liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 54
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Monica
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Osäker vård? En fallstudie inom svensk hälso- och sjukvård2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The swedish healthcare is in many situations one of the best in the world. But still, the healthcare system includes elemnts that reduce the efficiency. Partly becouse the swedish healthcare is largely monopolized, the servicecs are not properly prized and the economic responsibility and the liability legislation is limited. The main problem this study evolves around, is how a different liability rule would change the shape of the healthcare organisation. Abouve all, how would the approach to riskmanagement and preventive and riskreducing performance change with a diffrent liability rule. A quantitative investigation, with main focus on riskmanagement,have been made at two hospitals in Sweden. The reults show that the handling of an accident is inefficient and that the swedish healthcare involves more insecure elements than exepected.

 • 2.
  Apelgren, Charles
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Den svenska swapspreadens förklaringsfaktorer: en empirisk analys2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  This paper presents empirical evidence on the determinants of interest rate swap spreads in Sweden during the period 1999-2003. The results suggest that the spread between STIBOR and the general collateral repo rate is positively related to shorter maturity swap spreads. The risk premium associated with commercial bonds is positively related to swap spreads of all maturities. A negative relationship is observed between the term structure of interest rates and swap spreads. The short-term interest rate is positively related to spreads with shorter maturities. Interest rate volatility, stock-market movements and exchange rate movements appear to have no impact on Swedish swap spreads.

 • 3.
  Axelson, Marcus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Gustafsson, Helena
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Dollarisation Effects on Investments in Ecuador2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores the field of dollarisation as a macroeconomic instrument to increase domestic and foreign investments. The dollarisation is a pressing issue, especially for countries suffering from high inflation rate and decreasing purchasing power of their national currency. The aim of the study is to investigate whether the dollarisation in Ecuador has had any effects on domestic and foreign investment. The frame of references consists of two parts. In the first part, we present a introduction to the dollarisation concept, the origins and the effects of the implementation. The second part concerns domesticand foreign investment. The determinant factors of expected profitability are presented herein which constitutes our main tool for analysis.

 • 4.
  Bergman, Patrik
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Stat eller landsting: en studie av skillnader i percapitakostnader mellan Sveriges hälso- och sjukvårdshuvudmän2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Stockholms läns landsting är sedan något år tillbaka nettobidragsgivare till det så kallade landstingskommunala utjämningssystemet. Enligt landstingsförbundets prognoser kommer denna utveckling att fortskrida, ett faktum som fick LO-ekonomerna Fransson och Wennmo att, i en rapport under våren 2003, hävda att utjämningssystemet inom en snar framtid kommer att bli politiskt ohållbart. Som alternativ föreslog rapportens författare att ett system med större, statligt kontrollerade, huvudmannaenheter införs. Uppsatsens syfte är att undersöka hur kostnaderna för hälso- och sjukvården kan komma att påverkas som en följd av att ansvaret överförs till större enheter än i dagsläget. För att uppfylla syftet har multipel regressionsanalys använts. Beroendevariabeln i analysen har konstruerats såsom de respektive hälso- och sjukvårdshuvudmännens avvikelser från ett bruttokostnadsgenomsnitt per capita. Studien kan inte påvisa några resultat som tyder på att hälso- och sjukvårdshuvudmännen skulle kunna åtnjuta stordriftsfördelar till följd av ett förändrat huvudmannaskap. De resultat som framkommer i uppsatsen visar istället att framförallt fyra variabler förklarar merparten av variationen i beroendevariabeln. Dessa förklaringsvariabler är befolkningens medelålder, andelen exporterad vård, den totala arealen och skattekraften i respektive huvudmannaområde. Tre av de fyra parameterskattningarna är förväntade. Det faktum att skattekraften uppvisar ett starkt samband med kostnadsavvikelsen är dock något förvånande. En möjlig förklaring till sambandet är att vårdtagare med en relativt hög skattekraft ställer relativt höga krav på vården jämfört med vårdtagare med en relativt låg skattekraft. De resultat som framkommer i studien tyder således på att de faktorer som påverkar kostnaderna i mer eller mindre utsträckning är strukturella, varför de knappast påverkas av ett förändrat huvudmannaskap.

 • 5.
  Björk, Leif
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Luftfartsverket En finansieringsanalys2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Staten bedriver verksamhet i både bolagsform och i affärsverksform. Ett av affärsverken utgörs av Luftfartsverket, dessa är helt självfinansierade och får således inga anslag från staten. detta medför problem när flygresenärer drabbas av avgifter som läggs på priset för flygbiljetter. Följden av detta blir att priset på biljetter hamnar på en samhällsekonomiskt omotiverat hög nivå. För att lindra dessa problem föreslås det i denna uppsats att Luftfartsverket bör delas upp i tre separata delar. Var och en av dessa får finansieras, ur ett ur samhällsekonomiskt perspektiv, bättre sätt än det som råder i dagsläget.

 • 6.
  Bladh, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Tysklands ekonomiska utveckling och kopplingen till stabilitets- och tillväxtpakten2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har det skett en märkbar förändring vad gäller bedrivandet av den ekonomiska politiken i Europa. Den kanske mest synliga förändringen är EMU och introduktionen av den gemensamma valutan i tolv av unionens medlemsländer. En annan skillnad är införandet av de allmänna ekonomiska riktlinjerna som syftar åt harmonisering av bedrivandet av finanspolitik på nationell nivå. En tredje skillnad är introduktionen av stabilitets- och tillväxtpakten, som tillkommit som komplement för EMU i syfte att motverka ett beteende bland medlemsländerna som skulle försvåra ECB: s arbete för prisstabilitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om och i så fall hur stabilitets- och tillväxtpakten har påverkat Tysklands möjligheter till stabilisering av ekonomin genom den nationella finanspolitiken. Avgränsningar som gjorts i uppsatsen är bland annat att fokus kommer att ligga på Tyskland, samt att den undersökta tidsperioden kommer vara mellan år 1998 och vintern 2003. Uppsatsen utgör en typ av fallstudie och den metod som nyttjats i arbetet är av kvalitativ karaktär. Förutom skriftliga källor har intervjuer med tyska ledamöter av EU-parlamentet varit en väsentlig del av det material som ligger till grund för uppsatsen.

 • 7.
  Blank, Malin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Persson, Anna Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  The Swedish food retail market: An econometric analysis of the competition on local food retail markets2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The Swedish food retail market contains of three major actors, ICA, KF and Axfood, all in all dominating 75 percent of the total market shares. The scant number of retailing actors indicates that the Swedish food retail market is a highly concentrated oligopoly, which as a fact has given rise to definite discussions and argumentations concerning the market situation. But is the food retail market imperfect and how do we reach a workable competition? Economic theory does not provide any clear answer on these questions, but is rather divided into two fundamentally different approaches to define competition: the static and the dynamic perspective on competition.

  In an attempt to examine the competition on local Swedish retail markets, the purpose of this study is to carry out an econometric model estimating the situation. The model serves to explain the variation of ICA’s achievements measured in terms of turnovers obtained in the company. The explanatory variables composing the model are divided into three separate groupings: degreeof market concentration, storespecific factors and region-specific factors. Furthermore, in order to find out which one of the competitive explanations best fits the reality, the regression results are interpreted from a static and a dynamic perspective of competition. In part, we also aim to compare the results with the outline of the Swedish competition law.

  We found that the level of concentration obtained in our material is high and is steadily increasing. We also found that stores do not, in any great extent, use price, service and quality as competitive methods. Thus, to gain competitive advantage, market actors must find other ways to carry out strategic market activities. The region-specific variables had either none or very little influence on ICA’s turnover. According to these findings, neither the static nor the dynamic perspective of competition is solely able to produce an accurate method for reaching a state of a workable competition. Instead, a combination of the static and the dynamic ideas may be regarded as the most advantageous way to generate suitable conditions for competition to be efficient. Therefore, in order to promote workable competition, the Swedish competition law must consist of a balance between the static and the dynamic view of competition.

 • 8.
  Branér, Robert
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Volatilitet och effektivitet på aktiemarknaden -Har risken i enskilda aktier ökat?2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  In this paper the relation between risk, market efficiency and volatility is being discussed. A study has been made to see if there has been any change in the volatility for individual stocks during the time period 1988-1999. Further, the factors that contribute to changes in the volatility have been examined and also which the consequences are for various types of investors and whether the developement is consistent with the efficient market hypothesis. The study of volatility is interesting because of the risk that an increased volatility entails for the investors. When mispricing occurs in the stockmarket there is also a risk for a non-optimal allocation of capital. Roughly speaking the definition of volatility is how large the uncertainty is about the future return from an individual stock. Volatility is considered to be short time period movements in financial prices within a day or from one day to another but is also used as a mesaure to describe price

 • 9.
  Davidson, Thomas
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  The creation of a cluster A case study of Malaysia's Multimedia Super Corridor2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Multinational companies (MNCs) often choose to locate near other MNCs in order to gain advantages from each other. This is one ingredient in creating a cluster, an area composed of companies, institutions and/or organisations, sharing a similar technology or knowledge base with mutual benefits for the cluster participants. Market forces have created the majority of the clusters in the world. Still, governments frequently aim at creating clusters in order to promote regional development and growth. This is the case with the Multimedia Super Corridor (MSC) in Malaysia that was launched in 1996. My purpose with this thesis is to examine if the creation and running of the MSC has had economical benefits for Malaysia and to examine the MSC’s potential to become profitable and productive. The MSC is a new technological area and it is still under construction. The return on investment seems to be negative and the area is dependent on the Malaysian government for its development. The infrastructure, political and economical factors seem, according to my analysis, to be sufficient for creating the MSC. However, the low level of human resource is a problem for the cluster. Furthermore, Malaysia’s comparative advantage does not seem to be in high-technology production but rather in high-quality manufacturing. Even though the MSC is unlikely to develop into a world leading high-technology cluster, it can help to transfer Malaysia into a new phase of development.

 • 10.
  Davidsson, Therese
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Funevik, Sofie
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Private Label-tillverkning: Faktorer som ligger till grund för att leverantörer på den svenska marknaden tillverkar private label2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In the past 10 years private label has increased significantly in the Swedish grocery market. This is an important strategic event, which is a great challenge to suppliers as it causes stiff competition. To handle this situation an increasing number of suppliers have to make the decision whether to produce private label or not.

  Purpose: The purpose of this study is to find and analyse factors that influence suppliers in the Swedish grocery market to produce private label. On this basis we intend to confirm or develop existing theories within the field of study.

  Research method: The study has a qualitative approach where empirical data has been gathered through interviews with suppliers and retailers in the Swedish grocery market.

  Results: This study has identified factors that underlie suppliers’ decision to produce private label. The most important factor is the possibility of increased volumes and a more efficient capacity usage. Today there is a great downward pressure on price, why it is of great importance to have a cost efficient production. Many suppliers in the Swedish grocery market do not use their full production capacity and producing private label is therefore an option to increase the level of usage. Moreover, suppliers are experiencing a growing dependence on retailers. This is due to the increased power that retailers have attained through their centralised decision-making, dominating position and increased knowledge and negotiation power. This study shows that the shift in power influences suppliers’ decision to produce private label. Finally, possibilities of improved relationships between suppliers and retailers do not underlie Swedish suppliers’ decision to produce private label.

 • 11.
  Donner, Henrik af
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Constructing Costs2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The economic analysis of building contracts is an unexplored field within Law and Economics. This paper makes an attempt to cast some light over the subject and encourage to more research within the field. The main purpose has been to describe why the actual price in a public construction project often turns out to be higher than the contract price and offer a way of handle that risk. In the paper a model is set up that shows an optimal contract given expectations on actual price and gaps in contracts. Cost increases for the buyer can mainly be explained by two situations. The first situation is when something unexpected occurs that forces costs to increase for the project as a whole and the risk is already allocated in advance. If the contract specifies that the buyer should bear the current risk it will not cause any procedural problems and the project will end up more expensive for the buyer. The second situation arises when a risk is realised and the contract has not specified how to deal with it. Bargaining power and anticipations on the other parts behaviour will be of significance for how to place the extra costs. A more general discussion is also held about contract forms in the construction sector and the way that different contracts handle financial risk. One conclusion is that a fixed price contract without any gaps probably is the best way for the government to keep control of cost increases. Unfortunately, in the real world almost all contracts suffer from gaps. The paper concludes that cost plus contracts should be used very rarely mainly because of the low incentives it gives the contractor to keep costs down.

 • 12.
  Eckard, Nathalie
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Captureteorin: Regleringar och konsten att fånga politiska beslut i den demokratiska processen tillämpad på den svenska läkemedelsmarknaden2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The Capturetheory wants to give an alternative explanation for the need of regulation. From this point if view the government does not have enough information to make an optimal regulation. There is a possibility for different interest groups to take advantage of the political arena by rent- seeking behaviour. An industry may be willing to be regulated to protect itself from competition. The objective of this paper is to account for the pros and cons of the theory of regulatory capture and also if it can be applied to the Swedish market of pharmaceuticals. The theory of regulatory capture is first and foremost a theory of the motives behind regulation. The Swedish market for pharmaceuticals has been analysed by looking into the underlying force of both the pharmaceutical industry and that of the State. There is room for the regulatory agencies to be captured by the industry because of the information provided to them by the industry. The concluding findings show that the Capture theory can applied to the Swedish market for pharmaceuticals.

 • 13.
  Edberg, Tobias
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Personal data and direct marketing: Coase Theorem on EU Directive 95/46/EC2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The right to personal data is compared with the right to land. The concept of rights may be regarded as bundles of rights of which the right to use of scarce resources, the right to exclude and the right transfer rights are the most important ones. The development of Information Technology has reduced considerably the cost of using personal data leadingto an increased use of the data in the context of direct marketing by different firms. However, the use and processing of personal data may cause externalities, both positive and negative ones, on the individual to whom the data relates. This situation can be analysed with the Coase Theorem, where the transaction costs have important function. In a state of zero transaction costs the parties, firms and individuals, can make agreements of an optimal use of the personal data, independently of the assignments of rights to the personal data. Such agreements internalise further the externalities. However, in the real life the transaction costs are high meaning that the assignments of rights are most significant leading to that the externalities remain. To pass by the problem of transaction costs and externalities, zoning procedure with transference of rights can be used. The background of bundles of right to personal data together with the Coase Theorem and zoning procedure are applied to the Directive 95 /46/EC adopted by the European Union regarding the processing of personal data and the protection of privacy. This Directive may however be interpreted in different ways leading to that the assignment of rights and level of direct marketing is different between Member States.

 • 14.
  Eklund, Johan E.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Den politiska ekonomin kring den svenska insiderlagstiftnigen: En fråga om allmänhetens förtroende?2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste årtiondena har finansmarknaderna genomgått storastrukturomvandlingar samt internationaliserats, vilket bidragit till en snabb tillväxt. Utvecklingen har lett till att värdepappersmarknaden har kommit att betraktas som samhällsekonomiskt allt viktigare. Samtidigt har insiderhandel under de senaste decinitet blivit föremål för en omfattande reglering från statligt håll. Från 1970-talet och framåt har Sverige genomfört flera lagskärpningar. 1989 kom ett EU-direktiv som förbjöd insiderhandel. Utvecklingen visar på en tydlig trend mot en strängare syn på insiderhandel. Trots denna regleringskarusell är det tveksamt varför regleringen behövs. Det regleringspolitiska motivet bygger på att insiderhandel antas skada allmänhetens förtroende på ett allvarligt sätt. Till detta kommer att mycket tyder på att omfattningen av insiderhandel är opåverkad av lagstiftningen. De välfärds teoretiska argumenten till förmån för insiderlagstiftnigen är svaga. Om lagstiftnigen inte är välfärdsteoretiskt motiverad ställer sig fågan hur den skall förklaras. Syftet med uppsatsen är att belysa regleringen av insiderhandel från intressegruppsperspektiv och utifrån det perspektivet förklara förbudet mot insiderhandel. För att genomföra detta tillämpas ekonomiska teorier kring framväxten av marknadsregleringar. Slutsatserna som dras är att insiderlagstiftningen inte påverkar allmänhetens förmåga att framgångsrikt placera tillgångar. Lagstiftnigen gynnar professionella aktörer (s.k. kvasiinsiders) på bekostnad av traditionella insiders. Slutsatsen som dras är att det finns inget allmänintresse i att bevara insiderlagstiftnigen. Samtidigt kan regleringen av värdepappersmarknaden vara ett sätt att uppvisa politiska handlingskraft.

 • 15.
  Eliasson, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Karlsson, Charlotta
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Nöjda kunder med risken i fokus: En studie i hur finansiell risk bör förmedlas2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  During the last decades major changes has occurred at the financial markets, meaning an increasing supply and a greater variation of financial instruments. The saving habits of the Swedish people have gone from traditional bank deposits to investments in equities, funds and bonds. All this together with the great rise in the stock market at the late 90’s has brought words like risk and return up-to-date, and is the background to the development of a new law concerning financial advising which come into force the 1th of July 2004.

  The contents of the thesis can be described as three bricks, representing the survey questions. The thesis starts with descriptions of which risk- and return concepts that exists and which are used by the contemporary financial institutions. Further on, the thesis deals with the individuals’ perception of risk, in particular financial risk. To end with, details regarding how a message should be conveyed are given. The three bricks together fulfil the purpose of the thesis; To investigate how the meaning of financial risk in a simple and pedagogical way can be explained to a person not familiar with financial literature, and to develop questions that facilitate when an individuals risk profile is ascertained.

  We have found that standard deviation is the risk concept that dominates in financial theory, and together with Value at Risk is the most common used in practise. Good knowledge about risk is required when explaining risk. It is important to describe the information in an attractive way and use examples and illustrations. For financial advisers it also is important to have knowledge about the human behaviour, because ascertain the clients risk profile is an important part of the risk explanation. A clients risk profile is best ascertain with so called open questions where both what the clients answer and how he or she answer can form the basis for the judgement.

 • 16.
  Ellermann, Daniel
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lönnefelt, Hans
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Företaget Manchester United: En kontraktsekonomisk studie2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna kontraktsekonomiska studie behandlar fotbollsklubben och företaget Manchester United, en av världens största och framgångsrika klubbar alla kategorier. Syftet med uppsatsen är att dels kartlägga Manchester Uniteds kontraktsnät, dels att begripliggöra de kontraktsrelationer som särskiljer Manchester United från vanliga nuvärdesmaximerande företag utifrån kontraktsekonomisk teori.

  Den ekonomiska teori som ihuvudsak används i uppsatsen är kontraktsekonomisk teori som innefattar teorier om kontraktsnät, principal-agentrelationer och transaktionskostnader.

  Uppsatsen tar främst upp det som skiljer Manchester United från ett traditionellt företag. De kontraktsparter som vi fokuserar på är spelare, supportrar och sponsorer då dessa kontraktsparter är unika för företag som Manchester United. Kontrakten Manchester United har med sina spelare är till skillnad från traditionella anställningskontrakt tidsbegränsade. En förklaring till detta är att spelaren är användbar för Manchester United under ett fåtal år. Spelarkontrakten är även icke uppsägningsbara. En förklaring till detta är att det är en riskfylld verksamhet att vara spelare och spelarna har haft tillräcklig styrka i kontraktsrelationen för att få fotbollsklubben att stå för risken.

  Ekonomiska framgångar är åtminstone på lång sikt beroende på att de sportsliga framgångarna fortsätter. Sportsliga framgångar ger tillströmning av nya kunder och ger Manchester United möjlighet att skriva förmånliga sponsoravtal vilket påverkar företagets ekonomi på lång sikt.

  Det finns även många likheter mellan traditionella företag och Manchester United. Till skillnad från en del andra fotbollsklubbar verkar de ekonomiska och sportsliga målen gå hand i hand för företaget och fotbollsklubben Manchester United då framgångarna kontinuerligt har kommit både på och utanför fotbollsplanen.

 • 17.
  Emanuelsson, Pär
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Cashing in on Customers? Cooperative Pricing Theory with an Application on the Swedish Banking Sector2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The reason for this study of the Swedish banking sector is that we suspect that collusion is at hand in the sector. We ground our suspiciousness on the extensive revenues and high retail banking fees. Swedish banking fees are the highest in EU. Based on this and that the banking sector is oligopolistic with only a few significant competitors we found it interesting to apply theories concerning tacit collusion on the banking sector. Our main conclusions are that cooperative pricing could be successful for banks since prices are a poor means of competition whereas customers focus on service quality instead of price. There is little asymmetry among the established banks and they cooperate through a number of systems. Since they cooperate through these systems the banks experience similar cost pressures and information is available. The Swedish bankers’ association plays an important role in the exchange of information. Thus, the facilitating features are strong and cooperative pricing can be profitable. An effective banking sector is essential for an economy and has a central role in the society as a whole. The presence of collusion can therefore have important implications, not only for the customers but also for the society. Efficiency costs also appear when collusion is at hand and can exceed the society’s welfare losses.

 • 18.
  Ericsson, Andreas
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  CD eller mp3?: En välfärdsekonomisk förpackningsstudie2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När Internet på 1990-talet gjorde sitt intåg i gemene mans vardag, öppnades en ny distributionskanal för musik. Istället för att lagra inspelningar på fysiska CD-skivor kunde nu datafiler sändas över Internet i filformat så som mp3. Produkten ”musik” bytte skepnad från att vara en materiell produkt till att bli en immateriell datafil.

  Syfte: Uppsatsen syftar till att studera vad ett byte av förpackning från CD- skiva till mp3-fil får för välfärdsekonomiska effekter på marknaden för musik. Studien jämför en renodlad CD-marknad med en renodlad mp3-marknad.

  Resultat: Ett förpackningsbyte medför sänkta produktionskostnader. En datafil reproduceras inte i vanlig bemärkelse, alla enheter är kloner av ett unikt original vilket gör marginalkostnaden försumbar. Tröskeln för att etablera sig på musikmarknaden sänks i takt med att kostnaderna minskar. Artister som tidigare inte erbjudits skivkontrakt ges nu möjlighet att på egen hand bjuda ut sina alster till försäljning, vilket medför ett ökat utbud. Resultatet blir högre konkurrens vilket rimligtvis visar sig som en lägre prisnivå. Sänkta kostnader är positivt relaterat till ökat producentöverskott, men en sänkt prisnivå motverkar ökningen. Högre konkurrens med lägre priser som följd ökar konsumentöverskottet. Sammanfattningsvis pekar studiens resultat på att ett förpackningsbyte från CD till mp3 är positivt ur välfärdsekonomisk synvinkel.

 • 19.
  Eriksson, Annika
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Przedpelska, Margareta
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  The Impact of Swedish Investment and Trade on Labour Conditions in Vietnam: A Case-Study of ABB, Ericsson and IKEA in Vietnam2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines labour conditions in Vietnam, and the impact of Swedish investments and trade on these conditions. The thesis is a qualitative investigation that includes a theoretical and an empirical part. The theories we use are international trade theory, focusing on comparative advantage and the Heckscher-Ohlin theory. We also utilise Solow’s growth model and the theory about FDI. The concept of social dumping and the effect of imposing a social clause is also discussed. We are using the ILO’s eight core conventions about minimum standards on labour conditions as a measuring instrument. Three Swedish lead multinational corporations have been chosen for the investigation, namely ABB, Ericsson and IKEA. Swedish companies currently have only small investments in Vietnam, but co-operation between the two countries have existed for a long time. Sweden is known to have good labour conditions and it is interesting to see if these are transferred through the Swedish companies. To investigate the labour situation in Vietnam, we have also conducted interviews with people working on these issues at ministries, UN organisations and representatives for trade unions.

 • 20.
  Forssberg, Per
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Televerkets omvandling till Telia -En studie av privatiseringar och effektivitet-2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The meaning of this study was to find out if the restructure of Televerket to Telia AB was effective in an economic point of view. The mayor work in this essay is concentrated to the studies around efficency and privatizations.

 • 21.
  Gert, Johan
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  TV-marknaden för sändningsrättigheter kopplade till sportevenemang: En spelteoretisk analys2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Sporting events conveyed by the TV medium affect people and can give many unforgettable experiences. Sport may be synonymous with excitement and drama or just serve as entertainment. Through TV broadcasts from different sporting events, millions of televiewers all over the world have enjoyed athletic feats of extreme top class. TV broadcast sport always attracts a great number of viewers, also in Sweden. The prices of broadcasting rights to sporting events have risen strongly during the last decade, much as a consequence of the increasing competition between different TV companies both internationally and in Sweden. The development of prices is also a result of the monopoly situation which exists in the sales link of broadcasting rights, where the sport organizations and the companies holding the original rights, have learnt to make the most of their market power.

  Purpose: The purpose of this paper is to analyse the TV market concerning the broadcasting rights to sporting events. This is done starting from Robert Axelrod's theory of co-operation. The thesis is that different TV companies, through an implicit kind of co-operation, could be able to counteract the monopoly situation, which exists in the retail link of broadcasting rights. This might be done in a way that lowers the price of the rights to a level closer to the marginal cost.

  Method: The basis of this paper is mainly Robert Axelrod's theory of co- operation, used in a qualitative study starting from a scientific hermeneutic point of view. The frame of reference is built on an already existing theory applied on a problem, which gives the paper a deductive character. The material has been gathered from literature, newspapers and the Internet completed with interviews with representatives of the studied TV channels on the Swedish market.

  Results: The results show that it can be rational for TV channels to co-operate concerning the broadcasting rights of sporting events. An absolute condition for achieving a mutual co-operation is that the discount rate is high enough and that the parties can put aside any possible jealousy. But there are problems if the parties value their own rights considerably less than those of their competitors. If they exploit the opponent and he answers by making a counter defection, the counter defection will not seem deterrent. This makes it more difficult to achieve a mutual co-operation. It is difficult to give a verdict on the opportunities of co-operation on the Swedish market, as we do not know exactly how the parties value the different rights. Listing the rights gives a negative influence on the possibilities of achieving a mutual co-operation between certain TV channels, because it destroys the possibilities of certain channels to retaliate. At the same time the possibility of mutual co-operation increases between the channels which are not involved in the restrictions. This happens because the parties are fewer and it leads to an increased degree of interaction. If co-operation is achieved the prices of the broadcasting rights can be cut down which would reduce the deadweight loss which arises as a result of the monopoly situation in the sales link.

 • 22.
  Goude, Katarina
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  The First, the Fastest, the Best?: A Study of Welfare Effects of the EU-Mexico Free Trade Agreement2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Trade in agricultural products between Mexico and the EU only counts for a small percentage of total trade between them. With the entry into force of the EU-Mexico FTA in 2000, the tariffs on a number of agriculture commodities between the two parties was eliminated or reduced. This will lead to an opening in the trade of agricultural products between the two markets, something that could affect the welfare of the Mexican people positively, if new trade is created. The elimination and reduction of tariffs on agricultural goods could also lead to positive consumption effects as prices on these goods could be lowered. Lower prices on agricultural goods could help a large number of people, especially the poor people of Mexico.

  In this thesis, using theories on preferential trade, I aim to examine the effects on the Mexican people due to the elimination of traiffs on agricultural goods between Mexico and the EU consequential to the EU-Mexico Free Trade Agreement. The investigation was carried out for the first two years after integration between the two parties, focusing on agricultural goods in particular. I also aim to determine if there is any group in the Mexican society that has benefited more in terms of welfare as a consequence of the new FTA.

 • 23.
  Haglund, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Förtroendeproblematik för privata pensionsförsäkringar i Ryssland2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The first aim of the thesis is to analyse the problems of trust, according to game theory, in the Russian market for private pensions insurance. The second aim is to find suitable strategies to solve the problems. Problems of trust have arisen because, (i) buyers of insurance have had negative experiences when dealing with insurance companies and corruption has decreased trust for all players in the market, (ii) incomplete information makes it difficult to separate honest actors from dishonest, and (iii) dishonest insurance companies do not get punished because of corruption and weaknesses in the law. Mutual risk-sharing is a potential solution as necessary conditions already exist in the Russian society. There are groups who (i) share the same type of risks, (ii) are aware of moral hazards, and (iii) are able to control each other. Mutual risk-sharing gives people in distant areas the possibility to get insurance. Strategies of trust are a possible solution in the long run because of the presence of corruption in the Russian society. The strategies can be implemented by the insurance companies and are thought to lessen the gap of information between them and the insurance buyer. We believe that corruption is the largest threat towards the success of the strategies of trust.

 • 24.
  Hansson, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Börsen och konsumtionen: En studie över hur aktiemarknaden påverkarden svenska konsumtionen2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den svenska börsen steg i slutet av 90-talet kraftigt för att därefter falla i en omfattning som kan mäta sig med den stora börskraschen 1929. Detta har påverkat många människors privatekonomi men samtidigt har rapporterats om fortsatt stark konsumtion.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara hur konsumtion och sparande påverkas av aktiebörsen.

  Metod: Kvantitativ statistisk metodik tillämpas i stor utsträckning i denna undersökning.

  Resultat: Det är främst"övriga tjänster"och eventuellt "bilar", "livsmedel" och "övriga varaktiga varor" som påverkas av kursnivån. Volatiliteten tycks påverka de flesta grupper förutom "övriga tjänster" och eventuellt "övriga varaktiga varor". Den marginella konsumtionsbenägenheten visar sig vara 0,74 från disponibel inkomst och omkring 0,02 från aktieförmögenhet och övrig finansiell förmögenhet. Förklaringar till att börsen inte påverkat konsumtionen mer kan vara att hushållen vill utjämna konsumtionen över en längre tidsperiod och att aktievinster till stor del jämställs med oväntad inkomst vilken går till sparande snarare än konsumtion.

 • 25.
  Haraldsson, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Distributionsekonomisk optimering av dagligvaruhandelns lokalisering: förstudie till ett forskningsprojekt2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The structure and performance of grocery distribution in Sweden has changed profoundly since the second world war. Increasing access and usage of the private car, in combination with an accommodating town planning has enhanced the exploitation of scale economies within distribution firms. There is, however, some ambiguity concerning the overall efficiency of the distribution system when the costs associated with travelling and purchasing performed by households are treated as an integrated part of the total distribution cost function. The purpose of this master thesis is to develop the foundation of a spatial optimisation model, which defines the most efficient distribution system. The underlying idea is that the optimal localisation and size of grocery stores is a function of economies of scale within the firms weighed against distributions costs within the households, such as transportation costs. The optimal system, i.e. the solution of the model, minimises the overall distribution cost. Each store in the model has a hexagonal market area and the optimisation is carried out within the boundaries of four systems of store structures, representing different combinations of store size and location. The transportation cost function includes parameters representing distance, parking, time usage and differences between taxed and non-taxed labour costs. The model can be described as basic and is a first step to a more realistic and comprehensive model, which incorporates all relevant cost components. The aim is to tackle this development in future research projects.

 • 26.
  Hellberg, Caroline
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  De externa etableringarnas framtid: en samhällsekonomisk analys av behov och möjlighet till politisk styrning och planering2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The out-of-town retail establishments are part of the dramatic structural changes in the retailing of food and groceries. There are however strong indications suggesting these establishments result in negative externalities concerning areas such as pollution and urban environment. The purpose of this study is to describe and, from an economic perspective, analyse the Swedish political regulations and planning policies concerning the out-of-town supermarkets. The analysis establishes that the current regulations regarding out-of-town retailing do not, due to the occurrence of market failures, produce an optimal situation. It might therefore be necessary to change the planning policies in a more restrictive direction. Unfortunately, information regarding consumer preferences, necessary for an effective institutional regulation, are not available. Further research is thus needed to obtain this information.

 • 27.
  Henriksson, Martin
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Penningpolitik med prisstabilitet som primärt mål: en studie med fokus på Bundesbank och ECB2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Av flera anledningar har i många länder mål för prisstabilitet ersatt den aktiva stabiliseringspolitiken där mål för nationalprodukt och sysselsättning stått i centrum. Centralbanker bedriver och har bedrivit penningpolitik för att uppnå prisstabilitet på olika sätt och det ärdenna fråga som står i fokus i denna uppsats. Detta aktualiseras ytterligare då den europeiska centralbanken (ECB) är i ett startskede vad det gäller att bedriva penningpolitik med prisstabilitet som primärt mål. I detta perspektiv är det av intresse att studera Bundesbank närmare då denna under relativt lång tid bedrivit penningpolitik inriktad på prisstabilitet. För att belysa frågan om penningpolitik har, efter en teoretisk presentation, en empirisk studie av Bundesbank genomförts. Den studerade perioden sträcker sig från 1975 fram till 1996. Grunden för arbetet är följande frågeställningar: (1)Hur framgångsrik har Bundesbank varit med sin penningpolitik? (2)I vad mån har monetarismens läror satt sina spår i Bundesbanks penningpolitik? (3)Diskussion om ECB:s framtid med beaktande av de kunskaper studiet av Bundesbank ger. Bundesbank kan sägas ha bedrivit penningpolitik med prisstabilitet som primärt mål relativt framgångsrikt. Vissa fakta talar för att det är Bundesbanks styrka som institution, där transparens och trovärdighet spelat en stor roll, som ligger bakom framgången. Monetarismen kan sägas ha lämnat ett avtryck i Bundesbanks penningpolitik i form av en viss överhängande prägel på den penningpolitiska designen. I praktiken är dock spåren från monetarismen vaga. Penningmängdens betydelse vid genomförandet av penningpolitiken kan ifrågasättas. Den kanske viktigaste lärdomen är nog hur Bundesbank fungerat som institution.

 • 28.
  Hjälm, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Marknanden för professionell golf: en institutionell analys av Europatouren för herrar2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The first object of this study is to, with institutional theory, map out the nexus of contracts which constitutes the European market for professional male golfers. The second object is to analyze and discuss some chosen aspects of this nexus of contracts which characterize the European Tour in comparison with traditional profit-maximizing firms.

  The European market for professional golfers has been organized as a firm because of more economically favourable reasons. With the European Tour as a connecting link the transaction costs are lowered among other things, by the fact that the number of contract ways is reduced and that room for long-term relationships with important parties is created.

  The price money maximizing purpose of the European Tour unite and serve most, if not all, intermediate aims of the parties included in the nexus of contracts. In the ambition to satisfy all parties a huge formal and informal apparatus of institutions has been formedon the European Tour. The task of the institutions is to reduce transaction costs, to counteract opportunistic behaviour from the players and to preserve the conformity and the gentlemanlike approach of the sport.

  The star players are what makes the European Tour attractive and to be able to keep them in the competition with the USA Tour a favouring system has been created, which implies that they receive appearance money and better service. The occurrence of appearance money is justified by the players’ importance in the nexus of contracts.

  Many factors indicate that there is no traditional risk relationship on a professional tour for golf. That is, the player (the agent) is risk loving while the European Tour (the principal) is risk neutral. With the existing risk relationship driving forces are created in the players to always perform their utmost during training and competition, and opportunistic behaviour is thereby restricted. These factors give a high-quality tour, which is necessary for the goals of all involved parties will be reached.

 • 29.
  Holmberg, Kenneth
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Jeleff, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Den svenska arbetskraften: en granskning av AKU: s kategorisering under åren 1990-20012003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sveriges arbetsföra befolkning kategoriseras av SCB och dess arbetskraftsundersökning (AKU). Den arbetsföra befolkningen som indelas i två huvudgrupper:"I arbetskraften"och"ej i arbetskraften". Dessa delas i sin tur in i undergrupper. Problemet är att indelningen inte är tillräckligt detaljerad och döljer då vissa grupper t.ex. långtidssjuka och förtidspensionärer. Ett annat problem med AKU: s kategorisering är att det är svårt att verifiera de personer som verkligen är i arbete.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska och ge förslag på hur AKU: s något abstrakta kategorisering ska bli mer preciserad. Dessutom ska vi mer ingående beskriva de grupper som tillhör arbetskraften, de som hamnar utanför, och hur många som verkligen är i arbete. Syftet är också att beskriva utvecklingen av valda kategorier under åren 1990-2001.

  Resultat: Vi har kommit fram till att AKU: s kategorisering av Sveriges arbetsföra befolkning generellt behöver bli mer preciserad. Detta tydliggör alla de grupper som verkligen existerar, och kan på så sätt öka förståelsen för det tillstånd som råder inom den svenska arbetsmarknaden. Ett viktigt exempel är de långtidssjuka med bibehållen anställning. De existerar inom de sysselsatta men döljs inom kategoriseringen. Vid en mer preciserad kategorisering tydliggörs alla grupper inom de sysselsatta. Resultatet av detta är att anses som sysselsatt inte är detsamma som att vara i arbete. Med hjälp av våra studier av arbetskraftsstatistiken har vi funnit att den ökning i sysselsättningsgraden under de senaste åren inte beror på att allt fler arbetar, utan ökningen beror på att de långtidssjuka med anställning har ökat.

 • 30.
  Holmberg, Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Dagligvarumarknaden: en samhälls- och distributionsekonomisk analys av internet som försäljningskanal2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Structural changes on the grocery market usually take place when the consumer is persuaded to take on the more labourintense parts of the distributionprocess. Internettrade changes this by causing competition between the unpaid work done by consumers and the labor performed by employees. In this master thesis grocery shopping on the internet is analyzed in a economic perspective with focus on distribution, changing marketstructures, driving forces and the future potential of internet as a saleschannel. The main conclusions are that consumerdemand and the belief in electronic commerceas a costreducing mechanism as well as a powerful new marketing tool were the driving forces behind the fast growth of grocery shopping on the internet. Electronic commerce introduces a new model of distribution with changing roles for consumers and grocerychains. In the thesis different scenarios concerning the future of grocery shopping on the Internet are presented, where an increase in the demand for internetservices is an important factor for success.

 • 31.
  Holmgren, Johan
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Efterfrågan på kollektiva persontransporter -en studie av lokal och regional kollektivtrafik med fokus på Linköpings tätort2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om de faktorer som bestämmer efterfrågan på lokal och regional kollektivtrafik. För att uppfylla syftet estimeras efterfrågemodeller med hjälp av data från Linköpings tätortstrafik och Sveriges länstrafikbolag. Modellerna formuleras med utgångspunkt från ekonomisk teori och tidigare studier innom området. Bland annat konstateras att resenärens tid är en viktig produktionsfaktor vid produktion av transporttjänster. I modellerna som formuleras förklaras resandet med den monetära avgiften för en resa, realinkomst, bilinnehav per person, petroleumpris och utbudskilometer per innevånare. Priselasticiteten estimeras till -0,36 i Linköpings tätort och -0.56 i länstrafikmodellen medan inkomstvariabeln är icke-signifikant i båda fallen. Trafikutbudet förefaller i båda modellerna ha en stor inverkan på resandet, större än priset, vilket har stor betydelse för eventuella policyrekomendationer. På grund av det oklara kausalsambandet mellan trafikutbud och antal resande bör vidare forskning bedrivas för att klarlägga det.

 • 32.
  Jacobsson, Tony
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Piratkopiering: en ekonomisk-teoretisk granskning av marknaden för dataspel2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  This essay analyzes the market for entertainment software by identifying and explain the products typical properties, in addition i clarifies the behavior of consumers and producers. One of the most important property related to software is the ease with which it can be reproduced. When such reproduction is done illicit it´s called piracy. The software industry often claims that piracy leads to big losses for the companies as well as in welfare, the essay clarifies that this doesn´t has to be the case. On the contrary the possibility to cheap production and distribution may lead to an increased welfare. The paper questions todays copyright law and suggests that a different legislation would lead to an increase in welfare.

 • 33.
  Johansson, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Öberg, Peter
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Företagsfusioner: en studie av aktörer, motiv och drivkrafter2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Fusionernas antal och storlek har ökat för varje år, och företagsvärlden har präglats av en fusionsyra som är frapperande. Det faktum att fusioner förekommer i så stor utsträckning samtidigt som det påvisas att en majoritet av företagsaffärerna misslyckas förefaller oss vara en paradox. Syftet med uppsatsen är att utifrån ekonomisk teori studera de motiv och drivkrafter som ligger bakom företagsfusioner, och diskutera de olika aktörernas medverkan i fusionsprocessen. I uppsatsen diskuteras också i viss mån vilket utfallet av en fusion blir beroende på vilka motiv och drivkrafter som föreligger. De teorier som används är dels teorier avseende motiv och drivkrafter bakom fusioner, dels appliceras public choice teorin och principal-agent teorin på fusionsprocessen och dess aktörer.Detta beroende på att teorierna behandlar den enskilda individens nyttomaximering och problemet med informationsasymmetri. Motivbilden är mångfasetterad. Den består både av uttalade/officiella och dolda/inofficiella motiv. Företagens uttalade motiv är ofta att uppnå kostnadsbesparingar och samordningsvinster via synergieffekter. De dolda motiven och drivkrafterna utgörs dels av personliga motiv där aktörerna försöker maximera den egna nyttan, dels av yttre psykologiska drivkrafter såsom flockbeteende, hybris och påtryckningar från finansiella rådgivare. Vi har dragit slutsatsen att det föreligger incitament och möjlighet för individuell nyttomaximering hos vissa aktörer, beroende på att en fusion för dessa innebär en rad fördelar. De består främst av ökad prestige och högre löner. Att handla opportunistiskt möjliggörs delvis av den informationsasymmetri som föreligger mellan exempelvis aktieägare och företagsledning.

 • 34.
  Jonsson, Fredrik
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Den svenska aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen- en studie av orsakerna till den stora uppgången på aktiemarknaden2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Aktier var utan tvekan 1900-talets bästa sparform. En stor del i detta hade dock de kraftiga uppgångarna på aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen. Dessa decennier var i särklass de två bästa årtiondena på den svenska aktiemarknaden under 1900-talet. Utvecklingen på den reala sidan av ekonomin uppvisade inte alls samma imponerande utveckling som den på aktiemarknaden. Syftet med uppsatsen är att försöka förklara den kraftiga börsuppgången som ägde rum i Sverige under 1980- och 1990-talen. Uppsatsen har även i syfte att öka förståelsen för aktiemarknaden som annars allmänt sett brukar uppfattas som något svårbegriplig. Det finns flera olika orsaker till den enorma utvecklingen på den svenska aktiemarknaden under 1980- och 1990-talen. Den främsta orsaken var att intresset för svenska aktier ökade enormt under perioden, både från inhemska och utländska investerare och stora mängder kapital strömmade till börsen. Även kapitalandelen i BNP ökade under framför allt 1980-talet vilket för gynnsamt för kursutvecklingen. De svenska exportföretagen uppvisade en mycket hög lönsamhet under perioden vilket ytterligare drev upp aktiekurserna, framför allt på grund av den amerikanska ekonomins starka tillväxt. Även snedfördelningen av generalindex med ett fåtal företag i dominerande ställning bidrog till börsuppgången. Även vissa psykologiska faktorer inverkade positivt på utvecklingen på aktiemarknaden, framför allt i slutet av 1990-talet. Den höga värderingen i slutet av 1990-talet berodde på en kombination av lägre avkastningskrav och en tro om högre framtida vinsttillväxt.

 • 35.
  Kilic, Mariya
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Svensson, Kristina
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  En privatisering av arbetsskadeförsäkringen2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this thesis is to analyse the possibilities and problems facing a privatised work injury insurance. This discussion includes the element of premium differentiation. Todays´ Swedish social insurance system is ineffectively formed. The costs have dramatically increased during the 1990´s. The Swedish government is now looking for ways to improve the efficiency of the system. The work injury insurance has not followed this pattern of increased costs. On the other hand there are reasons to believe that many of the costs derived from work injuries have been allocated o burden other social insurance. This is one of the distortions in which the system results. With focus on a privately financed work injury insurance the aim is to increase the fairness of the social insurance system. The allocation of cost burdens on the right party is included in this aim. It is believed that the motive of prevention for an injury to occur and the efforts in rehabilitation will improve when introducing a private work injury insurance. More responsibility is given to the insured, i. e. the employer. Private insurance companies can specialise and are, on a competitive market, able to keep the premiums on a fair price level. The conclusion is that efficiency can, in several aspects, increase when introducing a privately financed work injury insurance.

 • 36.
  Kjellberg, Jana
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Marknadsanpassning: hot eller möjlighet?2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Making the work in the public sector more efficient is something that has been seen as necessary during the later years. One way to do this on municipal level has been to apply solutions former used mostly by private companies. The organisational parts have also been adjusted to existing conditions in this work of change. For example more and more municipalities have come to use the purchaser-supplier model since the beginning of the 1990's. Norrköping, Linköping and Motala have been chosen in this essay for a closer study of the effects of the changes of the 90's, from an efficiency point of view. Even the process whereby the changes have been performed has been studied. The result that is being presented is that the purchaser-supplier model in many ways has contributed to an increased consciousness about the existing problems in the work and organisation in the municipalities. At the same time there is critics about the way the model is being used, and about the fact that the application isn't always adjusted to the existing reality.

 • 37.
  Kubik, Anna-Marie
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Malmhagen, Charlotte
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Rationalitet: En explorativ studie av mänskligt beteende applicerat på julkortsskickande2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Rationalitetsteorin har två separata preciseringar för individer som agerar rationellt, baserat på om handlingen är av enkel eller komplicerad karaktär. Är handlingen enkel kan individen, som då kallas Homo Oeconomicus, utan svårigheter identifiera när nyttan är större än kostnaden och utifrån individens egenintresse fattas beslut som gagnar henne/honom själv. Det finns dock faktorer såsom exempelvis osäkerhet som begränsar handlingsmöjligheterna och försvårar beslutstagandet, vilket gör handlingen komplicerad. Det som inom den förstnämnda definitionen anses vara ett irrationellt beteende kan ses som rationellt inom den andra. Båda begreppen används vid analyser av ekonomiskt beteende, vilket vi har gjort i denna undersökning där vi valt att studera ett visst beteende, att skicka julkort. Det kan anses vara irrationellt att skicka poststämplade julkort när det finns billigare och snabbare sätt att önska någon god jul. Trots detta är det många som skickar.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån en teoretisk referensram redogöra för olika betydelser av begreppet rationalitet och sedan applicera dem på ett vardagligt mänskligt beteende, att skicka julkort. Utgångspunkten för uppsatsen är målinriktad rationalitet. Utifrån denna rationalitetssyn vill vi studera om begreppet är tillräckligt för att förklara det valda konkreta mänskliga beteendet eller om komplement till begreppet behövs.

  Metod: För att uppfylla syftet har målinriktad- och värdeinriktad rationalitetsteori använts. En enkätundersökning beträffande julkortsskickande har genomförts vid Linköpings universitet. All information har sedan använts för en analys av rationlitets-begreppet.

  Resultat: Genom vår undersökning ser vi att målinriktad rationalitet är nödvändig för att förklara mänskligt beteende eftersom det finns ett fåtal individer som agerar enligt den. Det finns dock individer som är målinriktat rationella men som tvingas agera annorlunda på grund av sin omgivning. För att visa att även dessa individer är rationella krävs också värdeinriktad rationalitet som förklaringsgrund. Genom att skicka julkort bekräftar individer exempelvis vänskap som på lång sikt blir rationell. Genom att skicka julkort och använda det som en tumregel, kan de även undvika skuldkänslor och sökkostnader av olika slag, vilket kan vara rationellt. Viljan att inte avvika bekräftas genom resultatet då många uppger att de kommer att fortsätta att skicka julkort.Homo Oeconomicus Maturus tar hänsyn till avvikande mänskligt beteende utan att beteendet anses irrationellt, samtidigt som den kan förklara målinriktat rationellt beteende. Vi anser att HOM-modellen kan vara ett sätt att föra målinriktad- och värdeinriktad rationalitet närmare, vilket vi grundar på undersökningsresultatet.

 • 38.
  Larsson, Ronnie
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Förändringar i Sveriges handelsmönster med u-länderna efter det svenska inträdet i EU.2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: A large part of the daily political and economic debate in Sweden concerns the EU. One question that has been debated since the beginning of European integration is whether trade is created as a consequence of integration and, ifso, how great are the gains related to the increased trade. An equally important but maybe less debated question is whether countries outside the union are affected by the increased European integration. Is increased European integration made at the cost of countries outside the EU?

  Purpose: The purpose of this study is, by calculating trade creation and trade diversion, to evaluate if a number of developing countries’ trade with Sweden has decreased after Sweden’s membership in the European Union.

  Limitations: The study is limited to the years 1990-1999, and not all developing countries are included in the study. All developed countries are also omitted from the study.

  Method: The empirical material consists of calculations of consumption shares for Sweden, partner countries and third countries. The method is called residual imputation, meaning that the actual evolution of the trade is compared with a hypothetical, calculated one. These calculations where made for three groups of countries, divided after GDP/capita.

  Conclusions: On the aggregated level, and for the two least poor groups of countries, there is no evidence that these countries have seen their shares decreased as a consequence of Sweden entering the EU. The poorest group of countries has, however, not been able to maintain the same level of exports to Sweden after the membership.

 • 39.
  Ljungberg, Anders
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Resenärers nytta av att åka tunnel genom Hallandsås. En restidsvärdering av att åka tåg i tunnel2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kostnaden att bygga färdigt tunneln genom Hallandsås överstiger vida nyttan av hela tunneln. En ekonom ställer sig då frågan varför tunneln byggs färdigt. Sedan tunnelbygget avstannat efter att olika problem dykt upp har kostnadssidan noga utretts. En sista(?) utredning pågår just nu. I höst kommer denna att bli färdig. Den kommer att visa om det går att bygga färdigt och ungefär till vilket pris. Nyttosidan däremot har inte några djupare utredningar tagit tag i. Denna är komplicerad. Det finns många svårfångade värden, som flera skulle behöva närmare analys. I en samhällsekonomisk kalkyl är nyttosidan lika viktig som kostnadssidan. I den första utredningen från 1990 om tunnelbygget utgjorde värdet av resenärernas tidsvinst mer än hälften av nyttosidan. En intressant fråga att ställa sig då är om värdet på tiden för resenärerna verkligen är detsamma då de färdas på åsen som då de åker i tunneln. Om restidsvärdet vore annorlunda skulle ju en stor del av nyttosidan förändras. I en SP (stated preferens) undersökning gjord på tåg vid färd över Hallandsås har jag funnit att betalningsviljan för att fortsätta åka tåg över åsen är större än betalningsviljan för att åka tunnel genom Hallandsås och spara 10 minuter. Det visar sig vidare att tunnelåkande i sig har en högre tidskostnad för tågresenärer. Att med endast denna empiri som underlag finna ett säkert tunnelvärde tillämpbart på alla tunnlar låter sig inte göras. Allt för mycket känslor kan finnas kring tunneln genom Hallandsås. Värdering av andra faktorer än just tunnelåkandet i sig kan inte uteslutas.

 • 40.
  Mellqvist, Mats
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Missbruk inom sjukförsäkringen2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under 1900-talet förändrades Sverige från ett jordbruksdominerat land till en industrination. Nya krav ställdes på staten som tog ett större ansvar för individens välbefinnande genom att bygga ut välfärdssystemen. Som en viktig del av välfärdssverige förbättrades situationen för dem som inte kunde arbeta och i början av 1990-talet var ersättningarna bland världens högsta. Ekonomen Assar Lindbeck menar att det finns en konflikt mellan höga ersättningsnivåer och sociala normer. Enligt Lindbeck har normen som förespråkar arbete reducerats i takt med att ersättningsnivåerna höjts, som en följd av detta kan missbruket inom sjukförsäkringen ha blivit mer förekommande.

  Syftet med uppsatsen är att inom ramen för teorin kring sociala normers betydelse för samhällseffektivitet undersöka överutnyttjande och bidragsfusk inom sjukförsäkringen. Arbetet avser dock inte att ge en fullständig redogörelse av sjukfrånvaron, alternativa orsaker till frånvaron kommer dock att beröras när de kan vara relevanta för diskussionen. Materialet som analysen bygger på är både kvantitativt och kvalitativt för att skapa en helhetsbild, existerande källor kompletteras med intervjuer.

  Det verkar finnas ett samband mellan höga ersättningsnivåer och utvecklingen av sociala normer. Den ökade förekomsten av missbruk indikerar att den sociala normen som förespråkar arbete reducerats. En sådan reduktion medför negativa effekter för samhället, både genom en lägre produktionsnivå och genom högre bidragskostnader.

  Ohälsan har ökat under de senaste åren och främst hos den arbetsföra delen av befolkningen. Det förklarar dock inte hela den ökade sjukfrånvaron, utan det är troligt att ett annat förhållningssätt till bidrag och bidragstagande också är en del i utvecklingen. Samtidigt kan begreppet sjukdom numera innefatta andra åkommor än vad det gjorde tidigare, ökad acceptans för psykosociala åkommor kan vara en orsak till den höga sjukfrånvaron.

  De åtgärder som genomförts från myndigheternas sida visar att ekonomisk teori används för att utforma olika insatser. Om det är en medveten utformning enligt de ekonomiska teorierna är dock oklart, diskussionen kring högre ersättningsnivåer i framtiden står i konflikt med den ekonomiska teorin. Samtidigt är problemet komplext eftersom det inte bara är missbruket som skall reduceras, de som är sjuka skall också ha en dräglig tillvaro.

 • 41.
  Niemelä, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Özdemir, Seydi
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Det nya pensionssystemet2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det gamla pensionssystemet (ATP) gjorde det möjligt för individer som levde och arbetade i Sverige mellan 1920 och 1960 kunde få en hygglig pension, när det pensionerades efter 1960. Av olika anledningar kan man numera inte garantera att det gamla systemet kommer att fungera i längden. Anledningen till detta beror framför allt på att det gamla systemet är inte finansiellt stabilt, inte har någon bra koppling till det samhällsekonomiska utvecklingen samt det försäkringsmässiga innehållet är svagt.

  Det gamla systemet tar inte häller hänsyn till att livslängden i Sverige har ökat och förväntas fortsätta öka. Förutom detta, vid tillväxt i ekominin förvandlas det gamla systemet successivt till ett nytt system utan koppling till tidigare inkomster. Ovanstående brister i det gamla systemet anses vara tillrättade i det nya systemet.

  Syftet med uppsatsen är att analysera och kartlägga hur pensionssystemet har utvecklats efter 1913 sam t en jämförelse mellan det gamla och det nya systemet.

  Storleken på pensionen bestäms det gamla systemet av inkomsten under de femton bästa åren och det krävs 30 år för att få full ATP-pension. I det nya systemet är hela livsinkomsten pensionsgrundande.

  Medellivslängden har ökat betydligt under de senaste årtionden och förväntas öka i framtiden. Detta betyder att pensionerna vid oförändrar pensioneringstidpunkt skall betalas ut under längre period med ökade kostnader som följd. För att upphäva effekten av detta skulle vi med ATP systemet behövt antingen höja avgiften eller successivt höja pensionsåldern från nuvarande 65 år.

  Vid marginellt tillväxt skulle de blivande pensionerna enligt de gamla pensionssystemet bli högre i löntagarnas inkomst, om det gamla systemet kunde fortsätta att fungera. Men det är inte fallet eftersom det blir för dyrt. Då pensionsrätter och utbetalda pensioner följer prisutvecklingen och inte den samhällsekonomiska tillväxten. Det gamla systemet tar med andra ord inte hänsyn till om det finns pengar att betala ut eller inte.

  Enligt det nya pensionssystemet finns det två huvudprinciper. Den ena är avgiftsbaserad, dvs. att pensionen är helt beroende på storleken av inbetalda avgifter under hela livet och medellivslängden vid pensioneringen. Den andra huvudprincipen är att pensionerna anpassas till tillgångar i ekonomin, vilket sker genom att intjänade pensionsrätter räknas om i förhållande till det allmänna inkomstutvecklingen och att utbetalda pensioner följer inkomstförändringen för de förvärvsverksamma.

  Pensionen i det nya systemet är baserad på en fast avgift, dvs. 18,5 procent av den inkomst som ger pensionsrätt. Av avgiften går 16,5 procent till en fördelningssystemkonto, 2 procent överförs till en individuellt premiereservskonto. Individerna skall själv kunna välja kapitalförvaltare för sina pengar i premiereservskontot.

 • 42.
  Nilsson, Erika
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Peterson, Frida
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  The HomeCom Project: an Analysis of Collective Action between Competitors and Educational and Municipal Institutions2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The object of this thesis is to analyse how a co-operational network can come about, operate and progress to contribute to industrial dynamics within the locality. The thesis is a case-study of the HomeCom Project, to learn whether this project has the required features to contribute to the clustering process and thus higher levels of industrial dynamics and competitive advantage of the home communications industry in Linköping. The theoretical platform is based on Porter’s Diamond-model, which explains the occurrence of clusters. Theories of external economies complement Porter’s theories, while oligopoly theory will be introduced to offer a different perspective. The empirical findings show that the HomeCom Project may be considered to contribute to the clustering and in consequence promote industrial dynamics and competitive advantage. But there are also difficulties and attitudes that may impede the reaching of the project’s goals.

 • 43.
  Niroozad, Susan
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Frihandelns för- och nackdelar för Minst Utvecklade Länder2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  År 1994 bildades World Trade Organization, en handelsorganisation som har ökad frihandel som mål. Organisationen har kritiserats hårt och motståndet mot frihandel har uppmärksammats alltmer. En vanlig kritik i debatten är den gällande utvecklingsländer och deras roll i samarbetet. Bland dessa länder finns en grupp på 48 länder som klassas som de Minst Utvecklade Länderna i världen. Handel från dessa länder utgör en liten del av världshandeln och har minskat under de senaste åren. Är den ökade frihandeln en bakomliggande orsak? Syftet med uppsatsen är dels att sammanställa debatten kring frihandelns för- och nackdelar för MUL-länder och dels att undersöka huruvida en ökad frihandel handelsmässigt kan gynna MUL-länder.

 • 44.
  Norrlander, Jens
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Andersson Anell, Per
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Can Micro Credits Contribute To Poverty Alleviation?: A study of female entrepreneurs in Vietnam.2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Poverty is today a global problem which is getting more and more attention. Organisations as UNDP, OECD and World Bank have a common target of cutting poverty in half by year 2015. But if this target is going to be feasible it is important to understand poverty. Nobel Prize winner Amartya Sen argues that standard of living should be expressed in quality of life not in terms of quantity of goods and other economic factors. Sen has developed theories concerning poverty that is commonly used in today debate. One way to diminish poverty is microfinance. Microfinance is small loans given to poor people as a way for them to start or develop a business of some kind. Microfinance programs often combine the loans with education and social activities. Aim: Investigate if microfinance can contribute to permanent poverty alleviation, develop a model and apply it in rural Vietnam. The following questions will help to achieve our aim: - How do microfinance effect poor women in rural Vietnam? - What happens if one applies Amartya Sen's theories of poverty in rural Vietnam?

  Results: Microfinance is a good tool in the struggle to diminishing poverty. We found many examples where microfinance had improved the women’s life in different areas. But to make the microfinance even more effective it is important it is effective education and right members participating. Under ideal circumstances the process of microfinance work as in the NORAN-model, however in reality it is not so easy. But if you are aware of the problems and try to avoid them, microfinance can help many women. Thus our conclusion is that microfinance certainly can and already do contribute to permanent poverty alleviation.

 • 45.
  Paulsson, Christina
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Elektronisk handel och självreglering -möjligheterna att via självreglering skapa ett förtroende för och främja utvecklingen av elektronisk handel?2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  To business owners and consumers electronic commerce means new conditions and possibilities. Often and specially at the Internet information between consumers and sellers is asymmetrically distributed. Among the consumers there is a shortage of confidence in electronic commerce. In order of a positive development of electronic commerce it´s important to find a solution to the shortage of confidence. Confidence may be created by legislation or by self- regulation. This master thesis investigate whether a self-regulation may establish a confidence in and promote the development of electronic commerce. Self- regulation means different kinds of marketmechanisms. Examples of self- regulation are well-known brandnames and recommendations or guidelines for marketing. Even if self-regulation may establish a confidence in electronic commerce all products won´t be sold effectively at the Internet.

 • 46.
  Pehrsson, Åsa
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Välfärd: en analys av BNP och HDI som välfärdsmått2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en kedja till en bra välfärd. Alla individer har behov och önskningar. Dessa ska tillgodoses med de resurser som landet får genom sin årliga produktion av varor och tjänster, BNP. Hur resurserna ska fördelas är en politisk fråga. Det är svårt att mäta välfärd. Några problem kan vara:"Reducering av verklighetens pluralism och mångfald"; Individernas olika preferenser Olika välfärdsmått är bruttonationalprodukten (BNP), Human Development Index (HDI) och Physical Quality of Life Index (PQLI). Där BNP är rent baserat på produktion medan HDI och PQLI är sammansatta index med olika indikatorer. Min analys går ut på att jämföra 3 i-länder samt 3 u-länder för att urskilja något samband mellan dels tillväxt och HDI. Jag söker också ett svar på hur storleken på de offentliga utgifter påverkar tillväxten samt HDI. Tillväxten har ökat i så väl i-länderna Sverige, USA och Japan som u-länderna Haiti, Bangladesh och Nigeria. HDI har dock minskat i i-länderna men ökat i u- länderna. Min analys visar att Japan är det enda land av de tre observerade i- länderna som har ökat sin offentliga konsumtion. Sverige och USA har minskat sin offentliga konsumtion mellan åren 1987 och 1997.

 • 47.
  Pettersson, Elin
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  TGOJ-banan; en cost-benefit analys2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att studera de samhällsekonomiska konsekvenser som en uppstart av persontåg på TGOJ-banan, mellan Oxelösund och Eskilstuna, skulle innebära. På vägen fram för att uppfylla syftet med uppsatsen har ett antal frågeställningar pekat ut vägen och hjälpt till att föra in arbetet mot specifika problemområden.

  - Vilka kostnader är förenade med tågtrafiken jämfört med busstrafiken?

  - Vilken nytta uppkommer vid tågtrafik jämfört med busstrafik?

  - Hur stora är kostnaderna för järnvägen i förhållande till de uppkomna nyttorna?

  Ett väsentligt led i studien har varit att studera dagens resande för att kunna dra slutsatser om det framtida resande vid en uppstart av tågtrafik på sträckningen. Dagens kollektivtrafik resande, dagens resande på vägar i korridoren och resvaneundersökningar har varit faktorer som vägts in för att få fram det estimerade resandet. Därefter har själva den samhällsekonomiska kalkylen ställt upp. Bland annat har projektets initiala investering, förändringar i driftskostnader och resenärenas tidsvinster och tidsförluster studerats. Detta leder oss fram till nettonuvärdeskvoter. Slutsatserna som kan dras utifrån studien är att projektet ligger och väger mellan lönsamt och olönsamt. Därmed är det nödvändigt att djupare studier genomförs för att man med större säkerhet ska kunna avgöra hur samhällsekonomin ser ut för uppstart av persontågstafik på TGOJ

 • 48.
  Roth, Lars Christian
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  An Economic Approach to Transportation and Urban Development in Metro Manila2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  High population growth rate in Metro Manila has a direct effect on the intensity of urbanisation and development in the region and population is expected to reach 13 million by the year 2015. Urban congestion is one of the region's most pressing problems as air pollution has a major impact on public health and particularly affects children and the elderly. This study will give a broad description of transportation and urban development in Metro manila and thus contribute to improve the understanding of urban transport issues of developing countries.

 • 49.
  Stark, Jens
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Wiklund, Fredrik
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  The Chinese Equity Market: An Economic Inquiry into Investment Opportunities and Risks2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The final aim of this thesis is to evaluate opportunities and risk factors of investing in China, in terms of pros and cons, and also to elaborate an optimal portfolio strategy. The pros regarding investments in China are (1) the economic liberalisation and reforms of the institutional framework; (2) the Chinese market’s huge potential and the high-growth IT and telecommunications sectors; (3) a favourable macroeconomic climate and an impressive development. The cons are (1) the mismanagement of the state-run companies; (2) the mainland exchanges’ intra-year volatility; (3) the export sector’s performance might decline; (4) the institutional framework is largely responsible for many risk factors; (5) a tougher competition climate after the entry in the WTO. Also, our calculations on an optimal portfolio strategy suggest that less risk-averse investors may want to consider the World/Shanghai portfolio, whereas the World/Shenzhen portfolio might instead suit the preferences of more risk-averse investors.

 • 50.
  Strömberg, Sara
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sveriges inställning till EMU: underkastelse av kollektivet kontra nationell obundenhet2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  After Sweden became a member of the European Union, EU, the debate regarding the Swedish participation in the EU’s currency co-operation, the European Monetary Union, EMU, has been intense. One of the biggest issues has been how our national economic politics will work within such a monetary union. What instrument will remain for the national economic politics within the EMU are highly uncertain. The question whether we will be able to affect our own economy or not has long been the essence in the Swedish debate. At the same time that Sweden got membership in the EU, Austria became a member as well. Austria is just like Sweden a small open economy with many similarities to Sweden with regard to politics and economics. One big difference between the countries though, is that Austria at once became a member of the currency co-operation and joined the EMU from the start of it. The debates regarding the EMU has been very much alike in the two countries, though it differs in one important question. One big question that has been raised in Austria is the potential of a wider co-operation within the EMU than at present. This discussion has led to suggestions of a wider co-operation through discussions between the EMU-countries, larger possibilities for sanctions against countries which are not following the common economic plan or even suggestions about a politic union. There is very much a discussion in the spirit of collectivism. In Sweden non of this is even an issue. Here the whole debate is focused on the national possibilities and losses in a monetary union. How the country will be able to optimise its own good within the EMU is the only thing of interest in the Swedish debate. The point of view is always the national good and has never the collectivism in mind.

12 1 - 50 of 54
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf