liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Liss, Erik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wennberg, Karl
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Utvärdering av LuMiNk Akademin2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport undersöker LuMiNk Akademin (hädanefter “LuMiNk”) som är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet (LiU), Mirum galleria och Norrköpings kommun. Projektet startades hösten 2015 med niondeklassare från Söderportens skola i Norrköping där elever regelbundet träffar rekryterade studenter från olika programutbildningar på Linköpings universitet med syftet att ge stöd i studierna och inspirera till fortsatta studier. Då Söderportens högstadieverksamhet hösten 2017 flyttade till Klingsborgsskolan följde LuMiNk med och är alltså numera verksamt på Klingsborgsskolan.

  Rapporten har som syfte att kvantitativt utvärdera effekten av projektet samt ge rekommendationer till LuMiNks styrelsegrupp. Data på avgångna elever från Klingsborgsskolan har använts för att skatta huruvida deras betyg, val efter högstadiet samt närvaro påverkats av att gå programmet. Detta görs genom att de elever på Klingsborgsskolan som gått programmet jämförs med de som inte deltagit i programmet. Den mån som eleverna som deltog i LuMiNk (LuMiNk-gruppen) höjt sina betyg relativt de som inte deltagit programmet (kontrollgruppen) tar vi som indikation på vilken effekt som programmet har.

  Resultaten visar att de som gått LuMiNk haft signifikant höjda betyg i ämnena engelska, so, no, svenska som andraspråk samt höjda meritvärden relativt kontrollgruppen. Vi finner dock inte att de som gått LuMiNk höjt sina betyg relativt kontrollgruppen i varken matematik eller i praktiska ämnen.

  LuMiNk-gruppen har under hela terminen högre skolnärvaro än kontrollgruppen men eftersom det inte sker någon noterbar divergering mellan grupperna under terminens gång kan vi inte visa på att LuMiNk lett till högre närvaro i skolan.

  Eftersom ett syfte med LuMiNk är att inspirera till eftergymnasiala studier har vi följt upp hur det gått för elever som tidigare gick ut högstadiet från Söderporten för att på så sätt undersöka huruvida LuMiNk-gruppen i högre grad väljer att gå högskoleförberedande program jämfört med kontrollgruppen. Vi finner att LuMiNk-elever i dubbelt så hög grad väljer högskoleförberedande program jämfört med kontrollgruppen.

  Eftersom LuMiNk är ett program som eleverna själva väljer att söka till kan det förekomma så kallad ’självselektering’. Detta kan exempelvis innebära att redan mer ambitiösa elever väljer att söka LuMiNk, och att den uppmätta relativa ökningen i betyg och frekvens att gå högskoleförberedande program på gymnasiet hade skett även utan LuMiNk. Detta försöker vi att kontrollera för genom att kontrollera för skillnader i elevkompositionen mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen, använda oss av kompletterande statistiska modeller samt genom att jämföra de skattade effekterna med en skapad variabel för förväntad effekt per ämne. Vi bedömer efter ha genomfört dessa tillvägagångssätt att LuMiNk med hög sannolikhet faktiskt bidragit till den relativa skillnaden i betygstrenden mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen.

  Skillnaden i sannolikhet mellan LuMiNk- och kontrollgruppen att välja ett högskoleförberedande gymnasieprogram är behäftat med högre osäkerhet då tillgängliga data inte möjliggör lika omfattande statistiska modeller som för betygsvariabeln. Om vi dock kontrollerar för skillnader i elevkompositionen gällande betyg innan LuMiNk, kön, samt huruvida en elev kom till Sverige under grundskoletiden eller ej kvarstår dock en tämligen stor skillnad i sannolikheten att välja ett högskoleförberedande program (9 procent) mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen.

  Vidare har enkätsvar, närvaro vid LuMiNks läxhjälpstillfällen samt tidigare forskning studerats för att komplettera resultaten från effektstudien. Svaren från enkäterna visar inte på att LuMiNk-eleverna verkar välja att gå till LuMiNk på grund av brister i hemmamiljön, utan snarare att de finner LuMiNk stimulerande. Eleverna rapporterar vidare att de får mycket hjälp med studierna på LuMiNk jämfört med hemma. LuMiNks studiemiljö har eleverna olika åsikter om. Vissa uttrycker att miljön är något för stökig medan andra elever just uppskattar miljöombytet från skolan till en mer avslappnad miljö.

  Statistik på generell skolnärvaro och tidigare forskning som gjorts på läxhjälpsprojekt visar att äldre elever ofta har lägre närvaro och är svårare att locka till deltagande i läxhjälpsprojekt. Det är därför positivt att närvaron på LuMiNk-tillfällena generellt sett är hög samtidigt som ungefär hälften av eleverna på skolan valt att gå LuMiNk. Den höga närvaron bekräftar enkätsvaren att LuMiNk är populärt bland eleverna.

  Tidigare forskning visar på att det inte är självklart att läxläsningsprojekt ger effekt på studieresultat. Vi bedömer att LuMiNks tydliga struktur där eleverna förpliktigar sig att ha hög närvaro och den tydliga kopplingen till skolan bidrar till att LuMiNk tillhör de läxläsningsprojekt som faktiskt visar ha effekt på studieresultaten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utvärdering av LuMiNk Akademin
 • 2.
  Brandén, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Department of Sociology, Stockholm University.
  Bygren, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Department of Sociology, Stockholm University / Institute for Futures Studies, Stockholm.
  School Choice and School Segregation: Lessons from Sweden’s School Voucher System2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how school choice opportunities affect school segregation. Theoretically, free school choice may affect school segregation in different directions, depending on its design, baseline residential segregation, and underlying preferences for separation. Our test case is the Swedish voucher-based free school choice system, and we utilize Swedish population register data that include 13 cohorts of ninth graders, with geocoded information on schools, their socioeconomic and ethnic composition, and the composition of the neighborhoods surrounding the schools. To identify causal effects of school choice opportunities, we treat fixed school areas as the unit of analysis, and we follow these over time to net out time-invariant area-level confounders. Within-area panel estimates indicate segregation based on both ethnic and educational background to be strongly affected by school choice opportunities. Increased choice opportunities lead to increased school segregation, to a large extent because of a higher propensity among native children and children with well-educated parents to attend newly established (non-public) independent schools. The segregating impact of school choice opportunities is uniform across school areas with different socioeconomic and ethnic profiles, but school segregation increases much more in residentially integrated areas as a consequence of an increase in school choice options. The lesson to be learned from the Swedish case is that large scale school voucher systems need to be designed to include mechanisms that counteract the strong segregating forces that such systems appear to produce.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  School Choice and School Segregation: Lessons from Sweden’s School Voucher System
 • 3.
  Kawalerowicz, Juta
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Too many immigrants: what shapes perceptions and attitudes towards immigrants in England and Wales?2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper investigates the link between natives’ residential context, perception of immigration levels and attitudes towards immigrants. We use British Election Study to extract individual level measures for 17,000 respondents in England and Wales and match them with contextual characteristics at the level of Westminster constituency. The paper focuses on three questions: (1) is perception of demographic changes affected by actual growth of the immigrant population? (2) if local context is associated with natives’ attitudes towards immigrants, which immigrant groups are most salient? (3) are base levels and changes in immigrant population affecting anti-immigration attitudes in the same way? We find that local context predicts both perception and attitudes, although individual characteristics seem to play a bigger role. Natives seem to be more sensitive to immigrant groups defined by ethnic criteria, rather than skills or religion. Natives are sensitive to changes of immigrant population but base levels of immigrant population are associated with less frequent reporting of high immigration levels. Similarly, natives are more hostile towards immigrants if they reside in areas where the immigrant population grew rapidly, but higher base levels of immigrant population mitigate this response.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Too many immigrants: What shapes perceptions and attitudes towards immigrants in England and Wales?
 • 4.
  Casini, Lorenzo
  et al.
  University of Geneva, Switzerland.
  Manzo, Gianluca
  CNRS and University of Paris-Sorbonne, France.
  Agent-based models and causality: a methodological appraisal2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Computational agent-based models are entering the toolbox of quantitative sociologists. However, markedly contrasting views still exist as to its capacity to contribute to causally-oriented empirical research. Building on selected works across disciplines ranging from computer science to philosophy, we connect scholarship on causality, mechanisms, and simulation methods, and provide the 15 first systematic discussion on how, if at all, computational agent-based models warrant causal inference. First, we argue that this method can produce causallyrelevant evidence when (and only when) specific conditions are met. Then, we show that data-driven methods for causal inference face analogous challenges. Finally, upon endorsing a pragmatist view of evidence, we defend an approach 20 to causal analysis that combines evidence from agent-based modeling and datadriven methods. This evidential variety lends credibility to causal inference in virtue of drawing on complementary, and equally important, kinds of evidence.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Agent-based Models and Causality: A Methodological Appraisal
 • 5.
  Hedström, Peter
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wennberg, Karl
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Causal mechanisms in organization and innovation studies2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We outline the guiding ideas behind mechanisms-based theorizing in analytical sociology as a fruitful alternative to economics-inspired research on identification of causal effects, and discuss the potential of mechanisms-based theorizing for further development in organization and innovation studies. We discuss the realist stance on providing broader explanations as an identifying characteristic of the mechanism approach, its focus on the dynamic processes through which outcomes to be explained are brought about, and outline theoretical and methodological implications for organization and innovation studies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Causal Mechanisms in Organization and Innovation Studies
 • 6.
  Brandén, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet.
  Birkelund, Gunn Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo.
  Szulkin, Ryszard
  Department of Sociology, Stockholm University.
  Does school segregation lead to poor educational outcomes?: evidence from fifteen cohorts of swedish ninth graders2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We examine the impact of ethnic school segregation on the educational outcomes of students, using Swedish population register data. Through a school fixed effects, family fixed effects, and a two-way school- and family fixed effects design, we adjust for selection effects related to variation in the student composition across schools. The analyses show that students’ grades are relatively unaffected by the proportion of immigrant schoolmates.  However, it has a small negative effect on levels of eligibility for upper secondary school. Furthermore, immigrants’ educational outcomes are weakly positively affected by the proportion of peers with the same national background as themselves.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Does School Segregation Lead to Poor Educational Outcomes?: Evidence from Fifteen Cohorts of Swedish Ninth Graders
 • 7.
  Kim, Phillip H
  et al.
  Babson College, USA.
  Wennberg, Karl
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Croidieu, Grégoire
  Linköpings universitet, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Grenoble Ecole de Management, France.
  Hidden in plain sight: untapped riches of meso-level entrepreneurship mechanisms2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Entrepreneurial action is embedded within a variety of complex social structures, not all of which can be as easily defined or measured as macro-institutional or micro-individual characteristics, but collectively hold rich insights into the actual causal mechanisms influencing action. To address this problem, we call upon researchers to broaden their levels of analysis and direct their focus to mesolevel structures. Although meso-level social structures are widely studied independently, these intermediate levels are seldom integrated into existing multi-level models. We argue that meso-level structures offer untapped riches for enhancing multi-level entrepreneurial mechanisms and discuss how social groups, associations, and other collectives operating at a meso-level can play a more distinct integrative role in between the two ends of the institutional spectrum. To provide practical guidance for pursuing such investigations, we adapt Coleman’s Bathtub model to form a robust framework that integrates micro, meso, and macro levels of analysis. Our framework helps alleviate the shortcomings produced by an overdependence on either solely macro- or micro-level entrepreneurial mechanisms and brings the hidden intermediate level into plain sight.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hidden in Plain Sight: Untapped Riches of Meso-Level Entrepreneurship Mechanisms
 • 8.
  Ylikoski, Petri
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Department o f Social Research, University of Helsinki.
  Thinking with the Coleman boat2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to provide a rational reconstruction of the diagram as a tool for social scientific theorizing. I will show how Coleman uses the diagram and how it can be employed as a tool for theoretical thinking. I will also demonstrate how it can be used to clarify the nature of the micro-macro challenge in social explanation. The structure of the article is as following. Section 2 will describe the diagram and its elements. Section 3 will show various ways in which Coleman used the diagram in his work. Section 4 discusses more systematically issues related to the interpretation of the diagram, and Section 5 will provide a diagnosis of some recent interpretations of the diagram. Finally, Section 6 focuses on some important limitations of the diagram.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Thinking with the Coleman Boat
 • 9.
  Kacperczyk, Aleksandra (Olenka)
  et al.
  Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA.
  Balachandran, Chanchal
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vertical and horizontal wage inequality and mobility outcomes: evidence from the swedish microdata2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Using employer–employee matched data from Sweden between 2001 and 2008, we test hypotheses designed to assess the contingent nature of the relationship between wage inequality and cross-firm mobility. Whereas past research has mostly established that wage inequality increases inter-firm mobility, we investigate the conditions under which pay variance might have an opposite effect, serving to retain workers. We propose that the effect of wage inequality is contingent on organizational rank and that it depends on whether wages are dispersed vertically (between job levels) or horizontally (within the same job level). We find that vertical wage inequality suppresses cross-firm mobility because it is associated with outcomes beneficial for employees, such as attractive advancement opportunities. In contrast, horizontal wage dispersion increases cross-firm mobility because it is associated with outcomes harmful for employees, such as inequity concerns or job dissatisfaction. We further find that the vertical-inequality effect is amplified (mitigated) for bottom (top) different-level wage earners, consistent with the notion that bottom wage earners have the most to gain from climbing job ladders. Similarly, the horizontalinequality effect is amplified (mitigated) for bottom (top) same-level wage earners, consistent with the notion that bottom wage earners are most subject to negative consequences of this inequality. More broadly, the study contributes to our understanding of the relationship  between wage inequality and cross-firm mobility.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vertical and Horizontal Wage Inequality and Mobility Outcomes: Evidence from the Swedish Microdata
 • 10.
  Bird, Miriam
  et al.
  University of St. Gallen, Switzerland.
  Wennberg, Karl
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutet för analytisk sociologi, IAS.
  Why family matters: the impact of family resources on immigrant entrepreneurs’ exit from entrepreneurship2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We integrate insights from the social embeddedness perspective with research on immigrant entrepreneurship to theorize on how family resources influence exit from entrepreneurship among previously unemployed immigrant entrepreneurs. Results from a cohort study of immigrant entrepreneurs in Sweden reveal that family resources are important for immigrants to integrate economically into a country. We find that having family members in geographical proximity increases immigrant entrepreneurs’ likelihood of remaining in entrepreneurship. Further, family financial capital enhances immigrant entrepreneurs’ likelihood of remaining in entrepreneurship as well as their likelihood of exiting to paid employment. Although often neglected in immigrant entrepreneurship studies, resources accruing from spousal relationships with natives influence entrepreneurs’ exit behavior. We discuss contributions for research on entrepreneurial exit, entrepreneurs’ social embeddedness, and immigrant entrepreneurship.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Why Family Matters: The Impact of Family Resources on Immigrant Entrepreneurs’ Exit from Entrepreneurship
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf