liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 30359
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Eklöf, Motzi
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  1: a internationella kongressen om evidensbaserad komplementär medicin2000In: Prosana : egenvård. Vetenskapligt visad., ISSN 1401-3444, no 2, 32-33 p.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Lindström, Stefan B
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Solid Mechanics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Thore, Carl-Johan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Solid Mechanics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  10000 mechanics problems at the press of a button2015In: Proceedings of Svenska Mekanikdagar, Linköping University, 2015, 84- p.Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Problem solving is at the heart of the mechanics curriculum, and developing problem solving skills is an important learning objective in basic and advanced mechanics courses at the undergraduate level. In alignment with this tradition, written examinations are mainly designed to test problem solving capabilities. Despite the fact that students spend most of their mechanics studies solving mechanics problems, an alarming fraction of them fail the written examination. One possible explanation is that a problem solving infrastructure, e.g. answers to problems and opportunities for collaboration with fellow students, is provided during the study period of courses, but missing during the examination.

 • 3.
  Berkesand, Peter
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  115 orsaker att dö. Sjukdomshistoria för hembygdsforskare2000In: Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, ISSN 0345-7982, no 4, 4-7 p.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan urminnes tider har mänskligheten drabbats av farsoter som orsakat lidande och till sist död. De sjukdomar vi idag enkelt botar med penicillin var dödliga för bara drygt ett halvt sekel sedan. Infektionssjukdomar orsakde de flesta dödsfallen. Dödsorsaker var något som måste anges i dödsattesten. År 1860 hade Sverige 115 olika dödsorsaker och 30 år senare fanns det 302. Vi hade inte blivit sjukare utan vetenskapen hade upptäckt att baktierier orsakade många av de vanligaste infektionssjukdomarna.

  Artikeln listar några av de vanligaste sjukdomarna i vårt land under 1700- till 1900-talet och antalet avlidna i de olika farsoterna. Medicinalverkets klassifiaktionssystem behandlas samt källor och statistik.

  Ur dödsorsakerna finns det mycket information att hämta. De visar levnadsförhållandena i ett samhälle och samhällets status som kan mätas i till exempel spädbarnsdödligheten. Ju lägre spädbarnsdödlighet desto bättre välstånd anses landet ha. Genom dödsorsakerna kan man också kartlägga och följa epidemier som grasserat i vårt land. Även lokal sjukdomsspridning som begränsat sig till ett visst eller vissa områden, så kallade endemier, går att följa.

 • 4.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  124 teachers´views of the essence of teaching adults.1993In: ISATT conference: Teacher Thinking and Actions in varied contexts, August 10 - 15, 1993,1993, 1993Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Tolkning av lärares uppfattningar av vad som är särskilt med att undervisa vuxna, tolkat med underlag av relativt öppna intervjuer med 124 lärare i komvux.

 • 5.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  14 bilder / analyserade av Bengt Lärkner1978Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Jülich, Solveig
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekström, AndersLinköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Snickars, Pelle
  1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen2006Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  När börjar mediehistorien? Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier  press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-talets ledande medieindustrier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställningen 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den DVD-skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stockholmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.

 • 7.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  1905: unionsupplösning att glömma eller att stoltsera med?2005In: Goda grannar eller morska motståndare?: Sverige och Norge från 1814 till idag / [ed] Torbjörn Nilsson & Øystein Sørensen, Stockholm: Carlsson , 2005, 1, 216-248 p.Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Unionen melan Sverige och Norge uppstod 1814, trots norska protester. Napoleonkrigen hadee då ritat om Europas karta, också Nordens. För hun dra år sedan upplöstes unionen, trots protester från svenskt håll. Sed an dess har relationerna varit goda, även om spänningar mellan 'brödra folken' uppstod under andra världskriget.I boken behandlar svenska och norska forskare förhållandet mellan länderna de senaste tvåhundra åre n. Hur har samarbetet fungerat på ekonomins, idrottens och politikens områden? Och hur har kungahusen kommit överens? Hur gick det för svens karna som utvandrade till Norge under 1800-talet? Och varför var renbe tet en stridsfråga 1905? Boken tar även upp militära frågor samt förbi ndelserna mellan länderna då Norge var ockuperat av nazityskland 1940- 1945. Till slut diskuteras om unionen och dess upplösning var något vi svenskar borde glömma eller vara stolta över.

 • 8.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  1968 som minnespolitik2012In: Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, ISSN 1903-5705, 1-11 p.Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  1968 är ett mytomspunnet år. Håller man sig till 1900-talet är det få årtal som kan konkurrera med 1968 i fråga om symbolisk laddning och dragningskraft. Denna dragningskraft utövar det även på omkringliggande årtal: i dag står 1968 mer för en epok än ett årtal. När denna epok börjar och slutar är oklart, men att den kulminerade 1968 råder det, så vitt jag kan bedöma, stor enighet om. 1968 betraktas allmänt som kulmen på en våg av ungdomsprotester, kravaller, mobilisering, livsstilsexperiment, en politisk vänstervåg, galna upptåg och framväxten av ett specifikt generationsmedvetande. Det är framför allt som generationsmarkör 1968 har skrivit in sig i historien

 • 9.
  Anshelm, Jonas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  1970: talet2006In: Samhällsforskning 2006.: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. / [ed] Svensk kärnbränslehantering AB, Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB , 2006, 136-157 p.Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna årsbok ges en bild av den forskning som fått stöd inom ramen för SKB:s satsning på samhälls- och beteendevetenskap samt humaniora. Åtta forskargrupper presenterar sina perspektiv och preliminära resultat. Många viktiga frågor behandlas i årsboken: Har attityderna till kärnavfallet förändrats i platsundersökningskommunerna under 2000-talet?

  Hur ser utvecklingen där ut jämfört med landet i övrigt och vad ligger bakom människors olika ställningstaganden? Vilka resurser kan det lokala näringslivet i platsundersökningskommunerna uppskattas ha inför upphandlingsbehoven när slutförvarsprojektet ska genomföras?

  Vilka lokala socioekonomiska och befolkningsmässiga effekter kan man förvänta sig? Hur tillvaratas allmänhetens, experternas och myndigheternas argumentation och ståndpunkter i samrådsprocessen? Hur förhåller sig den nationella strategin och lagstiftningen till EUmedlemskapets regelsystem och till andra internationella överenskommelser? Vilken är bakgrunden till de vägval som gjorts – och inte gjorts – när det gäller hanteringen av kärnavfall och använt kärnbränsle i Sverige? Varför hamnade hanteringen av använt kärnbränsle i den nationella politikens centrum på 1970-talet och vilka var debattens centrala argument?

  Dessa frågeställningar belyses närmare i årsbokens olika kapitel. Bidragen beaktar såväl den dagsaktuella situationen som de processer och överväganden som lett fram till dagens vägval. I boken presenteras först några kapitel som tar upp situationen idag. De båda inledande kapitlen diskuterar attityder till kärnavfallet, i platsundersökningskommunerna och i Sverige i stort, samt ger en bild av hur människor resonerar kring hur hembygd och framti kan komma att påverkas av ett slutförvar under många tusen år. Sedan följer analyser av det lokala näringslivets kapaciteter och den socioekonomiska, respektive befolkningsmässiga betydelsen av att slutförvaret förläggs till Östhammar eller Oskarshamn. Andra aktuella teman som tas upp är hur samrådet har utvecklats lokalt samt hur besluten kring hanteringen av kärnavfallet påverkas av nationell, regional och internationell lagstiftning.

  Attityder, engagemang och vägval påverkas inte enbart av aktuella förhållanden och processer. Historiska händelser och avgöranden styr ofta direkt eller indirekt tankar och handlingar i specifika banor. Det är därför betydelsefullt att också hålla ett öga i backspegeln för att bättre förstå de komplexa sammanhang och utvecklingsprocesser som påverkat dagens och morgondagens beslut. SKB:s samhällsforskningsprogram har därför stött även tillbakablickande forskning. Här presenteras bidrag från två sådana projekt.

  Det första handlar om övervägandena bakom Sveriges och andra länders val av strategier för hantering av använt kärnbränsle och det andra om efterkrigstidens politiska debatt där kapitlet i denna årsbok fokuserar på 1970-talet, då en tidigare strategi kring kärnavfallet kom att ifrågasättas och ändras.

 • 10.
  Sundin, elisabeth
  Internationella Handelshögskolan, Jönköping / Arbetslivsinstitutet, Norrköping.
  1990-talets tekniska och organisatoriska utveckling1999In: Individen och arbetslivet : Perspektiv på det samtida arbetslivet kring sekelskiftet 2000: Slutbetänkande från Arbetslivsdelegationen : SOU 1999:69, Stockholm: Fakta info direkt , 1999, 61-80 p.Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Näringsliv och arbetsliv är inne i en snabb teknisk och organisatorisk utveckling. Framförallt är det den så kallade informationstekniken som ses som ny och som genom sina karaktäristika revolutionerar hela världen och därmed också Sverige. Vad är det som händer och vad kan vi förvänta oss skall hända? I debatten förekommer både utopier och dystopier. I de förstnämnda betonas direktdemokrati, nya sysselsättningsmöjligheter, förbättrade arbetsvillkor, flexibla arbetstider, demokratiska organisationsformer med välinformerade och aktiva anställda, kontinuerlig kompetensutveckling osv. I dystopierna är förutsägelserna ibland de rakt motsatta, ibland betonande en förväntad eller befarad polarisering av medborgare och människor i arbete. Jag skall i den här artikeln koncentrera mig på vad som händer med livet inne i företag och organisationer, dvs. ett klart inomorganisatoriskt perspektiv. Min ambition är att ge en bred bild av svenskt arbetsliv – inte koncentrera mig på de massmediala teknikspetsföretagen – och att exemplifiera vad som i praktiken hänt genom några arbetsplatser. Jag skall också blicka bakåt, det är inte första gången som ny teknik utvecklas och används.

  Den första delen, den tillbakablickande, skall jag framförallt göra genom att relatera den till synes alltid lika livliga debatten om det är tekniken som styr organisationen eller organisationen som styr tekniken.Syftet med den delen är dels att påvisa kontinuiteten både i praktik och teori dels att placera in diskussionen i den organisatoriska kontext där den hör hemma. I den andra delen är ambitionen att vara dagsaktuell ochbeskriva, analysera och diskutera teknik och organisation i dagens svenska arbetsliv.

 • 11.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  1ST BOOKS BY NEW SWEDISH PROSE WRITERS1987In: BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, ISSN 0005-3198, Vol. 56, no 1, 35-40 p.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Lykke, Nina
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  20 spørgsmål til kønsforskeren Nina Lykke2014In: Frit flet: fællesbogen / [ed] Naja Marie Aidt, Line Knutzon, Mette Moestrup, Copenhagen: Gyldendal Litteratur, 2014, 1, 194-205 p.Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Prompted via 20 written questions from the literary authors of the mixed genre text collection, poet, short story writer,  and novelist, Naja Marie Aidt, dramatist Line Knutzon, and poet Mette Moestrup,  Nina Lykke gives a broad account of key ideas and concepts in contemporary feminist thought as a background for the poetic articulation of feminist and anti-racist approaches of the collection.

 • 13.
  Jaarsma, Tiny
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Strömberg, Anna
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Center, Department of Cardiology in Linköping.
  20 Things You Didn't Know About European Cardiac Nurses2014In: Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 0889-4655, E-ISSN 1550-5049, Vol. 29, no 4, 291-292 p.Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Jaarsma, Tiny
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Steinke, Elaine
  Wichita State University, KS, USA .
  20 Things You Didnt Know About Sex and Heart Disease2014In: Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 0889-4655, E-ISSN 1550-5049, Vol. 29, no 3, 207-208 p.Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Wojtowicz, Wit
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Maliszewski, T
  Zerko, J
  20 years of Co-operation between the Universities in Linköping and Gdansk. Anthology of Social and Behavioural Sciences2005Book (Other academic)
 • 16.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  2009 kan bli ett spännande år2008In: SmålandspostenArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Erni, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Smedberg, Kåre
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  2011 års uppdatering av Skuldsaneringslagen (2006:548): En granskning av hur uppdateringen påverkat enskilda näringsidkare och borgenärer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  The Government considered despite the introduction of the 1994 debt rescheduling act (1994:334) that a solution was needed to the problem that individual traders neither could be granted debt relief or corporate restructuring to thus be able to continue operations if they got into financial insolvency. Therefore in 2007 a special investigator was added to investigate and make proposals for debt relief for individual traders. This study was the basis for the Government bill that the Parliament in October 2010 decided upon.

  The main issue

  What impact has the new debt rescheduling act meant for traders as well as creditors?

  Purpose

  Our purpose of the bachelor thesis is to explore if the new debt rescheduling act (2006:548) has achieved the expected goals, the study will also investigate if the new debt rescheduling act has resulted in any other effects.

  Method

  The study's purpose is answered by a personal interview and several questionnaires that have been collected for the empirical material. The processing of the empirical material was made by a qualitative method. Referrals and propositions have also been used to help answer the bachelor thesis purpose, when the reference frame and the conclusion were set against each other.

  Conclusion

  The actual impact of the new debt rescheduling act (2006:548) is that individual traders can get debt relief if the insolvency was because the trader could not work for a long period of time and therefore ended up in financial trouble. In an insolvency situation the age of the debts are not considered in the same way as before, which meant that a debtor can apply for debt relief in an earlier stage. That this would contribute to deterioration in payment behavior and elevated interest rates appears unchanged. At the change of a criterion such as the age of the debt, a clear effect on the number of debt applications can be seen.

 • 18.
  Mancia, Giuseppe
  et al.
  University of Milano Bicocca, Italy .
  Fagard, Robert
  University of Gdansk, Poland .
  Narkiewicz, Krzysztof
  University of Gdansk, Poland .
  Redon, Josep
  University of Valencia, Spain .
  Zanchetti, Alberto
  University of Milan, Italy .
  Boehm, Michael
  University of Saarlandes Kliniken, Germany .
  Christiaens, Thierry
  University of Ghent, Belgium .
  Cifkova, Renata
  Charles University of Prague, Czech Republic .
  De Backer, Guy
  University Hospital, Belgium .
  Dominiczak, Anna
  University of Glasgow, Scotland .
  Galderisi, Maurizio
  Federico II University Hospital, Italy .
  Grobbee, Diederick E.
  University of Medical Centre Utrecht, Netherlands .
  Jaarsma, Tiny
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kirchhof, Paulus
  University of Birmingham, England .
  Kjeldsen, Sverre E.
  University of Oslo, Norway .
  Laurent, Stephane
  Hop Europeen Georges Pompidou, France .
  Manolis, Athanasios J.
  Asklepe Gen Hospital, Greece .
  Nilsson, Peter M.
  Lund University, Sweden .
  Ruilope, Luis Miguel
  Hospital 12 Octubre, Spain .
  Schmieder, Roland E.
  University Hospital, Germany .
  Sirnes, Per Anton
  Ostlandske Hjertesenter, Norway .
  Sleight, Peter
  John Radcliffe Hospital, England .
  Viigimaa, Margus
  Tallinn University of Technology, Estonia .
  Waeber, Bernard
  CHU Vaudois, Switzerland .
  Zannad, Faiez
  University of Lorraine, France .
  2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension2013In: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 34, no 28, -+ p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  n/a

 • 19.
  Mancia, Giuseppe
  et al.
  University of Milano Bicocca, Italy .
  Fagard, Robert
  KU Leuven University, Belgium .
  Narkiewicz, Krzysztof
  Medical University of Gdansk, Poland .
  Redon, Josep
  University of Valencia, Spain .
  Zanchetti, Alberto
  University of Milan, Italy .
  Boehm, Michael
  University of Klinikum Saarlandes, Germany .
  Christiaens, Thierry
  University of Ghent, Belgium .
  Cifkova, Renata
  Charles University of Prague, Czech Republic .
  De Backer, Guy
  University Hospital, Belgium .
  Dominiczak, Anna
  University of Glasgow, Scotland .
  Galderisi, Maurizio
  Federico II University Hospital, Italy .
  Grobbee, Diederick E.
  University of Medical Centre Utrecht, Netherlands .
  Jaarsma, Tiny
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kirchhof, Paulus
  University of Birmingham, England .
  Kjeldsen, Sverre E.
  University of Oslo, Norway .
  Laurent, Stephane
  Hop Europeen Georges Pompidou, France .
  Manolis, Athanasios J.
  Asklepeion Gen Hospital, Greece .
  Nilsson, Peter M.
  Lund University, Sweden .
  Ruilope, Luis Miguel
  Hospital 12 Octubre, Spain .
  Schmieder, Roland E.
  University Hospital, Germany .
  Sirnes, Per Anton
  Ostlandske Hjertesenter, Norway .
  Sleight, Peter
  John Radcliffe Hospital, England .
  Viigimaa, Margus
  Tallinn University of Technology, Estonia .
  Waeber, Bernard
  CHU Vaudois, Switzerland .
  Zannad, Faiez
  Centre Invest Clin 9501, France .
  2013 ESH/ESC Guidelines for themanagement of arterial hypertension The Task Force for the management ofarterial hypertension of the European Society ofHypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC)2013In: Journal of Hypertension, ISSN 0263-6352, E-ISSN 1473-5598, Vol. 31, no 7, 1281-1357 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  n/a

 • 20.
  Mancia, Giuseppe
  et al.
  University of Milano Bicocca, Italy IRCSS, Italy .
  Fagard, Robert
  KU Leuven University, Belgium .
  Narkiewicz, Krzysztof
  Medical University of Gdansk, Poland .
  Redon, Josep
  University of Valencia INCLIVA Research Institute, Spain CIBERobn, Spain .
  Zanchetti, Alberto
  University of Milan, Italy .
  Boehm, Michael
  University of Klinikum Saarlandes, Germany .
  Christiaens, Thierry
  University of Ghent, Belgium .
  Cifkova, Renata
  Charles University of Medical School I, Czech Republic Thomayer Hospital, Czech Republic .
  De Backer, Guy
  University Hospital, Belgium .
  Dominiczak, Anna
  University of Glasgow, Scotland .
  Galderisi, Maurizio
  University of Naples Federico II, Italy .
  Grobbee, Diederick E.
  University of Medical Centre Utrecht, Netherlands .
  Jaarsma, Tiny
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kirchhof, Paulus
  University of Birmingham, England SWBH NHS Trust, England University of Munster, Germany .
  Kjeldsen, Sverre E.
  University of Oslo, Norway .
  Laurent, Stephane
  Hop Europeen Georges Pompidou, France Hop Europeen Georges Pompidou, France .
  Manolis, Athanasios J.
  Asklepe Gen Hospital, Greece .
  Nilsson, Peter M.
  Lund University, Sweden .
  Miguel Ruilope, Luis
  Hospital 12 Octubre, Spain .
  Schmieder, Roland E.
  University Hospital, Germany .
  Sirnes, Per Anton
  Ostlandske Hjertesenter, Norway .
  Sleight, Peter
  John Radcliffe Hospital, England .
  Viigimaa, Margus
  Tallinn University of Technology, Estonia .
  Waeber, Bernard
  CHU Vaudois, Switzerland .
  Zannad, Faiez
  INSERM, France University of Lorraine, France CHU, France .
  2013 ESH/ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension2014In: Blood Pressure, ISSN 0803-7051, Vol. 23, no 1, 3-16 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  n/a

 • 21.
  Mancia, Giuseppe
  et al.
  University of Milano Bicocca, Italy .
  Fagard, Robert
  KU Leuven University, Belgium .
  Narkiewicz, Krzysztof
  Medical University of Gdansk, Poland .
  Redon, Josep
  University of Valencia, Spain .
  Zanchetti, Alberto
  University of Milan, Italy .
  Boehm, Michael
  University of Saarlandes Kliniken, Germany .
  Christiaens, Thierry
  University of Ghent, Belgium .
  Cifkova, Renata
  Charles University of Prague, Czech Republic .
  De Backer, Guy
  University Hospital, Belgium .
  Dominiczak, Anna
  University of Glasgow, Scotland .
  Galderisi, Maurizio
  Federico II University Hospital, Italy .
  Grobbee, Diederick E.
  University of Medical Centre Utrecht, Netherlands .
  Jaarsma, Tiny
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kirchof, Paulus
  University of Birmingham, England .
  Kjeldsen, Sverre E.
  University of Oslo, Norway .
  Laurent, Stephane
  Hop Europeen Georges Pompidou, France .
  Manolis, Athanasios J.
  Asklepe Gen Hospital, Greece .
  Nilsson, Peter M.
  Lund University, Sweden .
  Ruilope, Luis Miguel
  Hospital 12 Octubre, Spain .
  Schmieder, Roland E.
  University Hospital, Germany .
  Sirnes, Per Anton
  Ostlandske Hjertesenter, Norway .
  Sleight, Peter
  John Radcliffe Hospital, England .
  Viigimaa, Margus
  Tallinn University of Technology, Estonia .
  Waeber, Bernard
  CHU Vaudois, Switzerland .
  Zannad, Faiez
  University of Lorraine, France .
  2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC)2013In: Journal of Hypertension, ISSN 0263-6352, E-ISSN 1473-5598, Vol. 31, no 10, 1925-1938 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  n/a

 • 22.
  Horner, Patrick J
  et al.
  School of Social and Community Medicine, University of Bristol, UK.
  Karla, Blee
  Bristol Sexual Health Centre, University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust, UK.
  Falk, Lars
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in West Östergötland, Research & Development Unit in Local Health Care.
  van der Meijden, W
  Department of Dermatology, New Cross Hospital, UK..
  Moi, H.
  Olafia Clinic, Oslo University Hospital, Institute of Medicine, University of Oslo, Norway.
  2016 European Guideline on the management of non-gonococcal urethritis2016In: International Journal of STD and AIDS (London), ISSN 0956-4624, E-ISSN 1758-1052, Vol. 27, no 11, 928-937 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present the updated International Union against Sexually Transmitted Infections guideline for the management of non-gonococcal urethritis in men. This guideline recommends confirmation of urethritis in symptomatic men before starting treatment. It does not recommend testing asymptomatic men for the presence of urethritis. All men with urethritis should be tested for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae and ideally M. genitalium using a NAAT as this is highly likely to improve clinical outcomes. If a NAAT is positive for gonorrhoea, a culture should be performed before treatment. In view of the increasing evidence that azithromycin 1 g may result in the development of antimicrobial resistance in Mycoplasma genitalium azithromycin 1 g is no longer recommended as first line therapy, which should be doxycycline 100 mg bd for 7 days. If azithromycin is to be prescribed an extended of 500 mg, then 250 mg daily for 4 days is to be preferred over 1 g stat. In men with persistent NGU, M. genitalium NAAT testing is recommended if not previously undertaken, as is Trichomonas vaginalis NAAT testing in populations where T. vaginalis is detectable in >2% of symptomatic women.

 • 23.
  Sundin, Elisabeth
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holmquist, Carin
  Handelshögskolan i Stockholm.
  25 år med kvinnors företagande: från osynligt till drivkraft för tillväxt2015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Insatser för att främja kvinnors företagande har genomförts under ett kvarts sekel i Sverige. Är 25 år en kort eller lång tid när det handlar om att förändra attityder och föreställningar om företag och företagare? Vilka förändringar har skett i arbetet med att främja företagande sedan 1990-talet? Vilka myter om kvinnors företagande fanns då och vilka myter finns nu? Och vad behöver hända framöver för att kvinnor och män på sikt ska kunna starta, leda, driva och utveckla företag på lika villkor? Vilka krav ställer det på företagsfrämjandet, politiken och forskningen?

  Är du intresserad av företagande och företagsfrämjande ska du läsa denna bok, skriven av professorerna Carin Holmquist och Elisabeth Sundin, pionjärer inom forskningen om kvinnors företagande och entreprenörskap.

 • 24.
  Bergnéhr, Disa
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  25 års medlevarskap – perspektiv på behandling2000In: Miljöterapi – Igår, Idag och Imorgon / [ed] Hagqvist, Anders & Widinghoff, Björn, Lund: Studentlitteratur , 2000, 1, 151-172 p.Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Drygt femtio år har förlupit sedan "Miljöterapi" först dök upp som en trend inom den psykiatriska vården. Nästan trettio år har gått sedan det blev ett hedersbegrepp inom missbrukar- och ungdomsvården. Finns då något kvar att säga? Begreppet används också idag.

  Vad står det för? Och hur ser det psykosociala arbete ut i praktisk utövning, som kallas "Miljöterapi"? Är miljöterapi en metod, en behandlingsideologi, ett förhållningssätt eller en organisationsform? Eller rentav alltihop samtidigt? Varifrån hämtar miljöterapin sina förklaringsmodeller och metodteorier? Boken är avsedd som diskussionsunderlag vid vidareutbildning för behandlingspersonal, men också som grundlitteratur för högskolor och folkhögskolor.

  Samtidigt vill bokens författare bidra till att få mer fart på den kunskapsutvecklande debatten om god och effektiv behandling. De bjuder in läsaren till ett fortsatt samtal utifrån miljöterapins historia, tillämpning idag och tänkbara utvecklingsmöjligheter

 • 25.
  Inganäs, Olle
  et al.
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biomolecular and Organic Electronics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Admassie, Shimelis
  University of Addis Ababa, Ethiopia .
  25th Anniversary Article: Organic Photovoltaic Modules and Biopolymer Supercapacitors for Supply of Renewable Electricity: A Perspective from Africa2014In: Advanced Materials, ISSN 0935-9648, E-ISSN 1521-4095, Vol. 26, no 6, 830-847 p.Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The role of materials in civilization is well demonstrated over the centuries and millennia, as materials have come to serve as the classifier of stages of civilization. With the advent of materials science, this relation has become even more pronounced. The pivotal role of advanced materials in industrial economies has not yet been matched by the influence of advanced materials during the transition from agricultural to modern societies. The role of advanced materials in poverty eradication can be very large, in particular if new trajectories of social and economic development become possible. This is the topic of this essay, different in format from the traditional scientific review, as we try to encompass not only two infant technologies of solar energy conversion and storage by means of organic materials, but also the social conditions for introduction of the technologies. The development of organic-based photovoltaic energy conversion has been rapid, and promises to deliver new alternatives to well-established silicon photovoltaics. Our recent development of organic biopolymer composite electrodes opens avenues towards the use of renewable materials in the construction of wooden batteries or supercapacitors for charge storage. Combining these new elements may give different conditions for introduction of energy technology in areas now lacking electrical grids, but having sufficient solar energy inputs. These areas are found close to the equator, and include some of the poorest regions on earth.

 • 26.
  Johansson, Jens
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  3 kap. 19 § IL - Tioårsregeln: En utvärdering mot bakgrund av neutralitetsprincipen i svensk skattelagstiftning2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att, utifrån ovan ställda problemställning, genomföra en utvärdering av Sveriges beskattningsrätt i enlighet med 3 kap. 19 § IL, sett i ljuset av neutralitetsprincipen i svensk skatterätt. Uppsatsen syftar även till att problematisera lagregeln ur ett vidare perspektiv och ge ökad kunskap och förståelse för lagregelns existens och tillämpning, bland annat i förhållande till de svenska skatteavtalen.

 • 27.
  Schenkel, Pontus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Sundin, Karin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  36 § avtalslagen – till konsumentens värn?: Högsta domstolens domskäls förenlighet med syftet enligt prop. 1975/76: 812015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Provision 36 of the Swedish Contract Act (SFS 1915:218) was introduced in 1976 in order to ensure legal protection for consumers in their relation to traders. The requisit ”unreasonably” however, on the one hand, is claimed to be too imprecise to be percceived to be legally secure for contractors. On the other hand, there is the perception that the meaning of the general clause is to leave room for a legally freer assessment. The purpose of this essay is to, with the data which can be provided by legislative history and the jurisprudence of the Supreme Court, examine the grounds, which are determined to fulfill the original purpose of the general clause, are satisfactory from a legally certain aspect. In the legislative history, we can see that the inquiry established that, the introduction of a general clause in the Swedish Contract Act, would be a valuable addition from a legally secure and predictable perspective. Then the inquiry deemed that an adjustment of unfair terms would be preferable, in case contracts shall be regulated using the general clause. Whether a term can be considered unfair, the inquirys opinion was that, the content of the agreement, the circumstances that existed when the contract was agreed, later occured conditions and the circumstances in general, had to be taken in account. The majority of the respondents concurred in the inquriys opinion about the reading of the general clause. However, according to the respondents assessments, the word ”unreasonably”, was preferable to the word ”unfair”. The rapporteur and the Council on Legislation considered the inquiry having reported to vaguely on the reading of the general clause, but they agreed with the respondents that the word ”unreasonably” was to prefer instead of ”unfair”. From the court cases, which are presented for in the essay, it is possible to determine that the most prominent grounds established by the Supreme Court, is predictability, the inferior position of the consumer and the clarity of contractual terms. In a predominantly number of court cases we believe the Supreme Court´s verdicts to be consistent with the purpose which permeated the legislative history. A few verdicts, however, are ambiguous, since we believe that the Supreme Court's reasoning, in the assessment of certain contractual terms of clarity, is inconsistent. We have found that the consequence of this is that there are far too high demands on the consumer, to the extent that it is required by him, to have firsthand knowledge of current legislation. Another problem with provision 36 of the Swedish Contract Act, seems to be that its enforcement in some cases leads to conflict with legal principles, for instance, the principle of predictability and the within contract law established principle, "pacta sunt servanda".

 • 28.
  Östlund, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Kalmar.
  Dahlbäck, Nils
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, NLPLAB - Natural Language Processing Laboratory. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Petersson, Göran Ingemar
  Linnaeus University, Kalmar.
  3D Visualization as a Communicative Aid in Pharmaceutical Advice-Giving over Distance2011In: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, Vol. 13, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Medication misuse results in considerable problems for both patient and society. It is a complex problem with many contributing factors, including timely access to product information. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanObjective: To investigate the value of 3-dimensional (3D) visualization paired with video conferencing as a tool for pharmaceutical advice over distance in terms of accessibility and ease of use for the advice seeker. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanMethods: We created a Web-based communication service called AssistancePlus that allows an advisor to demonstrate the physical handling of a complex pharmaceutical product to an advice seeker with the aid of 3D visualization and audio/video conferencing. AssistancePlus was tested in 2 separate user studies performed in a usability lab, under realistic settings and emulating a real usage situation. In the first study, 10 pharmacy students were assisted by 2 advisors from the Swedish National Co-operation of Pharmacies call centre on the use of an asthma inhaler. The student-advisor interview sessions were filmed on video to qualitatively explore their experience of giving and receiving advice with the aid of 3D visualization. In the second study, 3 advisors from the same call centre instructed 23 participants recruited from the general public on the use of 2 products: (1) an insulin injection pen, and (2) a growth hormone injection syringe. First, participants received advice on one product in an audio-recorded telephone call and for the other product in a video-recorded AssistancePlus session (product order balanced). In conjunction with the AssistancePlus session, participants answered a questionnaire regarding accessibility, perceived expressiveness, and general usefulness of 3D visualization for advice-giving over distance compared with the telephone and were given a short interview focusing on their experience of the 3D features. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanResults: In both studies, participants found the AssistancePlus service helpful in providing clear and exact instructions. In the second study, directly comparing AssistancePlus and the telephone, AssistancePlus was judged positively for ease of communication (P = .001), personal contact (P = .001), explanatory power (P andlt;.001), and efficiency (P andlt;.001). Participants in both studies said that they would welcome this type of service as an alternative to the telephone and to face-to-face interaction when a physical meeting is not possible or not convenient. However, although AssistancePlus was considered as easy to use as the telephone, they would choose AssistancePlus over the telephone only when the complexity of the question demanded the higher level of expressiveness it offers. For simpler questions, a simpler service was preferred. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanConclusions: 3D visualization paired with video conferencing can be useful for advice-giving over distance, specifically for issues that require a higher level of communicative expressiveness than the telephone can offer. 3D-supported advice-giving can increase the range of issues that can be handled over distance and thus improve access to product information.

 • 29.
  Händel, Sofia
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  3G-masters miljöpåverkan: En studie av länsstyrelsens hantering av samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  När rumsligt omvälvande projekt skall genomföras är det ofta konsekvenserna för naturmiljö, kulturmiljö, estetiska miljöaspekter som ger upphov till diskussioner. Uppförandet av telemaster till mobiltelefonsystemet 3G är ett infrastrukturprojekt som kommer att vara visuellt påtagliga på många platser i landskapet. I Sverige uppförs två stycken parallella mastsystem och detta har givit upphov till diskussioner kring projektets påverkan på vår omgivning. Uppsatsen studerar hur miljöpåverkan från ett stort infrastrukturprojekt, uppförandet av telemaster för 3G-systemet, behandlats av länsstyrelsen i samrådsärenden enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken, samt diskuterar kring hur handläggare på länsstyrelsen hanterar och upplever dessa ärenden.

  Studien visar att handläggare på de undersökta länsstyrelserna har begränsat mandat att minska antalet master genom samlokalisering. Önskemålen om att teleoperatörerna ska dela på själva masten är svåra att genomföra eftersom operatörerna inte har samverkansavtal. Laglig rätt att förplikta samlokalisering fanns inte under den studerade perioden. Det är vanskligt att säga om den sammantagna inverkan som masterna sägs ha kunnat begränsas på denna nivå. Det som identifierats som ett problem av aktörer som Boverket och PTS, d.v.s. antalet master, fastlades redan i ett tidigare skede.

  Samråden är inriktade på att undvika ur naturmiljösynpunkt olämpliga mastplaceringar. Dock utgör den fastslagna utbyggnaden av nätet och kravet på geografisk täckning att det kan uttryckas som att det för länsstyrelsen är inte en fråga om i fall masterna ska uppföras, utan om var. Lokaliseringen av masterna blir ett samspel mellan var operatörerna föredrar att placera master samt var det är lämpligt ut naturmiljösynpunkt. Den på nationell nivå fastlagda geografiska täckningskravet gör att bedömningen av masters påverkan på vissa landskap, där intrycket i landskapsbilden blir stort, upplevs svår av de intervjuade handläggarna. Bedömning av masters påverkan på just landskapsbilden kan upplevas som subjektiv.

  Det stora antalet anmälningar om samråd har resulterat i få förelägganden och förbud. MKB har endast använts i ett litet antal fall. Samråden synes mycket inriktade på att hitta alternativa lösningar innan förbud utfärdas. Landskapsbilden är den enskilda motivering till förbud som förekommer flest gånger.

 • 30.
  Clark, Charlotte
  et al.
  Queen Mary University of London, UK.
  Sörqvist, Patrik
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Disability Research. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  3 year update on research on effects of noise on health and behaviour2010Conference paper (Refereed)
 • 31.
  Hau, Stephan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  40 Jahre experimentelle Traumforschung - Abkehr von der Psychoanalyse?1999In: Luzifer-Amor, ISSN 0933-3347, no 24, 112-153 p.Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Backman, Stina
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lundberg, Anna
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  40+ äntligen tid för lite spinning! En pilotstudie om vardagsmotionsvanor bland svenska kvinnor i medelåldern2013In: On the Move: ACSIS conference 11–13 June Norrköping, Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping, Sverige 2013 / [ed] Johanna Dahlin och Tove Andersson, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2013, 9-14 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här presentationen bygger på en pilotstudie om medelålders kvinnor och idrott genomförd under våren 2013. Studien är utformad mot bakgrund av statistiska centralbyråns, SCBs material samlat inom ramen för ULF, undersökningar av levnadsförhållanden. Databasen ULF innehåller statistisk information om hur levnadsförhållanden i Sverige ser ut bland olika grupper. Områden som behandlas i är bland annat boende, ekonomi, hälsa, fritid, sociala relationer, sysselsättning och trygghet. Uppgifterna som publiceras i samlas in genom telefonintervjuer med ett urval av Sveriges befolkning över 16 år.

 • 33.
  Sundberg, Carina
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Al-Soud, Waleed A.
  University of Copenhagen, Denmark .
  Larsson, Madeleine
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Alm, Erik
  SMI, Sweden .
  Shakeri Yekta, Sepehr
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, Bo
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sorensen, Soren J.
  University of Copenhagen, Denmark .
  Karlsson, Anna
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  454 pyrosequencing analyses of bacterial and archaeal richness in 21 full-scale biogas digesters2013In: FEMS Microbiology Ecology, ISSN 0168-6496, E-ISSN 1574-6941, Vol. 85, no 3, 612-626 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The microbial community of 21 full-scale biogas reactors was examined using 454 pyrosequencing of 16S rRNA gene sequences. These reactors included seven (six mesophilic and one thermophilic) digesting sewage sludge (SS) and 14 (ten mesophilic and four thermophilic) codigesting (CD) various combinations of wastes from slaughterhouses, restaurants, households, etc. The pyrosequencing generated more than 160 000 sequences representing 11 phyla, 23 classes, and 95 genera of Bacteria and Archaea. The bacterial community was always both more abundant and more diverse than the archaeal community. At the phylum level, the foremost populations in the SS reactors included Actinobacteria, Proteobacteria, Chloroflexi, Spirochetes, and Euryarchaeota, while Firmicutes was the most prevalent in the CD reactors. The main bacterial class in all reactors was Clostridia. Acetoclastic methanogens were detected in the SS, but not in the CD reactors. Their absence suggests that methane formation from acetate takes place mainly via syntrophic acetate oxidation in the CD reactors. A principal component analysis of the communities at genus level revealed three clusters: SS reactors, mesophilic CD reactors (including one thermophilic CD and one SS), and thermophilic CD reactors. Thus, the microbial composition was mainly governed by the substrate differences and the process temperature.

 • 34.
  Åsberg, Cecilia
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  5 frågor med… Cecilia Åsberg2011In: Rum och rörelse: vänbok till Forum för genusvetenskap och jämställdhet / [ed] Stina Backman, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2011, 1, 29-32 p.Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I akademin är det vanligt att man högtidlighåller och firar framstående och seniora professorer som fyller jämt genom att författa en vänbok. Jag har i min egen bokhylla flera sådana volymer och de har alla det gemensamt att kollegor eller andra som står jubilaren nära har författat ett kapitel eller avsnitt. Temat för boken brukar vara ett särskilt vetenskapligt fält, en fråga eller en metod som ligger födelsedagsbarnet varmt om hjärtat. På så sätt visar man professorn sin uppskattning och tecknar i viss mån hans eller hennes vetenskapliga värv. Det du nu håller i din hand är just en sådan vänbok men av ett litet annat slag. Jubilaren i det här fallet är nämligen inte en person, inte någon framstående forskare och professor. Jubilaren som tillägnas denna bok är en mycket speciell organisation i det akademiska landskapet och heter Forum för genusvetenskap och jämställdhet. Anledningen till att vi författat denna vänbok är att Forum som inrättning vid Linköpings universitetfyllt 25 år och vi vill på detta sätt hylla vår vän!

 • 35.
  Hansson, Marcus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy.
  § 500 California Corporations Code: en alternativ lösning till borgenärsskyddet vid värdeöverföringar?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar borgenärsskyddet vid värdeöverföringar. Det primära målet för begränsningar vid värdeöverföringar är att skydda borgenärer. Borgenärsskyddet i svensk rätt återfinns i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen i form av beloppsspärren, som benämns som principen om skyddet för det bundna kapitalet, och försiktighetsregeln. De lege lata ger inte lagregeln något nämnvärt skydd för bolagets borgenärer. Framförallt kritiseras kravet på att aktiekapitalet inte fyller den funktion som lagstiftaren åsyftat. Behovet av en mer modern lösning kring borgenärsskyddet vid värdeöverföring bör således ses över. Vid studier av andra rättskällor finns flertalet lösningar i ett försök att på ett mer reellt sätt uppnå det primära syftet. En lösning som framförts i kalifornisk rätt är § 500 California Corporations Code, där lagstiftaren utformat två alternativa tester. En värdeöverföring får endast genomföras om aktiebolaget disponerar över behållna vinstmedel (retained earnings) eller, om bolaget inte disponerar över behållna vinstmedel, bolaget skall disponera över tillgångar som minst motsvarar en och en fjärdedel (1,25) av bolagets totala skulder samtidigt som omsättningstillgångarna minst skall motsvara dess kortfristiga skulder. Bolaget måste även efter värdeöverföringen vara solvent, jfr. § 501 California Corporations Code. Denna reglering är en strängare reglering än § 6.40 MBCA, en modellakt utarbetad i USA. Den kaliforniska modellens förtjänster ligger i att den i förväg kan förutse om en värdeöverföring är lovlig eller olovlig, samtidigt som den är mer flexibel ifråga om bolagets storlek eller branschtillhörighet. Bristerna med § 500 California Corporations Code har sin grund i att aktiebolag tätt inpå en konkurs kan disponera över behållna vinstmedel, samtidigt som modellen är relativt dålig på att förutspå om ett bolag efter en värdeöverföring skulle riskera att vara på obestånd. Jag har istället valt att kombinera § 500 Cal. Corp. Code (b) med den svenska försiktighetsregeln och ett explicit solvenskrav. Genom denna kombination skulle denna lösning vara väl applicerbar i svensk rätt och ett starkt alternativ till att ersätta den nu gällande regleringen i 17 kap. 3 § ABL.

 • 36.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Institute, Sweden.
  Topooco, Naira
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Havik, Odd
  University of Bergen, Norway; Haukeland Hospital, Norway.
  Nordgreen, Tine
  University of Bergen, Norway; Haukeland Hospital, Norway.
  6 Internet-supported versus face-to-face cognitive behavior therapy for depression2016In: Expert Review of Neurotherapeutics, ISSN 1473-7175, E-ISSN 1744-8360, Vol. 16, no 1, 55-60 p.Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Major depression and depressive symptoms are highly prevalent and there is a need for different forms of psychological treatments that can be delivered from a distance at a low cost. In the present review the authors contrast face-to-face and Internet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) for depression. A total of five studies are reviewed in which guided ICBT was directly compared against face-to-face CBT. Meta-analytic summary statistics were calculated for the five studies involving a total of 429 participants. The average effect size difference was Hedges g=0.12 (95% CI: -0.06-0.30) in the direction of favoring guided ICBT. The small difference in effect has no implication for clinical practice. The overall empirical status of clinician-guided ICBT for depression is commented on and future challenges are highlighted. Among these are developing treatments for patients with more severe and long-standing depression and for children, adolescents and the elderly. Also, there is a need to investigate mechanisms of change.

 • 37.
  Hau, Stephan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  6 papers on "psychodynamic treatment techique".2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Broström, Anders
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Nursing Science.
  Johansson, Peter
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Cardiology . Östergötlands Läns Landsting, Heart Centre, Department of Cardiology.
  Albers, Jan
  City Hospital Ryhov.
  Wiberg, Jan
  City Hospital Ryhov.
  Svanborg, Eva
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Clinical Neurophysiology . Östergötlands Läns Landsting, Reconstruction Centre, Department of Neurophysiology UHL.
  Fridlund, Bengt
  Vaxjö University.
  6-month CPAP-treatment in a young male patient with severe obstructive sleep apnoea syndrome - A case study from the couples perspective2008In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, Vol. 7, no 2, 103-112 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) is independently associated with an increased risk for hypertension and cardiovascular disease. Continuous positive airway pressure (CPAP) can reduce mortality and morbidity, but low compliance rates are seen. Aim: To explore and describe the experiences of CPAP-treatment in a young male patient with severe OSAS during a 6-month period from the couples perspective.

  Methods and the case: A single case study with a phenomenographic approach was employed. Diagnostic procedures of OSAS and initiation of treatment with Auto-CPAP, humidifier and a nasal mask were performed during 4 visits. Conceptions were collected at 4 different occasions during the 6-month period (before, and 2 weeks, 3 months, and 6 months after treatment initiation) by means of interviews with a 33-year old male patient and his female partner.

  Findings: Totally 17 different structural aspects were found to fluctuate during the 6-month period in relation to; influence of stressors, social reactions and adaptation to increase compliance.

  Conclusion: An increased knowledge about the influence of stressors, the social reactions, and the adaptation can help healthcare personnel to identify and better understand concerns of other patients and spouses during different time phases of the initial 6-month period of CPAP-treatment.

 • 39.
  Heimann, Mikael
  et al.
  University of Bergen, Norway.
  Nilheim, Katarina
  Göteborg University, Sweden.
  6-month-olds and delayed actions: An early sign of an early explicit memory?2004In: Cogniţie, Creier, Comportament/Cognition, Brain, Behavior, ISSN 1224-8398, Vol. VIII, no 3-4, 249-254 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1996 Barr, Dowden and Hayne reported that 6 month old infants imitate new actions with objects after a substantial delay. This is a finding in need of independent replications and the study reported here presents one such attempt. Forty-five 6 months old Swedish infants (22 girls) participated in the study. They were randomly assigned to either an experimental (n=30) or acontrol condition (n=15). The procedure replicates the method used by Barret al. with one exception: The imposed delay was 10 minutes instead of 24 hours. Overall it was found that the children in the imitation group displayed significantly more target acts than the children in the control group and it is concluded that infants are capable of using deferred imitation as means for learning new actions already at 6 months.

 • 40.
  Englund, Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  7 § Skuldebrevslagen och moderna betalningsmetoder2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lag (1936:81) om skuldebrev är en av få lagar som reglerar betalning. Skuldebrevslagen stiftades på 1930-talet, när de flesta betalningar gjordes med hjälp av sedlar och mynt. Idag sker emellertid betalningar ofta genom moderna betalningsmetoder såsom girering, konto- och kreditkortbetalning och e- betalning. 7 § Skuldebrevslagen reglerar betalningar av skulder ställda i en utländsk valuta, och paragrafen ger gäldenären en rätt att, istället för den avtalade valutan, betala i en gångbar valuta på betalningsorten. I uppsatsen utreds vilken funktion som 7 § Skuldebrevslagen kan och bör fylla när betalning görs via en modern betalningsmetod. Ändamålet med 7 § Skuldebrevslagen skall analyseras mot bakgrund av 1930-talets ekonomiska verklighet och utifrån denna analys skall vidare undersökas vilken funktion paragrafen fyller i dagens samhälle. Moderna betalningsmetoder omfattas av paragrafens tillämpningsområde eftersom dessa till stor del har samma funktion som traditionella former för betalning. En modifiering av 7 § Skuldebrevslagen skulle dock, enligt författarens mening, vara eftersträvansvärd eftersom den riskfördelning som paragrafen innebär till viss del blir oklar och kan medföra tillämpningsproblem när betalning görs via moderna betalningsmetoder.

 • 41.
  Biricik, Alp
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  7. Ok – Militarizm: Vatandaşlık, borçluluk ve çürükleştirmek üzerine [Militarism – the 7th arrow: On citizenship, indebtedness, rotting]2013In: Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler [Manly Nation, Solider Nation: Militarism, Nationalism, Men and Masculinities in Turkey] / [ed] Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Istanbul: İletişim , 2013, 1, 369-392 p.Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Hau, Stephan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  7 papers on developmental psycholoigy and psychodynamic treatment techniques2006Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Hau, Stephan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  7 papers on "psychoanalysis today", "psychoanalytic treatment", "diagnosis", "working with dreams", and on "transference"2005Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Hau, Stephan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  7 papers on psychodynamic treatment technique2006Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Hau, Stephan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  7 papers on "the dream discourse today", "psychoanalysis of defence", "depression", and on "research problems in psychotherapy research".2004Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Godhe, Michael
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  70-talets språkbruk återanvänds i kommersens namn2000In: NT-ÖD, no 29/11Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om posten.se-reklam och Lukas Moodyssons film Tillsammans

 • 47.
  Godhe, Michael
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  728 sidor melodram: Recension av Elisabeth George, Minnets labyrint2001In: Sundsvalls Tidning, no 13 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 48.
  Choudhary, Preetam
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Routh, Joyanto
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Chakrapani, Govind J.
  Indian Institute Technology, India.
  A 100-year record of changes in organic matter characteristics and productivity in Lake Bhimtal in the Kumaon Himalaya, NW India2013In: Journal of Paleolimnology, ISSN 0921-2728, E-ISSN 1573-0417, Vol. 49, no 2, 129-143 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sediment variables total organic carbon (TOC), total nitrogen (TN), total sulfur (TS), as well as their accumulation rates and atomic ratios (C/N and C/S), were studied along with stable isotopes (δ13C, δ15N, and δ34S), and specific biomarkers (n-alkanes and pigments) in a 35-cm-long sediment core from Lake Bhimtal, NW India. The average sedimentation rate is 3.6 mm year−1, and the core represents a provisional record of ~100 years of sedimentation history. Bulk elemental records and their ratios indicate that sediment organic matter (OM) is derived primarily from algae. In-lake productivity increased sharply over the last two decades, consistent with paleoproductivity reconstructions from other lakes in the area. An up-core decrease in δ13C values, despite other evidence for an increase in lake productivity, implies that multiple biogeochemical processes (e.g. external input of sewage or uptake of isotopically depleted CO2 as a result of fossil fuel burning) influence the C isotope record in the lake. The δ15N values (−0.2 to −3.9 ‰) reflect the presence of N-fixing cyanobacteria, and an increase in lake productivity. The δ34S profile shows enrichment of up to 5.6 ‰, and suggests that sulfate reduction occurred in these anoxic sediments. Increases in total n-alkane concentrations and their specific ratios, such as the Carbon Preference Index (CPI) and Terrestrial Aquatic Ratio (TAR), imply in-lake algal production. Likewise, pigments indicate an up-core increase in total concentration and dominance of cyanobacteria over other phytoplankton. Geochemical trends indicate a recent increase in the lake’s trophic state as a result of human-induced changes in the catchment. The study highlights the vulnerability of mountain lakes in the Himalayan region to both natural and anthropogenic processes, and the difficulties associated with reversing trophic state and ecological changes.

 • 49.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hesser, Hugo
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hummerdal, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bergman Nordgren, Lise
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Carlbring, Per
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Department of Psychology , Umeå University, Umeå, Sweden.
  A 3.5-year follow-up of Internet-delivered cognitive behavior therapy for major depression2013In: Journal of Mental Health, ISSN 0963-8237, E-ISSN 1360-0567, Vol. 22, no 2, 155-164 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundInternet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) for major depression has been tested in several trials, but only with follow-ups up to 1.5 years.

  AimThe aim of this study was to evaluate the outcome of ICBT 3.5 years after treatment completion.Methods

  A total of 88 people with major depression were randomized to either guided self-help or e-mail therapy in the original trial. One-third was initially on a waiting-list. Treatment was provided for eight weeks and in this report long-term follow-up data were collected. Also included were data from post-treatment and six-month follow-up. A total of 58% (51/88) completed the 3.5-year follow-up. Analyses were performed using a random effects repeated measures piecewise growth model to estimate trajectory shape over time and account for missing data.

  ResultsResults showed continued lowered scores on the Beck Depression Inventory (BDI). No differences were found between the treatment conditions. A large proportion of participants (55%) had sought and received additional treatments in the follow-up period. A majority (56.9%) of participants had a BDI score lower than 10 at the 3.5-year follow-up.

  ConclusionsPeople with mild to moderate major depression may benefit from ICBT 3.5-years after treatment completion.

 • 50.
  Hedman, Erik
  et al.
  Karolinska University Hospital.
  Furmark, Tomas
  Uppsala University.
  Carlbring, Per
  Umea University.
  Ljotsson, Brjann
  Karolinska University Hospital.
  Ruck, Christian
  Karolinska University Hospital.
  Lindefors, Nils
  Karolinska University Hospital.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Clinical and Social Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology.
  A 5-Year Follow-up of Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder2011In: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, Vol. 13, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Internet-based cognitive behavior therapy (CBT) has been shown to be a promising method to disseminate cognitive behavior therapy for social anxiety disorder (SAD). Several trials have demonstrated that Internet-based CBT can be effective for SAD in the shorter term. However, the long-term effects of Internet-based CBT for SAD are less well known. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanObjective: Our objective was to investigate the effect of Internet-based CBT for SAD 5 years after completed treatment. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanMethod: We conducted a 5-year follow-up study of 80 persons with SAD who had undergone Internet-based CBT. The assessment comprised a diagnostic interview and self-report questionnaires. The main outcome measure was the Liebowitz Social Anxiety Scale-Self-Report (LSAS-SR). Additional measures of social anxiety were the Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) and the Social Phobia Scale (SPS). Attrition rates were low: 89% (71/80) of the participants completed the diagnostic interview and 80% (64/80) responded to the questionnaires. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanResults: Mixed-effect models analysis showed a significant effect of time on the three social anxiety measures, LSAS-SR, SIAS, and SPS (F(3,98-102) = 16.05 -29.20, P andlt; .001) indicating improvement. From baseline to 5-year follow-up, participants mean scores on the LSAS-SR were reduced from 71.3 (95% confidence interval [CI] 66.1-76.5) to 40.3 (95% CI 35.2 - 45.3). The effect sizes of the LSAS-SR were large (Cohens d range 1.30 - 1.40, 95% CI 0.77 - 1.90). Improvements gained at the 1-year follow-up were sustained 5 years after completed treatment. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanConclusions: Internet-based CBT for SAD is a treatment that can result in large and enduring effects. Trial registration: Clinicaltrials.gov NCT01145690; http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01145690 (Archived by WebCite at http://www.webcitation.org/5ygRxDLfK)

1234567 1 - 50 of 30359
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf