liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 63
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alm, Björn
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Från imperiets synvinkel sett: Södra Kinas icke-hanfolk som "de andra" under den tidiga Qingdynastin2018In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Carlsson Bokförlag, 2018, p. 210-233Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Aronson, Torbjörn
  et al.
  Skandinavisk Teologisk Högskola, Uppsala.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Johannelunds Teologiska Högskola, Uppsala .
  Lindholm, Hans
  Johannelunds Teologiska Högskola, Uppsala .
  Söderlund, Rune
  Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
  Persson, Magnus
  Pingstförsamlingen United, Malmö.
  Confessio Augustana: Augsburgska Bekännelsen: Nyöversatt och kommenterad2017Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Confessio Augustana utgavs år 1530 och utgör en av den reformatoriska rörelsens centrala dokument och har även använts som en ekumenisk utgångspunkt. Denna utgåva av Augsburgska bekännelsen är en nyöversättning med kommentarer av Rune Söderlund. Utgåvan innehåller även en parafrasering, av Hans Lindholm, som gör texten ännu mer lättillgänglig. Den svenska texten presenteras parallellt med originaltexten på latin.

  Augsburgska bekännelsen är en nyöversättning med kommentarer av Rune Söderlund. Utgåvan innehåller även en parafrasering, av Hans Lindholm, som gör texten ännu mer lättillgänglig. Den svenska texten presenteras parallellt med originaltexten på latin.

 • 3.
  Brügge, Britta
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Szczepanski, Anders
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Pedagogik och ledarskap2018In: Friluftslivets pedagogik: En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet / [ed] Britta Brügge, Matz Glantz & Klas Sandell, Liber, 2018, 5, p. 49-78Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Friluftslivets pedagogik inkluderar inte bara naturkunskap, friluftsteknik och utomhuspedagogik utan också ekologi, humanekologi, geografi, miljö- och samhällsfrågor, historia, hälsa, biologi, slöjd och massor med praktiska aktiviteter - såväl för det tätortsnära som det fjärran friluftslandskapet.

 • 4.
  Carlestål, Eva
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Jag är etrusk: Lokal identitet i tre närliggande städer i dagens Etrurien2017In: Romhorisont, ISSN 0349-5590, no 66, p. 18-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Jag är etrusk, sa en medelålders man när han presenterade sig för mig. Jag hade just kommit till Tarquinia för ett antropologiskt fältarbete och detta sätt att presentera sig väckte min nyfikenhet. Sedan tidigare var jag väl bekant med städerna Blera och Cervteri, som liksom Tarquinia ligger norr om Rom i den delen av Italien som för mer än två tusen år sedan utgjorde etruskernas rike, men aldrig hade jag hört någon uttrycka sin identitet på detta sätt.  Det skulle dock visa sig att den här mannen var bara den första i raden av Tarquiniabor som jag mötte som uttryckte sin identitet genom att kalla sig etrusk. I det följande kommer jag att visa hur det görs och jämföra det med situationen i Blera och Cerveteri samt ge en möjlig förklaring till de skillnader städerna emellan som jag kunnat notera.

 • 5.
  Collste, Göran
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Strangers in our Midst2017In: Ethical Perspectives, ISSN 1370-0049, E-ISSN 1783-1431, Vol. 24, no 4, p. 638-640Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 6.
  Collste, Göran
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Uppsala Univ, Sweden.
  The Bloomsbury Research Handbook of Indian Ethics2018In: Ethical Perspectives, ISSN 1370-0049, E-ISSN 1783-1431, Vol. 25, no 1, p. 163-165Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 7.
  Eld, Nicklas
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics.
  Slöjdlärarnas syn på elevernas praktiska och teoretiska färdigheter i skolslöjden.Sloyd Teachers’ Perspective on Pupils’ Practical and Theoretical Knowledge: En produktionsuppsats rörande teori och praktik hos eleven2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna produktionsuppsats har varit att undersöka vilka termer slöjdlärare använder om eleverna för att beskriva deras praktiska och teoretiska färdigheter när de slöjdar i skolan, samt undersöka hur slöjdlärarna beskriver föreningen av teoretiska och praktiska färdigheter och kunskaper hos eleverna när de slöjdar. Resultatet pekar på att slöjdlärarna beskriver elevernas färdigheter till övervägande del med teoretiska termer kontra praktiska termer. En bakomliggande faktor till detta skulle kunna vara att svensk skolslöjd sedan 2011 har, i läroplanen från detta år, fått ett ökat fokus på processen och inte som tidigare, på produkten (Skolverket 2011: reviderad 2016).

 • 8.
  Englund Bohm, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Jeppsson, Catarina
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Samuelsson, Joakim
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att lära matematik med estetiska lärprocesser2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om och hur lärande i matematik kan främjas av ett estetiskt inspirerat arbetssätt samt om det finns skillnader i resultat mellan barn som är motoriskt starka respektive barn som är motoriskt svaga. Avsikten är också att undersöka vilka aktiviteter och lekar som lämpar sig för att träna barnens förmåga inom valt matematikområde. I studien jämförs matematikutveckling hos två grupper av sexåringar, en grupp (EL) som undervisats genom estetiska lärprocesser, och en grupp (NL) som arbetat med numeriska lekar i den ordinarie förskoleverksamheten.

  1. Vilka skillnader i matematikresultat finns det mellan EL och NL? (Se resultat Del 1)
  2. Vilket samband finns mellan hur frekvent övandet av en matematisk förmåga förekommit i aktiviteterna och matematikresultat? (Se resultat Del 2)
  3. Vilka relationer finns det mellan barnens motoriska förmågor och deras matematikresultat?
   1. Vilka skillnader i resultat finns det mellan barn som undervisats genom estetiska lärprocesser och som har god motorisk förmåga jämfört med barn som har mindre god eller dålig motorisk förmåga? (Se resultat Del 3 :1)
   2. Vilka skillnader i resultat finns det mellan barn som undervisats genom estetiska lärprocesser och som har god motorisk förmåga jämfört med barn som undervisats med numeriska lekar och som har en god motorisk förmåga? (Se resultat Del 3:2)
   3. Vilka skillnader i resultat finns det mellan barn som undervisats genom estetiska lärprocesser och som har mindre god eller dålig motorisk förmåga jämfört med barn som undervisats med numeriska lekar och som har mindre god eller stora motoriska svårigheter? (Se resultat Del 3:3)
   4. Vilka aktiviteter lämpar sig för att träna de olika matematiska förmågor som matematiktestet prövar? (Se resultat Del 4).
 • 9.
  Eriksson Johansson, Linnéa
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics.
  Skrivet i stickningen: Om social status i stickbeskrivningar från 1838 till 18452018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersökte handstickningens sociala status under åren 1838–1845 via stickhandböcker som publicerades kring de brittiska öarna under den nämnda tiden. Studien har genomförts med en kvalitativ textanalys av totalt 5 olika stickböcker och författare. Syftet var att utröna stickningens sociala status med hjälp av stickböckernas tilltänkta målgrupp, författarnas egna noteringar om stickningen, stickbeskrivningarnas inriktning och materialanvändningen för framförandet av stickbeskrivningarna. Resultatet blev att handböckerna riktade sig till de övre klasserna av samhället och framförallt var målgruppen för böckerna kvinnor. Materialanvändningen i handböckerna visade till största del på exklusiva material och stickbeskrivningar var ofta dekorativa. Stickningen blev klassat högt i status under tiden, inom den kvinnliga sfären, då utförandet av tekniken sågs som en fritidssysselsättning och ansågs som ett värdigt utförande för damer.

 • 10.
  Evavoll, Robin
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics.
  Kvinnor om kvinnor i nytestamentliga berättelser: Vad kvinnliga exegeter lyfter fram i berättelser där Jesus interagerar med kvinnor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska skolan skall bl.a. vila på en kristen tradition enligt Lgr 11, men benämner inte närmre vems kristna tradition eller hur denna tradition bör ta sin form i klassrummet. Att tolka den kristna traditionen kan göras på många sätt, men för att exemplifiera problematiken i tolkningar så utgår uppsatsen från att belysa hur mångfacetterat ett resultat kan bli även vid ett par utvalda bibelberättelser från en relativt homogen grupp uttolkare. Syftet för den här konsumtionsuppsatsen är att undersöka vad kvinnliga exegeter belyser när de beskriver hur kvinnor interagerar med Jesus i två utvalda berättelser ur Nya testamentets evangelier. Exegeternas beskrivningar utreds också komparativt för att finna skiljaktigheter och liknelser. Vidare förs det även en didaktisk diskussion kopplat till skolans religionsundervisning om hur tolkningar kring en och samma berättelse som didaktiskt medel kan berika undervisningssammanhang i klassrummet.     Resultatet i uppsatsen visar både hur exegeterna har laborerat fram sina tolkningar och vad dessa tolkningar resulterat i för bibelberättelserna. I ett komparativt arbetssätt utvidgar exegeterna kontexten för bibelberättelserna på macronivå för att understödja den närmre analys de för på micronivå. De finner stöd i bl.a. lingvistik, utombibliska dokument och kulturella företeelser för att understödja deras argumentation om kvinnorna i de bibliska berättelserna. Kvinnorna i de båda bibliska berättelserna porträtteras på ett nytt sätt och utmärks av vissa exegeter till både apostel och lärjunge.     Resultatet för den religionsdidaktiska diskussionen utmynnas i både hur elever och främst lärare bör anamma en reflexivitet för att granska sig själva och hur tolkningar görs i vardagen för att kartlägga mönster där exotifiering och maktförskjutningar sker när religioner behandlas i klassrummet. Religionsdidaktikernas pedagogiska verktyg gynnar elevernas analyserande förmågor och kritiska tänkande vid exempelvis komparativa tolkningsövningar av urkunder. Hos läraren uppmanas en självkännedom genom att aktivt kunna belysa hur tolkningar av religioner förs i klassrummet och ifall det görs på någons bekostnad. Genus förs som en diskussionspunkt i förhållande till uppsatsens val att låta kvinnor ta plats och tolka religion. Genom genus kan en androgyn syn på religionsdidaktik framföras och låta en inkludering ske i religionsdiskursen där kvinnor inte längre är en åtskild minoritet inom religion, utan en aktiv och inkluderande part.  

 • 11.
  Faskunger, Johan
  et al.
  Proactivity AB.
  Szczepanski, Anders
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Åkerblom, Petter
  Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet.
  Klassrum med himlen som tak: en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av resultat och slutsatser från vetenskapliga och systematiska översikter där författarna sammanställt forskning som belyser hur skolprestationer främst bland barn i grundskoleålder påverkas av utomhusundervisning, av regelbunden fysisk aktivitet och/eller naturkontakt.

  Kunskapsöversikten visar att evidensen är tillräckligt stark för att konstatera att utomhusundervisning bidrar positivt både indirekt och direkt till skolprestation och skolresultat. Extremt få studier, endast någon enstaka, kan påvisa ett samband mellan utomhusundervisning och negativa effekter på elevernas lärande, pedagogernas arbetssituation eller på skolverksamheten i stort. Slutsatsen är att det finns tillräcklig stark evidens för att rekommendera mer utomhusundervisning i skolans pedagogiska verksamhet – eftersom inslag av undervisning i kombination med utomhusvistelse genererar en rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling. Sammantaget visar översikten:

  • att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleålder, till exempel förbättrad inlärning (ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne, och studiemotivation),
  • att evidensen är tillräckligt stark för att det är möjligt att överväga implementering av fler utomhusbaserade inslag i undervisningen bland barn och elever i hela utbildningssystemet,
  • att evidensen är tillräckligt stark för utomhusundervisningens positiva kognitiva effekter, vilket gör det möjligt att överväga en förstärkning av befintliga såväl som inrättande av nya nationella utbildningsinsatser som främjar utomhusundervisning, fysisk aktivitet, samt naturkontakt i grundskolan, till exempel genom att involvera landets lärosäten med lärarutbildning i ett gemensamt utvecklingsarbete på nationell nivå,
  • att utomhusundervisning ligger i linje med moderna pedagogiska modeller för skolutveckling, undervisning och lärande.

  Stöd för ökad måluppfyllelse och god folkhälsa

  Forskningen visar att utomhusundervisning med regelbunden fysisk aktivitet och naturkontakt både direkt och indirekt kan ha positiva och meningsfulla effekter på lärande, skolprestationer, hälsa och välbefinnande, samt på elevernas personliga och sociala utveckling.

  De statistiska effekterna (effektmåtten) ligger vanligtvis på en låg till måttlig nivå. Men på samhällsnivå skulle de potentiellt kunna få stor relevans ur ett folkhälso- och skolperspektiv genom att bidra till högre måluppfyllelse inom grundskola, förskoleklass och fritidshem. Detta under förutsättning att program och kompetenshöjande åtgärder för utomhusundervisning införs i bred skala och är långsiktiga. Forskningen påtalar att tidsmässigt längre och mer omfattande utbildningsprogram eller insatser uppnår större effekter både motoriskt, socialt och kognitivt än korta och sporadiska pedagogiska insatser.

  Stark evidens för faktorer som indirekt påverkar skolprestationer

  Forskningen visar att regelbunden fysisk aktivitet med utökad rörelse och naturkontakt under skoldagen generellt leder till positiva effekter på inlärningsförmåga, skolprestationer och på en lång rad faktorer som är av betydelse för elevers utveckling men också för undervisningen. Betydelsefulla vetenskapliga argument finns för att utomhusundervisning – jämfört med när elever undervisats helt eller till stor del inomhus med mer eller mindre traditionella undervisningsstrategier – främjar faktorer som indirekt påverkar skolprestationer såsom förbättrad koncentration, arbetsminne samt personlig och social utveckling. Forskningen visar att detta i sin tur kan leda till ökad studiemotivation, förbättrad självkänsla, självkontroll och impulskontroll, kreativitet, samarbetsförmåga samt intention till en hälsosammare livsstil (motion och matvanor). Hög grad av fysisk aktivitet, liksom regelbunden naturkontakt under skoldagen och i undervisningen, uppvisar samband med skolprestation och med en lång rad faktorer som indirekt påverkar skolresultaten i positiv riktning hos elever.

  Mer undervisningstid i teoretiska ämnen leder inte till bättre resultat

  Forskningen visar att ökad fysisk aktivitet under skoldagen eller utökad undervisning i Idrott & hälsa inte leder till sämre resultat i teoretiska ämnen. Den mesta forskningen tyder tvärtom på att mer fysisk aktivitet leder till positiva effekter på skolresultat i teoretiska ämnen för elever, även om mer forskning behövs inom området.

  Inte heller en ökning av antalet undervisningstimmar i teoretiska ämnen, på bekostnad av bland annat Idrott & hälsa, leder till bättre resultat i teoretiska ämnen. Flera forskare och systematiska översikter påpekar också att en ökning av inomhusundervisning i teoretiska ämnen till och med kan öka risken för fysisk och psykisk ohälsa hos eleverna.

  Mer longitudinell forskning behövs

  För att öka skolans måluppfyllelse, förbättra skolresultat och främja sunda levnadsvanor bland barn och unga, visar kunskapsöversikten att det finns tillräckligt stark evidens för att överväga systematisk implementering av utomhusbaserad undervisning i skolan. En stor del av forskningsmaterialet består dock av tidsmässigt korta utvärderingar. Detta försvårar delvis möjligheten att dra mer långtgående slutsatser av hur utomhusbaserade inslag i den pedagogiska verksamheten kan bidra till en långsiktig och ändamålsenlig skolutveckling som påverkar skolresultaten i positiv riktning. Således behövs fler longitudinella studier utifrån en svensk skol- och undervisningskontext.

  Kunskapsöversiktens huvudindelning

  Litteraturgenomgången resulterade i att forskningsmaterialet kunde sorteras i tre huvudkategorier. I kunskapsöversikten redogörs för kunskapsläget utifrån var och en av dessa kategorier, nämligen utomhusundervisningens effekter på skolprestation, fysisk aktivitet och naturkontakt.

 • 12.
  Faskunger, Johan
  et al.
  Proactivity AB.
  Szczepanski, Anders
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Åkerblom, Petter
  Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet.
  Teaching with the Sky as a Ceiling: A review of research about the significance of outdoor teaching for children’s learning in compulsory school2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The present review is built on results and conclusions from scientific and systematic overviews, where the authors have studied and analysed research, which illustrates how academic performance among comprehensive school students is affected by outdoor teaching, by regular physical activities and/or contact with nature.

  The review demonstrates that the evidence is strong enough to ascertain that outdoor education has a positive effect, directly as well as indirectly, on academic performance and achievements. Very few studies indicate a correlation between outdoor education and negative effects on students’ learning, teachers’ work situation, or the school situation in general.

  It is therefore concluded that there is sufficient evidence for recommending more outdoor education in everyday school activities – as incidents of teaching in combination with being outdoors generate a number of positive effects on students’ learning, health, physique, as well as their personal and social development. In sum, this overview demonstrates the following:

  • outdoor education leads to a number of positive effects for school age children, e.g., improved learning (better cognitive abilities, concentration, working memory, and motivation for studies),
  • sufficient evidence for the possibility to introduce more outdoor-based elements in teaching among children and youth in the whole educational system,
  • sufficient evidence for positive effects of outdoor education on cognition, which makes it worthwhile to strengthen existing as well as new national efforts that could enhance outdoor education, physical activities, and contact with nature in compulsory school, e.g., by involving teacher education institutions in a comprehensive development project at a national level,
  • outdoor education is in line with modern pedagogical models of school development, teaching and learning.

  Support for improved goal achievement and good public health

  Research shows that outdoor education with regular physical activities and contact with nature can have positive and meaningful effects, both directly and indirectly, on learning, academic performance, health and wellbeing, as well as on students’ personal and social development.

  The statistical effects (effect measures) are typically at a rather low to medium level. However, at a social level they could potentially be most relevant from a public health and school perspective, as they contribute to better goal achievement in the compulsory school, preschool and leisure-time centre. The conditions are, that programmes and competence-raising measures are taken to initiate outdoor teaching on a large scale and that they are long-term endeavours. According to research long-lasting and more extensive programmes are more effective, physically, socially as well as cognitively, than shorter ad-hoc educational initiatives.

  Strong evidence for factors that indirectly influence school performance

  Research shows that regular physical activity with mobility and contact with nature during the school day has overall positive effects on learning ability, academic performance and a number of other factors that are important for students’ development and for teaching. Essential scientific arguments exist, that outdoor teaching, compared to classroom teaching using more or less traditional teaching methods, promotes factors that have indirect effects on academic performance, such as, improved concentration, working memory, and personal and social development. According to the research this, in turn, could lead to increased study motivation, better self-confidence, self-control and impulse control, creativity, ability to collaborate, and intentions for a healthier lifestyle (physical exercise and eating habits). A high degree of physical activities, together with contact with nature during the school day and in teaching, correlates with academic performance and with a number of factors that have an indirect, positive impact on school results among students.

  More time in teaching theoretical subjects does not lead to better results

  Research indicates that increased physical activities during the school day or more Physical Education (PE) lessons do not have a negative influence on the results in theoretical subjects. On the contrary, most of the research indicates that more physical activities seem to have positive effects on students’ achievements in theoretical subjects, even if more research is needed in this area. Nor is there any proof that an increase in the amount of teaching hours in theoretical subjects, at the expense of e.g., physical education, has any positive effects on the results in theoretical subjects. Several researchers and systematic overviews indicate that more classroom teaching in theoretical subjects can raise the risk of physical and mental ill health among students.

  More longitudinal research is needed

  In order to increase goal achievement, improve academic results and promote sound everyday habits among children and youth, there is enough strong evidence in the research review for considering a systematic implementation of outdoor education in compulsory school. However, a great deal of the research consists of short-term evaluations, which makes it more difficult to draw conclusions as regards outdoor activities in school and how they can contribute to a purposeful school development that will positively influence academic achievements in the long run. In other words, more longitudinal studies are needed in a Swedish school context.

  The overall layout of the research review

  The present review of research literature is divided into three main sections, according to the effects of outdoor education on academic performance, physical activities, and contact with nature, respectively.

 • 13.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En dröm om tolerans: Ivan Aguélis strävan efter att medla mellan den europeiska och den muslimska kulturen2018In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Carlsson Bokförlag, 2018, p. 163-182Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Franzén, Niclas
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tyra Kleen as a symbolist2018In: Tyra Kleen: her life and work rediscovered / [ed] Niclas Franzén, Kerstin Gullstrand Hermelin, Elisabet Lind, Karin Ström Lehander, Kerstin Gullstrand Hermelin, Björkvik: Kerstin Gullstrand Hermelin , 2018, p. 56-87Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Book review of Stephanie von Schnurbein, Norse Revival: Transformation of Germanic Neopaganism2017In: Critical Research on Religion, ISSN 2050-3032Article, book review (Refereed)
 • 16.
  Gregorius, Fredrik
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konträr satanism blir social aktivism: Amerikansk strävan att göra Satan till en symbol för social rättvisa2018In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Carlsson Bokförlag, 2018, p. 281-323Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Gustavsson, Erik
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Characterising Needs in Health Care Priority Setting2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The focus of this thesis is needs in the context of health care priority setting. The notion of needs has a strong standing in health care policy; however, how the idea should be understood more specifically and how it should guide decisions about priority setting remain contentious issues. The aim of this thesis is to explore how needs should be characterised in health care priority setting. This matter is approached by, first, exploring and developing the conceptual structure of health care needs, and second, discussing and suggesting solutions to normative questions that arise when needs are characterised as a distributive principle.

  In the first article, the conceptual structure of needs in general and health care needs in particular is explored, and it is argued that a specific characterisation of health care needs is required.

  In the second article, the notion of health care needs is explored in relation to preferences for health care within the context of shared decision-making. The paper further discusses a number of queries that arise in the intersection between what the patient needs and what the patient wants.

  The third article discusses how a principle of need should handle questions about interpersonal aggregation. The paper characterises a principle of need which strikes a reasonable balance between giving priority to the worst off and the distribution of benefits with regard to interpersonal aggregation.

  The fourth article discusses how a principle of need should account for the fact that patients often are badly off due to several conditions rather than one single condition. It is argued that how badly off patients are should be understood as a function of how badly off these patients are when all of their conditions (for which they need health care) are considered.

  The frame story provides the terminological, theoretical, contextual, and methodological background for the discussion undertaken in this thesis. The conclusions of the articles are brought together and the discussion extended in the concluding discussion by sketching a number of conditions of adequacy for the concept and principle of need relevant for health care priority setting.  

  List of papers
  1. From Needs to Health Care Needs
  Open this publication in new window or tab >>From Needs to Health Care Needs
  2014 (English)In: Health Care Analysis, ISSN 1065-3058, E-ISSN 1573-3394, Vol. 22, no 1, p. 22-35Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  One generally considered plausible way to allocate resources in health care is according to people’s needs. In this paper I focus on a somewhat overlooked issue, that is the conceptual structure of health care needs. It is argued that what conceptual understanding of needs one has is decisive in the assessment of what qualifies as a health care need and what does not. The aim for this paper is a clarification of the concept of health care need with a starting point in the general philosophical discussion about needs. I outline three approaches to the concept of need and argue that they all share the same conceptual underpinnings. The concept of need is then analyzed in terms of a subject x needing some object y in order to achieve some goal z. I then discuss the relevant features of the object y and the goal z which make a given need qualify as a health care need and not just a need for anything.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer, 2014
  Keywords
  Harm; Health; Health care; Health care need; Need; Priority-setting; Rationing; Well-being
  National Category
  Philosophy, Ethics and Religion Other Medical Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-106476 (URN)10.1007/s10728-013-0241-8 (DOI)000331640900003 ()
  Available from: 2014-05-08 Created: 2014-05-08 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
  2. Health-care needs and shared decision-making in priority-setting
  Open this publication in new window or tab >>Health-care needs and shared decision-making in priority-setting
  2015 (English)In: Medicine, Health care and Philosophy, ISSN 1386-7423, E-ISSN 1572-8633, Vol. 18, no 1, p. 13-22Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In this paper we explore the relation between health-care needs and patients desires within shared decision-making (SDM) in a context of priority setting in health care. We begin by outlining some general characteristics of the concept of health-care need as well as the notions of SDM and desire. Secondly we will discuss how to distinguish between needs and desires for health care. Thirdly we present three cases which all aim to bring out and discuss a number of queries which seem to arise due to the double focus on a patients need and what that patient desires. These queries regard the following themes: the objectivity and moral force of needs, the prediction about what kind of patients which will appear on a micro level, implications for ranking in priority setting, difficulties regarding assessing and comparing benefits, and implications for evidence-based medicine.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer Verlag (Germany), 2015
  Keywords
  Needs; Health-care needs; Shared decision-making; Desires; Priority setting; Rationing
  National Category
  Clinical Medicine
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-114234 (URN)10.1007/s11019-014-9568-7 (DOI)000347699000003 ()24807745 (PubMedID)
  Available from: 2015-02-16 Created: 2015-02-16 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
  3. Principles of Need and the Aggregation Thesis
  Open this publication in new window or tab >>Principles of Need and the Aggregation Thesis
  2017 (English)In: Health Care Analysis, ISSN 1065-3058, E-ISSN 1573-3394Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
  Abstract [en]

  Principles of need are constantly referred to in health care priority setting. The common denominator for any principle of need is that it will ascribe some kind of special normative weight to people being worse off. However, this common ground does not answer the question how a plausible principle of need should relate to the aggregation of benefits across individuals. Principles of need are sometimes stated as being incompatible with aggregation and sometimes characterized as accepting aggregation in much the same way as utilitarians do. In this paper we argue that if one wants to take principles of need seriously both of these positions have unreasonable implications. We then characterize and defend a principle of need consisting of sufficientarian elements as well as prioritarian which avoids these unreasonable implications.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer, 2017
  Keywords
  Aggregation, Needs, Principles of need, Prioritarianism, Priority setting, Sufficiency
  National Category
  Ethics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-144208 (URN)10.1007/s10728-017-0346-6 (DOI)28866792 (PubMedID)2-s2.0-85028766963 (Scopus ID)
  Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2018-05-18Bibliographically approved
 • 18.
  Gustavsson, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Juth, Niklas
  LIME, Stockholm Centre for Healthcare Ethics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden..
  Principles of Need and the Aggregation Thesis2017In: Health Care Analysis, ISSN 1065-3058, E-ISSN 1573-3394Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Principles of need are constantly referred to in health care priority setting. The common denominator for any principle of need is that it will ascribe some kind of special normative weight to people being worse off. However, this common ground does not answer the question how a plausible principle of need should relate to the aggregation of benefits across individuals. Principles of need are sometimes stated as being incompatible with aggregation and sometimes characterized as accepting aggregation in much the same way as utilitarians do. In this paper we argue that if one wants to take principles of need seriously both of these positions have unreasonable implications. We then characterize and defend a principle of need consisting of sufficientarian elements as well as prioritarian which avoids these unreasonable implications.

 • 19.
  Hagmayer, Corinna
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics.
  Cirkulärt mode: En studie av cirkulär ekonomi i modebranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att belysa hur modebranschen har förändrats i förhållande till nya krav på en cirkulär ekonomi. Detta görs genom studera hur olika aktörer med betydelse för utvecklingen i modebranschen ser på förändringen om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

   

  Tidigare forskning och teori beskriver begreppsvärlden av cirkulär ekonomi.

   

  Analysen behandlar diskursteori som visar hur modebranschen har förändrats avseende värderingar och världsuppfattningar.

   

  Resultatet kommer fram till att nya värderingar och synsätt har ersatt traditionella värderingar, metoder och material.

 • 20.
  Hörberg, Annette
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics.
  Den normkritiska illustrationen: En bildanalys av hur genus gestaltas visuellt i ett urval av normkritiska barnböcker2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur genus synliggörs visuellt, samt i vilken omfattning pojkar, flickor och vuxna karaktärer förekommer i ett urval av normkritiska barnböcker. Tanken är att få en inblick i hur genus gestaltas för barn från ett normkritiskt perspektiv. Genom kvantitativ innehållsanalys och semiotisk bildanalys så studeras illustrationerna i fem stycken normkritiska barnböcker. Resultatet visar att böckerna innehåller en mängd olika kombinationer av attribut, färger, kläder, frisyrer med mera för att visa på sitt normkritiska ställningstagande. Kläder och kroppsform är den vanligaste förekommande metoden för att gestalta en karaktär som genusneutral. Det genusneutrala barnet är den vanligaste förekommande karaktären i böckerna, de performativa pojkarna förekommer något mer än de performativa flickorna.

 • 21.
  Ingemark, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arkitekturens resenärer: Formandet av en identitet och en diskurs2018In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Carlsson Bokförlag, 2018, p. 46-69Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Ingemark, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konverterade industribyggnader - ett återbruk som vitaliserar2018In: Konstvetaren 2017, p. 4-9Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Lejon, Kjell
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Civil Religion or Public Theology?: On the Presidencies of Ronald Reagan and George H. W. Bush2017In: The International Journal of Religion and Spirituality in Society, ISSN 2154-8633, Vol. 7, no 4, p. 43-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the inauguration of the civil religion debate in the United States in 1967, it has been argued that the religious dimension of American presidency should be understood as a kind of civil religion, normally based upon the definition of Jean Jacque Rousseau or variations of his definition. However, in this article the author argues, based upon the empirical material presented in Public Papers of the President and elsewhere, that a more accurate description of the religious dimension of some modern presidencies is public theology. He uses the presidencies of Ronald Reagan and George H. W. Bush as case studies.

 • 24.
  Lejon, Kjell
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dag Sandahl: En annan kyrka. Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan2018In: Ingång, ISSN 1401-8616, E-ISSN 1980-3494, Vol. 24, no 1-2, p. 81-82Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Lejon, Kjell
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Great Awakenings. Historical Perspectives for Today. By David Horn & Gordon L. Isaac.2017In: Kyrkohistorisk årsskrift, ISSN 0085-2619, Vol. 117, p. 175-177Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Lejon, Kjell
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rosenuius och vår tids historiebruk2016In: Theofilos, ISSN 1893-7969, Vol. 8, no 2, p. 145-146Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Lejon, Kjell O
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  De arte moriendi: Om konsten att dö2017In: Föreställningar om döden: Forskares aspekter på vår existens och des begränsning / [ed] Kjell O Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2017, p. 96-119Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  De icke önskvärda.: Om att dränera sociala sumpmarker i Sverige2018In: Perspektiv på "den andre". / [ed] Kjell O. Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2018, p. 70-108Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Johannelunds Teologiska Högskola.
  Den Augsburgska bekännelsens situationshistoria2017In: Augsburgska bekännelsen / [ed] Kjell O. Lejon, Torbjörn Larspers, Tomas Nygren, Uppsala: EFS Budbäraren , 2017, p. 137-151Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den Augsburgska bekännelsens situationshistoria2018In: Confessio Augustana: Nyöversatt och kommenterad / [ed] Lejon, K, Nygren T och Larspers T, Uppsala: EFS Budbäraren , 2018, p. 141-155Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Din klara sol går åter upp: Musik, teologi och paradislängtan2018In: Ingång, ISSN 1401-8616, E-ISSN 1980-3494, Vol. 24, no 1-2, p. 47-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  From Civil Religion to Presidential Public Theology: A re-evaluation of the American Civil Religion Phenomenon. The Case of George H.W. Bush.2018Other (Refereed)
 • 33.
  Lejon, Kjell O
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Föreställningar om döden: Forskares aspekter på vår existens och dess begränsning2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  ”Av jord är du kommen, jord skall du åter varda.” Alla känner denna gångbara och kärnfulla formulering, detta konstaterande. Tankar om döden är närmast ofrånkomliga för de flesta. Ingen undgår döden. Vad händer efter döden? Har vi ett eller era liv? Kan vi samtala med de döda?

  I denna innehållsrika volym skriver ett antal forskare om ämnet: Om konsten att dö; Att umgås med de döda; Fåfängligheters fåfänglighet; Kan vi förlåta de döda?; Snövits död o.s.v.

  Här behandlas hur döden i västerlandet skiljer sig från den i andra kulturer liksom hur man i konsten handskas med döden. Läsaren överrumplas av de olika bidragens rikedom på infallsvinklar.

 • 34.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics.
  Föreställningar om döden: forskares aspekter på vår existens och dess begränsning2017Collection (editor) (Other academic)
 • 35.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förord2018In: Confessio Augustana: Augsburgska bekännelsen: Nyöversatt och kommenterad / [ed] Lejon, K, Nygren T och Larspers T, Uppsala: EFS Budbäraren , 2018, p. 7-8Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Lejon, Kjell O
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Inledning2017In: Föreställningar om döden: Forskares aspekter på vår existens och dess begränsning / [ed] Kjell O. Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2017, p. 7-16Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Inledning2018In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2018, p. 7-14Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Lejon, Kjell O
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Luther och det lutherska: Vilken betydelse har lutherdomen haft?2017In: Tillbaka till friheten: Att tänka lutherskt idag / [ed] Tomas Nygren, Uppsala: EFS , 2017, 1, p. 115-120Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Lejon, Kjell O
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Martin Luther - vem var han?2017In: Tillbaka till friheten: Att tänka lutherskt idag / [ed] Tomas Nygren, Uppsala: EFS , 2017, 1, p. 109-114Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om tolerans och intolerans - eller den genuina toleransens kristna resonansbotten2018In: Theofilos; Tidskrift for å studere teologi, filosofi og kultur, ISSN 1893-7969, ISSN 1893-7969, Vol. 10, no 1, p. 65-70Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 41.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Perspektiv på "den andre"2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I boken Perspektiv på "den andre" tar tolv forskare från fyra discipliner inom humaniora upp en rad aspekter som söker vidga blicken och skapa ökad kunskap om och förståelse för hur man kan definiera ut och betrakta "den andre" eller själv se sig som "den andre" och agera som sådan. Såväl filosofiska resonemang som konstnärliga gestaltningar av "andra" från avlägsna kulturer eller tal om "ädla vildar", provokationer genom konstnärskap, försök att ena åtskilda grupper som kritiskt sett på varandra, samt en rad andra infallsvinklar, öppnar upp intresseväckande perspektiv på hur man sett på och resonerat kring "den andre". Handlar "den andre" om ett yttre hot, något provokativt, positivt utmanande eller något annat? Volymens tolv kapitel utgör sammantaget en färgsprakande palett av historiska och nutida, nära och fjärran exempel på betraktande av, resonemang om, agerande gentemot och bruk av "den andre".

 • 42.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Teologiska termer: kortfattad lista över några teologiska facktermer som är bra att känna till. Engelska-svenska2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken, eller häftet, innehållet drygt 200 religionsvetenskapliga och teologiska specialtermer på den engelska språket, som översätts till svenska och kort förklaras , ofta med etymologiska hänvisningar. Den är tillkommen som en mycket kort introduktion för studenter som skall påbörja sin religionsvetenskapliga/teologiska språkvandring genom texter, diskussioner och skrivande.

 • 43.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Earliest Christologies. Five Images of Christ in the Postapostolic Church. By James L. Papandrea (Downers Grove: IVP Academic, 2016)2018In: Svensk Pastoraltidskrift, ISSN 0039-6699, Vol. 60, no 16, p. 475-476Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Lejon, Kjell O.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Toleransens kristna resonansbotten2018In: Svensk Pastoraltidskrift, ISSN 0039-6699, Vol. 60, no 11, p. 325-329Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tolerans. Få känner till ordets bakgrund, det vill säga de bakomliggande tankarna och dess historiska rötter. Alltför sällan sätts västerlandets kristna kulturarv samman med just toleransbegreppet. Lejon visar i denna artikel att grunden för ett gott samhällsbygge finns i den judisk-kristna traditionen. Där finns värden och principer som är avgörande för att bygga ett samhälle där tolerans präglar såväl det sociala och politiska livet.

 • 45.
  Lind, Kerstin
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En uggla bland textilierna: en bild med många tolkningsmöjligheter2018In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Carlsson Bokförlag, 2018, p. 324-349Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Lind, Kerstin
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Digitalt berättande i hantverksprocessen2018In: Digitalisering av högre utbildning / [ed] Stefan Hrastinski, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 99-104Chapter in book (Refereed)
 • 47.
  Malmqvist, Erik
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Jordens fattiga som forskningsresurs2017In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 21, no 3, p. 16-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna artikel diskuterar de etiska frågor som den ökande flytten av klinisk forskning till låg- och medelinkomstländer väcker. Debatten kring detta fenomen har fokuserat på problem kring risker, samtycke och exploatering. Jag argumenterar för att dessa problem inte är specifika för forskning i dessa länder utan snarare bör ses som generella forskningsetiska utmaningar. Jag försöker också visa att det finns ett annat problem som är specifikt för just denna forskning. Det är ofta fattigdom och otillräcklig tillgång till sjukvård som motiverar forskningspersoner i låg- och medelinkomstländer att delta. När forskare och läkemedelsbolag drar nytta av dessa moraliskt oacceptabla bakgrundsvillkor skapar de också incitament att bevara dem. Jag skisserar avslutningsvis några praktiska konsekvenser av detta resonemang.

 • 48.
  Malmqvist, Erik
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Replik till Marcus Agnafors: "En rimlig samvetsklausul"2017In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 2, p. 33-38Article in journal (Other academic)
 • 49.
  Malmqvist, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Furberg, Elisabeth
  Centre for Research Ethics and Bioethics, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala Sweden.
  Sandman, Lars
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. University of Boras, Sweden.
  Ethical aspects of medical age assessment in the asylum process: a Swedish perspective.2018In: International journal of legal medicine (Print), ISSN 0937-9827, E-ISSN 1437-1596, Vol. 132, no 3, p. 815-823Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  According to European regulations and the legislations of individual member states, children who seek asylum have a different set of rights than adults in a similar position. To protect these rights and ensure rule of law, migration authorities are commonly required to assess the age of asylum seekers who lack reliable documentation, including through various medical methods. However, many healthcare professionals and other commentators consider medical age assessment to be ethically problematic. This paper presents a simplified and amended account of the main findings of a recent ethical analysis of medical age assessment in the asylum process commissioned by the Swedish National Board of Health and Welfare. A number of ethical challenges related to conflicting goals, equality and fairness, autonomy and informed consent, privacy and integrity, and professional values and roles are identified and analysed. It is concluded that most of these challenges can be met, but that this requires a system where the assessment is sufficiently accurate and where adequate safeguards are in place. Two important ethical questions are found to warrant further analysis. The first is whether asylum seekers' consent to the procedure can be considered genuinely voluntary. The second is whether and how medical age assessments could affect negative public attitudes towards asylum seekers or discriminatory societal views more generally.

 • 50.
  Nilsson Dahlström, Åsa
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Om indianer, ädla vildar och strategisk essentialism2018In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Carlsson Bokförlag, 2018, p. 183-209Chapter in book (Other academic)
12 1 - 50 of 63
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf