liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 1 av 1
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Liss, Erik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wennberg, Karl
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Utvärdering av LuMiNk Akademin2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport undersöker LuMiNk Akademin (hädanefter “LuMiNk”) som är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet (LiU), Mirum galleria och Norrköpings kommun. Projektet startades hösten 2015 med niondeklassare från Söderportens skola i Norrköping där elever regelbundet träffar rekryterade studenter från olika programutbildningar på Linköpings universitet med syftet att ge stöd i studierna och inspirera till fortsatta studier. Då Söderportens högstadieverksamhet hösten 2017 flyttade till Klingsborgsskolan följde LuMiNk med och är alltså numera verksamt på Klingsborgsskolan.

  Rapporten har som syfte att kvantitativt utvärdera effekten av projektet samt ge rekommendationer till LuMiNks styrelsegrupp. Data på avgångna elever från Klingsborgsskolan har använts för att skatta huruvida deras betyg, val efter högstadiet samt närvaro påverkats av att gå programmet. Detta görs genom att de elever på Klingsborgsskolan som gått programmet jämförs med de som inte deltagit i programmet. Den mån som eleverna som deltog i LuMiNk (LuMiNk-gruppen) höjt sina betyg relativt de som inte deltagit programmet (kontrollgruppen) tar vi som indikation på vilken effekt som programmet har.

  Resultaten visar att de som gått LuMiNk haft signifikant höjda betyg i ämnena engelska, so, no, svenska som andraspråk samt höjda meritvärden relativt kontrollgruppen. Vi finner dock inte att de som gått LuMiNk höjt sina betyg relativt kontrollgruppen i varken matematik eller i praktiska ämnen.

  LuMiNk-gruppen har under hela terminen högre skolnärvaro än kontrollgruppen men eftersom det inte sker någon noterbar divergering mellan grupperna under terminens gång kan vi inte visa på att LuMiNk lett till högre närvaro i skolan.

  Eftersom ett syfte med LuMiNk är att inspirera till eftergymnasiala studier har vi följt upp hur det gått för elever som tidigare gick ut högstadiet från Söderporten för att på så sätt undersöka huruvida LuMiNk-gruppen i högre grad väljer att gå högskoleförberedande program jämfört med kontrollgruppen. Vi finner att LuMiNk-elever i dubbelt så hög grad väljer högskoleförberedande program jämfört med kontrollgruppen.

  Eftersom LuMiNk är ett program som eleverna själva väljer att söka till kan det förekomma så kallad ’självselektering’. Detta kan exempelvis innebära att redan mer ambitiösa elever väljer att söka LuMiNk, och att den uppmätta relativa ökningen i betyg och frekvens att gå högskoleförberedande program på gymnasiet hade skett även utan LuMiNk. Detta försöker vi att kontrollera för genom att kontrollera för skillnader i elevkompositionen mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen, använda oss av kompletterande statistiska modeller samt genom att jämföra de skattade effekterna med en skapad variabel för förväntad effekt per ämne. Vi bedömer efter ha genomfört dessa tillvägagångssätt att LuMiNk med hög sannolikhet faktiskt bidragit till den relativa skillnaden i betygstrenden mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen.

  Skillnaden i sannolikhet mellan LuMiNk- och kontrollgruppen att välja ett högskoleförberedande gymnasieprogram är behäftat med högre osäkerhet då tillgängliga data inte möjliggör lika omfattande statistiska modeller som för betygsvariabeln. Om vi dock kontrollerar för skillnader i elevkompositionen gällande betyg innan LuMiNk, kön, samt huruvida en elev kom till Sverige under grundskoletiden eller ej kvarstår dock en tämligen stor skillnad i sannolikheten att välja ett högskoleförberedande program (9 procent) mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen.

  Vidare har enkätsvar, närvaro vid LuMiNks läxhjälpstillfällen samt tidigare forskning studerats för att komplettera resultaten från effektstudien. Svaren från enkäterna visar inte på att LuMiNk-eleverna verkar välja att gå till LuMiNk på grund av brister i hemmamiljön, utan snarare att de finner LuMiNk stimulerande. Eleverna rapporterar vidare att de får mycket hjälp med studierna på LuMiNk jämfört med hemma. LuMiNks studiemiljö har eleverna olika åsikter om. Vissa uttrycker att miljön är något för stökig medan andra elever just uppskattar miljöombytet från skolan till en mer avslappnad miljö.

  Statistik på generell skolnärvaro och tidigare forskning som gjorts på läxhjälpsprojekt visar att äldre elever ofta har lägre närvaro och är svårare att locka till deltagande i läxhjälpsprojekt. Det är därför positivt att närvaron på LuMiNk-tillfällena generellt sett är hög samtidigt som ungefär hälften av eleverna på skolan valt att gå LuMiNk. Den höga närvaron bekräftar enkätsvaren att LuMiNk är populärt bland eleverna.

  Tidigare forskning visar på att det inte är självklart att läxläsningsprojekt ger effekt på studieresultat. Vi bedömer att LuMiNks tydliga struktur där eleverna förpliktigar sig att ha hög närvaro och den tydliga kopplingen till skolan bidrar till att LuMiNk tillhör de läxläsningsprojekt som faktiskt visar ha effekt på studieresultaten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utvärdering av LuMiNk Akademin
1 - 1 av 1
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf