liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3743
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Oldest first
 • Newest first
Select all
 • 1.
  Falk, Conny
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Blomkvist, Andreas
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Flexibla fixturer i bearbetande maskiner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis was conducted at Linköping University and Saab Aerostructures DPS, Linköping, and focuses on the possibilities of flexible fixturing in machining applications. The thesis is part of the research project "Koofix", which is collaboration between Linköping University and a number of companies.

  The thesis is aimed towards small batch production which, for Saab Aerostructures DPS, means diverse part geometry and that parts are manufactured in very small numbers, sometimes just one piece. The result of this is that expensive dedicated fixtures are made for most parts. By introducing more flexible fixturing methods to this kind of production the cost of fixtures and tooling will be reduced, and make the production more efficient.

  New flexible fixturing methods has been presented and evaluated through the thesis, which has resulted in three different concepts. These concepts have been the result of literature screening and study of current manufacturing process at Saab Aerostructures DPS. The concepts has been evaluated according to there ability to meet Saab Aerostructures DPS needs and a final concept has been chosen. The concept that is considered being the best solution employs an adjustable frame to encompass several different part geometries. This concept allows the workpiece to be machined in a single step and the fixture can be adjusted to fit workpieces with different geometries. On other concept considered in the thesis employs electromagnet with adjustable elements and is capable of fixing more complex geometries. The concept also allows the fixture to be adjusted between different products to be machine by the CNC-machine itself. Also a concept that’s not a fixture itself but a method that allows a simpler fixture to be used has been developed. This concept uses adhesives to combine extra material to the part, which allows for less complex fixtures to be used in the machining process.

  The concepts with the adjustable frame and the electromagnet and adjustable elements are both using the machines control system to locate the detail by probing before the machining process starts. Probing is done by equipping the spindle with a touch trigger probe which measures pre-programmed contact points and calculates exact part position.

 • 2.
  Salevid, Eva
  Linköping University, Department of Language and Culture.
  Jean Daniel, Europa och vi själva: För en offentlig europeisk arena i Sverige2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska medlemskapet i EU har vidgat gränserna och skapat ett nytt retoriskt rum, där nivåer och sektorer och deras respektive plats i ett nytt geopolitiskt sammanhang ofta fungerar annorlunda än i folkhemmet.

  Hur ser detta retoriska rum ut, om jag undersöker två journalistiska modeller, en europeisk-meridional och en anglosaxisk, med exempel från Frankrike och Sverige? Detta undersöker denna franska uppsats på magisternivå, som här erbjuds i svensk översättning. Uppsatsen lades fram vid Institutionen för språk och kultur, Linköpings Universitet, den 16 november 2006.

  Frankrike anses av många i Sverige som ett modernt land, men – ack, så traditionellt… Le Nouvel Observateur är en arena där denna och andra uppfattningar går att verifiera, eftersom tidningen fortsätter att komma ut en gång i veckan sedan 1964. Moderna Tider, för sin del, var en av många svenskar uppskattad intellektuell arena under perioden 1994- 2002. Förhoppningsvis kan dessa båda tidskrifter och deras historia hjälpa oss att bättre förstå några intellektuella och journalistiska förutsättningar i ett par av Europas länder.

  «Skulle problemet med det franska språket, för en del, kunna förknippas med de skilda värden som erbjuds av frankofonin, respektive english-speaking world? Värden som från båda sidor har en naturlig tendens att uppfattas som en «diskursiv hegemoni – frågorna kan inte ställas på annat sätt»?

 • 3.
  Malmström, Therese
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Svedjeholm, Sanna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Heteronormativitet – en begreppsanalys: ”Alla är både offer och supportrar av systemet”2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The concept heteronormativity was used in the literature for the first time in 1993. This term can be found in dictionaries and encyclopedias from 2006 but only in a few of the most modern publications. The term currently lacks an exact definition. The aim of concept analysis is to identify characteristics for a term by studying its use. Healthcare relations can and should be developed into a caring relation, which is dependent on a connection involving body, mind and soul between the caregiver and the patient. The aim of this work was to describe and deepen the understanding of the term heteronormativity from a healthcare perspective. Rodgers’ evolutionary concept analysis of 23 scientific papers and common newspapers resulted in seven defined attributes: assumptions, norms, social hierarchies, sanctions for those deviating from the norm, gender roles, sexual relationships and stereotype family apprehension. The analysis also identified what precedes the concept, two women working with the concept and five related concepts: equality, gender, power, discrimination and homophobia. A number of consequences of which all were negative for both individuals and the society were found. Healthcare is negatively influenced in several ways by heteronormativity rendering the caring relation impossible. Conclusion: Heteronormativity leads to a number of problems and everyone are both victims and supporters of the system.

 • 4.
  Havana, Marcus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  "Det ska fungera socialt och språkligt": Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och i dagens skola möter lärare många elever från olika länder. Elever Sverige får gå i en internationell klass för att kunna lära in ikapp sina jämnåriga kamrater som har svenska som sitt lärare medverkar. Fem av dessa lärare är Sva syfte att ta reda på vilka faktorer som kan påverka andra under intervjuerna har diskuterats och analyserats utifrån tidigare forskning och visar bland annat att modersmålsundervisning är gynnsam för elevers andraspråksutvecklin finns andra faktorer som påverkar andraspråkselevers inlärning och dessa är den sociokulturella bakgrunden (föräldrar, utbild kultur), elevers bakgrund och tidigare erfarenheter samt hur organiseringen av undervisningen ser ut.

 • 5.
  Gåsvaer, Camilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Portfolio och elevers motivation.: En litteraturstudie gällande relationen mellan portfolio som arbetsmetod och elevers motivation2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med denna studie har varit att studera relationen mellan motivation och portfolio, både digital och pappersbaserad. Samt att studera huruvida den ena metoden är mer motiverande för eleverna än den andra och hur relationen ser ut mellan portfolio och några av de sex utvalda motivationsteorierna som redogörs för i uppsatsen.

  Den metod som har använts i denna uppsats är forskningskonsumtion vilket innebär att resultatet är baserat på tidigare forskning inom de områden som berörs i denna uppsats, det vill säga motivation och portfolio. Utifrån dessa artiklar samt ytterligare litteratur har sedan en analys och diskussion gjorts för att undersöka relationen.

  Resultat som framkom i undersökningen visade att portfolio har en motiverande effekt för eleverna, framförallt den digitala portfolion, detta då den har flera tekniska fördelar jämfört med den pappersbaserade portfolion. Det framkom även att elevernas motivation i samband med portfolioarbetet visade en tydlig koppling till motivationsteorierna som tas upp i uppsatsen.Mina slutsatser av denna uppsats är att framförallt den digitala portfolion är en gynnsam metod att använda för att elevernas motivation ska öka. Dock bör teknologin i den digitala portfolion fortsätta utvecklas för att minska risken för tekniska problem. En annan slutsats som styrker detta faktum är att flera motivationsteorier återfanns i flera vetenskapliga artiklar och undersökningar vilket ytterligare styrker att portfolio kan höja elevernas motivation.

 • 6.
  Ettelman, Linda
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En värdegrundsanalys av fyra skönlitterära läromedel2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka vilka värden som kan utläsas i fyra skönlitterära läromedel för mellanstadiet samt hur dessa värden överensstämmer med den värdegrund som framhålls i Lgr 11. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar: Vilka värden relaterade till demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mångkulturalism samt respekt för vår gemensamma miljö kan urskiljas i undersökta läromedels historia? Hur stämmer de värden som går att utläsa i de undersökta läromedlen överens med den värdegrund som framhålls i Lgr 11? Dessa besvaras med hjälp av litteraturanalys som metod. Resultatet kopplas till Lgr 11 samt relevant litteratur rörande värdegrund, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mångkulturalism samt respekt för vår gemensamma miljö.

  I resultatet framkommer det att de värden som kan utläsas i de undersökta läromedlen i flera avseenden inte överensstämmer med den värdegrund som framhålls i Lgr 11. Därför bör sådana läromedel bearbetas genom reflektion och diskussion rörande värden och värdegrund av lärare och elever.

 • 7.
  Musimiire, Angela
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Chakhnashvili, Maka
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Product Adaptation to Different Markets through Technology Innovation2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and Aim: Markets are getting increasingly complex, competitive and changing. A firm’s ability to respond to environmental challenges is a significant factor for its survival and success. To establish itself in the market, a company needs to adjust the product in a way that meets the expectations and required quality of the target market in other words, make relevant product adaptations. Many aspects of product adaptation have been discussed in the literature ranging from small changes in the product such as specification or design to modifying a company’s market strategy depending on which stage the product is in its life cycle. Technology innovation can enable a firm keep the market share and retain customers especially in a mature and technology driven industry where the market is saturated and consumers diffuse to competitors who easily copy the product. However, the role of technology innovation to adapt a product in the growth stage to mature markets is missing from the present literature. This present thesis will investigate the role of technology innovation in product adaptation and the factors to consider thereof the Swedish high tech company Saab will be used as the case study.

  Methodology: Research method for the present thesis includes the qualitative approach with the case study design. For the purposes of this thesis the Swedish high-tech company Saab will be studied to explore the practices of adapting product (field hospital) to different markets.

  Completion and results: Result of the study showed that there are similarities and differences between what literature provides and Saab does to adapt a product in markets. Analyzing the theory and practice recommendations for Saab were concluded. Suggestions drown for Saab can be useful for other high technology companies as well.

 • 8.
  Svensson, Ida
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Söderfjord, Ida
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Visualisering av säkerhetsinformation på AB Wahlquists Verkstäder2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Workplace accidents in Sweden have in recent years increased. Companies are at the same time putting a greater emphasis on preventing accidents and inform about safety and risks. Therefore there is a need to know how to visualize this safety information. This study is based on a part of a project proposed by the industrial company AB Wahlquists Verkstäder, in which they want to visualize their safety information for new employees and existing staff, and also for temporary contractors and apprentices. The purpose of this study is to see what is required of the visualization of safety information and what guidelines that should be followed. The focus is divided into two areas. One area concerns the safety information focusing on warning signs and safety symbols. The other area concerns what requirements and guidelines that applies specific to the visualization of safety information in an industrial environment. The study includes literature studies, and a case study focusing on the company AB Wahlquists Verkstäder. Interviews and testing of developed prototypes were conducted with staff at the company. The analysis shows that there are several factors that should be considered when visualizing safety information. It is important that the information is clear. This clarity can be achieved in various ways, for example by the use of bright colors, signal words or lighting. These guidelines also apply for visualization specifically for the industrial environment at AB Wahlquists Verkstäder. However, additional emphasis should be given to delaying habituation. Materials should also be carefully considered. New thinking and fresh ideas is something that is appreciated by the staff and that should be included in the visualization. It is questionable whether additional companies should have been included in the case study to enhance the generalization of the study. It can also be discussed if the interviews and prototype testing should have included a higher number of subjects. It can also be discussed if the testing should have been conducted in the actual work environment, instead of in a secluded office.

 • 9.
  Runqvist, Emma
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Dyskalkyli - vad kan det vara?: En litteraturstudie om dyskalkyli och hur det visar sig hos elever i grundskoleålder2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka aktuell forskningslitteratur för att se hur dyskalkyli framställs för att som pedagog kunna upptäcka och stötta dessa elever i tid. Det syftas också till att få reda på en ungefärlig omfattning av dyskalkyli bland elever i grundskoleålder.

  För att få fram ett urval av litteratur till denna studie avgränsades sökningen till att beröra forskning om dyskalkyli, inte om att undervisa elever med dyskalkyli. Forskning från år 2000 och framåt har använts för att få så aktuella ståndpunkter som möjligt.

  Resultatet i denna studie har visat att dyskalkyli är ett omstritt begrepp som idag saknar en allmänt accepterad definition. Trots att en entydig definition saknas föreslår flera studier att dyskalkyli bland annat kan innebära brister i taluppfattningen. På grund av avsaknad av definition av begreppet dyskalkyli är det mycket oenigheter kring diagnosfrågan. Detta då det förekommer flera olika instrument för att mäta det. Ändå har flera studier gjorts där dyskalkylins omfattning bland elever i grundskoleålder är bedömd. Det uppskattas att ungefär 5-6 procent av alla elever i grundskolan har dyskalkyli.

 • 10.
  Aria, Erfan
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Investigation of automated vehicle effects on driver’s behavior and traffic performance2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) offer the possibility of helping drivers to fulfill their driving tasks. Automated vehicles are capable of communicating with surrounding vehicles (V2V) and infrastructure (V2I) in order to collect and provide essential information about driving environment. Studies have proved that automated vehicles have a potential to decrease traffic congestion on road networks by reducing the time headway, enhancing the traffic capacity and improving the safety margins in car following. Furthermore, vehicle movement and driver’s behavior of conventional vehicles will be affected by the presence of automated vehicles in traffic networks. Despite different encouraging factors, automated driving raises some concerns such as possible loss of situation awareness, overreliance on automation and degrading driving skills in absence of practice. Moreover, coping with complex scenarios, such as merging at ramps and overtaking, in terms of interaction between automated vehicles and conventional vehicles need more research. This thesis work aims to investigate the effects of automated vehicles on driver’s behavior and traffic performance. A broad literature review in the area of driving simulators and psychological studies was performed to examine the automated vehicle effects on driver’s behavior. Findings from the literature survey, which has been served as setup values in the simulation study of the current work, reveal that the conventional vehicles, which are driving close to the platoon of automated vehicles with short time headway, tend to reduce their time headway and spend more time under their critical time headway. Additionally, driving highly automated vehicles is tedious in a long run, reduce situation awareness and can intensify driver drowsiness, exclusively in light traffic. In order to investigate the influences of automated vehicles on traffic performance, a microscopic simulation case study consisting of different penetration rates of automated vehicles (0, 50 and 100 percentages) was conducted in VISSIM software. The scenario network is a three-lane autobahn segment of 2.9 kilometers including an off-ramp, on-ramp and a roundabout with some surrounding urban roads. Outputs of the microscopic simulation in this study reveal that the positive effects of automated vehicles on roads are especially highlighted when the network is crowded (e.g. peak hours). This can definitely count as a constructive point for the future of road networks with higher demands. In details, average density of autobahn segment remarkably decreased by 8.09% during p.m. peak hours in scenario with automated vehicles. Besides, Smoother traffic flow with less queue in the weaving segment was observed. Result of the scenario with 50% share of automated vehicles moreover shows a feasible interaction between conventional vehicles and automated vehicles. Meaningful outputs of this case study, based on the input data from literature review, demonstrate the capability of VISSIM software to simulate the presence of automated vehicles in great extent, not only as an automated vehicle scenario but also a share of them, in traffic network. The validity of the output values nonetheless needs future research work on urban and rural roads with different traffic conditions.

 • 11.
  Svensson, Emma
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Information Systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Outsourcing och backsourcing av IT-lösningar: Utveckling och bakomliggande faktorer2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Outsourcing, that is to say when an organization's services or products within a function or an activity are being contracted out to an external vendor, became increasingly noticeable during the 1990s. The trend has grown to represent the norm in today’s society and nowadays organizations outsource operations ranging from the management of information technology (IT) to whole functions. The outsourcing of IT is considered to be a growing and increasingly global phenomenon. However, problems with an outsourcing agreement or changes in a company's business situation can lead to backsourcing, a concept meaning that an organization chooses to bring back and re-implement activities within its own operations. Decisions regarding the outsourcing of IT solutions have been a central aspect in both research and practice while the decision to change supplier or backsource has received relatively little attention. Nevertheless, the drivers of backsourcing constitute an equally relevant topic to study. Hence, the aim of this study is to identify the motives underlying an organization’s decision to outsource, as well as backsource, IT related activities and functions and to examine how the conditions that applied when making the decision to outsource can change during an outsourcing process. 

  I have conducted a qualitative study where a case study design has been applied. A number of organizations that use IT and IT solutions in their day-to-day operations have been studied where the organizations previously have backsourced and/or now find themselves in the process of bringing back their IT. A literature review has been conducted and empirical data has been collected through the use of semi-structured interviews. In the analysis, the empirical data has been analyzed in relation to previous research regarding (1) outsourcing and (2) backsourcing. 

  The results of this study show that reasons and motives that can result in a firm's decision to outsource its IT include the possibility of achieving cost reductions, a greater flexibility and the possibility of gaining access to expertise. Examples of changes that can occur during an outsourcing process are within the management since the replacement of an organization’s management can bring new opinions and attitudes towards the firm’s sourcing strategy. The importance of IT to the operations can also change during an outsourcing process. Furthermore, a number of underlying factors that may affect an organization’s decision to backsource its IT have been identified. Examples of factors are that the outsourcing has resulted in no overall cost savings and that there’s a lack of compliance with the contract regarding, for example, the quality of the services being delivered.

 • 12.
  Bennevall, Marcus
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Cultivating Creativity in the Mathematics Classroom using Open-ended Tasks: A Systematic Review2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Creativity is an ever relevant concept in problem-solving. Indeed, one could argue that no problem is really problematic unless it requires creative thinking; such problems can be solved by simply applying known facts and employing suitable algorithms. Yet, that is exactly how many tasks in mathematics textbooks are structured today. The present study aims to find other tasks, which can infuse creativity in the mathematics classroom. Special attention is turned towards a class of tasks known as open-ended tasks because of their creative potential. A literature review spanning 70 sources yields 17 types of open-ended tasks, and these are subsequently exemplified, classified, analyzed, and discussed from a teacher’s perspective.

 • 13.
  Löfling, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature.
  "Det måtte vara paradiset": Pastorala ideal i Victoria Benedictssons Fru Marianne2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Victoria Benedictsson (1850-1888) skrev romanen Fru Marianne i en tid präglad av den industriella revolutionen och en framväxande modernitet. En analys av romanens pastorala ideal – i vilken mån romanen formulerar villkoren för ett gott liv som ett liv närmare naturen – gör det möjligt att placera henne bland de författare från samma tid, däribland August Strindberg och Verner von Heidenstam, som reagerade på det nya samhälle som växte fram under slutet av 1800-talet och skrev en litteratur som visade på ett alternativ.

  Analysen genomförs med hjälp av ett ekokritiskt perspektiv vilket medför att synen på pastoral går från att uppfatta den lantliga miljön enbart som en kuliss för mänsklig aktivitet till att uppfatta den som medaktör och med ett inneboende värde i likhet med människan. Det ekokritiska perspektivet belyser romanens hållbara förhållningssätt till naturen; genom att låta kvinnans emancipation i ett agrart samhälle öppna upp för en uppvärderande vision av naturen och en jämlik relation mellan natur och människa skapar romanen en framtidsorienterad berättelse med stor aktualitet.

 • 14.
  Ståhlberg, Gunilla
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature.
  Den kluvna identitetens språk: En tematisk och stilistisk komparation med postkolonialt och psykoanalytiskt perspektiv av Johannes Anyurus En storm kom från paradiset och Sami Saids Väldigt sällan fin2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker och jämför den tematiska och språkliga gestaltningen av den instabila identiteten i Johannes Anyurus roman En storm kom från paradiset och Sami Saids roman Väldigt sällan fin. De frågeställningar som behandlas är: Hur gestaltas den postkoloniala identitetens problematik i de båda romanerna? Hur tematiseras den instabila identiteten? Hur kan språket synliggöra en instabil identitet?

  För att undersöka den tematiska gestaltningen av det instabila subjektet utgår analysen från postkoloniala teorier vars grund finns i den poststrukturalistiska synen på verkligheten som en konstruktion styrd av makt och språk. Flera postkoloniala teoretiker utgår också från psykoanalytikern Jacques Lacans spegelteori i analysen av hur identiteten skapas i ett postkolonialt sammanhang.

  I diskussionen av det instabila subjektets språkliga gestaltning utgår uppsatsen från psykoanalytikern och litteraturvetaren Julia Kristevas teori om utanförskap som det poetiska språkets grund samt dess uttryck i vår tids skönlitteratur.

 • 15.
  Alderfalk, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Forsyth, Vanessa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Bedömning i matematik i lågstadiet: En litteraturstudie om bedömningsformer i matematik och reliabiliteten i prov med flervalsfrågor.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilken bedömningsform som främjar elevers utveckling i matematik samt hur reliabiliteten i ett matematikprov påverkas av flervalsfrågor. Bedömning har lika stor del i undervisningen som kunskapsförmedlingen. Läraren kan planera sin undervisning utifrån bedömningarna som görs och därmed lägga undervisningen på en väl anpassad nivå för sina elever. Bedömning kan ske formellt som exempelvis vid prov där olika frågeformuleringar påverkar reliabiliteten i proven. Detta är en forskningskonsumtion som grundas på en systematisk litteraturstudie. Metoden vi använt oss av är databassökning i databaserna ERIC och UniSearch. Resultatet visar att formativ bedömning är den mest givande bedömningsmetoden för eleverna och genom kontinuerlig återkoppling främjas elevernas lärande. Den formativa bedömningsprocessen kräver dock mycket tid och engagemang från läraren vilket gör att arbetsbördan och stressnivån ökar. Resultatet visar även att prov med flervalsfrågor har en låg reliabilitet jämfört med andra provtyper. Det går dock att vidta åtgärder som höjer reliabiliteten.

 • 16.
  Ehliar, Lars-Johan
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Wagner, Tobias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Key performance indicators for the evaluation of an air navigation service providers' safety management system2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Safety is the main concern of the aviation industry. All Air Navigation Service Providers must have a Safety Management System (SMS) which states how safety is handled, promoted and prioritized. By developing Key Performance indicators (KPIs), it is possible to quantify the effectiveness of a SMS, discover potential flaws and improvement measures. This thesis identifies principles behind the SMS, the development of KPIs and suggest potential KPIs for the Swedish air navigation service provider LFVs’ SMS.

  A literature study was performed and organisation specific documents were analysed to develop potential KPIs within the areas timely compliance with international obligations, competency and adoption and sharing of best practices based on an EASA questionnaire. This work presents a set of 27 performance indicators and recommends 6 as potential KPIs for the three areas together. The KPIs are developed specifically for LFV but could be applicable for other organisations with similar SMS structure and processes. They should be analysed within the organisation and, potentially, have thresholds set before implementation.

 • 17.
  Risén, Emma
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Svedros, Isabel
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Ett osynligt handikapp: En studie om läsproblematikens orsaker och skolans ansvar2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att få en bredare bild av läsproblematik, vad det innebär och hur det kan uppkomma. Detta för att lärare ska kunna arbeta förebyggande i klassrummet. Syftet var även att titta närmare på det ansvar och de möjligheter skolan har i arbetet för att hjälpa elever med läsproblematik.

  Studien har gjorts i form av en litteraturstudie och resultatet visar på att läsproblematiken är ett komplext begrepp med flertalet olika definitioner. Läsproblematiken kan ha flera olika orsaker, biologiska som sociokulturella. Vissa studier visar på att skillnaden mellan pojkar och flickors läsning beror på motivation, uppmuntran till läsning och läsande förebilder. När det kommer till skolans ansvar och möjligheter att hjälpa elever med läsproblematik visar resultatet att möjligheterna är många, men bristen på tydliga riktlinjer försvårar processen, vilket kan resultera i att elevers läsinlärning blir lidande.

  En upptäckt rörande tester som används vid utredningar kring elever med läsproblematik visar att de tester som används saknar helt vetenskaplig grund. Det finns alltså ingen forskning kring testernas validitet eller reliabilitet. Man har alltså utgått från praktiska framgångar vid val av tester. 

 • 18.
  Yngve, Karolina
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts, Crafts and Design.
  Man lär sig mer i slöjden: en litteraturstudie om slöjdämnets innehåll2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med denna uppsats var att undersöka hur slöjdforskning och kursplanen för slöjd från 2011 relaterar till varandra. Detta har gjorts genom fördjupade litteraturstudier inom fältet för aktuell slöjdforskning och kursplanen för slöjd från 2011. Innehållet från dessa områden har sedan sökts igenom efter likheter och skillnader. Resultatet visar att innehållet till övervägande del är mycket lika varandra. Därför dras slutsatsen att ämnesexperterna som tog fram kursplanen är väl insatta i den aktuella slöjdforskningen och i ett vidare perspektiv ger detta ett större förtroende för regeringen som är de som står bakom kursplanen för slöjd. Något som inte finns med i kursplanen för slöjd från 2011 är dock vilken positiv effekt interaktion mellan elever kan ge samt att de genom att kunna ge och få kritik från andra elever utvecklas både i sitt eget arbete men också som personer då de får syn på sin lärprocess. Dessa två punkter ser jag som möjliga utvecklingsområden vid en eventuell revidering av kursplanen för slöjd.

 • 19.
  Jarting, Mikael
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics.
  Persson, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics.
  Organizational Effects of Using SaaS Systems in SMEs2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  "The cloud" has been a hot subject the last couple of years, and has been considered especially attractive to SMEs due to making it possible for whole information systems to be fully managed by the vendor. This can unburden the customer organization regarding for example large investment costs, hardware and software maintenance, while also adding flexibility and scalability.

  There are three types of service models: infrastructure, platform and software, which dictate what the customer and vendor manages. In Software-as-a-Service (SaaS), which is the focus of this study, a third part manages both the applications and hardware and the users access these resources through the Internet. However, with the usage of SaaS comes several issues for companies to handle and make use of, for example security and mobility.

  This master thesis' aim is to present organizational effects of SaaS usage in SME user companies, by studying customer organizations post implementation. A qualitative comparative study was conducted where we held semi-structured interviews with SME users mainly at their own offices. In total six interviews were conducted at five different companies. At least two years usage experience was a criteria we set to ensure we could retrieve enough data from the companies.

  To fulfill the aim of the study we set out to find common issues affecting SMEs using SaaS systems. Through a pre-study, including literature studies and customer interviews, we determined which of the common issues that could be considered most relevant. Factors taken into consideration was how SaaS specific an issue was and how relevant it is in the post implementation phase, and how much data we were able to retrieve regarding an issue through the interviews. The relevant issues were: price model, vendor relation, frequent updates, mobility and integration. Further, five hypotheses were derived, one for each relevant issue regarding the organizational effects of SaaS usage.

  An analytical model was constructed mainly based on DeLone and McLean's (1992; 2003) original and updated Information System Success Model. The model helped in deriving organizational effects of usage from the different relevant issues. By using the analytical model with interview and literature study material we came up with the findings of this report, as described below.

  The possible price models enables companies to be more flexible with their IT portfolio. Also, it was concluded that the costs of SaaS are based upon usage, which could make it harder to estimate, especially if the usage varies. But it can also be a strength enabling customers to scale their usage as needed.

  In general, the vendor relation between a customer and vendor was not too complex, however with one exception. Our main discovery was that certain factors of SaaS usage affect the degree of experienced vendor lock-in differently. These include the nature of the pricing model, contract binding times and data ownership rights. Further, the level of trust and lock-in level could also affect the customer intention to change system.

  Frequent updates, which are managed by the vendor, reduce time and effort in regards to maintenance performed by customers. However, sometimes the updates could also cause problems when the customer had own configurations.

  The mobility offered by SaaS systems extends organizations ability to work. This includes increased geographical freedom for mainly employees of an organization.

  We found that integration is much more of a general issue for information systems. But in SaaS connection of services are possible and can thus enable further value than each service can on its own. However, integration also causes increased lock-in and system management.

 • 20.
  Söderström Gardevåg, Rebecka
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Malm, Patrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Konstruktioner i barnböcker: en analys av LasseMajas detektivbyrå utifrån genus- och rollteori2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att granska genus- och rollkonstruktioner i barnböcker utifrån frågeställningarna; hur ser genus- och rollkonstruktioner ut i de studerade böckerna? Böcker är en viktig källa i barns socialisationsprocess (Hulth & Schönbäck, 2011). Studien utgår från konstruktionismen, och använder sig av bild- och textanalys för att studera LasseMajas detektivbyrå. Studien utgår ifrån genusteori och rollteori och har en deduktiv ansats.

  Resultaten visar bland annat att böckerna innehåller en genusnormativ yrkesdelning och att bilderna särskiljer kvinnor och män från varandra. Det finns vissa grundläggande normer i böckerna samt vissa yrken som har olika viktiga funktioner. Böckerna skildrar även hierarkier, att det finns skyldigheter inom givna relationer samt att vissa roller krockar med varandra. Studiens slutsats är böckerna skildrar normativa inslag gällande hur karaktärer porträtteras och tillåts agera. Konstruktionerna förmedlar att det är viktigt att kvinnor och män särskiljs, samt att ordning och stabilitet bevaras i sociala system.

 • 21.
  Alexandersson, Martin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Carl Malmsten - furniture studies. Möbelsnickeri.
  Parkettläggning: med massivträ som utgångspunkt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is about furniture parquetry and various techniques. Parquetry can be describe as wooden, 2-dimensional patterns used to garnish furniture and other products. It is manufactured in thin veneer layer and applied to the surface. By using thin veneer we are able to minimize stresses in the material, which results in tight joints. In Europe, furniture parquetry is traditionally created by wood veneer pieces that has been formed and joined into a pattern. There are also other proven techniques developed during different stages in history and in different places in the world.

  In my thesis I describe some of those established techniques and some of my experiments in the subject. The report is based on literature studies, observations of movie clips, interviews and empirical practical studies. I have compared different techniques to see in what ways it is possible to rationalize the production of furniture parquetry. At the same time I wanted to try and develop a method that makes it possible to create parquetry patterns containing round shapes. In this way I hope to contribute to the development and modernization in the area. 

 • 22.
  Petersson, Christoffer
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Illusionen av en röst: En narratologisk-stilistisk undersökning av den potentiella rösten i Mare Kandres novell "Is"2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att läsa litteratur och under läsakten föreställa sig en röst tycks vara en både vanlig och abstrakt företeelse. I den här uppsatsen används narratologiska och stilistiska redskap för att utreda om inomtextliga moment kan främja en föreställning av röst i Mare Kandres (1962-2005) novell "Is" (1988). Med utgångspunkt i frågeställningar som rör novellens berättarsätt, novellens språk och deras effekter synliggörs och diskuteras narrativa moment och stildrag som tillsammans kan understödja en föreställning av röst i "Is".

 • 23.
  Consoli, Theresa
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Imagining Epigenetics: An explorative study of transdisciplinary embodiments, and feminist entanglements2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis proposes the relevance of epigenetic research to feminist studies and gender

  studies, and vice versa, and asks how epigenetics speaks to the so-called sex-gender

  distinction. It also discusses what epigenetics could potentially tell us about ourselves,

  and our place in a world where we are all creatures of both nature and nurture. The

  author proposes that with its promise of insight into the relationship of the body to

  environment and experience over time, epigenetics could be an inextricable link

  between nature and nurture. Combining a modified version of diffractive analysis, and

  gender/sex as an analytical device, the author engages with epigenetic research and its

  representation in popular science and in the public imaginary. After discussing the

  striations of feminist discourse on permeable bodies, the author proposes epigenetics as

  another layer in the strata, placing epigenetics within feminist and gender studies

  literature and discourse. Noting that as research gains ground the way in which the

  public imagines and describes epigenetics gives shape to its materialization and

  development, this thesis asserts the urgent need for social sciences, and in particular

  feminist and gender studies, to engage in critical discourse with epigenetic research as it

  is carried out and as it is translated to the wider public.

 • 24.
  Matras, Omolara
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  In pursuit of a perfect system: Balancing usability and security in computer system development2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our society is dependent on information and the different technologies and artifacts that gives us access to it. However, the technologies we have come to depend on in different aspects of our lives are imperfect and during the past decade, these imperfections have been the target of identity thieves, cyber criminals and malicious persons within and outside the organization. These malicious persons often target networks of organizations such as hospitals, banks and other financial organizations. Access to these networks are often gained by sidestepping security mechanisms of computer-systems connected to the organization’s network.

  Often, the goal of computer-systems security mechanisms is to prevent or detect threats; or recover from an eventual attack. However, despite huge investments in IT-security infrastructure and Information security, over 95% of banks, hospitals and government agencies have at least 10 malicious infections bypass existing security mechanisms and enter their network without being detected. This has resulted in the loss of valuable information and substantial sums of money from banks and other organizations across the globe. From early research in this area, it has been discovered that the reason why security mechanisms fail is because it is often used incorrectly or not used at all.  Specifically, most users find the security mechanisms on their computers too complicated and they would rather not use it. Therefore, previous research have focused on making computer-systems security usable or simplifying security technology so that they are “less complicated” for all types users, instead of designing computers that are both usable and secure. The problem with this traditional approach is that security is treated as an “add-on” to a finished computer-system design.

  This study is an attempt to change the traditional approach by adjusting two phases of a computer-system design model to incorporate the collection of usability as well as security requirements. Guided by the exploratory case study research design, I gained new insights into a situation that has shocked security specialists and organizational actors alike. This study resulted in the creation of a methodology for designing usable and secure computer-systems. Although this method is in its rudimentary stage, it was tested using an online questionnaire. Data from the literature study was sorted using a synthesis matrix; and analyzed using qualitative content analysis. Some prominent design and security models and methodologies discussed in this report include User-Centered System Design (UCSD), Appropriate and Effective Guidance for Information Security (AEGIS) and Octave Allegro. 

 • 25.
  Consoli, Theresa
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Imagining Epigenetics:: An explorative study of transdisciplinary embodiments, and feminist entanglements2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis proposes the relevance of epigenetic research to feminist studies and gender

  studies, and vice versa, and asks how epigenetics speaks to the so-called sex-gender

  distinction. It also discusses what epigenetics could potentially tell us about ourselves,

  and our place in a world where we are all creatures of both nature and nurture. The

  author proposes that with its promise of insight into the relationship of the body to

  environment and experience over time, epigenetics could be an inextricable link

  between nature and nurture. Combining a modified version of diffractive analysis, and

  gender/sex as an analytical device, the author engages with epigenetic research and its

  representation in popular science and in the public imaginary. After discussing the

  striations of feminist discourse on permeable bodies, the author proposes epigenetics as

  another layer in the strata, placing epigenetics within feminist and gender studies

  literature and discourse. Noting that as research gains ground the way in which the

  public imagines and describes epigenetics gives shape to its materialization and

  development, this thesis asserts the urgent need for social sciences, and in particular

  feminist and gender studies, to engage in critical discourse

 • 26.
  Bard, Oscar
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Ballin, Johan
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Konsten att läsa mellan raderna: En studie om läs- och skrivutveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läs- och skrivsvårigheter är inte enbart ett växande problem i skolan utan även ett samhällsproblem. Den ökande kravbilden på läsförmåga i samhället bidrar till betydelsen av att utarbeta verkningsbara läs- och skrivstrategier bland elever med läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt visar forskning att allt fler lärare känner en oro i att undervisa i lässtrategier, en oro som i mångt och mycket grundar sig i okunskap. Eftersom utvecklingen av lässtrategier utgör ett bedömningsunderlag i nationella provet i svenska och dessutom betonas i läroplanen (Lgy11) är det ett aktuellt forskningsämne som både belyses nationellt som internationellt. Forskning visar att det råder en slags konsensus kring vad som elever med god läsförmåga och läsförståelse har jämfört med vad elever med läs- och skrivsvårigheter inte har. Till exempel saknar de sistnämnda eleverna kompetens att göra inferenser och förutsäga kommande information i det de läser. Däremot går meningarna ibland isär vilka läs- och skrivstrategier som kan ha effekt för läs- och skrivutveckling och det är inte sällan brist på kunskap när det gäller att tillämpa läs- och skrivstrategier i praktiken.

 • 27.
  Eriksson, Björn
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems.
  A study of Bitcoin as a currency for email-based micro-transactions2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bitcoin is a cryptocurrency that has been the focus of a lot of discussions lately and has attracted a large number of users. Its offers many possibilities for cheap transactions and unregulated finances which has been realized in numerous sites and applications on the web and in mobile phones. One medium that seem to have been neglected when it comes to Bitcoins development is email. This is curious since Bitcoin by its nature seem to have many properties that would work well with texted messages. The purpose of this study it to analyze the current papers about Bitcoin to find the current status of email based Bitcoin services,  and try to analyze if email as a tool is a suitable medium to be used with Bitcoin. This analyze is done through a systematic literature review of current papers, followed by an examination of past and current Bitcoin companies that has used email as part of their service. In the end the results suggested that the low security in email, and the apparent lack of services that would benefit from an email based Bitcoin service suggest that a service like that would be hard to develop today and not very useful to the public.

 • 28.
  Gustafsson, Daniel
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics.
  Larsson, Isak
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics.
  Solvärme i Singapore2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The world faces big issues regarding its energy supply and its impact on the environment. Something has to be done in order to stop this. One way to do that is to make energy generation more sustainable by shifting from fossil fuels to renewable energy sources. Solar energy is one of them, and this report covers hot water produced from it.

  A country that should have good conditions to harvest solar power is Singapore. The country has a very limited land area and almost no natural resources. Because of this, most of its energy is supplied by imported natural gas. In this report, a case has been created to evaluate the performance and profitability of a hot water solar system in a villa in Singapore. In order to do this, literature about the sun, solar heating systems and Singapore has been looked into. Further, thermodynamical correlations have been studied and used in calculations to draw conclusions.

  The result of this report is that an installation of a solar water heating system in a villa in Singapore is feasible and profitable. Other applications of solar thermal power have been evaluated qualitatively and the conclusion is that these also have big potential in Singapore. Ultimately, this could lead Singapore to be less relying on imported energy and also reduce its impact on the environment.

 • 29.
  Blomgren, Niklas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Fluid and Mechatronic Systems.
  Decoupled Design of Auxiliary Systems for Internal Combustion Engines2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigated if decoupled design of the air intake and exhaust systems for four-stroke internal combustion engines is possible. Using the information found design guidelines were set up for the formula student team ELiTH Racing. The literature study revealed that the systems are not uncoupled, and the inuence of exhaust geometry on air intake behavior needed more thorough investigation. Experiments were designed, using a single cylinder engine with simple intake and exhaust geometries. The tests were attempted, but had to be abandoned due to time constraints. Successful tests would have yielded results in the form of pressure measurements, froma Prandtl-tube, in the air intake, and footage of smoke tests. As a secondary task the potential of computer simulations during the design process was investigated, which yielded a suggestion on how to set up a complete reasonable computational model of the systems. This also resulted in that the design guidelines included how to use computer simulations for the design process. Finally a few ways to expand this work are presented.

 • 30.
  Andreeva, Radostina
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Glaa, Besma
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Public Intermediaries as KeyFacilitators of Diffusion: The Case of Renewable Energy in Sweden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Diusion of renewable energy technologies(RETs) is an important challengeof the current century. Much of the existing research has put a focus on understandingthe diusion of RETs through the perspective of systems of innovation. However, two recent studies highlight the importance of the actors in the process- those who adopt the RETs. With the current study we continue thisactor perspective by focusing on the adoption process as the driver of the massdiusion. We bring together the two streams of diusion of innovation and innovationintermediaries in a thesis that aims to show how comprehending thesingle adoption process and providing support to the adopters at every singlephase of it can facilitate diusion.

  Our focus is fully on public intermediaries. We show that public innovationintermediaries known in research for their support for the innovation systemhave an unexplored facet i.e. that of supporters at the adopter level. The thesiscontributes to previous literature showing that public intermediaries are thesupporters of adopters of RETs at the very beginning of the process which wascurrently unexplored. Moreover, we demonstrate that public intermediaries arepresent in the later phases of the adoption process as well being their impartialitya main advantage in comparison to private intermediaries. The study revealstwo key roles of public intermediaries in the pre-adoption phase of the processand four roles in the implementation phase.

  To complete the research we use qualitative methods and particularly groundedtheory methodology for data collection and analysis. Data is collected throughface-to-face long interviews with six public and/or non-prot intermediaries locatedin the Swedish county, Ostergotland. The study brings about the recognitionof public intermediaries as direct supporters of adopters of RETs in practice,oers ways of rethinking the existing policies in order to speed up diusion ofRETs and expands the arena for further research with focus on the interactionbetween intermediaries and adopters.

 • 31.
  Haji Modiri, Shima
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Impacts of Living and Working Conditions on the Health of Immigrants: A Comparative Study on Asylum-Seekers in Germany and the Netherlands2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last several decades, many people, fleeing from disasters or political threats, have applied for asylum in the European countries. Council Directive 2003/9/EC, laying down minimum standards for the reception of asylum-seekers, as well as several other directives, have been developed in the EU in order to ensure fair treatment of the asylum-seekers in all the European countries. However, there are huge differences in the national asylum laws of countries and consequently, the way they treat the asylum-seekers. In this research, the national asylum laws of Germany and the Netherlands are studied and compared, showing that though following the Council Directive, fair or equal treatment of asylum-seekers cannot be guaranteed. In the Netherlands asylum-seekers are granted with a great extent of benefits while in Germany, they are greatly discriminated against. Based on the Social Determinants of Health Model, developed by Dahlgren and Whitehead in 1991, the hypothesis is that the asylum seekers in the Netherlands enjoy better health status than the ones in Germany, because based on the Dutch asylum laws, they have better living and working conditions. In order to confirm or negate this hypothesis, a meta-study of available literature on the health status of asylum-seekers has been done. However, the hypothesis could not be confirmed/ negated due to extreme lack of availability of data in this area.

  By discussing the relationship between life conditions and health of individuals, reviewing current legal instruments regulating asylum in the EU and analyzing the available data on the health status of asylum-seekers, this paper draws the attention to the importance of data and research on these topics and the need for development of practices for collection of such information. Availability of such information can affect future decision and policy makings regarding asylum-seekers and their health and might result in comprehensive reformations in the current national or international legal instruments.

 • 32.
  Sundqvist, Martin
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Den interaktiva teknikens egenskaper: En litteraturstudie om interaktiv teknik i matematikundervisning med fokus på teknikutveckling, teknikens användning och teknikens gynnsamma egenskaper2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om utvecklingen av interaktiv teknik och dess användning i utbildningssyfte inom matematikundervisningen. Studien diskuterar även olika typer av elevgrupper med särskilda behov som kan gynnas av interaktiv teknik för sin inlärning. Studien är baserad på forskning som publicerats mellan åren 2009 och 2014. Mellan dessa år införde skolverket Matematiksatsningen vilket bland annat syftade till att ge skolor medel för att kunna införskaffa och använda interaktiv teknik i matematikundervisningen. Syftet med studien är att sammanställa vad forskningslitteraturen presenterar inom området för interaktiv teknik i matematikundervisningen för att få svar på följande frågeställningar:

  • Hur har den interaktiva tekniken utvecklats inom matematikundervisningen mellan åren 2009-2014?

  • Hur ser användningen av interaktiv teknik i matematikundervisningen ut?

  • Vilka tekniska egenskaper har interaktiv teknik som kan gynna elever med särskilda behov för elevernas inlärning i matematik?

  Studiens resultat visar att utvecklingen av interaktiv teknik går framåt både när det gäller hårdvara och mjukvara. Dessutom visar resultatet att utvecklingen av mjukvaran sker kontinuerligt och utbudet av program och webbsidor är enormt. Användningen av interaktiv teknik presenteras i olika former, och med det även några problemaspekter som kan uppstå vid införandet av tekniken. Bland annat berörs det tidskrävande arbetet för planering och förberedelse som en av dessa problemaspekter. Studien pekar även på fyra olika elevgrupper med olika inlärningsbehov som kan dra särskild nytta av interaktiv teknik. Resultatet visar att interaktiv teknik med dess visuella och interaktiva funktioner kan vara ett bra medel för elever med särskilda behov för deras inlärning och prestation i matematik. Studien presenterar bland annat att de visuella funktionerna hos en interaktiv skrivtavla kan vara till hjälp för elever med hörselnedsättning.

 • 33.
  Nilsson, Kristina
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "... because I'm Batman": En undersökning av maskulinitet i Frank Millers Batman: The Dark Knight Returns2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete kommer jag att undersöka hur maskulinitet gestaltas i Frank Millers Batman: The Dark Knight Returns. Det jag vill fokusera på är de olika maskulina drag som går att urskilja i serien. Warner Bros. Animation gav 2012 ut den första delen av en animerad filmatisering av Millers Batman-serie, som senare följdes av den andra och avslutande delen 2013. I min undersökning kommer jag även att ta hjälp av de båda animeringarna för att se på vilka sätt maskuliniteten gestaltas hos de olika manliga huvudpersonerna i såväl filmerna som den berättelse de bygger på. Med undersökningen hoppas jag kunna lyfta fram de maskulina ideal, som tycks vara styrande för gestaltningen i serien respektive filmerna.

  De frågeställningar som mitt arbete kommer att utgå ifrån är:

  • Hur gestaltas maskuliniteten hos Batman/Bruce Wayne och de andra huvudkaraktärerna i serien?
  • Finns det några likheter eller skillnader mellan "de goda" och "de onda" personernas maskulinitet?
  • Skiljer sig gestaltningen av maskulina ideal åt mellan serien och filmatiseringen och i sådana fall varför?
 • 34.
  Anderson, Victoria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Language Learner Autonomy: Both Sides of the Coin: A study of EFL teachers' and students' perceptions of autonomy in Spain2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Learner autonomy has become the latest buzzword in the world of EFL pedagogy and practice, but what do contemporary practitioners and learners of EFL understand by learner autonomy, what do they believe it is, and do they consider it to be valuable? The purpose of this mixed-methods study in Spain is to garner teacher and student perceptions of this popular notion – to identify and compare their beliefs and understandings of autonomous learning and learners within the Spanish EFL context. Specifically, we are focused upon a comparative interpretation of the desirability and feasibility of autonomous learning habits, decisions and abilities. Research findings extracted through both an online questionnaire and six follow-up interviews demonstrate that teachers and students share predominantly positive views of autonomy, however students are more enthusiastic about extending their decision-making in the classroom than their learning abilities and capacities. Several gaps between teacher/student perceptions, and desirability/feasibility are identified, with teachers' data also serving to suggest several possible restrictions upon autonomy that may stunt it's progression in the EFL classroom.

 • 35.
  Jansson, Axel
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Broman, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Räntebegreppet i inkomstbeskattningen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Swedish law, likewise many other Nordic countries’ laws, the term interest is not defined. Due to the absence of a definition, numerous issues have arisen regarding ones taxation in the Swedish taxation law, one of the greatest difficulties being the demarcation between dividends and capital gain. This issue has been debated extensively in juridical literature, and ultimately it has commonly been resolved in case law. Due to the fact that the taxation of interest varies from the taxation of dividend or capital gains, it is of great importance how a cash flow is classified.

  The purpose of this essay is to study the term interest in the Swedish taxation law by illustrating the issues that the lack of a definition has led to and how it may have affected the taxation of income. By investigating this, we have analyzed whether or not a legal definition would be beneficial and desirable. Interest is originally derived from economics, thereby is this aspect essential and interesting to considerate even when studying the legal aspect of it. The economical standpoint may vary from the legal approach. It is therefore of importance to reflect on how the economical term of interest relates to the juridical one.

  When trying to define interest one ought to consider the relationship between taxation and accounting. When studying this correlation, we could conclude that an unequivocal definition of the term interest would be neither beneficial nor desirable. However, when classifying a cash flow as interest, a number of prerequisites could be formulated on the basis of court law and juridical literature. Among these criterions, one of the most essential seems to be the one regarding foreseeability: a rate of return that a creditor receives from a debtor must be predictable to be considered interest.

  It can be established that the question regarding which cash flows may be defined as interest is far more intricate and extensive than this study can show. During the course of this essay, we also came to the conclusion that the question regarding the classification of a cash flow ought to be divided into three different questions: Is it interest? Is it treated as interest? Should the cash flow as a whole or just partly be treated as interest? In this essay, we have approached the two first questions, whereas the third is yet to be discussed.

 • 36.
  Johnsson, Arvid
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Extending a framework for a play and learn game with drag and drop, a subgame and visual feedback2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report documents and describes the process of the extension of a JavaScript frameworkfor the math game Magical Island and implementation of one of its subgames. Moreover itdetails the implementation of visual feedback within this subgame based on literature aboutfeedback within games. The method details the implementation process one system at a time,starting with a study of the code and ending with the implementation of the visual feedback.The results show that a systematic approach where an understanding of the existing code isthe most important thing when extending and implementing new features in a framework.They also show that to properly design a system for visual feedback knowledge of theresearch within this field is needed.

 • 37.
  Albertsson, Christian
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Attar, Housam
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Små företag och offentlig upphandling2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The law involving public procurement specifies that suppliers cannot be discriminated against on size, background, financial resources etc. Through a thorough literature review we found variables that were problematic for SME´s in an international context, that we wanted to further investigate within a Swedish context. Based on our investigation it can be concluded that some of the variables identified have a greater impact than others. Furthermore, our investigation showed that several variables affect the smallest companies to a greater degree than the larger companies. Finally, our survey also showed that barriers differ depending on the companies' level of participation in the procurement process.

 • 38.
  Vallgren, Rikard
  Linköping University, The Tema Institute, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vem ska rädda världen?: En textanalys av faktaböcker för barn om klimatförändringarna 2000-20152015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study analyzes the message of non-fiction books on climate change for children, published in Swedish 2000-2015. The purpose of the study is to investigate how the message is communicated in relation to how recent research shows that it should be done. The study also aims to analyze the similarities and differences in the book's message compared to the message in the public debate during the period. The issues that the study intends to answer is what message is being communicated, how it is done and if the message and the way to communicate has changed over the time period.

   

  The study was conducted in the form of a text analysis where qualitative content analysis and visual text analysis have been combined. The interpretation strategy is interpreter-related. The empirical material consists of sixteen non-fiction books, devised by searching in Swedish Children's Book Institute's catalog.

   

  The results indicate that the speech in the literature changed in a significant way during the 2000s first fifteen years, and that the changes broadly follows the changes in the contemporary Swedish climate debate. Meanwhile, clear differences are interpreted regarding what messages and symbols are highlighted in children's literature compared to the rest of society. Certain discrepancies between the speech of children's literature and research findings concerning appropriate communication strategies can also be interpreted in the analysis.

 • 39.
  Bouvrain, Stanislas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sarka, Darius
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Compatibility of Corporate Sustainability with a Cost Leadership Strategy2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BACKGROUND

  Exploring literature about corporate sustainability and cost leadership strategy and to study the collusion of the two concepts through the case of Ikea.

  AIM

  Researching whether firms can align corporate sustainability approach to doing business on the imperatives of a cost leadership strategy. The contribution aims to provide guidance on choosing appropriate sustainability activities within the context of cost leadership strategy. Furthermore, it should be noted that this paper sets out to analyze the compatibility between sustainability and cost leadership remaining/gaining competitiveness.

  METHODOLOGY

  The study regards Ikea’s implementation of sustainable business practices through a mixed method, via informal interview, bottom-employees survey and secondary data.

  FINDINGS

  Companies having a deep understanding of sustainability can achieve to conciliate their efforts toward sustainability with their cost leadership strategy.

  KEYWORDS

  Corporate sustainability, cost leadership strategy, triple bottom line, maturity phase, challenges, competitive advantage

 • 40.
  Liu, Linjing
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Going Beyond the Binary: The body, Sexuality and Identity in Shelley Jackson’s Half Life: a novel2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis focuses on Shelley Jackson’s Half Life: a Novel with efforts directed towards a literary interpretation considering relevant issues within the context of gender and feminist theory. The argument rests upon four basic units: the theoretical framework at the outset, the question of the body next, thirdly an investigation of sexuality, and finally a consideration of identity.

  In Jackson’s Half Life: a Novel the non-dualist thinking underlies a deliberate play of dualism. To go beyond the binary, Jackson captures the tension and confusion revealed from the body, sexuality and identity; and therefore this thesis aims to conduct a dynamic discussion on these gender issues to encounter and reconsider the entrenched binary-defined social, cultural and gender norms.

 • 41.
  Rennes, Evelina
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Improved Automatic Text Simplification by Manual Training2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was the further development of a rule set used in an automatic text simplification system, and the exploration of whether it is possible to improve the performance of a rule based text simplification system by manual training. A first rule set was developed from a thor- ough literature review, and the rule refinement was performed by manually adapting the first rule set to a set of training texts. When there was no more change added to the set of rules, the training was considered to be completed, and the two sets were applied to a test set, for evaluation. This thesis evaluated the performance of a text simplification system as a clas- sification task, by the use of objective metrics: precision and recall. The comparison of the rule sets revealed a clear improvement of the system, since precision increased from 45% to 82%, and recall increased from 37% to 53%. Both recall and precision was improved after training for the ma- jority of the rules, with a few exceptions. All rule types resulted in a higher score on correctness for R2. Automatic text simplification systems target- ing real life readers need to account for qualitative aspects, which has not been considered in this thesis. Future evaluation should, in addition to quantitative metrics such as precision, recall, and complexity metrics, also account for the experience of the reader.

 • 42.
  Johansson, Viktor
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Increased efficiency of experience feedback between production and budget2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The construction industry has during many years been regarded as a problematic industry. As a result of this the government 2002 set up a commission with the aim to discourage negative trends in the industry. The commission acknowledged the problem with work activities being reconstructed between projects. As a result of this the experience being acquired in one project did not come to use in the next. In the construction industry it is a well-known fact that around 10% of the cost of production can be categorized as error and controls. The most of the errors that occur can be eliminated with better planning. A tool to be used is experience feedback which purpose is to use the knowledge gained from earlier projects to predict future projects. The purpose of this study is to examine and highlight problems that can occur when experience shall be fed back between production and budget with the aim to present suggested improvements. The study is divided into three questions where the first question investigates which data is relevant from production in order to make well motivated production budgets. The second question explores, in a collaboration with SM Entreprenad AB, which conditions there are today regarding experience feedback between production and budget. The third and final question reviews improvements to be made. The first question is being answered with literature as reference while the second and third has its focus on interviews. The results of the study shows that a budget is constructed with earlier projects as reference where data mainly regarding time, used amount of material as well as used material/equipment are the central variables that need to be fed back to budget. The situation at SM Entreprenad today is that they more or less are not feeding back any data from production with the aim to make well motived budgets. The study shows regarding improvements to be made that there are a lot of data to be used, but they lack routines in order to use this data.

 • 43.
  Fonseka, Christopher
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ny, Jesper
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hur kan incitament hantera interorganisatoriska osäkerheter i en leverantörsrelation?: En fallstudie av AstraZeneca2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: After a literature review we discovered that research about supplierrelationships exists, but that the connection between incentives, interorganizational controlssystems and uncertainties is absent. To study this connection is therefore in our interestbecause it contributes to academic research in the field of interorganizational controlsystems. This is because incentives bring a new perspective to the connection betweeninterorganizational control systems and uncertainties.

  Purpose: The purpose of this study is to describe which interorganizational uncertaintiesa buyer experiences within a supplier relationship and how the uncertainties affect thesupplier relationship. The purpose of the study is also to describe how a buyer can handleinterorganizational uncertainties with incentives.

  Completion: A comparative analysis of the supplier relationships to Arcadia, Nexus andValhalla was achieved by combining a theoretical uncertainty model and qualitativeinterviews.

  Conclusions: The study confirms that there are four different types of uncertainties in asupplier relationship, which are task uncertainty, task interdependency, environmentaluncertainties and relational stability. The effect of the uncertainties in a relationship isderived in a theoretical uncertainty model and is also empirically confirmed. The studyfurthermore identifies incentives that handle uncertainties the buyer experiences in asupplier relationship.

 • 44.
  Renström, Klara
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Medical Informatics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Automatic age estimation of children based on brain matter composition using quantitative MRI2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The development of a child can be monitored by studying the changes in physical appearance or the development of capabilities e.g. walking and talking. But is it possible to find a quantitative measure for brain development? The aim of this thesis work is to investigate that possibility using quantitative magnetic resonance imaging (qMRI) images by answering the following questions:

  • Can brain development be determined using qMRI? If so, what properties of the brain can be used?
  • Can the age of a child be automatically detected with an algorithm? If so, how can this algorithm function? With what accuracy?

  Previous studies have shown that it is possible to detect properties in the brain changing with age, based on MRI images. These properties have e.g. been changes in T1 and T2 relaxation time, i.e. properties in water signal behavior that can be measured using multiple MR acquisitions. In the literature this was linked to a rapid myelination process that occurs after birth. Furthermore the organization and growth of the brain is a property that can be measured and monitored.

  This thesis have investigated several different properties in the brain based on qMRI images in order to identify those who have a strong correlation with age in the range 0-20 years. The properties that were found to have a high correlation were:

  • Position of the first histogram peak in T1 weighted qMRI images,
  • Fraction of white matter in the brain,
  • Mean pixel value of PD weighted qMRI images,
  • Volume of white matter in the brain,

  Curves on the form f(x) = ae^(-bx) +c are fitted to the data sets and confidence intervals are calculated to frame the statistical insecurity of the curve. The mean error in percent for the different properties can be seen in the list below:

  Property, Mean error [%] 0-20 years, Mean error [%] 0-3 years

  Peak position: 53.84, 98.17

  Fraction of WM: 118.97, 71.67

  Mean pixel value: 200.89, 126.28

  Volume of WM: 241.72, 72.58

  The conclusions drawn based on the presented results are that there are properties in the brain that correlates well to aging, but the error is too large for making a valid prediction of age over the entire range of 0-20 years. When decreasing the age range to 0-3 years the mean error becomes smaller, but it is still too large. More data is needed to evaluate and improve this result.

 • 45.
  Jidegren, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gupta, Tushar
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Quality control of a diagnostic tool through qualitative and quantitative measurement assessment of field testing2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to develop a method to qualitatively and quantitatively measure and assess the field testing of a diagnostic tool by identifying the parameters that are relevant to assess a field test. The study is conducted at Scania CV AB, Södertälje, Sweden, a world leading manufacturer of trucks, buses and industrial and marine engines, where a method to assess the field test of their diagnostic currently does not exist.

  The study follows a deductive approach while taking a positivistic and hermeneutic perspective. The relevant theories and literature such as quality development and software testing are described to give a better understanding of the study. The study is conducted in four main steps- description of present situation, situation analysis, development of the assessment approach or framework and evaluation of the framework.

  The empirical information gathered from numerous interviews and meetings is presented in the description of present situation along with the various data sources available. The collected data from different databases is analysed where hypotheses are formulated based on the different influencing parameters for field testing. The correlations between the parameters are then calculated and analysed to verify the hypothesis as True or False. The ECU updates are also analysed to show that the ECU updates performed during field testing is a good representation of the actual usage after release.

  The framework to assess the field test is then developed using the available data and analysis made. A holistic view is taken to include the processes before and after the field test in the framework. The framework is in the form of an Excel workbook where data is either copied from databases or manually entered and relevant graphs describing the field test are generated automatically. The time period to be displayed on the graphs can be selected manually. This gives a good base to take decisions about how a field test has gone and whether or not the software is ready for release. Based on the correlation of the different parameters, a table with different key values of how much field test usage that should be conducted based on the number of implemented change requests are presented. Thus the result is that the most important attributes to consider for a field test are the amount of implemented changes where each field test usage occasion increases the chance of finding potential faults in the software of the diagnostic tool.

  An unrestricted framework is also described using data that may be available, but currently difficult to utilise effectively. Thus the recommended future work is represented by this framework which describes what information that can be obtained from different data sources and how they can be used to get a detailed understanding of what exactly has been used during field testing as well as after the software has been released.

  The framework is assessed in the last step and its uses along with limitations are described.  The difficulty in describing the success of software testing is also discussed to give a good context to the framework and understand its utility.

 • 46.
  Mata, Iracema
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kodväxling och intersubjektivitet  i tolkmedierade domstolsförhandligar2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Reaching shared understanding during court hearings is a prerequisite to ensure a fair trial and maintaining legal certainty. Every month between 2,000 and 3,000 court hearings in Sweden make use of interpreters. Interpreter-mediated conversations involve an extra discourse compared to monolingual conversations which increases the risk of misunderstandings.

  Using methodology of conversation analysis the study explores how bilingualism is expressed during interpreter-mediated court hearings, at which occasions the Spanish-speaking laymen switch to Swedish and what function the codeswitching fulfills. The study identifies patterns in codeswitching and categorizes them into six different types. Furthermore the ideology of monolingualism in court is challenged and the advantages and disadvantages of codeswitching is discussed.

  The analysis concludes that even though certain types of codeswitching lead to delays in the conversation, the interaction is mostly favored by the Spanish-speaking party understanding some Swedish. Court proceedings would benefit from being more permissive toward bilingualism and the types of codeswitching that favor intersubjectivity.

 • 47.
  Algotsson, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Transgression and Tradition: Redefining Gender Roles in Elizabeth Gaskell´s North and South2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay argues that Elizabeth Gaskell challenges the limiting gender roles of the Victorian era through giving her heroine, Margaret Hale in North and South, both the traditionally female qualities of virtue and selflessness and the traditionally masculine qualities of independence and action. The essay also argues that Gaskell’s heroine balances between the feminine and the masculine world as to not appear “unwomanly”, but rather subtly influencing the readers and calls for changing gender norms. Concrete examples of the heroine’s gender transgressions are put forward, but also her compliance to the traditional gender roles summed up in three roles or themes: the angel in the house, the female visitor and the refined lady.

  This essay also provides a didactic approach on working with North and South and the topic of Victorian gender norms in the upper secondary school. The relevance of and reasons for reading literature in school are also presented. The didactic chapter offers a concrete lesson plan on how to work with the theme of Victorian gender norms, which may develop students’ emphatic skills and also make them aware of ties between themselves and people that lived a long time ago.

 • 48.
  Algotsson, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wilhelmsson, Cornelia
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Litteratursamtalet som didaktiskt verktyg: Forskningslägets förändring mellan 2005 och 20152015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera forskningen om muntlig bearbetning av skönlitteratur mellan 2005 och 2015. Ett speciellt fokus har legat på forskningen mellan 2010 och 2015, detta för att ge en överblick över forskningens aktuella läge och troliga utveckling. I ljuset av det katastrofala resultatet i PISA-undersökningen 2012 valde vi att rikta fokus mot litteratursamtalets läsutvecklande möjligheter och den forskning som bedrivits på området. För att studien ska ha hög yrkesrelevans har studerats benämningar och modeller för bearbetningen, men också konkreta effekter av bearbetningen och hur man rent praktiskt uppnår dessa på bästa sätt i undervisningen. Studien har genomförts med utgångspunkt i en systematisk litteraturstudie och har tagit avstamp ur ett sociokulturellt perspektiv. Det har framkommit att bearbetningen av skönlitteratur har flera olika benämningar vilket kan orsaka förvirring, och flertalet modeller och teorier, både nya och äldre, har presenterats. De goda effekterna av den muntliga bearbetningen kan summeras i två teman: läslust och läsutveckling. För att dessa effekter ska uppnås bör ett dialogiskt klassrumsklimat råda, enligt forskarna, vilket i praktiken har visat sig svårt. Forskarna ägnar dessutom stort utrymme till aspekter kring lärarens roll och dennes frågeställningar. I jämförelse med tidigare forskning (såsom Chambers, Langer och Dysthe) framkom att liten del av senare forskning går emot den tidigare, snarare har forskningen blivit mer specifik samt till viss del öppnat upp för nya former av litteratursamtal.

 • 49.
  Kyhlbäck, Måns
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kling, Josefin
  Linköping University, The Tema Institute, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Klimatanpassningen i Sverige, Finland och Holland: Styrningens uppbyggnad, problem och möjligheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to manage anticipated effects from future climate change, adaptation is needed. Which implies protecting society against risks and take advantage of possible new opportunities. Different countries, are using different methods to steer adaptation, which generally can be described the top-down and bottom-up approaches. However, there are different problems and opportunities with those arrangements. For example, control through top-down is often weak in implementation at local level, while on the other hand local actors in the bottom-up system often lacks resources to carry out implementation. In this literature- and document study, we examine current research and policy document with the support of the Environmental Governance theory, in order to clarify the structure, effectiveness, problems and opportunities of this steering approaches for the implementation of adaptation. The countries Sweden, Finland and Netherlands, were selected as case countries since they have chosen different approaches and have relatively developed climate adaptation systems. The results show, among other things, that a combined model in which both control methods are used is the best model to guide adaptation. There are also differences, top-down tend to lack clear guidelines from the national level, despite the national plans, while the bottom-up system often is affected by lack of financial resources, instruments and information resources. But those arrangements also have similarities, such as problems with the inclusion of private actors in the implementation of adaptation.

 • 50.
  Gradisic, Lejla
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lundin, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Barns läsutveckling: På vilket sätt påverkas den vid användandet av Phonics respektive Whole language?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns läsutveckling har länge delat upp forskare och lärare i två läger. The reading war i USA spred sig över världen under 1970-talet och påverkade även lärare och forskare i Sverige. Debatten gällde om elever skulle fortsätta undervisas genom att lära sig alfabetets bokstäver och tillhörande språkljud eller om det var mer effektivt att använda sig av en helordsmetod. Syftet med denna konsumtionsuppsats har varit att undersöka skillnader i barns läsutveckling vid användandet av Phonics och Whole language och hur dessa skiljer sig mellan olika ortografier. Vi har även analyserat tidigare forskning där de kombinerat dessa två metoder.Denna vetenskapliga litteraturstudie har genomförts genom att jämföra resultat av tidigare forskning. Resultaten i dessa studier har sedan granskats och analyserats och sedan sammanställts utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. Resultaten visar att det uppstår vissa skillnader vid barns tidiga läsning. Elever som undervisas med Phonicsmetoden utvecklar en större fonologisk medvetenhet och avkodar orden bättre än de elever som undervisats med Whole language. Vidare visar resultaten att de elever som undervisats med Whole language får en bättre läsförståelse. Gällande läsningen visade eleverna liknande resultat och skillnaderna låg i avkodning av okända ord samt läsförståelsen.Det viktigaste vid läsundervisningen är dock att läraren är kompetent och besitter en stor kunskap om den metod hen använder sig av.

1234567 1 - 50 of 3743
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf