liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 7 av 7
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Pastuhov, Annika
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Lövgren, Johan
  Grenland folkehøgskole, Porsgrunn, Norway.
  Nordvall, Henrik
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Forskning om nordisk folkhögskola: en översikt 1998–2018 med sammanfattningar2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning inrättades 1990 vid Linköpings universitet till följd av ett riksdagsbeslut som gav universitetet ett särskilt ansvar för forskning om folkbildning. Mimer har till uppdrag att stödja folkbildningsforskning oavsett inom vilken disciplin den bedrivs eller vid vilket lärosäte. En viktig del av uppdraget är att skapa överblick över forskning om folkbildning i vid bemärkelse.

  I denna översikt är det forskning om folkhögskolan som står i fokus. Mer precist omfattas doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar om folkhögskolor i de nordiska länderna som publicerats på svenska, norska, danska, finska och engelska från 1998 till och med 2018. Tack vare författargruppens breda nordiska förankring har förutsättningarna varit mycket goda när det gäller att överblicka den forskning som finns. Inte minst forskning publicerad på finska tenderar på grund av språkbarriären att förbli okänd i de andra nordiska länderna.

  Vår förhoppning är att denna skrift ska vara en resurs både för forskare med intresse för folkhögskolan och för forskningsintresserade inom folkhögskolans värld. Dessutom hoppas vi att den kan vara ett verktyg för alla som har ett intresse av att fördjupa sig i forskning om denna nordiska utbildningsform.

  Linköping i oktober 2019

  Andreas Fejes

  Mimers ordförande

  Henrik Nordvall

  Föreståndare för Mimer

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Forskning om nordisk folkhögskola: En översikt 1998–2018 med sammanfattningar
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 2.
  Laginder, Ann-Marie
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning: Verksamhet  och utveckling 1990-20152015Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning inrättades 1990 vid Linköpings universitet till följd av ett riksdagsbeslut som gav universitetet ett särskilt ansvar för folkbildningsforskning. Mimer har till uppdrag att stödja folkbildningsforskning oavsett inom vilken disciplin den bedrivs eller vid vilket lärosäte. Till uppdraget hör även att uppmuntra utbyten mellan forskare och folkbildare.

  Denna skrift har tagits fram med syftet att dokumentera centrala delar av den verksamhet som bedrivits inom Mimer från grundandet fram till 2015. Detta för att synliggöra vad Mimer ägnat sig åt och för att bidra till att gjorda erfarenheter och kunskaper inom organisationen inte faller i glömska.

  Skriftens tillkomst bör främst ses som en följd av ett organisationsinternt behov av att bygga ett kollektivt minne. Samtidigt har Mimer under sina 25 år etablerat en verksamhet som intresserat många folkbildare, forskare och politiker. Mimers historia kan ses som en del av historien om folkbildningsforskningsfältets utveckling och konsolidering i Sverige. Skriften kan därför också ge en historisk orienteering av betydelse för alla som har ett intresse för folkbildningsforskning i landet.

  Ann-Marie Laginder har varit Mimers föreståndare under närmare 14 år (1999-2012). Hon är docent i pedagogik vid Linköpings universitet och har bedrivit omfattande forskning om folkbildning och dess betydelser ur ett individperspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning: Verksamhet och utveckling 1990-2015
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Tøsse, Sigvart
  Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU, Trondheim.
  Folkbildning som universellt fenomen: Om betydelser och motsvarigheter i historiskt och internationellt perspektiv2009 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna skrift har sitt ursprung i en artikel om popular adult education som kommer att tryckas i tredje utgåvan av International Encyclopedia of education. På Mimers årliga forskarkonferens 2007 presenterade jag ett paper på detta tema. I det sammanhanget blev jag uppmanad av Mimers ledning att utveckla texten till en publikation i Mimers serie av småskrifter. Denna utmaning antog jag med stor entusiasm och resultatet blev en ”stor” småskrift där jag har utvecklat både innehållet i papret och kompletterat med mer och nyare litteratur. Föreliggande resultat bygger på en omfattande inläsning av internationell litteratur om fenomenet och företeelsen popular adult education. Men jag stödjer mig också på egen forskning om norsk folkeopplysning och andra studier av nordisk folkbildning och folkeopplysning. Utgångspunkten i skriften är emellertid svensk folkbildning. Mitt syfte har varit att kartlägga olika betydelser av begreppet och motsvarande synonyma begrepp på andra håll i världen och se på traditioner, praxis och företeelser som förknippas med dem. Perspektivet är både historiskt och internationellt.

  Ett utkast till texten behandlades på ett Mimerseminarium den 28 november 2008. Där fick jag nyttiga inspel inför slutbearbetningen. Men först och främst har jag fått stöd av Lars Arvidson, som också har översatt texten från norska till svenska. Ett stort tack till Lars och till alla andra som har kommenterat mitt manus. Jag hoppas att skriften, i Lars anda, bidrar till glädje i ett vidgat vetande och till ökad kunskap för fortsatta bedömningar och diskussioner om folkbildning!

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Folkbildning som universellt fenomen: Om betydelser och motsvarigheter i historiskt och internationellt perspektiv
  Ladda ner (pdf)
  omslag
 • 4. Jónsson, Steingrímur
  Ett porträtt av Åke K. G. Lundquist2007Ingår i: Sökvägar till folkbildningens historia: Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) / [ed] Laginder, Ann-Marie ; Wedborn, Helena, Linköping: Mimer, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet , 2007, s. 19-24Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Furuland, Lars
  Litteraturvetenskap, Uppsala universitet.
  Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige2007Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Svensk arbetarlitteratur av Lars Furuland & Johan Svedjedal, en handbok utgiven 2006, redovisar jag på mina 430 sidor många punktuella iakttagelser av den betydelse som folkbildningsverksamhet, folkhögskolor och folkrörelser uppenbarligen har haft för arbetardikten i Sverige. Men frågan kräver en mer övergripande och systematisk behandling. En första skiss diskuterades vid Mimers forskarkonferens i november 2006 på Brunnsvik. Nästa steg blev att lägga fram en väsentligt utvidgad framställning, avsedd för Mimers småskriftserie, på ett seminarium i Linköping i februari 2007.

  Kap. 1 i föreliggande småskrift om Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige börjar liksom handboken med en grundlig diskussion av frågan ”Vad är arbetarlitteratur?”. Hur bör termen bäst avgränsas? Kap. 2 behandlar den grundläggande frågan, hur den jämförelsevis mycket tidiga läskunnigheten i Sverige kan förklaras och hur det gick till när läsningen blev ”begrundande”. Först fick väckelserörelserna och några decennier efter 1850 även arbetarrörelsen sina ”läsare” som inte nöjde sig med katekesrabblandet inför husförhören. Kap. 3 lyfter fram fem typfall ur arbetardiktens första författargeneration, fyra män och en kvinna. Kap. 4 är ägnat åt ”Folkrörelser som författarmiljöer”. De flesta svenska arbetarförfattarna sökte sig ingalunda till en enda rörelse utan kunde samtidigt vara engagerade i tre–fyra olika verksamheter inom två–tre av folkrörelserna – allt efter rådande lokala förhållanden. En vanlig kombination var att kroppsarbetare organiserade sig fackligt men även gick in i ortens arbetarekommun, som ju svarade för det partipolitiska arbetet på hemorten. Sina kulturella intressen utvecklade många arbetare inom nykterhetsrörelsen, som var tidigt ute med studiecirklar, bibliotek och teatergrupper.

  Arbetarbiblioteken och det framväxande folkbiblioteksväsendet anlitades självfallet av arbetarlitteraturens pionjärer. Men kap. 5 om ”Arbetarförfattarnas bibliotek” ger också talande exempel på hur stor betydelse folkbiblioteken fortfarande vid sekelskiftet 2000 har för låntagare från hem utan läsvanor.

  Folkhögskolorna får ett eget kapitel 6, det största partiet i skriften. Till typiska bygdeskolor sökte sig åtskilliga blivande arbetarförfattare alltifrån sekelskiftet 1900. Och arbetarrörelsens första folkhögskola Brunnsvik, grundad 1906, har fostrat en hel ”Brunnsviksparnass”. Härvidlag kan jag bygga på egen primärforskning inför jubileumsverket Svensk folkhögskola 100 år (1968, del IV), som jag nu följt upp till våra dagar. Frågan är om inte denna skolforms mångskiftande didaktik för vuxna (jämte folkbiblioteken) har erbjudit den allra viktigaste författarskolan för ”de nya intellektuella” – en term som lanserades 1936 av litteraturkritikern Ivar Harrie. Det var folkhögskolorna, främst arbetarrörelsens Brunnsvik och bygdeskolan Hola nära Ådalens sågverksdistrikt, som först skapade studiemiljöer särskilt lämpad för autodidakter från arbetarklassen. För denna elevkategori befordrade folkhögskolan därmed en långt mer avancerad läs- och skrivkunnighet än folkskolan förmått åstadkomma. Detta skedde i jämförelsevis fria undervisningsformer och befrämjades av internatlivet, det framväxande stipendiesystemet, folkhögskolebiblioteken och elevtidningarna som på åtskilliga skolor gav publiceringsmöjligheter för skrivlystna elever.

  När ungdomar, som brutit upp från det gamla agrarsamhället och lämnat bondgårdar, torp och statlängor under folkhögskolans första halvsekel, kom till en för bondebefolkningen inrättad skola så ledde det inte sällan till mer eller mindre allvarliga konflikter. För att ordentligt belysa detta i kap. 6 om folkhögskolan som bildningsväg bör den undersökta populationen även innefatta ett par blivande författare, som med tiden främst blev bondeskildrare. Jag har därför valt att dröja vid folkhögskoletiden för den på många fronter radikale J. L. Saxon (den förste folkhögskoleelev som invaldes i Sveriges författarförening) och vänsterliberalen Carl Larsson i By, ungdomsmötenas skald framför andra. Revolten mot bondeskolan började 1903 med skogsarbetaren Gustav Hedenvind-Eriksson som kom till den konservativa folkhögskolan Birka i Jämtland.

  Kap. 6 innehåller också långa namnkataloger avsedda att underlätta vidare studier av skrivande elever i framtida vuxenpedagogisk forskning. En sådan ansats skulle även kunna innebära att elevers och lärares syn på skolformen jämfördes. Åtskilliga folkhögskolelärare har nämligen förlagt romaner eller noveller till folkhögskolemiljö och använt fiktionens form, när de redovisat sina erfarenheter av skolformen. En kort översikt av ”Författande folkhögskollärare” vill påvisa denna möjlighet.

  Vad gäller elevlistorna så finns där åtskilliga exempel på blivande författare, t. ex. Susanna Alakoski och David Ericsson, som tveklöst hör hemma under rubriken arbetarförfattare enligt definitionerna i kap. 1. Men eftersom en tydlig förändring av bildningsvägarna för folkhögskoleelever med författarambitioner ägt rum, har jag funnit det motiverat att även skriva ett avsnitt om ”Skrivarkurser på framryckning”. Vad som avses är de nya skrivarlinjer och -kurser, som i högsta grad visat sig vara attraktiva för just denna kategori av elever. Därmed har en viktig komplettering av verksamheten skett vid drygt ett tjugotal av de 148 svenska folkhögskolorna (2007). Jag försöker skissera denna nyskapande pedagogiska utveckling på skrivkonstens område och karaktärisera pionjärskolorna.

  Skriften avslutas med en omfattande käll- och litteraturförteckning som är uppställd efter bokens kapitelindelning.

  Författaren har slutligen all anledning att tacka en rad uppgiftslämnare och seminariedeltagare: Ann-Marie Laginder, Staffan Larsson, Stefan Petersson och Monika Samuelsson vid Mimer i Linköping, Arne Andersson i Norberg, Gunnar Balgård i Umeå, Monica Borg i Smedjebacken, Kjersti Bosdotter på If Metall, David Ericsson och Per Sundgren i Stockholm, Torgny Karnstedt i Arvika, Kerstin Kieri i Stockholm, Bibbi Rydberg i Ludvika samt folkhögskoleföreträdarna Ann-Mari Bylund på Medlefors, Stewe Claeson på Kungälv, Christina Garbergs-Gunn på Brunnsvik, Ingmar Lemhagen, Arne Sundelin och Ann Abrahamsson på Biskops-Arnö, Lena Mårtensson på Skurup och Bertil Olsson på Skinnskatteberg.

  Uppsala i oktober 2007Lars Furuland

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige
  Ladda ner (pdf)
  omslag
 • 6.
  Laginder, Ann-Marie
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, VUFo. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Wedborn, HelenaLinköpings universitet, Universitetsbiblioteket.
  Sökvägar till folkbildningens historia: Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950)2007Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) är en guldgruva för folkbildare och forskare som söker folkbildningens rötter. Uppdraget initierades av Sigfrid Leander, dåvarande sekreterare för Stockholms Arbetareinstitutsförening. I denna skrift illustreras inledningsvis bibliografins egen historia. Bibliografin bygger på ett unikt material insamlat av Åke K.G. Lundquist, som sedan början av 1980-talet nedtecknat tusentals referenser på handskrivna kort. Han porträtteras i ett andra avsnitt. Det följs av en presentation av bibliografins innehåll och utvecklingen av databasen. Skriften avslutas med tips om hur man söker i databasen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sökvägar till folkbildningens historia: Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950)
  Ladda ner (pdf)
  omslag
 • 7.
  Arvidson, Lars
  Norsk voksenpedagogisk institutt (NVI), Trondheim.
  Mellan rörelse och universitet: folkbildning enligt socialdemokraten Oscar Olsson och liberalen Carl Cederblad2004 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I den nya skriften låter Lars Arvidson läsarna möta både Carl Cederblad och Oscar Olsson, födda under slutet av 1800-talet och verksamma till mitten av 1900-talet. Han låter dessutom dessa framträdande folkbildare ”möta varandra” i en intressant jämförande analys av deras idéer och tankar insatta i sitt samhälleliga sammanhang. Vår förhoppning är att skriften ska bidra till förståelsen av hur den fria och frivilliga folkbildningens samhällsroll har vuxit fram. Författarens syfte är att påminna om att uppfattningarna inte alltid varit så enhetliga som vi ibland föreställer oss. Socialliberalen Carl Cederblad med universitetet som utgångspunkt och socialdemokraten Oscar Olsson med folkrörelsen i centrum väcker frågor om folkbildningens roll som har stor aktualitet även i dagens debatt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mellan rörelse och universitet: folkbildning enligt socialdemokratenOscar Olsson och liberalen Carl Cederblad
  Ladda ner (pdf)
  omslag
1 - 7 av 7
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf