liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 3 av 3
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Sjöberg, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Kommuners deltagande i ULF - ur ett skolchefsperspektiv2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Begreppet ”praktiknära forskning” har under senaste decenniet blivit en del av och vedertaget inslag i den utbildningsvetenskapliga forskningen. En betydelsefull start för denna typ av forskning togs när fyra universitet – Uppsala, Göteborg, Umeå och Karlstad – av regeringen gavs uppdraget att planera och genomföra en försöksverksamhet med avsikten att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet, högskolor och kommuner kring det som benämndes som praktiknära forskning. 

  Den femåriga försöksverksamheten 2017-2021 hade som avsikt att stärka skolväsendets och lärar- och förskollärarutbildningens vetenskapliga grund. Vidare var en motivering att pröva och utveckla modeller för bedriva forskning som skulle förbättra undervisningen i skolan och förskolan. Försöksverksamheten förlängdes 2021 till att fortsätta under ytterligare 3 år (till och med 2024).

  Universiteten och högskolorna organiserades och inordnades i så kallade noder, fyra till antalet. Linköpings universitet ingår i Karlstadsnoden (där även Karlstads universitet, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad ingår). Totalt är 25 lärosäten involverade i de fyra nodernas verksamhet. 

  Regeringen tillsatte 2017 en utredare vars uppgift var att kartlägga och redogöra för befintlig samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän och föreslå åtgärder för att en hållbar samverkan mellan institutioner som bedriver lärarutbildning och huvudmän inom skolväsendet. Utredaren föreslog bland annat att skolhuvudmännens roll skulle stärkas, att stärka stödet för en skola på vetenskaplig grund (SOU 2018:19; s. 13-14). Tanken om ett nära samarbete har också lett till att man också har velat benämna företeelsen som samverkansprojekt.

  LiU anslöt sig till ULF-projektet 2017 med avsikten att tillsammans med skolhuvudmän (kommuner och fristående skolor) pröva modeller för praktiknära forskning. Egna forskningsmedel utgick dock inte förrän 2019 till LiU varför det först var då man kunde genomföra egna projekt. LiU inbjöd totalt 14 kommuner (de 13 östgötska och 1 småländsk) till ett samarbete som avsågs vara nära och långsiktigt. Under 2019 skapades två olika modeller för denna forskning och benämndes som modell 1 och modell 2. Modellerna ligger på olika organisatoriska nivåer och ses därför som kompletterande. Modell 1 är projektansökningar som bygger på att huvudmännen beskriver sina behov av kunskap och forskning och som bedrivs, om de beviljas, under 2 år. Modell 2 bygger i huvudsak på lärares problemställningar och är grundade i den egna praktiken och bedrivs under 1 år. Flera projekt startades inom båda modellerna och har hittills genererat forskning och publiceringar av resultaten. (I bilaga 1 finns en översikt av pågående, slutförda och nyligen påbörjade projekt.)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kommuners deltagande i ULF - ur ett skolchefsperspektiv
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 2.
  Samuelsson, Marcus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Thorsten, AnjaLinköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Ledarskap för lärande2022Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ledarskap för lärande handlar om det som är lärares viktigaste uppdrag, nämligen att leda undervisning, det vill säga det didaktiska ledarskapet (se Samuelsson et al., 2020. Didaktiskt ledarskap handlar om att ha elevers lärande i fokus vid planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Det handlar om att skapa arbetsro och upprätthålla elevers uppmärksamhet samtidigt som det finns ett genomtänkt didaktiskt upplägg som gör att eleverna lär och utvecklas så långt som möjligt. Att leda eleverna till lärande är både givande och inspirerande, men också svårt och utmanande. Lärares förmåga att leda undervisningen är avgörande för elevers lärande, och trots att frågan ständigt diskuteras av lärare, utvecklingslärare, rektorer, skolledare och forskare finns det fortsatt behov av ytterligare studier, just därför att frågan är så komplex. Kanske var det därför som tre kommuner valde att fokusera på just lärares förmåga att leda elever till lärande när de skulle delta i det praktiknära forskningsprojekt som har resulterat i den här rapporten. 

  I rapporten beskrivs ett tvåårigt forskningsprojekt inriktat mot Ledarskap för lärande. Projektet är en del i den nationella försöksverksamheten ULF som står för utveckling, lärande och forskning (Ulf-avtal, 2021). Två forskare från Linköpings universitet har samarbetat med åtta medforskande lärare från Mjölby, Norrköpings och Söderköpings kommun. De båda forskarna har lång erfarenhet av att själva arbeta som lärare. De arbetar nu på Linköpings universitet med forskning och utbildning. Deras forskningsområden kompletterar varandra. En av dem är inriktad på ledarskap och den andra på didaktik, och båda intresserar sig för hur dessa forskningsområden kan sammanflätas. De medforskande lärarna har lite olika roller i sina kommuner. Alla är lärarutbildade och arbetar med undervisning. Några av dem har ordinarie lärartjänster, med viss tid för skolutveckling och handledning av kollegor, andra har som huvudsyssla att handleda andra lärare på olika skolor i kommunen.

  De medforskande lärarnas arbete i sina kommuner var utgångspunkten när forskningsområdet skulle avgränsas. Deras skolledare hade valt det övergripande området, ledarskap för lärande, och utsett dem som medforskare, eftersom de var erkänt skickliga lärare som på olika sätt också arbetade med och intresserade sig för skolutveckling. Eftersom de medforskande lärarna i olika utsträckning inte bara arbetade med att undervisa själva, utan även med att stötta andra lärare i sin lärarroll, beskrev de utmaningar som handlade om hur lärare kan stöttas i att utveckla nya strategier för att leda för lärande. Detta praktikgrundade behov utgjorde ett första underlag för forskningsgruppens arbete. 

  För att kunna stötta lärare i deras didaktiska ledarskap blir det viktigt att definiera vad det är. Tidigare forskning är ofta uppdelad i ledarskapsforskning och didaktisk forskning, men i lärares dagliga praktik är dessa båda fält sammanvävda (Samuelsson et al., 2021). Det finns därför ett behov av att öka kunskapen om vad didaktiskt ledarskap innebär, för att sedan kunna använda den kunskapen för att stötta lärare i deras förmåga att leda undervisning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ledarskap för lärande
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 3.
  Thorsten, Anja
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Slutrapport ULF: Försöksperioden 2019-2021 vid Linköping universitet2022Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Linköpings universitet har deltagit i ULF, en nationell försöksverksamhet om praktiknära skolforskning. ULF står för utveckling, lärande och forskning och inleddes med en nationell försöksperiod från 2017 till 2021.  Under försöksperioden har landets 25 deltagande lärosäten varit indelade i fyra noder. De olika noderna har letts av Karlstad, Göteborg. Umeå och Malmö universitet. Linköpings universitet (LiU) har, tillsammans med Högskolan i Halmstad, Högskolan väst och Karlstad universitet (KaU), ingått i Karlstad-noden. De två första åren (2017-2018) fördelades inte ULF-medlen ut till de ingående universiteten i noden, utan enbart Karlstad utprovade då olika modeller för praktiknära forskning. Från och med 2019 har medlen fördelats till alla lärosäten i noden. Det innebär att arbetet med ULF vid Linköpings universitet har på gått mellan 2019 och 2021, det vill säga i tre år. Mellan 2022 och 2024 kommer en ny försöksperiod att genomföras. Den kommer att ha samma organisatoriska uppdelning i noder som tidigare. Därefter genomförs förändringar avseende nodindelningen och även avseende andra aspekter av ULF. Dessa baseras på de erfarenheter som görs under de båda försöksperioderna. I denna rapport redovisas samlade erfarenheter av den första försöksperioden. Dessutom ges projektspecifika beskrivningar av de praktiknära forskningsprojekt som har genomförts eller håller på att genomföras inom ramen för ULF under åren 2019-2021. Rapporten är skriven av projektledare Anja Thorsten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Slutrapport ULF
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
1 - 3 av 3
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf