liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 916
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlberg, Beth Maina
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Carr, Claudette
  University of Westminster, UK.
  Diakite, Madubuko
  El-Tayeb, Fatima
  University of California, San Diego, USA.
  Hübinette, Tobias
  Södertörns University, Sweden.
  Jallow, Momodou
  Kawesa, Victoria
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  McEachrane, Michael
  McKnight, Utz
  University of Alabama, USA.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Patel, Shailja
  Sabuni, Kitimbwa
  Afrosvenskarnas riksförbund, Stockholm, Sweden.
  Salami, Minna
  MsAfropolitan.
  Racism Is No Joke: A Swedish Minister and a Hottentot Venus Cake-An Email Conversation2014In: Afro-Nordic landscapes: equality and race in Northern Europe / [ed] Michael McEachrane, New York: Routledge, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Ahlgren-Moritz, Charlotte
  et al.
  Malmö högskola, Sweden.
  Alm, Anna-Karin
  Malmö högskola, Sweden.
  Christersson, Cecilia
  Malmö högskola, Sweden.
  Eikelboom Sällström, Anette
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Esbjörnsson, Mattias
  Malmö högskola, Sweden.
  Jacobsson, Andreas
  Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola, Sweden.
  Marell, Agneta
  Samverkan och innovation, Umeå universitet, Sweden.
  Persson, Jeanette
  Innovation och utveckling, Malmö högskola, Sweden.
  Ramsten, Anna-Carin
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rehme, Jakob
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Reinhold, Mats
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Sjögren, Karin
  Malmö högskola, Sweden.
  Sörensson, Victoria
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Värbrand, Peter
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Vägen till samverkanssäkrad utbildning. [1]: Metoder och strategier2016Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Universitet och högskolor bidrar till samhällsutvecklingen genom att forskningsbaserad kunskap tillämpas av olika aktörer i samhället. För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar utgör således kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och samhället en värdefull möjlighet. Att ha starka relationer med samhällets aktörer identifieras också som viktigt i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte.

  Samverkan i högre utbildning främjar samhällets förändringsförmåga och stärker utbildningens kvalitet, men samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. Ett lärosäte i nära samverkan med aktörer i samhället är ett relevant lärosäte, det vill säga ett lärosäte som är till nytta för sin omvärld och för sina medarbetare och studenter.

  Ett grundläggande problem vad gäller möjligheterna att integrera samverkan i akademisk utbildning står att finna i statens fördelning av medel till lärosätena. De statliga medlen utgår nämligen i två separata anslag, ett vardera för de båda huvuduppdragen utbildning och forskning. Samverkan kan sägas ingå i bägge uppdragen. Till skillnad från forskningssamverkan finns det för utbildningssamverkan ingen särskild uppföljning och inte heller några ekonomiska incitament. Utvärdering av forskning och utbildning bör således breddas så att kvalitetsstärkande samverkansinslag också inkluderas i resursfördelningsprinciperna. Statens bristande strukturer för fördelning och uppföljning återspeglas i hur lärosätena fördelar resurser till och följer upp samverkan: lärare ges sällan resurser (i form av särskild tid) för att på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kunna inkludera samverkansinslag i undervisningen; samverkan är sällan meriterande eller lönegrundande; och den utbildningssamverkan som bedrivs följs sällan upp – varken på institutions-, fakultets- eller lärosätesnivå. Samma sak kan sägas gälla på nationell nivå – det samverkande lärosätet erhåller inga extra anslag och det bestraffas ej heller för försummelse av detsamma. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen innebär att samverkan bör ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling mot de mål som finns angivna i kurs- och utbildningsplaner. Det betyder också att arbetet med samverkan bör inkluderas i processer för styrning, planering och uppföljning av utbildning och undervisning på såväl kurs- och programnivå som på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen är att sträva mot att externa aktörer ska bli en självklar del i den dagliga verksamheten – för studenter såväl som för medarbetare och för de organisationer man samverkar med. För att svenska lärosäten ska ges en realistisk möjlighet att göra samverkan till en integrerad del av utbildningsverksamheten krävs det framför allt följande:

  • att politiker och departement utformar ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena;
  • att lärosätesledningar tar tydlig ställning för samverkansfrågan i sina strategiska styrdokument och att samverkan införs i lärosätenas kvalitetssäkringssystem för utbildning, samt att lärosätena inför system för att styra och följa upp samverkan i utbildningen på lärosätesövergripande nivå;
  • att ledningen för fakulteter, institutioner eller motsvarande omsätter lärosätets strategiska åtaganden i handlingsplaner och lokala styrdokument samt utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan i utbildningsprogram;
  • att lärare samt kurs- och programansvariga inför samverkan i utbildningens styrande dokument (t.ex. kurs- och utbildningsplaner) samt i den ordinarie undervisningsverksamheten.

  Dessutom bör lärosätena – både gemensamt men också vart och ett för sig – införa system och karriärvägar där medarbetares insatser i det vardagliga samverkansarbetet uppmärksammas och belönas.

  Mot bakgrund av detta kan man konstatera att det är angeläget att lärosätenas strategiska arbete avseende utveckling och uppföljning av samverkan i utbildningen vidareutvecklas. Men, med vilka verktyg, var i verksamheten och på vilka sätt?

  I följande skrift samlas erfarenheter och goda exempel gjorda inom ramen för ett flerårigt lärosätesövergripande samarbetsprojekt, Samverkanssäkrade utbildningsprogram, där utgångspunkten har varit att identifiera strategier och metoder för att integrera samverkan i utbildningsprogram. Målet har varit att undersöka och beskriva hur samverkan kan vara ett medel som bidrar till att stärka utbildningens kvalitet och relevans, samt ge förslag på hur vägen till samverkanssäkrad utbildning kan se ut.

  Den centrala slutsatsen är att samverkan, när den är en integrerad del av utbildningen, bidrar till kvalitet och säkerställer att utbildningen blir till nytta för samhället. Det finns också andra vinster med att bedriva ett systematiskt samverkansarbete, till exempel att det leder till pedagogisk utveckling för undervisande personal, att det ökar förutsättningarna för ett utmaningsbaserat lärande med studenten i centrum, att det underlättar övergången från studier till arbetsliv, och att det möjliggör fördjupade relationer med den värld lärosätet finns i. Resan mot samverkanssäkrad utbildning är, med andra ord, mödan väl värd.

 • 3.
  Ahlgren-Moritz, Charlotte
  et al.
  Malmö högskola, Sweden.
  Alm, Anna-Karin
  Malmö högskola, Sweden.
  Christersson, Cecilia
  Malmö högskola, Sweden.
  Eikelboom Sällström, Anette
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Esbjörnsson, Mattias
  Malmö högskola, Sweden.
  Jacobsson, Andreas
  Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola, Sweden.
  Marell, Agneta
  Samverkan och innovation, Umeå universitet, Sweden.
  Persson, Jeanette
  Innovation och utveckling, Malmö högskola, Sweden.
  Ramsten, Anna-Carin
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rehme, Jakob
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Reinhold, Mats
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Sjögren, Karin
  Malmö högskola, Sweden.
  Sörensson, Victoria
  Enheten för externa relationer, Umeå universitet, Sweden.
  Värbrand, Peter
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Vägen till samverkanssäkrad utbildning. [2]: Möjligheter och utmaningar2016Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Universitet och högskolor bidrar till samhällsutvecklingen genom att forskningsbaserad kunskap tillämpas av olika aktörer i samhället. För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar utgör således kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och samhället en värdefull möjlighet. Att ha starka relationer med samhällets aktörer identifieras också som viktigt i utvecklingen av ett internationellt starkt lärosäte.

  Samverkan i högre utbildning främjar samhällets förändringsförmåga och stärker utbildningens kvalitet, men samverkan förbereder också studenterna för ett livslångt lärande och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. Ett lärosäte i nära samverkan med aktörer i samhället är ett relevant lärosäte, det vill säga ett lärosäte som är till nytta för sin omvärld och för sina medarbetare och studenter.

  Ett grundläggande problem vad gäller möjligheterna att integrera samverkan i akademisk utbildning står att finna i statens fördelning av medel till lärosätena. De statliga medlen utgår nämligen i två separata anslag, ett vardera för de båda huvuduppdragen utbildning och forskning. Samverkan kan sägas ingå i bägge uppdragen. Till skillnad från forskningssamverkan finns det för utbildningssamverkan ingen särskild uppföljning och inte heller några ekonomiska incitament. Utvärdering av forskning och utbildning bör således breddas så att kvalitetsstärkande samverkansinslag också inkluderas i resursfördelningsprinciperna. Statens bristande strukturer för fördelning och uppföljning återspeglas i hur lärosätena fördelar resurser till och följer upp samverkan: lärare ges sällan resurser (i form av särskild tid) för att på ett pedagogiskt genomtänkt sätt kunna inkludera samverkansinslag i undervisningen; samverkan är sällan meriterande eller lönegrundande; och den utbildningssamverkan som bedrivs följs sällan upp – varken på institutions-, fakultets- eller lärosätesnivå. Samma sak kan sägas gälla på nationell nivå – det samverkande lärosätet erhåller inga extra anslag och det bestraffas ej heller för försummelse av detsamma. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen innebär att samverkan bör ingå i de pedagogiska modeller som lärare använder för att leda studenternas kunskapsutveckling mot de mål som finns angivna i kurs- och utbildningsplaner. Det betyder också att arbetet med samverkan bör inkluderas i processer för styrning, planering och uppföljning av utbildning och undervisning på såväl kurs- och programnivå som på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå. Att göra samverkan till en integrerad del av utbildningen är att sträva mot att externa aktörer ska bli en självklar del i den dagliga verksamheten – för studenter såväl som för medarbetare och för de organisationer man samverkar med. För att svenska lärosäten ska ges en realistisk möjlighet att göra samverkan till en integrerad del av utbildningsverksamheten krävs det framför allt följande:

  • att politiker och departement utformar ett fördelningssystem där framgångsrika samverkansinsatser inom utbildningen leder till en förstärkning av resursbasen på lärosätena;
  • att lärosätesledningar tar tydlig ställning för samverkansfrågan i sina strategiska styrdokument och att samverkan införs i lärosätenas kvalitetssäkringssystem för utbildning, samt att lärosätena inför system för att styra och följa upp samverkan i utbildningen på lärosätesövergripande nivå;
  • att ledningen för fakulteter, institutioner eller motsvarande omsätter lärosätets strategiska åtaganden i handlingsplaner och lokala styrdokument samt utformar system för dokumentation, styrning och uppföljning av samverkan i utbildningsprogram;
  • att lärare samt kurs- och programansvariga inför samverkan i utbildningens styrande dokument (t.ex. kurs- och utbildningsplaner) samt i den ordinarie undervisningsverksamheten.

  Dessutom bör lärosätena – både gemensamt men också vart och ett för sig – införa system och karriärvägar där medarbetares insatser i det vardagliga samverkansarbetet uppmärksammas och belönas.

  Mot bakgrund av detta kan man konstatera att det är angeläget att lärosätenas strategiska arbete avseende utveckling och uppföljning av samverkan i utbildningen vidareutvecklas. Men, med vilka verktyg, var i verksamheten och på vilka sätt?

  I följande skrift samlas erfarenheter och goda exempel gjorda inom ramen för ett flerårigt lärosätesövergripande samarbetsprojekt, Samverkanssäkrade utbildningsprogram, där utgångspunkten har varit att identifiera strategier och metoder för att integrera samverkan i utbildningsprogram. Målet har varit att undersöka och beskriva hur samverkan kan vara ett medel som bidrar till att stärka utbildningens kvalitet och relevans, samt ge förslag på hur vägen till samverkanssäkrad utbildning kan se ut.

  Den centrala slutsatsen är att samverkan, när den är en integrerad del av utbildningen, bidrar till kvalitet och säkerställer att utbildningen blir till nytta för samhället. Det finns också andra vinster med att bedriva ett systematiskt samverkansarbete, till exempel att det leder till pedagogisk utveckling för undervisande personal, att det ökar förutsättningarna för ett utmaningsbaserat lärande med studenten i centrum, att det underlättar övergången från studier till arbetsliv, och att det möjliggör fördjupade relationer med den värld lärosätet finns i. Resan mot samverkanssäkrad utbildning är, med andra ord, mödan väl värd.

 • 4.
  Ahlstedt, Sara
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Qvist, Martin
  Stockholms universitet.
  Suter, Brigitte
  Malmö högskola.
  Migration: Suveränitet, gränser och kontroll2013In: Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier / [ed] Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard, Stockholm: Liber, 2013, p. 54-81Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Andersson Högberg, Lena
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Organisering för samordning och samsyn: En studie av Kindas kärntrupp för rehabiliteringssamverkan kring äldre2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samverkan blir allt vanligare som organisatorisk lösning på situationer där ansvarsområden är vaga eller skär över organisationsgränser. Inom området vård och omsorg om äldre korsar ansvaret gränser både avseende huvudmän och yrkesgrupper och satsningar på samverkan är därför frekvent förekommande. Särskilda satsningar på samverkan inom just rehabiliteringsområdet har också främjats av statliga stimulansmedel riktade mot vården och omsorgen om äldre.

  Föreliggande studie belyser hur kärntruppen, en grupp bestående av representanter för olika yrkesgrupper och huvudmän med ansvar för olika uppdrag i rehabiliteringen av äldre i Kinda kommit att samverka i syfte att skapa bättre samordning och samsyn kring brukaren.

  Materialet som studien bygger på består av fem års kontinuerliga mötesanteckningar, personliga intervjuer, en fokusgruppsintervju, ett års kontinuerligt nedskrivna mötesdagböcker samt övrig dokumentation om verksamheten.

  Studien visar hur samverkan kan utvecklas och samsyn frammanas i viktiga frågor genom att rätt personer involveras, personligt engagemang skapas och tid ges till diskussion om frågor som lyfts upp och bearbetas efter hand. Sett ur ett meningsskapandeperspektiv framträder betydelsen av gemensamma aktiviteter vid olika mötesarenor för den samsyn som åstadkoms. Brukaren, eller ”Kalle”, blir det objekt som företrädare för samtliga inblandade organisationer och yrkesgrupper kan samlas kring. Genom mötet dem emellan framträder kärntruppen som en organisation som fungerar som en länk mellan olika världar likväl som en brobyggare för att inkludera även andra i ett alternativt synsätt på brukaren.

 • 6.
  Andersson Högberg, Lena
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Engstrand, Åsa-Karin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  A discursive approach to sensemaking at work2012Conference paper (Other academic)
 • 7.
  Andersson Högberg, Lena
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Anders W
  Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.
  Small business promotion and intermediating as societal entrepreneurship2012In: Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting / [ed] Karin Berglund, Bengt Johannisson, Birgitta Schwartz, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012, 1, p. 117-138Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Most social ventures cross the boundaries between the private, the public and the non-profit/voluntary sectors, and this broad involvement of actors and intertwining of sectors makes the label 'societal' entrepreneurship more appropriate. Stating the importance of both the local and the broader societal context, the book reports close-up studies from a variety of social ventures. Generic themes include positioning societal entrepreneurship against other images of collective entrepreneurship, critically penetrating its assumptions and practices and proposing ways of promoting societal entrepreneurship more widely.

 • 8.
  Andersson, Josefin
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arbetsmarknadsprojekt som kooperativ: Erfarenheter från fyra ESF-projekt med ett kooperativt arbetssätt2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetskooperativ har i Sverige en lång historia bakom sig men har under senare år uppmärksammats under nya former; sociala arbetskooperativ eller sociala företag. Dessa utmärker sig genom att främst skapa arbeten för personer med olika former av arbetshinder. I den här rapporten har personal från fyra ESF-projekt med inriktning mot social arbetskooperation intervjuats. Rapporten ger en bild av hur den kooperativa rörelsen kan kombineras med arbetsmarknadspolitisk projekt­verksamhet – men också av de svårigheter som denna verksamhet kan möta. I studien analyseras bland annat hur inkludering får betydelse i projektverksam­heten i relation till frivillighet och tvång.

   

 • 9.
  Andersson, Martin
  et al.
  Lund University.
  Klinthäll, Martin
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  The Opening of the North-South Divide: Cumulative causation, household income disparity and the regional bonus in Taiwan 1976-20052012In: Structural Change and Economic Dynamics, ISSN 0954-349X, E-ISSN 1873-6017, Vol. 23, no 2, p. 170-179Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last decades regional income divergence seems to have reappeared in both developed and developing countries. In Taiwan–a renowned case of growth with equity–regional per capita income was converging until the early 1990s after which it began to diverge. With the help of modeled annual household survey data from 1976 to 2005 we indicate the magnitude of a regional bonus and discuss reasons behind the re-opening of the North-South income divide in Taiwan. Our analysis suggests that this process is a consequence of cumulative causation connected to the advent of the rise of ICT industry in conjunction with changes in Taiwan's political economy which provided relatively more advantageous economic opportunities for the industrial structure of the leading region.

 • 10.
  Andersson, Ragnar
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Inclusion of immigrants -- effects of diffent kinds of partnerships2008In: Partnership: As a Stragegy for Social Innovation and Sustainable Change / [ed] Lennart Svensson, Barbro Nilsson, Stockholm: Santérus Academic Press , 2008, 1, p. 159-172Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Is partnership as an organisational principle a way to overcome the limitations of project-organisation and its focus on short-term outcomes? Or is the interest in partnership organisations only an expression of a trend or a fashion in the growing market for organisational development in complex situations? In this book 14 scholars get new data and make careful analysis of the partnership organisation both in theory and in practice. They analyse the effectiveness of the partnership organisation in implementing changes and innovation with long-term effects rather than short-term results. The ambition is to address practical dilemmas and problems in the partnership organisation by using different theoretical perspectives - theories about organisational learning, strategies for change, power and empowerment, gender analysis, governance and participation etc. The research presented is valuable in order to achieve deeper understanding of the pros and cons with the partnership organisation. When can it be useful? What kind of problems can be addressed? Which conditions are necessary if the partnership model is to be used? Editors are Lennart Svensson, professor of sociology at the University of Linkoping, Sweden and Barbro Nilsson, Ph.D. and lecturer of pedagogic at the Institution of Behaviour Science learning at the University of Linkoping. Also contributing are Ken Caplan, Leda Stott, Erik Lindhult, Ingela Malqvist, Marianne Parmsund, Ann-Christine Larsson, Maria Bogren, Sofia Wistus, Ragnar Andersson, Hanna Westberg, Anette Scoppetta and Gun Hedlund.

 • 11. Arke, Pia
  et al.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Scoresbysundshistorier: fotografier, kartor & kolonialism2010 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12. Arke, Pia
  et al.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stories from Scoresbysund: Photographs, Colonisation and Mapping2010 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Copenhagen: Kuratorisk Aktion, 2010. Softcover as issued. 283 pp. Illustrated. Text in English. With texts also in Greenlandic and Danish. New!. Bookseller Inventory # 32221

 • 13. Order onlineBuy this publication >>
  Avrahami, Dina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vi dansar inte på bordet: Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering & stolthet2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This research was carried out during the years 200-2004. The theoretical basis of the thesis is found within the fields of Lesbian Studies and IMER-studies (studies of International Migration and Ethnic Relations). In the thesis the life experiences of 21 informants, originating from 15 different countries are studied. The 21 informants are all immigrant women living in Sweden. The point of departure of the research is that of sexuality and migration.

  The main questions of the research are: through which processes do women obtain consciousness about their lesbian orientation, how do they “learn “to “be” lesbians and within which social context do these processes take place? Answers to these questions are given through an analysis of the life experiences of the 21 informants. The analysis is focuses on the connection and the interaction between lesbianism and migration.

  The study is ethnographic and qualitative. The narrative method is applied to obtain the empirical material containing transcribed interviews and notes from participant observation. Theories of social relationship, heteronormativity, stigmatization, agency, and migration are applied.

  The study shows that the informants’ experience of stigmatization and marginalization are very similar irrespective of which society they grew up in. Marginalization of lesbian women is very much a consequence of social structure, which oppresses female sexuality. It is through the coming out process that lesbian women “learn” to “be” lesbian. Stigmatization is the social context in which the lesbian women becomes aware of her sexual orientation and grows into conscious lesbian. It is through conscious action (agency) that she alters her social position in the margin and becomes an independent and proud lesbian subject. In the course of this process she seeks contact with other homosexuals (women and men) and she develops a sense of belonging to a group of people who share similar life experiences of stigmatization on the grounds of their homosexuality. This feeling is crucial for the establishment of a lesbian community, irrespective of ethnic and national background. The lesbian community (and gay community as a whole) is international.

 • 14.
  Behtoui, Alireza
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Incorporation of children of immigrants: the case of descendants of immigrants from Turkey in Sweden2013In: Ethnic and Racial Studies, ISSN 0141-9870, E-ISSN 1466-4356, Vol. 36, no 12, p. 2141-2159Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates how children of immigrants from Turkey are integrated into Swedish society. The educational achievements and labour market outcomes of this group are compared with the performance of the offspring of native-born parents. The aim of the study is to explore whether we can observe a tendency towards downward mobility among young people of immigrant background in Sweden and thereby provide reflections on the existing formulation of the segmented assimilation theory. Findings show that descendants of immigrants seem not to be in the process of downward assimilation, that is, social exclusion and therefore formation of a distinct underclass in Sweden. The concept of subordinate inclusion is a more appropriate description of the experiences of children of immigrants.

 • 15.
  Behtoui, Alireza
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market2008In: Journal of ethnic and migration studies, ISSN 1369-183X, E-ISSN 1469-9451, Vol. 34, no 3, p. 411-430Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines the probability of success for different methods of finding employment in the Swedish labour market, in times of both economic growth and decline. Existing West European studies on hiring processes have not allowed researchers to examine the relationship between job contacts and wage income among various groups of immigrants. Since our dataset is sufficiently large, this article examines job-finding strategies and labour market outcomes for individuals within two large groups, immigrants and natives. By studying those who have been in their current jobs for one year or less, the paper investigates to what extent both natives and immigrants use their social networks to find a job, and how informal job-finding methods are related to the rate of return in the Swedish labour market for the job secured, in terms of hourly wage. The findings show that immigrants, compared to natives, are less likely to be able to find jobs through informal methods and that jobs found through informal methods do not pay as well for immigrants as for natives.

 • 16.
  Behtoui, Alireza
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Marriage Pattern of Immigrants in Sweden2010In: Journal of Comparative Family Studies, ISSN 0047-2328, E-ISSN 1929-9850, Vol. 41, no 3, p. 415-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is (a) to depict the general pattern of partnership of Immigrants and their children in Sweden and their position in the Swedish "marriage market" relative to that of natives; (b) to estimate probability of out-marriage of individuals from different immigrant groups with natives; and (c) to examine exchange theory in relation to partnerships between immigrants and natives. Using a register data-set provided by Statistics Sweden, I find that individuals in this sample tend to choose men and women who are like themselves in socio-economic background, income, educational level, and position in the labour market. Regarding "immigrant background," the results indicate a tendency towards "ethnic endogamy." Results also show that men and women with origins in countries outside northwest Europe and North America (ONW) have a lower probability of having a native partner than others. Empirical results also provide some support for "exchange theory," that is, members of the ONW Immigrant group with native partners have compensated for their "tribal stigma of race/ethnicity" with their age and educational differences. They tend to be younger and better-educated than their native partners.

 • 17.
  Behtoui, Alireza
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social capital and Stigmatised Immigrants2009In: European perspectives on exclusion and subordination: the political economy of migration / [ed] Neergaard Anders, Maastricht: Shaker Publishing , 2009, 1, p. 232-237Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Behtoui, Alireza
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Department of Social Anthropology, Stockholm University, Sweden.
  Social Capital and Stratification of Young People2013In: Social Inclusion, E-ISSN 2183-2803, Vol. 1, no 1, p. 46-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the impact of social capital on the status attainment process of young people at the start of their careers and examines how social class, gender and ethnicity affect the accumulation of social capital and thereby labour market stratification of young people. A sample of young Swedes graduating from vocational schools and universities between 2005 and 2006, was surveyed via the telephone about their experiences acquiring jobs. Two re­search questions are posed: (i) Which characteristics (class, gender and ethnicity) affect young people's access to more social capital? (ii) How is social capital rewarded in the labour market? The results show that being female, coming from the lower social classes and being a member of a stigmatized immigrant groupare associated with a substantial social capital deficit. When socioeconomic and demographic backgrounds as well as the human capital of respondents are controlled, social capital is positively associated with salary level. The results indicate that social capital is a significant factor in the stratification process of young people.

 • 19.
  Behtoui, Alireza
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden2007In: European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, ISSN 1461-6696, E-ISSN 1469-8307, Vol. 9, no 3, p. 383-407Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies the role of social capital in the status attainment process and examines the link between the hiring process and the potential pool of social capital embedded in a person's network. The analysis is based on a sample of people newly employed by the municipal services in Malmö, the third largest city in Sweden. Jobs in this sector of labour market are mainly low-paid, and are dominated by women and immigrants. The position generator method is used to measure social capital, understood as assets captured by individuals in social networks. The findings demonstrate that access to social capital is positively related to work experience, a higher educational level, having a partner, and active membership of voluntary associations. It is also apparent that being an immigrant is associated with a substantial social capital deficit. Regarding the return on capital, the results show that both human capital and social capital were rewarded with higher wages and more adequate jobs. Furthermore, we found that social capital is associated with better labour market outcomes, whether or not respondents reported that they obtained their current jobs using informal job-search methods. Results also show similar returns on access to social capital for natives and immigrants.

 • 20.
  Behtoui, Alireza
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  THE ETHNIC PENALTY: IMMIGRATION, EDUCATION AND THE LABOUR MARKET2013In: Ethnic and Racial Studies, ISSN 0141-9870, E-ISSN 1466-4356, Vol. 36, no 5, p. 915-916Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 21.
  Behtoui, Alireza
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market2004In: Labour, ISSN 1121-7081, Vol. 18, no 4, p. 633-660Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract. This paper investigates labour-market performance for 'young people with immigrant backgrounds' and those 'born in Sweden with native-born parents' in the Swedish labour market. It focuses on young people who were aged 18–20 during 1990, and their labour-market status after 8 years, in 1998. The results indicate that young people of immigrant descent have lower annual wage income and are at higher risk of not being employed than those born in Sweden with native-born parents. Differences in human capital characteristics cannot explain these results. Other theories, which stress the effect of discriminatory behaviour and the power of social network composition, are discussed as alternative interpretations. Having one native-born parent is considered to be important to labour market success. However, having a native-born father rather than a native-born mother is associated with better labour-market achievement.

 • 22. Order onlineBuy this publication >>
  Behtoui, Alireza
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Unequal Opportunities: The Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour Market2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis consists of an introduction and three self-contained studies on the impact of social capital on individuals’ labour market outcomes. It focuses on labour market conditions for immigrants and their children in Sweden. The central research questions of the thesis are twofold. First, what individual characteristics, such as educational level, gender and country of origin, enhance or hinder access to social capital, and how well is social capital rewarded in the labour market compared with education and work experience? Second, does the stigmatized social identity of some immigrant groups affect their access to social capital, and to what degree does such a social capital ‘deficit’ affect their labour market outcomes? The results demonstrate that inequality between immigrants (and their children) and natives (and their children) in access to networks with valuable resources of social capital is an important issue in their labour market outcomes.

  List of papers
  1. Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market
  Open this publication in new window or tab >>Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market
  2004 (English)In: Labour, ISSN 1121-7081, Vol. 18, no 4, p. 633-660Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Abstract. This paper investigates labour-market performance for 'young people with immigrant backgrounds' and those 'born in Sweden with native-born parents' in the Swedish labour market. It focuses on young people who were aged 18–20 during 1990, and their labour-market status after 8 years, in 1998. The results indicate that young people of immigrant descent have lower annual wage income and are at higher risk of not being employed than those born in Sweden with native-born parents. Differences in human capital characteristics cannot explain these results. Other theories, which stress the effect of discriminatory behaviour and the power of social network composition, are discussed as alternative interpretations. Having one native-born parent is considered to be important to labour market success. However, having a native-born father rather than a native-born mother is associated with better labour-market achievement.

  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-14146 (URN)10.1111/j.1121-7081.2004.00281.x (DOI)
  Available from: 2006-11-21 Created: 2006-11-21 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
  2. Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market
  Open this publication in new window or tab >>Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market
  2008 (English)In: Journal of ethnic and migration studies, ISSN 1369-183X, E-ISSN 1469-9451, Vol. 34, no 3, p. 411-430Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This paper examines the probability of success for different methods of finding employment in the Swedish labour market, in times of both economic growth and decline. Existing West European studies on hiring processes have not allowed researchers to examine the relationship between job contacts and wage income among various groups of immigrants. Since our dataset is sufficiently large, this article examines job-finding strategies and labour market outcomes for individuals within two large groups, immigrants and natives. By studying those who have been in their current jobs for one year or less, the paper investigates to what extent both natives and immigrants use their social networks to find a job, and how informal job-finding methods are related to the rate of return in the Swedish labour market for the job secured, in terms of hourly wage. The findings show that immigrants, compared to natives, are less likely to be able to find jobs through informal methods and that jobs found through informal methods do not pay as well for immigrants as for natives.

  Keywords
  Job-Finding Methods; Social Networks; Immigrants; Swedish Labour Market
  National Category
  International Migration and Ethnic Relations
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-14147 (URN)10.1080/13691830701880251 (DOI)
  Available from: 2006-11-21 Created: 2006-11-21 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
  3. The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden
  Open this publication in new window or tab >>The Distribution and Return of Social Capital: Evidence from Sweden
  2007 (English)In: European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, ISSN 1461-6696, E-ISSN 1469-8307, Vol. 9, no 3, p. 383-407Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This paper studies the role of social capital in the status attainment process and examines the link between the hiring process and the potential pool of social capital embedded in a person's network. The analysis is based on a sample of people newly employed by the municipal services in Malmö, the third largest city in Sweden. Jobs in this sector of labour market are mainly low-paid, and are dominated by women and immigrants. The position generator method is used to measure social capital, understood as assets captured by individuals in social networks. The findings demonstrate that access to social capital is positively related to work experience, a higher educational level, having a partner, and active membership of voluntary associations. It is also apparent that being an immigrant is associated with a substantial social capital deficit. Regarding the return on capital, the results show that both human capital and social capital were rewarded with higher wages and more adequate jobs. Furthermore, we found that social capital is associated with better labour market outcomes, whether or not respondents reported that they obtained their current jobs using informal job-search methods. Results also show similar returns on access to social capital for natives and immigrants.

  Keywords
  social capital, hiring process, immigrants
  National Category
  International Migration and Ethnic Relations
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-14148 (URN)10.1080/14616690701314093 (DOI)
  Available from: 2006-11-21 Created: 2006-11-21 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
 • 23.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Perceptions of Discrimination in Recruitment and the Workplace 2009In: Journal of Immigrant and Refugee Studies, ISSN 1556-2948, Vol. 7, no 4, p. 347-369Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous Swedish studies show that, due to stigmatization and discrimination, immigrants occupy inferior positions in the labor market. This article investigates the extent to which natives and immigrants perceive discrimination of immigrants establishes the discrepancy between concrete and abstract attitudes about discrimination, and evaluates the assimilation hypothesis and the consciousness hypothesis as alternative explanations of perceived discrimination by immigrants. Data for this study came from a survey of individuals employed by the Malm municipality. The results show that, concerning abstract attitudes, natives hold largely the same opinion about discrimination against immigrants as do immigrants themselves, and that there is a significant difference between concrete and abstract perceptions of discrimination among natives and immigrants. But immigrants embrace stronger positions than do natives on the prevalence of discrimination in the workplace. With one exception, our results tend to be more in line with the consciousness perspective.

 • 24.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social capital and the educational achievement of young people in Sweden2016In: British Journal of Sociology of Education, ISSN 0142-5692, Vol. 37, no 7, p. 947-969Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on Bourdieu’s conceptualization of social capital (the social stratification perspective), this study examines the impact of social capital on the educational outcomes of young people in Sweden, with a focus on the extra-familial aspect of social capital – that is, social capital generated by parental networks and active membership in various social organizations and friendship networks. The results indicate that the class background of respondents is the main predictor of access to all three forms of extra-familial social capital. However, after controlling for class background, the children of racialized immigrant groups are more likely to have access to more types of social capital than others. All three aspects of extra-familial social capital positively influence the educational performance of pupils.

 • 25.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social capital and wage differentials between immigrants and natives2010In: Work, Employment and Society, ISSN 0950-0170, E-ISSN 1469-8722, Vol. 24, no 4, p. 761-779Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates the characteristics that affect access to social capital for employees in a single industrial firm in Sweden, and the impact of their social capital on their monthly salaries. The results demonstrate that being a member of a stigmatised immigrant group is associated with a substantial social capital deficit. This deficit arises because immigrant workers are embedded in social networks that constrain their ability to acquire valuable social resources or are excluded from social networks with valuable resources. Another finding is that the average salary earned by members of stigmatised immigrant groups is lower than that earned by native-born workers. The observed wage gap cannot be explained by ‘human capital’ variables. However, when social capital variables were taken into account, wage gaps noticeably shrank, which indicates that part of the wage disadvantage experienced by immigrants is likely to represent the impact of unequal access to social capital.

 • 26.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
   Social capital and wage disadvantages among immigrant workers2010In: Work, Employment and Society, ISSN 0950-0170, E-ISSN 1469-8722, Vol. 24, no 4, p. 761-779Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   This study investigates the characteristics that affect access to social capital for employees in a single industrial firm in Sweden, and the impact of their social capital on their monthly salaries. The results demonstrate that being a member of a stigmatised immigrant group is associated with a substantial social capital deficit. This deficit arises because immigrant workers are embedded in social networks that constrain their ability to acquire valuable social resources or are excluded from social networks with valuable resources. Another finding is that the average salary earned by members of stigmatised immigrant groups is lower than that earned by native-born workers. The observed wage gap cannot be explained by ‘human capital’ variables. However, when social capital variables were taken into account, wage gaps noticeably shrank, which indicates that part of the wage disadvantage experienced by immigrants is likely to represent the impact of unequal access to social capital.

 • 27.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Social capital, status and income attainment in the workplace2012In: International journal of sociology and social policy, ISSN 0144-333X, E-ISSN 1758-6720, Vol. 32, no 1/2, p. 42-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this study is to investigate the importance of social capital in the workplace. To be more precise, we ask whether access to social capital is associated with differences in the wages and status of employees within the organization.

  Design/methodology/approach - We used data from a case study of the status attainment of employees in a Swedish industrial firm.

  Findings - Results demonstrate that: (a) the socioeconomic background, gender and "migrant backgrounds" of employees have an impact on their access to resource-rich networks; and (b) there is a positive association between access to social capital and position in the organization, even after control for employees’ education and labor market experience.

  Research limitations/implications - The case study approach of the paper has its own characteristic limitations. At the same time the cross-sectional data open up the possibility of reverse causality. The analysis includes only individuals who were still working, while we know from the fieldwork that some former employees have taken early retirement or disability pensions due to occupational injury.

  Originality/value - The focus of the paper is on the process of status attainment of subordinate groups (individuals from lower socioeconomic groups, individuals with stigmatized migrant backgrounds, and women), which is an under-researched issue in organizational studies. Therefore, we ask whether the subordinate status of employees has an impact on their access to social capital in the place of work.

 • 28.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nygård, Olav
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ungdomar, socialt kapital och stratifiering2014In: Utbildning, arbete, medborgarskap / [ed] Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban, Aleksandra Ålund, Stockholm: Boréa Bokförlag, 2014, 1, p. 233-260Chapter in book (Other academic)
 • 29. Order onlineBuy this publication >>
  Bengtsson, Jenny
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det: Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation examines how normality is performed and challenged in everyday practices in the early years of compulsory school, focusing primarily on norms of age, gender and sexuality. The empirical material is created through participant observation and interviews with pupils and teachers in two classes in two schools (school year 2 and 3). The study uses poststructuralist theories to highlight how power works in the everyday and the familiar, both in making comprehensibility and meaningfulness but also in defining deviations and normalize exclusion and subordination. The analysis shows how pupils and teachers perform and question different expectations of how to be and act as children, adults, pupils, teachers, girl, boy, etcetera. It appears that this 'doing' of norms is linked to the creation of different belongings, formal and informal settings, differences between class periods and breaks, classrooms and locker rooms or seriousness and laughter. The study shows that these changes create space for negotiations and challenges in what can be understood as uncertain or border areas. By taking note of how norms interacts the study further shows that challenges and questioning of norms around gender and sexuality are at risk of being trivialized by the pupils' position as children. This means that even if norms appears as boundaries of the possible and desirable, one cannot equate the challenges and the crossing of boundaries and transformation of norms. The study thus argues that pedagogical work that problematize how norms are repeated and challenged in school must consider ambiguities and the uncertain as part of creating hierarchical orders.

 • 30.
  Bennich-Bjorkman, Li
  et al.
  Uppsala University.
  Likic-Brboric, Branka
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  SUCCESSFUL BUT DIFFERENT: DELIBERATIVE IDENTITY AND THE CONSENSUS-DRIVEN TRANSITION TO CAPITALISM IN ESTONIA AND SLOVENIA2012In: Journal of Baltic Studies, ISSN 0162-9778, E-ISSN 1751-7877, Vol. 43, no 1, p. 47-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Praised by international organizations, Estonia and Slovenia have long been considered among the most successful post-communist states. Estonia quickly transformed itself into one of the most liberal economies in the world, whereas Slovenia opted for a social justice-oriented market economy. Still, the roots of their success coincide in that consensus played a crucial role. We argue that the public sphere was never as repressed in Estonia and Slovenia during the communist period as it was elsewhere. Distinct national identities continued to be formed and re-formed by intellectuals during the decades of communist rule, who assumed roles as political leaders when the transition started. Consensus based on these national identities legitimized reform policies for the entire decade of the 1990s.

 • 31.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  A Conversation with Michael Walzer1995In: Conference : a journal of philosophy and theory, ISSN 1072-1894, Vol. 5, no Winter 94-95Article in journal (Other academic)
 • 32.
  Berggren, Erik
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Danish Xenophobia - Power Logic in Motion2007In: Irregular Migration, Informal labour and Community: A Challenge for Europe / [ed] E. Berggren, B.Likic-Brboric, N Trimikliniotis, G. Tokzös, Maastricht, Netherlands: Shaker Publishing, 2007, p. 372-390Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

   This essay asks how one can understand the radicalisation of Danish politics in a xenophobic direction, the ascendancy to power of the extreme right-wing party, Dansk Folkeparti (DF), its electoral successes and its collaboration with the conservative-liberal government that won the election, with support from DF, in 2001. In focus stands the hostile attitude towards immigrants and refugees in political discourse and in new legislation and the strong emphasis on the primacy, preservation and care for everything -Danish,- which the liberal-conservative Government and its allies have placed at the center of Danish politics. The question is raised, and the argument is made, that this xenophobic turn in politics can be understood as -fascism-, as it has been conceptualized in recent years. This entails a critical discussion also of a concept more commonly used, namely -populism-. I argue that if we instead of ideological content focus on populism, as Ernesto Laclau has suggested, as a style and logic of articulation, the power securing strategy comes into view and the closeness to fascism surface. Then we can see that many key-issues in danish politics today are rooted in classical fascist ideas such as organic nationalism, anti-elitism, racism and rebirth, but more importantly, that there is ground for such a strong charge considering the power-securing strategies: the mild forms of -cleansing- by silencing criticism and expelling foreigners, the popular -anti-elitist- rhetoric, the aggressive style and the intense work for changing all legislation dealing with immigrants and asylum in a restrictive direction. A conclusion is that one must look at the xenophobic and extremist political development as the result of a long-standing conscious and energetically forwarded pursuit, together with succesful alliances and tottering resistance and acquiescence rather than as mere political opportunism, an electoral -accident- or, as fascists have it, as the true voice of the people. 

 • 33.
  Berggren, Erik
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det populistiska tricket2009In: Framtider, ISSN 0281-0492, no 2, p. 24-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sverige har varit relativt skonat från de grövsta utfallen av högerpopulistisk mobilisering och politisk rasism. Vi behöver bara blicka mot Danmark, Holland, Italien, Österrike och Frankrike för att finna en mer öppet främlingsfientlig politisk diskussion.

 • 34.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Det är rätt att vara missnöjd'2008In: AftonbladetArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

   Om man kritiserar kritiken för att vara just kritisk har man missat något väsentligt. Ett argument mot vår tids "Världen blir bättre"-demagoger.

 • 35.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'DN under täcket med USA: s armé'2005In: Arbetaren, ISSN 0345-0961, Vol. 26/10, no Radar, p. 12-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

   Kritik av Peter Englunds äventyr i Irak 

 • 36.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Engineer of the Psyche: Myrdal's Freudian Liberalism in An American Dilemma'2001In: International Journal of Politics, Culture, and Society, ISSN 0891-4486, E-ISSN 1573-3416, Vol. 14, no 3, Spring 2001, p. 443-464Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   This essay seeks the political argument in An American Dilemma through a close reading of the chapters where Myrdal, in his social enginnering effort, combined a rudimentary psychoanalytic view of racism with a strong normative support of an American interpretation of Liberalism, expressed through the notion of an American Creed. The ambiguity of the staus of the Creed as both liberal notm and "imperative reality" for the psychoanalytic perspective will be critically discussed.

 • 37.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Folklighet, främlingshot och mikrostatskupper - Om utlänningspolitikens dynamik i Danmark'2006In: Bortom stereotyperna?: Invandrare och integration i Danmark och Sverige / [ed] Ulf Hedetoft, Bo Petersson & Lina Sturfelt, Halmstad: Makadam förlag , 2006, p. 148-176Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

        Bortom stereotyperna? speglar den angelägna samhälleliga forskning om invandring, nationell identitet och mångkulturalism som finns i Sverige och Danmark. Det är en volym där alla långt ifrån är eniga om allt, vilket skapar spänning och dynamik. Tematiskt famnar den över ett vitt fält, med såväl generella diskussioner som analyser av invandrares förhållanden och integrering i de två länderna. I flera av bidragen förs diskussionen i termer av problem och förtjänster med mångkulturalism. Inte minst diskuteras där frågor med koppling till islam. I de konkreta analyserna sker fruktbara jämförelser mellan dansk och svensk praxis och politik.Bortsett från de skillnader som finns mellan författarnas utgångspunkter, och bortsett från hur man ser på invandring genom olika historisk-kulturella glasögon, är bilden av de två ländernas migrations- och integrationspolitik ändå att det finns fler överensstämmelser än man skulle kunna tro. Det beror främst på att båda står inför utmaningar av alltmer transnationell karaktär. Några härstammar ur den gemensamma globaliseringskontexten, andra har att göra med de lokala svårigheterna att upprätthålla välfärdsstaten under nya demografiska betingelser.Genom jämförande analyser av såväl den generella utvecklingen som enskilda policy-områden visar boken många av dessa nya mönster och sammanhang och förflyttar debatten bortom de gängse stereotyperna.Centrum för Danmarksstudier 12

 • 38.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Högskoleranking - något för Unckel?'1993In: JUSEKtidningen, ISSN 1100-620X, Vol. 1, p. 18-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

      

 • 39.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Makt, pengar och kön'1993In: JUSEKtidningen, ISSN 1100-620X, Vol. nr 10, p. 18-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

   Intervju med Agneta Stark  

 • 40.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Medier utan Minne'2006In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, Vol. 30/6, no KULTUR, p. 10-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

   Diskussion av mediernas bevakning av Irakkriget som en maskin som producerar glömska. 

 • 41.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Om vådan att förstöra det man befriar'2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

   Irakkriget slog sönder Iraks infrastruktur och landet föll ned i ett slags blodigt Hobbesianskt 'naturtillstånd'. Och en fråga blir relevant: vilket föredrar du stat eller demokrati? Så fort man inser att det senare knappast kan existera utan det första, inser man det katastrofala i att slå sönder ett lands infrastruktur. Ansvaret ligger på USA i stora stycken, men även på alla de som försvarat invasionen, även de i Sverige som hyllade den. 

 • 42.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Ronald Coase långa väntan'1992In: Igitur, ISSN 1102-4755, Vol. nr 1, p. 12-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    Intervju med nobelpristagaren Ronald Coase i ekonomi 1991. 

 • 43.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Rothstein kämpar mot ett feministiskt spöke'2001In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, Vol. 6/9, no KulturArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

   Debatt om Bo Rothsteins syn på feminism som diskriminerande. 

 • 44.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Se kvinnan bakom slöjan'2004In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, Vol. 28/2, no Kultur: Essä, p. 11-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

   Argument mot förbud och bergänsningar av människors rätt att bära slöja. 

 • 45.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Sjung konkurrensens lyckliga dar1993In: Expressen, ISSN 1103-923X, Vol. 17/9, no KulturArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

   Högskolepolitik 

 • 46.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Soldater utan människovärde'2003In: Dagens Nyheter, Vol. 3/4, no KulturArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

   Irakkriget och medier 

 • 47.
  Berggren, Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  'Viktig forskning stämplas ut'2006In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, Vol. 31/10, no KulturArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 48.
  Berggren, Erik
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Hansen, Peo
  REMESO Linköpings universitet.
  Feldman, Jonathan M
  FAMM Arbetslivsinstitutet.
  Valfusk och Äppelpaj2000Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Berggren, Erik
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Likic-Brboric, BrankaToksöz, GülayTrimiklinotis, Nicos
  Irregular Migration, Informal Labour and Community: A Challenge for Europe2007Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

   One aspect of the compound of issues hiding behind the word -migration- is irregular migration, sometimes referred to as -undocumented-, -sans papier- or -illegal- migration. In this book the notion -irregular- is most often used as ideas about what is legal and illegal when it comes to migration are far from clear and also extremely politically volatile. The irregular migrant is, in fact, at the centre of one of the great paradoxes of European politics today: the openly declared demographic need for more labour and the strong consensus on a toughening migration regime, limiting the possibilities to enter regularly into the Union. This is linked to a growing concern about informalisation of the labour market and populist anti-immigrant mobilisation, gaining influence in many European countries today. The irregular migrant, although often forced to -play in the dark-, in real life as well as in the narratives of national and Union development, is however a key figure behind many central political discussions today. Therefore, to understand what is at stake for the migrant forced into the precarious situation of irregularity and for the communities and governments that are sending, receiving and sometimes deporting, sometimes turning a blind eye, the discussion must be connected to questions of globalisation, out-sourcing, welfare change, human-, migrants-- and workers- rights, as well as to long standing debates on multiculturalism, racism and anti-racism, diasporas and xenophobia in European communities. But experience, research and policy vary greatly across Europe. However, as migration is about crossing borders and (EU) policy, for some time now, has seeked solutions that transcend national borders, research and public discussion must do the same. This book is an attempt to assemble contributions from researchers across the EU, the new member states, selected candidate countries, some of the neighbouring countries in Eastern Europe, the Western Balkans and the Southern Mediterranean. Methodologically there is a great variety among the contributions, which is suitable since one hardly gets anywhere with a multileveled and complex issue like irregular migration without a multidisciplinary approach. This is also motivated by an additional ambition of this book to, beside bringing together different European experiences, also try to link better the otherwise often separate discussions on globalisation, labour market change, racism and xenophobia to migration, both irregular and regular. Hence, to study migration means opening for a discussion of political economy, development issues and large scale legal, social and political transitions, as well as local communities and networks, individual strategies of survival and personal fates, joys and tragedies. We have divided the book into five parts representing different aspects of this large topic. 

 • 50.
  Berggren, Erik
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Högerpopulism – mellan populism och högerextremism?2013In: Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier / [ed] Magnus Dahlstedt och Anders Neergaard, Stockholm: Liber , 2013, 1, p. 199-229Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Migrationens och etnicitetens epok introducerar en rad begrepp som kan användas för att fördjupa förståelsen av en mängd fenomen och företeelser i samtiden, som på olika sätt kan länkas till frågor om migration och etnicitet. De begrepp som boken introducerar är etnicitet, migration, diaspora, medborgarskap, intersektionalitet, rasism, högerpopulism, social exkludering och informalisering.Bokens ämnesmässiga spännvidd gör den till viktig läsning för studenter och forskare inom en rad ämnen och utbildningar - såsom sociologi, statsvetenskap, socionom- och lärarutbildning.

1234567 1 - 50 of 916
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf