies of how leading journals are handling these issues. Therefore the purpose of this paper is to analyze the current situation and policies concerning academic dishonesty, plagiarism and paper retractions in academia in general, and business and economics disciplines in particular. Four databases, Ebsco Business Source Premier, Emerald, JSTOR and ScienceDirect, have been examined. This survey shows that while some science journals, e.g. medical journals, are very active in retracting papers due to the dishonesty and plagiarism, business and economics journals are not. The survey also displays that some journals have already published explicit policies regarding academic honesty; within the business field, however, only two established and one emerging journal discuss such policies. Given the extent of the problem, it seems important that more journals openly confront the situation, elaborate and publish explicit policies how to reduce the future occurrence of academic dishonesty and plagiarism.

 • 8895.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Karabag, Solmaz Filiz
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Scientific misconduct at an elite medical institute: The role of competing institutional logics and fragmented control2019In: Research Policy, ISSN 0048-7333, E-ISSN 1873-7625, Vol. 48, no 2, p. 428-443Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The incidence of revealed fraud and dishonesty in academia is on the rise, and so is the number of studies seeking to explain scientific misconduct. This paper builds on the concepts of competing logics and institutional fields to analyze a serious case of medical and scientific misconduct at a leading research institute, Karolinska in Sweden, home to the Nobel Prize in Medicine.

  By distinguishing between a market-oriented, a medical and an academic logic, the study analyzes how various actors − executives, research leaders, co-authors, journal editors, medical doctors, science bloggers, investigative journalists and documentary filmmakers − sustained or tried to expose the misconduct. Despite repeated warnings from patient-responsible doctors and external academic reviewers, Karolinska protected the surgeon, Paolo Macchiarini, until a documentary film at the Swedish national public TV exposed the fraud which led to public inquiries and proposals for a new national ethics legislation.

  The analysis illustrates the power of a market-oriented logic focused on brand and image at the research institute and at a leading journal, but also the perseverance of the logics of scientific scrutiny and medical care among practicing doctors and independent academics although the carriers of these logics were less well organized than the carriers of the market-oriented logic. Furthermore, the analysis shows the problem of fragmented control in the academic institutional field. The discussion of remedies compares the Karolinska case, where media actors were instrumental in sanctioning the perpetrators, with a similar instance of medical misconduct at Duke in the US where the government agency (ORI) intervened and shows the limitations of both types of actors. The conclusion highlights the importance of studying misconduct management and institution-building in different fields to develop effective remedies.

  The full text will be freely available from 2021-04-18 13:03
 • 8896.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Karabag, Solmaz Filiz
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  The challenge of knowledge acquisition and integration in emerging economy firms2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Knowledge-based theories of the firm have inspired a rich literature on the search, transfer and integration of knowledge in advanced economies. This paper builds on theories on boundaries and knowledge integration to analyze an important new subject: firms in emerging economies and their strategies for acquiring and integrating external knowledge and break with their past as local low-cost manufacturers. Studies within this area, we propose, may also provide fresh perspectives on the general discourse on knowledge integration across boundaries.  We start with the empirical context, emerging economies and technological catch-up, with a focus on Turkey. Then we present case studies of firm strategies to overcome external knowledge boundaries, adopted by two of Turkey´s industry leaders. These strategies are analyzed using Carlile´s (2004) framework on knowledge boundaries. We conclude by briefly reviewing the difficulties faced by the studied firms, and what these difficulties may tell us about different types of boundaries. 

 • 8897.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship.
  karabag, solmaz filiz
  Dhruba, J B
  Drivers of a successful acquisition: The case of Jaguar Land Rover’s acquisition by Tata.: The case of Jaguar Land Rover’s acquisition by Tata.2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Jaguar and Land Rover are two British premium automobile brands that were acquired by Indian car maker Tata Motors from Ford in the year 2008 for $2.3 billion. Literatures, in the past, have discussed several mergers and acquisition cases from the automobile industry. Although, being one of the largest & successful acquisitions in the industry, this acquisition has not received scholarly attention. What make the acquisition more interesting is the fact that Tata being an Indian low-cost car manufacturer attains success in handling a premiere brands like Jaguar Land Rover, while Ford in spite of its huge experience and size in the industry, failed to live up to the expectation.

  Since the acquisition has taken place, sales and profits of Jaguar Land Rover have seen a tremendous growth. In 2014, financial experts estimated that the valuation of Jaguar Land Rover increased from $2.3 billion to $14 billion in just 5 years. This paper aims to identify the various factors behind Tata-Jaguar Land Rover’s success story by comparing the post-acquisition strategies adopted by the two owners, Ford and Tata and thus, create the opportunity for the following research question:

  RQ1. What are the reasons behind Jaguar Land Rover’s success under Tata’s leadership?

  As Tata is a low cost car manufacturer and Jaguar Land Rover is a premium car maker, literature suggest some major challenges for maintaining the brand image of luxury products after change of such ownerships. In Tata-Jaguar Land Rover case, maintaining the ‘Country of origin, manufacturing and design’ status was found to be a serious challenge for Jaguar Land Rover. This research aims to identify the branding hurdles for Jaguar Land Rover after the change of ownership from Ford to Tata with the help of the following research question:

  RQ2. How has Jaguar Land Rover managed the brand image of “Premium British Brands’’ after the acquisition despite the new owner being a low cost car maker from India?

  This paper uses qualitative study primarily based on ten interviews with top management portfolio holders from Ford, Jaguar Land Rover and Tata as well as industry experts to study the differences in post-acquisition strategies adopted by the two owners. The preliminary findings show that market expansion and increased R&D investments are the major drivers behind the success of the Tata’s acquisition. The study reveals that Ford used organizational integration strategies, which limited the quality of decision making of Jaguar Land Rover management team. On the other hand, Tata has implemented “Separation strategy” and empowered decentralized decision making to Jaguar Land Rover’s managers. That has allowed Jaguar Land Rover to reinvest their profits in technology development and promotion of their brand image. In addition to increased investments and separation strategy, both Jaguar Land Rover and Tata have adopted effective pre and post acquisition communication strategies to develop trust among the internal and external stakeholders, which helped Jaguar Land Rover to sustain its brand image of being a “Premium British Car Maker”.

 • 8898.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Laestadius, Staffan
  KTH.
  Co-development and composite clusters-the secular strength of Nordic telecommunications2003Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the 1980s and 1990s Finland and Sweden were on the international frontier in telecommunications, pioneering the first-generation cellular system and leading in the development of the second generation. This strength in telecommunications has developed under various regulatory regimes in a complex industrial history, going back to the nineteenth century. To account for this Fenno-Swedish telecom trajectory, the article starts out with Porter's model of industrial competitiveness and theories of public procurement, and then focus the attention and analysis in two directions: (i) the historical role of advanced, research-intensive users and competitive public-private development pairs, and (ii) the emergence and significance of a composite binational clusters and their local agglomerations in the accelerated industry growth in the 1990s.

 • 8899.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship .
  Laestadius, Staffan
  KTH.
  Gör krispolitiken till hävstång för klimatomställning2008In: Tiden : tidskrift för socialistisk kritik och politik grundad av Hjalmar Branting / utges av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, ISSN 0040-6759, Vol. 2008, no 6, p. 10-14Article in journal (Other academic)
 • 8900.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Laestadius, Staffan
  KTH.
  Kan krishantering och klimatomställning kombineras?2009In: Ekonomisk Debatt, E-ISSN 0345-2646, Vol. 37, no 2, p. 13-27Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras hur den kortsiktiga hanteringen av dagens kris kan kombineras med långsiktig klimatomställning. Omfattande konsumtionsstimulanser, som nu införs i allt fler länder, bidrar sannolikt till att förvärra de omvandlingsproblem som klimatkrisen aktualiserar. Med utgångspunkt i en klimatanpassad keynesmodell undersöker artikeln villkoren för en krispolitik med dubbla ambitioner. Utmaningen här är att skapa en kombination av stöd för uthållighetsskapande investeringar och uthållig konsumtion på bekostnad av klimatbelastande konsumtion för att både gynna sysselsättningen på kort sikt och påskynda den långsiktiga strukturomvandlingen. Artikeln ger exempel på hur en sådan politik kan bedrivas och visar att regeringens nuvarande politik pekar i en annan riktning.

175176177178179180181 8851 - 8900 of 101479
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf