liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Recension: Kautonen, Maria & Kuronen, Mikko, 2021: Uttalsinlärning med fokus på svenska.2023In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 1, p. 231-234Article, book review (Refereed)
 • 2.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Academic Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ydringer, Emeli
  Uttalsundervisning på sfi2023In: VenueArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vuxna andraspråksinlärare talar ofta språket med en brytning, men det behöver inte betyda att det är svårt att förstå talaren. För att undvika missförstånd i kommunikation är ett begripligt uttal nödvändigt. Därför är explicit uttalsundervisning viktigt. Många lärare menar att det är svårt att undervisa i uttal och lägger därför mera tid på andra moment i sin undervisning. Efter att ha fått mera kunskap och didaktiska verktyg, i ett samarbete mellan lärare och forskare i ett ULF-projekt, har lärare nu fått en ny insikt om viken av uttalsundervisning och integrerar det i sin undervisning på olika nivåer. De menar också att eleverna fått en ökad medvetenhet och förståelse för vikten av ett förståeligt uttal vilket kommer att bidra till ett bättre och tydligare uttal.

 • 3.
  Tergujeff, Elina
  et al.
  Jyväskylä universitet, Finland.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Förståelighetsperspektiv på finlandssvenskars vanliga uttalsdrag i engelska2022In: Puhe ja kieli / Tal och språk / Speech and Language, ISSN 1458-3410, E-ISSN 2342-7213, Vol. 3, p. 239-256Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker uttalsdrag som kan förorsaka missförstånd i finlandssvenska tonåringars uttal av engelska. Det finns viss kunskap om utmaningar finlandssvenskar möter när de lär sig det engelska uttalet, men mycket få empiriska studier som undersöker vilka uttalsdrag som faktiskt orsakar missförstånd. För att undersöka detta användes inspelningar av tonåringar vars förstaspråk var finlandssvenska. De läste in konstruerade meningar med utvalda uttalsdrag som kan förväntas orsaka missförstånd. Ett lyssnartest genomfördes med tonåringar (n = 48) vars förstaspråk var engelska. Resultaten visar att de förekommande uttalsdragen ledde till varierad grad av missförstånd hos lyssnarna. Av de undersökta uttalsdragen var det framför allt avsaknad av frågeintonation, felaktigt uttal av /θ, ð, v/ och när <y> uttalades som affrikatan /ʤ/ som orsakade mest frekventa missförstånd. En slutsats är att dessa uttalsdrag bör prioriteras i engelskundervisning för finlandssvenskar, medan skillnaden mellan /i–ɪ/ och uttalet av ordfinalt /z/ inte visade sig vara lika viktigt för förståeligheten och därför inte behöver lika mycket uppmärksamhet i uttalsundervisningen i engelska.

 • 4.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vuorenpää, Sari
  Stockholms universitet, Sverige.
  Modersmålslärares roller i ljuset av the Third Space Theory2022In: Språklig mångfald [Linguistic diversity]: Rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23-24 april 2020 [Papers from the ASLA symposiumin Gothenburg, 23–24 April, 2020] / [ed] Stina Ericsson, Inga-Lill Grahn, Susanna Karlsson, Göteborg: ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap , 2022, p. 260-274Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utifrån några modersmålslärares berättelser innehåller undervisningen i modersmål inte enbart språkundervisning. Här skapas även relationer mellan elever, föräldrar och modersmålslärare som ofta delar erfarenhet från kulturer, språk och skolsystem utanför Sveriges gränser. Modersmålslärarna har erövrat kunskap och erfarenhet från den svenska skolkontexten och samhället, vilket för många, åtminstone till en början, är nytt och obekant. Lärarna och undervisningen i modersmål blir då ett mellanrum, ett tredje rum, för eleverna där det kända från hemmiljön, språk och kultur, möter det nya från den svenska skolan. Utifrån ett fokusgruppsamtal med fem modersmålslärare appliceras teorin om the third space där de själva lyfter fram sina olika roller som lärare och som länk och stöd för elever och föräldrar. Lärarna samtalar också om hur eleverna kan känna att de inte riktigt tillhör någon kultur och detta kan relateras till begreppet third culture kids.

 • 5.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Pronunciation teaching for adult L2 learners2022In: Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2022 / [ed] Elena Babatsouli, 2022, Vol. 1, p. 98-103Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Pronunciation teaching was in focus for a one-year school project in whichteachers in the program Swedish for immigrants (SFI) and one researcher participated. SFIis an education program at different levels in Swedish for adult immigrants with differentmother tongue, education, and school background, from no schooling to highly educated.The teachers expressed they needed more knowledge about how to teach Swedishpronunciation, especially for those who have studied the language for a while without anyclear progression, students with a fossilized pronunciation. The students’ knowledge ingrammar and vocabulary has reached a more advanced level than pronunciation. The aimof this collaborative project was to increase the teachers’ knowledge and awareness ofpronunciation teaching, to discuss didactic methods for implementation in classrooms atdifferent levels. This was also an opportunity for the researcher to discuss theoreticalaspects of pronunciation and how to implement research results in the Swedish languagelearning classroom for adults. Field notes from classroom observations, discussions andpersonal interviews constitutes the material for this presentation. We had discussions,interviews and meetings at the school or by using the digital platform Zoom. At the end ofthe project time, teachers report they are more motivated and self-esteemed in theirteaching of Swedish pronunciation. Their teaching is more explicit, sometimes includingindividual training, using didactic methods with the intention of focusing on prominentfeatures important for learner with different language backgrounds to achieve anintelligible pronunciation. One conclusion of the project is that more knowledge andimplementation of didactic training about pronunciation teaching is of importance foractive and future teachers in Swedish as a second language for adult learners.

 • 6.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kuronen, Mikko
  Jyväskylä University, Finland.
  Nyyssönen, Valtteri
  Jyväskylä University, Finland.
  The impact of a short auditory training on L2 pronunciation in languages with different orthographic depth2022In: ISAPh2021. The 3rd International Symposium on Applied Phonetics, Baixas, France: The International Speech Communication Association (ISCA), 2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is sometimes assumed that the pronunciation of an L2 is more predictable and thus easier to learn if its orthography is transparent. This study aims to find out whether this assumption holds true in the first stages of L2 learning in languages with different orthographic depth. The study also examines the effect that a short auditory training (supported by simultaneous orthographic input) has on L2 pronunciation. A central finding was that the pronunciation of an L2 with a transparent orthography was not easier to learn for a naïve learner when compared to an L2 with an opaque orthography. A second finding was that even a short period of auditory training can introduce a significant improvement of a naïve L2 learner’s speech. Further, the results show that mimicking one specific native speaker could be an effective strategy for pronunciation learning. This method should be studied in more detail in future research.

 • 7.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lindström, Eva
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  The writing process of bilingual students with focus on revisions and spelling errors in their final texts2022In: Languages, E-ISSN 2226-471X, Vol. 7, no 1, article id 61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on writing that focuses on what writers do when they compose shows that processes such as planning, transfer to writing and editing are recursive and affect the writing process of first and second language writers differently. To our knowledge, what has yet to be explored in research is the writing process of young bilingual students. The present study focused on the revisions and spelling errors made by 9-year-old bilingual students during a writing activity in their L2. Details about the writing process (e.g., revisions) were taken from statistics registered in the keystroke logging program ScriptLog and were analyzed both quantitatively and qualitatively. Results from the quantitative analysis show that the mean proportion of the students revisions is relatively low compared to results in previous research. The qualitative analysis showed both surface and meaning changes; the latter were found at both the micro- and macrostructural levels. Bilingual students exhibit a creative writing process in which several meaning changes occur in a language (in this case Swedish) that they are particularly competent in. The spelling error analysis indicated that the bilingual students make the same type of spelling errors as monolingual students in their initial stages of learning to write.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Uttal, fonologi och skrivande hos flerspråkiga yngre elever2022In: Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov / [ed] Diana von Börtzell-Szuch, Sari Vuorenpää, Malmö, Sweden: Gleerups Utbildning AB, 2022, 1, p. 53-79Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idag är de allra flesta individer flerspråkiga och många talar mer än ett språk på olika nivåer. I begreppet 'språk', som handlar om överföring av information, kan vi använda oss av talspråk, skriftspråk, kroppsspråk och bildspråk. Vi lär oss talspråket tidigt som en naturlig utveckling och förstår att muntlig kommunikation är viktig mellan människor. För många barn sker inlärningen av mer än ett språk parallellt, framför allt som om flera språk talas i hemmet. För lite äldre barn och vuxna sker tal- och skriftspråksinlärningen samtidigt när ett nytt språk lärs in efter att modersmålet är etablerat. Utvecklingen av talspråket sker i sociala kontexter där språket används, men för utveckling av skriftspråket är explicit skrivundervisning ofta nödvändig för att eleven ska förstå relationen mellan talspråk och skriftspråk. I det här kapitlet presenteras förhållandet mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) i det svenska språket och hur uttalet hos flerspråkiga individer kan påverka stavningen av svenska ord. Texter skrivna av yngre flerspråkiga elever ligger till grund för en analys av stavfel som delas in i olika kategorier utifrån tidigare studier om hur stavningsförmågan utvecklas hos enspråkiga svenska elever. Kunskap om vilka stavfel som är vanliga hos yngre elever samt vilka som kan härledas till elevens förstaspråk är värdefull för lärare i läs- och skrivundervisningen och kan bidra till utveckling av didaktik i klassrummet.

 • 9.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vuorenpää, Sari
  Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Vi är ju en "svensk skola": Lärares samtal om flerspråkighet på en svensk utlandsskola2022In: ASLAs skriftserie, ISSN 1100-5629, no 29, p. 79-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  På flera platser i världen erbjuds utbildning på svenska utlandsskolor. I Spanienfinns sju svenska statsbidragsberättigade skolor. Undervisningsspråk och i vilkenutsträckning olika språk används på skolorna varierar. Syftet med föreliggandedelstudie är att öka kunskapen om lärarnas och skolledningens uppfattning omflerspråkighet och hur kollegiet vid en svensk skola i Spanien tillsammansresonerar om hur de olika språken används och synliggörs i skolmiljön. På denaktuella skolan bedrivs undervisningen i första hand på svenska respektive finska.Skolan följer de svenska läroplanerna, men undervisning i de finska klassrummenanpassas även till viss del utifrån de finska styrdokumenten. Ettfokusgruppsamtal ligger till grund för delstudien och resultaten visar att kollegietoch skolledningen är överens om att det är en flerspråkig skolmiljö, därpersonalen och eleverna talar flera språk, men de uttrycker det på olika sätt. Ivilken grad denna flerspråkiga potential utnyttjas på skolan råder det delvis delademeningar om utifrån olika tankar om vad flerspråkighet innebär i just den aktuellaskolmiljön.

 • 10.
  Slotte, Anna
  et al.
  Helsingfors universitet.
  Rejman, Katarina
  Stockholms universitet.
  Wallinheimo, Kirsi
  Helsingfors universitet.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish.
  Arbete med skönlitteratur i svenskundervisningen: två lärarstudenter reflekterar2021In: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden. / [ed] Lennart Jølle, Ann Sylvi Larsen, Hildegunn Otnes, Leiv Inge Aa., Oslo: Universitetsforlaget, 2021, 1, p. 151-171Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim is to study how subject teacher students reflect on fiction textsused in L1 (Swedish) lessons. The material consists of the students’ recorded preand post-reflections with their didactics supervisor during their practice in Swedenand Finland. The analyses show that the emphasis in the students’ reflections shiftsfrom teaching as representation during the pre-reflection guidance to teaching asinteraction and teaching as experience during post-reflection guidance.

 • 11.
  Rejman, Katarina
  et al.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish.
  Ett drömspel: En lärarstudent utmanar gymnasieelever att tolka Strindberg2021In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 15, no 2, p. 45-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we follow a student teacher who has been given the assignment in her first schoolplacement to work with August Strindberg’s A Dream Play, in Year 2 of upper secondary school.The class she is teaching consists of 22 boys in the technology programme. Her challenge, as sheherself expresses it, is how to get the pupils to experience A Dream Play as a meaningful text thatconcerns them and their lives. The theoretical frame of reference consists of theory of literatureinstruction, and a model of investigative-oriented literature instruction is used in the analysis toshow how the teacher student carries out instruction and challenges the pupils to use different kindsof interpretative strategies. The results indicate that this instruction involves a number of featuresthat characterise such literature teaching practice, for example, by giving pupils opportunities toconnect their own experiences to Strindberg’s play, and having them use their own interpretationsand experiences to create a video. In this way, the instruction becomes situated in the classroomcontext and has an aesthetic and creative dimension. The pupils are also challenged to do a closereading of an excerpt and try out their interpretations in dialogue with their classmates.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish.
  Abelin, Åsa
  Göteborgs universitet, Gothenburg, Sweden.
  Intelligible pronunciation with and without picture context2021Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish.
  Kuronen, Mikko
  Department of Language and Communication Studies, University of Jyväskylä, Finland.
  Nyyssönen, Valtteri
  Department of Language and Communication Studies, University of Jyväskylä, Finland.
  The impact of a short auditory training on L2 pronunciation in languages with different orthographic depth2021Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Uttal - en utmaning i läromedel för sfi2021Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  L3 acquisition and teaching2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lärares reflektioner om uttalsundervisning i svenska som andraspråk2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish.
  Vuorenpää, Sari
  Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Modersmålslärare - så mycket mer än språklärare2020Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Vuorenpää, Sari
  et al.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Communication, Literature and Swedish. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Modersmålslärare: så mycket mer än språklärare2020In: Modersmål, minoriteter och mångfald: i förskola och skola / [ed] Boglárka Straszer & Åsa Wedin, Studentlitteratur AB, 2020, 1, p. 303-329Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Vuorenpää, Sari
  et al.
  Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  Duek, Susanne
  Karlstad universitet, Karlstad, Sweden.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature.
  Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige2019In: Nordic Journal of Literacy Research, E-ISSN 2464-1596, Vol. 5, no 3, p. 49-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Den här studien handlar om en nyanländ elevs möte med svensk skola och kartläggningen av hennes litteracitet. Studien är en deskriptiv fallstudie inspirerad av etnografiska principer med bland annat videoinspelningar av kartläggningssamtal. I de inspelade samtalen deltar en elev, en förälder, tolk samt en kartläggare. Under samtalen ställs en stor mängd frågor men det ges inte mycket tid eller utrymme för utvecklande av svar, fördjupande frågor eller följdfrågor. Eleven ifråga kan tala flera olika språk och har haft såväl franska som arabiska som undervisningsspråk då hon har gått fem år i skola innan hon anlände till Sverige. Elevens tidigare erfarenheter av undervisning i litteracitet tycks vara begränsad till högläsning samt att skriva av text som läraren skriver på tavlan. Det blir därför svårt för henne att förstå frågor som kartläggaren ställer i samband med textläsning och textanalys under kartläggningen. I flera avseenden föreligger relativt stora skillnader mellan elevens tidigare skolerfarenheter och praktiken i skolan som väntar henne i Sverige.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Texten växer fram - om skrivprocessen hos elever i årskurs 32019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 65-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att skriva en text är en process som består av flera olika delar – planering, skrivande, revidering, ordval, grammatiska strukturer med mera (Wengelin 2008). De texter lärare får i sin hand för läsning och bedömning är en slutprodukt som eleven arbetat med på olika sätt under en begränsad tid. Ofta vet inte läraren vilka processer texten genomgått när den växt fram från idé till färdig produkt. Genom att använda loggningsprogrammet ScriptLog (Strömqvist, Holmqvist, Johansson, Karlsson & Wengelin 2006) är det möjligt att få en större förståelse för själva skrivprocessen. Skribentens skrivtid, antal tangentnedslag, redigeringar, flyt i skrivandet och pauser, både längd och plats i texten, loggas och kan sedan studeras och analyseras. Som underlag för den studie som här presenteras finns några texter skrivna av elever i årskurs 3, ålder 9–10 år. Det är 18 texter skrivna av 12 olika elever vid ett par olika tillfällen.

  Eleverna, vars texter används i den här studien, går på en skola där många språk talas. Alla utom två av de tolv medverkande eleverna har minst en utlandsfödd förälder och använder ett eller flera språk förutom svenska dagligen i hemmet. Alla texter är skrivna på svenska, vilket innebär att de flesta eleverna producerat texter på ett språk som inte med självklarhet är deras starkaste språk. Texterna är en del av det material som samlades in från elever i ett par olika klasser och årskurser på en och samma skola inom ramen för ett större projekt vid Linnéuniversitet (Lindgren, Svensson & Zetterholm 2015).

  Download full text (pdf)
  Texten växer fram - om skrivprocessen hos elever i årskurs 3
 • 21. Haslam, Mara
  et al.
  Zetterholm, Elisabeth
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  The role of consonant clusters in English as a lingua franca intelligibility2019In: Proceedings of the 10th Annual Prnunciation in Second Language Learning and Teaching Conference / [ed] Levis, J., Nagel, C. & Todey, E., Iowa: Iowa State University Press, 2019, p. 276-284Conference paper (Refereed)
 • 22.
  Zetterholm, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Abelin, Åsa
  Göteborgs universitet, Sweden.
  Ungrammatical prosody does not hinder positive evaluations2019In: Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences / [ed] Sasha Calhoun, Paola Escudero, Marija Tabain & Paul Warren, Australasian Speech Science and Technology Association Inc , 2019, p. 2164-2168Conference paper (Refereed)
1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf