liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 537
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alasuutari, Maarit
  et al.
  Jyväskylä University, Finland.
  Markström, Ann-Marie
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vallberg-Roth, Ann-Christin
  Malmö högskola.
  Assessment and Documentation in Early Childhood Education2014 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Documentation in early childhood education is typically seen as a means to enhance the quality of care and education, and as a way to take account of the child’s view.

  Assessment and Documentation in Early Childhood Education considers the increasing trend towards systematic child documentation especially in early childhood institutions. The authors present ways in which assessment and evaluation is done sometimes explicitly but more often implicitly in these practices, and explore its means, aims, forms, and functions. They also examine the rationalities of child documentation from the perspective of professional practice and professionalism and suggest that documentation and assessment practices can weaken and constrain but also empower and strengthen teachers, children and parents. Topics explored include:

  • Different forms of documentation and assessment
  • Documentation and listening to the children
  • Dilemmas of assessment and documentation
  • Participation by children
  • Involvement of parents

  This timely bookwill be appealing for those studying in the field of early childhood education, teacher education, special education, general education, social work, counselling, psychology, sociology, childhood studies, and family studies.

 • 2.
  Albinsson, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Samuelsson, Joakim
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Simonsson, Maria
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Förskolebarn använder mätning i legoleken2016In: Venue, ISSN 2001-788XArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I legoleken använder förskolebarn mätning på många olika sätt. De växlar mellan olika mätredskap och måttenheter, beroende på kontext och önskat mätresultat. Genom mätningar löser barnen problem i legoleken. Mätresultatet kommuniceras genom att visa, förklara och argumentera med matematiska begrepp.

 • 3.
  Alm, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Colnerud, Gunnel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Teachers' Experiences of Unfair Grading2015In: Educational Assessment, ISSN 1062-7197, E-ISSN 1532-6977, Vol. 20, no 2, p. 132-150Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Grading is often perceived as one of teacher's most difficult tasks. Despite most teachers endeavoring to grade their students as objectively as possible, many students feel that they are subjets to unfair grading. The aim of this study is to describe what it is about a teacher's grading that contributes to the perception of unfairness. This study used the critical incident technique, with 411 practicing teachers in Sweden contributing their own experiences of being assessed in a school context. The main findings from qualitative data analysis indicate that when teachers fail to follow guidelines of the current grading system, use undependable information, allow themselves to be influenced by irrelevant factors, or are ambiguous in their communication, the pupils percived the grading process as unfair. The findings are analyzed and discussed in relation to a theoretical model of teachers' grading, validity and reliability, and three ethical principles.

 • 4.
  Alm, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning and Didactic Science in Education and School (PeDiUS). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Jungert, Tomas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Academic commitment and self-determination among teacher students2011Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Alm, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Jungert, Tomas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Nyantagna lärarstudenters motiv, motivation, självtillit och akademiska engagemang2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det första studieåret vid universitet eller högskola har visat sig utgöra en kritisk period för nya studenter och en stor del av alla avhopp sker under den här perioden. Forskning har visat att hög studiemotivation, självtillit och högt akademiskt engagemang hos studenter predicerar goda studieresultat och motverkar avhopp.

  I den här rapporten redogör vi för en studie av nyantagna lä-rarstudenters motiv för studieval, akademiska självtillit, studiemo-tivation och akademiska engagemang. I rapporten beskrivs även relationerna mellan dessa variabler och deras koppling till kön och lärarkategori. Studieavhopp analyseras i relation till kön, lärarkategori och studenternas initiala motiv för att läsa till lärare. En central teoribildning som forskningsprojektet utgår ifrån är teorin om själv-beslutsamhet (”self-determination theory”). Urvalet utgörs av stu-denter vid Linköpings universitet som avser att studera till grundskol- och gymnasielärare. Data har samlats in med enkäter och bearbetats med deskriptiv och analytisk statistisk.

  Av resultaten framgår att studenterna rapporterar att de i första hand har valt att läsa till lärare till följd av altruistiska och inre skäl, och att de i högre grad motiveras av autonom motivation än kontrollerad motivation i sina studier. De blivande lärarna i grundskolans senare år och gymnasiet (senarelärare) uppvisade en högre akademisk självtillit än de blivande lärarna i grundskolans tidigare år (tidigarelärare). För akademiskt engagemang var resul-tatet det omvända. Medelvärdena för självbeslutsamhet, akademisk självtillit och akademiskt engagemang i studien är dock inte högre än att det finns utrymme för att försöka höja dem för kommande kohorter av lärarstudenter. Andelen avhopp bland lärarstudenterna som ingår i studien ligger på drygt 40%. Andelen avhopp var större för senarelärarna än för tidigarelärarna. Resultaten visar också att altruistiska motiv bakom valet att studera till lärare sammanhänger med en lägre benägenhet till avhopp via akademiskt engagemang som medierande variabel. Avslutningsvis diskuteras pedagogiska implikationer av studien för lärarutbildningen.

 • 6.
  Alsaadi, Sarah
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, The Division of Statistics and Machine Learning.
  Wänström, Linda
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, The Division of Statistics and Machine Learning.
  Sjögren, Björn
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Bjärehed, Marlene
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Collective moral disengagement and school bullying: An initial validation study of the Swedish scale version2016Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Aminoff, Christina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass2017Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskoleklassens verksamhet med fokus på lärares och barns handlingar i samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter. Centrala frågor i studien handlar om vad som händer i mötet mellan läraren och barnen och vilka förutsättningar för barns samtalande och skriftspråkande som skapas i interaktion mellan läraren och barnen i de lärarledda aktiviteterna.

  Metoden har inspiration av etnografisk ansats. Datamaterial består framför allt av delvis deltagande observationer där fältanteckningar skrivits för att dokumentera dessa. I studien ingår tre förskoleklasser från tre olika skolor. Varje förskoleklass har observerats vid sju tillfällen. Datamaterialet har analyserats med hjälp av tematisk analys, begrepp från tidigare forskning samt utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet.

  Av resultat framgår att alla barn till stora delar gör samma övningar under de lärarledda aktiviteterna. Läraren och barnen rör sig i höglästa berättelser på ett såväl intratextuellt som intertextuellt sätt och när de tillsammans arbetar med att skriva så förekommer både ett styrt och ett friare skrivande. Resultat visar även att det förekommer en viss upprepning av ett innehåll som vissa barn har kunskap och erfarenhet av sedan tidigare, exempelvis från förskolan.            

   

 • 8.
  Anderhag, Per
  et al.
  Educ Adm, Sweden.
  Wickman, Per-Olof
  Stockholm University, Sweden.
  Bergqvist, Kerstin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Jakobson, Britt
  Stockholm University, Sweden.
  Hamza, Karim Mikael
  Stockholm University, Sweden.
  Säljö, Roger
  University of Gothenburg, Sweden.
  Why Do Secondary School Students Lose Their Interest in Science? Or Does it Never Emerge? A Possible and Overlooked Explanation2016In: Science Education, ISSN 0036-8326, E-ISSN 1098-237X, Vol. 100, no 5, p. 791-813Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we review research on how students interest in science changes through the primary to secondary school transition. In the literature, the findings generally show that primary students enjoy science but come to lose interest during secondary school. As this claim is based mainly on interview and questionnaire data, that is on secondary reports from students about their interest in science, these results are reexamined through our own extensive material from primary and secondary school on how interest is constituted through classroom discourse. Our results suggest the possibility that primary students do not lose their interest in science, but rather that an interest in science is never constituted. The overview indicates that studies relying on interviews and questionnaires make it difficult to ascertain what the actual object of interest is when students act in the science classroom. The possibility suggested should, if valid, have consequences for science education and be worthy of further examination.

 • 9.
  Andersson, Cristofer
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Läxor: Att vara eller icke vara2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att uppmärksamma kring hur elever på gymnasienivå uppfattar och förhåller sig till läxor. Studien har genomförts med en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med sju elever, både män och kvinnor, som studerar årskurs ett på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Dagens läxforskning, såväl nationellt som internationellt, är till en majoritet inriktad på läxors verkan på studieresultat och lärande. Pickering och Marzano (2007) redogör för att de studier samt rapporter som finns tillgängliga visar motsägelsefulla resultat. Därtill framlägger Warton (2001), vars arbeten om läxforskning är bland de mest förekommande inom ämnet, att dagens forskning saknar studier kring hur elever uppfattar lärares och vuxnas ställningstaganden till läxor, meningen av läxor genomförda av elever samt eventuella utvecklingsskillnader i förståelsen och om dessa påverkas av de olika kontextuella skillnaderna i skolsystemen och typer av läxuppgifter.

  Resultaten i denna studievisar att elevers upplevelser av läxor är associerade obehagskänslor, tidskrav samt en blandning av upplevelsen att läxor är onödiga men passande ibland. Fortsättningsvis visar även resultaten att elever anser att läxor skall ha en noggrann genomgång tillika uppföljning, vara anpassade och intressanta för att de skall upplevas som bra. Slutligen framkommer att elever använder sig av föräldrar, kompisar samt internet, men med olika syften, då de angriper läxor. De slutsatser som går att dra är att läxor spelar en tvetydig roll hos eleverna. Från informanternas utsagor framkommer såväl gehör som kritik för dessa uppgifter. Emellertid finns förklaringar för kritiken och den är inte enbart av att eleverna är aviga till läxa per se, utan att de istället har negativa erfarenheter från att arbeta med läxor. För att uppnå bra erfarenheter erfordras kommunikation tillika interaktion mellan pedagogen och eleverna. Genom att ta del av elevernas föreställningsvärldar, förkunskaper tillika personliga situationer, kan arbetsformer som gynnar samtliga deltagares lärande skapas.

 • 10.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Hellberg, Kristina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Yrkeseleven2014In: Lära till yrkeslärare / [ed] Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, p. 131-154Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel ger en introduktion vad gäller kunskap om och för förståelse av elever i yrkesutbildning. Kapitlet behandlar rekrytering och deltagande men även sociala kategorier och funktionsnedsättningar.

 • 11.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Nylander, Erik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bernhard, Dörte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Rahm, Lina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Folkhögskolor, funktionsnedsättningar och specialpedagogik2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta paper presenterar kvantitativa resultat från en kartläggning av folkhögskolans deltagargrupper över tid 1997-2013 vad gäller deltagare som kategoriserats i olika funktionshinderområden, och från en enkät till landets folkhögskolor kring hur de arbetar med och ser på lärmiljön i relation till olika funktionsnedsättningar hos deltagarna.

 • 12.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skagerlund, Kenny
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olsson, Linda
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Östergren, Rickard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Pathways to arithmetic fact retrieval and percentage calculation in adolescents2017In: British Journal of Educational Psychology, ISSN 0007-0998, E-ISSN 2044-8279, Vol. 87, no 4, p. 647-663Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Developing sufficient mathematical skills is a prerequisite to function adequately in society today. Given this, an important task is to increase our understanding regarding the cognitive mechanisms underlying young people's acquisition of early number skills and formal mathematical knowledge.

  Aims

  The purpose was to examine whether the pathways to mathematics model provides a valid account of the cognitive mechanisms underlying symbolic-number processing and mathematics in adolescents. The pathways model states that the three pathways should provide independent support to symbolic-number skill. Each pathway's unique contribution to formal mathematics varies depending on the complexity and demand of the tasks.

  Sample

  The study used a sample of 114 adolescents (71 girls). Their mean age was 14.60 years (SD = 1.00).

  Methods

  The adolescents were assessed on tests tapping the three pathways and general cognitive abilities (e.g., working memory). A structural equation path analysis was computed.

  Results

  Symbolic-number comparison was predicted by the linguistic pathway, the quantitative pathway, and processing speed. The linguistic pathway, quantitative pathways, and symbolic-number comparison predicted arithmetic fact retrieval. The linguistic pathway, working memory, visual analogies, and symbolic-number comparison predicted percentage calculation.

  Conclusions

  There are both similarities and differences in the cognitive mechanisms underlying arithmetic fact retrieval and percentage calculation in adolescents. Adolescents’ symbolic-number processing, arithmetic fact retrieval, and percentage calculation continue to rely on the linguistic pathways, whereas the reliance upon the spatial pathway has ceased. The reliance upon the quantitative pathway varies depending on the task.

 • 13.
  Anängen, Annika
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Högläsning i åk 4-6: Lärares högläsning som redskap för elevers lärande med fokus på elever i behov av särskilt stöd2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva lärares skönlitterära högläsning i åk 4-6 med fokus mot elevers möjligheter för lärande. Särskild uppmärksamhet riktas mot möjligheter för lärande för elever i behov av särskilt stöd.

   

  Studien har en kvalitativ ansats och utgår från ett sociokulturellt samt ett specialpedagogiskt perspektiv. Datainsamlingsmetoden är inspirerad av etnografi och genomfördes med semistrukturerade intervjuer samt med en total observation, vilket innebär att forskaren finns i rummet och observerar men inte deltar. Sammanlagt fem lärare, som undervisar i årskurserna 4-6 intervjuades och observerades. Resultatet har analyserats med hjälp av tematisk analys.

   

  Resultatet visar att lärare i åk 4-6 har olika syften med skönlitterär högläsning. Lärare menar att högläsning utvecklar elevers språk, motiverar elever att läsa själva, utvecklar elevers diskussionsförmåga samt lugnar ner elever i olika situationer. Resultatet visar dock att högläsning mest används för att modellera läsförståelsestrategier. Resultatet visar även att skönlitterär högläsning kan inkludera elever med läs- och skrivsvårigheter. Genom lärares högläsning ges elever med avkodningssvårigheter möjlighet att möta samma text som övriga elever. Lärare diskuterar ord och begrepp tillsammans med eleverna för att öka ordförståelsen, vilket kan vara ett sätt att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. De lärare som deltar i undersökningen använder högläsningen för att modellera läsförståelsen. Detta kan ge elever med läsförståelseproblem en chans att få strategier för att möta en text. Elever med läsförståelseproblem har då möjlighet att vara inkluderade i undervisningen.

 • 14.
  Arnett, Anett
  et al.
  University of Denver, CO, USA.
  Pennington, Bruce
  University of Denver, CO, USA.
  Friend, Angela
  University of Colorado, Boulder, USA.
  Willcutt, Eric
  University of Colorado, Boulder, USA.
  Byrne, Brian
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Samuelsson, Stefan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Olson, Richard
  University of Colorado, Boulder and Linköping university.
  The SWAN captures variance at the negative and positive ends of the ADHD Symptom dimension2013In: Journal of Attention Disorders, ISSN 1087-0547, E-ISSN 1557-1246, Vol. 17, no 2, p. 152-162Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The Strengths and Weaknesses of ADHD Symptoms and Normal Behavior (SWAN) Rating Scale differs from previous parent reports of ADHD in that it was designed to also measure variability at the positive end of the symptom spectrum. Method: The psychometric properties of the SWAN were tested and compared with an established measure of ADHD, the Disruptive Behavior Rating Scale (DBRS). Results: The SWAN demonstrates comparable validity, reliability, and heritability to the DBRS. Furthermore, plots of the SWAN and DBRS reveal heteroscedasticity, which supports the SWAN as a preferred measure of positive attention and impulse regulation behaviors. Conclusion: The ability of the SWAN to measure additional variance at the adaptive end of the ADHD symptom dimensions makes it a promising tool for behavioral genetic studies of ADHD.

 • 15.
  Arnett, Anne
  et al.
  University of Denver, USA.
  Pennington, Bruce
  University of Denver, USA.
  Willcutt, Erik
  University of Colorado, USA.
  Dmitrieva, Julia
  University of Denver, USA.
  Byrne, Brian
  University of New England, Armidale, Australia .
  Samuelsson, Stefan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Olson, Richard
  University of Colorado, USA.
  A cross-lagged model of the development of ADHD inattention symptoms and rapid naming speed2012In: Journal of Abnormal Child Psychology, ISSN 0091-0627, E-ISSN 1573-2835, Vol. 40, no 8, p. 1313-1326Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although previous research has identified contemporaneous associations between cognitive deficits and symptom phenotypes in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, no studies have as yet attempted to identify direction of effect. The present study used cross-lagged path modeling to examine competing hypotheses about longitudinal associations between rapid naming speed and symptoms of inattention in children. 1,506 school-age twins from Australia and the U.S. were tested for inattention, hyperactivity/impulsivity, and rapid naming speed at three and four time points, respectively. Symptom severity of inattention from Kindergarten to fourth grade is consistently predicted by previous rapid naming, over and above auto-regressive and correlational associations in the model. Likewise, inattention symptoms have a small but significant predictive effect on subsequent rapid naming. The findings support a reciprocal relationship between naming speed and ADHD inattentive symptoms.

 • 16.
  Arvola, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Samuelsson, Marcus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Högskolan Väst.
  Nordvall, Mathias
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Ragnemalm, Eva L.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Simulated provocations: A hypermedia radio theatre for reflection on classroom management2018In: Journal Simulation & Gaming, ISSN 1046-8781, E-ISSN 1552-826X, Vol. 49, no 2, p. 98-114Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Learning to manage a classroom is a difficult but important part of teacher education. Earlier research on simulations for learning classroom management has highlighted the difficulty of supporting reflection.

  Purpose. This case study explores and evaluates the design of a simulation for student teachers’ reflection on classroom management.

  Design. The design process resulted in the scenario-based SIMPROV simulation, which was made in the form of a hypermedia radio theatre that students go through in pairs or triads. Authoritarian, authoritative, democratic, and compliant leadership styles were built into the choices student teachers made.

  Evaluation. The simulation was evaluated in two courses where the participants’ level of reflection and perceived knowledge improvement was measured using a questionnaire. Forty three first-year student teachers, 48 third-year student teachers, and 38 of the student teachers’ mentors participated in the evaluation.

  Results. The results indicate that participants engaged in reflection and understanding to a high degree, and only to a low degree in critical reflection or habitual action.

  Conclusions. The conclusions are that the scenario-based simulation designed as a hypermedia radio theatre supported knowledge improvement, understanding, and reflection and that social interaction during and after simulation sessions was an important feature.

 • 17.
  Balck, Lovisa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bogren Jaldestam, Frida
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Läxans vara eller icke vara i matematikundervisningen.: Påverkas elevers prestation och motivation av matematikläxor?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att se hur forskare ser på läxan i allmänhet och i synnerhet matematikläxan. Med ett fokus på vilka olika typer av läxor det finns både i allmänhet men även inom matematikämnet. Fokus har även legat på hur läxor i matematik påverkar elevers motivation och prestation i matematikämnet.  Studien består av tolv artiklar och rapporter som använts för att besvara frågeställningarna. Vi har fokuserat på studier gjorda på elever i årskurs 4-6, men har använt artiklar och rapporter som diskuterar andra årskurser om resultaten kunnat generaliseras till andra årskurser. Begrepp som använts har varit matematik, läxa, motivation och prestation.  Resultatet visar att det finns många typer av matematikläxor som har olika betydelse för elevers motivation och prestation. Forskarna är inte eniga om något enhetligt svar på om matematikläxor påverkar elevers motivation och prestationer inom matematik. Flertalet av forskarna ser dock positivt på matematikläxan och anser att den påverkar elevers prestation till det bättre. Inom motivation är forskarna överrens om att läxor påverkar elevers motivation, det råder dock skilda åsikter om läxorna påverkar elevers motivation positivt eller negativt.

 • 18.
  Barimani, M.
  et al.
  Karolinska Institute, Sweden.
  Forslund Frykedal, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Rosander, Michael
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Berlin, A.
  Karolinska Institute, Sweden.
  Childbirth and parenting preparation in antenatal classes2018In: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: to describe topics (1) presented by midwives during antenatal classes and the amount of time spent on these topics and (2) raised and discussed by first-time parents and the amount of time spent on these topics. Design: qualitative; data were gathered using video or tape recordings and analysed using a three-pronged content analysis approach, i.e., conventional, summative, and directed analyses. Setting and participants: 3 antenatal courses in 2 antenatal units in a large Swedish city; 3 midwives; and 34 course participants. Findings: class content focused on childbirth preparation (67% of the entire antenatal course) and on parenting preparation (33%). Childbirth preparation facilitated parents understanding of the childbirth process, birthing milieu, the partners role, what could go wrong during delivery, and pain relief advantages and disadvantages. Parenting preparation enabled parents to (i) plan for those first moments with the newborn; (ii) care for/physically handle the infant; (iii) manage breastfeeding; (iv) manage the period at home immediately after childbirth; and (v) maintain their relationship. During the classes, parents expressed concerns about what could happened to newborns. Parents questions to midwives and discussion topics among parents were evenly distributed between childbirth preparation (52%) and parenting preparation (48%). Key conclusions: childbirth preparation and pain relief consumed 67% of course time. Parents particularly reflected on child issues, relationship, sex, and anxiety. Female and male participants actively listened to the midwives, appeared receptive to complex issues, and needed more time to ask questions. Parents appreciated the classes yet needed to more information for managing various post-childbirth situations. Implications for practice: while midwifery services vary among hospitals, regions, and countries, midwives might equalise content focus, offer classes in the second trimester, provide more time for parents to talk to each other, allow time in the course plan for parents to bring up new topics, and investigate: (i) ways in which antenatal course development and planning can improve; (ii) measures for evaluating courses; (iii) facilitator training; and (iv) parent satisfaction surveys.

 • 19.
  Barimani, Mia
  et al.
  Karolinska Institutet, Division for Reproductive Health, Women's and Children's Health, Sweden.
  Vikström, Anna
  Karolinska Institutet, Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Sektionen för omvårdnad, Sweden.
  Rosander, Michael
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forslund Frykedal, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Berlin, Anita
  Karolinska Institutet, Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Sektionen för omvårdnad.
  Facilitating and inhibiting factors in transition to parenthood – ways in which health professionals can support parents2017In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 31, no 3, p. 537-546Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  The transition to parenthood is an overwhelming life event. From a theoretical perspective, transition to parenthood is a developmental transition that contains certain phases and patterns.

  Aim

  This study aim was twofold (i) discover, describe and comprehend transitional conditions that parents perceive as facilitating and inhibiting during transition to parenthood and to (ii) use that knowledge to develop recommendations for professional interventions that support and facilitate transition to parenthood.

  Design

  Meleis transition theory framed the study's deductive qualitative approach – from planning to analysis.

  Methods

  In a secondary analysis, data were analysed (as per Meleis transition theory) from two studies that implemented interviews with 60 parents in Sweden between 2013 and 2014. Interview questions dealt with parents’ experiences of the transition to parenthood – in relation to experiences with parent-education groups, professional support and continuity after childbirth.

  Ethical issues

  A university research ethics board has approved the research.

  Results

  These factors facilitated transition to parenthood: perceiving parenthood as a normal part of life; enjoying the child's growth; being prepared and having knowledge; experiencing social support; receiving professional support, receiving information about resources within the health care; participating in well-functioning parent-education groups; and hearing professionals comment on gender differences as being complementary. These factors inhibited transition to parenthood: having unrealistic expectations; feeling stress and loss of control; experiencing breastfeeding demands and lack of sleep; facing a judgmental attitude about breastfeeding; being unprepared for reality; lacking information about reality; lacking professional support and information; lacking healthcare resources; participating in parent-education groups that did not function optimally; and hearing professionals accentuate gender differences in a problematic way.

  Conclusion

  Transition theory is appropriate for helping professionals understand and identify practices that might support parents during transition to parenthood. The study led to certain recommendations that are important for professionals to consider.

 • 20.
  Bendelin, Nina
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Öberg, Jörgen
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hesser, Hugo
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Disability Research. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Disability Research. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gerdle, Björn
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Rehabilitation Medicine. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Centre, Pain and Rehabilitation Centre.
  Internet-delivered intervention for relapse prevention after pain management program2009Conference paper (Other academic)
 • 21.
  Bengtson, Eva
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Tidig läsutveckling: Kan arbete med Appen Bornholmslek öka den fonologiska medvetenheten för unga vuxna elever med intellektuell funktionsnedsättning?2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är en interventionsstudie där syftet var att undersöka om elever med intellektuell funktionsnedsättning kan utveckla sin fonologiska medvetenhet genom "intensivt" arbete med Appen Bornholmslek.

  Under en fyraveckorsperiod arbetade fyra elever på gymnasiesärskolans individuella program, verksamhetsträning med övningar i Appen Bornholmslek. Elevernas fonologiska medvetenhet testades före och efter arbetet med Appen. Varje elev arbetade individuellt med mig 10-15 minuter per dag, fyra dagar per vecka. Under arbetet med Appen observerade jag och skrev fältanteckningar. Efter de fyra veckorna intervjuades eleverna om arbetet med Appen.

  Resultaten på testerna efter arbetet visade en liten utveckling av fonemisk medvetenhet för tre elever och en något förbättrad fonologisk medvetenhet för en elev. Observationer gjorda under arbetet med Appen gav en bild av den gradvisa utvecklingen.

  Under intervjuerna kunde inte eleverna berätta om de lärt sig något men alla var positiva till arbetssättet.

 • 22.
  Bergqvist, Kerstin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ungdomar och skolarbete: om förhållningssätt och samtal på högstadiet1995In: Korsvägar: en antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu / [ed] Kerstin Bergqvist, Kenneth Petersson, Maria Sundkvist, Stockholm: Symposion Brutus Östlings bokförlag, 1995, p. 167-190Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Berlin, Anita
  et al.
  Karolinska Inst, Sweden.
  Rosander, Michael
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forslund Frykedal, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Barimani, Mia
  Karolinska Inst, Sweden.
  Walk the talk: Leader behavior in parental education groups2018In: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 20, no 2, p. 173-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Expectant and new parents are offered parental education groups as a way to support their transition to parenthood. Group leadership in these groups has been found to be challenging. Using a qualitative and summative design, the aim of the present study was to investigate how health professionals describe their role in parental education groups compared to their actual behavior. Thirteen health professional leaders in antenatal and child health services were interviewed. These descriptions were compared with the leaders actual behavior in video and audio-recordings of 16 different group sessions. The results revealed that regardless of how the leaders described their role, they acted as experts and left little time to parents for discussions and active participation. In particular, leaders who described themselves as discussion leaders did not walk the talk; that is, they did not do what they said they do when leading groups. That could be explained by lack of professional awareness, group leadership, and pedagogical skills. In order to provide high-quality parental support, leaders need training in group leadership and pedagogy combined with supervision and support on a regular basis.

  The full text will be freely available from 2019-01-03 12:21
 • 24.
  Bernhard, Dörte
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Andersson, Per
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Sonderpädagogische Kompetenz in schwedischen Volkshochschulen2016In: Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft / [ed] Ingeborg Hedderich, Raphael Zahnd, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2016, p. 289-299Chapter in book (Refereed)
  Abstract [de]

  In der Erwachsenenbildung des schwedischen Bildungssystems spielen Volkshochschulen (schwedisch: „folkhögskolor”) als staatlich unabhängige Instanzen eine wichtige Rolle. Kennzeichen ist ihre Teilnehmer-Offenheit. Menschen mit Behinderungen werden hier als ein wachsender Personenkreis wahrgenommen, dem zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Resultate differenzieren den Personenkreis und deuten auf die Notwendigkeit hin, eine sonderpädagogische Handlungskompetenz zu entwickeln.

 • 25.
  Bernhard, Dörte
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Andersson, Per
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Swedish Folk High Schools and Inclusive Education2017In: Nordic Studies in Education, ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949, Vol. 37, no 2, p. 87-102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on Swedish folk high schools’ participants with disabilities, and their learning environment within adult education. Facilitating factors are presented and discussed, as well as developmental factors regarding the adjustment of the learning environment. The basis for this empirical study is data from Statistics Sweden and a self-designed online questionnaire with respondents representing the folk high schools (N=212). Theoretical reference is given to concepts such as adult education and inclusive education. The results show there are an increased number of participants with disabilities in Swedish folk high schools. Furthermore, the study emphasizes the meaning of pedagogics with a personalized, individualized approach, and highlights a need for further education of adult educators about disability. The conclusion is that a stronger inclusive-education perspective with focus on learners’ diversity reflects only one side of practice, as this practice is also challenged by welfare system-steered processes that may conflict with an ideal of adult education as empowerment.

 • 26.
  Berthilsson, Mattias
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Lärares inställning till digitala läromedel på en gymnasieskola2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Bevemyr, Mats
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Children´s use of everyday mathematical concepts to describe, argue and negotiate order of turn2014In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, no 2, p. 63-87Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper expressions that children themselves use to describe rela- tionships between phenomena in the world, is - when placing a mathe- matical gaze on them- viewed as everyday mathematical concepts. The aim of the paper is to illuminate children ́s use of everyday mathematics in their social interaction. More specifically, the aim is to show in detail how four- to five-year-olds use everyday mathematical concepts to de- scribe, argue and negotiate order of turn, in this case in their interaction around a computer at a Swedish preschool. The case study is based on five 4 to 5 year old children ́s activities involving a computer at a munici- pal preschool in Sweden. The children ́s interaction around the computer was video recorded and analyzed in detail from a participant-oriented perspective on interactional conduct. The analysis shows that the chil- dren use various expressions that can be interpreted as everyday mathematical concepts as communicative cultural tools in their social interaction. Furthermore, the results show that the children have actual use for these concepts in their argumentation for order of turn, and that the concepts they use seem to be most sufficient in their argumentation in this situated activity. A conclusion is that the everyday mathematical concepts used in the analyzed activity can form a foundation for develop- ing more formal mathematical concepts. 

 • 28.
  Bevemyr, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Björk-Willén, Polly
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Events of potential learning: how preschoolers produce curriculum at the computer during free play periods2016In: Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, E-ISSN 1890-9167, Vol. 12, no 8, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: The Swedish preschool curriculum emphasizes children’s learning through play. This means that children’s learning in everyday practice is accomplished through a complex mixture of teacher-led activities and activities the children themselves initiate. When learning is viewed as situated and constituted through social interaction (Lave & Wenger, 1991), almost all social events have learning potential. Consequently, from an educational and a curriculum point of view it is important to raise the question of how children’s learning can be made visible, and determine what kind of learning children’s own initiated (play) activities imply. The focus of the paper is on children’s (aged 3-5 years) “communities of practice” at the computer during “free play” period in two various Swedish preschools settings. Events of peer interaction are analyzed in detail to illustrate what kind of learning activities are going on at the computer, and to discuss these events of potential learning in relation to the curriculum goals and the educational practice. From a curriculum point of view, the analyses show that the children’s activities at the computer involve a variety of events that might provides for learning that can be viewed as goal-oriented. From the children’s point of view, the project of socialization seems to be the most prominent goal. A crucial point for educational success, however, is to understand not only what the object of learning is, rather what motivates children’s play apprenticeship in their own “communities of practice”. 

 • 29.
  Bjärehed, Marlene
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Sjögren, Björn
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Wänström, Linda
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, The Division of Statistics and Machine Learning.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bullying and moral disengagement mechanisms2016Conference paper (Refereed)
 • 30.
  Bjärehed, Marlene
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Wänström, Linda
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, The Division of Statistics and Machine Learning.
  Gianluca, Gini
  University of Padova.
  Sjögren, Björn
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Bullying perpetration and victimization and their associations with warm student–teacher relationship, individual and collective moral disengagement, and collective efficacy in a sample of Swedish fourth grade students: A multi-level analysis2017Conference paper (Refereed)
 • 31.
  Björklund Boistrup, Lisa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bedömning i matematik pågår!: återkoppling för elevers engagemang och lärande2013 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  All form av bedömning handlar om återkoppling och påverkar eleverna, på gott och ont. Den här boken är ett ovärderligt stöd för de lärare som vill bli medvetna om hur deras återkoppling kan ge eleverna möjlighet att engagera sig och ta aktiv del i sitt eget lärande – med fokus på matematik.I boken diskuteras bedömningar i matematik utifrån olika undervisningssituationer. Det handlar om allt ifrån hur man som lärare agerar när man går runt och hjälper sina elever i klassrummet, till mer sammanfattande bedömningar i samband med utvecklingssamtal och betyg. Texten illustreras av utförliga situationsbeskrivningar hämtade från matematikundervisning i olika årskurser, vilket ger en konkret koppling till vad som faktiskt sker i klassrummet. Vissa textavsnitt är markerade som fördjupning och kan hoppas över av de läsare som främst är ute efter de praktiska verktygen och inte avser att fördjupa sig i teorin.Boken riktar sig till lärarstudenter och aktiva lärare, men är även intressant för skolledare och politiker med ansvar för att utarbeta styrdokument och fördela resurser. Boken kan följa lärarstudenterna genom deras utbildning och de avsnitt som har ett mer teoretiskt perspektiv kan även stödja och inspirera dem i deras uppsatsskrivande

 • 32.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Broomé, Åsa
  Norrköpings Kommun.
  Jonsson, Ingalill
  Norrköpings Kommun.
  Lagerlund, Liselotte
  Norrköpings Kommun.
  Olovsson, Susanne
  Norrköpings Kommun.
  Muntlig kommunikation inom algebra – hur bedömer vi det?: Aktionsforskning om bedömning i matematik i Norrköping HT 20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar ett forskningsprojekt om elevers muntliga kommunikation inom algebra. Den riktar sig till matematiklärare som vill läsa och reflektera om just detta och läsaren kan ha stor nytta av rapporten som täcker såväl det vardagliga arbetet i matematik som mer skarpa bedömningssituationer.

  Syftet med forskningsprojektet under höstterminen 2013 var att beskriva och analysera hur lärare i matematikundervisningen kan bedöma elevers muntliga kommunikation när undervisningsinnehållet är algebra. För att avgränsa och fokusera arbetet utgick vi ifrån tre frågeställningar:

  1. När kan vi bedöma muntlig kommunikation inom algebra?
  2. Hur kan vi bedöma muntlig kommunikation inom algebra?
  3. Vad kan vi bedöma av elevers muntliga kommunikation inom algebra, vilka kvalitéer kan vi se?
 • 33.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Folkare, Carin
  Linköpings kommun.
  Jönsson, Birgit
  Linköpings kommun.
  Rydh, Annette
  Linköpings kommun.
  Öberg Uhlin, Maria
  Linköpings kommun.
  Matematikens fem förmågor och huvudräkning: aktionsforskning om bedömning i matematik i Linköping HT 20132015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om ett forskningsprojekt där fyra speciallärare i matematik tillsammans med forskare undersökte hur vi kan stötta elevers lärande i matematikens fem förmågor när undervisningsinnehållet är huvudräkning Projektet genomfördes i årskurs 3 och årskurs 9. Vi känner oss säkra på att ni matematiklärare som vill läsa och reflektera om just detta kan ha stor nytta av rapporten som framför allt fokuserar det vardagliga arbetet i matematik.

 • 34.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Stockholm University, Sweden.
  Gustafsson, Lars
  Gothenburg University, Sweden.
  Mathematics containing activities in adults' workplace competences2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we propose and discuss a framework for analysing adults’ work competences while construing mathematics-containing “themes” between workplaces within the sectors of vehicle and transport, and nursing and caring. In the methodology we adopt a multimodal approach where all forms of communicative resources (e.g., body, speech, tools, symbols) are taken into account. We also incorporate the institutional norms of workplace activities into the analysis. We position the framework within a multimodal social-semiotic perspective and we also draw on a connected model where the institutional framing is present: a learning design sequence (Selander, 2008). Within this frame we understand learning as communication within a domain, which enables us to adopt concepts concerned with functions that operate within communications. A tentative theme, Measuring:precision through function and time, is described and we illuminate how informal resourses for measuring provide efficiency and function.

 • 35.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Noren, Eva
  Stockholm University, Sweden.
  POWER RELATIONS IN MATHEMATICS EDUCATION: RESEARCHING ASSESSMENT DISCOURSES IN DAY-TO-DAY COMMUNICATION IN MATHEMATICS CLASSROOMS2013In: PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL MATHEMATICS EDUCATION AND SOCIETY CONFERENCE, VOLS 1 AND 2, MATHEMATICS EDUCATION and SOC , 2013, p. 232-241Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In mathematics classrooms as well as in research in mathematics education it is possible to identify various power relations. Here we draw attention to power relations between researcher and teacher during classroom research and also power relations in implicit and explicit assessment acts in communications between teacher and student in the mathematics classroom. We describe a basis for a planned action research project within a critical mathematics education approach. We are drawing on a model by Skovsmose and Borba, and adding a Foucaultian concept of discourse. We include tentative analytical tools as well as methodological considerations.

 • 36.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Samuelsson, Joakim
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Betydelsen av tystnad: aktionsforskning om bedömning i matematik2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  "Jag tycker mig se en tydlig förändring när eleverna vant sig vid att det är ett annat tempo, det vill säga att man ger och tar tystnad. Flera elever säger ”låt mig tänka”, ”vänta” och så vidare och det tar jag som ett tecken på att de inser att de själva får möjlighet att berätta hur de tänkt eller att läraren faktiskt väntar medan man tänker så att man har ett svar att leverera. Lärarens roll är betydelsefull för att få med sig de elever som behöver lite längre tid för att avge ett svar eller berätta sina tankar. Det kan annars bli så att man bedömer fel och tror att de inte kan när de kan fast de inte fått tiden. (Lärarlogg)."

  Så här sammanfattar en av de lärare som medverkade i projektet de förändringar som hon kunde se i sitt matematikklassrum när terminen med forskningsprojektet gick mot sitt slut. I det följande kommer vi att berätta om det aktionsforskningsprojekt som fyra lärare och två forskare genomförde i Linköping under hösterminen 2012. Projektet handlade om bedömning i vid mening i matematik. Som rapportens rubrik och citatet ovan antyder så har vi under terminen undersökt vad tystnader i kommunikationen mellan lärare och elev i matematikklassrummet kan göra för de bedömningar som sker kontinuerligt i klassrummet. Längre fram beskrivs projektets syfte och frågeställningar mer utförligt men innan dess beskriver vi projektets inramning med diskussionen om skolan av idag samt hur Linköpings och Norrköpings kommun gör en satsning på matematikdidaktiskt inriktad skolforskning.

 • 37.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Samuelsson, Joakim
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fuskböcker och agenter i matematikklassrummet: Aktionsforskning om bedömning i matematik i Norrköping VT 20132013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte är några dramatiska skillnader i elevernas svar mellan första och andra enkättillfället. Detta kan handla om att det inte är helt lätt för elever att svara utförligt på frågor i en enkät. När de däremot skriver i sina egna elev-logg-böcker så är motivationen högre eftersom det handlar om något de också har nytta av i sitt arbete i matematikklassrummet. Några skillnader kan vi dock se och dessa handlar om att eleverna svarar mer utförligt på vad de kan och också vad gäller vad de vill och behöver lära sig. Även på frågan om vad eleverna kan göra för att lära sig matematik får mer utförliga och artikulerade svar vid det andra tillfället. Vi ser dessa skillnader i svar som positiva och viktiga eftersom elevernas medvetenhet om vad de kan och vill lära sig i matematik är en viktig grund för det fortsatta lärandet vilket också stämmer med tidigare forskning. Även frågan om vad eleverna kan göra för att lära sig pekar på viktiga resultat där vi kan se elever som uttrycker en grund för ett positivt aktivt agentskap vad gäller det egna lärandet i matematikklassrummet.

 • 38.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Samuelsson, Joakim
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Smittande samtal mellan lärare och elev: Aktionsforskning om bedömning i matematik i Norrköping HT 20122013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vet du vilka begrepp du kan använda här?

  Behöver du träna på fler begrepp?

  Vet du vilka begrepp du kan eller saknar?

  De här formativa fraserna samt min egen tystnad, har jag försökt fokusera på och använda ”som vapen” de här veckorna! Jag fortsätter också att ”tjata” om vilka målen är för undervisningen/lektionen. Tappra försök från min sida att aktivt försöka förbättra/förändra min egen roll - lite i taget. Målet har också varit att ge eleverna mer utmanande frågor som väcker deras nyfikenhet, samt utrymme att hinna formulera egna tankar innan jag försöker ”hjälpa dem att tänka”. Jag upplever att eleverna i en grupp alltmer ofta berättar  vilka tankar de har och hur de har kommit fram till olika lösningar. Eleverna i övrigt visar då också större intresse för någon annans tankar (gruppens tankar) när de uttrycker dem (Lärarlogg).

  Så här skriver en av de lärare som medverkade i projektet i sin avslutande logganteckning. Det som beskrivs här sammanfattar en del av de förändringar som hon kan se i sitt matematikklassrum när terminen med forskningsprojektet gick mot sitt slut. I det följande kommer vi att berätta om det aktionsforskningsprojekt som fyra lärare och två forskare genomförde i Norrköping under höstterminen 2012. Projektet handlade om bedömning i vid mening i matematik. Som rubrik och citat antyder så har vi under terminen undersökt samtal mellan lärare och elev samt de bedömningar som sker kontinuerligt i matematikklassrummet. Längre fram beskrivs projektets syfte och frågeställningar mer utförligt men innan dess beskriver vi projektets inramning med diskussionen om skolan av idag samt hur Norrköpings och Linköpings kommun gör en satsning på matematikdidaktiskt inriktad skolforskning.

 • 39.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Samuelsson, Joakim
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Dalsjö, Margareta
  Linköpings kommun.
  Ingelshed, Lena
  Vreta kloster, Linköpings kommun.
  Elever som skriver och ingriper: Aktionsforskning om bedömning i matematik2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  "Jag har lärt mig att man kan räkna ut tal på tallinjen och multiplikationstabellerna kan jag bättre nu. Jag behöver träna lite mer på 7, 8, 9:ans tabeller för ibland fastnar jag på de tabellerna och jag kan alla tabellerna bra men måste också träna på dom fast mest de andra. Jag tycker att det har fungerat bra denna vecka för jag har lärt mig mycket och nya räknesätt som går snabbare att räkna ibland."

  Så här reflekterar en elev om vad hon/han har lärt sig i matematik under den gångna veckan och också vad eleven behöver träna mer på samt vad som har fungerat bra. Eleven skrev detta i en logg som läraren tog initiativ till. Som kommer att framgå av denna rapport har eleverna i detta projekt fått olika möjligheter att skriva i matematik och även att vara med och bli mer delaktiga i sina lärandeprocesser och i undervisningen. Långsiktigt handlar detta om ett förändringsarbete mot positivt förändrade traditioner i matematikundervisningen.

 • 40.
  Bolic, Vedrana
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hellberg, Kristina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kjellberg, Anette
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Stöd för lärande – mer än bara pedagogiskt stöd: Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning2013In: AT-forum 2013: Nationell konferens i arbetsterapi, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stöd i skolan och övergång till vidare studier och arbetsliv-personer med neuropsykiatriska diagnoser

  Bakgrund

  Att lämna grundskolan innebär för många unga vuxna en övergång till vuxenlivet med antingen vidare studier eller arbetsliv i sikte. Det innebär nya utmaningar som de flesta unga vuxna klarar av medan personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riskerar att komma tillkorta i och med de krav som samhället ställer. Hur stödet har sett ut i grundskolan kan påverka ungdomarnas övergång till vidare studier och arbetsliv. Studier har visat att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en eftersatt grupp då det gäller anpassningar i skolan.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas med Asperger diagnos och ADHD erfarenheter av stödåtgärder i skolan samt vad individerna retrospektivt värderar som betydelsefullt för övergången till vidare studier och arbetsliv.

  Tillvägagångssätt och analys

  I studien har ett ändamålsenligt urval användas utifrån följande kriterier; personerna ska ha en neuropsykiatrisk diagnos som Asperger syndrom och Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) baserad på DSM-IV och/eller ICD-10 (American Psychiatric Association, 2000; World Health Organisation, 1993), vara i åldrarna 18-30 år samt vilja och förmåga att kommunicera sina erfarenheter av tidigare skoltid och övergången till vidare studier. Intervjuer har genomförts med 13 unga vuxna i åldrarna 20 till 29 år. Intervjuerna har analyserats kvalitativt.

  Resultat/förväntat resultat

  Analysen av intervjuerna påbörjades i augusti 2012. Preliminära resultat visar att den sociala och fysiska miljön samt pedagogiskt stöd är betydelsefullt för övergången till vidare studier och arbetsliv. Analysen pågår och vid tidpunkt för konferensen kommer resultat gällande erfarenheter av stödåtgärder i skolan samt vad individerna värderar som betydelsefullt för övergången till vidare studier eller arbetsliv att presenteras.

  Slutsats

  I samband med AT-forum 2013 kommer slutsatser från analysen att presenteras.

 • 41.
  Bolic, Vedrana
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care.
  Hellberg, Kristina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Kjellberg, Anette
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care.
  Stöd i skolan och övergång till vidare studier och arbetsliv-personer med neuropsykiatriska diagnoser2013In: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-forum, Stockholm 24-25 April, 2013, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Att lämna grundskolan innebär för många unga vuxna en övergång till vuxenlivet med antingen vidare studier eller arbetsliv i sikte. Det innebär nya utmaningar som de flesta unga vuxna klarar av medan personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riskerar att komma tillkorta i och med de krav som samhället ställer. Hur stödet har sett ut i grundskolan kan påverka ungdomarnas övergång till vidare studier och arbetsliv. Studier har visat att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en eftersatt grupp då det gäller anpassningar i skolan.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas med Asperger diagnos och ADHD erfarenheter av stödåtgärder i skolan samt vad individerna retrospektivt värderar som betydelsefullt för övergången till vidare studier och arbetsliv.

  Tillvägagångssätt och analys

  I studien har ett ändamålsenligt urval användas utifrån följande kriterier; personerna ska ha en neuropsykiatrisk diagnos som Asperger syndrom och Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) baserad på DSM-IV och/eller ICD-10 (American Psychiatric Association, 2000; World Health Organisation, 1993), vara i åldrarna 18-30 år samt vilja och förmåga att kommunicera sina erfarenheter av tidigare skoltid och övergången till vidare studier. Intervjuer har genomförts med 13 unga vuxna i åldrarna 20 till 29 år. Intervjuerna har analyserats kvalitativt.

  Resultat/förväntat resultat

  Analysen av intervjuerna påbörjades i augusti 2012. Preliminära resultat visar att den sociala och fysiska miljön samt pedagogiskt stöd är betydelsefullt för övergången till vidare studier och arbetsliv. Analysen pågår och vid tidpunkt för konferensen kommer resultat gällande erfarenheter av stödåtgärder i skolan samt vad individerna värderar som betydelsefullt för övergången till vidare studier eller arbetsliv att presenteras.

  Slutsats

  I samband med AT-forum 2013 kommer slutsatser från analysen att presenteras.

 • 42.
  Bolic, Vedrana
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hellberg, Kristina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kjellberg, Anette
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Support in school and the transition to further education and work - individuals with neuropsychiatric disorders2013In: 12th NNDR conference, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Support in school and the transition to further education and/or work – young adults with Asperger’s Disorder and ADHD

  Introduction

  Research indicates that students with Asperger’s Disorder and ADHD face a number of barriers to participation in school which may affect learning, social relations and the transition to work and/or further education. Individuals with Asperger’s Disorder and ADHD may need support in order to participate in school and to make progress toward graduating from school, in order to qualify to attend and pursue institutes of further education, work and participation in community life.

  Objectives

  The objective of the study was to describe and explore young adults’ with Asperger syndrome and ADHD experience of support in school and what they, in retrospect describe as influencing learning.

  Methods

  Interviews have been performed with 13 young adults between the age of 20 to 29 years, diagnosed with Asperger syndrome and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) based on DSM-IV and / or ICD-10 that have completed compulsory school.  

  Results

  Results show that the students in the present study stated that they did not receive adequate support during their school time in relation to their perceived difficulties with academic performance, social interaction and emotional wellbeing. Three types of support were identified during the analysis: “academic accommodations”, “social support” and “emotional support”.  Despite being evident in the students stories the support was perceived as inappropriate in relation to their individual needs, which in turn together confirmed the theme described as “Support affecting the students’ wellbeing”.  

  Conclusion

  The students’ experience of support in school, based on their current experiences, knowledge and understanding highlights the need for support that target academic performance, social relationships and emotional wellbeing, important for learning in school.

  Contribution to the practice/evidence base of occupational therapy

  Collaboration between educators, health care and occupational therapy services in school are important for developing and implementing support in school that will promote students learning and participation in school.

 • 43.
  Bolic, Vedrana
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hellberg, Kristina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kjellberg, Anette
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Support in school and the transition to further education and/or work – young adults with Asperger’s Disorder and ADHD2014In: 16th International Congress of the World Federation of Occupational: Sharing Traditions, Creating Futures, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Support in school and the transition to further education and/or work – young adults with Asperger’s Disorder and ADHD

  Introduction

  Individuals with Asperger’s Disorder and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) may need support in order to participate and progress toward graduating from school; a starting point for pursuing institutes of further education, work and participation in community life.

  Objectives

  The aim of this study was to describe and explore young adults’ with Asperger’s Disorder syndrome and ADHD experience of support in school and what they, in retrospect describe as influencing learning.

  Methods

  Semi-structured interviews were conducted with a purposive sample comprising 13 young adults between the age of 20 to 29 years, diagnosed with Asperger’s Disorder and attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) based on DSM-IV and / or ICD-10 that have completed compulsory school.  A qualitative data analysis was used. 

  Results

  Results show that the students in the present study stated that they did not receive adequate support during their school time in relation to their perceived difficulties with academic performance. Different aspects of support including academic accommodations, social support and emotional support are described as important for learning and participation in school.  Despite being evident in the students’ stories the support was perceived as inappropriate in relation to their individual needs and the students advocate for support affecting the students’ wellbeing.

  Conclusion

  The experience of support in school described by students with presented Asperger’s Disorder and ADHD are complex and require understanding of multiple aspects important for learning and participation.  

  Contribution to the practice/evidence base of occupational therapy

  Based on the students’ perspectives this study showed that different forms of support in school are important for learning and participation.  Therefore, occupational therapy services are essential for developing and implementing interventions in school. In addition, a collaborative approach between educators, parents and students is crucial for supporting students with Asperger’s Disorder and ADHD in school.

   

   

 • 44.
  Boo, Sofia
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Lärares arbete med individanpassad undervisning i praktiken2014In: Pedagogiskt arbete: enhet och mångfald / [ed] Monika Vinterek, Anders Arnqvist, Falun: Högskolan Dalarna , 2014, 1, p. 55-75Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Boo, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lärares arbete med individanpassning: Strategier och dilemman i klassrummet2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  A major challenge for teachers in crowded classrooms is to adapt the teaching to different pupil’s needs and abilities. Previous research shows that learning for pupils in the Swedish primary school has somewhat become an individual project. An increase in the individual work has been at the expense of whole class teaching. This has had a negative impact on pupils' academic performance. However, previous research also indicates that individual adaptation may affect results positively when the teacher is active, has knowledge of pupil’s needs and abilities and also a willingness to meet them.

  In the last few versions of the Swedish curriculum it is mentioned that teaching should be adjusted based on each pupil's abilities and needs. The purpose of this study is to investigate, describe and analyze how today's teachers in primary school (grades 1-6) handle individual adaptation in teaching, what strategies they use and what dilemmas that occurs. The study focuses on how work is carried out in practice. Qualitative interviews and participant observations are used in the data collection.

  This study has been conducted in two parts. The first part addresses five teachers and their classes in four different schools. In the second part the study has been extended with one of the above teachers whose classroom work was followed during a period of seven weeks. The results show that teachers are working hard to find methods that promote communication and interaction. They use different strategies to adapt teaching to each student. Individual work is still present but does not dominate the classroom work. Teachers individualize teaching by variation and interaction, by working together with tasks, with active relationship-oriented work and through continuous adjustments in the moment. The study also shows that teachers face several dilemmas when they individualize teaching in the classroom. One dilemma is among the ideal adaptation that teachers have a vision of, versus the time- and efficiencydriven adaptation that is possible to accomplish in the classroom. There is a tension between overall ideal images and teachers' practical everyday reality.

 • 46.
  Boo, Sofia
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Forslund Frykedal, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Thorsten, Anja
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att anpassa undervisning: till individ och grupp i klassrummet2017 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tycker du att din svåraste arbetsuppgift som lärare är att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? Då är du inte ensam!

  Att anpassa undervisning är en grundbok som erbjuder en teoretisk och praktisk vägledning mot en undervisning anpassad till individ och grupp. Författarna sätter dagens rådande teorier om anpassningar i perspektiv och sammanhang genom en historisk återblick. De varvar sedan didaktiska aspekter av undervisningen – som metoder, strategier och dilemman – med färska exempel och erfarenheter från den svenska skolan. Här synliggörs de medvetna val som du som lärare måste göra, både gällande ämnesinnehållets strukturer och arbetsformer.

  Fokus ligger på vikten av ett systematiskt arbete – dels i syfte att låta effektiva anpassningar genomsyra den dagliga verksamheten, dels för att skapa en hållbar arbetssituation.

  Boken vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare i grundskolan.

 • 47.
  Borén, Tora
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering: Specialpedagogiskt stöd för elever som behandlats för hjärntumör2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång. I studien söks svaret på vilka utmaningar eleverna står inför efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och strategier som eleverna kan behöva. Studien har inspirerats av innehållsanalys som vetenskaplig metod och resultatet bygger på intervjuer med åtta informanter. Analysen av datamaterialet resulterade i ett övergripande tema Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering och tre kategorier Identitet- en utmaning, Samverkan vid anpassningar samt Råd till pedagoger.Resultatet visar att eleverna har en spretig kunskapsprofil med ojämna kognitiva förmågor och att svårigheter blir synliga då kraven ökar. Många elever upplevs känna ett främlingskap till sig själv vilket påverkar hur stödet tas emot i skolan. Informanterna upplever att skolan spelar en mycket viktig roll i elevens rehabilitering. Samverkan med andra professionella inom vården och skolan samt hemmet sågs som viktiga arenor för att säkra upp elevens behov. Resultatet visar att den viktigaste framgångsfaktorn är att eleven får en pedagogisk resurs som coachar eleven framåt i lärandet.

 • 48.
  Bouchard, Karen
  et al.
  Faculty of Education, University of Ottawa, Ottawa, Canada.
  Forsberg, Camilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Smith, David J
  Faculty of Education, University of Ottawa, Ottawa, Canada.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Showing friendship. fighting back, and getting even: resisting bullying victimisation within adolescent girls´friendships2018In: Journal of Youth Studies, ISSN 1367-6261, E-ISSN 1469-9680, Vol. 21, no 9, p. 1141-1158Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research suggests that about a quarter of bullying incidences occur within friendships. Yet little attention is given to the underlying social processes and wider macro-system forces that shape friendship victimization experiences. Guided by constructivist grounded theory and Wade's work on resistance, this research explored the phenomenon of victimization within adolescent girls’ friendships. Canadian women reflecting on their school-based victimization experiences were interviewed for this study. Results suggest that participants resisted victimization in important ways but that their resistance strategies were negotiated within gender expectations and ambient discursive constructions of resistance and victimization. Our findings illuminate the ways that discourses concealing women's resistance and privileging overt responses to bullying run counter to gendered expectations for resistance, leaving women in a double bind. Consequently, we found that retaliatory relational aggression allowed girls to deny their victim status while complying with gendered expectations for resistance but led to their bullying experiences being normalized and overlooked.

 • 49.
  Brian, Byrne
  et al.
  University of New England.
  Khlentzos, Drew
  University of New England.
  Olson, Richard
  University of Colorado at Boulder.
  Samuelsson, Stefan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Evolutionary and genetic perspectives on educational attainment2010In: International handbook of psychology in education / [ed] Karen Littleton; Clare Wood; Judith Kleine Staarman, Bingley: Emerald Publishing Limited , 2010, 1, p. 3-33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  "The International Handbook of Psychology in Education" provides researchers, practitioners and advisers working in the fields of psychology and education with an overview of cutting-edge research across a broad spectrum of work within the domain of psychology of education. The chapters in the handbook are authored by internationally recognised researchers, from across Europe, North America and the Pacific Rim. As well as covering the latest thinking within established areas of enquiry, the handbook includes chapters on recently emerging, yet important, topics within the field and explicitly considers the inter-relationship between theory and practice. A strong unifying theme is the volume's emphasis on processes of teaching and learning. The work discussed in the handbook focuses on typically developing school-age children, although issues relating to specific learning difficulties are also addressed.

 • 50.
  Brüggemann, Adrianus Jelmer
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forsberg, Camilla
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Colnerud, Gunnel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Wijma, Barbro
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Children's and Women's health. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Gynaecology and Obstetrics in Linköping.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bystander passivity in health care and school settings: Moral disengagement, moral distress, and opportunities for moral education2018In: Journal of Moral Education, ISSN 0305-7240, E-ISSN 1465-3877, article id 1471391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Bystander passivity has received increased attention in the prevention of interpersonal harm, but it is poorly understood in many settings. In this article we explore bystander passivity in three settings based on existing literature: patient abuse in health care; bullying among schoolchildren; and oppressive treatment of students by teachers. Throughout the article we develop a theoretical approach that connects Obermann's unconcerned and guiltybystanders to theories of moral disengagement and moral distress respectively. Despite differences between the three settings, we show striking similarities between processes of disengagement, indicators of distress, and the constraints for intervention that bystanders identify. In relation to this, we discuss moral educational efforts that aim to strengthen bystanders’ moral agency in health care and school settings. Many efforts emphasize shared problem descriptions and collective responsibilities. As challenging as such efforts may be, there can be much to gain in terms of welfare and justice.

1234567 1 - 50 of 537
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf