liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Abrahamsson, Mats, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9170-5385
Publications (10 of 55) Show all publications
Nåbo, A., Abrahamsson, M., Bhatti, H. J., Björklund, M., Daniels, D., Danilovic, M., . . . Sallnäs, U. (2024). Battery-Swapping for Heavy Duty Vehicles: A Feasibility Study on Up-Scaling in Sweden. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Battery-Swapping for Heavy Duty Vehicles: A Feasibility Study on Up-Scaling in Sweden
Show others...
2024 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Batteribytessystem för tunga fordon : En genomförbarhetstudie för uppskalning i Sverige
Abstract [sv]

Rapporten fokuserar på den kommersiella genomförbarheten av ett batteribytessystem för tunga lastbilar i Sverige. Genom att studera affärsmodeller, kompatibilitet med svenska regelverk och integration i transportverksamheten har vi utforskat hur disruptiva teknologier, ekosystemeffekter och cirkularitet skulle kunna möjliggöra en snabb introduktion och uppskalning av ett batteribytessystem. Ett särskilt fokus har legat på Kina för att analysera statusen för batteribyten och de processer som har lett till den snabba utvecklingen och uppskalningen där. I Kina krävde batteribyte en ny affärsmodell där aktörer såsom energiproducenter, batteritillverkare och maskinindustri går i spetsen för utvecklingen och spridningen av batteribyten. Batteribyte är nu den dominerande tekniken för eldrivna lastbilar i Kina.

Exempel på fördelar med batteribyte som förespråkas är att det bara tar några minuter att byta batteri, minskad investering för lastbilsägare, låg påverkan på det lokala elnätet och att fordons- och batterilivscykler separeras. En simuleringsstudie om batteribyte för tunga lastbilar i hamnverksamhet visar i denna rapport på tydliga fördelar jämfört med kabelladdning. Det finns dock ett par utmaningar med att införa batteribyte i Sverige. För det första finns det inga tydliga förespråkare för batteribyte inom industrin. Till exempel är de svenska och europeiska fordonstillverkarna tveksamma eftersom det utmanar deras nuvarande affärsmodell och att de kan ta rollen som grindvakter. För det andra omfattar inte de nuvarande standarderna och regelverken för fordon och energisystem i Sverige och i EU batteribyte. Rapporten tar också upp behovet av kunskap och utbildning av personer vid batteribytesstationer, samt vikten av social hållbarhet vid elektrifiering av tunga transporter.

Abstract [en]

The report focuses on the commercial feasibility of a battery-swapping system for heavy trucks in Sweden. By studying business models, the compatibility with Swedish regulations, and integration into transport operations, we explore how disruptive technologies, ecosystem effects, and circularity could enable a rapid introduction and diffusion of a battery-swapping system. A special focus is on China, covering the status of battery-swapping there and analysing the processes that have led to its rapid development and deployment. In China, battery-swapping creates a new business model where actors from energy production, battery manufacturing, and the mechanical industry spearhead the development and diffusion of the technology. Battery-swapping is now the dominant technology for electric trucks in China.

Advantages of battery-swapping include: only a few minutes battery swap time, reduced investment for truck owners, low impact on the local power grid, and separation of vehicle and battery life cycles. A simulation study in this report shows that battery-swapping for heavy trucks in harbour operations could offer clear advantages compared to cable charging. However, there are several challenges to introducing battery-swapping in Sweden. First, it has no clear promoters in the industry. Swedish and European vehicle manufacturers are hesitant because it challenges their current business model, and that they may instead take the role of gatekeeper. Second, current standards and regulatory frameworks for vehicles and energy systems in Sweden and in the European Union do not include battery-swapping. The report also addresses the need for knowledge and training of people at battery-swapping stations, and the importance of social sustainability in the electrification of heavy vehicle transport operations.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2024. p. 252
Keywords
Battery swapping, electrification, electric trucks, charging infrastructure, transport system, logistics, business models, eco systems, Batteribyte, elfordon, ellastbilar, laddinfrastruktur, transportsystem, logistik, affärsmodeller, ekosystem
National Category
Vehicle Engineering Energy Systems Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-202456 (URN)
Projects
Batteribytessystem för tunga fordon. En genomförbarhetstudie för uppskalning i Sverige / Battery-Swapping for Heavy Duty Vehicles. A Feasibility Study on Up-Scaling in Sweden
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2024-04-15 Created: 2024-04-15 Last updated: 2024-06-18Bibliographically approved
Gillström, H., Björklund, M., Sallnäs, U., Bhatti, J. H. & Abrahamsson, M. (2024). Ett nödvändigt drivmedel i transformationen mot ellastbilar?: En jämförelse av resursdelning mellan två tekniker. In: Transportforum: . Paper presented at Transportforum, Linköping, Sverige, 17-18 januari, 2024..
Open this publication in new window or tab >>Ett nödvändigt drivmedel i transformationen mot ellastbilar?: En jämförelse av resursdelning mellan två tekniker
Show others...
2024 (Swedish)In: Transportforum, 2024Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Aktörssamverkan är central för omställning mot en grönare transportsystem, exempelvis vid omställning till eldrift. En organisation i isolering har inte allt det som krävs för en omställning till eldrift, och resurser måste istället delas mellan centrala aktörer såsom fordonstillverkare, infrastrukturhållare och logistikföretag. En aktör har tekniken medan en annan kanske har kunskapen. Beroendet kan vara av olika karaktär och dess omfattning påverkas av exempelvis hur kritisk eller vanlig resursen är. Men på vilket sätt är dessa beroenden centralt vid valet av lösning? Laddning av batterier med sladd är det koncept som vi satsar främst på inom Europa, medan byte av batterier (battery swapping) är den teknik med störst genomslag i exempelvis Kina. Vi har jämfört vilken roll resursdelning har för dessa tekniker.Studien har jämfört resultat från två forskningsprojekt finansierade av Vinnova och Energimyndigheten. Båda projekten har haft arbetspaket som berör samverkan, samtidigt som de fokuserar olika former av tekniska lösningar. Empirin kommer från en strukturerad intervjustudie med 19 svenska logistikaktörer som testat sladdladdning, djupare intervjuer och workshops med olika aktörer från akademi och näringsliv. Empiriska data har analyserats utifrån Resource dependency theory.

Keywords
Elektrifiering, BEV, battery swapping, resursberoende, aktör
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-203317 (URN)
Conference
Transportforum, Linköping, Sverige, 17-18 januari, 2024.
Available from: 2024-05-07 Created: 2024-05-07 Last updated: 2024-05-15Bibliographically approved
Gillström, H., Björklund, M., Stahre, F. & Abrahamsson, M. (2023). Critical factors in logistics service providers business model for electrified freight. In: : . Paper presented at NOFOMA, Helsinki, Finland, 15-16 June, 2023.
Open this publication in new window or tab >>Critical factors in logistics service providers business model for electrified freight
2023 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Purpose: A transition to electric freight will challenge current systems and business models, especially for logistics service providers (LSP). Therefore, the purpose is to increase the understanding of critical factors in business models for LSPs when adopting to electrified freight.

Design/methodology/approach: A structured interview study has been carried out, targeting LSPs about their experience and expectation on electrification. The responses were analysed through a business model lens.

Findings: Twelve factors deemed as critical were identified, covering the different components of a business model. From the analysis of critical factors, four hypotheses were developed. The hypotheses concern areas that can guide designs of future business models.  

Research implications: This study identifies challenges highlighted by LSPs as relevant and combine these in critical factors to be considered when designing business model for electrified freight.

Practical implications: For many companies, business models are vital to their existence, thus the results can shed light on factors of high relevance for companies in a transport-related context.

Social implications: Large-scale adoption of electric trucks has the potential to reduce the climate impact, but it is of essence to develop sound business plans, which this study contributes to.

Original/value: This paper takes a business model approach, and builds on in-depth primary data from LSP’s experiences with regional electrified freight – a novel area in need of development. 

Keywords
Business model, electrification, battery electric vehicles, hypotheses, LSP
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-198032 (URN)
Conference
NOFOMA, Helsinki, Finland, 15-16 June, 2023
Available from: 2023-09-22 Created: 2023-09-22 Last updated: 2023-09-28Bibliographically approved
Sandberg, E., Abrahamsson, M., Björkman, M. & Sondell, M. (2022). Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem: För ökad grad av innovation och flexibilitet. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem: För ökad grad av innovation och flexibilitet
2022 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2022. p. 44
Series
Handelsrådets Forskningsrapporter
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-189365 (URN)9789186508869 (ISBN)
Available from: 2022-10-19 Created: 2022-10-19 Last updated: 2022-10-26Bibliographically approved
Sandberg, E. & Abrahamsson, M. (2022). Exploring organizational learning and experimental logistics development at the global fashion retailer H&M. Global Business and Organizational Excellence, 41(2), 6-20
Open this publication in new window or tab >>Exploring organizational learning and experimental logistics development at the global fashion retailer H&M
2022 (English)In: Global Business and Organizational Excellence, ISSN 1947-2587, E-ISSN 1932-2062, Vol. 41, no 2, p. 6-20Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A logistics learning capability based on an experimental “test-and-learn” approach holds the key to unlock logistics operations as a major competitive weapon in the current landscape of retailing. The purpose of this study is to empirically explore the characteristics of such a logistics learning capability, and to describe the corresponding logistics development practices. The research is based on an action research approach conducted at the Swedish fashion retailer H&M. During a period of 18 months, data has been collected through observations, informal discussions and interviews, and findings have been refined in two major cycles. The case of H&M offers insights into real existing learning and development practices at a retail company that operates in a highly competitive and complex retail landscape, characterized in particular by its process towards improved omni-channel practices. The findings elaborate the four logistics learning components of culture, structure, relationships, and speed. Furthermore, five of H&M's logistics development practices are described and defined as experimental logistics development. In contrast to traditional development processes in which analysis is followed by lengthy linear implementation and evaluation phases, these practices are characterized by an experimental, “test-and-learn” approach with short feedback loops and iterative development processes. 

Place, publisher, year, edition, pages
Peter Lang Publishing Group, 2022
Keywords
action research, logistics development practices, logistics learning capability, organizational learning, supply chain management
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-180200 (URN)10.1002/JOE.22143 (DOI)2-s2.0-85115730026 (Scopus ID)
Available from: 2021-10-11 Created: 2021-10-11 Last updated: 2022-03-01Bibliographically approved
Fredriksson, A., Abrahamsson, M., Kjellsdotter-Ivert, L., Huge-Brodin, M. & Engevall, S. (2022). Slutrapport Fossilfri Bygglogistik. Borlänge, Sverige: Trafikverket
Open this publication in new window or tab >>Slutrapport Fossilfri Bygglogistik
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Byggtransporter står för en betydande andel av CO2-utsläppen i byggprojekt (ca 10%) och en bättre logistik leder till lägre utsläpp, mindre trängseleffekter och lägre kostnader. Projektet Fossilfri Bygglogistik, finansierat av Trafikverket genom Triple F, har 2019-2021 studerat potentialen i att minska utsläppen från byggtransporter med förbättrad logistik baserat på ett systemsynsätt. Projektet har varit ett samarbete mellan Linköpings universitet, VTI, Logistikia, Energifabriken, Renall, Almroths, SanktKors, Stångåstaden, Hyresbostäder, Peab, NCC, RagnSells, PreZero, Lambertsson och Byggföretagen.

Projektet har utgått från tre frågeställningar:

• Vad är potentialerna med samordnad bygglogistik och vad krävs för att hämta hem dessa?

• Vilka metoder/lösningar är användbara för att nå målet om fossilfrihet?

• Vad är rollfördelningen mellan aktörer. som är delaktiga i ett bygglogistiksystem, och behöver den förändras för att uppnå fossilfrihet

Projektet har tre huvudsakliga resultat:

1) Utvärdering av piloter såsom nyttan av bygglogistiklösningar i olika projekt och för olika aktörer, mätetal för byggtransporter och möjliga data för att följa upp, samt effekterna av en HVO-tank på site.

2) Potentialerna i att arbeta med en fossilfri bygglogistik utifrån ett systemperspektiv där inte bara enskilda byggen studeras utan även större bygglogistiksystem samt hur man kan beräkna CO2 emissionerna från bygglogistiken för den samlade byggvolymen i en stad.

3) En beskrivning av hur aktörerna i bygglogistiksystemet och hur de påverkar olika åtgärder för att minska utsläppen genom sina respektive roller har också identifierats.En av de viktigaste slutsatserna är att det idag saknas rätt förutsättningarna för att implementera en fossilfri bygglogistik i stor skala. Det saknas gemensamma målbilder för logistiken.

Place, publisher, year, edition, pages
Borlänge, Sverige: Trafikverket, 2022. p. 24
Keywords
Bygglogistik; Systemsynsätt; Miljö
National Category
Transport Systems and Logistics Construction Management
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-184963 (URN)
Projects
Fossilfri Bygglogistik
Funder
Swedish Transport Administration, 2019.2.2.5
Available from: 2022-05-14 Created: 2022-05-14 Last updated: 2022-06-30Bibliographically approved
Sandberg, E. & Abrahamsson, M. (2019). Logistikdriven Affärsutveckling (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Logistikdriven Affärsutveckling
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

För att kunna möta nya utmaningar och tillvarata alla de möjligheter som ges av den allt intensivare digitaliseringen behöver näringslivet och samhället i stort förnyas. I ett sådant utvecklingsarbete blir logistikdriven affärsutveckling en viktig ledstjärna. Ökad flödes­orientering bidrar till bättre lönsamhet och tillväxt, men också till att lösa större samhällsutmaningar i form av miljöpåverkan och social hållbarhet.

I den här boken sätts logistiken in i ett strategiskt sammanhang där konkurrenskraft är i fokus, snarare än de traditionella logistiska måttstockarna kostnad, service och ledtid. Med det som grund diskuteras logistikutmaningar för fyra olika sektorer: detaljhandeln, industrin, transportbranschen och den offentliga sektorn. Författarna diskuterar även den högsta ledningens och styrelsens viktiga roller i logistikdriven affärsutveckling.

Boken vänder sig såväl till studenter vid tekniska högskolor och handelshögskolor som till styrelser, företagsledningar och logistik­ansvariga i näringslivet och i offentlig sektor.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 215 Edition: 1
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160823 (URN)9789144127743 (ISBN)
Available from: 2019-10-09 Created: 2019-10-09 Last updated: 2019-10-10Bibliographically approved
Abrahamsson, M. (2017). Affärsmodeller för citylogistik & samordnad varudistribution: Handbok för kommuner och privata aktörer. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Affärsmodeller för citylogistik & samordnad varudistribution: Handbok för kommuner och privata aktörer
2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Den här handboken är resultatet av forskningsprojektet ”Affärsmodeller för citylogistik” som har finansierats av Vinnova och genomförts av forskare på Linköpings Universitet vid avdelningen Logistik- & Kvalitetsutveckling under perioden 2015 – 2017. Projektet är en direkt uppföljning av Färdplan Citylogistik – Godstransporter i urbana miljöer som visade att citylogistik och samordnad varudistribution behövs för att kunna driva utvecklingen mot mer hållbara och attraktiva städer med emissionsfria godstransporter. Den här boken presenterar en modell som syftar till att hjälpa kommuner och företag att komma igång med citylogistik och samordnad varudistribution – En affärsmodell som också fungerar som ett beslutsunderlag. Projektet grundar sig också i Forsknings- och innovationsagenda för framtidens logistik, där citylogistik lyfts fram som ett av de viktigaste utvecklingsområdena inom logistikområdet i framtiden.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017. p. 80
Series
LIU-IEI-R ; 283
Keywords
Affärsmodeller, citylogistik, samordnad varudistribution
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144420 (URN)LIU-EI-RR--17/00283--SE (ISRN)
Funder
VINNOVA, 2014:03386
Available from: 2018-01-19 Created: 2018-01-19 Last updated: 2018-05-02Bibliographically approved
Björklund, M., Abrahamsson, M. & Johansson, H. (2017). Critical factors for viable business models for urban consolidation centres. Research in Transportation Economics, 64, 36-47
Open this publication in new window or tab >>Critical factors for viable business models for urban consolidation centres
2017 (English)In: Research in Transportation Economics, ISSN 0739-8859, E-ISSN 1875-7979, Vol. 64, p. 36-47Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Abstract Although urban consolidation centres (UCC) worldwide have improved urban freight distribution and reduced externalities, other UCC initiatives have not materialised due to problems such as for example, business model limitations. All the same, researchers have rarely described business model components relevant to city logistics. In response, the purpose of this article is to analyse critical factors for viable business models of city logistics initiatives involving UCCs. Following an extensive literature review and multiple-case study of five initiatives with UCCs, we identified seven critical factors of viable city logistics business models: the ability to scale up and down the UCC solution; an ability to continuously develop and adapt to a dynamic environment; the important entrepreneurial role of the initiator as well; the acknowledgment of society; ability to innovate new services; logistics and supply chain management competence; and the ability to take full advantage of advanced IT. All seven factors describe continuously redeveloped business models seeking to seize new and unexpected opportunities, yet also indicate that city logistics systems require local authorities and municipalities to act as initiators, enablers, and customers. The models also underscore differences between purely commercial and purely municipal city logistics initiatives.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2017
Keywords
Urban logistics, Business models, Critical factors, Urban consolidation centres
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144226 (URN)10.1016/j.retrec.2017.09.009 (DOI)
Funder
VINNOVA
Available from: 2018-01-11 Created: 2018-01-11 Last updated: 2020-03-20
Sandberg, E. & Abrahamsson, M. (2016). Flödesorientering av globalt inköpsarbete. Stockholm: Handelsrådet
Open this publication in new window or tab >>Flödesorientering av globalt inköpsarbete
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under senare år har globalt inköp fått en allt större strategisk betydelse för svenska handelsföretag. Tidigare forskning har visat att globalt inköpsarbete kan vara en avgörande konkurrensfördel, samtidigt som det innebär stora utmaningar. För at t framgångsrikt utnyttja globalt inköp som en konkurrensfördel behöver svenska handelsföretag bli mer flödesorienterade. Försörjningskedjans resurser som helhet, och inte bara företagets egna, behöver utnyttjas för att kunna skapa konkurrenskraft. Med bakgrund i det faktum att leveransförmågan och därmed kundservicen aldrig blir bättre än vad varuförsörjningen tillåter, spelar organiseringen av det globala inköpet en avgörande roll.

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur svenska handelsföretag ska organisera sitt globala inköpsarbete för en högre grad av flödesorientering.

Inom ramen för forskningsprojektet har forskningsfrågor adresserats om:

  1. parametrar för valet av inköpsregion och specifik leverantör,
  2. det fysiska flödet av produkter, samt
  3. organisationsformer för globalt inköp.

Teoretiskt har projektet tagit utgångspunkt i litteratur om globalt inköp, flödesorientering och så kallad paradoxteori. Projektets empiriska bas är två fallstudier (Hultafors Group AB:s division för arbetskläder, Snickers, och Indiska Magasinet AB), samt en enkätstudie bland inköpschefer på svenska handelsföretag. Totalt har sju konferenspapper, ett journalpapper och två populärvetenskapliga artiklar författats inom ramen för projektet. Dessa är projektets huvudsakliga leverabler som alla på olika sätt bidrar till att besvara projektets syfte och forskningsfrågor. Den här rapporten är en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet.

Resultaten visar att kostnader, service, ledtider, såväl som miljö- och CSR-relaterade parametrar spelar en viktig roll vid valet av region och specifik leverantör. Framförallt är det totalkostnaden (pris och någon form av ”hemtagningskostnad”) och ledtider som är de mest avgörande parametrarna. Miljö- och CSR-relaterade aspekter anses ha mindre betydelse. Paradoxperspektivet visar på behovet av att balansera prestationsmått gentemot varandra. Vid utvärderingar av en ny leverantör eller en ny leverantörsregion är det viktigt att ta hänsyn till ett brett spektrum av olika kriterier. För det fysiska flödet finns möjligheter till att konsolidera flödet till noder i Asien och/eller Europa. Studien visar att olika alternativ finns, och att det också finns alternativ till transportslaget båt, som idag dominerar på grund av förhållandevis låga transportkostnader. Dessa alternativ kan bli mycket intressanta i de fall där ledtiderna behöver kortas. För utformningen av en global inköpsorganisation visar våra resultat att tre av de mest tydliga parametrarna som är viktiga att förstå och analysera är:

  1. graden av vertikal integration, det vill säga i vilken utsträckning som handelsföretaget bör äga aktörer uppströms i försörjningskedjan,
  2. graden av ansvarstagande för försörjningskedjans prestation, det vill säga hela försörjningskedjans prestationer gentemot slutkunderna, samt
  3. graden av ömsesidigt, långsiktigt samarbete, det vill säga där företaget tillsammans med andra aktörer i försörjningskedjan utvecklar försörjningskedjans prestationer.

För praktiker bidrar resultaten från detta projekt med nya insikter och perspektiv på hur företag bör tänka kring sin organisation av det globala inköpet. De ska fungera som en katalysator och inspiration för svenska handelsföretag som vill utveckla sin konkurrenskraft med hjälp av sitt globala inköp. Forskningsmässigt är globalt inköp i handelsföretag ett område som också fortsättningsvis är i behov av ny kunskap och utveckling. Den roll och betydelse som inköpsorganisationen har för konkurrenskraften förändras hela tiden och lär fortsätta göra det. Den snabba utvecklingen gör också att forskningen behöver hänga med: globalt inköp som forskningsobjekt behöver ständigt belysas med hjälp av nya teoretiska perspektiv och gamla sanningar behöver kontinuerligt utmanas och ifrågasättas. Ju mer global konkurrens inom handeln, desto viktigare blir frågan om hur det globala inköpet ska utformas.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Handelsrådet, 2016. p. 34
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-133867 (URN)9789186508333 (ISBN)
Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2022-06-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9170-5385

Search in DiVA

Show all publications