liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Yngve, Moa
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Participation and ICT: Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En godkänd gymnasieexamen är ofta en förutsättning för ungdomars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden eller för att studera vidare. Ungdomar som inte lyckas etablera sig i arbete eller vidare studier löper ökad risk för ohälsa. Gymnasieelever som har behov av stöd i skolaktiviteter tar i lägre utsträckning gymnasieexamen. Elever som av olika anledningar har svårt att nå kunskapsmålen är berättigade adekvata stödinsatser för att stimulera deras lärande och utveckling. Kunskapen om gymnasieelevers behov av och tillgång till stöd i skolaktiviteter är dock begränsad. Dessutom saknas det valida och reliabla bedömningsinstrument för att identifiera elevers behov av stöd i skolaktiviteter och för att utvärdera stödinsatser som syftar till att öka elevers möjlighet till aktivitet och delaktighet. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har under de senaste 20 åren lyfts fram som en möjlig och lovande stödinsats för att möjliggöra ökad delaktighet i skolaktiviteter och ge elever i behov av stöd bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Forskning saknas dock kring vilken påverkan användning av IKT i skolaktiviteter kan ha för elevers delaktighet. Dessutom efterfrågas longitudinell uppföljning av deltagande i arbete och vidare studier bland elever som erhållit stödinsatser under sin gymnasieutbildning.

  Syfte: Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka kunskapen om delaktighet i skolaktiviteter för gymnasieelever i behov av stöd innan och efter de erhöll en IKT-intervention, och sedermera elevernas deltagande i arbete och vidare studier.

  Metod: Avhandlingen består av fyra delstudier där undersökningsgruppen utgörs av gymnasieelever i behov av stöd som sedan tidigare deltagit i två interventionsprojekt. I projekten blev eleverna identifierade av skolpersonal utifrån deras svårigheter att nå utbildningsmål, genomföra skoluppgifter och/eller hade hög skolfrånvaro. Eleverna erhöll en IKT-intervention som stöd i skolaktiviteter. I avhandlingens första studie inkluderades sekundärdata för 509 elever i behov av stöd som gett skriftligt informerat samtycke till att delta i forskning. Av dessa hade cirka 40% inte erhållit något stöd i skolan sedan tidigare. Dessa 509 elever utgör basen för de efterföljande tre studierna som tillämpade studiespecifika kriterier. Studie I var en psykometrisk prövning av bedömningsinstrumentet Bedömning av Anpassningar i Skolmiljön (BAS). BAS syftar till att undersöka i vilken grad förutsättningarna i 16 vanliga skolaktiviteter överensstämmer med elevens förutsättningar (student–environment fit), och identifierar elevens eventuella behov av stöd i skolaktiviteter. Data analyserades med Rasch-analys för att undersöka hur väl BAS fångar målgruppens behov av stödinsatser i skolaktiviteter, hur ingående variabler och skattningsskalan fungerar samt huruvida BAS mäter det som instrumentet avser att mäta. I studie II användes deskriptiv statistik för att undersöka 484 elevers upplevda behov av stöd i skolaktiviteter och deras tillgång till adekvat stöd för kunna delta i skolaktiviteter. Dessutom tillämpades en logistisk regressionsanalys för att identifiera faktorer som var associerade med elever som upplevde behov av stöd i många skolaktiviteter.

  Studie III syftade till att undersöka om en individuellt utformad IKTintervention inverkade på 300 elevers delaktighet i skolaktiviteter. Deskriptiv statistik användes för att analysera elevernas BAS-bedömningar före och efter intervention, deras skolnärvaro och godkända betyg. Skillnad i antal upplevda behov innan och efter intervention undersöktes med Wilcoxons teckenrangtest. T-test genomfördes för att jämföra elevernas student– environment fit, genererad via Rasch-analys, före och efter intervention. Chi-två-test och t-test genomfördes för att undersöka skillnader mellan elever som hade, och inte hade, uppnått en statistiskt signifikant förbättrad student–environment fit.

  I studie IV kontaktades 244 deltagare, som i studie III accepterat uppföljning ett år efter gymnasiet, i syfte att undersöka deras deltagande i arbete och vidare studier samt deras upplevda arbetsförmåga. Data samlades in via ett frågeformulär (n=81) och semistrukturerade intervjuer (n=20) där den svenska versionen av instrumentet the Worker Role Interview (WRI) användes. Formulärdata och deltagarnas WRI-skattning analyserades med deskriptiv statistik och gruppjämförelser genomfördes mellan deltagare som var och inte var etablerade i arbete eller eftergymnasiala studier. Skriftliga anteckningar från de 20 WRI-sammanställningsblanketterna analyserades med en teoriguidad (deduktiv) innehållsanalys.

  Resultat: Eleverna upplevde behov av stöd i flertalet skolaktiviteter (median= 7) och bristfällig tillgång till tillfredsställande stödinsatser (studie II). Mer än två tredjedelar av eleverna upplevde behov av stöd inom akademiska skolaktiviteter: Komma ihåg saker, Skriva, Göra läxor, Läsa och Göra prov. I dessa skolaktiviteter hade endast en liten andel elever (4-24%) erhållit stödinsatser som de ansåg var tillfredsställande och majoriteten hade inte erhållit något stöd alls. Studie II visade att hög skolfrånvaro, att gå ett yrkesinriktat gymnasieprogram eller att ha en neuropsykiatrisk diagnos var associerat med att uppleva behov av stöd i många skolaktiviteter.

  Den psykometriska prövningen av BAS visade att bedömningsinstrumentet uppvisade validitet för att mäta student–environment fit bland gymnasieelever i behov av stöd. Vidare upptäcktes att skattningsskalans kategorier inte fungerade som tänkt, vilket ledde till en bearbetning av kategorierna i studie III för att erhålla reliabla mätningar av student–environment fit före och efter IKT-interventionen.

  Studie III visade att en individuellt utformad IKT-intervention, innehållandes dator, surfplatta och/eller smart telefon med anpassade mjukvaror och stöd för att använda tekniken i skolaktiviteter, ökade elevernas student– environment fit. Efter interventionen upplevde de 300 eleverna statistiskt signifikant färre behov av stöd i skolaktiviteter och statistiskt signifikant högre student–environment fit. Drygt hälften av eleverna hade ökat eller bibehållit sin skolnärvaro och fått godkända betyg i samtliga kurser i engelska, matematik och svenska. IKT-interventionen visade sig vara mest fördelaktig för elever som upplevde något färre antal behov av stöd i skolaktiviteter, som inte hade stöd i skolan innan IKT-interventionen och för elever med godkända betyg.

  Ett år efter gymnasiet hade nästan två tredjedelar (63%) av de deltagande 81 före detta eleverna etablerat sig i arbete eller vidare studier. Gruppen som etablerat sig i arbete eller vidare studier hade i större utsträckning godkända betyg och hade i mindre utsträckning erhållit tidsassisterande IKT under gymnasiet. I den kvalitativa analysen framkom att de före detta eleverna hade tro på sin arbetsförmåga, de var optimistiska och motiverade i relation till framtida arbete eller studier. De upplevde att de hade stöd från vänner och familj i processen att etablera sig i en produktiv roll och i att upprätthålla den.

  Slutsats: Avhandlingen visade att gymnasieelever i behov av stöd upplever begränsad delaktighet i flertalet skolaktiviteter och att de sällan har erhållit anpassningar som de är nöjda med. Resultaten indikerade att skolmiljön främst i akademiska skolaktiviteter behöver förbättras för att främja delaktighet bland gymnasieelever i behov av stöd. Behov av stödinsatser var störst bland elever med hög skolfrånvaro, i yrkesinriktade program eller med neuropsykiatrisk diagnos. Dessa elevers behov av stöd bör uppmärksammas och utredas. I enlighet med avhandlingens fynd kan BAS användas för att ta fram valid information om behov av stöd i skolaktiviteter, varpå stödinsatser kan planeras och utvärderas för att öka elevers delaktighet i skolaktiviteter. Avhandlingen visade att en individuellt utformad IKTintervention kan öka delaktigheten i skolaktiviteter för elever i behov av stöd i gymnasieskolan. Resultaten indikerade också att elever som upplevt behov av stöd i gymnasieskolan och som erhållit en IKT-intervention hade tro på sin arbetsförmåga.  

  Delarbeten
  1. Validity of the school setting interview for students with special educational needs in regular high school - a Rasch analysis
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Validity of the school setting interview for students with special educational needs in regular high school - a Rasch analysis
  Visa övriga...
  2018 (Engelska)Ingår i: Health and Quality of Life Outcomes, ISSN 1477-7525, E-ISSN 1477-7525, Vol. 16, artikel-id 12Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Background: Participation in education is a vital component of adolescents everyday life and a determinant of health and future opportunities in adult life. The School Setting Interview (SSI) is an instrument which assesses student-environment fit and reflects the potential needs for adjustments to enhance students participation in school activities. The aim of the study was to investigate the psychometric properties of the SSI for students with special educational needs in regular high school. Methods: A sample of 509 students with special educational needs was assessed with the SSI. The polytomous unrestricted Rasch model was used to analyze the psychometric properties of the SSI regarding targeting, model fit, differential item functioning (DIF), response category functioning and unidimensionality. Results: The SSI generally confirmed fit to assumptions of the Rasch model. Reliability was acceptable (0.73) and the SSI scale was able to separate students into three different levels of student-environment fit. DIF among gender was detected in item "Remember things" and in item "Homework" DIF was detected among students with or without diagnosis. All items had disordered thresholds. The SSI demonstrated unidimensionality and no response dependence was present among items. Conclusion: The results suggest that the SSI is valid for use among students with special educational needs in order to provide and evaluate environmental adjustments. However, the items with the detected DIF and the SSI rating scale with its disordered thresholds needs to be further scrutinized.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  BIOMED CENTRAL LTD, 2018
  Nyckelord
  Psychometrics; Neuropsychiatric disorder; Dyslexia; Assessment; Instrument development; Person-environment fit; Participation; Support in school; Occupational therapy
  Nationell ämneskategori
  Annan hälsovetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-144556 (URN)10.1186/s12955-017-0830-6 (DOI)000419900800001 ()29329584 (PubMedID)
  Anmärkning

  Funding Agencies|Swedish Institute of Assistive Technology (SIAT); Linkoping University

  Tillgänglig från: 2018-01-29 Skapad: 2018-01-29 Senast uppdaterad: 2021-12-28
  2. Which students need accommodations the most, and to what extent are their needs met by regular upper secondary school?: A cross-sectional study among students with special educational needs
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Which students need accommodations the most, and to what extent are their needs met by regular upper secondary school?: A cross-sectional study among students with special educational needs
  2019 (Engelska)Ingår i: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 34, nr 3, s. 327-341Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The aim of this study was twofold: (1) to identify factors associated with a high level of accommodation needs in school activities among students with special educational needs (SEN) in regular upper secondary education; and (2) to investigate the extent to which schools have met students’ perceived accommodation needs. Accommodation needs and their provision in school activities were assessed with the School Setting Interview for 484 students with SEN. Students’ mean age was 17.3 years and 50% did not have a diagnosis. A logistic regression analysis revealed that a high level of school absence, studying a vocational programme, and a neuropsychiatric disorder were associated with a high level of accommodation needs. In the majority of school activities, about 50% of students had not received any accommodation despite an experienced need for support. About 30% of students perceived a need for support even though they had been provided with accommodations, and around 25% stated they were satisfied with received accommodations. Regular upper secondary school students with SEN are insufficiently provided with accommodations to satisfactorily participate in education. Specific student characteristics, e.g. high level of school absence, should receive special attention when investigating and accommodating students’ needs for support in school activities.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Routledge, 2019
  Nyckelord
  Student-environment fit, arbetsterapi, delaktighet, stöd i skolan, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dyslexi
  Nationell ämneskategori
  Pedagogik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-150424 (URN)10.1080/08856257.2018.1501966 (DOI)000469004000006 ()
  Anmärkning

  Funding agencies:  Swedish Institute of Assistive Technology (SIAT); Jerringfonden (the Jerring Foundation); Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

  Tillgänglig från: 2018-08-22 Skapad: 2018-08-22 Senast uppdaterad: 2021-12-28Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
  Ladda ner (pdf)
  errata
 • 2.
  Yngve, Moa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Ekbladh, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Clinical Utility of the Worker Role Interview - A Survey Study among Swedish Users2015Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 22, nr 6, s. 417-423Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Work ability assessments are used to guide interventions designed to reduce or eliminate work disability and facilitate work participation. The clinical utility of assessments concerns the extent to which the assessment results support clinical decision-making. Aim: The aim was to investigate how users perceive the clinical utility of the Swedish version of the Worker Role Interview (WRI-S). An additional aim was to investigate differences in clinical utility related to the users’ level of WRI-S experience, attendance at courses on WRI-S application, and knowledge of the Model of Human Occupation. Material and methods: Data are based on 187 respondents’ answers to a web-based questionnaire and analysed through descriptive and inferential statistics. Results: In total, the respondents performed 12 000 WRI-S assessments. The respondents were mainly satisfied with the clinical utility of the WRI-S and experienced the assessment as supporting clinical practice. The main hindrance affecting clinical utility was the amount of time needed for conducting a WRI-S assessment. Experienced users and users with very good knowledge of MOHO conduct WRI-S assessments in a more time-effective manner. Conclusion: This study contributes to further development of the clinical utility of the Swedish version of the WRI-S, mainly focusing on time consumption.

 • 3.
  Yngve, Moa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Ekbladh, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Lidström, Helene
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Stockholm Univ, Sweden.
  Information and communication technology to improve school participation among upper secondary school students with special educational needs2021Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Evidence-based information and communication technology (ICT) interventions to enhance school participation among students with special educational needs (SEN) are required. Aim To evaluate the impact of an ICT intervention on school participation among upper secondary school students with special educational needs. Materials and methods Data on 300 students assessments with the School Setting Interview (SSI), grades and school attendance were used in this quasi-experimental study, with a one-group pretest-posttest design. Descriptive and inferential statistics and effect size were used, as well as Rasch analysis to generate interval data on the students ordinal SSI ratings. Results In the ICT intervention (median time eight hours), 54% of the students received a tablet, and software concerned with planning and structure was received by 85%. After the ICT intervention, a significant decrease in perceived need for adjustments in school activities was found on a group level and 30% of the students improved their school attendance. Students who benefitted the most from the ICT intervention had few adjustment needs in school activities and no special educational support at baseline. Conclusion An ICT intervention is promising for improving school participation among upper secondary school students with SEN.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Yngve, Moa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Uppsala Univ, Sweden.
  Lidström, Helene
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Implementation of information and communication technology to facilitate participation in high school occupations for students with neurodevelopmental disorders2023Ingår i: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 1748-3107, E-ISSN 1748-3115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PurposeInformation and communication technology (ICT) has been proposed to enable an inclusive learning environment and increased participation for students with special educational needs. The aim of this study was to investigate the perceived need for ICT before and after an individualized ICT intervention among high school students with neurodevelopmental disorders and describe how the ICT was used to improve participation in school activities.Materials and methodsThis mixed-method study, with a one-group pre- and post-test design, included 99 high school students with neurodevelopmental disorders. Data from questionnaires and assessments using the School Setting Interview (SSI) were analyzed using descriptive statistics and the Wilcoxon signed-rank test. Deductive content analysis was performed on written notes in the SSI assessment.ResultsThe results showed that students median number of perceived needs for ICT in school activities had decreased from six needs at baseline to one need at follow-up (t16.5 df(98), p<.001). There were five SSI items for which over 50% of the students perceived a need for ICT, with most students (95%) needing support in the item Remember things. Students received a laptop, tablet or smartphone (95%), software for planning or structure (84%) and ICT for writing and reading (66%). The ICT facilitated participation in multiple school activities, providing reminders and structure, facilitating notetaking and improving spelling. After the ICT intervention, students (61%) experienced improved study results and improved ability to manage difficult school situations (68%).ConclusionTo conclude, an individualized ICT intervention as support to increase school participation is promising among high school students with neurodevelopmental disorders.

 • 5.
  Yngve, Moa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Lidström, Helene
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Ekbladh, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Which students need accommodations the most, and to what extent are their needs met by regular upper secondary school?: A cross-sectional study among students with special educational needs2019Ingår i: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 34, nr 3, s. 327-341Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was twofold: (1) to identify factors associated with a high level of accommodation needs in school activities among students with special educational needs (SEN) in regular upper secondary education; and (2) to investigate the extent to which schools have met students’ perceived accommodation needs. Accommodation needs and their provision in school activities were assessed with the School Setting Interview for 484 students with SEN. Students’ mean age was 17.3 years and 50% did not have a diagnosis. A logistic regression analysis revealed that a high level of school absence, studying a vocational programme, and a neuropsychiatric disorder were associated with a high level of accommodation needs. In the majority of school activities, about 50% of students had not received any accommodation despite an experienced need for support. About 30% of students perceived a need for support even though they had been provided with accommodations, and around 25% stated they were satisfied with received accommodations. Regular upper secondary school students with SEN are insufficiently provided with accommodations to satisfactorily participate in education. Specific student characteristics, e.g. high level of school absence, should receive special attention when investigating and accommodating students’ needs for support in school activities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Yngve, Moa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Lidström, Helene
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Hemmingsson, Helena
  Department of Special Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Ekbladh, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Establishment in productive occupations and perceived work ability among former students with special educational needs one year after upper secondary education2023Ingår i: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 75, nr 1, s. 85-95Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Establishment in productive occupations i.e. work and further studies, is challenging for students who experience special educational needs (SEN).

  OBJECTIVE:

  The study aim was to investigate productive occupations and perceived work ability one year after upper secondary education among former students with SEN who had received a student-centred information and communication technology (ICT) intervention.

  METHODS:

  Questionnaire data on productive occupations (n = 81) were complemented with the semi-structured Worker Role Interview (WRI) concerning perceived work ability (n = 20), in an embedded mixed methods design. Group comparisons between participants who were and were not established in productive occupations were performed. Written notes from the WRI were analysed with a deductive content analysis.

  RESULTS:

  Findings demonstrated that almost two-thirds (63% n = 51) of the former students with SEN were established in productive occupations. The established group had to a higher extent obtained pass grades and had to a lesser extent received time-assisting ICT. Managing daily routines in combination with a productive role in a satisfactory manner was perceived as most challenging for the participants in relation to their work ability.

  CONCLUSION:

  The results indicate that students with SEN need person-centred support to handle difficulties both in and outside upper secondary school to promote the transition from school to establishment in productive occupations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Yngve, Moa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Munkholm, Michaela
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Lidström, Helene
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Ekbladh, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Validity of the school setting interview for students with special educational needs in regular high school - a Rasch analysis2018Ingår i: Health and Quality of Life Outcomes, ISSN 1477-7525, E-ISSN 1477-7525, Vol. 16, artikel-id 12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Participation in education is a vital component of adolescents everyday life and a determinant of health and future opportunities in adult life. The School Setting Interview (SSI) is an instrument which assesses student-environment fit and reflects the potential needs for adjustments to enhance students participation in school activities. The aim of the study was to investigate the psychometric properties of the SSI for students with special educational needs in regular high school. Methods: A sample of 509 students with special educational needs was assessed with the SSI. The polytomous unrestricted Rasch model was used to analyze the psychometric properties of the SSI regarding targeting, model fit, differential item functioning (DIF), response category functioning and unidimensionality. Results: The SSI generally confirmed fit to assumptions of the Rasch model. Reliability was acceptable (0.73) and the SSI scale was able to separate students into three different levels of student-environment fit. DIF among gender was detected in item "Remember things" and in item "Homework" DIF was detected among students with or without diagnosis. All items had disordered thresholds. The SSI demonstrated unidimensionality and no response dependence was present among items. Conclusion: The results suggest that the SSI is valid for use among students with special educational needs in order to provide and evaluate environmental adjustments. However, the items with the detected DIF and the SSI rating scale with its disordered thresholds needs to be further scrutinized.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Yngve, Moa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Uppsala Univ, Sweden.
  Nyman, Jennie
  Metropol Univ Appl Sci, Finland.
  Pihlava, Jari
  Metropol Univ Appl Sci, Finland.
  Sandqvist, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Ekbladh, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Psychometric evaluation of the Finnish version of the Worker Role interview (WRI-FI)2023Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BackgroundThe assessment of work ability with reliable, thoroughly tested instruments, is central to evidence-based occupational therapy practice.Aims/ObjectivesThe aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Finnish version of the WRI with a focus on construct validity and measurement precision.Material and MethodsNinety-six WRI-FI assessments were performed by 19 occupational therapists in Finland. A Rasch analysis was conducted to evaluate the psychometric properties.ResultsThe WRI-FI presented an overall fit to the Rasch model, with good targeting and separation among persons. The four-point rating scale structure was supported by the Rasch analysis, except for one item with disordered thresholds. The WRI-FI indicated stable measurement properties across gender. Seven of the 96 persons showed misfit, which slightly exceeds the criteria of 5%.ConclusionsThe findings from this first psychometric evaluation of the WRI-FI provided evidence of construct validity and support for measurement precision. The hierarchy among items corresponded with previous studies. The WRI-FI can offer occupational therapy practitioners a valid tool to evaluate psychosocial and environmental perspectives of persons work ability.

1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf