liu.seSearch for publications in DiVA
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • ACSIS publications
   • Acta iuris Lincopensis (Opphørt 2004-12-31)
   • Agtech innovation
   • Arbetsnotat / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • Arbetsnotat / Program Energisystem
   • Arbetsrapporter i Språk och Kultur (ASK) (Opphørt 2014-12-31)
   • Arbetsrapport från Tema K (Opphørt 2006-12-31)
   • Arbetsrapport från Tema Ä (Opphørt 2008-12-31)
   • arXiv.org
   • Biogas Research Center (BRC) Report
   • bioRxiv
   • CARER Rapport
   • Centrum för klimatpolitisk forskning Rapportserie
   • Centrum för lokalhistoria rapportserie (Opphørt 1998-12-31)
   • Civilingenjör, EKI (Opphørt 2005-12-31)
   • CKS Arbetsnotat (Opphørt 2003-12-31)
   • CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • CMTO Research Papers (Opphørt 2005-12-31)
   • CMT Rapport
   • CSPR Brief
   • CSPR Briefing (Opphørt 2023-12-31)
   • CTE
   • CUL-rapporter (Opphørt 2014-12-31)
   • CUP:s rapportserie (Opphørt 2000-12-31)
   • DINO Rapport
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Dissertation
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Licentiate theses
   • Dissertations from the International Graduate School of Management and Industrial Engineering
   • Doktorsavhandlingar inom den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete
   • Executive Master in Project Management (Opphørt 2018-12-31)
   • FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten – Linköpings universitet
   • Filosofen : StuFF:s kårtidning (Opphørt 2010-12-31)
   • Filosofin i samhället: en skriftserie från avdelningen för Filosofi och Tillämpad Etik
   • FOG rapport (Opphørt 2016-12-31)
   • FOG Samlingsvolym (Opphørt 1999-12-31)
   • Forums skriftserie (Opphørt 2011-12-31)
   • FoU-rapport / FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete
   • FoU-rapporter vid Institutionen för omvårdnadsforskning (Opphørt 1996-12-31)
   • Geografiska meddelanden / Avdelningen för geografi, Linköpings universitet (Opphørt 2003-12-31)
   • Göta kanal – forskning från Linköpings universitet (Opphørt 2001-12-31)
   • HELIX research reports (Opphørt 2009-12-31)
   • HELIX working papers
   • Historia i Linköping
   • Hälsouniversitetets rapportserie (Opphørt 2007-12-31)
   • IHS Rapport (Opphørt 2011-12-31)
   • IKOS: Installationer
   • IMIE Research Report (Opphørt 2006-12-31)
   • IMIE Working Paper (Opphørt 2008-12-31)
   • Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet (Opphørt 2008-12-31)
   • Institute for Analytical Sociology Dissertation Series
   • International Master's Programme in International and European Relations (Opphørt 2008-09-02)
   • International Master's Programme in Strategy and Culture (Opphørt 2008-09-02)
   • ITN research report (Opphørt 2007-12-31)
   • Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU (Opphørt 2004-12-31)
   • KFB-rapport
   • Kinda Canal Research at Linköping University (Opphørt 2007-12-31)
   • Kriterium
   • Kronos (Opphørt 1991-12-31)
   • Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics
   • Lecture notes in artificial intelligence
   • Lecture Notes in Computer Science
   • Lecture Notes in Mathematics
   • LiH-RAD-R - Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping
   • Linköping Dissertations on Health and Society (Opphørt 2017-12-31)
   • Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science (Opphørt 2012-12-31)
   • Linköping Electronic Articles in Mechanical Engineering (Opphørt 2002-12-31)
   • Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends
   • Linköping Electronic Conference Proceedings
   • Linköping – Mätning av Psykosocial Arbetsmiljö (LiMPA)
   • Linköping Studies in Art and Visual Communication
   • Linköping Studies in Arts and Sciences
   • Linköping Studies in Behavioural Science
   • Linköping Studies in Economics (Opphørt 2022-06-22)
   • Linköping Studies in Education and Psychology (Opphørt 2007-06-30)
   • Linköping studies in education and social sciences
   • Linköping Studies in Health Sciences. Thesis
   • Linköping Studies in Identity and Pluralism (Opphørt 2013-01-01)
   • Linköping Studies in Information Science. Dissertation (Opphørt 2009-12-31)
   • Linköping Studies in Management and Economics. Dissertations (Opphørt 2006-12-31)
   • Linköping Studies in Mathematics
   • Linköping Studies in Pedagogic Practices
   • Linköping Studies in Religion and Religious Education
   • Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations
   • Linköping Studies in Science and Technology. Licentiate Thesis
   • Linköping Studies in Science and Technology. Thesis (Opphørt 2017-12-31)
   • Linköping studies in Social Policy
   • Linköping Studies in Social Work and Welfare
   • Linköping Studies in Statistics
   • Linköpings universitets rapportserie för livslångt lärande och uppdragsutbildningar
   • Linköping University Electronic Press Workshop and Conference Collection
   • Linköping University Interdisciplinary Studies
   • Linköping University Medical Dissertations
   • Linköping University Working Papers in Economics (Opphørt 2022-06-22)
   • LiTH-IDA-R
   • LiTH-IFM-R / Institutionen för fysik och mätteknik, Universitetet i Linköping
   • LiTH-IKP-Ex (Opphørt 2005-12-31)
   • LiTH-IKP-Ex-Ing (Opphørt 2005-12-31)
   • LITH-IKP-R (Opphørt 2006-12-31)
   • LITH-IKP-S (Opphørt 2006-12-31)
   • LiTH-ISY-Ex (Opphørt 2005-12-31)
   • LiTH-ISY-Ex-ET (Opphørt 2009-09-02)
   • LiTH-ISY-I (Opphørt 1993-12-31)
   • LiTH-ISY-R
   • LiTH-MAT-R
   • LIU-IEI-R
   • LiU magasin
   • LIU-PEK-AR / Institutionen för pedagogik och psykologi (1984-1992) (Opphørt 1992-12-31)
   • LiU-PEK-R / Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2007-)
   • LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2000-2006) (Opphørt 2006-12-31)
   • LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1994-2000) (Opphørt 2000-12-31)
   • Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet (Opphørt 2005-12-31)
   • Magisteruppsats från Ekonomprogrammet (Opphørt 2005-12-31)
   • Magisteruppsats från Internationella ekonomprogrammet (Opphørt 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Företagsekonomi (Opphørt 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Nationalekonomi (Opphørt 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Statsvetenskap (Opphørt 2005-12-31)
   • MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning
   • Mimers småskriftserie
   • Nationalekonomi (Opphørt 2008-09-02)
   • Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
   • Pedagogiskt utvecklingsarbete (Linköping) (Opphørt 1986-12-31)
   • Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport (Opphørt 1993-12-31)
   • Perspektiv på tekniken / Tema teknik och social förändring
   • PrioC Access: en kort rapport från Prioriteringscentrum
   • Profil : produktionsekonomisk forskning i Linköping (Opphørt 2011-12-31)
   • Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping
   • Rapport / Kontaktsekretariatet vid Universitetet i Linköping
   • Rapport / Prioriteringscentrum: Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg
   • Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykolog (1984-1993) (Opphørt 2007-12-31)
   • Rapporter från Åldrande och social förändring
   • Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (Opphørt 2010-12-31)
   • Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1990-1997 (Opphørt 1997-12-31)
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1998-
   • Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping, 1975-1989 (Opphørt 1989-12-31)
   • Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975 (Opphørt 1975-12-31)
   • Reports from the Master's program in Ethnic and Migration Studies - R.E.M.S.
   • Reports in Applied Mechanics
   • Research Report on childhood and the study of children
   • Research Square
   • Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality
   • SIC (Linköping) (Opphørt 2006-12-31)
   • Skapande, vetande / Linköpings universitet (Opphørt 2009-12-31)
   • Skrifter från Forum för utomhuspedagogik
   • Skrifter från Forum för ämnesdidaktik Linköpings universitet
   • Skrifter från NISAL (Opphørt 2018-12-13)
   • Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet (Opphørt 2013-01-01)
   • Skriftserie i logopedi
   • Socialhistoria i Linköping (Opphørt 2014-04-30)
   • Sociologi i Linköping (Opphørt 2011-12-31)
   • Statens offentliga utredningar
   • Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (Opphørt 2014-12-31)
   • Studier av vuxenutbildning och folkbildning
   • Studies from the Swedish Institute for Disability Research (Opphørt 2022-09-20)
   • Studies in Disability Research
   • Studies in Language and Culture
   • Studies in Science and Technology Education
   • Technical reports in Computer and Information Science
   • Tekniska högskolans rapporter (online) (Opphørt 2005-12-31)
   • Tema G rapport
   • Temagruppen integration i arbetslivet (Opphørt 2011-12-31)
   • Tema-T arbetsnotat
   • Tema T Rapport
   • Tema V report (Opphørt 2008-12-31)
   • Texter om svenska med didaktisk inriktning
   • The IAS Working Paper Series
   • ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies
   • Undervisningsrapport (Opphørt 1999-12-31)
   • Utveckling, lärande och forskning: praktiknära forskning
   • Vuxenutbildarcentrums rapportserie. Serie R (Opphørt 1990-12-31)
   • Vuxenutbildarcentrums skriftserie (Opphørt 2008-12-31)
   • Working papers on childhood and the study of children (Opphørt 2005-12-31)
   • Årsredovisning, Linköpings universitet
  • And
   Forskningsprogram
   • -
   • Disaster Medicine
   • Economic Information Systems
   Bla
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Språk
   • -
   • albansk
   • amharisk
   • arabisk
   • aserbajdsjansk
   • balutsji
   • bengali
   • bosnisk
   • bulgarsk
   • dansk
   • engelsk
   • esperanto
   • estisk
   • finsk
   • fransk
   • færøysk
   • gammalgresk (fram til 1453)
   • grønlandsk
   • hebraisk
   • hindi
   • ikkje fastsett***
   • indonesisk
   • irsk
   • islandsk
   • italiensk
   • japansk
   • jiddisch
   • kannada
   • katalansk
   • kinesisk
   • koreansk
   • kurdisk
   • kviterussisk
   • latin
   • latvisk
   • litauisk
   • makedonsk
   • mongolsk
   • nederlandsk
   • norsk
   • norsk (bokmål)
   • norsk (nynorsk)
   • nygresk (etter 1453)
   • persisk
   • polsk
   • portugisisk
   • romani
   • rumensk
   • russisk
   • samisk (andre)
   • sanskrit
   • slovakisk
   • slovensk
   • somali
   • spansk
   • svensk
   • swahili
   • tigrinja
   • tsjekkisk
   • tyrkisk
   • tysk
   • ukrainsk
   • ungarsk
   • urdu
   • vestfrisisk
   • vietnamesisk
   • zulu
  • And
   Type publikasjon
  • And
   Status
   • -
   • Akseptert
   • Epub før print
   • I presse
   • Publisert
   • Innsendt
  • And
   Type innhold
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use