liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1980198119821983198419851986 99101 - 99150 of 100555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 99101.
  Ågren, Axel
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Swane, Christine
  Ensomme gamles vaern, Denmark.
  Constructions of loneliness in Swedish and Danish daily-press2017In: 13th ESA Conference: Abstract book, 2017Conference paper (Refereed)
 • 99102.
  Ågren, Axel
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nord, Catharina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utvärdering av projektet Testmiljö Norrköping Etapp 1. 2013-20142015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande utvärdering har avsett att värdera de resultat som framkommit under första året för Testmiljö Norrköping. En viktig del av utvärderingen har utgjorts av att förstå och reflektera kring nyckelaktörers och deltagares resonemang kring sitt deltagande, sina upplevelser av och syn på projektet. I utvärderingens syfte ingick även att lyfta vilka mervärden och bieffekter som kommit fram under projektets första år.

  Vid genomförande av föreliggande utvärdering har sammanlagt 14 kvalitativa intervjuer genomförts. Nio av dessa intervjuer har varit med personer som är nyckelaktörer inom projektet. Fem intervjuer har utförts med personer som deltagit i surfplatteutbildningen. Utöver de kvalitativa intervjuerna har en enkät delats ut till samtliga personer som deltagit i surfplatteutbildningen. Enkätens svarsfrekvens var hög, då 45 av 54 tillfrågade besvarade enkäten.

  Utifrån utvärderingens resultat- och analysdel är vår bedömning att man inom projektet Testmiljö Norrköping uppnått det övergripande målet att under projektets första år etablera stadsdelarna Såpkullen och Vilbergen som testmiljöer för digitala tjänster och lösningar riktade till personer över 75 år. Denna bedömning motiveras av att man etablerat kontakter med intresserade företag som vill genomföra olika tester inom ramen för projektet samt att man arrangerat surfplatteutbildningar där sammanlagt 64 personer deltog. Genom att man lyckats nå ut till denna grupp av personer och koppla dem till testmiljön har man lagt en viktig grund för testmiljöns framtid. Vår bedömning är även att bredden i styrgruppen och det stora externa intresset för testmiljön innebär potentialer till att länka till andra aktiviteter, yrkesområden, organisationer och projekt.

  Vad gäller deltagarnas uppfattningar av och syn på utbildningen var de överlag nöjda med utbildningens uppläggning och innehåll. Övergången från att gå en surfplatteutbildning till att faktiskt använda en surfplatta i vardagen har visat sig vara komplex och varierande mellan informanterna. Utbildningen har bidragit till att deltagarna vågat pröva sig fram på surfplattan på egen hand. Att man genom utbildningen upplever sig vara delaktig i samhället och att man tack vare utbildningen upplever att man följer med i samhällsutveck-lingen, var något majoriteten av deltagarna tog upp i intervjuerna samt i enkätsvaren.

  Beträffande nyckelaktörernas perspektiv på projektets första år framgick att styrgruppens sammansättning uppfattades som relevant. Alla i styrgruppen upplevde projektets innehåll och mål som betydelsefulla utifrån den verksamhet man representerade.

  Under projektets första år har flera oväntade resultat och ändringar i inriktning uppkommit. Att kalkylera och ge utrymme för oväntade resultat är svårt då man på förhand inte kan veta vilka oväntade resultat och händelser som kan inträffa. Att synliggöra dessa förändringar kan bidra till en förståelse för hur komplex framväxten av projektet varit. Det kan även bidra till att identifiera oväntade hinder som kan vara tidskrävande att överkomma, men även till att belysa vilka positiva resultat och mervärden som kan komma ur det oväntade.

  Utvärderingen är författad av Axel Ågren, Catharina Nord och Elisabet Cedersund (alla verksamma vid NISAL, Linköpings universitet) på uppdrag av vård- och omsorgskontoret och PUFF-enheten, Norrköpings kommun. PUFF-enheten är en forsknings- och utvecklingsverksamhet inom välfärdsområdet. Inom PUFF-enheten ingår Norrköpings, Söderköpings, Finspångs och Valdemarsviks kommun i samverkan.

 • 99103.
  Ågren, Elisabeth
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Computer Vision. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lateral Position Detection Using a Vehicle-Mounted Camera2003Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A complete prototype system for measuring vehicle lateral position has been set up during the course of this master’s thesis project. In the development of the software, images acquired from a back-ward looking video camera mounted on the roof of the vehicle were used.

  The problem of using computer vision to measure lateral position can be divided into road marking detection and lateral position extraction. Since the strongest characteristic of a road marking image are the edges of the road markings, the road marking detection step is based on edge detection. For the detection of the straight edge lines a Hough based method was chosen. Due to peak spreading in Hough space, the difficulty of detecting the correct peak in Hough space was encountered. A flexible Hough peak detection algorithm was developed based on an adaptive window that takes peak spreading into account. The road marking candidate found by the system is verified before the lateral position data is generated. A good performance of the road marking tracking algorithm was obtained by exploiting temporal correlation to update a search region within the image. A camera calibration made the extraction of real-world lateral position information and yaw angle data possible.

  This vision-based method proved to be very accurate. The standard deviation of the error in the position detection is 0.012 m within an operating range of ±2 m from the image centre. During continuous road markings the rate of valid data is on average 96 %, whereas it drops to around 56 % for sections with intermittent road markings. The system performs well during lane change manoeuvres, which is an indication that the system tracks the correct road marking. This prototype system is a robust and automatic measurement system, which will benefit VTI in its many driving behaviour research programs.

 • 99104.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  1600-talets postväsende som företagsekonomisk utmaning [recension av]: Magnus Linnarsson, Postgång på växlande villkor: det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, Södertörn doctoral dissertations 49, (Lund: Nordic Academic Press 2010). 281 s. (Summary in English: Postal service on shifting conditions: the organization of the Swedish postal service, c. 1600–1720).2011In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 131, no 2, p. 340-347Article, book review (Refereed)
 • 99105.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  Arvet efter Isak Mackey2011Conference paper (Other academic)
 • 99106.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Demokratins förtrupper i 1600-talets Sverige?: [Democracy's vanguard in 1600s Sweden?]2013In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 133, no 3, p. 506-513Article, book review (Other academic)
 • 99107.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  "Demokratins förtrupper i 1600-talets Sverige?" [recension av:] Joakim Scherp: De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik imaktdelningsfrågor 1660–16822013In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469XArticle, book review (Other academic)
 • 99108.
  Ågren, Henrik
  Uppsala universitet.
  Emund Slemme – kättare eller frihetshjälte?: En nordisk investiturstrid och dess historiografiska efterspel2009In: Tankar om ursprung: Forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning / [ed] Samuel Edquist, Lars Hermanson, Stefan Johansson, Stockholm: Statens historiska museum , 2009, p. 119-141Chapter in book (Other academic)
 • 99109.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Erik den helige - landsfader eller beläte?: En rikspatrons öde i svensk historieskrivning från reformationen till och med upplysningen2012 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I medeltidens Sverige var helgon viktiga symboler i både kyrkliga och världsliga sammanhang. Ett av dem hade en särskild ställning. 1100-talskungen Erik den helige var mer än något annat helgon symbol för det svenska riket och den svenska kungamakten. Så kom reformationen. Helgonkult förbjöds, mirakler be traktades som vidskepelse och helgonen själva som representanter för en gammalmodig kyrka. Men Erik den helige representerade mer än bara den katolska tron. Han kunde inte avfärdas utan att hela legitimiteten i den svenska kungamakten ifrågasattes. Den här boken handlar om hur Sverige hanterade minnet av sin helgonkung under de första seklen som lutherskt rike. 1500-talets reformatorer, 1600-talets lutherska etablissemang och 1700-talets upplysningstänkare hade olika sätt att förhålla sig till Erik den helige. Gemensamt för alla perioder var dock att bilden aldrig var entydig. I stället för att hänge sig åt total fördömelse eller okritisk beundran sökte historieskrivarna lösningar för att förstå en gammal symbol i ljuset av nya ideal.

 • 99110.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Erik den helige - landsfader eller beläte?: Synen på inhemska helgon i svensk historieskrivning under 1700-talet2012Conference paper (Other academic)
 • 99111.
  Ågren, Henrik
  Uppsala universitet.
  Erik den helige som protestantisk rikssymbol: Utvecklingen från 1540-talet till 1810-talet2010In: Goda exempel: Värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt / [ed] Henrik Ågren, Uppsala universitet, 2010Chapter in book (Refereed)
 • 99112.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  From a three-point to a seven-point grading scale2011Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99113.
  Ågren, Henrik
  Uppsala universitet.
  Gatunamn och platskänsla i Uppsala1999Book (Other academic)
 • 99114.
  Ågren, Henrik
  Uppsala universitet.
  Goda exempel: värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt2010Collection (editor) (Other academic)
 • 99115.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  Gustav Vasa och Gamla Uppsala2008Conference paper (Other academic)
 • 99116.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  "Gustav Vasa, St Erik, and Old Uppsala": "The Political Impact of Old Religious Symbols in Reformation Era Sweden."2009In: Royalties and sanctuaries: religious and historical symbols in the context of cultural change in Sweden and England c. 1000-1600 / [ed] Henrik Ågren, Elisabeth Michelsson & Olof Sundqvist, Gävle: Gävle University Press , 2009, p. 36-76Chapter in book (Other academic)
 • 99117.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  Inte fick kärleken styra politiken2010In: Arbtarbladet, ISSN 1103-9027, no 18/6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99118.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  Internationalisation in History studies: A Swedish perspective2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99119.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  "Introduction."2009In: Royalties and sanctuaries: religious and historical symbols in the context of cultural change in Sweden and England c. 1000-1600 / [ed] Henrik Ågren, Elisabeth Michelsson & Olof Sundqvist, Gävle: Gävle University Press , 2009, p. 5-10Chapter in book (Other academic)
 • 99120.
  Ågren, Henrik
  Uppsala Universitet.
  Kejsarens nya kläder: Historiebruk och kulturarv under tidigmodern reformation och modern revolution2011 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Revolutioner är stora omvälvningar i samhället där ett etablerat system ersätts av ett annat – ofta med hjälp av våld, alltid under häftiga former och genom konflikter som gör det svårt för revolutionärer som erövrat makten att ta ett steg eller ens blicka tillbaka. Gamla föreställningar och symboler har ingen plats i det nya samhälle som ska byggas utan revolutionen måste skapa sin egen kulturella bas. Det är dock aldrig nog att bara erövra makt. Maktinnehavet måste också godkännas av folket, annars får den nya regimen svårt att behålla styret. För att inte isolera sig från människor i allmänhet, som visserligen kan dela revolutionärernas politiska mål, men som oftast är mindre beredda att ge upp sina sedvänjor och traditioner, måste de revolutionära ledarna därför i någon utsträckning ta till sig, om inte det gamla samhällets värderingar så åtminstone dess symboler och traditioner, trots att dessa representerar just det system man vill bort ifrån.

  I den här boken beskrivs hur olika regeringar har ställts inför detta problem och hur de har försökt lösa det. Av exempel från bland annat de franska och ryska revolutionerna 1789 respektive 1917 samt den protestantiska reformationen i 1500-talets Västeuropa framgår att det inte är lätt att balansera mellan ideal och tradition. Hur mycket helgonkult kan en god protestant tolerera? Får en kommunist fira jul? Kan vi ha vackra monument kvar om de hyllar den gamla regimens tyranner? Hur förvaltarna av framgångsrika revolutioner har löst de frågorna skildras mellan dessa pärmar.

 • 99121.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  Kulturell resurs på väg att förintas i Gävle2010In: Arbetarbladet, ISSN 1103-9027, no 3/6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99122.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  Kungar behöver inte vara riktigt kloka2010In: Arbetarbladet, ISSN 0789-8274, no 9/11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur ska en bra kung vara egentligen? Historiskt sett krävs det mycket av honom, men han behöver faktiskt inte vara särskilt klok.

  Efter att i över fyra års tid ha studerat Erik den heliges minne i äldre svensk historia slår det mig att bland alla de goda egenskaper denne Sveriges ende helgonkung (död 1160 enligt osäkra uppgifter) begåvades med i eftervärldens skildringar nämns just klok mycket sällan. Faktum är att det dröjer ända fram till slutet av 1600-talet innan det ordet används som beskrivning på den man som länge var Sveriges mest älskade kung.

 • 99123.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  Luckor bland svenska historiker2011In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 131, no 2Article in journal (Refereed)
 • 99124.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  Naturens gång och samhällets tid: En historisk översikt2010In: Framtider, ISSN 0481-0492, no 2, p. 5-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99125.
  Ågren, Henrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen.
  När studenten blev modern: Uppsalas studenter 1600-18501999Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I år, 1999, är det 150 år sedan Uppsala studentkår bildades. Med historien som facit kan man lugnt säga att det var en viktig händelse för Uppsalas studenter. Genom kåren har studentsamfundet fatt en gemensam organisation som idag fyller många funktioner. I sin samtid var bildandet av kåren signifikant. Det skedde utifrån nya ideer om hur samhället borde vara uppbyggt. Studentnationerna med sin geografiska rekrytering sågs som representanter för ett gammalt, feodalt och korporativt samhällssystem, medan kåren skulle spegla det nya medborgarsamhället, byggt på individualitet och inte på grupptillhörighet. Det är inte överdrivet att göra en koppling mellan kraven på en gemensam studentkår och kraven på ståndsriksdagens avskaffande.

  Uppsalas studenters ansträngningar att organisera sig, finna sin identitet och vinna respekt från andra människor går dock längre tillbaka i tiden. I den här boken ingår tre uppsatser om tiden före kårens bildande, från 1600-talets början till 1800-talets mitt. Fokus är inriktat på studenternas bild av sig själva, deras förhållande till omvärlden och omvärldens syn på dem. Under perioden var allt detta statt i förändring. Genom nya uppfattningar om sin roll i samhället, men också genom yttre tryck från universitetsledningen och andra myndigheter - ofta i form av rent disciplinerande åtgärder - skapades en ny typ av student. I det moderna samhället fick studenterna en annan ställning, men lyckades också bättre än någon annansamhällsgrupp behålla sin särart.

 • 99126.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olle Nilson: Gysinge – gästrikebruket med vallonsmidet. Hyttan, smederna, patronerna, älven2013In: Arbetarbladet, ISSN 1103-9027, no 16/9Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99127.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Anders Isaksson: Kärlek och krig, Revolutionen 1809.2009In: Arbetarbladet, no 2/3Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99128.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  [recension av] Anna Reid: Belägringen av Leningrad.2012In: Arbetarbladet, no 24/9Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99129.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  [recension av] Bo Stråth: Sveriges historia 1830–19202012In: Arbetarbladet, no 7/5Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99130.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av]  Bodin, Per-Arne: Skruden och nakenheten – essäer om Ryssland och Hinnemo, Torgny: Berättelser från ett land som inte finns – människor, möten och miljöer i det forna Sovjetunionen.2010In: Arbetarbladet, no 25/10Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99131.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Chrispinsson, John: Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i österled under 1000 år2011In: Arbetarbladet, no 31/8Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99132.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Christer Hedin: Islams historia. Tro och traditioner genom tiderna och Ingmar Karlsson: En delad värld. Islam och Europa i går, i dag och i morgon.2010In: Arbetarbladet, no , 2/9Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99133.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Dick Harrison & Bo Eriksson: Sveriges historia 1350-16002010In: Arbetarbladet, no 25/7Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99134.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  [recension av] Erik Larson: I odjurets trädgård. En amerikansk familj i Hitlers Berlin.2013In: Arbetarbladet, no 20/5Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99135.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  [recension av] Erik Peterson & Annika Sandén: Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid.2012In: Arbetarbladet, no 18/6Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99136.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Gunnar Fredriksson: David Hume. Humanisten och skeptikern.2009In: Arbetarbladet, no 27/7Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99137.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  [recension av] Göran Burén: Mordet på Folke Bernadotte2012In: Arbetarbladet, no 2/4Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99138.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  [recension av] Håkan Blomqvist & WernerSchmid (red.): Efter guldåldern. Arbetarrörelsen och fordismens slut2012In: Arbetarbladet, no 19/7Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99139.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  [recension av] Jan Bergsten: Tornedalens järnvägar - en gränslös historia2012In: Norrländska socialdemokraten, no 18/9Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99140.
  Ågren, Henrik
  Högskolan I Gävle.
  [recension av] Jan Hjärpe: Bilden av profeten. Berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu2011In: Arbetarbladet, no 10/5Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99141.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Lars Hermanson: Bärande band. Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa, ca 1000–1200.2009In: Arbetarbladet, no 31/7Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99142.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  [recension av] Lennart Lundmark: Kort om döden2012In: Arbetarbladet, no 4/11Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99143.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  [recension av] Lihammer, Anna: Vikingatidens härskare2012In: Arbetarbladet, no 18/11Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99144.
  Ågren, Henrik
  Gävle Högskola.
  [recension av] Mattias Gardell: Islamofobi2010In: Arbetarbladet, no 25/11Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99145.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Niclas Zetterling: Hitler mot Stalin. Kampen på östfronten 1941–45.2009In: Arbetarbladet, no 24/6Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99146.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Nils Erik Villstrand: Sveriges historia 1600-1721 2011In: Arbetarbladet, no 19/6Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99147.
  Ågren, Henrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  [recension av] Olof Hirn: Med bombsplitter i själen.2013In: Arbetarbladet, ISSN 1103-9027, no 20/8Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99148.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Oskar Sjöström: Fraustadt 1706 – ett fält färgat rött.2009In: Arbetarbladet, no 21/10Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99149.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Samuel Edquist: En folklig historia. Historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelser.2009In: Arbetarbladet, no 18/7Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99150.
  Ågren, Henrik
  Högskolan i Gävle.
  [recension av] Simon Sebag Montiefiore: Jerusalem. Biografin.2011In: Arbetarbladet, no 23/11Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
1980198119821983198419851986 99101 - 99150 of 100555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf