liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 55
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bennich, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brulin, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Interactive research: a joint learning process with the unions2016In: Action research for democracy: new ideas and perspectives from Scandinavia / [ed] Ewa Gunnarsson, Hans Peter Hansen, Birger Steen Nielsen, Nadarajah Sriskandarajah, New York: Routledge, 2016, p. 27-38Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Brulin, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Interactive research and ongoing evaluation as joint learning processes2015In: Sustainable development in organizations: studies on innovative practices / [ed] Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 346-361Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arbetsrelationer och lärandemiljöer2014In: Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström / [ed] Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014, p. 265-278Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  forskningen om arbete och arbetsplatser har haft en tendens att vara uppdelad i forskning som fokuserar antingen på egenskaper hos den arbetande människan eller på egenskaper hos arbetsplatser och arbetsuppgifter. Detta beror delvis på att forskningen utförts inom olika discipliner. Det beror också på en allmän dualism i tänkandet, en uppdelning i människa och yttre situation. Pedagogiska frågor handlar i grunden om förändring av innehållet i människors relationer till sin omvärld. I detta bidrag diskuteras den utmaning och möjlighet som ligger i ett relationellt pedagogiskt perspektiv på den arbetande och lärande människan. Diskussionen förs med utgångspunkt i Ellströms (Ellström 2004, 2005 och 2006) beskrivning av två verksamhets- och lärandelogiker med en fokus på utförande av arbete och på reproduktivt respektive utvecklingsinriktat lärande. I detta bidrag diskuteras hur vi kan utveckla en mer ingående kunskap om arbete som en relation mellan utförare och situation, samt om arbete som miljö för lärande.

  Per-Erik Ellström, Arvid Löfberg och jag var gemensamt redaktörer för ett specialnummer av Pedagogisk Forskning i Sverige om  Arbetslivspedagogik år 2005. Det inledande bidraget i numret, som vi skrev tillsammans, hade titeln ”Pedagogik i arbetslivet. Ett historiskt perspektiv” (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Artikeln är en historisk genomgång av forskning om pedagogik i arbetslivet i Sverige, vilka områden den har berört, och hur forskningen har utvecklats fram till tidpunkten för artikeln. I en avslutande kommentar konstaterar vi: ”En tydlig tendens i den här beskrivna utvecklingen av forskningen om pedagogik i arbetslivet är förskjutningen från fokus på urval, rekrytering och utbildning av ledare och anställda till en fokus på frågor om arbetsplatsen som lärandemiljö, informellt lärande och de villkor för lärande som finns i dagens arbetsliv.” Vi konstaterar att denna förskjutning av forskningens fokus återspeglar en viss ”pedagogisering” av stora delar av arbetslivet genom satsning på kompetensutveckling, lärandeintensiva produktionsformer och organisationsformer, förändrad syn på ledning och styrning, och ökade förväntningar och krav på anställdas delaktighet i verksamheter och deras utveckling. Den här föreliggande boken utgör en bekräftelse av och presenterar en vidareutveckling av den förändrade inriktningen av den pedagogiska forskningen om arbetslivet, som vi beskrev i den tidigare artikeln.

  Mot bakgrund av utvecklingen av den pedagogiska arbetslivsforskningen hävdade vi i ovan nämnda artikel att arbetslivsforskningen hade bidragit till att vidga den pedagogiska forskningens perspektiv från en fokus på formell utbildning och undervisning till en fokusering på betingelser för lärande, kunskapsbildning och kompetensutveckling som en del av människors dagliga liv. Vi argumenterade för att detta vidgade perspektiv och det arbetslivspedagogiska forskningsområdet kan bidra till att utveckla förståelsen av mänsklig kunskapsbildning och dess kontextuella villkor och genom detta bidra till den grundläggande allmänpedagogiska teoriutvecklingen. Den här följande framställningen grundas i samma tanke om att allmänpedagogiska fenomen, frågor och kunskap finns representerade i forskningen om lärande i arbetslivet. Och omvänt att behandlingen av dessa fenomen och frågor inom detta område har en allmänpedagogisk relevans. Med utgångspunkt i arbetslivsforskning kommer grundläggande frågor om hur vi kan bilda pedagogisk kunskap ställas, och förslag till svar att ges, som även har stor allmänpedagogisk relevans.

  Download full text (pdf)
  Arbetsrelationer och lärandemiljöer
 • 4.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brulin, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lärande som drivkraft och för utveckling2014In: Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström / [ed] Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014, p. 279-292Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för den skandinaviska samhällsmodellen, som numera tycks ha omfattas av alla politiska partier, förutsätter ett ständigt lärande. Reformer görs, förändringar drivs igenom, lösningar testas. Legitimiteten för denna samhällsmodell ligger i att interventioner för det ”allmänna bästa” sjösätts, utvärderas och görs om efter att man lärt sig från gjorda erfarenheter och upparbetade kunskaper. Lärandet som drivkraft för utveckling är med andra ord själva credot i denna samhällsmodell. Det här tog vi upp utifrån samverkan mellan arbetsmarknadens parter för att skapa effektiva och utvecklande arbetsorganisationer i antologin Den hållbara svenska modellen, innovationskraft, förnyelse, effektivitet (Brulin, Ellström och Svensson 2012). I den här artikeln går vi vidare i denna diskussion för att visa hur interventioner i form av projekt kan leda till hållbar utvecklingen det vill säga inte bara bli ”irrbloss i mörkret”. I Sverige men också i EU bedrivs numera en mängd utvecklingsarbete i form av projektinterventioner. Att säkra långsiktiga effekter från sådana interventioner är av avgörande betydelse för att gjuta nytt liv i att vi med hjälp av ”piecemeal engineering” kan skapa ett Europa karaktäriserat av smart och hållbar tillväxt för alla.

  Download full text (pdf)
  Lärande som drivkraft och för utveckling
 • 5.
  Bulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sustainable Change in Large Projects2014In: Advances in Project Management: Narrated Journeys in Unchartered Territory / [ed] Darren Dalcher, Farnham, Surrey, UK: Gower Publishing Ltd., 2014, p. 191-Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att fånga effekter efter och mellan projekt2013In: Att fånga effekter: av program och projekt / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 129-144Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag - oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade. I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program - i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier. Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag - inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare och finansiärer samt projektägare.

 • 7.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att utvärdera utvecklingsprojekt2013In: Projektvärlden, ISSN 1652-3016, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Axelsson, Robert
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Skinnskatteberg, Sweden.
  Angelstam, Per
  Swedish University of Agricultural Sciences, Skinnskatteberg, Sweden.
  Myhrman, Lennart
  Foundation Säfsen Forests, Skinnskatteberg, Sweden .
  Sädbom, Stefan
  Bergskraft Bergslagen Economic Association, Kopparberg, Sweden.
  Ivarsson, Milis
  Avjord Corporation, Fjugesta, Sweden.
  Elbakidze, Marine
  Swedish University of Agricultural Sciences, Skinnskatteberg, Sweden.
  Andersson, Kenneth
  Swedish Forest Agency, Dala-Järna, Sweden.
  Cupa, Petr
  Lower Morava Biosphere Reserve, Breclav, Czech Republic.
  Diry, Christian
  Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH, Tullnerbach, Austria.
  Doyon, Frederic
  Université du Québec en Outaouais, Ripon, Canada.
  Drotz, Marcus K.
  The Lake Vänern Museum of Natural and Cultural History (Vänermuseet), Lidköping, Sweden .
  Hjorth, Arne
  Skinnskatteberg Municipality, Sweden.
  Hermansson, Jan Olof
  Ludvika Municipality, Sweden.
  Kullberg, Thomas
  Lekeberg Municipality, Fjugesta, Sweden.
  Lickers, F. Henry
  Akwesasne Task Force on the Environment, Hogansburg, NY, USA..
  McTaggart, Johanna
  Biosfärkontoret, Mariestad, Sweden.
  Olsson, Anders
  Teatermaskinen, Skräppbo Skola, Riddarhyttan, Sweden.
  Pautov, Yurij
  Silver Taiga Foundation, Syktyvkar, Komi Republic, Russia.
  Svensson, Lennart
  Apel-FoU, Örebro, Sweden.
  Törnblom, Johan
  Swedish University of Agricultural Sciences, Skinnskatteberg, Sweden.
  Evaluation of Multi-level Social Learning for Sustainable Landscapes: Perspective of a Development Initiative in Bergslagen, Sweden2013In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 42, no 2, p. 241-253Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To implement policies about sustainable landscapes and rural development necessitates social learning about states and trends of sustainability indicators, norms that define sustainability, and adaptive multi-level governance. We evaluate the extent to which social learning at multiple governance levels for sustainable landscapes occur in 18 local development initiatives in the network of Sustainable Bergslagen in Sweden. We mapped activities over time, and interviewed key actors in the network about social learning. While activities resulted in exchange of experiences and some local solutions, a major challenge was to secure systematic social learning and make new knowledge explicit at multiple levels. None of the development initiatives used a systematic approach to secure social learning, and sustainability assessments were not made systematically. We discuss how social learning can be improved, and how a learning network of development initiatives could be realized.

 • 9.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Långsiktiga, överraskande och oväntade effekter2013In: Att fånga effekter: av program och projekt / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 233-248Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag - oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade. I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program - i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier. Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag - inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare och finansiärer samt projektägare.

 • 10.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brulin, Göran
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Om effekter av program och projekt2013In: Att fånga effekter: av program och projekt / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 15-34Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag - oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade. I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program - i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier. Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag - inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare och finansiärer samt projektägare.

 • 11.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brulin, Göran
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Vad leder projekt till?2013In: Projektvärlden, ISSN 1652-3016, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Advances in Project Management Series: Sustainable Change in Large Projects2012In: PM World Journal, ISSN 2330-4480, Vol. 1, no 5, p. 1-5Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindholm, Kristina
  Stockholms universitet.
  Callerstig, Anne-Charlott
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sjöberg, Karin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine.
  Gender mainstreamning as sustainable development processes2012In: Gender mainstreaming in public sector organisations: policy implications and practical applications / [ed] Kristina Lindholm, Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 31-58Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In Sweden, public sector organisations are legally required to promote gender equality. In 1994 gender mainstreaming was endorsed as the official way to achieve this objective. But what are fruitful strategies for sustainable development work - and how might these be implemented?The main focus of this book is on different dilemmas in gender equality work.

  This relates both to how work on gender equality can be organised and what it might contain, e.g. the impact of gender-training and different ways of dealing with resistance. The book is based on extensive work with gender mainstreaming in the public sector - including schools, the social services, the rescue services and health care.

  Gender Mainstreaming in Public Sector Organisations can be used as course literature in higher education in e.g. gender studies, political science, business administration and sociology as well as in-depth reading in connection with management and human resources management courses. It is also intended for practitioners with an interest in change processes in organisations, work-related development, evaluation and gender equality.

 • 14.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine.
  Lindholm, Kristina
  Stockholms universitet.
  Callerstig, Anne-charlott
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sjöberg, Karin
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Looking for the future2012In: Gender mainstreaming in public sector organisations: policy implications and practical applications / [ed] Kristina Lindholm, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, p. 271-289Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In Sweden, public sector organisations are legally required to promote gender equality. In 1994 gender mainstreaming was endorsed as the official way to achieve this objective. But what are fruitful strategies for sustainable development work - and how might these be implemented?The main focus of this book is on different dilemmas in gender equality work.

  This relates both to how work on gender equality can be organised and what it might contain, e.g. the impact of gender-training and different ways of dealing with resistance. The book is based on extensive work with gender mainstreaming in the public sector - including schools, the social services, the rescue services and health care.

  Gender Mainstreaming in Public Sector Organisations can be used as course literature in higher education in e.g. gender studies, political science, business administration and sociology as well as in-depth reading in connection with management and human resources management courses. It is also intended for practitioners with an interest in change processes in organisations, work-related development, evaluation and gender equality.

 • 15.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Managing Sustainable Development Programmes: A Learning Approach to Change2012 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Managing Sustainable Development Programmes is about understanding the difficulties and complexities of large change programmes and projects in both the private and public sectors. The authors' research reveals an extraordinary level of failure in these projects.

 • 16.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Partssamverkan för effektiva produktionssystem och tillväxt2012In: Den hållbara svenska modellen: innovationskraft, förnyelse och effektivitet / [ed] Magnusson, Lars & Ottosson, Jan, Stockholm: SNS förlag, 2012, 1, p. 69-89Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska modellen lever - trots stora omvälvningar, kriser och strukturomvandlingar. Här skildras hur arbetsorganisation, effektivitet i svensk industri och olika innovationssystem har utvecklats inom ramen för en övergripande svensk modell under efterkrigstidens alltmer globaliserade värld. Genom att belysa historiens roll lyfts centrala framtidsfrågor fram, som vilken roll bland annat management och kringliggande institutionella faktorer kan spela för innovationspotentialen i svenskt näringsliv framöver. Den svenska modellen  i en vidare tolkning  har uppvisat en stor överlevnadsförmåga, men frågan om innovationer förblir central för dess framtid.

 • 17.
  Sävenstrand, Andreas
  et al.
  APeLFoU, Örebro.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holmström, Per
  APeLFoU, Örebro.
  Fred, Mats
  Malmö högskola.
  Forsell, Rebecca
  Malmö högskola.
  Pärlbandsprojekt: Projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi2012Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att äga, styra och utvärdera stora projekt2011 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stora belopp satsas varje år på program och projekt för att utveckla individer, verksamheter och regioner. Men forskning visar att resultaten allt för sällan blir bestående. De leder inte till hållbar utveckling i form av innovationer, tillväxt och nya jobb. Denna bok innehåller en unik och kritisk granskning av femtio år av projektverksamhet. Slutsatserna är tydliga: För att säkra långsiktighet och hållbarhet i stora projekt krävs ett aktivt ägarskap och en professionell projektledarroll. Men det räcker inte, samverkan och gemensam kunskapsbildning med aktörer utanför projekten är också nödvändig. Det handlar om att bygga strukturer för lärande och återkoppling på alla nivåer. Lärande utvärdering genom följeforskning får projektdeltagarna att undan för undan reflektera utifrån gjorda erfarenheter vilket leder projektet närmare programmens övergripande mål. Boken vänder sig till alla som aktivt arbetar med stora projekt samt till högskolestuderande, forskare, utvärderare och handläggare.

 • 19.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kallerstig, Ann-Charlott
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindholm, Kristina
  Stockholms Universitet, Sweden.
  Sjöberg, Karin
  APel FoU, Örebro, Sweden.
  Jämställdhetsintegrering som hållbar utvecklingsprocess2011In: Jämställdhet i verksamhetsutveckling / [ed] Kristina Lindholm, Lund: Studentlitteratur, 2011, 1, p. 13-33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att påverka samhället i stort. Men vad är fruktbara strategier för ett hållbart utvecklingsarbete – hur går man till väga?

  I centrum för denna bok står olika dilemman i jämställdhetsarbetet. Det gäller både hur ett jämställdhetsarbete kan organiseras och vad det kan innehålla, exempelvis vilken roll utbildningar kan spela för utvecklingen och olika sätt att hantera motstånd. Boken är baserad på ett omfattande arbete med jämställdhetsintegrering i offentlig sektor - inom bland annat skola, socialtjänst, räddningstjänst samt hälso- och sjukvård.

  Jämställdhet i verksamhetsutveckling kan användas som kurslitteratur inom högskoleutbildningar i t.ex. genusvetenskap, statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi samt som fördjupningslitteratur i anslutning till ledarskaps- och personal-utbildningar. Den vänder sig också till praktiskt verksamma med intresse för förändringsprocesser i organisationer, verksamhetsutveckling, utvärdering och jämställdhet.

  Boken finns även översatt till engelska, Gender Mainstreaming in Public Sector Organisations.

 • 20.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Callerstig, Ann-Charlott
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindholm, Kristina
  Stockholms Universitet, Sweden.
  Sjöberg, Kristina
  APel FoU, Örebro, Sweden.
  Mot framtiden2011In: Jämställdhet i verksamhetsutveckling / [ed] Kristina Lindholm, Lund: Studentlitteratur, 2011, 1, p. 243-261Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att påverka samhället i stort. Men vad är fruktbara strategier för ett hållbart utvecklingsarbete – hur går man till väga?

  I centrum för denna bok står olika dilemman i jämställdhetsarbetet. Det gäller både hur ett jämställdhetsarbete kan organiseras och vad det kan innehålla, exempelvis vilken roll utbildningar kan spela för utvecklingen och olika sätt att hantera motstånd. Boken är baserad på ett omfattande arbete med jämställdhetsintegrering i offentlig sektor - inom bland annat skola, socialtjänst, räddningstjänst samt hälso- och sjukvård.

  Jämställdhet i verksamhetsutveckling kan användas som kurslitteratur inom högskoleutbildningar i t.ex. genusvetenskap, statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi samt som fördjupningslitteratur i anslutning till ledarskaps- och personal-utbildningar. Den vänder sig också till praktiskt verksamma med intresse för förändringsprocesser i organisationer, verksamhetsutveckling, utvärdering och jämställdhet.

  Boken finns även översatt till engelska, Gender Mainstreaming in Public Sector Organisations.

 • 21.
  Brulin, Göran
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kloftsten, Magnus
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation: A study of the art, design and impact issues2011In: Proceedings of 56:th ISCB world conference, 2011, p. 1-11Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Europe 2020 strategy EU puts forward three mutually reinforcing priorities smart, sustainable and inclusive growth. A main driving force are innovation programmes. Our understanding of programme-drivingwill always be tentative but can be improved. Analysis of programmedriving provides an alternative way of tackling the problem. It is an approach that enhances the understanding – contextually, practically and theoretically. Rather than heading for final, concrete and onedimensionaloften quantitative knowledge we should get used to the fact that our understanding always will be fragmentary and imperfect though, on a higher level! Knowledge on innovation programme-driving should improve innovation institutions/practices/ethos in different respects.

 • 22.
  Nilsson, Barbro
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Partnerskap som stödsystem för arbetsplatslärande2010In: Arbetsplatslärande: - att leda och organisera kompetensutveckling / [ed] Henrik Kock, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 141-156Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idag finns det påtagliga brister i hur företag och andra organisationer använder och utvecklar medarbetarnas kunskaper och kompetens. Att förbättra lärande och kompetensutveckling är därför en viktig utmaning. Hur kan satsningar på kompetensutveckling lyckas? Hur ska företaget gå till väga för att stärka olika gruppers möjligheter till ett utvecklingsinriktat lärande i arbetet, ökad anställningsbarhet och en i övriga avseenden starkare position på arbetsmarknaden? Boken svarar på frågor som:- Varför satsar företag på kompetensutveckling?- Hur går företag konkret tillväga, vilka metoder och angreppssätt  används?- Vilka resultat och effekter når man?- På vilket sätt stödjer företaget bäst lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen? Boken är lämplig för studenter i pedagogik, vuxnas lärande och arbetslivets pedagogik och den vänder sig till företrädare för arbetsmarknadens parter samt de som arbetar med HR-frågor i företag och andra organisationer.

 • 23.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sjöberg, Karin
  APel FoU, Örebro.
  Evaluation as support for sustainable development2009In: Learning Through Ongoing Evaluation / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson & Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 23-40Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This book presents a relatively new perspective of learning evaluation in interactive forms. The question is how long-term effects can be achieved, i.e. a sustainable development with the aid of projects. This is an important question, particularly in the context of EU Structural Funds. In the book learning evaluation concepts are grounded in theory. The majority of chapters also include practical examples of learning evaluation and discuss these in some depth. Important aspects of the evaluation process include the researcher?s or evaluator?s constructive dialogue with the participants, the importance of critical examination, and that approaches shift between proximity and distance. Common knowledge formation is important in a learning evaluation and analysis seminars are presented as a way of achieving this. The book?s target groups include university students in the fields of sociology, education, business economics and management and human resources management. The book could also be used in university courses and in-service training for managers, developers, consultants, project managers and evaluators.

 • 24.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Gemensam kunskapsbildning för regional tillväxt2009In: Arbetsmarknade & Arbetsliv, ISSN 1400-9262, Vol. 15, no 1, p. 61-74Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Aronsson, Gunnar
  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  Eklund, Jörgen
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Randle, Hanne
  n/a.
  Inte bara här och nu utan också där och då: reflekti0oner om arbetslivsforskningen och hållbarhetsprojektet2009In: Arbetsliv i omvandling, Växjö: Växjö University Press , 2009, 1, p. 15-26Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Eklund, Jörgen
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Randle, Hannde
  n/a.
  Aronsson, Gunnar
  n/a.
  Interaktiv forskning: tillämpningar vid utvärderingar av arbetsmiljöarbete2009In: Perspektiv på arbetsmiljöarbete / [ed] Sven Åke Hörte och Marita Christmansson, Högskolan i Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2009, 1, p. 128-149Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brulin, Göran
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Sjöberg, Karin
  APel FoU, Örebro .
  Learning evaluation - ongoing evaluation: a synthesis2009In: Learning through ongoing evaluation / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 267-286Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This book presents a relatively new perspective of learning evaluation in interactive forms. The question is how long-term effects can be achieved, i.e. a sustainable development with the aid of projects. This is an important question, particularly in the context of EU Structural Funds. In the book learning evaluation concepts are grounded in theory. The majority of chapters also include practical examples of learning evaluation and discuss these in some depth. Important aspects of the evaluation process include the researcher?s or evaluator?s constructive dialogue with the participants, the importance of critical examination, and that approaches shift between proximity and distance. Common knowledge formation is important in a learning evaluation and analysis seminars are presented as a way of achieving this. The book?s target groups include university students in the fields of sociology, education, business economics and management and human resources management. The book could also be used in university courses and in-service training for managers, developers, consultants, project managers and evaluators.

 • 28.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brulin, Göran
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, The Institute of Technology.
  Sjöberg, Karin
  APel FoU, Örebro.
  Lärande utvärdering - följeforskning: en syntes2009In: Lärande utvärdering genom följeforskning, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 259-279Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken presenterar ett delvis nytt perspektiv på lärande utvärdering i interaktiva former. Frågan är hur man ska uppnå långsiktiga effekter, det vill säga en hållbar utveckling med hjälp av projekt. Detta är en viktig fråga inte minst i genomförandet av EU:s strukturfonder. I boken förankras begreppen kring lärande utvärdering i teori men huvuddelen av kapitlen utgår från exempel på lärande utvärdering och resonerar kring dessa. Viktiga delar i utvärderingsprocessen är exempelvis forskarens eller utvärderarens konstruktiva dialog med deltagarna, att granskningen är kritisk och att förhållningssättet växlar mellan närhet och distans. Gemensam kunskapsbildning är viktig i en lärande utvärdering och analysseminarier presenteras som ett sätt att nå dit. Målgrupp för boken är högskolestuderande bland annat inom sociologi, pedagogik, företagsekonomi och personalvetarprogram. Boken bör även kunna användas i högskolekurser och uppdragsutbildning för chefer, utvecklare, konsulter, projektledare och utvärderare.

 • 29.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sjöberg, Karin
  n/a.
  Läraren och arbetsplatsen: samverkan i sammanhang2009In: Didaktik för yrkeslärare, Lund: Studentlitteratur, 2009, 1, p. 213-226Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Traditionellt lärande i gymnasieskolan ger knappast en tillräcklig grund för att eleverna senare ska klara yrkeslivets alla praktiska funktioner. Särskilt när den traditionella formen av växelverkan mellan skola och praktik som ingår i många yrkesinriktade utbildningar har en tendens att bli osammanhängande. På det här sättet har det uppstått ett behov av didaktisk och pedagogisk kunskap kopplat till yrkesinriktat lärande. Innehållet i denna bok bidrar till att lärare, studerande och yrkesrepresentanter förstår skillnaden mellan allmän skoldidaktik och yrkesinriktad didaktik.

 • 30.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Randle, Hanne
  Department of Working Life Science, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Beenich, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Organising Workplace Learning: an inter-organisational perspective2009In: Journal of European Industrial Training, ISSN 0309-0590, E-ISSN 1758-7425, Vol. 33, no 8/9, p. 771-786Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to argue that both the supply-based model and the demand-based form of vocational education and training (VET) have their limitations and propose a “third way” in which reflective learning in the workplace is a central ingredient.

  Design/methodology/approach – The data was collected from several studies of VET programmes in Sweden based on individual and group interviews, a survey and continuous participation in developmental work. The paper uses an interactive research approach in the research design.

  Findings – The paper proposes a “third way” that tries to overcome the deficiencies of both the supply- and demand-based strategies for VET by developing a more equal balance in the relationship between the education and workplace systems. Collaboration and partnership between education providers and progressive workplaces are core elements.

  Research limitations/implications – The paper tries to connect activities and changes at the organisational, inter-organisational and institutional levels of the VET system. It is argued that changes at different levels are strongly interconnected and necessary to an understanding of the prerequisites for workplace learning. These vertical relationships form the main focus of future research.

  Practical implications – It is argued that changes in the VET system should be initiated using a “bottom up” approach, start at the local level, and include change at all levels. The “bottom up” approach should include a combined employer, employee and service-user perspective. It requires that learning issues are solved in a partnership that represents both the supply side of education and the demand side of working life.

  Originality/value – Inter-organisational relations need to be based on equal, mutual and trustful relationships between the education and workplace systems in order to support a sustainable change process.

 • 31.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Brulin, Göran
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Organizing Interactive Research in a Triple Helix Context: a Mode III perspective2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Can research be helpful in promoting sustainable change, economic growth and innovation? Is the Triple Helix partnership still useful for organizing regional and national development processes? Is Mode II, a demand based and a developmental oriented research, the best way to conduct research in a Triple Helix context?

  In this paper we will discuss how Triple Helix partnership and joint knowledge formation, which includes different regional partners, can be a way to accomplish sustainable change and theoretical understanding. A critique of Mode II is presented and an alternative interactive research approach is presented which can be seen as a synthesis of Mode I (a traditional academic research) and Mode II research.

  In the paper we will focus on and elaborate the content and form of a Mode III research approach and discuss the strengths and weaknesses of such an approach. The issue at stake is how to shape strategic partnership work to support growth and regional development.

 • 32.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Strategy for change2009In: OSH for Development, Stockholm: Royal Instiute of Technology , 2009, 1:1, p. 765-773Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sjöberg, Karin
  APel FoU, Örebro.
  Utvärdering som stöd för hållbar utveckling2009In: Lärande utvärdering genom följeforskning / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 19-36Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken presenterar ett delvis nytt perspektiv på lärande utvärdering i interaktiva former. Frågan är hur man ska uppnå långsiktiga effekter, det vill säga en hållbar utveckling med hjälp av projekt. Detta är en viktig fråga inte minst i genomförandet av EU:s strukturfonder. I boken förankras begreppen kring lärande utvärdering i teori men huvuddelen av kapitlen utgår från exempel på lärande utvärdering och resonerar kring dessa. Viktiga delar i utvärderingsprocessen är exempelvis forskarens eller utvärderarens konstruktiva dialog med deltagarna, att granskningen är kritisk och att förhållningssättet växlar mellan närhet och distans. Gemensam kunskapsbildning är viktig i en lärande utvärdering och analysseminarier presenteras som ett sätt att nå dit. Målgrupp för boken är högskolestuderande bland annat inom sociologi, pedagogik, företagsekonomi och personalvetarprogram. Boken bör även kunna användas i högskolekurser och uppdragsutbildning för chefer, utvecklare, konsulter, projektledare och utvärderare.

 • 34.
  Halvarsson, Agneta
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Att organisera för hållbart utvecklingsarbete: Första rapporten - Produktionslyftet2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 35.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Efterord2008In: Gemensamt kunskapande -- den interaktiva forskningens praktik / [ed] Bengt Johannisson, Ewa Gunnarsson, Torbjörn Stjernberg, Växjö: Växjö University Press , 2008, p. 367-379Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Andershed, Helena
  et al.
  APEL.
  Larsson, Kjerstin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Arbetsplatslärande i vård och omsorg: arbetsgivare och arbetstagare i samverkan kring lokal metodutveckling2007Report (Other academic)
 • 37.
  Randle, Hanne
  et al.
  Karlstad universitet.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Grupporganisation: inflytande eller utnyttjande?2007In: Arbetsmarknad & arbetsliv / utges av Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet, ISSN 1400-9692, Vol. 2, p. 11-28Article in journal (Refereed)
 • 38.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Eklund, Jörgen
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Randle, Hanne
  Karlstad universitet.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Hållbart arbetsliv: projekt som gästspel eller strategi i hållbar utveckling2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Hållbart arbetsliv analyserar och diskuterar författarna konflikten mellan det korta projektet och de önskade långsiktiga effekterna. Bakgrunden är ett stort nationellt hälsoprojekt inom offentlig sektor. Boken visar att det finns många faktorer: delaktighet, förankring, ägarskap, lärande och reflektion, styrning, spridning - som behöver diskuteras inför och under ett utvecklingsarbete. I synnerhet om projektet har som mål att leda till långsiktiga förändringar.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Eklund, Jörgen
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Randle, Hanna
  Aronsson, Gunnar
  Stockholms universitet.
  Interactive Research: an Attempt to Analyse two Change Programmes2007In: International Journal of Action Research, ISSN 1861-1303, E-ISSN 1861-9916, Vol. 3, p. 250-277Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Brulin, Göran
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Project management, Innovations and Entrepreneurship . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Introduction: On Interactive Research2007In: International Journal of Action Research, ISSN 1861-1303, E-ISSN 1861-9916, ISSN ISSN 1861-1303, Vol. 3, p. 233-249Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  IT-stött arbetsplatslärande i småföretag2007Report (Other academic)
 • 42.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Workplace learning in small companies2007Report (Other academic)
 • 43.
  Aagard Nielsen, Kurt
  et al.
  Roskilde Universitet, Denmark.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Action Research and Interactive Research: Beyond pratice and theory2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Ljungzell, Malin
  APeL-FOU.
  Arbetsplatsen: en arena för lärande och utveckling2006Report (Other academic)
 • 45.
  Aagard Nielsen, Kurt
  et al.
  Roskilde Universitet.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  How to Learn Action Research2006In: Action Research and Interactive Research: beyond practice and theory / [ed] Kurt Aagaard Nielsen and Lennart Svensson, Hamburg: Shaker Verlag , 2006, p. 389-398Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aagard Nielsen, Kurt
  Roskilde Universitet, Denmark.
  Introduction and background2006In: Action Research and Interactive Research: beyond practice and theory / [ed] Kurt Aagaard Nielsen and Lennart Svensson, Hamburg: Shaker Verlag , 2006, p. 45-61Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This book is based on vast experiences of action and interactive research in the Nordic countries during more than forty years. The first part of the book is written by senior researchers on specific issues – like validity, gender, new form of organizations, earlier and new trends etc. The second part of the book is mainly written by doctoral students based on their empirical research.

 • 47.
  Andersson, Mats
  et al.
  APeL APeL FoU Centrum.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Åberg, Carina
  APeL APeL FoU Centrum.
  On the Art of Developing Partnerships2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This book is about how you can work with development or, more precisely, how you can use partnerships to organise development. The book is based on the experience gained in development partnerships in one of the programmes of the European Social Fund, the Equal Programme, but we believe that this experience is generally applicable to other partnerships as well as to other forms of co-operation on development. We can highlight the possibilities and problems relating to working in partnerships and hope that the book can provide support for others, not by providing ready-made answers but rather by asking questions that will encourage reflection.

  One of the reasons for producing this book was that we too wanted to learn more about partnerships – especially development partnerships. We wanted to understand their different phases – before, during and after the development work that a development partnership decides to take on. We wanted to know how partnerships can be organised and led, what impact the composition and selection of members has, how feedback to the organisations of each individual partner works, whether the work leads to any results, and if so whether the results are utilised and disseminated. We also wanted to learn more about transnational work in partnerships.

  As our work is based on the experience gained in the Equal Programme, in which partnership is a prerequisite for the allocation of funds, our purpose is not to question partnership as an organisational form. Instead, we wish to describe and analyse the experience gained in a way that will help you as a reader to reflect on and make your own well-considered decisions about your partnership. The examples that are presented here are therefore intended as starting points for reflection and dialogue, not as models or templates. The questions that are asked are concretised in some cases by the examples that are presented, but they are also based on the previous and general experience of the participants and the authors.

 • 48.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Åberg, Carina
  APeL-FOU.
  Andersson, Mats
  APeL-FOU.
  Paulsson, Jonas
  APeL-FOU.
  Att leda projekt och utvecklingsprocesser2005Report (Other academic)
 • 49.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Randle, Hanne
  Karlstad universitet.
  How to 'bridge the gap': Experiences in Connecting the Educational and Work System2005In: Living, Learning and Working / [ed] Elena Antonacopoulou, London: Palgrave , 2005, p. 102-118Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Debate about organization and workplace learning has now moved on from viewing learning as a way of fostering control. This book suggests that by focusing on learning as a way of living, the needs of production can be reconciled with the need for employees to have satisfying engagement with their work.

 • 50.
  Andersson, Mats
  et al.
  APeL APeL FoUCentrum.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Åberg, Carina
  APeL APeL FoUCentrum.
  Om konsten att utveckla partnerskap2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Traditionellt utvecklingsarbete - särskilt det som drivs i projektform - ifrågasätts alltmer. Resultaten blir sällan bestående, än mindre innovativa eller genomgripande. För att driva mer komplexa och långsiktiga processer prövas nya former - nätverk, innovationssystem, kluster, Triple Helix, partnerskap. -För att förändra ett system, krävs ett system för utveckling-, är tanken. Denna bok handlar om ett sådant -systeminitiativ- för utveckling, nämligen utvecklingspartnerskap inom ett EUprogrammet Equal. Tanken är att olika parter, i stället ska blir partners som gemensamt ska driva och ta ansvar för en utveckling. Är det realistiskt? Vad krävs i så fall för att samordna och leda ett sådant system? Boken visar på möjligheter och svårigheter med partnerskap. Den ska vara ett stöd för dig som vill arbeta med utveckling i nya former. Frågorna bygger på erfarna och reflekterande praktikers erfarenheter. De har fått stöd i att synliggöra sina kunskaper av forskare som ifrågasatt och utmanat vedertagna uppfattningar och enkla lösningar.

12 1 - 50 of 55
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf