liu.seSök publikationer i DiVA
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • ACSIS publications
   • Acta iuris Lincopensis (Upphörd 2004-12-31)
   • Agtech innovation
   • Arbetsnotat / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • Arbetsnotat / Program Energisystem
   • Arbetsrapporter i Språk och Kultur (ASK) (Upphörd 2014-12-31)
   • Arbetsrapport från Tema K (Upphörd 2006-12-31)
   • Arbetsrapport från Tema Ä (Upphörd 2008-12-31)
   • arXiv.org
   • Biogas Research Center (BRC) Report
   • bioRxiv
   • CARER Rapport
   • Centrum för klimatpolitisk forskning Rapportserie
   • Centrum för lokalhistoria rapportserie (Upphörd 1998-12-31)
   • Civilingenjör, EKI (Upphörd 2005-12-31)
   • CKS Arbetsnotat (Upphörd 2003-12-31)
   • CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • CMTO Research Papers (Upphörd 2005-12-31)
   • CMT Rapport
   • CSPR Brief
   • CSPR Briefing (Upphörd 2023-12-31)
   • CTE
   • CUL-rapporter (Upphörd 2014-12-31)
   • CUP:s rapportserie (Upphörd 2000-12-31)
   • DINO Rapport
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Dissertation
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Licentiate theses
   • Dissertations from the International Graduate School of Management and Industrial Engineering
   • Doktorsavhandlingar inom den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete
   • Executive Master in Project Management (Upphörd 2018-12-31)
   • FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten – Linköpings universitet
   • Filosofen : StuFF:s kårtidning (Upphörd 2010-12-31)
   • Filosofin i samhället: en skriftserie från avdelningen för Filosofi och Tillämpad Etik
   • FOG rapport (Upphörd 2016-12-31)
   • FOG Samlingsvolym (Upphörd 1999-12-31)
   • Forums skriftserie (Upphörd 2011-12-31)
   • FoU-rapport / FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete
   • FoU-rapporter vid Institutionen för omvårdnadsforskning (Upphörd 1996-12-31)
   • Geografiska meddelanden / Avdelningen för geografi, Linköpings universitet (Upphörd 2003-12-31)
   • Göta kanal – forskning från Linköpings universitet (Upphörd 2001-12-31)
   • HELIX research reports (Upphörd 2009-12-31)
   • HELIX working papers
   • Historia i Linköping
   • Hälsouniversitetets rapportserie (Upphörd 2007-12-31)
   • IHS Rapport (Upphörd 2011-12-31)
   • IKOS: Installationer
   • IMIE Research Report (Upphörd 2006-12-31)
   • IMIE Working Paper (Upphörd 2008-12-31)
   • Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet (Upphörd 2008-12-31)
   • Institute for Analytical Sociology Dissertation Series
   • International Master's Programme in International and European Relations (Upphörd 2008-09-02)
   • International Master's Programme in Strategy and Culture (Upphörd 2008-09-02)
   • ITN research report (Upphörd 2007-12-31)
   • Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU (Upphörd 2004-12-31)
   • KFB-rapport
   • Kinda Canal Research at Linköping University (Upphörd 2007-12-31)
   • Kriterium
   • Kronos (Upphörd 1991-12-31)
   • Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics
   • Lecture notes in artificial intelligence
   • Lecture Notes in Computer Science
   • Lecture Notes in Mathematics
   • LiH-RAD-R - Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping
   • Linköping Dissertations on Health and Society (Upphörd 2017-12-31)
   • Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science (Upphörd 2012-12-31)
   • Linköping Electronic Articles in Mechanical Engineering (Upphörd 2002-12-31)
   • Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends
   • Linköping Electronic Conference Proceedings
   • Linköping – Mätning av Psykosocial Arbetsmiljö (LiMPA)
   • Linköping Studies in Art and Visual Communication
   • Linköping Studies in Arts and Sciences
   • Linköping Studies in Behavioural Science
   • Linköping Studies in Economics (Upphörd 2022-06-22)
   • Linköping Studies in Education and Psychology (Upphörd 2007-06-30)
   • Linköping studies in education and social sciences
   • Linköping Studies in Health Sciences. Thesis
   • Linköping Studies in Identity and Pluralism (Upphörd 2013-01-01)
   • Linköping Studies in Information Science. Dissertation (Upphörd 2009-12-31)
   • Linköping Studies in Management and Economics. Dissertations (Upphörd 2006-12-31)
   • Linköping Studies in Mathematics
   • Linköping Studies in Pedagogic Practices
   • Linköping Studies in Religion and Religious Education
   • Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations
   • Linköping Studies in Science and Technology. Licentiate Thesis
   • Linköping Studies in Science and Technology. Thesis (Upphörd 2017-12-31)
   • Linköping studies in Social Policy
   • Linköping Studies in Social Work and Welfare
   • Linköping Studies in Statistics
   • Linköpings universitets rapportserie för livslångt lärande och uppdragsutbildningar
   • Linköping University Electronic Press Workshop and Conference Collection
   • Linköping University Interdisciplinary Studies
   • Linköping University Medical Dissertations
   • Linköping University Working Papers in Economics (Upphörd 2022-06-22)
   • LiTH-IDA-R
   • LiTH-IFM-R / Institutionen för fysik och mätteknik, Universitetet i Linköping
   • LiTH-IKP-Ex (Upphörd 2005-12-31)
   • LiTH-IKP-Ex-Ing (Upphörd 2005-12-31)
   • LITH-IKP-R (Upphörd 2006-12-31)
   • LITH-IKP-S (Upphörd 2006-12-31)
   • LiTH-ISY-Ex (Upphörd 2005-12-31)
   • LiTH-ISY-Ex-ET (Upphörd 2009-09-02)
   • LiTH-ISY-I (Upphörd 1993-12-31)
   • LiTH-ISY-R
   • LiTH-MAT-R
   • LIU-IEI-R
   • LiU magasin
   • LIU-PEK-AR / Institutionen för pedagogik och psykologi (1984-1992) (Upphörd 1992-12-31)
   • LiU-PEK-R / Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2007-)
   • LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2000-2006) (Upphörd 2006-12-31)
   • LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1994-2000) (Upphörd 2000-12-31)
   • Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet (Upphörd 2005-12-31)
   • Magisteruppsats från Ekonomprogrammet (Upphörd 2005-12-31)
   • Magisteruppsats från Internationella ekonomprogrammet (Upphörd 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Företagsekonomi (Upphörd 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Nationalekonomi (Upphörd 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Statsvetenskap (Upphörd 2005-12-31)
   • MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning
   • Mimers småskriftserie
   • Nationalekonomi (Upphörd 2008-09-02)
   • Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
   • Pedagogiskt utvecklingsarbete (Linköping) (Upphörd 1986-12-31)
   • Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport (Upphörd 1993-12-31)
   • Perspektiv på tekniken / Tema teknik och social förändring
   • PrioC Access: en kort rapport från Prioriteringscentrum
   • Profil : produktionsekonomisk forskning i Linköping (Upphörd 2011-12-31)
   • Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping
   • Rapport / Kontaktsekretariatet vid Universitetet i Linköping
   • Rapport / Prioriteringscentrum: Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg
   • Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykolog (1984-1993) (Upphörd 2007-12-31)
   • Rapporter från Åldrande och social förändring
   • Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (Upphörd 2010-12-31)
   • Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1990-1997 (Upphörd 1997-12-31)
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1998-
   • Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping, 1975-1989 (Upphörd 1989-12-31)
   • Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975 (Upphörd 1975-12-31)
   • Reports from the Master's program in Ethnic and Migration Studies - R.E.M.S.
   • Reports in Applied Mechanics
   • Research Report on childhood and the study of children
   • Research Square
   • Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality
   • SIC (Linköping) (Upphörd 2006-12-31)
   • Skapande, vetande / Linköpings universitet (Upphörd 2009-12-31)
   • Skrifter från Forum för utomhuspedagogik
   • Skrifter från Forum för ämnesdidaktik Linköpings universitet
   • Skrifter från NISAL (Upphörd 2018-12-13)
   • Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet (Upphörd 2013-01-01)
   • Skriftserie i logopedi
   • Socialhistoria i Linköping (Upphörd 2014-04-30)
   • Sociologi i Linköping (Upphörd 2011-12-31)
   • Statens offentliga utredningar
   • Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (Upphörd 2014-12-31)
   • Studier av vuxenutbildning och folkbildning
   • Studies from the Swedish Institute for Disability Research (Upphörd 2022-09-20)
   • Studies in Disability Research
   • Studies in Language and Culture
   • Studies in Science and Technology Education
   • Technical reports in Computer and Information Science
   • Tekniska högskolans rapporter (online) (Upphörd 2005-12-31)
   • Tema G rapport
   • Temagruppen integration i arbetslivet (Upphörd 2011-12-31)
   • Tema-T arbetsnotat
   • Tema T Rapport
   • Tema V report (Upphörd 2008-12-31)
   • Texter om svenska med didaktisk inriktning
   • The IAS Working Paper Series
   • ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies
   • Undervisningsrapport (Upphörd 1999-12-31)
   • Utveckling, lärande och forskning: praktiknära forskning
   • Working papers on childhood and the study of children (Upphörd 2005-12-31)
   • Vuxenutbildarcentrums rapportserie. Serie R (Upphörd 1990-12-31)
   • Vuxenutbildarcentrums skriftserie (Upphörd 2008-12-31)
   • Årsredovisning, Linköpings universitet
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • Ekonomiska informationssystem
   • Katastrofmedicin
   Bläddra
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Amhariska
   • Arabiska
   • Azerbajdzjanska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Kanaresiska (Kannada)
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Ladino (judeo-spanska)
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
   • Zulu
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram