liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 29646
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Oldest first
 • Newest first
Select all
 • 1.
  Björk, Josefin
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  Lindholm, Carolin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  Skillnaden mellan konstnärer och konstnärer: En studie om vilken roll den icke västerändske konstnären har i det svenska kulturlivet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår uppsats vill vi belysa de icke västerländska konstnärernas roll i det svenska kulturlivet. Med hjälp av en postkolonial teori vill vi titta närmare på hur de och deras konst bli bemött och vilka förutsättningar de har att verka inom kultursektorn på samma villkor som de etniskt svenska konstnärerna. Konst är gränsöverskridande, men trots det så görs det skillnad på konst och konst, vi att undersöka varför, i förhållande till vår teori.

 • 2.
  Léb Lehrman, Susanne
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Algebrant, Marita
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  "Jag är inte tyst och jag kan höja rösten"2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur kvinnliga chefer inom offentlig sektor upplever sina möjligheter och hinder i karriären . Kvinnor i maktposition har motsägelsefulla roller vilket i sig kan upplevas som ett dilemma.

  Sex kvinnor på höga chefspositioner inom en offentlig sektor i Sverige deltog. Intervjuer genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide baserad på följande områden: struktur, interaktion, individrelatering och symboler. Intervjuguidens struktur och analysen av intervjuerna baserades på en könsteoretisk modell enligt doing gender perspektiv. Doing gender perspektivet användes för att beskriva de praktiker som var av betydelse för den maktstruktur som fanns i organisationen.

  Analysen av de könsskapande processer som påvisades i organisationen, visade att det främst var värdering av kunskap, värdering av kvinnligt och manligt ledarskap och förutsättningarna för att utföra ledarskapet som utgjorde hinder eller möjligheter för kvinnornas karriär. Organisationen, med dess konserverade hierarkiska system, var också en barriär för kvinnorna.

 • 3.
  Toivo, Emma
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Change Management and Supply Chain Management: Employee issues in implementation processes of SCM - The action and re-action related to changes in each stage of an implementation process2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Competition on today’s market is fierce. Providing a defect-free product is no more a competitive advantage. Now money and focus is put on managing the supply chain, a competitive tool to thriving in today’s business climate. There are two distinct flow pipelines: the order information transfer pipeline and the product transfer pipeline, both dependent on the collaboration efforts of individuals.

  Evolving within supply chain management equals integrating the supply chain from basic to complex; from baseline or functional to internal or external. Bringing focus to where it is found to be lacking, this literary study highlights and connects issues that may arise during implementation of external supply chain integration. The focal point is thus on employee reactions to change, with each stage of implementation that the implementation issues connect to. Simultaneously, the study provides (pre)requisites to management during the different stages, which would support the implemented transition in its different phases.

  The result of this study is a Manger Model that gives an overview of each of the implementation stages, the requisites for management and issues regarding employees at each of the stages. Constructed to be applicable to more than just external integration the model encompasses all the gathered models and theories through a discussion of not only the complexity of the internal and the external supply chain, but also the complex nature of the individuals caught within the implementation, both from the manager’s as well as the employee’s point of view.

 • 4.
  Schönning, Elin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Det konkurrenskraftiga subjektet: -En analys av Allians för Sveriges skolpolitik2007Student paper other, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inför riksdagsvalet 2006 uttryckte Allians för Sverige sitt missnöje mot den dåvarande Socialdemokratiska regeringens skolpolitik. Alliansen, det vill säga de fyra borgerliga partierna, stod då i opposition till den Socialdemokratiska regeringen och påvisade att deras politik skulle verka för en mer hållbar skolpolitik för kunskap och ordning i skolan.  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka föreställning om kunskap och det lärande subjektet i grundskolan det vill säga eleven, som finns i de delar av Allians för Sveriges dokument som behandlar skolfrågor. För att belysa bakgrund och historisk kontext används två perspektiv på skola och utbildning; ett kollektivt och ett individuellt. I Allians för Sveriges skolpolitik märks spänningar mellan dessa perspektiv vilket får konsekvenser för synen på kunskap och subjekt. Frågeställningarna handlar om vad som görs önskvärt respektive problematiskt hos framtida medborgare/elever i Allians för Sveriges skolpolitik. Den teoretiska utgångspunkt och metodologiska ansats som använts för studien är socialkonstruktionistisk och betonar således både språkets och den kontextuella betydelsen för subjektets konstruktion av meningsskapande.

 • 5.
  Åström, Jennie
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Tvåsamhället: Om att förhålla sig till normer som skaver2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on single peoples construction of their lifes in relation to normative heterosexual coupledom. It is based on five interviews made with single women and men at the age of 24 to 51 who live by themselves. The queer theory which puts the heteronormativity in question is used as a theoretical framework. Discourse psychology functions as an analytic approach. It focuses on the use of language in the construction of reality in a world of determinant discourses. The thesis shows how the life of singles is made understandable where the interviewee´s constructs their reality by either creating their own life's as possible ways of living and distance themselves from coupledom or by striving for the twosome way of living. This is done by a construction of gender and age performance as different in the single and the twosome life. It also shows paradoxes where discourses of advantage independence meet discourses that construct twosome relationships as the only place for the development of real masculinity or of a special form of preferable femininity. The construction of gender and age as performed different in the single and the couple life provides an understanding of the interviewee's creation of self-image in relation to normative heterosexual coupledom.

 • 6.
  Ousbäck, Fredrik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  Rökstenens och futharkens platonska kosmologi: Spåren av antikens idégods hos järnålderns skandinaviska krigarelit2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats gör framför allt en textanalys av Rökstenen baserad på en modern historiesyn av den sena järnålderns förhållanden i Skandinavien. Med en sådan kontexuell bakgrund kan ett sameuropeiskt, senantikt idégods användas i en komparativ analys. Utgångspunkten är att Rökstenen manifisterar ett kosmologiskt budskap och att denna kosmologi är en variant av den under perioden alenarådande platonska harmoniska kosmologin. Även futharken analyseras från samma utgångspunkt.

 • 7.
  Zyto, Julia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  "Thailand, here I come": En kritisk diskursanalys över svenskars förhållande till resmålet Thailand2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den globala turismnäringen har kommit att bli en av världens mest lukrativa branscher. Hundratusentals svenskar turistar i Thailand varje år. Vad representerar Thailand i turistens ögon? Hur ser turisten på sig själv i förhållande till det han/hon möter och hur förhåller sig turisten till det lokala och globala? Uppsatsen utgår från en kritisk hållning till fenomenet turism. Teorier om Postkolonialism och Orientalism samt kritisk turismforskning blir därmed centrala i förståelsen av det undersökta materialet. Materialet som studeras i uppsatsen innefattas av resdagboksinlägg från hemsidan Resdagboken.se. Som metod används den kritiska diskursanalysen.

  Materialet visar på vissa specifika teman; ”Det trygga äventyret”, ”Att inte vara som alla andra turister”, ”Sol, bad konsumtion och lättja”, ”Erotik”, samt ”Tilltalet till dem där hemma”. Genom belysandet av turismens bakomliggande strukturer och hur man genom det skrivna ordet uttrycker föreställningar om andra och sig själv, försöker författaren till uppsatsen bredda förståelsen för turismen som global företeelse.

 • 8.
  Petters, Karin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  "Efter nu aktuell händelse så upplever hon stor skuld och skam"- Konstruktionen av den kvinnliga rattfylleristen i frivårdens personutredningar2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Every year, approximately 17 500 drunk drivers are sued in Sweden. Of these, only 10 percent are women. The women are therefore considered a minority. In this study, I have taken interest in how the female drunk driver is constructed implemented by the probation service. By using critical discourse analysis I have found that the woman in these investigations is contributed the role of a deviant in two senses. She deviates because she is a woman who has committed a criminal deed and also because she often has problems with alcohol as well. I have found that the woman, because of these deviations, is depicted as a victim, both for the situation she is in and for her own actions.

 • 9.
  Axelsson, Lisa
  Linköping University, Department of Science and Technology.
  Studie av nyttan med teknisk dokumentation tillgänglig på handdator - utveckling av prototyp2008Independent thesis Advanced level (degree of Master), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  På sektionen Flygsystem/Teknik på Saab Aerotech har man gedigen erfarenhet av att ta fram underhållsinstruktioner för försvarsmaktens flygande system. En mängd olika typer av underhållsinstruktioner produceras inom avdelningen. Volymen på instruktionerna är stor och revisionsfrekvensen på olika delar varierar mellan 20 gånger per år till en gång var 18:de månad. Gemensamt för alla är att de presenteras och distribueras i tryckformat. Försvarsmakten har börjat digitalisera distributionen, men då instruktionen ska användas skrivs den ut på papper.

  Nu finns tekniken för att göra underhållsinstruktionerna mer intelligenta ur användarens perspektiv. Alltså att ge användaren ett effektivare och bättre verktyg. För sektionen är det mycket viktigt, inte minst ur affärssynpunkt, att följa med i teknikutvecklingen. Det är också viktigt att erbjuda kunden en produkt där all information som kan behövas finns samlad på ett smidigare sätt än i dagens system.

  Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur en publikation kan utvecklas och förbättras genom att utnyttja interaktivitet och multimedia; beskriva vilka krav produktionen av en sådan publikation ställer på hårdvara, mjukvara och personalkompetens; samt slutligen ta fram en prototyppublikation för handdator.

  Idéer om hur prototypen skulle kunna se ut utvecklades genom en användarcentrerad metod. Både slutanvändarna av publikationen samt producenterna av den analyserades liksom de bägge gruppernas uppgifter. Dessa idéer renodlades och prototypen utvecklades. Resultatet är en prototyp för hur en digital publikation kan se ut samt en beskrivning av vilka möjliga fördelar den ger användarna.

  Resultaten av analysen och erfarenheterna från prototyparbetet ledde fram till en idé om hur en utvecklingsprocess för strukturerad teknisk information kan se ut, samt vilka krav detta kommer att ställa på utvecklarna.

 • 10.
  Ekman, Nina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Forsberg, Kristina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Kartläggning av familjecentralen i Hageby: ur ett samverkansperspektiv2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  We have executed a chart of Hageby familycenter with focus on how interplay functions between the different units; ”öppen förskola/preschool”, child welfare center and social service. We have started with the themes recieved from two surveys respective two group interviews. These turned to partly the staff at the familycenter, partly the directorate. The central themes we recieved are purpose/goal, interplay, interplaycontracts, occupational roles, preventative work, secrecy/ethics and exercise of authority. In our analysis we have dicussed these, exemplified with quoteations from our informants and then “connected” our discussion to current litterature. The results of this study shows that cooperation is a good tool för preventative work with families and their different needs. The preventative work is also the primary aim at the familycenter. The conclusion this study applies is that cooperation between the authorities and the familycenter has been succesfull, partly because the employes has been more accesable for the families who visit the familycenter, partly because the role of social service has been defused. There are, however, some difficulties with the activity that can be blamed on too wide aims, “BVC” strained work situation and the increasing number of visitors, all this wich can lead to individuals in need of help and support not getting the attention or get hold of in the extent that would be desired.

 • 11.
  Danielsson Schöld, Hanna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Om skatterättslig tillgångspaketering2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När reglerna om skattebefrielse för kapitalvinster på näringsbetingade andelar infördes år 2003, öppnades även en möjlighet för företag att genom ett så kallat paketeringsförfarande överlåta tillgångar skattefritt. Paketeringsförfarandet går till på så sätt att tillgången läggs in i ett dotterbolag, paketeringsbolag, vilket sedan avyttras till en extern förvärvare. Om andelarna i dotterbolaget är kapitalandelar som utgör näringsbetingade andelar blir vinsten undantagen från beskattningen. Det finns dock två lagrum som reglerar när andelar ska anses utgöra lagerandelar, vilka inte är näringsbetingade. Det är den särskilda regeln i 27 kap. 6 § IL som reglerar under vilka omständigheter som andelar i fastighetsförvaltande bolag utgör lagerandelar och den allmänna lagerregeln i 17 kap. 3 § IL. Tillämpningen av 27 kap. 6 § IL och möjligheten att gå runt regeln genom en mellanbolagslösning har numera bekräftats i så pass många rättsfall, vars domslut även tycks ha fått stöd i doktrin, att förutsebarhet kan anses föreligga för sådana förfaranden. Angående tillämpningen av 17 kap. 3 § IL på andelar i paketeringsbolag är det numera klarlagt att andelar i paketeringsbolag endast kan utgöra lagerandelar enligt den allmänna lagerregeln om andelarna kan anses ingå i en värdepappersrörelse. Något som inte framgår, och som enligt min mening skulle behöva klargöras för att förutsebarhet ska kunna anses föreligga, är dock huruvida andelar i paketeringsbolag kan anses ingå i en av det andelsägande bolaget redan bedriven värdepappersrörelse. En viss brist i förutsebarheten kan även anses föreligga avseende när skalbolagsreglerna kan komma att aktiveras, delvis på grund av hur reglerna är utformade. Huruvida ett paketeringsförfarande utgör en ekonomiskt fördelaktig överlåtelse- respektive förvärvsmetod eller inte kan bero på ett flertal faktorer på köpar- respektive säljarsidan samt på egenskaper hos tillgången. Två exempel på sådana faktorer är förekomsten av balanserade underskott och huruvida tillgången är en avskrivningsbar sådan. Paketering kan dock vara att överväga även på andra grunder än av skattemässiga skäl, t.ex. om parterna vill skriva ett optionsavtal avseende fast egendom. Den valmöjlighet av skattekonsekvenser som paketering ger upphov till tycks medföra såväl nackdelar som fördelar i skattesystemet. Valmöjligheten, inklusive dess fördelar och nackdelar, tycks ha uppmärksammats av lagstiftaren och har lämnats som den är. Att valmöjligheten har lämnats som den är behöver inte innebära att den är helt motiverad, utan är troligen en konsekvens av en brist på klara ändringsmöjligheter som varken skulle göra för mycket eller för lite.

 • 12.
  Ericson, Robert
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skatteförfarandet och skatteprocessen i ljuset av 2013 års "Ne bis in idem"-domar: Är det nuvarande rättsläget tillräckligt förutsebart och uppfyller den föreslagna lagstiftningen grundläggande rättssäkerhetskrav?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats är, dels att utreda vilka huvudsakliga konsekvenser som 2013 års praxis angående ”Ne bis in idem” föranlett för den svenska skatteprocessen, dels att analysera vilka resningsmöjligheter som föreligger för enskilda som drabbats av Sveriges konventions­överträdelser. Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att analysera huruvida lagförslagen i SOU 2013:62 uppfyller grund­läggande rättssäkerhetskrav samt att föreslå ändringar till nyss nämnda lagförslag.

  Innan år 2013 bedömde Högsta domstolen att systemet med dubbla sanktioner inom ramen för skilda förfaranden var förenligt med principen ”Ne bis in idem”, eftersom det saknades ”klart stöd” för att underkänna hela det svenska systemet. I NJA 2013 s. 502 fann Högsta domstolen att det numera finns ”tillräckligt stöd” för att underkänna hela det svenska systemet. Högsta domstolens nya ställningstagande innebär att såväl mervärdeskatt som inkomstskatt och arbetsgivaravgifter omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning och dubbelprövning av lagöverträdelser som grundar sig på samma faktiska omständigheter och som riktats mot samma rättssubjekt. I förevarande framställning har jag därför utrett vad 2013 års praxis innebär respektive vilka sammanhängande frågor som fortfarande söker svar.

  I NJA 2013 s. 746 fann Högsta domstolen dessutom att rättsläget förändrades redan den 10 februari 2009. Att rättsläget förändrades vid nyss nämnda brytpunkt har i efterföljande avgöranden vid såväl Högsta domstolen som vid Högsta förvaltningsdomstolen visat sig vara avgörande för huruvida personer beviljats resning. I denna framställning har jag därför analyserat vilka omständigheter som enligt 2013 års praxis varit avgörande för att resning ska beviljas vid Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.

  I september 2013 lämnades betänkandet av utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet (RIS-utredningen) över till regeringen som en direkt följd av 2013 års förändrade rättsläge. Flertalet remissinstanser bl.a. Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Skatteverket har lämnat remissyttranden med tudelad kritik. Förevarande framställning innehåller en konsekvens­analys av RIS-utredningens lagförslag. Framställningen innehåller även en analys av huruvida lagförslagen uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav om förutsebarhet och lika­behandling. Jag har i min framställning kommit fram till att lagförslaget inte uppfyller kraven på förutsebarhet eller att lika fall ska behandlas lika. I framställningen föreslår jag därför utifrån ett de lege ferenda-resonemang hur några utvalda risker som ett genomförande av SOU 2013:62 skulle innebära kan undanröjas.

 • 13.
  Berner, Boel
  Linköping University.
  Organhandel, ekonomisk och etnisk exploatering2014In: Respons, no 2, 58-59 p.Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Feldt, Nina
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Pettersson, Henrik
  Linköping University, Department of Science and Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Integrating geographic and information visualization for interactive exploration of statistical data2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fast growing quantity of statistical data with geographical reference, accessible on the Web, creates a growing demand for more powerful exploratory analysis techniques for investigation of socio-economic phenomena in association with their geographical location. Statistics Sweden provides large amounts of census data of economic, social, demographic, and other matters of interest to the governments, government departments, local authorities, businesses, and to the general public.

  The current techniques available to analyze these data sets are limited. Therefore, this diploma work was put together, with the intention of integrating methods used in geographic visualization and information visualization into a prototype tool for interactive exploration of statistical data. This report investigates the tools present today and describes the development of a new one called GeoWizard - a tailor-made easy-to-use application for Statistics Sweden's databases.

 • 15.
  Colakovic, Aida
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att mäta kvalitet vid offentliga tjänsteupphandlingar: Hur kompetens och erfarenhet kan utvärderas samt vilka faktorer som ska beaktas vid utformning av proportionerliga och transparenta tilldelningskriterier2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tjänstekvalitet är ett omdiskuterat begrepp inom den offentliga upphandlingssektorn. Även om många upphandlande myndigheter understryker vikten av god kvalitet vid en tjänsteupphandling upplever de ändå svårigheter med att definiera kvalitet samt utforma och ställa krav i tydliga, relevanta och mätbara kriterier. Uppsatsen behandlar hur kvalitet kan mätas vid offentliga tjänsteupphandlingar. Det utreds hur kompetens och erfarenhet kan utvärderas samt vilka faktorer som ska beaktas för att utforma proportionerliga och transparenta utvärderingskriterier. Inledningsvis sker en redogörelse för faser i upphandlingsprocessen som är av vikt för upphandling av kvalitet och därefter utreds begreppet tjänstekvalitet. Kvalitet som upphandlingskriterium, dess problem, praxis vid referenstagning samt olika tillvägagångssätt för att mäta kvalitet redogörs även.Slutsatsen som kan dras av uppsatsens analys är att kvalitet kan mätas på ett flertal olika sätt men att det finns ett antal aspekter som den upphandlande myndigheten bör beakta. Praxis kring referenstagning i utvärderingsfasen visar på att det finns en tydlig distinktion bland landets kammarrätter avseende tolkningen av Lianakis-domen. När referenstagning används som ett utvärderingskriterium ska en grundlig genomgång göras över vilka kriterier som kan leda till ett mervärde för tjänsten. Beställaren ska utforma genomtänkta kriterier som tydligt påvisar hur väl leverantören kan utföra uppdraget. Beställaren bör alltid behålla kontrollen över referenstagning. Dessutom ska beställaren aldrig formulera flera kriterier i en och samma referensfråga. Erfarenhet bör även alltid sättas i tjänstens kontext, och det är där bör-kraven kan ha avgörande roll. Den upphandlande myndigheten ska även vara tydlig i sin poäng/betygssättning av referenstagning och bör-krav. Varje poängnivå ska ha en beteckning, och en beskrivning över vilka kriterier som genererar en viss poängsats ska även finnas med i förfrågningsunderlaget. Intervjuer är ett utvärderingskriterium som kan ge svar på frågor som beställaren aldrig kan få genom referenstagning. Turordningslistor som har förespråkats för att minska antalet intervjuobjekt är dock inte alltid fullt så tillämpbara. Incitament/bonus och viten kopplade till kundnöjdhet och tvåkuvertsystem är modeller som kan underlätta för myndigheter att prioritera och beakta kvalitet i högre mån. Kvalitetsuppföljning bör markeras tidigt i upphandlingsprocessen och utgöra ett ska-krav. Den upphandlande myndigheten ska inte heller begränsa antalet utvärderingskriterier i tron om att fler kriterier kan leda till en osäkrare bedömning. Det är beställarens kunskaper kring utvärderingsprocessen som är avgörande. Fler och avgränsade kriterier kan i många fall gynna en upphandling.

 • 16.
  Sidenvik, Jannie
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hemlängtan: En Global Nomad Söker sitt Hem2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har ett personligt syfte med denna uppsats, frågorna som jag försöker besvara är sådana som jag själv kämpar med och som är viktiga för min självkännedom. Jag vill fördjupa mig i vad det innebär att vara en global nomad och hur den sortens uppväxt påverkar ens koncept av hem. Jag tror även att uppsatsen kan vara av intresse för människor med en ”vanlig” uppväxt då den belyser koncept som hem och tillhörighet ur ett unikt perspektiv. Det analytiska syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal missionärsbarn som vuxit upp som globala nomader ser på sin uppväxt utanför sina föräldrars hemkulturer och hur de tror att denna uppväxt påverkat deras syn på hem.

 • 17.
  Engström, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Radiology.
  Karlsson, Thomas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Disability Research.
  Landtblom, Anne-Marie
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Neurology.
  Craig, A. D. (Bud)
  Atkinson Research Laboratory, Barrow Neurological Institute, Phoenix, AZ.
  Mental energy: graded co-activation of the anterior insular and anterior cingulate cortices during challenging working memory,  visual perception and motor speed tasks.Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 18.
  Reinholdsson, Emil
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kvinnliga serietecknare: Om upplevda könsvillkor i den svenska seriebranschen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om kvinnliga serieskapares förutsättningar i en mansdominerad och traditionellt sett grabbig bransch. Studien undersöker hur den svenska seriebranschen har förändrats de senaste åren, och hur detta har påverkat mångfalden. Intervjuer har gjorts med tre etablerade och framgångsrika kvinnliga serieskapare samt med en manlig redaktör och förläggare inom ett av de största serieförlagen i Sverige. Deras tankar, upplevelser och åsikter står som grund för den här uppsatsen.

  Resultatet har visat att det finns tydliga problem med jämställdheten inom den svenska seriebranschen, men att man åtminstone har börjat bli mer medveten vid detta än man varit tidigare.

 • 19.
  Nilsson, Tom
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fristedt, Carl
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Land of the dead: Mer än bara zombies2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats kommer beröra Zombies på film och fokusera på filmen Land of the Dead. Många människor upplever zombies som inget mer än monster, en fara för karaktärerna att klara sig undan. Vi vill uppmärksamma att all populärkultur i varierande utsträckning gestaltar verklighet, och analysera hur Zombies används för att gestalta aspekter av vårt samhälle.

 • 20.
  Malmström, Therese
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Svedjeholm, Sanna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Heteronormativitet – en begreppsanalys: ”Alla är både offer och supportrar av systemet”2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The concept heteronormativity was used in the literature for the first time in 1993. This term can be found in dictionaries and encyclopedias from 2006 but only in a few of the most modern publications. The term currently lacks an exact definition. The aim of concept analysis is to identify characteristics for a term by studying its use. Healthcare relations can and should be developed into a caring relation, which is dependent on a connection involving body, mind and soul between the caregiver and the patient. The aim of this work was to describe and deepen the understanding of the term heteronormativity from a healthcare perspective. Rodgers’ evolutionary concept analysis of 23 scientific papers and common newspapers resulted in seven defined attributes: assumptions, norms, social hierarchies, sanctions for those deviating from the norm, gender roles, sexual relationships and stereotype family apprehension. The analysis also identified what precedes the concept, two women working with the concept and five related concepts: equality, gender, power, discrimination and homophobia. A number of consequences of which all were negative for both individuals and the society were found. Healthcare is negatively influenced in several ways by heteronormativity rendering the caring relation impossible. Conclusion: Heteronormativity leads to a number of problems and everyone are both victims and supporters of the system.

 • 21.
  Liedbergius, Emmy
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Öst, Frida
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En roll i rullning: En explorativ studie av journalistrollen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats tittar vi närmare på journalistrollen. Vi undersöker vilka förhållningssätt till journalistik det finns bland journalister och de eventuella förändringar som journalistrollen står inför. Vi vill synliggöra debatten om hur journalistkåren förhåller sig till förändringar i medielandskapet. För att kunna undersöka journalisternas inlägg i debatten har vi tagit del av material i form av bloggar, artiklar och böcker där de uttrycker sina synpunkter. Vi har även genomfört intervjuer med tre journalister och deltagit i ett seminarium där framtidens journalistroll diskuterades. I vår slutdiskussion utgår vi ifrån en rad olika förhållningsätt till journalistik och diskuterar på vilken nivå av journalistens yrkesroll förändringar sker.

 • 22.
  Rönmark, Lovisa
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Imitation och visuell uppmärksamhet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att utforma och genomföra ett test för fördröjd imitation och visuell uppmärksamhet hos barn i åldern fyra till sju år. Testet använde sig av objekt i olika handlingssekvenser. Deltagarna visades dessa och med hjälp av en ögonrörelsekamera kunde områden för visuell uppmärksamhet identifieras. Studien har utförts som ett pilottest till en större studie vid Linköpings universitet. Testet omfattade åtta deltagare och visade att den utformade proceduren fungerar bra, detta för att det tydde på att det skett en imitation, att den visuella uppmärksamheten ligger på relevanta områden och att uppgifterna ej var för svåra. Det fanns även områden som framkom vara av intresse, vilka undersökts i en tidigare studie (Vivanti et al. 2008). Det framkom att den visuella uppmärksamheten främst låg på ansikte och objekt vid presentation av handlingssekvenserna, jämfört med bakgrunden. Det fanns en signifikant skillnad mellan spenderad tid på ansikte och objekt i fem av sex uppgifter; i en låg störst fokus på ansiktet medan det i de övriga fyra låg på objekten.

 • 23.
  Ardi, Sonay
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Quality of Life of Elderly People in Iran: With Sevice Design Approach2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the aging world of today, more attentions are grabbed towards studies on elderly. New facilities and technologies are emerged to serve to the elderly, maketheir life easier, better and more useful. Having participated in a study on thequality of life of the elderly in Europe, it was aimed to run a similar project toresearch the quality of life of the elderly in a Non-EU country. This was donethrough the research questions “What is the quality of life for them?” and “Howa designer, focused on service design, can improve their quality of life?”The knowledge for the study was obtained from fields Quality of Life of ElderlyPeople, Service Design, Service Design Process, and Qualitative Research. As thekey country for this study, Iran was chosen. Study on the target group in thiscountry was done through Cultural Probes and in analyzing the probes, Processfor Empathy in Design was used. To visualize the results of the target group study,Affinity Diagrams and Personas were drawn.The result was designing a service for the target group, which is presented byConcept Scenario, Storyboards, System Maps and Blueprints. In this concept,called “Virtual Family”, the personas are encouraged to be members of a networkwhich is supported by an organization/community in terms of health, social life,leisure activities and educational programs. This network is forming a virtualfamily regarding the traditional values and ethics which are important for thisage group. Additionally it supports them with entertainment and educationalprograms. Later on, the service concept was evaluated by a number of people inthe same age and social group of the target group. Evaluators found the conceptan excellent complement for mentioned target group who are on the verge oflosing their family and social structure, but the organizational system of the contextcountry should be studied to know if it is planning is practical in that context.

 • 24.
  Linte, Thibault
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Hervier, Ariane
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Bogdan, Vincent
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Being Small and Managing Communities: An explorative study on how SMEs utilize community management to communicate2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research on community management conducted in the past has used primarily examples and case studies within large corporations. Small and medium sized enterprises (SMEs) also need to be included in community management, exploring the ways in which they deal with community management and if the large company theories on the subject can be applied to them.

  In an attempt to respond to this gap in community management we respond to the question of how do small and medium-sized companies utilize communities to communicate successfully to their consumers?

  During our work, we noted that SMEs were facing two phases when dealing with community management. A strategic step, where the company has to define its goals, its targets, the means it will invest and the tools it will use to deal with community management. The second phase being an operational step includes the creation of communities and the management of them.

  In the strategic step, we pointed out questions which companies have to address before starting community management including the benefits that the company expects from the community, the amount it will invest in it and the tools the company will use.

  In the operational step, five main principles were highlighted as commonly used by SMEs to communicate through communities: (1) promotion of an Ideal, (2) uniting around shared interests, (3) the use of the myth as a gathering factor, (4) the importance of the community involvement in the company, and (5) the physical interaction between community members and the brand.

  Additionally, we found that SMEs have two main advantages when it comes to collaborating with customers/fans that large businesses did not have: proximity and flexibility. However, we found that it was difficult for small companies to find competent people working in the community management field.

  This lack of knowledge within SMEs appeared to be the primary reason why most brand communities failed. Therefore, in this thesis we aimed to point out good habits in terms of community management in order for SMEs to possess a basic knowledge, thus enabling them to benefit from their advantages of proximity and flexibility, which are a result of by their size and is essential for community management.

 • 25.
  Gåsvaer, Camilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Portfolio och elevers motivation.: En litteraturstudie gällande relationen mellan portfolio som arbetsmetod och elevers motivation2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med denna studie har varit att studera relationen mellan motivation och portfolio, både digital och pappersbaserad. Samt att studera huruvida den ena metoden är mer motiverande för eleverna än den andra och hur relationen ser ut mellan portfolio och några av de sex utvalda motivationsteorierna som redogörs för i uppsatsen.

  Den metod som har använts i denna uppsats är forskningskonsumtion vilket innebär att resultatet är baserat på tidigare forskning inom de områden som berörs i denna uppsats, det vill säga motivation och portfolio. Utifrån dessa artiklar samt ytterligare litteratur har sedan en analys och diskussion gjorts för att undersöka relationen.

  Resultat som framkom i undersökningen visade att portfolio har en motiverande effekt för eleverna, framförallt den digitala portfolion, detta då den har flera tekniska fördelar jämfört med den pappersbaserade portfolion. Det framkom även att elevernas motivation i samband med portfolioarbetet visade en tydlig koppling till motivationsteorierna som tas upp i uppsatsen.Mina slutsatser av denna uppsats är att framförallt den digitala portfolion är en gynnsam metod att använda för att elevernas motivation ska öka. Dock bör teknologin i den digitala portfolion fortsätta utvecklas för att minska risken för tekniska problem. En annan slutsats som styrker detta faktum är att flera motivationsteorier återfanns i flera vetenskapliga artiklar och undersökningar vilket ytterligare styrker att portfolio kan höja elevernas motivation.

 • 26.
  Linnefell, William
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Framväxt och utveckling av radikala högerpopulistiska partier i norden: En jämförelse mellan Sverigedemokraterna och Sannfinländarna2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Populism has been an integral part of the Finnish political system since the late 1950's. At that time the Agrarian Populist Party, better known as The Rural Party, emerged and thrived for decades until the party financially broke down in the 1990's. Reemerging on the political scene as the True Finns, the party is more radical and more influential than ever, gaining enough support to be the third largest party of the 2011 parliamentary election. Sweden, Finland’s neighbor, in contrast has a history with very little populist presence or radical right populist parties (RRP-parties). However, during the 2010 parliamentary election the Sweden Democrats attained seats in the parliament for the first time in history.

  In this thesis, these cases, with their different historical backgrounds, are analyzed to explain the rise and growth of RRP-parties. Many political scientists have tried to answer this question before, focusing on system-oriented and contextual factors, but often neglecting factors that incorporate the political actors themselves. What this thesis adds to the previous research is a perspective on the rise and growth of RRP-parties based on the dynamism between system-oriented factors and actor-oriented factors.

  The theoretical discussion indicates that some system-oriented and contextual factors are significant when explaining the rise and growth of RRP-parties. At the same time, actor oriented factors such as the legacy of the RRP-party and the mainstream party strategies prove to be influential on the electoral strength of the RRP-party.

  These theoretical approaches are then used and combined in a comparative analysis, which imply two important things. First, the legitimacy of the RRP-party itself is an aspect that does explain the rise and growth of RRP-parties. Second, in the case of Sweden, the system-oriented and contextual factors alone were not able to explain the rise and growth of the Sweden Democrats. Together these findings stress that the dynamic perspective between system-oriented and actor-oriented factors truly is meaningful when trying to explain rise and growth of RRP-parties.

 • 27.
  Claesson, Pontus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  En granskning av granskarna: En studie av skolanmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har inriktats på att undersöka skolanmälningar till Skolinspektionen och Barn-och elevombudet. Studien bygger på en kvalitativ textanalys av anmälningar och myndighetsutredningar. Det har då blivit möjligt att jämföra anmälarens bild av skolförhållandena i förhållande till huvudmannen och skolans. Dessa ställs slutligen mot myndighetens tolkanden, som kommer till uttryck i beslut och tillhörande motivering.

  I enskilda fall har brister och missförhållanden synliggjorts vad gäller kränkande behandling, särskilt stöd och i övriga former av brister. I studien har det även undersökts i vilken utsträckning som myndigheterna utgår från ett barnperspektiv i samband med utredning och beslut. Det kan konstaterats att denna ambition efterlevs, även om detta förfarandet inte alltid är så konkret. Det har även fastställts att ansvaret för bristerna främst ligger på huvudmannanivå.

  Ett resonemang har även förts om vilken funktion som anmälningarna fyller och det har då fastställts att det huvudsakligen handlar om en kontrollfunktion. Detta då Skolinspektionen/BEO avser att undersöka förekomsten av bristerna som påtalats i anmälningarna, samt att kontrollera efterlevnaden av skollagen och förordningar bland skolorna. Studien har även visat att det finns ett tomrum i förhållande till dokumentation och vad som sker rent praktiskt i skolverksamheten.

 • 28.
  Robild, Jesper
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Jansson, Ole
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kurir 2.0: Om små företags inställning till Internet som marknadsföringskanal2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det dröjde inte länge efter det att Internet blev något som plötsligt fanns i var mans hushåll förrän företag började inse möjligheter med att använda fenomenet som en ny kanal för marknadsföring. Ju fler människor som fick tillgång till Internet, desto fler företag insåg möjligheterna, och det utvecklades många idéer, program och funktioner som kunde hjälpa företag och organisationer att marknadsföra sina produkter och tjänster på Internet.

  ¨Från början tog Internetbaserad marknadsföring mycket inspiration från den som redan fanns i traditionella medier. Hemsidor kunde liknas vid informationsblad eller anslagstavlor, sponsorannonser i marginalen påminde om hederliga tidningsannonser, pop-ups som reklamavbrott i vardagen, exempelvis i TV-program, och spam-mail upplevdes på samma sätt som reklam i brevlådan.

  Den del av den ständiga tekniska utvecklingen som involverar hela samhället och anpassas så att alla ska ha möjlighet att ta del av utvecklingen är kanske som allra mest påtaglig på Internet. Eftersom våra relationer till Internet hela tiden utvecklas parallellt med den tekniska utvecklingen samtidigt som vi spenderar mer och mer tid där måste företag ställa sig frågan om vilken inställning de ska ha till marknadsföring på webben. Så gott som alla programmerare av webbläsare och mailtjänster har till exempel tagit fram filter mot pop-ups och spam-mail, vilket gör att den typen av marknadsföring kan vara onödig att lägga pengar och tid på idag.

  Genom Internets historia har det ständigt utvecklats nya verktyg och metoder som företag har tagit hjälp av för att marknadsföra sig på Internet, och varje företag har sina åsikter om huruvida de vill använda sig av något av dem, hur de går till väga och varför de vill använda specifika verktyg med utgångspunkt i målgrupp och önskade resultat. Gränsen mellan vilka olika verktyg som är riktade till gemene man och företag är inte alls särskilt påtaglig längre, och gränsen mellan företag och konsumenter på Internet suddas ut mer och mer. De olika verktyg, tjänster och möjligheter till social kommunikation som idag finns på Internet kan underlätta för företag att komma närmre sina konsumenter och vice versa, men det finns en skillnad gentemot den Internetmarknadsföring som påminner om den som förekommer i traditionell media. Alla de olika verktyg och kanaler som finns är inte anpassade eller utvecklade bara för eller av företag, och absolut inte för en specifik sorts företag. Därför ser man ofta en skillnad i vilka företag som använder sig av de olika verktygen, vilket kan vara baserat på vilken typ av målgrupp de har, företagets storlek, vinstintressen och ytterligare faktorer.

  När det gäller mindre företag med ett fåtal anställda kan situationen upplevas som annorlunda jämfört med större företag och konglomerat. Möjligheter till kundkontakt som inte behöver gå igenom support utan kan där kommunikationen kan gå direkt mellan företagsledning och kund är något som små företag kan dra nytta av. Samtidigt är det inte säkert att dessa företag har lika stor möjlighet att lägga tid och pengar på marknadsföring i jämförelse med större företag, och det kan vara svårare att slå sig fram bland eventuella branschgrannar. Även att ha möjlighet och tid att träffa sina kunder kan vara svårt om företaget har en stor kundkrets men få anställda. I vår uppsats har vi valt att fokusera på mindre företag för att komma åt både ledningens och de marknadsföringsansvarigas åsikter samtidigt, eftersom samma person ofta är ansvarig för och arbetar med bådadera. Trots dessa likheter skiljer sig företagen mycket åt, inte bara när det gäller inställning till de möjligheter som Internet skapar, utan även kundkretsen och produkterna/tjänsterna företagen erbjuder. I samtliga fall har intervjupersonen både suttit i styrelsen och varit marknadsföringsansvarig.

  Webbutikerna Tailor Store och Bygghemma har gemensamt att de är helt och hållet webbaserade och intervjupersonerna för respektive företag, Jan och Ola, som båda är marknadsföringsansvariga, har inte varit ensamma ägare av företaget. Båda butikerna säljer ”konkreta” produkter (kläder och byggvaror) men har aldrig någon egentlig fysisk direktkontakt med sin kundkrets. Reklambyrån Angry Creative ägs av intervjupersonen Jimmy, och både han och hans partner arbetar med affärer och marknadsföring på i stort sett samma villkor. De har inte heller några ytterligare anställda. Tjänsterna de erbjuder är främst hemsidor, och vid affärer sker oftast direkta möten med kunden. Restaurangen Pannkaksladan ägs i stort sett enskilt av Ulrika som sköter så gott som all marknadsföring, och inga affärer sker över Internet. Serveringspersonalen, och i många fall Ulrika, har alltid direktkontakt med kunden. Det intervjuade företag som kanske skiljer sig mest åt är nyhetssidan Rakaka, som är den enda som inte direkt erbjuder tjänster eller produkter mot monetärt utbyte från kunden. Intervjupersonen Shahin är chefredaktör och marknadsföringsansvarig, och varken han eller någon annan anställd har någon direkt kundkontakt bortsett från vid enstaka event.

  Utgångspunkten i vår tidigare research kring nationella identiteter/social samhörighet och varumärkesuppbyggnad i en kombination med våra ursprungliga idéer till kandidatprojekt; en målgruppsbaserad informationsfilm och ett bloggprojekt i marknadsföringssyfte, är de övergripande faktorer som påverkat vårt val av uppsatsområde. Temat utgår från grunden i ett intresse kring hur företag kan nå fram till sin målgrupp, och hur de ställer sig till nya möjligheter att utveckla kommunikationen mellan företag och konsument.

 • 29.
  Bertling, Natalie
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Unga och arbetslösa: En diskursanalys av talet rörande unga arbetslösa2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper, I am using a critical discourse analysis a la Fairclough to examin how various actors talk about the group of unemployed youths in the 52 articles from Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. What’s written in media often portrays different ideas that individuals use in social practice. My theoretical points are social constructivism, risk-, expert-, and media society. Four themes crystallized in the analysis; young and unemployed, education, jobbgaratin and youth and labor market. The results portray a picture of the young people particularly vulnerable to a changing and tough labor market where there is more competition than before. Youth unemployment area is described as a complex in which several aspects such as socio-economic equity, education and skills considered to determine the establishment potential of young people. The youth are described both as responsible for their employability as well as victims of a society that lacks effort to get young people into work. What follows from the results is that the image of the young unemployed is multifaceted, but it seems to be a notion of social practice which different agents assume when they talk about young people.

 • 30.
  Harangi, Márta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social och studierelaterad stress i prestigeutbildningar: En enkätstudie med fokus på psykologstudenter och civilingenjörsstudenter i informationsteknologi vid Linköpings universitet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte har varit att studera och synliggöra social och studierelaterad stress i två professionsorienterade utbildningar samt att studera genusaspekter i anslutning till detta.

  Studien är grundad på kvantitativ ansats, baserad på gruppenkät och efterföljde statistiska bearbetningar. Resultatet redogör för studenternas sociala och studierelaterade stress med fokus på psykologstudenter och informationsteknologstudenter, inklusive genusaspekten.

  Enligt resultatet uppskattade respondenterna sina stressnivåer på en medelhog grad. Det finns en grupp individer (cirka 15 procent) som visar psykosomatiska symptom på långvarig stress. Studenterna upplever studierelaterade stressfaktorer, stressorer som rör studieteknik, prestation, kontroll över den egna studiesituationen och rädslan inför framtiden, samt stressorer som relateras till olika sociala förhållanden. De viktigaste stressfaktorerna är: ständig tidspress och tidsbrist i studierna, de går på ständigt högvarv och de känner sig aldrig lediga från studierna. De är ständigt trötta och de har svårt att använda PBL.

  Det förekom könsrelaterade skillnader: kvinnor uppvisar en högre stressnivå än män.

 • 31.
  Mattsson, David
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Driving and its related driving behaviour as viewed by Sensation Seeking and Locus of Control when regarding ADAS2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Driving is a high-risk adventure and a highly complex task; yet anyone with a driver's licence might perform daily. The driving task is characterised by requiring competence and control to cope with the continuous changing risky driving environment. Driving is a complex task, some think of it as strenuous whereas others think of it as quite effortless and fun.

  The task of driving is affected by the driver's driving behaviour, which in turn is affected by the driver's personality. Since the early 1950s, researchers have been interested in how driver's driving personality affects the driver's driving behaviour and thus driving performance. Attitudes such as risk perception and trust towards driving are only a few of a myriad of personality attitudes that could affect the driving performance. Two psychological traits can be used to quantify the driver's driving behaviour in form of propensity for risk taking and trust in driving: Sensation Seeking and Locus of Control. Both traits can be used as a small step to give an explanation as to why drivers do as they do in the driving environment.

  Traffic works as it works with a steady flow of things. Sometimes the flow is disturbed and traffic-related accidents occur. One type of accidents is rear-end collision, when the driver collides with the rear part of the car in front. In order to reduce the amount of such accidents, various forms of Advanced Driver Assistance Systems, ADAS, are introduced to aid drivers in their driving. There are many forms of ADAS, but they all share a common base in that they all aim to make the driver aware of the risks in her driving. The ADAS specific for rear-end collisions all aim to reduce the number of rear-end collisions that occurs annually in the traffic, which can be done by making the driver aware of the risks in her current driving performance.

 • 32.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nilsson, Ted
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Utan publik kan du lägga ner": En intervjustudie om hur svenska elitishockey- och elitfotbollsföreningar använder sig av mediekanaler2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur idrottsföreningar från de två, publikmässigt största sporterna i Sverige, fotboll och ishockey, arbetar med sina medie- och kommunikationskanaler. Med det menar vi hur idrottsföreningarna använder sig av den nya tekniken som sociala medier och andra mediaformer för att utveckla sina föreningar och deras matcharrangemang. Är klubbarna interagerade med sociala medier som Facebook, YouTube och Twitter eller använder de sig av andra mediaformer som videoklipp, ljudfiler med mera? Hur försöker klubbarna locka publik till sina matcher och på vilket sätt arbetar de med sin arena och matcharrangemang? Vi tycker denna undersökning är intressant för att den är aktuell och berör ett ämne som det inte skrivits om i någon större utsträckning.

 • 33.
  Johansson, Josephina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Oro för framtiden: En diskursanalys om samhällsutveckling i relation till lågkonjunktur2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tänk dig att du plockar upp en tidning på vägen hem, tidningen har slående rubriker vilka tilltalar dig och du väljer att fördjupa dig och eventuellt ta till dig det som lyfts fram i artikeln.

  Det som den här i studien uppmärksammar är att konjunkturer spelar roll, och synen på konjunkturernas inverkan på samhället och individen lyfts fram i tidningsartiklarna. Det är en bild av en orolig framtid som lyfts fram i media och framtiden kan till och med uppfattas som hotfull genom exemplet lågkonjunktur.

  Lågkonjunkturen för med sig en samhällsförändring som uppmärksammas av media och genom att belysa denna samhällsförändring via diskursanalys och utvalda teoretiska utgångspunkter om risksamhället och om samhället som socialt konstruerat vilka lyfter fram föreställningarna kring lågkonjunkturen i relation till samhällets utveckling.

 • 34.
  Fransson, Emma
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Can, Madelen
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Yttrandefrihet efter anställningen: Problematiken kring ansvaret för företagshemligheter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att fritt få yttra sin åsikt är något som gynnar envar. Möjligheten att få delta i debatter eller att kunna kritisera sin arbetsplats har ett stort skyddsvärde i samhället. I Sverige råder yttrandefrihet och rättigheten försäkrar människor frihet att yttra sina åsikter. Det finns dock situationer där denna rättighet får ge vika. En sådan situation kan uppstå i ett anställningsförhållande där det föreligger skyldigheter mellan parterna. Arbetstagare som får del av företagshemligheter har en skyldighet att inte röja dessa. Problem kan uppstå om anställda inte har klart för sig vilken information i verksamheten som arbetsgivaren vill hemlighålla.

  Vår utgångspunkt kommer att vara den privata sektorn, men eftersom det råder skillnader i rätt till yttrandefrihet för arbetstagare mellan den privata och offentliga sektorn avser vi att göra en kort beskrivning av båda sektorerna. Arbetstagare inom offentlig sektor har en meddelarfrihet och har rätt att vara anonyma vid utlämnande av uppgifter. Skyddet för yttrandefrihet är därmed starkare än för privata arbetstagare.

  Under anställningen har arbetstagare en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Plikten uppkommer i samband med anställningsavtalet och innebär att anställda ska ta hänsyn till de verksamhetsintressen som arbetsgivaren har. Hand i hand med denna skyldighet går tystnadsplikten som uppkommer genom att parterna avtalar om sekretessbestämmelser. Det är en möjlighet för arbetsgivare att säkerställa att arbetstagare inte yttrar viss information rörande verksamheten. Genom att ingå överenskommelser om sekretess kan arbetsgivare i viss utsträckning avtala bort yttrandefrihet för arbetstagare.

  Vi har valt att utreda om det är rimligt att förlänga ansvaret för röjande av företagshemligheter för en före detta arbetstagare. I praktiken spelar 1969 års överenskommelse en betydande roll vid en skälighetsbedömning av en förlängd tystnadsplikt. Avtalet anger riktlinjer för utformningen av konkurrens- och sekretessklausuler i anställningsavtal. Efter en genomgång av avtalet samt praxis har vi kommit fram till att det är vanligt förekommande att avtala om sekretess- och konkurrensbegränsande klausuler som är gällande upp till två år efter avslutad anställning.

 • 35.
  Lago, Emma
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kontrasternas Industrilandskap: En studie om Industrilandskapet i Norrköping som industriellt kulturarv och postindustriell stadsdel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Industrilandskapet i Norrköping kan sägas representera ett exempel på omvandlingen från industrisamhälle till postindustriellt samhälle. Området har tidigare varit ett framträdande nav för den tillverkningsindustri som länge präglat Norrköping. Men stora förändringar har skett och idag fungerar området istället som utgångspunkt för kunskapsstaden Norrköping. Miljön i området beskrivs ofta i termer av unicitet och attraktivitet och området utgör ett riksintresse för kulturmiljövård. Kontrasterna mellan att dels vara ett kulturarv och samtidigt representera den moderna kunskapsstaden och dessutom vara ett attraktivt levande stadsrum skapar en intressant balansgång mellan att bevara kontra att utveckla.

   

  Industrilandskapet framträder som ett viktigt område för Norrköping och i relation till kulturarv, kunskapsstaden och ett levande stadsrum uppstår en grund för intressanta diskussioner både ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

 • 36.
  Niu, Bingyu
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Yan, Sisi
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Knowledge transfer in project-based environments: The barriers of knowledge transfer2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nowadays, projects become the common way of working in manycompanies. Knowledge management is important for efficient project management.Knowledge transfer in project-based environments became an attractive and importanttopic for study. Various barriers and challenges will appear during the process ofknowledge transfer in projects. Lots of authors thought the barriers of knowledgetransfer in project are negative, while others mentioned that some barriers may havepositive aspects. We called these two kinds of barriers “positive barriers” and“negative barriers” in this thesis.

  Purpose: The purpose of this thesis is to understand knowledge transfer inproject-based environments. Specifically, we aim to explain that barriers ofknowledge transfer in projects can be both negative and positive.

  Method: Due to the special time period and activity limitation, we chose case studyto gain the empirical data. When choosing the sample, we used the conveniencesampling. The sample chosen is a project team in Ericsson of Linköping. The projectmanager we interviewed has worked in Ericsson since 2004 and with his presentproject team for four years. He has already done more than fifteen projects, so he hasenough experience in projects for our study. We combined both inductive anddeductive approach strategies to analyze our thesis.

  Result: This thesis has answered the questions in the part of specified questions andreached the thesis purpose. It has explained the notion of knowledge transfer inprojects and its related barriers. It interprets how both negative and positive barriersaffect knowledge transfer. Furthermore, this thesis points out some suggestions forimproving positive barriers and reducing negative barriers.

 • 37.
  Ahlgren, Victoria
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Andersson, Erica
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Råd och planer för likabehandling: En studie av två nationella rådgivande dokument och sex gymnasieskolors likabehandlingsplaner2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en studie av två nationella rådgivande dokument och sex gymnasieskolors likabehandlingsplaner. Syftet med studien är att undersöka hur sex gymnasieskolors likabehandlingsplaner förhåller sig till Skolverkets allmänna råd samt Diskrimineringsombudsmannen (DO), Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionens handledning. För att kunna göra detta undersöks hur arbetet med likabehandling beskrivs i Skolverkets allmänna råd, DO, BEO och Skolinspektionens handledning samt gymnasieskolornas likabehandlingsplaner. Metoden vi har använt oss av är kvalitativ textanalys.

  Vår huvudfrågeställning är följande:

  • Hur förhåller sig de sex gymnasieskolornas likabehandlingsplaner till Skolverkets allmänna råd samt DO, BEO och Skolinspektionens handledning?

  För att kunna ta reda på detta har vi även följande två frågeställningar:

  • Hur beskrivs arbetet med likabehandling i Skolverkets allmänna råd samt DO, BEO och Skolinspektionens handledning?
  • Hur beskrivs arbetet med likabehandling i de sex gymnasieskolornas likabehandlingsplaner?

  I denna studie har vi kommit fram till att det skiljer sig åt hur väl likabehandlingsplanerna förhåller sig till de nationella rådgivande dokumenten. Likabehandlingsplanerna för skola 1, skola 2 och skola 5 följer Skolverkets allmänna råd samt DO, BEO och Skolinspektionens handledning till stor del, medan likabehandlingsplanerna för skola 3 och skola 6 inte följer dessa rekommendationer i lika stor utsträckning. Skola 4 uppfyller råden till viss del. Det framgår av vår studie att flera av skolorna har allvarliga brister i sina likabehandlingsplaner.

 • 38.
  Lärka, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Andersson, Emma
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Vilken värderingsmodell för verkligt värde redovisar växande skog till en rättvisande bild?: En jämförande studie av DCF, DREM och IHM under en lågkonjunktur.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Forest is defined by the IASB as a biological asset and should therefore be reported at fair value in listed companies within th EU since 2005. An asset can be reported at fair value in three dfferent means depending on the available market information. If no information exists on which the company can base its valuation a model created by the company can be used which bases the value on assumptions about the market. This third level of valuation implies problems of subjectivity but is nevertheless the level in which most assets are valued. Holmen AB values their forest using a model called DCF which implies a valuation in the third level of the valuation hierarchy. Alternative models have been debated and developed in former articles in order to avoid the problemof subjectivity and create a model that will valuate forest in a higher hierarchy level . The two main models presented are the IHM and the DREM models.

  Purpose: The purpose of the article is to test the three models DCF, IHM and DREM during a recession in order to see which one yields the most true and fair view of the fair value of growing forest.

  Method: The study is based on a comparison and evaluation of the three models valuating forest during a recession. In order to evaluate these Holmen AB has been chosen as a case company. The years 2007 and 2009 have been chosen to enable a comparison of a year of economic growth and a year of recession. Calculations are made based on statistical information and information retrieved from Holmen AB. The models are thereafter evaluated by the criteria set by IASB regarding true and fair view of reported fair value.

  Results: When calculating fair value according to the three models during the years 2007 and 2009 a reduction is obtained by the DREM model, the same is true for the IHM model while the DCF model yields an increase. For companies, the DREM or the DCF model would be preferred. DREM yields the highest estimated value, which would imply high figures in the financial reports. However, the hypothetical assumptions of DREM may create problems of subjectivity. The DCF model gives an increased value during the crisis, something that speaks for its benfit to companies. For stakeholders the DCF model can be argued to be the preferred model since it takes the highest number of variables into account, which is important during a recession. Holmen AB, like some other forest companies, uses a DCF model which gives it a warrant for being reliable. The company´s assertion that the model is reliable combined with the fact that companies during a recession may need a buffer, and should therefore avoid exaggerated fair values, advocates use of the DCF model. All of this combined makes the DCF model the most appropriate model for estimating the fair value of forest in a just manner.

 • 39.
  Strömstedt, Isabelle
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gustafsson, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Folk accepterar inte några miljöbomber längre": En analys av förändring i Nordiska projektexportfondens satsningsområden under 1982-20122012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar Nordiska projektexportfondens strategiska arbete och hur det har förändrats över tiden. Nordiska projektexportfonden har arbetat med satsningsområden som en del i sitt strategiska arbete. Det är dessa satsningsområden vi valt att analysera, med fokus på miljö och geografi. Syftet med uppsatsen var att identifiera förändringar i satsningsområdena från institutionens start fram tills idag. Som teori har vi använt Whittingtons strategiska perspektiv, som består av det klassiska, processuella, evolutionistiska och det systemteoretiska perspektivet. För att förtydliga vår analys har vi satt in resultatet från undersökningen i Whittingtons strategiska modell. Vi har även kopplat analysen till en mer offentlig debatt om miljödiskurs, strategi, interconnectedness och geografiska preferenser. Materialet bestod främst av dokument från Nordiska projektexportfondens arkiv samt intervjuer med berörda parter. Slutsatsen vi drog var att Nordiska projektexportfonden har en innesluten strategi med vinstmaximering och lokalförankring som utgångspunkter. Den geografiska fokusen förändrades främst på grund av omvärldsförhållanden och miljöfokusen har växt fram från flera olika håll.

 • 40.
  Ettelman, Linda
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En värdegrundsanalys av fyra skönlitterära läromedel2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka vilka värden som kan utläsas i fyra skönlitterära läromedel för mellanstadiet samt hur dessa värden överensstämmer med den värdegrund som framhålls i Lgr 11. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar: Vilka värden relaterade till demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mångkulturalism samt respekt för vår gemensamma miljö kan urskiljas i undersökta läromedels historia? Hur stämmer de värden som går att utläsa i de undersökta läromedlen överens med den värdegrund som framhålls i Lgr 11? Dessa besvaras med hjälp av litteraturanalys som metod. Resultatet kopplas till Lgr 11 samt relevant litteratur rörande värdegrund, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, mångkulturalism samt respekt för vår gemensamma miljö.

  I resultatet framkommer det att de värden som kan utläsas i de undersökta läromedlen i flera avseenden inte överensstämmer med den värdegrund som framhålls i Lgr 11. Därför bör sådana läromedel bearbetas genom reflektion och diskussion rörande värden och värdegrund av lärare och elever.

 • 41.
  Ståhl, Sally
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, The Institute of Technology.
  Strokekedjan från början till slut: En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  30 000 people in Sweden get a stroke every year. This leads to large personal adaptions as well as high costs for the society. The most efficient treatment, thrombolysis, must be given as soon as possible to have a good effect. At the same time it is very important to find out if the patient has any differential diagnosis that can make the treatment hazardous.

  This study investigates how the course ov events around acute stroke patients take place and important factors for the decision making. The studiy is based on ethnographic field studys on four swedish hospitals. The material is analysed with methods from joint cognitive systems and goal-oriented design. The results show that in spite of different organisation of the course  of events around acute stroke patients are the processes and direct communication most successful for effective spread of information between the processes. The neurologist on call is an important roll who, as well as the rest of the participants in the course of events, balances the decision making between efficiency and thoroughness. The combination of analysis gives results on both system- and individual levels. Possibilites for improvents are given in three categories: logistic, technological and organizational.

 • 42.
  Musimiire, Angela
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Chakhnashvili, Maka
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Product Adaptation to Different Markets through Technology Innovation2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and Aim: Markets are getting increasingly complex, competitive and changing. A firm’s ability to respond to environmental challenges is a significant factor for its survival and success. To establish itself in the market, a company needs to adjust the product in a way that meets the expectations and required quality of the target market in other words, make relevant product adaptations. Many aspects of product adaptation have been discussed in the literature ranging from small changes in the product such as specification or design to modifying a company’s market strategy depending on which stage the product is in its life cycle. Technology innovation can enable a firm keep the market share and retain customers especially in a mature and technology driven industry where the market is saturated and consumers diffuse to competitors who easily copy the product. However, the role of technology innovation to adapt a product in the growth stage to mature markets is missing from the present literature. This present thesis will investigate the role of technology innovation in product adaptation and the factors to consider thereof the Swedish high tech company Saab will be used as the case study.

  Methodology: Research method for the present thesis includes the qualitative approach with the case study design. For the purposes of this thesis the Swedish high-tech company Saab will be studied to explore the practices of adapting product (field hospital) to different markets.

  Completion and results: Result of the study showed that there are similarities and differences between what literature provides and Saab does to adapt a product in markets. Analyzing the theory and practice recommendations for Saab were concluded. Suggestions drown for Saab can be useful for other high technology companies as well.

 • 43.
  Sahlberg, Jörgen
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute.
  Physical modelling of the Akkajaure reservoir2003In: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 7, no 3, 268-282 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes the seasonal temperature development in the Akkajaure reservoir, one of the largest Swedish reservoirs. It lies in the headwaters of the river Luleiilven in northern Sweden; it is 60 km long and 5 km wide with a maximum depth of 92 m. The maximum allowed variation in surface water level is 30 m. The temperature field in the reservoir is important for many biochemical processes. A one-dimensional lake model of the Akkajaure reservoir is developed from a lake model by Sahlberg (1983 and 1988). The dynamic eddy viscosity is calculated by a two equation turbulence model, a k-ε model and the hypolimnic eddy diffusivity formulation which is a function of the stability frequency (Hond o et al., 1993). A comparison between calculated and measured temperature profiles showed a maximum discrepancy of 0.5-1.0oC over the period 1999-2002. Except for a few days in summer, the water temperature is vertically homogeneous. Over that period of years, a weak stratification of temperature occurred on only one to two weeks a year on different dates in July and August. This will have biological consequences.

 • 44.
  Håkansson, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Åberg, Viktor
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Measuring Interest Rate Risk in the Treasury Operations of an International Industrial Company Group: A Case Study of Toyota Industries Finance International2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The volatility in the interest rate market have increased during the last decade and this have made interest rate risk management more important for  both financial institutions and non-financial companies with short- and long term financial commitments.

  Objective: The main objective of this thesis is to analyze different ways of measuring interest rate risk in the treasury operations an international industrial company group. Further, the study will also examine the way treasury departments of international industrial company group’s measure interest rate risk and explain why this method have been chosen.

  Method: The research method of the thesis is a case study and a mix of both quantitative and qualitative data has been used to conduct it. The quantitative data have been secondary data received from TIFI’s treasury management software and the qualitative data have been collected through a survey with eight treasury managers from other international industrial company groups.

  Conclusion: The repricing model is suitable because it is straight forward, fairly easy to communicate to management and it focuses on the book value. However, defining relevant time buckets might be difficult. The duration model is a good measurement tool because it can be used in a variety of ways, but a disadvantage is that it focuses on the market value, which might not be appropriate for treasury departments. Stress testing captures the true change in market value, but demands forecasts about future interest rate movements and lacks tools to manage the interest rate risk.

  Treasury departments of international industrial company groups use a variety of measurement methods. The most frequently used methods are duration-, maturity- and Value at Risk models and different kinds of stress tests. The method should not only measure the interest rate risk in a correct way but it should also be easily explained to management and other executives in the company that might not have knowledge about financial economics.

  The main difference between treasury departments and commercial banks is that commercial banks try to earn money on interest rate fluctuations, whereas treasury departments want to minimize the impact of interest rate fluctuations in order to support the company group’s core business.

 • 45.
  Huusko Källman, Rebecka
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att bära eller inte bära: En studie kring bärbarhet inom smyckekonsten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom en jämförande studie skapa förståelse för hur verksamma smyckekonstnärer i Sverige tänker kring bärbarhet och hur deras smycken påverkar kroppen.

  Jag har genom kvalitativa intervjuer med fem smyckekonstnärer lyft fram deras åsikter och tankar kring bärbarhet och jämfört detta med aktuell litteratur.

  De frågeställningar som behandlas är följande:

  • Hur resonerar verksamma smyckekonstnärer kring bärbarhet i förhållande till kroppen, i deras arbete?
  • På vilket sätt är bärbarheten viktig i uttrycket?
  • Hur vill konstnärerna påverka kroppen med sina verk?
  • Vem skapar de för?

  Resultatet visade att bärbarheten inom smyckekonsten inte är svart eller vit utan i relation till smyckets koncept och syfte. Både bärbarheten och kroppen är centrala element för de verksamma smyckekonstnärer som medverkar i studien men den kommer in i olika skeden i deras processer. Detta återfinns även i litteraturstudien vilket understryker att detta är en generell företeelse. Det finns även en uppdelning mellan kunder med mer traditionella förväntningar och kunder med mer konstinriktade förväntningar vilket gör att många smyckekonstnärer skapar både unika föremål till utställningar och mer gångbara smycken till butiksförsäljning för att nå ut till en bredare kundkrets.

  Även begreppet bärbarhet visar sig ha flera inriktningar; bärbart som kommersiellt gångbart och bärbart som funktion. Respondenterna i studien är enade om att de inte kommersialiserar sin konst men att säljbarheten är viktig för att verksamheterna ska gå runt. Bärbarheten är djupt rotad i smycketraditionen i Sverige vilket kan ha med säljbarheten att göra. Det finns en enad åsikt om att svensk smyckekonst är på väg upp och att många svenska smyckekonstnärer tänjer på gränserna vad gäller både form- och materialval. Ju fler som vågar bära smyckekonst desto mer accepterat kommer det att bli, också därför är bärbarheten central för smyckekonstens utveckling.

 • 46.
  LIU, ZHI
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Health and Society. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  A Study of the Relationship between Socialization Tactics, Motives to Study and Mental Health in Chinese College Students2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  College students constitute a particular social group that carries hopes and expectations from both parents and society. However, in recent years there have been  reports about increasing problems in many universities in China: students suspension from school, skipping classes, or even committing suicide,. As social isolation, anxiety, fragility etc are possible reasons, the importance of university student’s mental health has been taken seriously more and more. University students’ socialization refers to the process in which college students grow up into independent and mature individuals by learning social and culture knowledge. From social perspective, on one hand, they still need to learn professional knowledge, on the other hand, they have to construct a good philosophy for themselves, a correct world outlook and value conception. This study mainly explores undergraduate students’ mental health in relation to socialization tactics and motives to study. That means that the focus of this survey is not on the degree of socialization, but on the tactic the students have chosen to get into the university society.

  In this study totally 120 students were examined via two questionnaires, the University Personality Inventory(UPI) introduced from Japan, and the combined Motives to Study and Socialization Tactics questionnaire from Israel. Both of them  passed homogeneity testing. The 120 students were from four universities, two  located in Hangzhou city and two in Beijing. Statistical analysis including correlation analysis, multiple regression and t-test, showed that motives to study had little to do with students’ mental health, while scholastic and collegiate socialization tactics were associated with good mental health of the students. There was no big difference in study motives and socialization tactics between the male and the female students in this study.

 • 47.
  Johansson, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arbetslinjen, stöd eller styrmedel?: En kritisk diskursanalys av synen på arbete och arbetslöshet i en mediekontext.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att belysa synen på arbetslöshet som samhällsproblem, genom att studera begreppet ”arbetslinjen”. Studien har tre fokuspunkter: synen på den arbetslöse, värdet av arbete respektive hur staten kan motverka arbetslöshet. 

  Studien utgår ifrån en massmedial arena under valrörelsen år 2006 och med ett empiriskt material hämtat från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Studien tar sin grund i ett socialkonstruktionistiskt synsätt och använder sig av metoden kritisk diskursanalys.

  I studien framkommer två bilder av synen på arbetslöshet; antingen är det individens skyldighet att vara anställningsbar eller statens plikt att skapa en arbetsmarkand som anpassas till individen.

  Studien avslutas med en diskussion kring relationen mellan staten och dess medborgare utifrån synen på arbetsmoral samt hur statens åtgärder för att bekämpa arbetslöshet blir legitima. 

 • 48.
  Lindmark, Erika
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olsson Lanneberg, Hanna
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society, Media Production. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "It's just a possession": En studie av konsumistiska tendenser i realityserien The Hills2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ och delvis kvantitativ studie med syftet att analysera konsumistiska tendenser i den amerikanska realityserien The Hills utifrån Zygmunt Baumans teorier om konsumtion och konsumism. Frågeställningen lyder: manifesteras en konsumistisk livsstil i The Hills och i så fall hur? Av de drygt 100 avsnitt som finns av The Hills valde vi 18 stycken, tre avsnitt per säsong, att analysera. Analysmetoden inspireras av bland annat Susanna Hornig Priests bok Doing media research: an introduction om kvalitativ innehållsanalys och vi har sedan använt oss av delar från de olika teoriavsnitten. I vår kvantitativa analys har vi använt oss av en tabell som visar hur många minuter och sekunder per avsnitt som spenderas i en viss miljö. 

  I slutdiskussionen diskuterar vi fritt kring The Hills och hur konsumtion och konsumism yttrar sig i serien. Vårt slutresultat är slutligen att serien egentligen inte skildrar konsumtion men konsumism och förmedlar i sin tur konsumistiska ideal till sina tittare (konsumenter). 

 • 49.
  Katinic, Goran
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Petersson, Dennis
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utvärdering av Riksbankens krisarbete: Teori kontra praktik2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkurs den 15 september 2008 ökade oron på den globala finansiella marknaden. Detta ledde till svårigheter för finansiella aktörer i Sverige att finansiera sin verksamhet eftersom det blev dyrare att ta upp lån internationellt samtidigt som misstänksamheten gentemot andra aktörer pressade upp riskpremierna. Vid denna tidpunkt var inflationsnivån i Sverige den högsta på 15 år vilket fick Riksbanken att höja styrräntan dagarna innan konkursansökan.

  När den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkurs den 15 september 2008 ökade oron på den globala finansiella marknaden. Detta ledde till svårigheter för finansiella aktörer i Sverige att finansiera sin verksamhet eftersom det blev dyrare att ta upp lån internationellt samtidigt som misstänksamheten gentemot andra aktörer pressade upp riskpremierna. Vid denna tidpunkt var inflationsnivån i Sverige den högsta på 15 år vilket fick Riksbanken att höja styrräntan dagarna innan konkursansökan.

  Uppsatsens undersökning har till stor del bestått av en litteraturstudie. Utöver detta har även en intervju genomförts med riksbankschefen Stefan Ingves. Materialet som har använts har främst tagits från Riksbanken.

  Riksbanken vidtog ett flertal åtgärder för att stärka den svenska finansmarknadens motståndskraft. Åtgärderna var under krisens gång en kombination av penningpolitik och finansiella stabiliseringsåtgärder. Utöver räntejusteringar erbjöds bland annat obegränsade lånemöjligheter till Riksbankens motparter, vilket enligt Stefan Ingves även var den viktigaste åtgärden. Detta syftade främst till att sänka den allmänna räntenivån och återskapa förtroendet på den svenska finansiella marknaden. Till följd av Riksbankens åtgärder föll den allmänna räntenivån. Vilka effekter Riksbankens åtgärder hade på inflations och BNP utvecklingen är dock svårt att fastställa då utvecklingen av dessa berodde på flera olika faktorer.

  Riksbankens agerande under finanskrisen stämmer väl överens med vad teorierna förespråkar. Problemet med de penningpolitiska teorierna är att handlingsutrymmet begränsas när styrräntan närmar sig nollgränsen samtidigt som konjunkturnedgången är ihållande. Trots att Riksbanken agerade i enlighet med de penningpolitiska teorierna kan händelseförloppet inte enbart förklaras av dessa. Riksbanken agerande som en Lender of Last Resort är teorienlig förutom att en alldeles för låg straffränta togs ut.

 • 50.
  Nikkinen, Viktoria
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Thörngren, Eva-Lotta
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Kommunikationens betydelse för samspelet mellan identitet och image: En fallstudie av ASM Foods AB2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka kommunikationens betydelse för samspelet mellan identitet och image och hur detta uppfattas av ledning, medarbetare, kunder och agenter.

  Referensram: Vi har i denna studie beskrivit vad identitet är utifrån bland annat Balmer och Greysers (2002) teori om multipla identiteter. Vidare tillämpas teorier kring intern kommunikation och intern marknadsföring för att belysa deras betydelser för den interna bilden. Utöver denna interna bild beskriver vi även vad image är och vilken betydelse den integrerade marknadskommunikationen har för dess uppfattning.

  Empiri: Vår empiri baseras på en semi-strukturerad intervju med en person ur ASMs ledningsgrupp samt enkätstudier med medarbetare, kunder och agenter. Vi har även studerat företagets hemsida.

  Slutsats: Vi kommer fram till att ASMs identitet överensstämmer med ASMs image. Företaget har en väl fungerande extern kommunikation, men uppvisar interna brister i kommunikationen.

1234567 1 - 50 of 29646
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf