liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 7285
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Oldest first
 • Newest first
Select all
 • 1.
  Bäckström, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Wändin, Louise
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Spatial Hypertext Editing Tools for Wiki Web Systems2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis considers the provision of comprehensible and interpretable tools in the wiki web system. This implies that an extensive research has been made upon the system, i.e., a hypertext system at the Spatial Information Architecture Laboratory (SIAL) at RMIT University in Australia. The process to develop these tools is based on certain requirements due to the user.

  The wiki web system is becoming more and more common in communities, projects, education etc. Companies provide wiki systems to share project information as an online collaborative tool. Another way of using a wiki is as an encyclopaedia. This is currently done in Wikipedia which has been an online wiki encyclopaedia since 2001. This solution is an exceptional way to extract and share information quickly.

  The problem in a wiki is to get an interpretable overview of the whole system, as well as to organise the pages and the structure of the pages in a fine way. The problem is that the number of wiki pages, which are represented as hyperlinks in the system, quickly grown. Therefore, the user needs to be able to navigate within the system and this will require a map.

  The proposed solution is to provide such a map, namely, a global view of the system. Likewise, the user needs to be able to organize the information, and this will require special tools. The proposed solution is to provide such tools, namely, split and merge tools. In order to develop these tools, direct manipulation and usability should be taken into consideration

 • 2.
  Alvarez Plata, Maria-José
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Road Traffic Safety in Developing Countries - Bolivia as an Example2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report discusses the road safety in Latin American developing countries, focusing mainly on Bolivia. To give the layman an overview, the general road traffic problem is explained. The factors on which road safety depends are described, as well as the degree in which the accident causes - human, vehicle and environment - are involved in a road crash.

  For the purpose of an uniform understanding of the term developing countries, they are defined from a traffic point of view. Thereafter, different definitions of the term crash are discussed. To make it possible to compare the countries with dissimilar crash definitions, the required adjustment factors are exposed. The countries are classified in three groups depending on the number of motor vehicles per 1000 inhabitants.

  Bolivia as the emphasis of the study is described in detail. First general facts are presented, so the reader knows what type of country Bolivia is. Secondly, the amplitude and sort of the network is explained. After this, the traffic incidents, i.e. number, type and cause, are summarised. To be able to propose some measures for the enhancement of the traffic situation it is essential to analyse the actual state. This is done in the next step.

  The most important existing regulations are described as well as the safety campaigns which were introduced in the past.

  Based on this, proposals to improve the safety are listed. As speeding and driving under the influence of alcohol are the main accident causes, countermeasures for them are proposed. These are classified into engineering, enforcement and education. The report ends with a discussion of implementation difficulties of such countermeasures. Eventually the conclusions from the paper are presented.

  Key words: Road safety, developing countries, Bolivia, accident, speeding, driving under the influence of alcohol, national road safety programme, countermeasures, engineering, enforcement, education

 • 3.
  Sleawa, Sleawa Binyamen
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Elevers missuppfattningar av ljudbegrepp och bearbetning av dessa inom fysikundervisning: En systematisk studie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att kartlägga eventuella missuppfattningar av ljudbegrepp hos gymnasieelever, samt att lyfta fram olika arbetssätt med vilka dessa kan bearbetas. Som metod användes den systematiska litteraturstudien i vilken publicerad forskning i form av vetenskapliga artiklar undersöks. På grund av den ringa forskningen inom gymnasiet både nationellt och internationellt, inkluderades studier från olika delar av världen men också från olika skolnivåer. De inkluderade studierna hade sin fokus på fysikinnehåll likt den svenska gymnasieskolans. Efter vissa avgränsningar gällande materialinsamling blev antalet studier som utgjorde analysmaterialet tio stycken.

  Resultatet visar bland annat att elever kan bära på missuppfattningar både vad gäller ljudets natur och dess utbredning, samt missuppfattningar kopplade till hur frekvens, intensitet och hastighet är relaterade. Vad det gäller didaktiska åtgärder för att komma till rätta med elevers missuppfattningar visar resultatet att olika typer av klassrumsaktiviteter i vilka eleverna själva upptäcker, konfronterar och utvecklar sina icke vetenskapliga föreställningar, är en metod som visat framgång.

  I diskussionsdelen diskuteras studiernas tillförlitlighet genom att analysera deras syften kopplat till respektive metodval. Därefter sammanställs de mest tillförlitliga resultaten vad gäller de vanligaste missuppfattningarna samt de mest effektiva didaktiska åtgärderna kring bearbetning av dessa.

  Avslutningsvis ges förslag på områden där det finns behov av vidare forskning.

 • 4.
  Nordh, Nordh
  Linköping University, Department of Electrical Engineering, Electronics System. Linköping University, The Institute of Technology.
  En lågeffektsmodul för markfuktsmätning med fokus på Bluetooth2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta projekt har ett strömsnålt mätsystem utvecklats. Systemet klarar att mäta markfukt under långa tider utan underhåll. Olika sensorer kan kopplas in till en huvudenhet, sensordata loggas på ett minneskort och kan sedan läsas av från en PC.

  Programmet till PC:n är utvecklat under projektet. Detta program kan läsa av realtidsklockans tid för att kontrollera att denna överensstämmer med PC:ns klocka. Programmet kan även tömma minneskortet via bluetooth och ladda ner all data som finns på minneskortet. PC:n har möjlighet att synkroniserar huvudenhetens realtidsklocka.

  Systemet drivs i sin helhet av solenergi genom solceller vilket gör att enheterna inte behöver något batteri för att klara av mätningar. Med hjälp av superkondensatorer som laddasupp under dagen kan man driva realtidsklockan under hela natten så att klockan inte stannar. Minneskortet är så stort att avläsning av enheten inte behöver ske på flera år. Då avläsning sker är bluetoothenheten väldigt snabb så väntetiden att tömma minneskortet är kort.

 • 5.
  Alfredsson, Ola
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Medborgarutbildning på gymnasiet: Religionskunskap som upprätthållare av värdegrunden?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att se vilka värderingar elever har efter genomförd religionskurs och hur dessa stämmer överrens med lärarnas ambitioner. Genom en intervjustudie av elever och lärare har jag fått fram en bild av både värderingarna och ambitionerna. Dessa diskuteras mot bakgrund av läroplanen och kursplanen samt det medborgerliga utbildningsperspektivet, citizenship education. För att förstå elevernas värderingar bättre har jag använt mig av Bourdieus sociologiska teorier, vilket gett mig en bild av att skolan inte kan ta på sig hela ansvaret när det gäller överförandet av samhällets värden.

 • 6.
  Havana, Marcus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  "Det ska fungera socialt och språkligt": Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och i dagens skola möter lärare många elever från olika länder. Elever Sverige får gå i en internationell klass för att kunna lära in ikapp sina jämnåriga kamrater som har svenska som sitt lärare medverkar. Fem av dessa lärare är Sva syfte att ta reda på vilka faktorer som kan påverka andra under intervjuerna har diskuterats och analyserats utifrån tidigare forskning och visar bland annat att modersmålsundervisning är gynnsam för elevers andraspråksutvecklin finns andra faktorer som påverkar andraspråkselevers inlärning och dessa är den sociokulturella bakgrunden (föräldrar, utbild kultur), elevers bakgrund och tidigare erfarenheter samt hur organiseringen av undervisningen ser ut.

 • 7.
  Bertling, Natalie
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Unga och arbetslösa: En diskursanalys av talet rörande unga arbetslösa2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper, I am using a critical discourse analysis a la Fairclough to examin how various actors talk about the group of unemployed youths in the 52 articles from Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. What’s written in media often portrays different ideas that individuals use in social practice. My theoretical points are social constructivism, risk-, expert-, and media society. Four themes crystallized in the analysis; young and unemployed, education, jobbgaratin and youth and labor market. The results portray a picture of the young people particularly vulnerable to a changing and tough labor market where there is more competition than before. Youth unemployment area is described as a complex in which several aspects such as socio-economic equity, education and skills considered to determine the establishment potential of young people. The youth are described both as responsible for their employability as well as victims of a society that lacks effort to get young people into work. What follows from the results is that the image of the young unemployed is multifaceted, but it seems to be a notion of social practice which different agents assume when they talk about young people.

 • 8.
  Harangi, Márta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social och studierelaterad stress i prestigeutbildningar: En enkätstudie med fokus på psykologstudenter och civilingenjörsstudenter i informationsteknologi vid Linköpings universitet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte har varit att studera och synliggöra social och studierelaterad stress i två professionsorienterade utbildningar samt att studera genusaspekter i anslutning till detta.

  Studien är grundad på kvantitativ ansats, baserad på gruppenkät och efterföljde statistiska bearbetningar. Resultatet redogör för studenternas sociala och studierelaterade stress med fokus på psykologstudenter och informationsteknologstudenter, inklusive genusaspekten.

  Enligt resultatet uppskattade respondenterna sina stressnivåer på en medelhog grad. Det finns en grupp individer (cirka 15 procent) som visar psykosomatiska symptom på långvarig stress. Studenterna upplever studierelaterade stressfaktorer, stressorer som rör studieteknik, prestation, kontroll över den egna studiesituationen och rädslan inför framtiden, samt stressorer som relateras till olika sociala förhållanden. De viktigaste stressfaktorerna är: ständig tidspress och tidsbrist i studierna, de går på ständigt högvarv och de känner sig aldrig lediga från studierna. De är ständigt trötta och de har svårt att använda PBL.

  Det förekom könsrelaterade skillnader: kvinnor uppvisar en högre stressnivå än män.

 • 9.
  Dervisic, Senahida
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Wisell, Hanna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Moderskap och barnuppfostran: En studie om moderskap och barnuppfostran ur svenskt och fornjugoslaviskt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Bunayog Gustavsson, Ethel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. -.
  Varför skriker du?: En kvalitativ studie om ljudnivån på förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka ljudnivån på förskolan, vad den beror på, hur den påverkar barn och pedagoger samt vad pedagogerna gör för att förbättra situationen. Observationer i barngruppen och intervjuer med pedagogerna gjordes för att kunna få svar på frågeställningarna. Resultatet visar att ljudnivån på förskolan är ganska hög och det beror på många olika faktorer som till exempel barnens ljud, för stora barngrupper och materiella ting som låter. Den höga ljudnivån på förskolan påverkar både barn och vuxna på ett negativt sätt där pedagogerna märker att barnen blir stressade och pratar högre; hörseln försämras samtidigt som det påverkar barnens koncentrationsförmåga. Pedagogerna märker även själva att de blir stressade och trötta samt att deras arbetsförmåga blir påverkad av den höga ljudnivån. Den höga ljudnivån är inte bra alls för alla de som vistas i lokalen. För att förbättra situationen använder pedagogerna pedagogiska åtgärder som t.ex. att dela upp barnen i små grupper, planera och styra barnens aktiviteter samt använda materiella åtgärder som till exempel ljuddämpande ”tassar” på bord och stolar. 

 • 11.
  Runqvist, Emma
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Dyskalkyli - vad kan det vara?: En litteraturstudie om dyskalkyli och hur det visar sig hos elever i grundskoleålder2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka aktuell forskningslitteratur för att se hur dyskalkyli framställs för att som pedagog kunna upptäcka och stötta dessa elever i tid. Det syftas också till att få reda på en ungefärlig omfattning av dyskalkyli bland elever i grundskoleålder.

  För att få fram ett urval av litteratur till denna studie avgränsades sökningen till att beröra forskning om dyskalkyli, inte om att undervisa elever med dyskalkyli. Forskning från år 2000 och framåt har använts för att få så aktuella ståndpunkter som möjligt.

  Resultatet i denna studie har visat att dyskalkyli är ett omstritt begrepp som idag saknar en allmänt accepterad definition. Trots att en entydig definition saknas föreslår flera studier att dyskalkyli bland annat kan innebära brister i taluppfattningen. På grund av avsaknad av definition av begreppet dyskalkyli är det mycket oenigheter kring diagnosfrågan. Detta då det förekommer flera olika instrument för att mäta det. Ändå har flera studier gjorts där dyskalkylins omfattning bland elever i grundskoleålder är bedömd. Det uppskattas att ungefär 5-6 procent av alla elever i grundskolan har dyskalkyli.

 • 12.
  Trygg, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Blom, Elin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Ensamkommande flickor och deras framtid: Unga kvinnor som har kommit till Sverige som ensamkommande flickor, hur de talar om sin framtid samt deras upplevelser av utbildning och arbete i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study have set out to oppose the experience and outlook on future regarding education and work within the group of young women who came to Sweden as unaccompanied refugee children. The purpose of the study is also to increase knowledge about young women who came to Sweden as unaccompanied refugee children. Qualitative in-depth interviews with a hermeneutic research approach characterized by the author’s preconceptions have been used for the study. The key features of the study is that young women after they have moved out of the residential care home to their own apartments experience feelings of loneliness and lack of support. Experiences of segregation in school and knowledge gaps regarding education and work is also key features in the study. In the conclusion of the study possible improvements are suggested to improve young women’s contact network before moving to their own apartments, counteract segregation in school and suggest an establishment of regular dialogues. The improvements aims as a way to increase young women’s abilities to reach their goals, increase their wellbeing and improve integration.

 • 13.
  Ericsson, Edvin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Svensson, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Demokratiska Medborgare: Att leva som man lär. Elevers deltagande och påverkan i skolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom ramen för den svenska skolans arbete ingår inte enbart att ge eleverna förutsättningar att uppfylla de kunskapsmässiga kraven. Uppdraget innefattar även att förbereda dem för livet efter skolan och ge dem förutsättningar att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. De styrdokument som finns för skolans verksamhet ger dock ingen tydlig bild av hur fostransuppdraget bäst förverkligas och det finns ett stort utrymme för egen tolkning.

  I denna forskningsöversikt presenteras och diskuteras fyra olika studier på hur den svenska skolan arbetar, eller kan arbeta, med detta fostransuppdrag. Syftet med denna studie är att ge en bild av vilka olika uppfattningar det finns om vad det demokratiska fostransuppdraget innebär samt undersöka hur situationen ser ut idag och vilka metoder som förespråkas för att förverkliga detta uppdrag. Det resultat vi har fått i våran studie visar på att det ej heller inom forskningen råder konsensus på hur uppdraget ska förverkligas. Resultatet visar även att forskarnas egen bakgrund och metodval påverkar både deras syn på demokratiuppdraget och även resultatet i deras studier. Vi fann dock att deliberativa undervisningsmetoder återkommande förespråkas som bra för att utveckla en demokratisk kompetens men även att det finns ett behov av vidare forskning. Främst ser vi att detta behov finns på de deltagardemokratiska aspekternas effekter, exempelvis elevråd och elevernas påverkansmöjligheter på undervisningen.

 • 14.
  Yang, Jian
  et al.
  Drexel University, PA 19104 USA; Drexel University, PA 19104 USA; Nanjing Technical University, Peoples R China.
  Naguib, Michael
  Oak Ridge National Lab, TN 37381 USA.
  Ghidiu, Michael
  Drexel University, PA 19104 USA;.
  Pan, Li-Mei
  Nanjing Technical University, Peoples R China.
  Gu, Jian
  Nanjing Technical University, Peoples R China.
  Nanda, Jagjit
  Oak Ridge National Lab, TN 37381 USA.
  Halim, Joseph
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Thin Film Physics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Drexel University, PA 19104 USA; Drexel University, PA 19104 USA.
  Gogotsi, Yury
  Drexel University, PA 19104 USA; Drexel University, PA 19104 USA.
  Barsoum, Michel W.
  Drexel University, PA 19104 USA; Drexel University, PA 19104 USA.
  Two-Dimensional Nb-Based M4C3 Solid Solutions (MXenes)2016In: Journal of The American Ceramic Society, ISSN 0002-7820, E-ISSN 1551-2916, Vol. 99, no 2, 660-666 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Herein, two new two-dimensional Nb4C3-based solid solutions (MXenes), (Nb-0.8,Ti-0.2)(4)C3Tx and (Nb-0.8,Zr-0.2)(4)C3Tx (where T is a surface termination) were synthesizedas confirmed by X-ray diffractionfrom their corresponding MAX phase precursors (Nb-0.8,Ti-0.2)(4)AlC3 and (Nb-0.8,Zr-0.2)(4)AlC3. This is the first report on a Zr-containing MXene. Intercalation of Li ions into these two compositions, and Nb4C3Tx was studied to determine the potential of those materials for energy storage applications. Lithiation and delithiation peaks at 2.26 and 2.35 V, respectively, appeared in the case of Nb4C3Tx, but were not present in Nb2CTx. After 20 cycles at a rate of C/4, the specific capacities of (Nb-0.8,Ti-0.2)(4)C3Tx and (Nb-0.8,Zr-0.2)(4)C3Tx were 158 and 132 mAh/g, respectively, both slightly lower than the capacity of Nb4C3Tx.

 • 15.
  Bennevall, Marcus
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Cultivating Creativity in the Mathematics Classroom using Open-ended Tasks: A Systematic Review2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Creativity is an ever relevant concept in problem-solving. Indeed, one could argue that no problem is really problematic unless it requires creative thinking; such problems can be solved by simply applying known facts and employing suitable algorithms. Yet, that is exactly how many tasks in mathematics textbooks are structured today. The present study aims to find other tasks, which can infuse creativity in the mathematics classroom. Special attention is turned towards a class of tasks known as open-ended tasks because of their creative potential. A literature review spanning 70 sources yields 17 types of open-ended tasks, and these are subsequently exemplified, classified, analyzed, and discussed from a teacher’s perspective.

 • 16.
  Engberg, Desiree
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Lärares erfarenheter av elevdokumentation i grundskolan: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte: Under de senaste decennierna har skolans utformning förändrats och det finns ett större krav på dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling från Skolverket. Lärare förväntas föra en individuell dokumentation av varje elev. Dokumentationen ska fungera som ett underlag vid

  utvecklingssamtal, målformulering och uppföljning och den dokumentationen fyller även ett viktigt syfte i förbättringsarbetet med skolan. Syftet med studien är att beskriva lärares erfarenheter av dokumentation i grundskolan. Tidigare forskning visar att dokumentationen fungerar som ett hjälpmedel för lärare, vårdnadshavare och elever, men det framkommer också att det finns brister med dokumentationen och det tillvägagångssätt som används. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. Grundskollärare från ett avgränsat geografiskt område och med varierad yrkeserfarenhet inkluderades. Totalt kontaktades 12 grundskollärare varav totalt 6 deltog i studien. Materialet analyserades med stöd av en kvalitativ innehållsanalys. Genom denna analysmetod skapades kategorier och underkategorier av det insamlade materialet. Resultat: Resultatet visar att dokumentationen fyller flera funktioner i lärares vardag. I resultatet framkom följande kategorier: Dokumentation är tidskrävande, Dokumentation kräver etiska ställningstaganden, Utmaningar och fördelar med digital dokumentation, Dokumentationen är ett verktyg med underkategorierna: Ett verktyg för lärande, Ett verktyg för kommunikation, ett verktyg för reflektion, ett verktyg för utveckling .Denna studie ger en beskrivning av hur lärare upplever dokumentationen i grundskolan och vilket syfte den fyller. Det framkommer att tid, resurser och användbara hjälpmedel är viktiga för att underlätta lärares arbete med dokumentationen.

 • 17.
  Bustad, Siri Dam
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Att skapa förutsättningar för elevers inflytande En beskrivning av rektorers uppfattningar om elevinflytande2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats syftar till att beskriva rektorers uppfattningar om fenomenet elevinflytande. Undersökningen har en fenomenografisk forskningsansats och genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med sju verksamma rektorer. Studien analyseras utifrån ett ledarskapsperspektiv. Resultatet av undersökningen visar att delaktighet uppfattas som den viktigaste byggstenen för elevinflytande och att delaktighet återfinns i tre områden av skolornas arbete med elevinflytande. Förutom politisk delaktighet och social delaktighet, som är begrepp som tidigare tagits fram i en studie av Helene Elvstrand (2009) har denna studie bidragit med ytterligare ett område som jag kallat pedagogisk delaktighet och som i huvudsak rör elevers inflytande över det egna lärandet. 

 • 18.
  Andersson, Ulrica
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Placerade barns skolgång: En studie om ungdomar som är eller har varit placerade i samhällsvård och deras upplevelse av skolgång, stöd och relationer i skolan.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt både svensk och internationell forskning är placerade barns skolgång bristfällig. Syftet med denna studie är att utifrån ett barnperspektiv undersöka hur placerade ungdomar mellan 16- och 20 år har upplevt/upplever sin skolgång och hur samspelet mellan dem och lärarna har sett ut, och även om de har fått särskilt stöd under sin skoltid. Frågeställningarna är följande: Vilka erfarenheter och upplevelser av skolan har ungdomar över 16 år som varit eller är placerade i samhällsvård? Hur har samspelet mellan ungdomarna och lärarna/pedagogerna fungerat under skolgången enligt ungdomarna? Har dessa ungdomar fått något särskilt stöd under sin skolgång och vad berättar de om detta? Denna studie är inspirerad av livsberättelse som metodansats och kvalitativa intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Fem personer har intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har transkriberats. Utifrån berättelserna har teman skapats och analyserats/diskuterats utifrån det sociokulturella perspektivet, barnperspektivet och det relationella perspektivet. Huvudresultaten i studien är att läraren i skolan har en viktig roll för placerade barn. Läraren behöver ge stöd, samspela och se ungdomarna som individer oavsett bakgrund eller prestation. Att ha en social tillhörighet och goda relationer med andra elever och lärare har också visat sig vara betydelsefullt. Ungdomarna nämner också att stödet de har fått i skolan har sett olika ut och upplevts både positivt och negativt. Positivt utifrån att de har fått det stöd de behöver men även negativt med skamfyllda upplevelser där ungdomarna känt sig bortvalda vilket i sin tur har lett till störande beteenden eller att de har gett upp hoppet om att lyckas i skolan.

 • 19.
  Kufver, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  Sandra, Karlsson
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  Premenstruellt syndrom: Symptom och coping2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt symptom samt hantering av PMS genom en enkätstudie där 72 kvinnor i åldrarna 18-49 deltagit. Syftet med studien var att beskriva symptombild och kvinnors sätt att hantera PMS. Fokus riktades mot vad kvinnorna gör för att hantera upplevda symptom och vi har tittat på olika samband. Resultaten visade att de allra flesta kvinnor upplever något PMS-symptom och förekomsten är hög (98,5%) med en spridd symptombild. Mest förekommande symptom när det gäller svåra besvär var ilska/lättretlighet, gråtmildhet och fysiska symptom. Det vanligaste sättet att hantera och förhålla sig till sin PMS i vår studie är ett medvetet och accepterande förhållningssätt. Att äta sötsaker, undvika sociala aktiviteter samt träna mindre har ett signifikant negativt samband med känslan av att kunna hantera sin PMS. Studien har även belyst att ökad medvetenhet hos kvinnor kan gynna deras förmåga att hantera PMS och föreslår fortsatt forskning inom området med fokus på behandlings metoder.

 • 20.
  Karlsson, Anita
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  "De kan uppträda lite udda och annorlunda": Pedagogers bild av särbegåvade och högpresterande elever i grundskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Alderfalk, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Forsyth, Vanessa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Bedömning i matematik i lågstadiet: En litteraturstudie om bedömningsformer i matematik och reliabiliteten i prov med flervalsfrågor.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilken bedömningsform som främjar elevers utveckling i matematik samt hur reliabiliteten i ett matematikprov påverkas av flervalsfrågor. Bedömning har lika stor del i undervisningen som kunskapsförmedlingen. Läraren kan planera sin undervisning utifrån bedömningarna som görs och därmed lägga undervisningen på en väl anpassad nivå för sina elever. Bedömning kan ske formellt som exempelvis vid prov där olika frågeformuleringar påverkar reliabiliteten i proven. Detta är en forskningskonsumtion som grundas på en systematisk litteraturstudie. Metoden vi använt oss av är databassökning i databaserna ERIC och UniSearch. Resultatet visar att formativ bedömning är den mest givande bedömningsmetoden för eleverna och genom kontinuerlig återkoppling främjas elevernas lärande. Den formativa bedömningsprocessen kräver dock mycket tid och engagemang från läraren vilket gör att arbetsbördan och stressnivån ökar. Resultatet visar även att prov med flervalsfrågor har en låg reliabilitet jämfört med andra provtyper. Det går dock att vidta åtgärder som höjer reliabiliteten.

 • 22.
  Mlivic, Azra
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Nordquist, Ellen
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet: - Förskolan som den trygga basen2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ge upphov till en djupare och förberedande kunskap inför kommande yrke inom området barn som utsätts för våld i hemmet. Arbetet genomsyras utav ett perspektiv vilket är förskollärarperspektivet. Vi kommer genom analyser ta reda på förskollärares utsagor om barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet. Detta för att bidra med mer kunskap till kommande profession om hur barn som utsätts för våld i nära relationer interagerar i mötet med andra aktörer i förskolan.

  Vi har genom studiens gång använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Genom intervjuer har förskollärare berättat om hur barn som utsätts för våld i hemmet uppmärksammats samt hur förskollärare kan arbeta för att finnas där och stödja dessa barn.

 • 23.
  Norss, Jessica
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Om barn i behov av särskilt stöd / Children with sepcial needs: Pedagogers samverkan med föräldrar / Pre-school teachers´cooperation with parents2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på hur pedagoger ser på samverkan med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd och hur de kommunicerar med föräldrarna. Studien gjordes genom intervjuer med pedagoger i förskolan för att få reda på hur pedagogerna ser på samverkan med föräldrarna.  Pedagogerna fick också berätta om vilka barn som de ansåg vara barn i behov av särskilt stöd och hur de kommunicerade med deras föräldrar.

  Resultatet visar att pedagoger ansåg att det var viktigt att vara tydliga och ärliga mot föräldrarna. Det var också viktigt att vara lyhörda för vad föräldrarnas oro och bekymmer handlade om och att lyssna på föräldrarna. Kommunikationen med  föräldrarna skedde både i den dagliga  kontakten och på enskilda möten.  Pedagogerna ansåg att man inte skulle prata om barnens svårigheter i den dagliga  kontakten utan ha enskilda samtal för det, vilket pedagogerna också tydligt förklarade för föräldrarna.

 • 24.
  Grönqvist, Bianca
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  ”För att det är kul att lyssna!”: en studie om barns uppfattningar och upplevelser kringhögläsning i förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien berör barns uppfattningar och upplevelser om högläsning i förskolan. Tidigare forskning belyser högläsning och barnlitteratur ur ett pedagogiskt perspektiv. Däremot saknas studier som undersöker hur barn upplever högläsning i förskolan samt hur högläsning som aktivitet framhålls med hjälp av barn. I den här studien har högläsning ur ett barnperspektiv utifrån 4-5-åringars uttalanden undersökts. Studien innefattade barnintervjuer som sedan transkriberades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Barnens uppfattningar och upplevelser gällande högläsning i förskolan varierade. Många av barnen saknade förståelse för vuxnas syfte eller det pedagogiska syftet med högläsningen, vilket i sin tur kan vara bakgrunden till att barnen saknade intresse för högläsning och barnlitteratur. Utfrån intervjuerna framgick det också att barn både gör medvetna och slumpmässiga bokval till högläsningsstunden. Slutsatsen av studien är att barns uttalanden om högläsning synliggör deras intresse för aktiviteten, samt hur det i sin tur påverkar hur de uppfattar och upplever bokvalen.

 • 25.
  Holton-Jørgensen, Helle
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Hont, Petra
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Separering, integrering, hållbar konflikthantering: En kvalitativ studie av kvinnliga och manliga kommunikativa uttryckssätt i arbetslivet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att studera chefers upplevelser av kommunikation i arbetsrelaterade konflikter och hanteringen av dessa. Vidare var syftet att studera chefers upplevelser av skillnader i kvinnliga respektive manliga kommunikativa uttryckssätt och försöka identifiera vilka av dessa uttryckssätt som upplevs främjande för hållbar konflikthantering. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer har använts vid insamling av data. Analysen har utgått från hermeneutiken, där inspiration har hämtats från den fenomenologiska kodningsprocessen. Resultatet visar att konflikter är ett positivt inslag i arbetslivet så länge de benämns på ett avdramatiserat sätt. Studien visar att det finns skillnader i sättet att kommunicera baserat på personlighet, men att genus inte kan avfärdas eftersom det framkommit skillnader i kvinnliga och manliga uttryckssätt. Män och kvinnor fokuserar på olika saker och dessa skillnader bör kunna kombineras i konstruktivt syfte, genom att identifiera vilka egenskaper som medför negativt respektive positivt resultat samt lära av varandra för att främja hållbar konflikthantering.

 • 26.
  Andersson, Charlotte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Socialitet – vad är det?: En sociologisk forskningsöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts utifrån iakttagelsen att det i forskningssammanhang inom samhällsvetenskaperna hänvisas till begreppet eller fenomenet socialitet utan att det egentligen redogörs för vad som åsyftas. För att ge ökad förståelse av socialitet har syftet för denna studie varit att belysa hur socialitet som begrepp eller fenomen beskrivs inom mikrosociologisk teoribildning och empirisk forskning. Studien är en forskningsöversikt där empirin genomgått deskriptivt kvalitativ innehållsanalys.

   

  Översikten presenterar beskrivningar av socialitet möjliga att kategoriseras under fyra olika teman varav ett av dessa är personlighetens socialitet och där socialiteten beskrivs som en emergent spiralformad dialektisk process genomsyrad av elementär och avancerad responsivitet. Studien visar även på att socialiteten kan vara genomkorsad av skillnad utifrån vitt skilda önskemål om form, miljö och mängd. Här diskuteras hur socialiteten idag ter sig utsatt för ökade spänningar där alla anses söka gemenskap för välbefinnande och där individen ställs som ansvarig för sina personliga framgångar, ledande till ett socialitetens dilemma.

 • 27.
  Angström, Gunilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Stödinsatser i form av särskilt stöd och alternativa verktyg utifrån specialpedagogers perspektiv2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien har sitt fokusområde på stödinsatser i form av särskilt stöd och alternativa verktyg. Studien bygger på specialpedagogers perspektiv. Syftet med studien är att studera specialpedagogers erfarenheter av vilka faktorer som påverkar bedömning till stödinsatser och vilka förutsättningar som behövs för att stödinsatserna ska bidra till elevers lärande och utveckling. Centrala begrepp i studien är elever i behov av särskilt stöd, stödinsatser, särskilt stöd, alternativa verktyg, inkludering och exkludering. En kvalitativ metod med enkäter som datainsamlingsmetod har använts. Den grundläggande ansatsen till forskningsprocessen är induktiv vilket innebär att generella slutsatser dragits utifrån de svar som kommit in. Resultatet av studien har tolkats utifrån tematisk analys där sammanlagt sex teman skrivits fram. De identifierade teman som studien resulterat i är vem som beslutar om stödinsatser, vilka orsaker som ligger till grund för besluten, vad besluten bygger på och avgörande faktorer till beslut. De teman som identifierats vad gäller alternativa verktyg är situationer då alternativa verktyg ger bäst stöd samt förutsättningar för att alternativa verktyg ska ge stöd.

 • 28.
  Åkerblom, Mattias
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Barns lek i det fria: En observationsstudie kring förskolebarns utomhuslek2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Prytz, Sofia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Tecken som stöd i förskolan: Hur påverkas barns språkutveckling?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare resonerar kring hur användandet av tecken som stöd påverkar barns språkutveckling. Studiens material har samlats in genom fyra intervjuer med förskollärare som arbetar med tecken som stöd i sin verksamhet. Materialet har sedan analyserats genom en fenomenografisk analysmetod. Studiens resultat visar att förskollärarna främst pratar om hur tecken som stöd påverkar barns kommunikationsförmåga, istället för hur det påverkar barns språkutveckling. De menar att användandet av tecken som stöd främst främjar kommunikationen mellan typiskt utvecklade barn och barn i behov av tecken som stöd för att kommunicera. Det talas om en gemensam förståelse. Det nämns även att tecken som stöd kan främja barns andraspråksutveckling, vilket det inte finns forskning kring. Slutsatsen som dras är att förskollärarna menar att tecken som stöd främjar barnens kommunikationsförmåga, snarare än barnens språkutveckling. De barn som de anser främjas mest är de som är i behov av tecken som stöd. Vidare behövs det mer forskning kring hur användandet av tecken som stöd påverkar barns både första- och andraspråkutveckling.

 • 30.
  Risén, Emma
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Svedros, Isabel
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Ett osynligt handikapp: En studie om läsproblematikens orsaker och skolans ansvar2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att få en bredare bild av läsproblematik, vad det innebär och hur det kan uppkomma. Detta för att lärare ska kunna arbeta förebyggande i klassrummet. Syftet var även att titta närmare på det ansvar och de möjligheter skolan har i arbetet för att hjälpa elever med läsproblematik.

  Studien har gjorts i form av en litteraturstudie och resultatet visar på att läsproblematiken är ett komplext begrepp med flertalet olika definitioner. Läsproblematiken kan ha flera olika orsaker, biologiska som sociokulturella. Vissa studier visar på att skillnaden mellan pojkar och flickors läsning beror på motivation, uppmuntran till läsning och läsande förebilder. När det kommer till skolans ansvar och möjligheter att hjälpa elever med läsproblematik visar resultatet att möjligheterna är många, men bristen på tydliga riktlinjer försvårar processen, vilket kan resultera i att elevers läsinlärning blir lidande.

  En upptäckt rörande tester som används vid utredningar kring elever med läsproblematik visar att de tester som används saknar helt vetenskaplig grund. Det finns alltså ingen forskning kring testernas validitet eller reliabilitet. Man har alltså utgått från praktiska framgångar vid val av tester. 

 • 31.
  Egill, Jóhannsson
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Understanding the needs and life experiences of adult students: A qualitative study of adult students in Preliminary Studies at Keilir2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Adult learners bring different experiences and perspectives to their education. It is important they get opportunities to learn at their own speed, through different situations and activities. Consequently, the teaching methods and learning environment are very important to the learner. Therefore the school and it´s teachers play a big role in making the learner feel comfortable and gain new experiences which could help them develop themselves as adult learners and find the right learning path.

  This thesis explores how the individuals needs and life experience is utilised through the learning process in the learning environment of the Preliminary studies program at Keilir. The focus is on student’s experiences of the learning environment at Keilir in order to see if they meet the needs of adult students. That being said, interviews with former and current participants in the program will show what the students experienced during their time in the program and how they felt their needs were met.

  Furthermore Lave and Wenger´s (1991) concept of a community of practice will be used to explore the education at Keilir and how learning in collaboration with other students and others that impact the learner’s journey can affect the learner’s education and their learning experience.

 • 32.
  Pettersson, Olivia
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences.
  Wennfalk, Martina
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences.
  Patient education and adherence to tuberculosis treatment: - Indonesian nurses share their experiences2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this qualitative study was to explore Indonesian nurses’ experiences of patient education and patients’ adherence to TB treatment.

  Background

  Tuberculosis (TB) is an infectious disease that 9.6 million people in the world suffer from. Indonesia is one of the world’s 22 high-burden countries with over 320.000 cases of TB in 2014. The UN’s (United Nation) goal is to have ended the TB epidemics by the year 2030. Nurses play a central role in accomplishing adherence to treatment and prevention of TB.

  Method

  To fulfil the aim a qualitative method using semi-structured interviews was used. The interviews were recorded and transcribed. The transcribed data was analysed by using a qualitative content analysis with a manifest approach.

  Findings

  The findings, based on the result of nine interviews, showed four themes: “Strategies for patient education”, “Factors affecting patient education and adherence to treatment”, ”Outcomes of patient education” and ”Feelings and opinions about patient education”.

  Conclusion

  This study showed that the nurses use different strategies when practicing patient education. It was also shown that the nurses are well aware about patient-related factors and how they affect patient education and adherence to TB treatment.

  Keywords

  Tuberculosis, nursing care, patient education, adherence 

 • 33.
  Gyllenberg, Samuel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Folkbildning: "En rörelse av idéer" i en röra av ideologier2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om folkbildningens särart, vad som gör folkbildning unik, vad som definierar folkbildning som begrepp och koncept. Syftet med studien är att söka efter variation kring vad folkbildning kan uppfattas vara, att göra explicit en annars tyst och oreflekterad kunskap. Uppfattningar hos verksamhetsledare på regional nivå inom studieförbunden i ett regionalt avgränsat område låg som fokus för studien. De teoretiska utgångspunkterna har hämtats från en tolkningstradition och undersökningen har en fenomenografisk ansats. Studien har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie av semistrukturerad karaktär. Analysresultaten har genererat fyra kategorier, identitet, form, resultat och process som begreppsnivåer för folkbildningens innebörd. Slutsatsen är att folkbildning delvis definieras av personer utifrån ideologisk bakgrund, utifrån aktuell kontext genom uttryck knutna till analysens fyra kategorier.

 • 34.
  Brandén, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Anknytningens sociologi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats är att utveckla en sociologisk förståelse av anknytning mellan vuxna samt att bidra teoretiskt till relationell sociologi och emotionssociologi. Studiens frågeställningar fokuserar på hur människor värderar och reagerar på anknytningsrelaterade interaktioner.

  Arbetet är dels teoretiskt, där anknytningsteori korsbefruktas med sociologisk roll- och handlingsteori, och dels empiriskt, där personer intervjuas om sina nära relationer. Empirin tolkas hermeneutiskt, vilket leder till att teoretiska antaganden ifrågasätts och att teorin revideras och kompletteras. Resultatet relateras slutligen till annan relevant teoribildning.

  En slutsats är att människor bedömer om omsorg kommer att ges på önskat sätt genom att utvärdera varandras förståelse för och vilja att spela sina roller som omsorgsgivare respektive omsorgstagare. Olika människor fokuserar då på olika aspekter, vilket ger dem olika anknytningsstilar och olika sätt att bygga positiva självbilder. Arbetet visar också hur anknytningsrelaterade impulser efter funktionell adaption kan motivera människor till att bland annat inleda och upprätthålla relationer.

 • 35.
  Yngve, Karolina
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts, Crafts and Design.
  Man lär sig mer i slöjden: en litteraturstudie om slöjdämnets innehåll2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med denna uppsats var att undersöka hur slöjdforskning och kursplanen för slöjd från 2011 relaterar till varandra. Detta har gjorts genom fördjupade litteraturstudier inom fältet för aktuell slöjdforskning och kursplanen för slöjd från 2011. Innehållet från dessa områden har sedan sökts igenom efter likheter och skillnader. Resultatet visar att innehållet till övervägande del är mycket lika varandra. Därför dras slutsatsen att ämnesexperterna som tog fram kursplanen är väl insatta i den aktuella slöjdforskningen och i ett vidare perspektiv ger detta ett större förtroende för regeringen som är de som står bakom kursplanen för slöjd. Något som inte finns med i kursplanen för slöjd från 2011 är dock vilken positiv effekt interaktion mellan elever kan ge samt att de genom att kunna ge och få kritik från andra elever utvecklas både i sitt eget arbete men också som personer då de får syn på sin lärprocess. Dessa två punkter ser jag som möjliga utvecklingsområden vid en eventuell revidering av kursplanen för slöjd.

 • 36.
  Waern, Anders
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts, Crafts and Design.
  Metallslöjd i slöjden: Påverkar behörighet, förutsättningar, läroplaner och antal tjänsteår hur stor del metallslöjden har i skolan?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen utgår ifrån en enkät där 13 stycken slöjdlärare i låg- och mellanstadiet svarade på olika frågor om metallslöjd. Resultatet analyseras utifrån fem kategorier: behörighet, förutsättningar, läroplaner, antal tjänsteår och framtid. I resultatet framkom det att det inte är någon av deltagarna i studien som använder mer än 25 % av tiden på arbeten i metall. Dock menar drygt hälften av de tillfrågade att de lägger ner ungefär 25 % av tiden till att arbeta med materialet. I resultatet framkommer det också att de fem parametrarna som utgjorde kategorier för resultatanalysen inte påverkade omfattningen av undervisningen i metallslöjd. På frågan om slöjdens framtid svarade vissa av deltagarna att de trodde att metallslöjden skulle försvinna på grund av ekonomiska orsaker. En del trodde också att det kommer att komma in nya tekniker i ämnet och nämner då 3-D-skrivare och CAD som exempel på sådana. Undersökningen visar att metallslöjden får ganska lite utrymme i trä- och metallslöjden hos några av informanterna. En av anledningarna som nämns är ekonomiska faktorer och brister på rätt utrustning, en annan är elevernas låga ålder. Varför slöjden är viktig är också en fråga som diskuteras i uppsatsens diskussionsdel. Ett av de argument som förs fram är att slöjden väger upp de teoretiska ämnena. Ett annat är att skolan ska spegla samhället där olika människor har olika förutsättningar.

 • 37.
  Strid, Linette
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  Lundgren, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  ”Man är ju i ett tillstånd som inte går att beskriva”: att uppleva en närståendes självmord2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med studien är att med kvalitativ metod undersöka efterlevandes upplevelse av en närståendes självmord. Med semi-strukturerade intervjuer har sex deltagare i Mellansverige skildrat sin upplevelse och materialet har bearbetats i enlighet med metoden Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Genom analysen synliggjordes tre områden nämligen 1) att uppleva en närståendes självmord, 2) att hantera en närståendes självmord och 3) att skapa mening kring en närståendes självmord. Dessa består i sin tur av ett antal teman som detaljerat beskriver varje del av den totala upplevelsen. Något som är särskilt värt att nämna är hur viktig omgivningens förståelse varit för att de efterlevande ska kunna bearbeta sitt trauma. Deltagande i stödgrupp för efterlevande har varit till hjälp samt den inre styrka som samtliga deltagare upplever sig ha anammat för att orka och utvärderat studiens begränsningar samt givit förslag på fortsatt forskning.

 • 38.
  Weiser, Wolfgang
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Present Poise In Momentum: Embodied learning of applied aesthetics in our sense of balance – a study about sensorial cultural use of balance2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study lies in investigating the embodied learning of applied aesthetics in our sense of balance in the educational space and how it can contribute to change one of a present major public health related problem, the problem of sedentary behaviour in school and society. The investigation is not an effect study, but aims to question our sensorial cultural practice of applied aesthetics, by looking at how we use our ability to balance in the educational space.  Introducing and including elements from the field of art, the aesthetics field of knowledge and life science, the question of acknowledging embodied learning is explored mainly in the sensorial cultural praxis of our ability to balance. Embodied praxis is represented by the Alexander Technique and Elsa Gindler’s concept, with relation to modern neuromechanics. An educational view of knowledge that unilaterally enhances and rewards abstraction as well as theoretical thinking, by validating matrices and merit points, creates unbalance. Treating this unbalance solely with physical exercises enhances the conflict of how to use learning time in school and seems not to lead to a solution. By seeing the educational space as a space of embodied practice the investigation is built around participants’ sense of balance in embodied learning during a school day. The established sensorial cultural practice of how we are using our sense of balance in movement responses is observed during a school day and in a complementary inquiry explored and discussed with the children. Also the time of sitting is measured. The qualitative analysis or reading in this research of embodied learning is done by analysing directions or pointing in poise in momentum for finding inclusive or exclusive corresponsive sensorial tendencies in relation to sensorial cultural practice, including individual, social and regulative aspects. The minor quantitative part in this investigation is looking at the time spent sitting during the school day in the given conditions for defining the pupils’ sedimentary behaviour. The found embodied learning was not noticably acknowledged and not commented by the teacher.  The learning sessions were varying in space, form and in their content. In spite of the attempt of the teacher to create moveability, the children were sitting 54%  or more of the day in school. Inclusive dynamic responsiveness gave ability to balance and promoted embodied learning. Isolated or excluded responsiveness did not noticably engage the sense of balance and did not promote embodied learning. It resulted into pointing or directing downwards and leaning forward, backward or inwards into supportive furniture in accordance with gravitation. The study finds that inclusive responsiveness increases aligned balancing in poise in momentum. In its conclusion the study recognizes the value and effect of physical activity, but argues that moving to be healthy is not effectively changing sedentary behaviour. It argues instead for embodied health sufficient moving on a general sensorial level.  To be able to use our sense of balance as function of intelligence, we still need to increase acknowledgment of our evolutionary inherited skill further.

 • 39.
  Åström Åberg, Fabian
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Dry-run med hjälp av union mount2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
 • 40.
  Ström, Ola
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Utvärdering av kuratorers uppfattning om metoden "Förändrande familjesamtal".2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to describe the professional counselors, in Children and Youth Units at Social services in Örebro, opinion on Magnus Ringborgs model Therapeutic family conversations (FFS), and how useful they perceive it to be.

  Seventeen of the Children and Youth Units twenty-five counselors participated in the evaluation. The counselors were interviewed based on an interview form with pre-defined questions and had opportunity to comment. The focus of the evaluation was the various steps of the method and how important the counselors considered them to be. They were then asked general questions about the method´s usefulness and effectiveness.

  Most counselors had a positive approach to FFS. They considered the method to be easy to apply, facilitated family work, gave structure and streamlined the processing work. Some of the counselors did however perceive the method to have limited use in resource poor- and unmotivated families.

 • 41.
  Psychogyiou, Angeliki
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  The potential of the Erasmus Programme: Assessing European Identity in Greek Erasmus Students2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the establishment of the Erasmus exchange programme in 1987, its potential in various aspects has been evident. Many researches have been conducted regarding the Erasmus programme and its possible effects on European identity in higher education students, providing varying outcomes. Based on a survey of 200 Greek former Erasmus students, this thesis, examined the European identity among Greek students that have participated in the Programme proving its potential in terms of fostering European identity. The European identity in students was conceptualizes in terms of its spontaneous, civic and cultural aspects while its analysis was based on the theories of social constructivism and orientalism. Furthermore, the thesis conducted a correlation examination between the European identity levels of students and the destination country of their sojourn, in the hopes of establishing if the rising Euroscepticism in European countries affects the enrichment of the European identity in any way. However, the data largely reported against such a relationship.

 • 42.
  Bergman, Anette
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Pedagogiska Appar: Speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av möjligheter till lärande genom pedagogiska Appar på surfplattor2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker sex verksamma speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av att använda pedagogiska Applikationer (Appar) på surfplattor i sin undervisning.

  Studien utgår från lärteorier och dess metodologiska ansats är kvalitativ där det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys och sju teman framkom.

  Resultatet visar informanternas utsagor beskrivna i teman, vilka speglar olika lärande såsom lärande genom tillämpning, individanpassat lärande, självständigt lärande, gemensamt lärande, lärande av någon som kan mer, kreativt och varierat lärande samt teknologins utmaningar och resurser. Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att faktorer som bland annat variation, visualisering och engagemang har stor positiv påverkan på lärande genom Apparna.

 • 43.
  Larsson, Lars-Evert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Lärare och elevers erfarenheter av datorer i gymnasieskolan2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Söderberg, Peter
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lärstilar: Om deras betydelse för lärares planering och organisation av matematikundervisningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gymnasieskolor har fått kritik av Skolinspektionen (2010) för avsaknad av individanpassning av matematikundervisningen och det saknas tid för elever till reflektion över olika matematikfenomen och inlärningssätt.

  Det här Syftet med detta examensarbete är att sammanställa aktuell forskningslitteratur som behandlar elevers individuella inlärningsstilar (här kallad lärstilar) för att öka kunskapen hos lärare och blivande lärare huruvida lärstilar har betydelse för elevers inlärning och lärastilars betydelse för organisation av matematikundervisningen. Följande frågeställningar analyseras utifrån litteraturen: Hur kan olika lärstilar klassificeras? Vilka tester används för att fastställa olika lärstilar? På vilket sätt kan olikhet i lärstilar få konsekvenser för hur lärare bör planera och organisera matematikundervisningen? Mina resultat pekar på att det finns en mängd av konkurreande lärstilsteorier men visar trots det på att det går att hitta gemensamma nämnare för klassificering av de olika teoriernas lärstilar. De tester som har identifierats är LSI (Kolb´s lärstilsteori) och PEPS (Dunn´s lärstilsteori), vilkas validitet kritiseras och kontinuerliga omarbetningar av testerna utförs. Lästilsteorierna baserar sig på att elever lär sig bäst genom undervisning anpassad efter elevernas olika lärstilar, vilket betyder att läraren behöver ta hänsyn till anpassning i form av olika faktorer såsom miljöfaktorer, emotionella faktorer, sociala faktorer osv. En klass består oftast av elever med olika lärstilar och en konsekvens är att läraren behöver använda olika undervisningsmetoder och matematikundervisningen kan i och med det bli mer omväxlande och därigenom öka lusten för matematikstudier. Min studie pekar också på att lärstilsteorierna ger matematiklärare möjlighet att reflektera över individanpassning av matematikundervisningen.

 • 45.
  Johansson, Niklas
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  I skenet av vänskap: Internationella studenters syn på karaktären av hierarki och auktoritet inom den svenska universitetskulturen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to present international students' perspectives and interpretations of how the hierarchy and authority will be expressed in the Swedish university. To make the structures visible will the Swedish context be compared to the informants' previous experiences abroad, to visualise the contrasters. Factors that the informants thinks may will affect the social structures within the university can be found in areas of educational background, financing, responsibility and the society approach to higher education. Some differences that are contrasted by the informants can also be found in the areas of time, organisation, evaluation, accountability and competitive mentality. Other social differences that arose is greetings, academic roles and the differences between personal and professional interaction. In summary the informants overall describes the Swedish context as more equal, less authoritarian and the social relations between the student and the lecturer can be interpreted as amicable.

 • 46.
  Lattik, Irene
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Rektors pedagogiska ledarskap: Främst mot gymnasienivå2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to establish whether or not headmasters and teachers feel that pedagogical leadership in a school is important. Many studies have shown that pedagogical leadership can contribute to a better climate for the pupils. In 2011 the upper secondary schools were given a new curriculum in which headmasters became legally responsible for the pedagogical leadership of their school. That meant that the headmaster was given a new role as leader. Research would seem to indicate that a headmaster needs to concentrate more on the core activity of the school. This means that he/she must be a pedagogical leader and must concentrate on promoting a pupil-active methodology. In order to ascertain whether or not this has been the case qualitative observations and interviews with three headmasters from the municipal upper secondary school have been carried out. All three were given the same questions the work of headmasters. The method used from the start was hemeneutic; this was then replaced by grounded theory. Results show that headmasters in the upper-secondary school seldom work in a pedagogical manner. The reasons given were lack of time, lack of training and a fact that headmasters believe that they must do all working tasks themselves - The problem of leadership sin schools is global and many countries are cooperating within OECD to find new ways to lead schools in the changeable societies the world is faced with. 

 • 47.
  Bard, Oscar
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Ballin, Johan
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Konsten att läsa mellan raderna: En studie om läs- och skrivutveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läs- och skrivsvårigheter är inte enbart ett växande problem i skolan utan även ett samhällsproblem. Den ökande kravbilden på läsförmåga i samhället bidrar till betydelsen av att utarbeta verkningsbara läs- och skrivstrategier bland elever med läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt visar forskning att allt fler lärare känner en oro i att undervisa i lässtrategier, en oro som i mångt och mycket grundar sig i okunskap. Eftersom utvecklingen av lässtrategier utgör ett bedömningsunderlag i nationella provet i svenska och dessutom betonas i läroplanen (Lgy11) är det ett aktuellt forskningsämne som både belyses nationellt som internationellt. Forskning visar att det råder en slags konsensus kring vad som elever med god läsförmåga och läsförståelse har jämfört med vad elever med läs- och skrivsvårigheter inte har. Till exempel saknar de sistnämnda eleverna kompetens att göra inferenser och förutsäga kommande information i det de läser. Däremot går meningarna ibland isär vilka läs- och skrivstrategier som kan ha effekt för läs- och skrivutveckling och det är inte sällan brist på kunskap när det gäller att tillämpa läs- och skrivstrategier i praktiken.

 • 48.
  Steen Lagerstam, Nathalie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship.
  Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln: En studie om utmaningar och framgångsfaktorer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Internet has become a central part of the modern society and has change our everyday life in many ways. An area that’s been strongly affected by this development is the Swedish retail e-commerce market. E-commerce sales have increased six-fold over the course of the past decade and forecasts indicate that this expansive trend will continue. This trend places significant challenges on Swedish retail companies who have a legacy of exclusively carrying out their sales in the traditional brick and mortar format. The subject of this study was originally proposed by the Swedish retail company Företag X[1], who have decided to embark on their e-commerce initiative in early 2016. Företag X asked the author of this report to help with finding out what it takes to develop a small e-commerce store, in such a way that it becomes a successful part of the company, contributing to the company’s overall profitability. The purpose of this study is therefore to identify practices and methods that enable successful expansion of e-commerce for medium-sized, Swedish retail companies.

  In order to achieve the purpose, a qualitative multi-case study design was chosen for the study. Information for the theoretical framework was collected from articles in scientific journals and books, and supplemented with secondary empirical data in the form of reports from companies. Qualitative primary data were then collected from interviews with three chosen companies, which were found with through a small cross-sectional study of 20 competitors to Företag X where their EBITDA margins over the past five years were studied.

  The study results showed an expansive trend on the Swedish retail e-commerce market, and it seems that this trend is set to continue over the next decade. As a consequence, market climate is changing and shifting towards becoming more digitalized, which requires companies to review their sales organizations. The main trend in the market is called “omni-channel retailing" and means that a company is integrating its brick and mortar and e-commerce sales to enable a seamless shopping experience for the customer. This trend has emerged as a response to a new buying patterns observed among customers, who move between their digital and physical sales channels during the purchase.

  The study indicates that the e-commerce-related issues that are most important to address and work with are in the following areas:

  • Customer Focus
   • IT
   • Customer relations
   • Responsiveness to customers
  • Cost effectiveness
   • Supply chain and logistics
   • Strategy and governance
  • Resistance Management
   • Education
   • Synchronization between brick and mortar stores and e-commerce store

  This study represents the author’s master’s thesis in the Industrial Engineering and Management program at Linköping University, Sweden.

  [1] Företag X are known by a different name, but have asked to remain anonymous in this study

 • 49.
  Larsson, Angelica
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Påverkar slumpen evolutionsundervisningen?: En litteraturstudie angående hur förståelse för slump och sannolikhet påverkar förståelsen för evolution.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka om slump och sannolikhet kan vara det Ross och kollegor kallar för tröskelbegrepp. Detta undersöktes genom en kvalitativ analys av 11 publicerade artiklar. Dessa analyserades utifrån tre frågeställningar.  Hur resonerar elever angående slump och sannolikhet inom matematikundervisningen? Hur resonerar elever angående slump och sannolikhet inom evolutionsundervisningen? Återfinns liknande resonemang angående slump och sannolikhet inom matematik- och evolutionsundervisningen? Utifrån sammanställningen granskades resonemangen för att se om de liknade varandra. Efter detta drogs slutsatser om huruvida slump och sannolikhet skulle kunna vara så kallade tröskelbegrepp. Resonemangen verkade påminna om varandra och flera av de kriterier som Ross och kollegor har ställt upp för tröskelbegrepp är uppfyllda. Denna studie stödjer deras förslag angående att slump och sannolikhet är tröskelbegrepp.

 • 50.
  Green, Johan
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Utomhuspedagogik - ett komplement till matematikundervisningen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en djupare förståelse för begreppet utomhuspedagogik och ta reda på om utomhuspedagogik, som ett komplement till den traditionella undervisningen, är en undervisningsform som kan bidra till ökad förståelse inom ämnet matematik.

  Studien är en litteraturstudie där tidigare forskning har granskats och analyserats. Resultatet visar att utomhuspedagogik inom matematik inte bara ger direkt betydelsefull kunskap vid koppling av skola och samhället utan förbättrar även elevers hälsa, ökar elevers motivation till matematikämnet, elevers sociala förmågor utvecklas samt ger fler sinnen stimulans vilket gör elever mer alerta och mottagliga för inlärning. Mer tid till ämnet matematik och mer utbildning inom utomhuspedagogik är två avgörande faktorer för att lyckas integrera utomhuspedagogik i undervisningen.

1234567 1 - 50 of 7285
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf