liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Nordvall, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bladh, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Malmström, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ojämn bildningsväg för kommunpolitiker2021In: Kommunal ekonomi, ISSN 0282-0099, no 1, p. 39-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Nordvall, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bladh, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Malmström, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Studieförbunden som bildningsarena för kommunpolitiker2021Conference paper (Other academic)
 • 3.
  Malmström, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vad bör en kommunpolitisk ledare kunna?: Kunskaper som symboliskt kapital bland socialdemokratiska lokalpolitiker2021In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 30, no 3, p. 33-56Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, there are no specific academic paths leading to a political career and many local elected leaders develop the knowledge they need in other ways. The aim of this article is to find out which kinds of knowledge they value and how they develop these. Using the results from questionnaires and interviews with local social democratic leaders, four groups of knowledge that constitute symbolic capital in the field of Swedish local politics are identified: ideological, communicative, organisational and academic. Some types of knowledge are communicated openly, whilst others are hard to pinpoint and even contradictory, which tends to exclude some members. Both long-term members and newer members find attending party training useful to develop the knowledge they need to get elected and fulfil their political assignment.

 • 4.
  Harlin, Eva-Marie
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Malmström, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Den bortglömda folkhögskolans potential2020In: Perspektiv på skolans problem: vad säger forskningen? / [ed] Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, Vol. Sidorna 333-347, p. 333-347Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi vill i det här kapitlet visa varför andra utbildningsformer borde inspireras av folkhögskolan, varför den borde få större uppmärksamhet och varför det vore olyckligt om den också utvecklades i en riktning mot det vi redan har gott om i andra utbildningsformer.

 • 5.
  Nordvall, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bladh, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Malmström, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Den lokala politikerns bildningsarenor2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas en studie av utbildningar riktade till lokala politiker i deras roller som folkvalda och partiföreträdare. Såväl utbildningar organiserade av de politiska partierna själva, ofta i samarbete med deras studieförbund, som kommunernas utbildningar för politiskt förtroendevalda uppmärksammas.

  De frågeställningar som varit vägledande för studien är: 

  • Vilken omfattning och variation har de utbildningar som kommunerna, partierna och folkbildningsorganisationerna erbjuder de kommunpolitiskt förtroendevalda?
  • Vilka typer av mål finns bakom dessa utbildningsarrangemang och hur förhåller sig dessa mål till olika varianter av upplägg och genomförande av verksamheten?
  • Vilken betydelse har dessa utbildningsarrangemang för kommunpolitiker?
  • Hur kan utbildningsarenor förstås i termer av styrning och maktutövning?

  För att besvara dessa frågor har vi samlat och analyserat olika typer av data. Det rör sig om 261 kommuners program för utbildningar av fullmäktigeledamöter samt uppgifter från SCB om deltagande i studiecirklar och annan folkbildning bland landets 12 679 fullmäktigeledamöter. Vidare har totalt 47 semistrukturerade intervjuer genomförts, med utbildningsansvariga i partier, studieförbund och kommuner och med lokala politiker. Därutöver har vi även använt oss av information tillgänglig genom hemsidor, dokument och studiematerial producerade av partier, kommuner och andra organisationer med inriktning mot utbildning för kommunpolitiskt förtroendevalda.

  Materialet har analyserats utifrån ett didaktiskt perspektiv i avseendet att vi särskilt uppmärksammat utbildningsanordnares val rörande vad (vilket innehåll) som ska läras och hur, genom vilka upplägg, detta innehåll ska komma målgruppen till del samt varför utbildningars innehåll och upplägg ser ut som de gör och varför de överhuvudtaget genomförs.

  Rapporten visar på en omfattande intern utbildningsverksamhet i partiernas regi i form av studiecirklar, kurser, seminarier, konferenser och digitala utbildningar. Skillnaderna mellan partierna är dock betydande, både när det gäller omfattning och hur partierna organisar sin utbildningsverksamhet. Fyra huvudtyper av skäl som berättigar utbildningarna återfinns dock genomgående i partierna. Ett handlar om att utveckla partiet som organisation genom att stärka olika organisatoriska funktioner och skapa en infrastruktur för kommunikation och nätverkande inom partiet. Ett annat handlar om ideologisk skolning. Ett tredje om att utbildningarna ska stärka kompetensen hos enskilda företrädare så att de ur partiets perspektiv blir bättre i sin roller som politiker. Ett fjärde skäl är att stärka en känsla av engagemang hos medlemmar och företrädare.

  I vilken utsträckning utbildningarna är nationellt organiserade och styrda beträffande innehåll och upplägg varierar mellan partierna. Centerpartiet och Socialdemokraterna har exempelvis en tydligt framträdande stegstruktur i sin utbildningsverksamhet. I de övriga partierna finns en tendens till modulsystem där ordningen för utbildningars genomförande inte är lika tydlig.

  Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet som historiskt pekats ut som viktiga sammanhang för bildning bland svenska politiker tycks alltjämt spela en betydande roll som bildningsarena. Detta gäller dock inte för alla partier. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har ett organiserat samarbete med ett studieförbund som omfattas av statens folkbildningsanslag. Graden av deltagande i studieförbundsorganiserad verksamhet skiljer sig dock åt även mellan de sju riksdagspartier som är medlemmar av studieförbund. Av samtliga fullmäktigeledamöter valda 2018 deltog 37 procent i studiecirklar eller annan folkbildningsverksamhet organiserad av något studieförbund under valåret. Deltagandet är generellt högre i landsbygdskommuner än i storstäder och dess pendlingskommuner. Vanligast är folkbildningsdeltagandet bland socialdemokratiska och centerpartistiska fullmäktigeledamöter (57 procent för båda). Minst vanligt är folkbildningsdeltagandet bland sverigedemokrater (7 procent) och moderater (13 procent).

  Kommunernas utbildningar för fullmäktigeledamöter saknar nationell läroplan eller motsvarande. Det åligger varje kommun att själva utforma sina utbildningar. Ändå framstår de utbildningsprogram som kommunerna utvecklar som förhållandevis lika. Det rör sig i huvudsak om någon eller några utbildningsdagar efter mandatskifte och dessa bygger i huvudsak på föredrag av sakkunniga i frågor som rör lagstiftning och kommunens organisation. När det gäller skäl för val av utbildningars genomförande och utformning är det vanligaste sådana att utbildningen ses som viktig för att det demokratiska systemet ska fungera på ett korrekt och rättssäkert sätt. Ett annat skäl som anförs gäller behovet av att skapa fungerande relationer mellan politiker och förvaltning samt mellan politiker av olika hemvist. Ett tredje sätt att resonera tar fasta på att det rör sig om ett val utifrån en marknad av utbildningar med denna inriktning där utbud, kostnad och kommunens begränsade ekonomiska resurser vägs mot varandra

  I viss mån framstår det som att partiernas och kommunernas utbildningar kompletterar varandra i så mån att kommunpolitiker med erfarenhet av båda anser att de bidrar med olika typer av kunskaper som båda behövs i det politiska arbetet. Samtidigt vittnar deltagare också om att kommunens utbildningar till sin form, med dess ofta monologiska karaktär, framstår som svårtillgängliga och inte särskilt entusiasmerande.

  Avslutningsvis pekar vi på behovet av fördjupad kunskap om det utbildningssammanhang som omgärdar partipolitiken och det kommunpolitiska arbetet. Området tenderar falla mellan stolarna då forskning om politik och partier präglas av andra ingångar än den didaktiska, emedan den didaktiska forskningen vanligen berör skolsammanhang och inte politik och partier. Vidare pekar rapporten på behovet av att skapa sammanhang för kunskaps- och erfarenhetsutbyten i didaktiska frågor för kommunala tjänstepersoner som ansvarar för utbildning av förtroendevalda. Ur ett demokratiskt perspektiv finns dubbla motiv för att uppmärksamma kommunens utbildningar för politiker. Dels kan dessa potentiellt ge folkvalda verktyg att utföra sina uppdrag. Dels rymmer utbildningarna i sig en maktdimension då utformningen av dem har betydelse för hur folkvaldas möjlighet till inflytande, exempelvis i relation till tjänstepersoner, tolkas och definieras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 6.
  Colliander, Helena
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Malmström, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Millenberg, Filippa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Folkhögskolans pedagogik och didaktik2020In: Om folkhögskolan: En särskild utbildningsform för vuxna / [ed] Per Andersson, Eva-Marie Harlin & Helena Colliander, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1, , p. 192p. 113-135Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Går det att tala om en särskild pedagogik och didaktik för folkhögskolan? Vilket pedagogiskt och didaktiskt idégods kan ses i folkhögskolans framväxt och utveckling, samt i den samtida folkhögskolan? Vilka förutsättningar inverkar på folkhögskolans pedagogik och didaktik? I detta kapitel lyfter vi inledningsvis fram några pedagogiska och didaktiska idéer som successivt utvecklats inom folkhögskolan, för att sedan identifiera några tankelinjer i dagens folkhögskola. Slutligen tittar vi närmare på hur olika förutsättningar gör att det, trots en gemensam historisk utveckling och vissa gemensamma ideér, finns en stor didaktisk och pedagogisk variation.

 • 7.
  Hallqvist, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Malmström, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Millenberg, Filippa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vad är en folkhögskola?2020In: Om vuxenutbildning och vuxnas studier: en grundbok / [ed] Andreas Fejes, Karolina Muhrman, Sofia Nyström, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1, , p. 380p. 121-140Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det här kapitlet ska vi ge ett svar på frågan vad en folkhögskola är. Vi kommer att beskriva skolformen och den verksamhet som bedrivs. Vi kommer att redogöra för hur skolorna är organiserade, hur de styrs och finansieras, vilka olika funktioner folkhögskolan fyller och vilka värderingar den vill arbeta för. Vi kommer också att diskutera några aktuella tendenser och utmaningar, och hur skolorna förhåller sig till dem.

 • 8.
  Hallqvist, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Malmström, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Millenberg, Filippa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vad är en folkhögskola?2020In: Om folkhögskolan: En särskild utbildningsform för vuxna / [ed] Per Andersson, Eva-Marie Harlin & Helena Colliander, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1, , p. 192p. 47-66Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad kännetecknar folkhögskolan? Hur kan folkhögskolornas verksamhet beskrivas? Vilka värderingar vill folkhögskolan arbeta för? Vilka aktuella tendenser kan iakttas och hur bemöter skolorna dessa? I detta kapitel försöker vi ge ett svar på frågan vad en folkhögskola är. Vi säger något om hur den en gång grundades, och hur den utvecklats över tid med avseende på grundläggande idéer, uppdrag och verksamhet. Men framför allt berättar vi om folkhögskolan i dag, hur den är organiserad och vilken verksamhet som äger rum på landets över 150 olika folkhögskolor.

 • 9.
  Nordvall, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Malmström, Louise
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Den folkligt bildade politikern: Akademiska kunskaper och det symboliska kapitalets logik inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen i Sverige2015In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 18, no 2, p. 233-249Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Globally speaking, parliamentarians tend to be more highly educated than their average constituent. In some countries, such as Great Britain and France, there is also a clear link between political power and some certain educational institutions, such as Cambridge and Oxford, which have become important roads to a successful political career. The Swedish political elite differs from this pattern. Even though Swedish parliamentarians generally have a higher education than the average Swede, having an academic education has not been a necessity for a successful political career. This is particularly evident in the Social Democratic Party, which is Sweden’s largest party. Non-academic educational pathways have been of great importance. Historically, popular education, particularly certain «folk high schools», have served as an alternative educational portal for politicians. Is this still the case? What forms of education and knowledge are currently important portals for entering the political elite in Sweden? This paper explores these questions, using interviews with Social Democratic MPs and data from Statistics Sweden on MPs' educational background. Bourdieu's concept of symbolic capital is used to analyze how different skills and educational experiences confer value within the Social Democratic Party. The results show that there are a number of different types of knowledge and experience that are considered of great value. The value of academic knowledge exhibits a great deal of ambivalence. In terms of exchange value (e.g. academic degrees), academic knowledge is conferred low value and is often downplayed narratively. At the same time, however, in terms of use value, academic knowledge is acknowledged to have considerable utility as academic education is seen to facilitate the reading of political documents that forms a large part of MPs' daily lives. The results also suggest that non-formal education still appears to be a highly valued educational pathway to political power in Sweden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Malmström, Louise
  et al.
  Utbildningsutskottet, riksdagen, Sweden.
  Nordvall, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bildning(s)vägar till riksdagen2013In: Lärandets mångfald: om vuxenpedagogik och folkbildning / [ed] Fejes, Andreas, Lund, 2013, 1, p. 191-208Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige har ett unikt system för vuxnas deltagande i arrangerat lärande inom ramen för kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och studiecirklar. Dessa verksamheter står under ständig förändring i fråga om vem som deltar, hur de finansieras, vilket uppdrag de har och vilka pedagogiska ideal som råder

  .Lärandets mångfald ger en aktuell bild av olika sammanhang för vuxnas lärande med speciellt fokus på vuxenutbildning och folkbildning. Läs den också för att lära känna den forskning som idag finns om dessa områden. Ämnen är bland annat bokcirklarnas framväxt, framväxten av muslimska studieförbund och folkhögskolor, skönlitteraturens roll inom utbildning, politiska makthavares bildningsvägar, didaktiska perspektiv på undervisning av vuxna och yrkeslärares identiteter.

  Boken vänder sig till studerande vid lärarprogram, studie- och yrkesvägledarprogram, personalvetarprogram, kurser inom pedagogik, samt till yrkesverksamma lärare, folkbildare, studie- och yrkesvägledare, personalvetare och en intresserad allmänhet.

1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf