liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Turunen, Päivi
  Akademin för hälsa och arbetsliv, Socialt arbete, Högskolan i Gävle.
  Socialt hållbar samhällsplanering2018In: Samhällsarbete: Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Stefan Sjöberg, Päivi Turunen, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 117-138Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Jonsson, Leif
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kommunledningsrum: om rummets betydelse för ledningsarbetet i kommuner2014Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok vill sätta sökarljuset på rumsliga förtsättningar och på vad byggnader och lokaler, deras utformning och historia, kan betyda för kommunledningens praktik. För detta ändamål har vi besökt fjorton kommuner i östra Götaland och där samtalat med kommunledande personer kring rummets betydelse: Finspång, Motala, Linköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Norrköping, Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Vadstena, Ydre, Kinda samt Vimmerby.

 • 3.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kultursamverkan och hållbar stadsutveckling: kulturen som aspektpolitik i samhällsplaneringe2012In: Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010 - 2012 / [ed] Tobias Harding och Calle Nathanson, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting , 2012, p. 99-110Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sveriges Kommuner och Landsting och det svenska kulturpolitiska observatoriet SweCult har analyserat vilka effekter som redan nu går att se av den nationella kulturpolitiska reformen om regionalisering genom den så kallade kultursamverkansmodellen. Elva forskare har utifrån tre perspektiv –Roller, processer och dialoger, Effekter och konsekvenser samt Finansiering undersökt det material som

  finns tillgängligt från de två första åren 2010–2012 för att skapa ett underlag för kommande diskussioner. Kultursamverkansmodellen syftar till att stärka samverkan mellan stat, regioner och kommuner samt med kulturskapare och civilsamhälle. Har det blivit så? Vad kan justeras för att systemet ska leda till ett starkare Kultursverige? Kultursamverkansmodellen är under konstruktion.

 • 4.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stadens kulturer2012In: Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012 / [ed] Svante Beckman, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, p. 127-129Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kultur som resurs i samhällsplaneringen2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kulturens roll för lokal och regional utveckling har under senare år kommit att betonas allt starkare. I såväl kommunal- som i regionalpolitik sätts stora förhoppningar till kultur som en motor för tillväxt och hållbar utveckling. Inte minst kopplas föreställningar om kultur och urbanitet samman i bilden av expansiva och kreativa stadsmiljöer. Staden som kulturplats blir en norm och en nyckel till en hållbar framtid.Kultur är dock ett begrepp som definieras väldigt olika i skilda delar av kommunal och regional politikoch förvaltning. En gränslinje går mellan hur kulturens roller uppfattas för ekonomisk tillväxt respektive socialt hållbar utveckling. Kultur ska å ena sidan generera ekonomisk tillväxt genom att skapa attraktiva platser för människor och verksamheter, där kulturen tänks främja kreativitet och innovation. Richard Floridas teorier om den kreativa klassen har spelat en stor roll i detta tänkande. Å andra sidan tillskrivs kultur också stor betydelse för integration och socialt hållbar utveckling. Genom kulturen ska människor kunna mötas och utvecklas till demokratiska och toleranta medborgare. Det är denna integrativa funktion som tänks tilltala den kreativa klass som Richard Florida beskriver; tolerans och öppenhet är viktiga aspekter av vad som ibland beskrivs som urban kultur. Trots detta hanteras kultursatsningar med socialt och integrerande syften ofta separat och med vaga kopplingar till kultur som attraktion och kreativ motor. På ett oreflekterat och delvis slumpartat vis lyfts vissa kulturella uttryck fram som önskvärda i utvecklingssammanhang och som mått på gynnsamt kulturklimat medan andra ignoreras eller helt enkelt inte är önskvärda. Så lyft till exempel gaykultur fram som ett bevis på en kulturellt tolerant och framåtsträvande miljö, medan ungdomars kulturella uttryck ofta inte finner någon plats i urbana utvecklingsstrategier.

  En annan aspekt av kultur som resurs i lokal samhällsplanering handlar om föreställningar om autencitet. I diskussionen om platsers attraktivitet och utvecklingspotential finns farhågor att platser genom att designas och planeras utifrån framgångsrika förebilder förlorar sin särart, eller med andra ord sin autenticitet. Särpräglade urbana kulturmiljöer, till exempel gamla industridistrikt, lokala butiker och caféer och lokal konst- och kulturverksamhet blir kulturella resurser i bevarandet av vad som uppfattas som autentisk stadsmiljö, vilket kopplar till identitetsprojekt och platstillhörighet. Cultural planning, som i olika sammanhang lanserats som såväl en planeringsteori och ett synsätt som en konkret metod för en samhällsplanering med kulturen i fokus, tar fasta på detta. Kultur ska i detta perspektiv ses som en aspekt av samhällsplaneringens alla delar istället för att betraktas som en avskild samhällssektor och ett instrument för tillväxt.

  Emellertid tycks det svårt att integrera detta kulturbegrepp i lokal planering, vilket även lokala och regionala tillämpningar av Cultural planning-konceptet tyder på. En orsak är den komplicerade relationen mellan samhällsplanering och föreställningarna om vad som skapar de urbana kulturella mönster som ses som attraktiva. Samhällsplaneringen har att brottas med misstanken att stadens kultur växer fram i samspelet mellan en rad faktorer som alls inte låter sig planeras. En stor del av kommunal planeringsverksamhet sker med vissa avgränsade frågor för ögonen, och kraven på ett tvärsektoriellt synsätt på kultur som resurs är svårt att implementera i den kommunala organisationen. Orsaker till detta är att kulturbegreppet ser mycket olika ut i olika delar av kommunal (och regional) förvaltning och att kultur i många fall avgränsas till en särskild samhällssektor istället för att definieras som tvärsektoriell kraft.

  Detta leder till en instrumentalisering där kulturens värdesom samhällsresurs tolkas utifrån en ekonomisk ram och en näringslivslogik. Underlag för detta paper är en pågående studie av Norrköping och östgötaregionen. Studien visar på svårigheterna att implementera ett synsätt på kulturen som resurs i lokal samhällsplanering, men också att mindre städer och kommuner har andra förutsättningar till holistiskt kulturellt tänkande än de storstäder som utgör en diskursiv norm för det som brukar kallas urban kultur. Insikten att måttstocken för lyckade kultursatsningar inte är densamma som för storstäderna öppnar för alternativa kulturella strategier i mindre kommuner och nya sätt att se kultur som resurs i samhällsutvecklingen.

 • 6.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Plats2011In: Perspektiv på turism och resande: Begrepp för en kritisk turismanalys / [ed] Josefina Syssner, Studentlitteratur , 2011, 1, p. 147-168Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Turism och resande har blivit ett givet inslag i vår samtid. I den rika delen av världen framstår möjligheten att resa för många som en självklarhet. I den fattiga delen av världen har turismindustrin blivit en allt viktigare inkomstkälla. Det turistiska fältet har dessutom kommit att erkännas som ett ytterst komplext forskningsfält som ger upphov till frågor som är både lokala och globala, och som kan handla om såväl människors drömmar och självförståelse, som mänskliga rättigheter, global ekonomi och internationella politiska relationer. Denna bok närmar sig det turistiska fältet genom en rad analytiska begrepp. Varje kapitel lyfter fram ett bestämt begrepp - däribland makt, plats, etnicitet och transnationalism - diskuterar vad det kan betyda, hur det kan tolkas, och vad just det begreppet kan bidra med för den som vill analysera samtida turism och resande. Bekantskapen med vissa teoretiska begrepp gör att man förmår se saker på det turistiska fältet som tidigare var höljda i dunkel. Samtidigt kan en ökad teoretisk och begreppsmässig kännedom göra att man plötsligt förstår hur komplicerad världen är. På så vis får kanske våra begreppsdiskussioner det turistiska fältet att framstå som ännu mer utmanande och fascinerande.

 • 7.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stadsbyggandets dilemma: om förståelsen av fysisk planering som ett rationellt verktyg i samhällsutvecklingens tjänst2010In: Samtal pågår...: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner / [ed] Tora Friberg, Sabrina Thelander, Norrköping: Linköpings universitet , 2010, p. 37-43Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Eskilsson, Anna
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hillström, Magdalena
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En kväll på Klubb Sunkit: När lågt blir högre2009In: Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, p. 31-40Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  En kväll på Klubb Sunkit: När lågt blir högre
 • 9.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Eastsweden Municipality Research Centre . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lyssna och lära, tala och tänka: En kunskapsarena för universitet och kommuner2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Från kommunhåll påtalas ofta behovet av kunskap och forskning för att lösa specifika problem. Inte sällan framkommer en besvikelse över att forskare är otillgängliga, svårbegripliga och att forskning tar så lång tid. Från universitetshåll kan debatter initieras med utgångspunkt i resultat som forskare anser att lokala politiker och tjänstemän behöver ta till sig. Det råder både respekt och misstro mellan kommunfolk och forskare. Det är svårt att mötas och förstå varandras villkor. Uppenbart behövs arenor där kommuner och universitet kan mötas och utveckla en gemensam kunskapsbas. I den här texten lyfter vi fram argument för en arena för kunskapsutbyte på regional och lokal nivå. Vi belyser också vad som sker när kunskapsintresset inom ett politikområde konfronteras med vetenskaplig kunskap.

  Download full text (pdf)
  Lyssna och lära, tala och tänka : En kunskapsarena för universitet och kommuner
 • 10.
  Friberg, Tora
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Eastsweden Municipality Research Centre . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lyssna och lära, tala och tänka. En kunskapsarena för universitet och kommuner2009In: HSS09. Högskolor och samhälle i samverkan, Luleå Tekniska universitet, 1-3 juni, Luelå, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Från kommunhåll påtalas ofta behovet av kunskap och forskning för att lösa specifika problem. Inte sällan framkommer en besvikelse på att forskare är otillgängliga, svårbegripliga och att forskning tar lång tid. Från universitetshåll kan debatter initieras med utgångspunkt från resultat som forskare anser att lokala politiker och tjänstemän behöver ta till sig. Det råder både respekt och misstro mellan kommunfolk och forskare. Det är svårt att mötas och förstå varandras villkor. Uppdragen är olikartade. Uppenbart behövs arenor där det kan ske ett erfarenhetsutbyte och där ny kunskap utvecklas. Detta är inget nytt. Mer kontroversiellt är hur detta ska komma till stånd. I den allmänna debatten finns förslag om att inrätta ett institut för kommunforskning på nationell basis. Det tolkar vi som ett uttryck för att kommuner efterlyser den typ av kunskap som forskare utvecklar. Det respekterar och bejakar vi. Däremot ställer vi oss ytterst tveksamma till att bygga upp ett nationellt institut. I denna uppsats kommer vi att klarlägga våra argument. Vi kommer också att lyfta fram ett alternativ som vi bedömer kan vara mer framgångsrikt. Det går ut på att skapa en arena för kunskapsutbyte på regional-lokal nivå. Vi belyser också mer i detalj vad som sker när kunskapsintresset inom ett politikområde konfronteras med vetenskaplig kunskap. Dessa kan passa som hand i handske men också ha svårt att finna en gemensam beröringspunkt.

 • 11. Order onlineBuy this publication >>
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den verkliga staden?: Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation studies how city planning is affected by notions on urbanity and ideas of the value of local places. Empirically, the dissertation deals with the development of the city of Norrköping in the 1990’s and the early 2000’s. The physical urban environment is formed with influences from general ideas of what a city is and should be, but also out of conceptions of the unique local place. The local history is an important factor for understanding the possibilities and obstacles in contemporary city planning. Theoretically, the dissertation is inspired by geographic, historical and sociological perspectives on space and time. Henri Lefebvre’s spatial triad is a central reference. The dissertation focus on three places in the city of Norrköping; Söder Tull, Skvallertorget and Nya Torget. Through a broad archival material and interviews with planners, politicians and other actors, the development of the places in 1990-2005 is analyzed in the light of urban development in Norrköping in the industrial and post-industrial eras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 12.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Hållbar stad för alla?2008In: I & M : invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, Vol. 5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om tåget kommer ...: lokala betydelser av ett regionalt järnvägsprojekt2008In: Resande, planering, makt / [ed] Mats Brusman, Jane Summerton, Tora Friberg, Lund: Arkiv förlag , 2008, 1, p. 121-136Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har en viktig roll i att bredda kunskapsunderlagen för svensk transportplanering. Den här boken gör just det. Den har författats av forskare inom forskarnätverket FAST, ett samarbete mellan Linköpings universitet och VTI. Resande, planering, makt presenterar flera spännande nya perspektiv på resande och transporter. Boken vänder sig till alla som på något sätt arbetar med, forskar om eller intresserar sig för transporter och transportplanering. Några av de frågor som behandlas är kvinnors och äldres villkor i trafiken, regionförstoring, medborgarinflytande och riskhantering. "En av den här bokens förtjänster är att den i hög grad handlar om olika aspekter av makt: makten att formulera problemen och makten att tolka förutsättningarna för beslut och planering."- Emin Tengström, professor emeritus, avdelningen för humanteknologi vid Göteborgs universitet.

 • 14.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Persson Kuylenstierna, Anneli
  Uppföljning av licentiat- och doktorandprojekt finansierade av Centrum för kommunstrategiska studier2008Report (Other academic)
 • 15.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  "Inte en stenöken till!": Kampen om stadens mötesplatser och kollektivtrafikens plats i stadsplanering och stadsliv2006Book (Other academic)
 • 16.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  Krockar, möten och samspel i stadens olika rum2006In: Gränsbrytning, Vol. 14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Mötesplatser i tidsgeografiskt perspektiv2004Report (Other academic)
 • 18.
  Friberg, Tora
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Nilsson, Micael
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Persontransporternas "vita fläckar": om arbetspendling med kollektivtrafik ur ett jämställdhetsperspektiv2004Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är resultatet av ett projekt, Jämställdhetsperspektiv i teori och praktik. Två fallstudier med fokus på arbetsresor, som Vägverket finansierat. Upphovet till projektet är det nyligen införda delmålet om jämställdhet i transportpolitiken. Det behövs uppenbarligen idéer och förslag på hur man kan gå tillväga för att införliva jämställdhets-aspekter i verksamheter som är inriktade på transporter. Mot den bakgrunden utvecklades projektet i riktning mot att fördjupa förståelsen för hur jämställdhet skulle kunna h anteras i en organisation som Vägverket. Ytterst handlar det om förmågan att tänka kring könsproblematiken. Det empiriska materialet har hämtats från resenärer och busschaufförer i Östergötlands län, närmare bestämt arbetspendling med buss sträckan Norrköping – Finspång och arbetspendling med tåg sträckan Linköping – Boxholm.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Nätverk - ett användbart historiskt perspektiv?2000Report (Other academic)
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf