liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 131
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Allergi i samhället1998In: Allergi som folkhälsoproblem, Linköping: Centrum för folkhälsovetenskap , 1998Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Qvarsell, Roger
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sandén, Annika
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här skriften har kommit till på uppdrag från Arvsfondsdelegationen. Är 2008 gav vi ut en första liten skrift om Allmänna Arvsfondens historia, Arvspolitik och sociala frågor, som behandlade de första decennierna av verksamheten och då med anledning av att man firade fondens 80-åriga tillvaro. Den nu aktuella skriften har en inriktning mot tiden från 1950-talet och fram till början av 2000-talet. Det primära syftet med studien är att placera in Allmänna arvsfondens verksamhet i den komplexa organisatoriska, sociala och socialpolitiska utvecklingen under 1900-talet.

  Vi vill gärna passa på tillfället att tacka Arvsfondsdelegationen för ett stimulerande uppdrag och Allmänna arvsfondens personal, särskilt Annica Thomas, för allt stöd. Inte minst vill vi tacka för det tålamod man visat inför det faktum att en komplicerad arkivsituation och vår egen arbetsbelastning medfört en inte obetydlig försening av arbetet.

  Kapitel 8 och 9 har författats av Annika Sandén medan Roger Qvarsell ansvarat för övriga kapitel i denna skrift.

 • 3.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, The Tema Institute. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arbete som psykoterapi1997In: Psykiatrins marginaler: Gestalter, positioner, debatter / [ed] Roger Qvarsell & Bengt Erik Eriksson, Linköping: Tema Hälsa och samhälle , 1997, p. 71-96Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Sandén, Annika
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arvspolitik och sociala frågor: Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring2008Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här aktuella skriften är att ge en första redovisning av ett pågående arbete om Allmänna arvsfondens verksamhet från dess tillkomst 1928 till 2008. Vi har valt att i en förhoppningsvis lättillgänglig form berätta om en del av den allmänna historiska bakgrunden tillfondens tillkomst, något om verksamhetens inriktning samt ge ett par mycket konkreta exempel på ärenden som kan belysa de levnads- och samhällsförhållanden som man hade att förhålla sig till. Tyngdpunkten ligger på den första hälften av fondens åttioåriga verksamhet, medan den senare utvecklingen behandlas i en kommande studie. Av utrymmesskäl är redovisningen av det material som använts begränsad i denna första skrift från arbetet.  Detaljerade hänvisningar till arkivmaterial, tidningsartiklar och offentligt tryck kommer i en kommande mer utförlig rapport.

 • 5.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att bli gammal utan att vara det2017In: Det goda åldrandet: Vad du behöver veta om din kropp och hälsa / [ed] John Bagger-Sjögren, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2017, 2, p. 329-343Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Att leva inomhus. Ett historiskt perspektiv2003In: Människan inomhus: Perspektiv på vår tids inneliv, Stockholm: Formas , 2003, p. 13-28Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Qvarsell, Roger
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johannisson, Karin
  Uppsala universitet.
  Nilsson, Ingemar
  Göteborgs universitet.
  Att skriva Karolinska Institutets vetenskapshistoria2010In: Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden / [ed] Karin Johannisson, Ingemar Nilsson, Roger Qvarsell, Stockholm: Karolinska Institutet University Press , 2010, p. 5-11Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett stycke vetenskapshistoria när den är som bäst. Inför Karolinska Institutets 200-årsjubileum har tio namnkunniga idéhistoriker lyft fram både vad som är utmärkande för Karolinska Institutet och det som är tidstypiskt och präglat av såväl internationell forskning som inhemsk medicinsk kunskapsutveckling.

  Utvecklingen inom medicinen i Sverige från 1800-talet har haft tre grundläggande inslag. Det första var att göra medicinen till en vetenskap med förankring i den samtida naturvetenskapen. Den andra vara att bygg en klinisk praktik som möjliggjorde en metodisk kunskapsinsamling.  Det tredje var att infoga den medicinska vetenskapen i en större diskussion om folkhälsa, sociala problem, smittbekämpning och förebyggande åtgärder.

  Boken ger inte en fullständig och uttömmande skildring av den medicinska verksamheten vid Karolinska Institutet. Förhoppningsvis ger den ett nytt ljus över den medicinska verksamhetens komplexa historia. Spännvidden från biologisk grundforskning till omfattande sociala och epidemiologiska studier har krävt samverkan mellan många specialister.

 • 8.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Att sälja hälsa2005In: Reklam och hälsa.: Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia / [ed] Roger Qvarsell & Ulrika Torell, Stockholm: Carlsson bokförlag , 2005, 1, p. -233Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

      Reklamen och hälsa har under många år varit starkt sammanbundna. Här lägger forskare fram vad de har kunnat konstatera. Reklamen säljer helt enkelt hälsa och välbefinnande.     Redan vid förra sekelskiftet erbjöds i annonser lösningar på alla verkliga och inbillade problem. Homeopati, vaxkabinett, bantning, tandkrämsreklam, mirakelmedel som klorofyll, psykofarmaka och stressbehandling är exempel på reklam och hälsa under ett sekel.

 • 9.
  Qvarsell, Roger
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Eriksson, Bengt Erik
  Linköping University, The Tema Institute.
  Att söka samhället: En inledning2000In: Samhällets linneaner : kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia / [ed] Bengt Erik Eriksson; Roger Qvarsell, Stockholm: Carlsson bokförlag , 2000, p. -301Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att söka sina rötter2011In: Västerbottens-kuriren, ISSN 1104-0246Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Blir man frisk av kultur?2008In: KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik / [ed] Svante Beckman och Sten Månsson, Linköping: Sörlins förlag , 2008, p. 159-163Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att det sätt på vilket människan väljer eller tvingas att leva har betydelse för hennes hälsa är en mycket gammal insikt. Den kanske rent av är äldre än den medicinska läkekonsten, eftersom tanken att det är enklare att förebygga än att bota redan uppkomna sjukdomar finns i alla äldre idétraditioner. Att följa moraliska och dietiska regler, delta i religiösa riter och kulturtraditioner samt att omfatta gemensamma åskådningar och läror har uppfattats som en förutsättning för ett individuellt och kollektivt välbefinnande. Det finns också många exempel på att man i såväl äldre som nyare tid uppfattat deltagandet i någon form av kulturell tradition eller rit som en slags sjukdomsbehandling.

 • 12.
  Qvarsell, Roger
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cederborg, Ann-Christin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Developmental Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Linnér, Björn Ola
  Linköping University, The Tema Institute, Centre for Climate Science and Policy Research . Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Campus Norrköping. En studie i universitetspolitik2005Book (Other academic)
  Abstract [en]

  During the 19th and the first half of the 20th century Norrköping was one of the most important and dynamic industrial cities in Sweden. But from the late 1950s to the early 1970s almost all of the textile industries in the city was shut down. During the following decades the unemployment rate was very high, a lot of young people left the city and the economy stagnated. But at the same time the university in the nearby city of Linköping was established and without doubt that was one of the causes behind a totally different development. The population grow, young people moved in and the last decades of the century was a time of prosperity. Among the local politicians it was thought of as a fact that higher education and research was the main instrument for economic, social and cultural development. And the city council of Norrköping used every opportunity to remind Linköping university about an agreement from the 1960s about the localization of some university courses to the other middle-sized town in the region. As a result Campus Norrköping was establised as an integreted part of Linköping university. The decision was made in 1995 and two years later the students invaded the old industrial buildings, which in the meantime had been rebuilt and adjusted for this new kind of workers. And the university head master proudly declared that Norrköping in the year of 2010 would have at least 10 000 students among its inhabitants. In this study the complicated process which lead to the establisment of Campus Norrköping is analyzed in its relation to the political debate about the conditions for economic, social and cultural development in a post-industrial society.

 • 13.
  Sparrman, Anna
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Coco Pops, Kalaspuffar och leksaker: En visuell analys av barntilltalet på flingpaketen2010In: Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer / [ed] Ulrika Torell, Roger Qvarsell och Jenny Lee, Stockholm: Nordiska museets förlag , 2010, 1, p. 209-234Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en vanlig svensk livsmedelsbutik finns tusentals olika varor. De allra flesta är förpackade, klädda i färger, bilder, symboler och tjusiga varunamn som vi möter när vi ska hitta rätt mjölk, lämplig middagsmat och en god frukostmarmelad. I frukt- och delikatessdiskarna kan man se och kanske vidröra själva varan, annars är det förpackningarnas beskriv ningar av maten som vi köper.Den här boken handlar om hur förpackningarna omgestaltat våra konsumtionskulturer. Hur de förändrade produktionen, distributionen och konsumenternas vardag och villkor i butiken. Handeln rationali serades och alla de problem som hade att göra med hållbarhet, för varing och långa transporter kunde lösas. Från betjäningsbutiker med försäljning över disk gick vi till snabbköp där kunden på egen hand plockar sina varor. I det nya masskonsumtionssamhället ökade också antalet varianter av en och samma vara och varumärket blev det som tydligast skiljde dem åt.Boken berättar också om hur förpackningarna intagit en viktig plats i våra vardagliga visuella miljöer. Inte bara i butikerna utan också på annonspelare, tidningssidor, i köksskåpen och på frukostborden. Den förpackade maten ger oss möjlighet att välja stil, värderingar och kanske rent av identitet. En burk varmkorv eller ett paket rättvisemärkt kaffe i varukorgen berättar olika saker om oss. Förpack ningarnas bilder på den färdiga maten visar hur trevligt vi kan få det vid middagsbordet men talar sällan om för oss vad vi egentligen äter. Bakom arbetet med boken ligger ett fl erårigt samarbete mellan Nordiska museet och Linköpings universitet.

 • 14.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  CSA och socialpolitiken kring sekelskiftet 19002003In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, no 2-3, p. 117-130Article in journal (Refereed)
 • 15.
  Fornäs, Johan
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Becker, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  Beckman, Svante
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kylhammar, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report discusses ideas of a radical increase in the significance and scope of culture in modern society, where industrialism is said to have been superseded by a society of information, knowledge and experiences. Issues of cultural identity and community are increasingly focal concerns, the virtual worlds of media culture seem omnipotent, and the cultural sector is growing with each of its recurrent redefinitions. Politics and the economy are supposedly aestheticised, culture and design boost regional development, creativity is a core value. The theses of revolutionary -culturalisation- of society and everyday life have a long history through the various cultural turns proclaimed by scholars as well as in society at large. The report scrutinises some main arguments and their implications, pointing at a need to distinguish historical trends, material processes and ideological discourses. A differentiation is made between five main dimensions of the concept of culture that are associated with specific sets of culturalisation ideas and corresponding trans-formations of boundaries around and within the cultural field. This discussion also touches upon the position and role of cultural research itself. Examples are given from five focal areas for these processes: academic work, regional politics, public spaces, history constructions and border struggles.

 • 16.
  Beckman, Svante
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Datorer i världshistorisk belysning1987In: Rabalder i människans provins: Fem forskare om dataålderna / [ed] Ingemar Lind, Peter Seipel, Svante Beckman, Birgitta Qvarsell och Bo Dahlbom, Linköping: Linköpings universitet , 1987, p. 33-70Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utgår från uppdraget att bidraga med humanistiska perspektiv på datorer och datorbaserad informationsteknologi. Detta kan innebära många olika saker alltifrån att kartlägga hur de enskilda forskningämnena inom humaniora får nya kunskapsfält, utvecklingsuppgifter och forskningsmetoder genom datoriseringen, till att diskutera de utmaningar som informationsteknologin utgör för humanismen betraktad som världsbild och värdesystem. På ett tankeväckande sätt skapar datorerna en brygga mellan "de två kulturerna" inom forskningen - den humanvetenskapliga och den naturvetenskapligt- tekniska. Ämnen som lingvistik, pedagogik, kognitiv psykologi, kunskapsfilosofi, kommunikationsforskning, organisationsteori, arbetslivsforskning m fl dras i rask takt in i utveckling och analys av den nya tekniken. Humanioras traditionella uppgift att ge systematisk överblick av kultur- och samhällsutveckling får ett nytt dramatiskt stoff att handskas med. Humanismens antroprocentriska världsbild och värderingar möter i datorerna såsom "artificiell intelligens" en genomgripande utmaning. De gamla frågorna om människans särart, öde och ställning i världen kommer ånyo på tidens tapet.

 • 17.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  De anhörigas betydelse2000In: En vanlig dag, Stockholm: Nordiska museet , 2000, p. 66-73Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  De fattigas vård i 1910-talets Sverige2008In: Villkorandets politik. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder-då och nu, Malmö: Égalité , 2008, p. 71-79Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Qvarsell, Roger
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olsson, Ingrid
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  De handikappade i historien1996In: Perspektiv på funktionshinder och handikapp / [ed] Magnus Tideman, Stockholm: Johansson och Skyttmo , 1996, p. 17-32Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Qvarsell, Roger
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Eriksson, Bengt Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Den farliga vardagen. Allergier, risker och ansvar2003In: Visuella spår: Bilder i kultur- och samhällsvetenskapen / [ed] Anna Sparrman & Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare, Lund: Studentlitteratur , 2003, 1, p. 152-161Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur kan man använda och studera bilder i kultur- och samhällsvetenskapliga sammanhang?I denna bok ges en bred introduktion till dem som vill söka ny kunskap i nya källmaterial. Författarna ger exempel på hur reklamfotografier eller veckopressbilder kan användas i studier av sociala roller, etnicitet och genus, av normalitet och avvikande eller idealbilder av vardagen och människan. De argumenterar för att bredda synfältet och söka kunskap i visuella material - och visar även hur det kan göras.

 • 21.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Den göteborgska psykiatrin och psykoterapin: Rec. Per Magnus Johansson, Freuds psykoanalys, vol 42010In: Psykologtidningen, ISSN 0280-9702, no 3, p. 24-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Den lidande själen: Om århundraden av försök att förstå och hantera ett av mänsklighetens gissel2000In: Den sköra människan: Socialtjänsten och vuxenpsykiatrin, Stockholm: Socialvetenskapliga forskningsrådet , 2000, p. 34-38Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Sandin, Bengt
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies.
  Qvarsell, RogerLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  Den mångfaldiga historien: tio historiker om forskningen inför framtiden2000Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om den historiska forskningen under 1970-talet var starkt inriktad på socialhistoria så upplevde politisk historia och kulturhistoria en renässans under 1980-talet. Idag är gränserna mellan forskningsområdena mer flytande och akademiker samarbetar ofta över ämnesgränserna.  I Den mångfaldiga historien diskuterar framträdande svenska historiker vad som egentligen kännetecknar ämnet av idag.

  Finns det fortfarande en kärna inom forskningen som alla historiker bör ha en viss förtrogenhet med? Och vart är ämnet på väg? Det är högaktuella och tänkvärda bidrag som belyser mångfalden i dagens historiska forskning.

  Här skriver bland annat Eva Österberg om historikern och vår kulturella mångfald och Arne Jarrick tittar närmare på historieforskningen inför framtiden. Ann-Sofie Ohlander studerar psykoanalysens förhållande till historia, medan Birgitta Odén ställer historia och framtid mot varandra. Sverker Sörlin diskuterar miljöhistoriens repertoar och Kim Salomon analyserar symboler och ritualer i politisk samtidshistoria.

 • 24.
  Grip, Björn
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den ojämlika dödligheten: Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Unequal Mortality is primarily a study of coronary heart disease mortality and its consequences during the period 1950–2010 in the twin cities Linköping and Norrköping. The difference in mortality between the two cities was great. During the 1970s, when there was a focus on equality, these differences declined. As economic policies and social values were adapted to a global monetary policy, inequality in mortality between the two cities increased.

  Large changes took place in the respective cities as far as mortality in coronary heart disease was concerned. In both cities the low cost housing projects became poorer and were increasingly influenced by the influx of refugees, at the same time that the city centres became gentrified, not least in Linköping. The differences in mortality between the out-lying areas and the city centres increased during the 1990s and the first decade of the 21st century. This is true to a greater extent in Linköping than in Norrköping.

  The dissertation consists of three parts. The licentiate thesis analyses the development of the cities from the 1950s until 2006. The study also attempts to trace the reasons for the differences in health and premature death. Article 1 deals with what happened on the way from a highly industrial to a post-industrial society. It has especially focused on studying the differences in coronary heart disease morbidity among various neighbourhoods in both the twin cities. Article 2 analyses differences in coronary heart disease mortality during the period from 1976 to 2010.

  List of papers
  1. PERSPECTIVES ON THE RISE AND FALL OF SWEDISH CARDIAC EPIDEMICS: The cases of Linköping and Norrköping
  Open this publication in new window or tab >>PERSPECTIVES ON THE RISE AND FALL OF SWEDISH CARDIAC EPIDEMICS: The cases of Linköping and Norrköping
  2016 (English)In: Scandinavian Journal of History, ISSN 0346-8755, E-ISSN 1502-7716, Vol. 41, no 1, p. 32-53Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Morbidity and mortality in cardiovascular diseases (CVD) can be described as an ongoing epidemic, although a very protracted one, lasting more than 100 years. Cardiovascular diseasesstill top mortality rates in the world today, accounting for about 30% of all deaths around the globe. But it is in the industrialized world that CVD dominate, although differences are great among various regions. Myocardial infarctions are significantly more common in Sweden than in southern Europe, but less common than in Eastern Europe. The overall question concerns the consequences for health in areas on the road to a post-industrial society. Over the years a clearer link has become visible between lifestyle and health. In Sweden, infectious diseases diminished as result of rising living standards. At the same time cardiovascular diseases were beginning their upward phase, reaching a peak in the 1960s. Deaths due to CVD bring to light significant discrepancies related to socio-economic and cultural factors. A comparison of the Swedish twin cities Linkoping and Norrkoping show considerable differences in death rates in favour of Linkoping, amounting to about 30% fewer in the 1920s with a tendency toward rising differences thereafter. A preliminary investigation of diagnoses has shown that links commonly made between health and socio-economic patterns need revision. The differences in cardiovascular morbidity show another pattern than was expected. It is obvious that the neighbourhood environments themselves have significance, and that the inequalities need additional research based on complementary explanatory models.

  Place, publisher, year, edition, pages
  ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2016
  Keywords
  Sweden; health; demography; cardiac epidemics
  National Category
  History and Archaeology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-125831 (URN)10.1080/03468755.2015.1108930 (DOI)000369289500003 ()
  Available from: 2016-03-08 Created: 2016-03-04 Last updated: 2017-11-30
 • 25.
  Johannesson, Lena
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Qvarsell, BirgittaStockholms universitet.
  Den olydiga boken: om lättläst-bokens kommunikativa rum1995Collection (editor) (Other academic)
 • 26.
  Torell, Ulrika
  Linköping University, The Tema Institute, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den rökande människan.: Bilden av tobaksbruk i Sverige mellan 1950- och 1990-tal2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation deals with the cultural representations of smoking in Swedish popular press, books of etiquette, advertisment, popular medicine publications, and the health education genre. The questions focus on how tobacco has been used to represent specific values, ideas and ideals in relation to social and cultural contexts, as well as to femininity, masculinity, social stratification, risk, and health. An overall prpose is to show how meaning has been generated around tobacco during a period in which the risk involved in smoking have come to be more clearly defined.

  The study is organized around five analytgical headings. Part I, Refinement, is mainly concerned with the constitution of the the cultural roles of tobacco by means of the contemporary social mobility, class structure, and the gender order in Swedish society of the 1950s. Part II, Consumtion, focuses on structural changes in the tobacco industry during the 1960s, and the risk warnings from the medical shere. Part III, Restriction, deals with how public opinion and debates, legal trials, regulations, and governmental investigations concerning advertising influenced the images of smoking in the 1970s. Part IV, Responsibility, focuses on how the term passive smoking influenced the cultural representations of tobacco in the 1980s. Part V, Split Vision, reflects the accelerating tension between the tobacco industry and the public authorities in the 1990s. as well as how the concept of moderation and ritualized smoking functioned to re-legitimize tobacco use in the popular culture.

 • 27.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den sjuke som konsument: Föreställningar kring sjuka och sjukdom i för- och senmoderna samhällen2009In: Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, p. 220-229Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Den sjukes skärv. Medicinsk reklam på en växande marknad2005In: Reklam och hälsa.: Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia / [ed] Roger Qvarsell & Ulrika Torell, Stockholm: Carlsson bokförlag , 2005, 1, p. 30-56Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Reklamen och hälsa har under många år varit starkt sammanbundna. Här lägger forskare fram vad de har kunnat konstatera. Reklamen säljer helt enkelt hälsa och välbefinnande.     Redan vid förra sekelskiftet erbjöds i annonser lösningar på alla verkliga och inbillade problem. Homeopati, vaxkabinett, bantning, tandkrämsreklam, mirakelmedel som klorofyll, psykofarmaka och stressbehandling är exempel på reklam och hälsa under ett sekel.

 • 29.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den svenska sjukvårdens organisation i ett historiskt perspektiv2007In: Vem styr vården? Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård / [ed] Paula Blomqvist, Stockholm: SNS Förlag , 2007, 1, p. 53-77Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Vem styr vården? ger en rad framstående forskare sin syn på hur sjukvården i Sverige styrs i dag och vilka förändringar som behövs inför framtiden. Ett genomgående tema är medborgarnas ökade förväntningar på vården, som skapar utmaningar både för politiker och vårdpersonal.

 • 30.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den svenska välfärdens idéhistoria 1967-20172017In: Den kantstötta välfärden / [ed] Hans Swärd, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, p. 49-77Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Eriksson, Bengt Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Food Studies.
  Den svävande människan2005In: Reklam och hälsa: levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia / [ed] Roger Qvarsell & Ulrika Torell, Stockholm: Carlsson bokförlag , 2005, 1, p. 155-167Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Reklamen och hälsa har under många år varit starkt sammanbundna. Här lägger forskare fram vad de har kunnat konstatera. Reklamen säljer helt enkelt hälsa och välbefinnande.     Redan vid förra sekelskiftet erbjöds i annonser lösningar på alla verkliga och inbillade problem. Homeopati, vaxkabinett, bantning, tandkrämsreklam, mirakelmedel som klorofyll, psykofarmaka och stressbehandling är exempel på reklam och hälsa under ett sekel.

 • 32.
  Qvarsell, Roger
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Sandin, Bengt
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Den tvärvetenskapliga erfarenheten2000In: Den mångfaldiga historien: Tio historiker om forskningen inför framtiden / [ed] Roger Qvarsell & Bengt Sandin, Lund: Historiska media , 2000, p. 57-78Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om den historiska forskningen under 1970-talet var starkt inriktad på socialhistoria så upplevde politisk historia och kulturhistoria en renässans under 1980-talet. Idag är gränserna mellan forskningsområdena mer flytande och akademiker samarbetar ofta över ämnesgränserna.  I Den mångfaldiga historien diskuterar framträdande svenska historiker vad som egentligen kännetecknar ämnet av idag. Finns det fortfarande en kärna inom forskningen som alla historiker bör ha en viss förtrogenhet med? Och vart är ämnet på väg?Det är högaktuella och tänkvärda bidrag som belyser mångfalden i dagens historiska forskning. Här skriver bland annat Eva Österberg om historikern och vår kulturella mångfald och Arne Jarrick tittar närmare på historieforskningen inför framtiden. Ann-Sofie Ohlander studerar psykoanalysens förhållande till historia, medan Birgitta Odén ställer historia och framtid mot varandra. Sverker Sörlin diskuterar miljöhistoriens repertoar och Kim Salomon analyserar symboler och ritualer i politisk samtidshistoria.

 • 33.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Disken: Vardagspraktik, teknikutveckling och köksdesign2018In: Köket: Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet / [ed] Ulrika Torell, Jenny Lee och Roger Qvarsell, Stockholm: Nordiska museets förlag , 2018, p. 185-212Chapter in book (Refereed)
 • 34.
  Åhren Snickare, Eva
  Linköping University, The Tema Institute, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Döden, kroppen och moderniteten2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation deals with attitudes towards death and the dead body in Sweden during the late 19th and the early 20th centuries. This was a period of intense social and cultural change, during which Sweden was transformed from an agricultural society to a modem industrial state. The process of modernisation included changes in the practices of handling dead human bodies. The purpose of this dissertation is to shed light upon the impact of modernity on the cultural customs and practices surrounding the dead body. The questions focus upon the cultural roles of the dead body: the meanings that have been attributed to it in different social contexts; the cultural configurations of varying attitudes; and the implications of these attitudes on courses of action and social organisation.

  The book contains five empirical chapters, each one centred on a specific cultural phenomenon. Cbapter 11, "The Use of the Dead to the Living" is a study of the use of dead bodies in anatomical and pathological science and education. This was a controversial practice, evoking protests from the public and giving the legislator the difficult task of adapting both to the doctors and the public. Chapter III, "Death on Display", considers medical science as a visual culture and puts it in relation to the commercial display of dead bodies in popular wax museums - a series of representing and ordering practices connect the two cultural spheres, which are regarded as parts of the same spectacular visual culture. Chapter IV, "Preparing the Dead Body", shows how the customs of washing and clothing the deceased changed from being the work of women into a task for specialisedprofessionals - the undertakers. Chapter V, "Pictures of Death", is a study of postmortem photography, a genre of pictures which was frequent in the family albums during the decades around 1900, but which did not survive in the visual culture of the 20th century. Finally, chapter VI, "Purifying Flames", deals with the introduction and establishment of cremation in Sweden. The new, hygienic technique of disposal is considered as congenial with modem attitudes towards thedead body - a frightening, ambiguous object, at the same time refuse matter and the remains of an individual that should be handled with reverence and respect.

 • 35.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ebba Pauli2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Instituionen för historiska studier , 2018Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, The Tema Institute. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ebba Pauli: En idébiografi1995In: Obemärkta: Det dagliga livets idéer / [ed] Ronny Ambjörnsson och Sverker Sörlin, Stockholm: Carlsson bokförlag , 1995, p. 35-58Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ebba Pauli och det sociala arbetet2017In: Socialt arbete och socialpolitik: Om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse / [ed] Swärd, Hans & Edebalk, Per Gunnar, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, p. 441-468Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elbehandlingar blev modekur2011In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 7, p. 59-59Article in journal (Other academic)
 • 39.
  Nilsson, Louise
  Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Uppsala.
  En grön och gudomlig dryck: Receptionen av asiatiskt te i svensk konsumtionskultur och populär hälsodiskurs2006In: Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat / [ed] Sven Widmalm och Roger Qvarsell (gästredaktör), Linköping: Linköping University Electronic Press , 2006, p. 273-294Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  A green and divine drink: The reception of Asian green tea in Swedish consumer culture and media discourses concerning health. By Louise Nilsson. This article deals with the reception of tea in Sweden from the middle of the 18th century to 2005. The aim is to examine the reception of tea as an exotic and luxurious product by the Swedish aristocracy in the 18th century, as well as to investigate how tea later on became a product of everyday life in Swedish consumer culture. Since aristocrats drank tea as a diversion in between the meals, the drink became a symbol of social status. In the 19th century, the habit of drinking tea became usual within the middle-class bourgeoisie. It was not until the 20th century that tea became a part of urban public culture. Before the rise of tearooms and cafés, tea was provided to guests or used as a break in between the meals in the private sphere. The definitive breakthrough for tea as a common drink in Sweden came about in the 1960s and 1970s.

  Even if tea became popular and functioned as a well-used symbol for social status, the medical society had an ambivalent attitude towards the drink and many doctors claimed that tea was unhealthy. For example, the famous scientist Carl Linnaeus said that tea made the body weak and sick. In spite of these opinions, tea was from the very beginning described as a divine drink, and still is. However, today a shift in the description of tea can be notice in media, especially in the newspapers, and this is intimately related to a widespread consumption of green tea.

  Media gives tea an important position in a popular health discourse and claim that green tea can be miraculous. Here a mixture of values and con sumption culture forms a discourse. The green tea now epitomizes ideas about ancient Asian wisdom and culture, and is described as a drink which provides health and a long life. Green tea has become very popular, and media – especially a number of national newspapers – expresses these ideas. Here we can see how media holds a position as a key figure when it comes to producing and reproducing a popular health discourse that interacts with cultural and economic interests as well as with consumption habits.

 • 40.
  Svensson, Kristofer
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  En smak av svensk manlighet: Ideal och värden i sportdrycksreklam2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The society of consumption exposes us to a lot of information, where advertisement constitutes an extensive part. Due to its expanding, advertisement receives a natural and obvious space in our everyday life. This study aims to investigate how social and cultural values can be mediated in advertisement. The focus has been put to ideas related to health and fitness in the advertisement of power drinks. The thesis takes social constructionism as a starting point, and combines image- and critical discourse analysis in purpose to analyze the pictures.Sociology of consumption, construction of identity, lifestyle and everyday life all constitute an essential part of my analysis. The analysis of the advertisement of power drinks made in this essay, shows that aspects such as health and fitness are put aside. Instead, ideals that advocate conceptions about masculinity and swedishness get a salient position.

 • 41.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En synd för vår tid2011In: Västerbottens-Kuriren, ISSN 1104-0246Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Nelson, Marie C
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History.
  Farsoter och folk. Om förändringar i dödlighet och sjuklighet i Sverige2002In: Humanistisk hälsoforskning : en forskningsöversikt / [ed] Roger Qvarsell & Ulrika Torell, Lund: Studentlitteratur , 2002, 1, p. 149-183Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I tio artiklar belyses den forskning inom hälsoområdet som bedrivs av bland andra antropologer, etnologer, sociologer, historiker och filosofer i Sverige. Boken kan tjäna som utgångspunkt eller  kurslitteratur för dem som vill få en överblick över vilka frågor och områden som behandlats i den humanistiska hälsoforskningen.

 • 43.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fattigdomens och fattigvårdens idéhistoria: Från medeltiden till sekelskiftet 19002018In: Bedöma och åtgärda fattigdom: Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät / [ed] Hans Swärd, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 55-84Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Qvarsell, Roger
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Torell, Ulrika
  Nordiska Museet.
  Lee, Jenny
  Uppsala universitet.
  Forskning om förpackningar2010In: Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer / [ed] Ulrika Torell, Roger Qvarsell & Jenny Lee, Stockholm: Nordiska museets förlag , 2010, p. 9-23Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en vanlig svensk livsmedelsbutik finns tusentals olika varor. De allra flesta är förpackade, klädda i färger, bilder, symboler och tjusiga varunamn som vi möter när vi ska hitta rätt mjölk, lämplig middagsmat och en god frukostmarmelad. I frukt- och delikatessdiskarna kan man se och kanske vidröra själva varan, annars är det förpackningarnas beskriv ningar av maten som vi köper.Den här boken handlar om hur förpackningarna omgestaltat våra konsumtionskulturer. Hur de förändrade produktionen, distributionen och konsumenternas vardag och villkor i butiken. Handeln rationali serades och alla de problem som hade att göra med hållbarhet, för varing och långa transporter kunde lösas. Från betjäningsbutiker med försäljning över disk gick vi till snabbköp där kunden på egen hand plockar sina varor. I det nya masskonsumtionssamhället ökade också antalet varianter av en och samma vara och varumärket blev det som tydligast skiljde dem åt.Boken berättar också om hur förpackningarna intagit en viktig plats i våra vardagliga visuella miljöer. Inte bara i butikerna utan också på annonspelare, tidningssidor, i köksskåpen och på frukostborden. Den förpackade maten ger oss möjlighet att välja stil, värderingar och kanske rent av identitet. En burk varmkorv eller ett paket rättvisemärkt kaffe i varukorgen berättar olika saker om oss. Förpack ningarnas bilder på den färdiga maten visar hur trevligt vi kan få det vid middagsbordet men talar sällan om för oss vad vi egentligen äter. Bakom arbetet med boken ligger ett fl erårigt samarbete mellan Nordiska museet och Linköpings universitet.

 • 45.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren2004In: Lychnos, ISSN 0076-1648, p. 265-271Article in journal (Other academic)
 • 46.
  Sachs, Lisbeth
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Från Häxeri till DNA - om antropologisk forskning mellan natur och kultur2000In: Humanistisk hälsoforskning : en forskningsöversikt / [ed] Roger Qvarsell & Ulrika Torell, Linköping: Tema Hälsa och samhälle, Linköpings Universitet , 2000, p. 23-64Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

      I tio artiklar belyses den forskning inom hälsoområdet som bedrivs av bland andra antropologer, etnologer, sociologer, historiker och filosofer i Sverige.

  Boken kan tjäna som utgångspunkt eller  kurslitteratur för dem som vill få en överblick över vilka frågor och områden som behandlats i den humanistiska hälsoforskningen

 • 47.
  Lee, Jenny
  et al.
  Uppsala universitet.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Torell, Ulrika
  Nordiska museet.
  Förpackningshistoria och förpackningsforskning2010In: Samdok-forum, no 1, p. 23-26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 48.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Försäkringstanken: Fattigvård och folkförsäkring 19062006In: Ligga till last: Fattigdom och utsatthet-Socialpolitik och socialt arbete under 100 år, Malmö: Gleerups , 2006, p. 249-256Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Gun-Britt Johansson. Synderskan och lagen2007In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, no 2, p. 53-55Article in journal (Other academic)
 • 50.
  Olsson, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of History.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of History.
  Handikapphistorisk forskning: en översikt2000In: Humanistisk hälsoforskning : en forskningsöversikt / [ed] Roger Qvarsell & Ulrika Torell, Linköping: Tema Hälsa och samhälle, Linköpings Universitet , 2000, p. 209-242Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

     I tio artiklar belyses den forskning inom hälsoområdet som bedrivs av bland andra antropologer, etnologer, sociologer, historiker och filosofer i Sverige.

  Boken kan tjäna som utgångspunkt eller  kurslitteratur för dem som vill få en överblick över vilka frågor och områden som behandlats i den humanistiska hälsoforskningen

123 1 - 50 of 131
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf