liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Petersson, Gunilla
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Osvaldsson, Karin
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Narrativ analys2020In: Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför? / [ed] Magnus Dahlstedt, Sabine Gruber, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020, Vol. Sidorna 143-156, p. 143-156Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fundera på hur många gånger du bara under den du läser detta kapitel har berättat en historia. Ringde du en vän för att tala om vad du gjorde under helgen? Eller har du kanske skrivit ett inlägg på sociala medier? Människors värld är fylld av berättelser, så kallade narrativ. Vi berättar hur saker hänger ihop, vad som hänt först och vad som kommer efter. Narrativ analys innebär att metodologiskt arbeta med att analysera såväl enskilda människors som olika institutioners berättelser.

 • 2.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utbrändhet som arbetsskada: Försäkringspraktik och arbetsskadeidentitet2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the late 1990s, burnout became a common diagnosis for stress relatedillnesses in Sweden. With the introduction of the burnout diagnosis, the claims for compensation from the occupational insurance system, Arbetsskadeförsäkringen, for mental injuries (where burnout is included) increased dramatically. The new diagnosis led to not only a new type of occupational injury but also a new type of insurance claimants, women in white-collar positions.

  This study is based on analysis of the documents pertaining to 48 cases of occupational injury claims. These documents cover the all stages fromapplication to decision, and in some cases appeals to higher authorities. First, the assessment process in the Social insurance Agency is studied; of special interest are the medical examination and the power of the medical profession in the insurance practice. In the next step, the claims stories of individual applicants are analyzed according to the different stages in the assessment process.

  The results indicate that cases of burnout have a higher rejection rate from the insurance than cases of other mental illnesses; only 12 % of the claims are granted. Women’s claims as well as white-collar workers’ claims are granted more often than those of men and blue-collar workers.

  When forming its decision the agency accord special weight to the assessment provided by the medical expert associated with the Social Insurance Agency (försäkringsläkaren). In every case the decision by the agency follows the expert’s advice. In many cases the medical expert makes use of a kind of masternarrative to assess the injury as burnout. According to this master-narrative, burnout is caused by demands of emotional engagement in certain helping professions.

  In the documents, individual claimants describe their illness and how they became ill in a narrative format. They often attribute their illness to the stress caused by changes or disruptions in the workplace. In cases where the claim is rejected, half of the claimants communicate further with the agency. These claimants often express feelings of disappointment. When their illness is not seen as an occupational injury, claimants feel rejected also morally. Burnout as an occupational injury becomes a sought-after moral distinction, a mark for those who suffer without blame.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Bredmar, Margareta
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Davidson, Bo
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Leinhard, Hanna
  Linköpings kommun.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pengarna, barnen och livet: en kvalitativ studie av familjer med sammansatta problem och deras möte med socialtjänsten: familjer i socialtjänsten - ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 22014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Familjer i socialtjänsten bedrivs av FoU-Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete i samarbete med medlemskommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet. Projektet bygger också på ett nära samarbete med det norska nationella forskningsprojektet Det nye Barnevernet, som leds av Nordlandsforskning, Bodö. Projekt är organiserat enligt en interaktiv design som syftar till ett nära samspel mellan forskning och praktik. Detta yttrar sig i att projektgruppen, förutom en projektledare och tre forskare, omfattar nio socialsekreterare som gör del av sin tjänst som medforskare i projektet.

  Projektet syftar övergripande till att öka kunskapen om vilka familjer som har kontakt med socialtjänsten och familjernas och barnens levnadsvillkor. Projektet syftar också till att öka kunskapen om hur familjerna upplever mötet med socialtjänsten och de insatser som ges. Vidare är syftet att kunna bidra till utveckling av det sociala arbetet med barn och familjer i de deltagande kommunerna.

  Projektet startade 2010 pågår till och med 2014 och genomförs i tre faser. Den första fasen omfattade 202 familjer med barn aktuella inom socialtjänsten i de medverkande kommunerna, och  baserades på intervjuer med föräldrarna samt data som samlats in om familjerna genom deras handläggare på de aktuella socialkontoren. Fokus i intervjuerna var familjernas livssituation och behov, upplevelser av mötet med socialtjänsten och de stödinsatser som ges. Projektets andra fas innebar en fördjupad analys av 30 familjer med en sammansatt problematik vilka valdes ut ur gruppen som medverkade i den första fasen. Datainsamlingen genomfördes i form av livsloppsintervjuer med föräldrar och intervjuer med ett mindre urval av barn, intervjuer med socialarbetare samt en avslutande uppföljande telefonintervju med föräldrar. Den tredje fasen, som pågår i skrivande stund, syftar till att på basis av kunskaper från projektet stimulera utvecklingsarbete av kommunernas sociala arbete med familjer. I föreliggande rapport redovisas analyser av livsloppsintervjuerna med föräldrarna samt den uppföljande telefonintervjun i fas 2.

  Syftet i föreliggande rapport är att belysa livssituationen för de familjer som har en sammansatt problematik samt att få en bild av vilka faktorer som har betydelse för familjernas förutsättningar att dra nytta av socialtjänstens arbete. Syftet har brutits ned i fyra frågeställningar: Hur beskriver föräldrarna sin uppväxt och sina livsvillkor? Vilka utmaningar och förutsättningar karaktäriserar familjerna? Hur upplever föräldrarna mötet med socialtjänsten och de stödinsatser som ges? Vad kännetecknar de familjer som kan, respektive inte kan, dra nytta av socialtjänstens insatser?

  Den teoretiska ramen i rapporten utgår från socialt kapital, forskning om socialt arbete och dess förutsättningar och vad utsatthet kan innebära i en välfärdsstat i förändring. Utfallet av livsloppsintervjuerna diskuteras avslutningsvis i relation till denna teoretiska ram. I intervjumaterialet utkristalliseras olika mönster kring föräldrarnas berättelser om sina erfarenheter och sin livssituation och hur deras tillvaro har kommit att gestalta sig. Dessa erfarenheter bildar grund för fem kategorier som benämns familjetyper och som presenteras i kapitel 5, nämligen:

  1. Traumatiska händelser i förälderns egen barndom (n = 11)
  2. Traumatiska händelser i vuxen ålder (n = 10)
  3. Tidigare långvarigt missbruk (n = 2)
  4. Problem med barnet i pubertetsåldern (n = 3)
  5. Barnets funktionshinder (n = 4)

  Resultatet visar att familjetyperna 1 – 3 uppvisar vissa gemensamma drag, exempelvis har föräldrarna större problematik kring egen fysisk och psykisk ohälsa, flertalet är ensamstående och har en knaper och ansträngd ekonomi och föräldrarna står idag utanför arbetsmarknaden. Överlag har dessa föräldrar brister i sitt sociala nätverk, och i de fall ett nätverk med släkt och vänner finns, ger det ingen avlastning beträffande barnen.

  I familjetyperna 4 och 5, är livsvillkoren och livssituationen märkbart annorlunda. Föräldrarna är här, som regel, förankrade på arbetsmarknaden med fasta anställningar och de har högre utbildning jämfört med föräldrarna i familjetyp 1 – 3. De har ett fungerande socialt nätverk som också ger avlastning beträffande barnen, vilket ger föräldrarna tid till återhämtning. Dessa föräldrar, vilket särskilt gäller familjetyp 5, har också ekonomiska resurser som ger dem möjligheter att hantera och bekosta familjens behov av aktiviteter och ett eget mer bekvämt boende. Vidare har samma livsloppsintervjuer analyserats med fokus på hur föräldrarna uppfattar socialtjänsten och den hjälp de fått. Utfallet av denna analys redovisas i kapitel 6 och innebär grovt att familjetyperna 1 – 3 har en mera negativ uppfattning om socialtjänsten och den hjälp de får jämfört med familjetyp 4 och 5.

  I den uppföljande intervjun med föräldrarna har frågor om insatser de senaste 2 – 3 åren ingått, och om insatserna hjälpt samt om föräldrarna önskar mer hjälp och i så fall vilken hjälp. Familjetyp 1 – 3 har i högre grad erhållit insatser till föräldrarna samt att barnen placeras i högre grad jämfört med familjetyp 4 och 5. Familjetyp 1 – 3 uppger också att insatserna hjälper i lägre grad jämfört med familjetyp 4 och 5, samt att man även fortsättningsvis önskar mer hjälp både till vuxna och barn jämfört med familjetyperna 4 och 5 som önskar mera hjälp till barnet.

  Slutsatsen är att de mest utsatta familjerna, det vill säga familjerna med de största och mest sammansatta problemen och med de minsta resurserna, är de som upplever sig ha blivit minst hjälpta av socialtjänstens insatser. Avslutningsvis diskuteras möjliga implikationer för socialtjänstens arbete med denna typ av familjer, t.ex. vad gäller att kunna betrakta familjens problem ur ett helhetsperspektiv som även omfattar strukturella faktorer i relation till familjens sociala kapital, att kunna välja och samordna stödinsatser på ett bättre sätt, samt att utveckla socialarbetarens roll och funktion mot att kunna vara ett ombud och en röst för familjen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse2012In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 49, no 3, p. 211-226Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Burnout as occupational injury and narrative of resistance

  During the last years of the 1990s and the first of the 2000s, burnout was a common diagnosis for sick listing in Sweden. That burnout is directly related to working life was acknowledged by medical experts as well as in social debate. The number of applications for occupational compensation due to social and organisational factors in work rose from a very modest degree to nearly a forth of the claims among occupational diseases.

  In this article 48 individual claims for compensation in cases of burnout as occupational disease are analysed as narratives of resistance. In this respect they are seen as alternative accounts of risk in working life, but also as narrative about resistance. The concept, narratives of resistance, is used to understand the claimants’ argumentation for rights to compensation, as well as how the claimants draw upon public narratives of societal transformation to understand how they themselves have become ill from occupations that normally are not thought to be hazardous.

   

 • 5.
  Ståhl, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Swedish Rehabilitation Professionals’ Perspectives on Work Ability Assessments in a Changing Sickness Insurance System2011In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 33, no 15-16, p. 1373-1382Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: This article analyses Swedish rehabilitation professionals’ perspectives on how changed sickness insurance regulations will affect their practice and cooperation, with a special focus on work ability assessments.

  Method: Two groups of representatives (n=15) from different organizations involved in rehabilitation and return-towork met 7 times to discuss their practice from a cooperation perspective. The groups worked with a tutor according to a problem-based methodology to discuss how their practice is influenced by new structures for cooperation. The material was analysed inductively using qualitative content analysis.

  Results: The results show that work ability assessments are often made without considering work characteristics. Officials at the Social Insurance Agency do not consider themselves competent in assessing work ability. The basis for decisions of eligibility for sickness benefits is thus weak, which is troublesome from a legal perspective. The officials do not cooperate with employers or occupational health services in work ability assessments.

  Conclusions: Recent policy changes calls for comprehensive cooperation between the insurance system, health care, employment services and employers. This study shows that there are flaws in this cooperation. The design of the system is in conflict with the policy ambition of increasing return-to-work, because it disregards employers as cooperation partners.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ståhl, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  A Matter of Trust?: A Study of Coordination of Swedish Stakeholders in Return-to-Work2010In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 20, p. 299-310Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction Stakeholder cooperation in return-to-work has been increasingly emphasized over the last years. However, there is a lack of empirical studies on the subject. This study explores different public stakeholders' experiences of participating in Coordination Associations (CAs), a Swedish form of structured cooperation in return-to-work. The aim of the study is to determine the impact of stakeholder interests on the prerequisites for cooperation. Methods Thirty-five representatives from two CAs in eastern Sweden were interviewed regarding the aim, structure and strategies for their common work. Results Stakeholders' actions are to a high degree determined by their institutional preferences and self-interest. In the CAs, the motives for cooperation differ, and although these differences supposedly could be overcome, they are in fact not. One of the stakeholders, the Public Employment Service, limit its interest to coordinating resources, while the other three wishes to engage in elaborated cooperative work forms, implying the crossing of organizational borders. This discrepancy can largely be attributed to the difficulties for representatives from state authorities in changing their priorities in order to make cooperation work. Conclusions Stakeholders' interests have a high impact on the prerequisites for cooperation in return-to-work. By referring to organizational goals, stakeholders engage in non-cooperative behaviour, which threatens to spoil cooperative initiatives and to develop distrust in cooperative work forms. The results of this study expose the complexity of and threats to cooperation, and its conclusions may be used by return-to-work stakeholders in different jurisdictions to improve the possibilities for the development of cooperative structures.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ståhl, Christian
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Discretion, governance and cooperative learning: Swedish rehabilitation professionals’ experiences of financial cooperation2010Conference paper (Refereed)
 • 8.
  Ståhl, Christian
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Swedish Rehabilitation Professionals' Perspectives on Work Ability Assessments in a Changing Sickness Insurance System2010Conference paper (Refereed)
 • 9.
  Ståhl, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Work and Rehabilitation . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Work and Rehabilitation . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  The Work Ability Divide: Holistic and Reductionistic Approaches in Swedish Interdisciplinary Rehabilitation Teams2009In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 19, no 3, p. 264-273Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Stakeholder cooperation in return to work has been increasingly emphasised in research, while studies on how such cooperation works in practise are scarce. This article investigates the relationship between professionals in Swedish interdisciplinary rehabilitation teams, and the aim of the article is to determine the participants’ definitions and uses of the concept of work ability. Methods The methods chosen were individual interviews with primary health care centre managers and focus groups with twelve interdisciplinary teams including social insurance officers, physicians, physiotherapists, occupational therapists, medical social workers and coordinators. Results The results show that the teams have had problems with reaching a common understanding of their task, due to an inherent tension between the stakeholders. This tension is primarily a result of two factors: divergent perspectives on work ability between the health professionals and the Social Insurance Agency, and different approaches to cooperative work among physicians. Health professionals share a holistic view on work ability, relating it to a variety of factors. Social insurance officers, on the other hand, represent a reductionistic stance, where work ability is reduced to medical status. Assessments of work ability therefore tend to become a negotiation between insurance officers and physicians. Conclusions A suggestion from the study is that the teams, with proper education, could be used as an arena for planning and coordinating return-to-work, which would strengthen their potential in managing the prevention of work disability.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande fäder. Om socialtjänstens bedömningar av föräldrars omsorg2006In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 13, no 1, p. 51-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Present mothers and sufficiently absernt fathers: Social service assessments of mothers and fathers as care-givers. This article focuses upon how mothers and fathers as care-givers are scrutinized and assessed by the social services in cases of neglect, and analyses why the parents are treated differently. The empirical material consists of written reports from 26 cases were children have been placed in foster care. Three features of social service practice are used to understand the different ways in which mothers and fathers are assessed: the knowledge base of social work; the function of the written report in working practice; and the different conduct of mothers and fathers in relation to the social service.  

 • 11.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  A selected few: School societies and symbolic capital in the Swedish upper secondary school2004In: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 12, no 2, p. 221-235Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article is about student associations - so called school societies - and the formation of hierarchies in the Swedish upper secondary school. The aim is to analyse the ways in which the school societies are significant in the formation of the school as a field of symbolic struggle. The empirical material consists of interviews with 18 students - ten women and eight men. The main conclusion is that these school societies function as an elite culture within the upper secondary school. They dominate the school both socially and spatially. By recruting populare and successful students they reproduce the status attributed to society members, but at the same time they reproduce the distincions and hierarchies of gender, class and educational aspirations whitin a school that was created to be equal for all

 • 12.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology.
  Med hänsyn till barnets vilja? Socialtjänstlagens barnperspektiv och den nya välfärdsstatens villkor2003In: Barnets bästa.: En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering / [ed] Bengt Sandin & Gunilla Halldén, Stockholm: Symposion , 2003, p. 139-176Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Begreppet "barns bästa" har varit vägledande för en rad välfärdspolitiska åtgärder under senare år. Denna antologi fyller en lucka i forskningen om barn och välfärdsstaten och visar hur begreppet barns bästa ges olika innebörder med också skapar en gemensam begreppsram.Två viktiga frågor präglar texterna: dels frågan om välfärdsstatens sena omvandling påverkat och förändrat barns villkor, dels vilka innebörder som givits begreppet barnets bästa.

 • 13.
  Petersson, Gunilla
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sundkvist, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dielselbögar och puderluder - gymnasieskolan som distinktionsskapande praktik1999In: Möten - en vänbok till Roger Säljö / [ed] Ullabeth Sätterlund Larsson, Kerstin Bergqvist, Linköping: Tema Kommunikation, Univ. , 1999, p. 399-416Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Petersson, Gunilla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  Sundkvist, Maria
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Höviska riddare och våldtäktsmän1999In: Locus, ISSN 1100-3197, no 3, p. 38-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  De slutna sällskapens skola - En studie av gymnasieelevers fritidsaktiviteter i skolan1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 16.
  Petersson, Gunilla
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sundkvist, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Jag är Lyrist - gymnasieföreningar som social praktik: Rapport 1.En studie av gymnasisters syn på utbildning, fritid, och framtid1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektets övergripande syfte kan kort sammanfattas med att intresset riktas mot elevorganiserade fritidsaktiviteter i samband med gymnasieskolan och den funktion som dessa aktiviteter har i ungdomars vardagsliv. Ett vidare syfte är att belysa konsekvenserna av dessa elevorganiserade aktiviteter för gymnasieskolan och hur skolans reformering bidragit till att forma elevernas praktiker. Föreliggande rapport redovisar den första av tre delstudier inom projektet. Studien utgörs av en enkätundersokning riktad till elever på den kommunala gymnasieskolans ordinarie linjer i Kalmar och Östersund. Enkätstudien kan ses om en bakgrund till projektets övriga delstudier, vilka består i en historisk analys av gymnasieföreningar/skolförbund i de båda städerna samt en  intervjuundersökning med ungdomar som deltar i föreningar eller föreningslika aktiviteter inom ramen for gymnasieskolan. Den historiska studien gör det möjligt att se hur föreningslivet reproducerats under en längre period, samtidigt som den synkrona intervjustudien ger oss tillgång till ungdomarnas föreställningar om skolan, sig själva och det arv som de bär med sig.

  Till skillnad från de båda kommande studierna riktar sig enkätstudien till ett representativt urval av gymnasieelever och är således inte specifikt inriktad mot de elevorganiserade aktiviteterna. Dess syfte är att kartlägga gymnasieungdomars fritidsaktiviteter samt deras syn utbildning och framtid. Därutover skall studien ringa in de elevorganiserade aktiviteter som finns på gymnasieskolorna och den grupp elever som är aktiva inom dessa skolrelaterade fritidsaktiviteter. Enkätens syfte är därmed explorativt snarare an hypotestestande. Det primära intresset är att generera frågeställningar och arbetshypoteser inför de kommande studierna.

  Download full text (pdf)
  Jag är Lyrist - gymnasieföreningar som social praktik: Rapport 1.En studie av gymnasisters syn på utbildning, fritid, och framtid
 • 17.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arbetsskadeförsäkring: Politik, byråkrati och expertis1995Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of the thesis is to study work injuries insurance as an individual insurance scheme and as part of the Swedish welfare state. Here, the question of work injuries insurance is studied at two levels, partly the political discourse within which the laws that regulate compensation for work injuries have been drawn up and partly the administrative discourse whitin which this legislation is applied. The aim is to contribute towards a clarification of the perceptions, assupmtions and conceptions underlying the distinction between work injuries and other injuries as well as the reasoning and pictures of reality which have been regarded as justifying a special insurance sheme for these injuries.

  The study of the political discours stretches from the first bill for insurance covering work-related injuries in 1884 to the general election in Sweden 1994. The analysis takes as its starting-point two central questions; should there be a special insurance scheme for work injuries and if so, what form should it take? The empirical materal consists of parliamentary publications, such as bills, committee reports and official reports, as well as magazine articles. One of the conclusions reached by the study is that work has a very strong position in the political discourse. Here, there also exists a solid link between work as the cause of injury and personal responsibility and, as a concequence of this, work injuries are ascribed a special moral status in comparison with other injuries and illnesses.

  The study of how the work injuries insurance scheme is applied i based on a review of 27 work injuries cases which were decided in accordance with the Work Injuries Insurance Act in 1990. The empirical material consists of social insurance office documents related to these work injuries cases. The analysis has focused on establishing how the relationship between work and injury is determined. One conclusion reached in the study is that the administrative practice and the injured persons often have differing conceptions in a work injury case. Among other things, this concems the question of whether the injury should be regarded as being work related or not, but also the fact that there are also different conceptions of how the relationship between work and injuryshould be determined.

  An additional conclusion drawn from the study of the two levels is that work injuries insurance can be seen as a discourse where different practices such as politics, bureaucracy and expertise meet, confront each other and interact, This results in a state of dependence between the different practices which regulates the relationship between them and, at the same time, gives rise to an interal dynamic whitin the discourse.

  Download full text (pdf)
  Arbetsskadeförsäkring: Politik, byråkrati och expertis
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18.
  Petersson, Gunilla
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wennström, Karin
  Guld eller gröna skogar - en explorativ studie av frikyrkomänniskans utopisystem1993In: Tro mot tradition. Om den frikyrkliga identiteten / [ed] Erik Amnå och Lena Johannesson, Stockholm: Carlssons , 1993, p. 153-175Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Hej Gud! Vad vill du att jag skall göra?" En intervjustudie av ungdomar i frikyrkan1993In: Tro mot tradition. Om den frikyrkliga identiteten / [ed] Erik Amnå och Lena Johannesson, Stockholm: Carlsson , 1993, p. 233-256Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Ståhl, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Work and Rehabilitation . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Petersson, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Work and Rehabilitation . Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Discretion, governance and cooperative learning: Swedish rehabilitation professionals’ experiences of financial cooperationManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose: This article analyses the experiences of Swedish rehabilitation professionals in interorganizational cooperation in return-to-work and labour marker reintegration.

  Method: Two groups (n=15) from different organizations met recurrently to discuss their practice from a cooperation perspective. The participants had experience of cooperation in the organizational setting of Coordination Associations (CAs). The groups worked with a tutor according to a problem-based methodology to discuss how their practice is influenced by new structures for cooperation. The material was analysed inductively using qualitative content analysis.

  Results: The results show that CAs were successful in creating cooperative work forms at a local level by ensuring financial support for interorganizational work. This experience was considered positive by the participants. However, the different developments in the two CAs (one attained a sustainable cooperation, the other did not) show the importance of local strategies for maintaining the positive effects of cooperation.

  Conclusions: Work forms initiated by Coordination Associations have been perceived and used as learning environments in which the participants use the learning opportunities provided by the formal cooperation structures. However, the level of trust between managers and officials is low, implying that officials have limited support to learn from their cooperation.

1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf