liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Karlsson, Curt
  Linköping University, University Services.
  Från 1972 till 2012: ett universitet - två världar : en betraktelse av före detta universitetsdirektören Curt Karlsson, Linköpings universitet2016Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  CURT KARLSSON avslutade 2012 en fyrtioårig anställningsperiod i ledande ställning vid Linköpings universitet, LiU, först i 21 år i en kombinerad befattning som personalchef och planeringschef och därefter i 19 år som universitetsdirektör, d.v.s. högste administrative tjänsteman och tillsammans med rektor basen för både den strategiska och den verkställande ledningen för universitetet. I denna bok ger han sin bild av den utveckling som det svenska högskolesystemet genomgått under de 40 år han verkat vid LiU. Den övergripande slutsatsen är att bokstavligen allt har förändrats, såväl styrningen av kärnverksamheterna, d.v.s. utbildningen och forskningen, som villkoren för alla dessa verksamheters stödprocesser. Utrymmet för lokalt beslutsfattande och ansvarstagande har ökat närmast dramatiskt och ledningen på alla nivåer inom det enskilda universitetet har successivt professionaliserats på ett sätt som var tidigare generationer främmande. Med ett engelskt talesätt sågs då ledarskapet för ett universitet som "the last resort for amateurs and gentlemen". Den tiden är förbi. Med råge.

  Den svenska högskolan var länge en marginell företeelse i samhället. År 1945, det år då Curt föddes, omfattade den statliga delen mindre än 10 000 studenter. Vid sidan av denna fanns en verksamhet med privat huvudmannaskap med ca 4 000 studenter. Främst till följd av en mycket stark expansion av utbildningen under 1960- och 1990-talen och en mycket betydelsefull omklassificering under 1970-talet av både gymnasial och eftergymnasial utbildning till högskoleutbildning har utvecklingen lett fram till att högskolan numera omfattar mer än 400 000 studenter.

  Samtidigt har dess profil förskjutits så att den numera är avsevärt mer forskningstung än tidigare i relativa termer. Högskolan är därför den största statliga sektorn av alla - drygt 30% av alla statsanställda arbetar nu i högskolan - och omsätter ca 65 miljarder kr. Den ses också som utomordentligt betydelsefull för inte bara studenternas bildning och personliga utveckling utan också för vetenskapsbaserad yrkesutbildning, för innovationer inom alla samhällsområden och för ekonomisk tillväxt.

  Helen Dannetun

  Rektor

  Linköpings universitet

 • 2.
  Knuthammar, Christer
  et al.
  Linköping University, University Services.
  Hjort Reksten, Eli
  Linköping University, University Services.
  LiU - ungt universitet på väg: berättelser, bilder, verkligheter2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok är att se som ett bidrag till den fortlöpande teckningen av Linköpings universitets historia. Tidigare har nämnts Christer Knuthammars båda fakultetshistoriker. Nämnas bör också Ingemar Linds "En akademisk resa" där han, förutom sin tid som student och forskarevid Uppsala universitet och sin rektorstid vid Örebro universitetet, även beskriver sin tid som verksam i Linköping, vid universitetsfilialen, Linköpings högskola (LiH) och vid Linköpings universitet. Lennart Sturesson behandlar i sin monografi "TV som undervisningsteknologi. Exemplet Linköpings tekniska högskola" experimentet med tv som verktyg i undervisningen, ett försök som har en central roll i vårt intervjumaterial. Gunnar Richardsson beskriver i studien "Hur Örköpings universitet och XTH blev Linköpings universitet och Tekniska högskola" vilka faktorer som avgjorde att Linköping blev staden för satsningen på en ny högskola. Sist i denna bok finns en lista över litteratur om Linköpings universitet.

  Många har bidragit i arbetet med att realisera detta projekt. Vi vill först och främst tacka alla våra intervjupersoner, aktörer som har bjudit på sin tid och så frikostigt berättat om sina erfarenheter. Paola Svensson på Linköpings föreningsarkiv och Johnny Gustavsson på Östgöta Correspondenten har generöst bistått oss i utnyttjandet av Östgötens respektive Correns rikhaltiga bild samlingar.

  Många är de bland tidigare och nuvarande anställda vid LiU vilka hjälpt till med att identifiera dem som förekommer på bilderna i boken. Art director Peter Modin vid LiU:s kommunikationsavdelning har svarat för oumbärliga insatser när det gäller bokens grafiska formgivning.

  Framhållas ska även värdet av att ha kunnat dra nytta av Gunnar Elfströms rika lincopensiska vetande och av att ha fått repliera på Karin Christofferssons (Klara språket) och Johan Hagesunds (DIBB förlag) rutinerade korrekturgranskningsinsatser.

  Till alla - sålunda nämnda och onämnda - ett djuptkänt och stort TACK!

  Christer Knuthammar    Eli Hjorth Reksten

 • 3.
  Löfgren, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Dybeck, Jon
  Linköping University, University Services.
  Heintz, Fredrik
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Qualification document: RoboCup 2015 Standard Platform League2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This is the application for the RoboCup 2015 StandardPlatform League from the ”LiU Robotics” team. In thisdocument we present ourselves and what we want to achieve byour participation in the conference and competition

 • 4.
  Schuback Lohm, Karin
  Linköping University, University Services.
  Birgitta - feminist, politiker och helgon: en antologi från Birgittajubileumsåret 2003 vid Linköpings universitet2005Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  En antologi från Birgittajubileumsåret 2003 vid Linköpings universitet innehållande essäer av Lars Bergquist, Renée Frangeur, Hans Furuhagen, Hedda Gunneng, Börje Westlund, Anne-Marie Landtblom, Ingemar Lindaräng, Erik Lindberg, Ruth Rajamaa, Nina Sjöberg och Ebba Witt-Brattström

 • 5.
  Schuback Lohm, Karin
  Linköping University, University Services.
  The forgotten history: Upholstery Conservation2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Research on upholstery work from a culturally historical and technical conservation perspective is a relatively new field. Previously the important aspects regarding furniture have focused on design and the work of joiners – rather than the upholstery work. This book is a result of the first international conference in Europe with focus on the upholstery history. The symposium addressed the conservation of upholstery work and the history of filling materials and techniques. The conference was held in Vadstena, Sweden and hosted by Linköping University.

  During the symposium, a number of studies were presented and discussed. We now have the pleasure to be able to release the results of those studies in this book.

  By publishing this material, it is our hope that The Forgotten History of Upholstery, will be a little less forgotten!

 • 6.
  Smedberg, Camilla
  et al.
  Linköping University, University Services.
  Ullgren, PeterLinköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Eriksson, Bengt ErikLinköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bokbärare: Biblioteket, bokhandeln och antikvariatet2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här är en bok om de platser där böcker möter sina läsare och de människor som är verksamma där, deras arbete, deras drivkrafter, deras tillfredsställelser och otillfredsställelser.

  Läsandets betydelse på individuell och samhällelig nivå uppmärksammas överallt samtidigt som många verksamheter lever under svåra ekonomiska förhållanden. Vad innebär nya villkor, ny teknik och nya kommunikationskanaler för biblioteken, bokhandeln och antikvariaten? Många engagerade aktörer tänker nytt, utvecklar, traditionen och arbetar fram nya förhållnings- och distributionssätt för att föra ut boken till läsaren.

  Författarna har rest kors och tvärs i landet, besökt stora och små, idealister och realister, rutinerade och mindre erfarna personer och verksamheter i storstäder, mindre orter och på landsbygd, som alla står mitt uppe i den utmaning som ligger i att bära boken rätt.

 • 7.
  Wallo, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Löfgren-Markör, Lotta
  Linköping University, University Services.
  Forsyth, Heather
  Linköping University, University Services.
  Ledarskap, chefskap och medarbetarskap vid LiU: Erfarenheter från utvecklingsarbetet MedLed2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras resultaten av utvecklingsarbetet MedLed. Syftet med MedLed har varit att skapa tydlighet och enkelhet i hur Linköpings universitet (LiU) ser på och hanterar frågor om ledarskap, chefskap och medarbetarskap för att medverka till ökad hållbarhet hos chefer/ledare och medarbetare. Upprinnelsen till MedLed är fyra utmaningar som identifierats av LiU:s ledning, HR-enheten och forskare vid HELIX Competence Centre. Övergripande handlar dessa utmaningar om att möta förändrade krav på chefer, ledare (t.ex. forskningsledare, utbildningsledare, programansvariga, studierektorer) och medarbetare. Fyra målsättningar har guidat arbetet i MedLed:

  • · Bidra till en långsiktigt minskad stressnivå och ett ökat välbefinnande hos LiU:s anställda.
  • · Skapa en tydlig bild av vad som förväntas av chefer, ledare och medarbetare vid LiU.
  • · Utveckla ett evidensbaserat och LiU-gemensamt synsätt på ledarskap, chefskap och medarbetarskap som kan användas i utbildning, rekrytering och karriärutveckling.
  • · Erbjuda stöd till organisationen för bearbetning och reflektion kring det utvecklade synsättet på ledarskap, chefskap och medarbetarskap.

   

  Som underlag för föreliggande rapport har flera olika typer av data samlats in och analyserats. En litteraturöversikt med inriktning mot att sammanställa teorier och tidigare forskning inom området genomfördes för att skapa en god vetenskaplig förankring. För att hitta verksamheter som har innovativa synsätt på hur chefs-, ledar- och medarbetarskap kan utvecklas och integreras har ”benchlearning” genomförts med 13 externa organisationer. Vidare utgörs en central del i materialet av intervjuer med ledningsrepresentanter, chefer, ledare, medarbetare och HR-specialister inom LiU. Syftet med intervjuerna var att skapa en bild av hur dessa olika kategorier av anställda ser på och pratar om ledarskap, chefskap och medarbetarskap. Vidare har också data samlats in genom en dokumentstudie med syfte att kartlägga i vilka dokument som förväntningar kommuniceras samt att ge förslag på hur dessa skulle kunna renodlas och förenklas.

  Resultaten från benchlearningen visade att det i samtliga studerade organisationer finns en syn på framtida utmaningar för chefer, ledare och medarbetare som matchar dem som identifierats för LiU. Vidare framträdde också bilden av att medarbetarna i högre utsträckning än tidigare ses som ledare i betydelsen att de förväntas ta ansvar både för egna arbetsuppgifter, men också för organisationens i stort. Detta ansvar kommuniceras i flera av organisationerna genom olika typer av värdeord. När det gäller mer konkreta arbetssätt som kan vara intressanta för LiU kan nämnas ett fokus på olika typer av arbetsplatsbaserat lärande som metoder för att generera och sprida kunskaper om behov och utmaningar för ledare, chefer och medarbetare. Vidare förekommer det i organisationerna också ett större fokus på medarbetarnas kompetensutveckling vad gäller medarbetarrollen än vad som idag finns på LiU.

  I resultaten av intervjuerna framkom att de identifierade utmaningarna för LiU känns igen av medarbetarna. Vidare framträdde också en mer fördjupad bild av hur utmaningarna kommer till uttryck i det dagliga arbetet. Resultaten visade också att synen på chefs- och ledarskap ser olika ut beroende på vilken del av organisationen som tillfrågades, men att det finns viss samsyn vad gäller önskvärda beteenden hos chefer och ledare. Gällande medarbetarskapet pekade resultaten på att detta för de flesta är ett positivt laddat begrepp, men det förekom också mer kritiska utsagor i materialet. Tack vare stor frihet i arbetet ansåg respondenterna att det finns goda möjligheter till ansvarstagande, men här pekade resultaten också på motsättningar mellan tydlighet och flexibilitet, konkurrens och samarbete samt mellan individualism och kollektivism. I intervjuerna framkom också synpunkter på universitetsledningen. Bland annat lyftes att ledningen bör agera transparent och inkluderande, att det behövs uttalade mål för helheten samt att medarbetarens del i relation till mål och visioner bör tydliggöras.

  Utifrån dokumentstudien konstaterades att många dokument vid LiU är äldre och i behov av att uppdateras eller tas bort. Vidare gör det stora antal totala dokument, och olikheterna i deras innehåll när det kommer till krav och förväntningar på chefer, ledare och medarbetare vid LiU, att det uppstår en otydlighet. Sammantaget ansågs listorna över vad som förväntades av ledare, chefer och medarbetare vid LiU också innehålla väldigt många punkter. Vidare visade studien också att det är oklart hur dokumenthierarkin ser ut, vilken terminologi som ska gälla och hur olika begrepp ska definieras. Det framkom också att dokumenten till stor del fokuserar på formell ledning, såsom chefskap eller medarbetarskap. Däremot saknas centrala dokument som tydligt lyfter fram andra positioner vid LiU där ledarskap är viktigt, såsom exempelvis forskningsledare.

  I rapportens avslutande kapitel diskuteras studiens resultat. Här argumenteras för att resultaten illustrerar att det inom LiU som organisation inryms flera olika logiker och styrformer som påverkar hur vi ser på chefer, ledare och medarbetare. Den formella linjeorganisationen består t.ex. både av byråkrati och management, medan det i mer gränsöverskridande miljöer finns både management och kollegialitet. Det egna vetenskapliga fältet styrs till stor del av de kollegiala idealen. Viss byråkrati återfinns naturligtvis även här, men ofta kan själva forskningen snarare liknas vid en ”adhokratisk” organisering. Det är också viktigt att uppmärksamma att de olika logikerna i rummen och styrformerna ibland riskerar att ”krocka” med varandra. En ökad grad av medvetenhet om de fyra rummens och styrformernas särdrag och syften kan underlätta för medarbetare att kunna förhålla sig till och hantera olikheterna. Vidare konstateras att detaljerade instruktioner för ledarskap, chefskap och medarbetarskap inte tycks vara möjliga, eller lämpliga att formulera centralt vid LiU, men att det går att urskilja några mer övergripande och förenande punkter som sammanfattar LiU:s syn på ledarskap, chefskap och medarbetarskap.

 • 8.
  Wiltgren, Filip
  Linköping University, University Services. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  THERE IS A BEEP2016In: NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON N1 9XW, ENGLAND, ISSN 0028-0836, Vol. 529, no 7586, p. 432-432Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 9.
  Falklöf, Lennart (Editor)
  Linköping University, University Services.
  LiU Magasin2019Other (Other academic)
 • 10.
  Falklöf, Lennart (Editor)
  Linköping University, University Services.
  LiU Magasin2018Other (Other academic)
 • 11.
  Falklöf, Lennart (Editor)
  Linköping University, University Services.
  LiU Magazine2019Other (Other academic)
 • 12.
  Frode Blomberg, Agneta (Editor)
  Linköping University, University Services.
  Årsredovisning 2018: Linköpings universitet2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den ekonomiska tillväxten har fortsatt under 2018 och Linköpings universitet (LiU) redovisar en omsättning av intäkter på 4 miljarder kronor. LiU har erkänt hög kvalitet i utbildningarna. Att behålla den höga kvaliteten är fortsatt den viktigaste förutsättningen för att rekrytera de bäst lämpade studenterna och för att ha en fortsatt framgångsrik forskning.

  Lärosätet bedriver flera olika insatser som syftar till en breddad studentrekrytering. Arbetet följs årligen upp i LiU:s handlingsplan för Lika villkor och kunskap om Lika villkor sprids också bland studenter som deltar i studentrekryteringsaktiviteter.

  Under 2018 har universitetet utvecklat flera utbildningsprogram. Bland nyheterna kan nämnas att LiU för första gången har startat ett program på kandidatnivå på engelska, Experimental and Industrial Biomedicine.

  LiU arbetar med uppdragsutbildning utifrån visionen ”Uppdragsutbildning i samverkan – för ett livslångt lärande på vetenskaplig grund och för kvalificerade analyser av nuvarande och framtida kompetensbehov”. I januari 2018 startade en särskild nhet för att stödja institutionerna och fakulteterna i arbetet med att utveckla och erbjuda denna typ av utbildning till kunder inom både privat och offentlig sektor.

  Även under 2018 har LiU visat mycket god förmåga att attrahera externa medel och därigenom kunnat fortsätta bygga starka och fokuserade forskningsmiljöer. Antalet vetenskapliga publikationer skrivna av forskare från LiU ökar ständigt.

  Under året fick LiU flera större anslag inom olika vetenskapsområden, vilket indikerar lärosätets bredd, och flera forskare belönades också på andra sätt. Som exempel kan nämnas anslag för forskning för att få fram nya material som ska bidra till effektivare energisystem; för utveckling och prövning av internetbaserad behandling för psykisk ohälsa hos nyanlända barn och ungdomar; för att visa hur man kan ta fram kvantmekanikens minsta beståndsdelar i rumstemperatur och för forskning kring en framtida teknik för flytande bränsle baserat på vatten och syre. Flera forskare från LiU deltar i programmet Agtech 2030 vars mål är att göra östra Götaland världsledande inom jordbruksteknik och bidra till att nå globala hållbarhetsmål. Programmet utsågs till ett av 2018 års Vinnväxt-program.

  Under det gångna året har det pågått en rad projekt som ytterligare har vässat LiU:s samverkansförmåga och tydliggjort det breda nyttiggörande som lärosätets forskning och utbildning bidrar till. En stor del av verksamheten har fokuserat på framtida utmaningar där LiU tillsammans med andra svenska lärosäten deltar i ett antal strategiska utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova.

  Samverkan sker i allt högre utsträckning på en internationell arena. Tillsammans med sina samarbetspartner deltar LiU aktivt i delegationsresor och konferenser samt i nätverk och internationella utvecklingsprojekt för att gemensamt bidra till en internationaliserad agenda.

  Inom nätverket ECIU (European Consortium of Innovative Universities) finns en tydligt markerad ambition att genom en systematisk och kontinuerlig interaktion mellan forskning, innovation och utbildning bidra till regional tillväxt och social utveckling. Nätverket har under året tagit fram en rad policydokument på EU-nivå.

  Linköpings universitet har ett fortsatt behov av att rekrytera kärnkompetens. Den hårda konkurrensen om lärare och forskare innebär att LiU står inför en stor utmaning. Det finns även behov av rekrytering till tidsbegränsade anställningar som doktorand och postdoktor.

  Det ekonomiska resultatet för 2018 visar ett överskott på 156 mnkr, vilket motsvarar 4 procent av intäkterna. Överskottet fördelar sig med 45 mnkr inom utbildning och 111 mnkr inom forskning. Under året ökade intäkterna med 5 procent (varav bidragsintäkterna ökade med 14 procent) medan kostnaderna hade en mer måttfull ökning på 2 procent, samtidigt som antalet årsarbetare minskade. Det har inte funnits tillräckliga personalresurser för att bibehålla omfattningen på den anslagsfinansierade forskningsverksamheten, och kostnaderna för denna har därför minskat betydligt, samtidigt som den bidragsfinansierade forskningen ökat väsentligt i omfattning.

1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf