liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 14 av 14
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av socialtjänstutredning SoL "P" Täby kommun2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningen presenterar tjugofyra brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare sju allvarliga brister som tillsammans skulle underkänna utredningen. Flera av de mest allvarliga bristerna berör rättssäkerhet (brist på alternativa tolkningar där endast en persons tolkningar och uppfattningar görs gällande, användade av standardiserat instrument felaktigt, avsaknad av definitioner), saklighet (flera ogrundade påståenden och tolkningar uppfattas som objektiva sanningar, förväxling om att rädsla skulle vara samma sak som risk) och partiskhet (demonisering av en förälder som inte ens hörts). Läsare av utredningen uppmanas att göra följande tankeexperiment. 

  1. Ta bort all information som direkt kommer ifrån LS.

  2. Ta bort all information som indirekt kommer från LS, dvs personer som LS haft kontakt med.

  Vad kvarstår då av utredningen som påtalar att riskbedömningen är rimlig? Undertecknads analys av tankeexperimentet blir att utredningen saknar information av relevans för besvara dess frågeställningar. Mest allvarlig är dock den vansinniga metodik som utredningen använt sig av. Utredningen liknar mera en transkription av ett gränslöst samtal där en person, LS, ges utrymme att säga vad som helst om en person som LS inte gillar, utan rimlighetsbedömning, förståelse hur forskning ska tolkas eller objektivitet. Sammantaget visar granskningen att utredningen ”P” SoL-utredning, Täby Kommun, 22-11-16 med extremt god marginal diskvalificerat sig själv som bevismaterial. Den aktuella utredningen är bland de sämsta som undertecknad tagit del av. 

 • 2.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av socialtjänstutredning SoL-4320-222023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningen presenterar arton brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare sju allvarliga brister som tillsammans ifrågasätter utredningens funktionalitet. 

  Flera brister berör transparens, där definition saknas, bristfällig precision i kritik och det saknas en tydlig tidslinje. Transparens är otroligt viktigt för att man ska kunna följa resonemang logiska giltighet, vilket denna utredning inte tillåter helt och fullt.

  Rättssäkerheten är helt satt ur spel i utredningen. Utredningen som argumenterar för att risken för försummelse skulle vara hög är föräldrad och ogiltig, barnsamtal saknas, resonemang som huvudsakligen driver mot att bryta all kontakt mellan barn och förälder förs fram. Det saknas ett falsifierande tänkande mot den tes man driver i utredningen. Detta tyder på att utredningen är en samling argument emot återförening snarare än en rättssäker myndighetsutredning. 

  Utredningen dokumenterar ingenting som talar emot att det bästa för WK vore att frånta MK vårdnaden om WK. Detta är häpnadsväckande partiskt på ett sätt som är blatant och mycket tydligt. Ingenting positivt dokumenteras om MK i hela utredningen, vilket förefaller mycket orealistiskt. 

  Granskningen visar att regeringsformerns alla tre krav, transparens, rättssäkerhet och opartiskthet inte uppfylls i denna utredning. Vidare, det är också mycket tydligt att utredningen inte haft Barnkonventionen i åtanke när detta ärende analyseras. Barnkonventionens artikel 7 läser "Barnet har rätt till eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad". I stället verkar utredningen vara mera intresserad av att genomföra motsatsen, det vill säga arbeta för att barnet ska få så lite omvårdnad av barnets föräldrar så långt som möjligt. 

 • 3.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av utredning angående vårdnad, boende eller umgänge T1057-212023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningen presenterar femton olika brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare nio allvarliga brister som tillsammans skulle underkänna utredningen. Bristerna kan delas in i två kategorier. Den första berör men katastrofal riskbedömning som saknar flera avgörande komponenter som är så många att undertecknad inte kan räkna upp dem allihopa. Istället blir det en mycket och allvarlig brist "Riskbedömning saknas". Den andra kategorin beror resonemang kring hur tingsrätt ska hantera ärendet. Detta ärende, enligt undertecknad är absolut inte en hög konflikt eftersom båda föräldrarna säger att de egentligen vill komma överens. Då är medling den överlägset bästa hanteringen för de inblandade barnen. Granskningen visar tydligt att en god hypotes är att (a) båda föräldrarna vill komma överens, men (b) de klarar inte detta själva. Forskningen är mycket tydlig med att ett barn med separerade föräldrar mår bäst vid delad vårdnad, växelvist boende med föäldrar som inte bråkar. Undertecknad känner mycket stora förhoppningar att detta ska snabbt kunna uppnås i detta ärende. Avslutningsvis vill undertecknad citera den framlidne Jan Angners tre råd till separerade föräldrar: 

  1. Följ schemat!

  2. Prata inte skräp om den andra föräldern!

  3. Sköt ditt!

 • 4.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av utredning angående vårdnad, boende eller umgänge T933-222023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De ovan nämnda bristerna är ett selektivt urval av en stor mängd brister i utredningsmetodik och resonemang. Granskningen presenterar sexton brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare sju allvarliga brister som tillsammans skulle underkänna utredningen. Än värre, granskningen visar att det har uppstått två brister på nivå noll. Det är helt oacceptabelt att hitta på egna former av vanvård (nakenhet och "inte vara med mamma") och basera rekommendationen på dessa. Dessutom, en av dem är direkt sexistisk. Detta är utredningsmetodologiskt vansinne. Andra brister som berör riskbedömningen (definitioner saknas, förvirring mellan riskfaktorer och former av vanvård, förvirring om skydds- och riskfaktorer) är extremt allvarliga och mycket fundamentala eftersom de berör rättsäkerheten i hela utredningen. Utan definitioner vet inte läsaren vad sjutton utredningen har riskbedömt egentligen. Det går inte att reducera en myndighetsutövande riskbedömning om fysisk barnmisshandel till ett ett barns emotion om hen är rädd för föräldern eller inte. Det är också mycket allvarligt att fullständigt ignorera att en förälder säger sig ha blivit utsatt för fysiskt våld av den andra, vilket antagligen inte skett om föräldrarna bytt kön med varandra. Sammantaget kan granskningen konstatera att vårdnadsutredning tillhörande T933-22 inte kan anses ha tillräcklig kvalitet för att fungera som ett beslutsunderlag för något beslut alls, och att det skulle utgöra ett underlag för beslut som berör mänskliga rättigheter och barns framtid vore ett tydligt lågvattenmärke för svenskt rättsväsende. 

 • 5.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av Utredning enligt 11 Kap. 1 § SoL, målnummer T391-18.2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningen presenterar sjutton brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare tre allvarliga brister som tillsammans skulle underkänna utredningen. Flera av de allvarligaste brister berör utredningens rättssäkerhet såsom där det saknas av definitioner av vad som ska riskbedömas. Utredningen vill alltså inte förklara vad det viktigaste i hela utredningen berör. Det saknas också risk- och skyddsfaktorer. Trots att utredningen tycks påpeka att det förekommer riskfaktorer misslyckas utredningen att dokumentera vilka dessa skulle vara. Givet ovanstående blir slutsatsen att rättssäkerheten är helt satt ur spel i denna utredning. Utredningen blandar också in medarbetares egna värderingar om hur barnfostran ska gå till, vilket är irrelevant. Än värre, det finns en brist på Nivå Noll. Det är fullständigt orimligt att ett barns känslor ska avgöra om något skett eller inte. Ett barns känslor avgör inte verklighetens förskaffande. Detta antyder att utredningen har fullständigt gått vilse i en vetenskapsteoretisk diskussion om realism, anti-realism, epistemologi och ontologi som de själva inte förstår eller inte kan hantera i utredningen. Utredningen utgår, i stora drag, ifrån att barnens känslor definierar verkligheten om olovligt bortförande och att dessa känslor är avgörande. Detta är galenskap eftersom uppdraget berör att genomföra en riskbedömning om någon form av vanvård kommer att ske i framtiden eller inte. I ljuset av detta är det förstås befängt att beakta ett barns känslor. Det är förefaller som att utredningen har missuppfattat sin uppgift och vilken roll känslor och värderingar har i myndighetsutövande. Sammantaget visar granskningen att utredningen tillhörande T391-18 är katastrofalt undermålig och bör inte användas som beslutsunderlag för något beslut alls. Att utredningen skulle användas i en rättslig instans skulle innebära en veritabel travesti på svenskt rättsväsende.

 • 6.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av vårdnadsutredning tillhörande ärende T5785-222023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningen presenterar sjutton brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare tolv allvarliga brister som tillsammans skulle underkänna utredningen. Flera av bristerna berör konceptuella missförstånd kring riskbedömning, tolkning av anklagelser som skapar en synnerligen låg rättssäkerhet. Till exempel är det helt godtyckligt för undertecknad varför EPs anklagelser eller beteende ska uppfattas som psykisk misshandel, medans Ems mordhot inte ska uppfattas som psykisk misshandel. Dessutom, flera av bristerna berör resonemang kring risk som inte alls fungerar varken logiskt eller i empiriska vetenskaper. Exempelvis är det ytterst märkligt att förväxla riskbedömning (att reda ut om risk föreligger eller inte) med riskhantering (vad man ska göra om risk föreligger), eller ignorera skyddsfaktorer i riskbedömningen. Sammantaget kan undertecknad konstatera att den granskade vårdnadsutredningen till ärende T 5785-22 inte kan eller bör fungera som beslutsunderlag för någon form av beslut, och allra minst i tingsrättsförhandlingar där barns mänskliga rättigheter står på spel. 

 • 7.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cognitive bias in social services CPS case argumentation2022Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Child protective service (CPS) cases concern taking children into protective custody. Generally, social services investigate and present arguments for child protective custody in court. The present study investigated a new type of cognitive bias in social services CPS case argumentation. The bias was first detected in an actual CPS investigation, where a relative difference was considered an attribute. Specifically, the bias occurs when people believe that the result of a relative measure can be used as a standard for other comparisons. The present study investigated the external validity of the bias. Participants (N = 133) completed an online within-subjects experiment where they rated the plausibility of two illogical arguments (Simple vs. Complex), and six distractor items. The simple argument was as follows: "A is taller than B, hence C is taller than B". The complex argument was an abbreviated version of the actual CPS case where the parents appeared to provide inadequate attachment with the child. Broken down, the complex argument had the same isomorphic structure as the simple argument. The results showed that complex argument was considered implausible by 53%, and the simple 79%. The same pattern was found among participants with relevant academic training (N = 42); social worker, lawyer, psychologist, and students of said topics), 52% and 83% respectively. The results are discussed in terms of a new cognitive bias, and cognitive overload.

 • 8.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av utredning angående vårdnad, boende eller umgänge2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningen presenterar nitton brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare tio allvarliga brister som tillsammans skulle underkänna utredningen. Flera av de allvarligaste bristerna berör partiskhet och allvarligt ifrågasättande för utredningens rättssäkerhet. I synnerlirhet gäller detta hur utredningen förhåller sig till tidigare utredning som har annan struktur och utgångspunkt. Sammantaget visar granskningen att den aktuella utredningen inte bör användas som ett underlag för beslut i rättsliga instanser. 

 • 9.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av utredning angående vårdnad, boende eller umgänge T18545-212022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningen presenterar nitton brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare tio allvarliga brister som tillsammans skulle underkänna utredningen. G-utredningen är utomordenligt svag i avseende på rättssäkerhet eftersom det saknas objektiv information i riskbedömningarna. Hela utredningen centreras kring berättelser som kan vara sanna, upplevda med svag koppling till verkligheten eller helt påhittade. Det innebär att utredningen är otroligt känslig för mätfel. Dessutom, avsaknaden av falsifierande tänkande i trovärdighetsbedömningen gör utredningens grund ännu svagare. Undertecknad vill hänvisa till en tidigare dom i ett ärende som också blev granskat av undertecknad (Domslut T 426-20 Alingsås Tingsrätt): "Tingsrätten har också inhämtat en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. En sådan utredning är i regel det främsta utredningsmaterialet i en vårdnadstvist. Det förutsätter dock att utredningen är neutral och objektiv. Den nu aktuella utredningen innehåller emellertid flertal oklarheter som medfört att tingsrätten har haft anledning att ifrågasätta om utredningen uppfyller de grundläggande kraven på objektivitet. [---]. Tingsrätten finner att det finns anledning att ifrågasätta objektivitet i utredningen men också att det saknas utredning i viktiga frågor. Dessa brister medför att utredningen inte kan läggas till grund för bedömningen." Undertecknad kan konstatera att Alingsås tingsrätt ansett att objektivitet är av central betydelse, och att detta ärende har allvarligare brister i avseende på objektivitet. Sammantaget visar granskningen att utredningar tillhörande ärende T18454-21 Göteborgs Tingsrätt inte bör användas som beslutsunderlag där mänskliga rättigheter ligger i vågskålen. 

 • 10.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av utredning angående vårdnad, boende eller umgänge T2835-192022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningen presenterar åtta brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare sex allvarliga brister som ger intrycket av låg utredningskvalitet. Bristernas natur är mycket allvarliga eftersom utredningens rättssäkerhet är närmast obefintlig. Att inte definiera vad man riskbedömer, vilka skydds- och riskfaktorer som hör ihop med vilken form av vanvård eller hoppa över viktiga mellansteg i resonemanget ger intrycket att utredningen är förvirrad eller inte vad vad en riskbedömning behöver innehålla som ger ett mycket rättsosäkert intryck. De viktigaste bristerna berör dock underlåtenhet av riskbedömning av försummelse och avsaknaden av analys av alternativa förklaringsmodeller. 

  Undertecknad vill å det bestämdaste uppmana tingsrätten att göra en egen riskbedömning om försummelse hos TE. Undertecknad har bara tagit del av en utredning, men lyckas ändå identifiera en mängd tidiga indikationer (hål i tänderna, trassel med vårdkontakter, avsaknad av rutiner för mat, sömn och hygien (löss), upprepade förseningar till skolan och många flyttar) och vetenskapliga riskfaktorer (psykisk ohälsa (depression), tre eller flera barn, låg inkomst, ensamstående förälder och ung förälder) som inte kommer att försvinna eller minska av att TE skulle få ensam vårdnad. 

  Avsaknaden av alternativa förklaringsmodeller är extremt viktigt eftersom det berör utredningens rättssäkerhet. Låt oss anta att 100 personer får läsa den aktuella utredningen. Hälften får läsa rekommendationen i befintligt tillstånd, men den andra hälften får en annan rekommendation där MA föreslås ensam vårdnad på basis av risk för försummelse hos TE. Sedan kan man fråga sig om läsarna ens skulle upptäcka skillnaden i avseende på utredningens stringens, transparens och rimlighet. Undertecknad misstänker starkt att folk inte skulle märka någon skillnad, vilket vittnar om närmast obefintlig rättssäkerhet. 

  Sammantaget ger utredningen ett så begreppsförvirrat intryck och mycket låg utredningsmetodologisk kvalitet i avgörande aspekter att den inte kan fungera som beslutsunderlag för tingsrättens beslut. 

 • 11.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av utredning angående vårdnad, boende eller umgänge T4214-212022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningen presenterar 26 brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare 14 allvarliga brister som tillsammans skulle underkänna utredningen. Frånsett det rena antalet allvarliga brister, så finns det några brister som är mera centrala för hela ärendet eftersom de berör rättssäkerhet, saklighet och opartiskhet. Först, avsaknad av definitioner och begreppsförvirring i riskbedömning leder till mycket låg transparens samt hög risk för godtycklighet. Vidare, sakligheten är ytterst tveksam i utredningen. Det finns selektiv, missledande och till och med deceptiv förståelse av intervjudata. Det finns en uppenbar självmotsägelse som motsäger logikens lagar i utredningen. Dessutom, det finns flera instanser av tydligt partisk utredningsmetodik och analys, där MABs narrativ blir sanning, och JBs påståenden antingen ignoreras eller betraktas som irrelevanta. Slutligen, det finns ett stort misstag i hela utredningens timing. MAB kanske blir utvisad från Sverige, och det måste beaktas i vårdnadstvisten. Det kan låta hårt, och man skulle kunna argumentera att ett icke önskvärt utfall i migrationsärendet inte är MABs fel. Det är sant, men lagen är mycket tydlig att det är barnens bästa som ska prioriteras högre än behov och önskningar hos föräldrarna. Sammantaget, granskningen visar mycket bevisning för att den aktuella utredningen har extremt låg kvalitet, och den kan och ska absolut inte användas som bevisning i en domstolsförhandling. 

 • 12.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Granskning av utredning angående vårdnad, boende eller umgänge T426-202021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningen presenterar hela nitton brister som är så allvarliga att de var och en skulle ogiltigförklara hela utredningen. Utöver detta identifieras ytterligare fjorton allvarliga brister som tillsammans skulle underkänna utredningen. Utredningen är synnerligen bristfällig eftersom flera misstag är av allvarlig natur där metodologisk kompetens är så låg att godtycke uppstår och rättsäkerhet inte kan påvisas. Istället uppstår mycket stor förvirring i riskbedömningen där riskfaktorer och riskområden förväxlas, definitioner saknas, central falsifierande information dokumenteras utan att beaktas, och utredningen bedömer subjektiva upplevelser istället för faktisk riskbedömning. Dessutom, partiskhet är tydligt närvarande. Den beskrivning och de anklagelser som mamman för fram beaktas i utredares bedömning, medan det som pappan tar upp ignoreras. Implicit sexism kan förklara utredningens slutsatser. Undertecknad har ännu inte tagit del av den vårdnadsutredning där en kvinna anklagat en man för fysiskt partnervåld med påstådda fotografiska bevis på skadorna utan att detta tar en central del av utredningen. I den aktuella utredningen så behöver inte ens den anklagande kvinnan försvara sig på ett sätt som undertecknad inte sett vårdnadstvistande män åtnjuta. Totalt sett är utredningen av extremt låg kvalitet, och är av de sämsta som undertecknad tagit del av. Sammantaget visar en granskning att utredningen till ärende T426-20 inte håller tillräcklig kvalitet för att fungera som ett lämpligt beslutsunderlag för tingsrättsbeslut. 

 • 13.
  Sikström, Sverker
  et al.
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Dahl, Mats
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Lettmann, Hannah
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Alexandersson, Anna
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Schwörer, Elena
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Stille, Lotta
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Kjell, Oscar
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Innes-Ker, Åse
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Ngaosuvan, Leonard
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  What you say and what I hear — Investigating differences in the perception of the severity of psychological and physical violence in intimate partner relationships2021Ingår i: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 16, nr 8, artikel-id e0255785Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The correct communication of the severity of violence is essential in the context of legal trials, custody cases, support of victims, etc., for providing fair treatment. A narrator that communicates their experiences of interpersonal violence may rate the seriousness of theincident differently than a rater reading the narrator’s text, suggesting that there exist perceptual differences (PD) in severity ratings between the narrator and the rater. We proposethat these perceptual differences may depend on whether the narrative is based on physicalor psychological violence, and on gender differences. Physical violence may be evaluatedas more serious by the receiver of the narrative than by the narrator (Calibration PD), whereas the seriousness of psychological violence may be difficult to convey, leading to a discrepancy in the seriousness ratings between the narrator and the rater (Accuracy PD). In addition, gender stereotypes may influence the seriousness rating (Gender PD), resulting in violence against women being perceived as more serious than the same violence against men. These perceptual differences were investigated in 3 phases using a new experimental procedure. In Phase 1, 113 narrators provided descriptions and seriousness ratings of self-experienced physical and psychological violence in relationships. In Phase 2, 340 independent raters rated the seriousness of 10 randomly selected narrations from Phase 1. In Phase 3, the genders in the narrations were changed to the opposite gender, and seriousness ratings were collected from 340 different raters. Our results confirmed the hypothesized perceptual differences. Violence to male victims was considerably more likely to be seen as severe when the raters were misled to believe the victim was a woman. We propose that these data provide practical guidelines for how to deal with misinformation in the communication of violence. The data also show that mean values and the confidence of such severity ratings need to be adjusted for several factors, such as whether it is self-experienced or communicated, the type of violence, and the gender of the victims and raters.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ngaosuvan, Leonard
  et al.
  Department of Applied Information Technology, University of Gothenburg, Sweden.
  Öien, Andreas
  Sigma Technology Information, Sweden.
  McLean, Bruce
  Sigma Technology Information, Sweden .
  van Loo, Kim
  Improving Custody Dispute Negotiation: Empirical Testing of the Equality Principle2020Ingår i: Family Court Review, ISSN 1531-2445, E-ISSN 1744-1617, Vol. 58, nr 4, s. 1049-1060Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Equality Principle (EP) is a novel idea to motivate parents litigating in custody disputes to negotiate. The EP is designedfor a special but common case in which both parents are individuallyfit, there are no decisive differences between the twohouseholds that the parents live in, but the conflict between the parents is so infected that the children’s well-being is threat-ened and shared custody must be ruled out. The present paper empirically tested the Equality Principle in its higher bidderversion. In this version, both parents arefirst told that the conditions for the EP are met. Then, both parents are asked howmuch visitation they would allow the other parent, assuming that they would win sole custody and living. The most generousparent is awarded custody and living, along with a dictum to facilitate the promised amount of visitation. In the presentmodel (PM), the offered amount of visitation has no functional effect on the custody dispute because the judges and jurorsaward custody as well as the amount of visitation. A within-subjects vignette experiment measured 52 participants’levels ofvisitation generosity in the EP and the PM. Participants showed significantly higher visitation generosity in the EP comparedto the PM. The results are discussed in terms of representation of the present model, an equal amount of visitation offered,ecological validity, child perspective, and appellant’s rights. In conclusion, the present paper showed that the EP is a promis-ing strategy to resolve seemingly unresolvable custody disputes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 14 av 14
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf