liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Arbete med ämnesspecifika begrepp2018Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel går igenom hur man under elevernas gymnasietid kan träna på använda ett specifikt ämnesspråk i de olika skrivhandlingarna beskriva,förklara, analysera och utredabegrepp, samtåterberätta, referera ochredogöraså att eleverna behärskar detta när mer komplexa vetenskapliga texter ska skrivas.

 • 2.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att skriva vetenskaplig text2018Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Varje deli denna modulhar tagit upp en aspekt av vetenskapligt skrivande och läsande och har försökt se det vetenskapliga ur flera olika perspektiv och synvinklar.Artiklarna har strävat efter att man som lärareska kunna betrakta den egna undervisningen i ämnet och få inspiration till antingen förändring av förhållningssätt och metoder, eller få inspiration och uppleva en styrka att fortsätta utvecklingen av den egna undervisningen.

  Som tidigare angetts har också denna modul haft fokus på att alla elever ska lyckas med sina teoretiska gymnasiestudier och sin högskoleförberedelse. Detta låter sig inte göras utan målmedvetet arbete och stöd från lärare, handledare, skolbibliotekarier och andra stödfunktioner i skolan. Nedan följer en översikt över vad alla som är inkluderade i gymnasiearbetet och andra liknande typer av vetenskapligt förankrade arbeten kan tänka på närde ger stöd i elevernas skrivprocesser.

 • 3.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Forskningsprocessen – från tanke till färdig text2018Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel handlar om den lite snåriga vägen till resultatet av en undersökning och hur resultat kan presenteras, således om vägen från att samla in ett material, göra analys, dokumentera analysen och till att presentera resultatet.

 • 4.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bommarco, Birgitta
  Malmö Högskola, Malmö.
  Läsning, skrivande, samtal: Textarbete i svenska på gymnasiet2018 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Varje svensklärare har som sin uppgift att stödja och utveckla unga människors språk och genom läsning och samtal hjälpa till att vidga gränserna för deras omvärldsuppfattning. Det är en ansvarsfull uppgift som många gånger kan verka nästan omöjlig. I ämnesplanerna för gymnasieskolan ses arbetet med texter som det centrala i svenskämnet. Men vad innebär det att arbeta med texter? Hur kan man iscensätta aktiviteter som upplevs som meningsfulla, språkutvecklande, lustfyllda och kreativa och som samtidigt leder till kunskapsutveckling i språk och litteratur?

  

I boken ger författarna en mängd förslag på undervisning som öppnar upp för litteraturläsning och samtal, de presenterar aktiviteter som utvecklar elevernas skrivande samt diskuterar frågor som rör respons och bedömning. Författarna anlägger ett dialogiskt och analytiskt perspektiv på lärande och språkutveckling och visar hur en genomtänkt teori kan ligga till grund för stimulerande undervisning. 


  Den andra upplagan är uppdaterad med ytterligare aspekter på samtal om litteratur, vetenskapligt skrivande samt bedömning och betyg-­ sättning i svenskämnet.

  

Läsning, skrivande, samtal inspirerar till förändring och utveckling av svenskundervisningen på gymnasiets studie- och yrkesförberedande program och vänder sig till såväl blivande som verksamma lärare i svenska.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Språkliga strukturer i vetenskaplig text2018Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna del är att ni ska få stöd i att problematisera och diskutera språk och textfrågor som är relaterade till vetenskaplig text. Den vetenskapliga textens språk, form och funktion presenteras och analyseras, bland annat med hjälp av begreppet skrivhandling, vilket beskrivs genom utförliga exempel i artikeln.

 • 6.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Strategier för vetenskapligt förhållningssätt2018Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här delen är att visa hur man kan stötta eleverna i deras utveckling mot ett mer övergripande och abstrakt tänkande. Artikeln visar hur lärare kan utveckla strategier för ett vetenskapligt förhållningssätt hos eleverna genom att arbeta med mindre delmoment och stegvis leda eleverna igenom mer komplexa, vetenskapliga texter. Ni får också verktyg för att stötta eleverna mot att själva identifiera och formulera syfte och frågeställningar.

 • 7.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vetenskaplighet och vetenskaplig text2018Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här modulen handlar om vetenskaplighet och om att läsa och skriva vetenskaplig text. Den vill ur flera aspekter visa att ett lärande mot ett vetenskapligt förhållningssätt, läsning och skrivande av vetenskapliga texter,innebär en skolning in i olikasätt att tänkaoch agerainom olika ämnen och vetenskapliga discipliner. Skolningen har att göra medatt tillägna sigämneskunskapoch begrepp, tekniska färdigheteri att skriva. Skolningen innebär ocksåen förståelse för vad analys och kritisk granskning är, samt en förmåga atti samtal och skriftgranska och analysera egna och andras resultat och teorier.

 • 8.
  Wessbo, Simon
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Winzell, Helen
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Didaktik och värdegrund2017In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 61, no 3, p. -23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Parmenius Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Oumbärlig bok om skrivundervisning” Recension av Mikael Nordenfors,2016, Elevernas texter – redskap för textanalys, textsamtal och bedömning2017In: Svenskläraren, no 3Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Stanna upp ett tag!: kritisk och analytisk läsning2017In: Svensklärarföreningens årsskrift 2016: Svenska ett kritiskt ämne / [ed] Ewa Bergh Nestlog, Nils Larsson, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2017, Vol. 2016, no 239, p. 149-160Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kritiskt och analytiskt arbete med text2016Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att kunna läsa, förstå och förhålla sig kritiskt till olika typer av texter är oerhört viktigti dagens informationstäta samhälle. Ett kritiskt förhållningssätt är också ett centraltinslag i samtliga ämnen på gymnasiet. Denna modul behandlar hur lärare kan arbetamed kritisk granskning och analys av text och bild (även rörliga bilder). Den vändersig till lärare inom teoretiska ämnen och andra textrika ämnen och till lärare i estetiskaämnen. Två av modulens delar består av en grundartikel och två inriktningsartiklar. Ibåda fallen riktar sig den ena inriktningsartikeln till lärare i teoretisk ämnen och andratextrika ämnen och den andra inriktningsartikeln riktar sig till lärare i estetiska ämnen.Modulens delar visar hur lärare i olika ämnen kan arbeta med de mål i ämnesplanernasom handlar om analys, kritiskt förhållningssätt och begreppsanvändning. Syftet medmodulen är att deltagande lärare ska få begrepp och didaktiska redskap för att stöttaeleverna i deras utveckling mot en mer komplex förståelse av olika typer av texter,såsom olika slags skriven text, film och bild. I modulen ingår övningar som till exempelhandlar om analys av lärobokstext, uppgiftskonstruktion och analys av instruktioner,arbete med modelltexter och begreppsutveckling.I modulen ingår också filmer som visar undervisningssekvenser vilka exemplifierar detsom behandlas i modulens olika delar, samt ljudfiler med samtal mellan erfarna lärareoch forskare inom området.Målgrupp: Lärare i teoretiska och andra textrika ämnen samt lärare i estetiska ämnen.Modulen är framtagen av Linköpings universitet

 • 12.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Johansson, Maritha
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kritiskt textarbete2016Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den avslutande delen i modulen är att du som lärare ska få möjlighet attsammanfatta och reflektera över ditt lärande under arbetet med modulen. Artikeln ochfilmen visar hur man kan arbeta elevaktivt, textnära och utforskande.Du inbjuds att använda ett sådant mer övergripande arbetssätt i moment C. Detinnebär att de upptäckter som du gjort och de tankar som väckts under arbetet medmodulen får möjlighet att komma till uttryck i denna uppgift och i den gemensammauppföljningen av den.

 • 13.
  Johansson, Maritha
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kritiskt textarbete: Läsning, skrivande, samtal2016Other (Other academic)
 • 14.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ta ställning2016Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här delen presenteras arbete med argumenterande texter av olika slag. Syftetmed delen är att ge stöd till dig som lärare i arbetet med att läsa, skriva och analyseraolika typer av argumenterande texter. I den inledande artikeln ges flera exempel påargumenterande texter som kan kopplas till olika skolämnen.I inriktningsartiklarna får du också förslag på hur argumenterande texter kananalyseras utifrån olika perspektiv. Det ges exempel på hur man kan arbeta medmodelltexter, både för att hjälpa eleverna vidare i sin analys och för att hjälpa dem attsjälva skriva argumenterande texter.I moment C görs en retorisk analys av en argumenterande text.

 • 15.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Uppgifter och instruktioner2016Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Del 3. Analysera och kritisktgranska – uppgifter ochinstruktionerEtt återkommande inslag i undervisning är instruktioner av olika slag. Den här delenhandlar om hur elever läser och förstår instruktioner och uppgifter, samt vilken typ avhandling som instruktionerna förutsätter. I den inledande texten ges exempel på instruktioner som fungerar bra och på sådanasom kan förbättras. Du får bland annat analysera olika instruktioner för att avslöjaunderliggande premisser som kan hindra arbetet med en uppgift. Målet är att du somlärare ska kunna utveckla ditt eget sätt att formulera uppgifter till eleverna.I moment C observeras och analyseras elevers förståelse av instruktioner.

 • 16.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Välutvecklat, utförligt och nyanserat2016Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att kunna skriva utredande texttyper, som till exempel förklaringar, är enframgångsfaktor när det gäller språk- och kunskapsutveckling. Syftet med den här delen är att visa hur du som lärare på olika sätt kan arbeta medelevers texter så att dessa når upp till kunskapskraven utförliga, nyanserade ochvälutvecklade resonemang.I moment C får du möjlighet att tillsammans med dina elever pröva att skrivabegreppsutredningar.

 • 17.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att läsa sakprosa2015Other (Other academic)
 • 18.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  En användbar modell för undervisning i och om text2015Other (Other academic)
 • 19.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Upper Secondary School Students’ Encounter with Writing Instructions while Writing Essays at the National Test in the Subject of Swedish2015In: Improving literacy skills across learning: CIDREE yearbook 2015 / [ed] Viola Boszik, Budapest: Hungarian institute for educational research and development HIERD , 2015, p. 62-77Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the objectives of the national curriculum in the subject of Swedish is to give students an opportunity to establish reliance on their language, and make full use of it, by giving them tools for expressing themselves in everyday life, at work, and as members of society. This article takes a social-semiotic and multimodal perspective in order to point out some dilemmas for students in upper secondary school when interpreting and understanding the instructions introducing the task of writing an essay in the national test in the subject of Swedish. To pass a writing test as it is formulated in the curriculum of Swedish, students have to be able to follow quite complicated instructions. The article will show what can happen when students try to understand these instructions; what signals the instructions convey and how students respond to these signals. The results point out that most of the students act in an instrumental way or show reluctance while completing the task. The instructions convey implicit norms and rules, and are also perceived as confusing and diffi cult to understand, making it harder for students to use optimal verbal resources and establish reliance in using their language in writing.

 • 20.
  Parmenius-Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Anpassning, ångest eller skrivglädje – elevröster om skrivande2014In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, no nr 2, p. 12-14Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Parmenius Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Vad är skrivbedömning egentligen till för? Recension av Gustaf Skars avhandling Skrivbedömning och validitet – fallstudier av skrivbedömning i svenska på gymnasiet2014In: Svenskläraren, no 1, p. 24-25Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Parmenius Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Multimodala perspektiv på elevers provskrivande i svenska2013In: KLÄM: Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk / [ed] Anders Marner & Hans Örtegren, Umeå: Nationella nätverket för ämnesdidaktik, Umeå universitet , 2013, p. 120-135Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nätverket för ämnesdidaktik är ett nationellt och nordiskt samarbete för ämnesdidaktiker inom alla olika ämnen och kunskapsomraden. Nätverket bildades i Gävle 2002 och har sedan dess organiserat nationella konferenser i Göteborg 2004, Karlstad 2005, Kristianstad 2006 och Stockholm 2008. I maj 2007 organiserades pa initiativ av nätverket den första nordiska ämnesdidaktiska konferensen vid Högskolan i Oslo och 2009 höll en andra sadan i regi av Syddansk universitet i Odense och Lillebelt University College. 2010 hölls en nationell svensk konferens i Linköping, 2011 var Karlstad värd för den tredje nordiska konferensen och 2012 arrangerades den nationella konferensen för lärande, ämnesdidaktik och mediebruk (KLÄM) vid Umea universitet. Nätverkets malsättning är att:

  • underlätta kontakter och informationsutbyte mellan ämnesdidaktiska forskare och lärare

  • stimulera utvecklingen av nya ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt

  • bidra till utvecklingen av en ämnesdidaktisk metadebatt

  • organisera återkommande ämnesdidaktiska seminarier och konferenser

  http://www.kau.se/natverk-for-amnesdidaktik

 • 23.
  Bommarco, Birgitta
  et al.
  SmDi, Malmö.
  Parmenius Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Läsning Skrivande Samtal: Textarbete i svenska på gymnasiet2012 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Textarbete i svenska på gymnasiet

  Varje svensklärare har som sin uppgift att stödja och utveckla unga människors språk och genom läsning och samtal hjälpa till att vidga gränserna för deras omvärldsuppfattning. Det är en ansvarsfull uppgift som många gånger kan verka nästan omöjlig. I de nya ämnesplanerna för gymnasieskolan ses arbetet med texter som det centrala i svenskämnet. Men vad innebär det att arbeta med texter? Hur kan man iscensätta aktiviteter som upplevs som meningsfulla, språkutvecklande, lustfyllda och kreativa och som samtidigt leder till kunskapsutveckling i språk och litteratur?

  I boken ger författarna en mängd förslag på undervisning som öppnar upp för litteraturläsning och samtal, de presenterar aktiviteter som utvecklar elevernas skrivande samt diskuterar frågor som rör respons och bedömning. Författarna anlägger ett dialogiskt och analytiskt perspektiv på lärande och språkutveckling och visar hur en genomtänkt teori kan ligga till grund för stimulerande undervisning. Konkret handlar det om läsning, skrivande och samtal - om språket som redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

  Läsning, skrivande, samtal inspirerar till förändring och utveckling av svenskundervisningen på gymnasiets studie- och yrkes­förberedande program och vänder sig till såväl blivande som verksamma lärare i svenska.

 • 24.
  Parmenius Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Blir det lättare nu?: Nedslag i gymnasiets ämnesplaner i svenska, Gy 112011In: Svenskämnet i förändring?: perspektiv på de nya kurs- och ämnesplanerna / [ed] Madeleine Ellvin, Gustaf Skar och Michael Tengberg, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2011, 1, p. 40-54Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Parmenius Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Skrivande som handling och möte.2009In: Dansk noter, ISSN 0107-1424, no 3, p. 32-35Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Parmenius Swärd, Suzanne
  Malmö Högskolan, KSM.
  Skrivande som handling och möte: Gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this dissertation is to explore how students in upper secondary school can feel, react and cope with writing tasks, time conditions and assessment in the subject of Swedish. The study deals with two upper secondary classes from different schools, one at a natural science programme, one at an aesthetical programme with music as an area of emphasis. The empirical material consists of interviews, grouptalk, observations and student essays collected over a period of two compulsary courses in the subject of Swedish. The theorethical framework that characterizes the study takes a sociocultural, dialogical and ecological approach to writing. The study deals with questions such as: what are the topics given and what are the instructions like? How are they concieved by the students? What consequences do interpretation and understanding of essay topics have for students writing? What is the relationship between the conditions of writing in school and the students´development as writers and progress towards self awareness? Does school with its culture of assessment create varying self conceptions through writing? The results indicate that theres is a lot of contradictions and dilemmas involved in writing tasks. Students are confused and have difficulties in interpreting the teachers purposes with writing tasks and topics. They often receive double and divergent messages in their encounter with writing instructions and topics. Limited time for writing is used to disciplin the students which have negative effects on their writing development. It is also important for students to develop self disciplin and adjust to implicit cultural and textual norms and rules The study also shows that assessment and negative comments on students individual text products create feelings of shame and inadequacy. Assesment and comments on their texts concern mainly shortcomings which instead of being a challenge to develop texts create feelings of guilt. Explicit writing instruction and teaching of writing is often spars. In the study the students propose different kinds of writing activities where a dialogical approach to writing ought to be part of the writing instruction. In the students view the act of practicing writing is essential for developing their skills. The study suggests that writing could be part of of the creative potential inherent both in writing and in talking about texts. An instruction of writing could function as a thinking device instead of a grading criteria. Leading students into learning and making text worlds understandable could be a realizable goal.

 • 27.
  Parmenius Swärd, Suzanne
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  "Det mesta kommer till en när man skriver."2007In: Perspektiv på praktik: svenska i klassrummet / [ed] Madeleine Ellvin, Lena Holmbom och Erik Lidbaum, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2007, 1, p. 23-34Chapter in book (Other academic)
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf