liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 309
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlinder, Jon
  et al.
  Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, Stockholm, Sweden.
  Nordgaard, Anders
  Swedish National Forensic Centre (NFC), Linköping, Sweden.
  Wiklund Lindström, Susanne
  Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, Stockholm, Sweden.
  Chemometrics comes to court: evidence evaluation of chem–bio threat agent attacks2015In: Journal of Chemometrics, ISSN 0886-9383, E-ISSN 1099-128X, Vol. 29, no 5, p. 267-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Forensic statistics is a well-established scientific field whose purpose is to statistically analyze evidence in order to support legal decisions. It traditionally relies on methods that assume small numbers of independent variables and multiple samples. Unfortunately, such methods are less applicable when dealing with highly correlated multivariate data sets such as those generated by emerging high throughput analytical technologies. Chemometrics is a field that has a wealth of methods for the analysis of such complex data sets, so it would be desirable to combine the two fields in order to identify best practices for forensic statistics in the future. This paper provides a brief introduction to forensic statistics and describes how chemometrics could be integrated with its established methods to improve the evaluation of evidence in court.

  The paper describes how statistics and chemometrics can be integrated, by analyzing a previous know forensic data set composed of bacterial communities from fingerprints. The presented strategy can be applied in cases where chemical and biological threat agents have been illegally disposed.

 • 2.
  Ahmed Abdullahi, Salma
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  Ali, Naimo
  Linköping University, Department of Culture and Society.
  "Allas röster är lika viktiga": Samverkan i brottsförebyggande syfte för barn och ungdomar – En kvalitativ studie med socialarbetare, skolpersonal och polis2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att få en ökad förståelse för hur socialarbetare, skolpersonal och polis samverkar i brottsförebyggande syfte för barn och ungdomar, i ett särskilt utsatt område i Sverige. Vi ville även undersöka vilka förutsättningar och hinder som fanns i den samverkan. Studien är baserad i ett särskilt utsatt område i Sverige där dessa professioner har en etablerad samverkan för att kunna arbeta brottsförebyggande för barn och ungdomar. Intervjuer har valts som insamlingsmetod samt en tematisk analys för att analysera materialet. En central teori i denna studie är samverkansteori och Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och begreppet handlingsutrymme för att analysera hur samverkan utformades mellan aktörerna. Studien har också socialkonstruktionismen som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 

  Resultatet visade att det krävs en gemensam syn kring samverkansarbetet för att den ska bli gynnsam och effektiv. Flera av intervjupersonerna betonade att samverkan underlättats då det redan finns ett samverkansavtal i staden. De olika professionerna hade likaså en bra kontakt med varandra som gjorde att samverkansarbetet blivit smidigt. Vidare har samverkansarbetet underlättats då socialarbetare och polis delar kontor. Dock kunde omständigheter som organisationskultur göra det svårare för de olika aktörerna att samverka. I dessa fall har en mall som definierar roller och ansvar arbetats fram. Ibland upplevdes det som att det fanns en brist på förståelse och kunskap mellan de yrkesverksamma. Sekretessen var i vissa fall påfrestande, dock fanns det sekretessbrytande bestämmelser i de fall det behövdes som exempelvis en samtyckesblankett. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahonen, Nicholas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mathisen, Rasmus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gräsrotsfinansiering: rättsliga problem och hur gällande rätt föreslås ändras2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Crowdfunding is a phenomenon that is subject to a great growth during the recent years, and the growth rate doesn't seem to stagnate. When new legislation named the JOBS Act in the U.S. becomes effective in late 2015, crowd equity will surely become a popular tool for financing businesses. Because crowdfunding great popularity is caused by the possibility to reach out to crowds through the internet, it is a global phenomenon, why it's relevant to examine current legislations in jurisdictions. This thesis covers an examination of Swedish laws of how they govern crowdfunding, and also suggestions on how the laws should be changed to more efficiently  correspond with the purposes of crowdfunding.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Aitken, Colin
  et al.
  School of Mathematics, University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom.
  Nordgaard, Anders
  Swedish Police Authority, National Forensic Centre (NFC), Linköping, Sweden.
  Taroni, Franco
  School of Criminal Justice, Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland.
  Biedermann, Alex
  School of Criminal Justice, Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland.
  Commentary: Likelihood Ratio as Weight of Forensic Evidence: A Closer Look: A commentary on Likelihood Ratio as Weight of Forensic Evidence: A Closer Look by Lund, S. P., and Iyer, H. (2017). J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 122:272018In: Frontiers in Genetics, E-ISSN 1664-8021, Vol. 9, article id 224Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Alm, Eva
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Nya krav på miljöbedömningar av planer och program: En väg mot effektivare samhällsplanering och hållbar utveckling?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 21 juli 2001 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv, om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, i kraft. Syftet med direktivet var att säkerhetsställa en hög nivå på miljöskydd, genom att utföra miljöbedömningar på vissa planer och program som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. När ny lagstiftning ska implementeras brukar det vanligtvis uppkomma implementeringsproblem och det var något som jag misstänkte skulle uppkomma även i detta fall. Syftet med uppsatsen är därför att ta reda på hur arbetet har fortlöpt med att implementera de nya bestämmelserna som har haft sin upprinnelse från EU:s direktiv. Informationsflödet kring de nya bestämmelserna har också studerats. För att uppfylla syftet utfördes en intervjuundersökning med tre tjänstemän på olika administrativa nivåer för att ta reda på deras uppfattning om problem respektive styrkor med de nya bestämmelserna som härrört från EU:s direktiv, samt hur de tyckte att informationsflödet kring de nya bestämmelserna hade fungerat. Två analyser utfördes sedan i uppsatsen: en jämförande analys där svar från min intervjustudie sattes i förhållande till fem ståndpunkter som jag valt ut från regeringens proposition Miljöbedömningar av planer och program 2003/04:116, samt en analys där tre nyckelbegrepp inom implementeringsteorin har satts i förhållande till intervjuresultaten. Vissa av ståndpunkterna i regeringens proposition visade sig vara väl optimistiska, i alla fall i förhållande till intervjusvaren. En del implementeringsproblem verkar också vara ofrånkomliga, framförallt var respondenterna missnöjda med hur informationsflödet kring de nya bestämmelserna hade fungerat. De nya bestämmelserna kan säkerligen bidra till en mer hållbar utveckling men jag tror att det kommer att ta tid innan bra rutiner för att arbeta med dem har hittats.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Almlöf, Hanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Per-Olof, Bjuggren
  Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Stockholm.
  What Matters in Design of Corporate Law2017Other (Other academic)
  Abstract [en]

  For the corporate business model to be successful, it is important to align the interests of thosewho control and finance the firm. Corporate law has here an important task to fulfill. It offers alegal framework that can facilitate for parties to conclude mutually preferable agreements atlow transaction costs. The purpose of the paper is to show how to design corporate law to fulfillthis task. A two-dimension model that simultaneously considers both regulation intensity andthe level of default of the corporate law is presented. Earlier literature treats these dimensionsseparately. By adding a transaction cost perspective to our model, we assess different regulatorytechniques and examine how legislation can help corporations by offering a standard contractthat lowers transaction costs of contracting. This can be achieved through a legislation thatcovers most contingencies and take the heterogeneity of firms into consideration. Furthermore,default rules or standards of opt-out character should be combined with other regulatorytechniques with lower transaction costs such as opt-in alternatives and menus.

  Download full text (pdf)
  What Matters in Design of Corporate Law
 • 7.
  Andersson, David
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Uppsala universitet.
  Tell, Fredrik
  Department of Business Studies, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  The market for patents in Sweden: Past and present2018In: Stockholm Intellectual Property Law Review, Vol. 1, no 2, p. 6-17Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The worldwide revenues from the sale and licensing of patents have soared into the hundreds of billions of dollars in recent years. Consequently, the market for patents has become an important strategic option for firms to stay competitive, both by allowing them to leverage their own intellectual property rights (IPR), but also as a way of accessing important external technology.

  This article analyzes markets for patents in Sweden past and present by presenting and examining data on the market for patents in the 19th century as well more recently available data. We show that the origins of technology trade can be traced back to the 18th century and that an active national market for patents emerged by the end of the 19th century where intermediaries such as patent agencies and specialized marketplaces helped to broker deals between buyers and sellers of inventions.

  By contrast, today the domestic Swedish markets for patents is relatively insignificant, but Swedish firms instead act on international markets for patents. More firms are active on the demand side than on the supply side of the market, which indicates that the impact of a few large firms on the aggregate number is potentially large.

 • 8.
  Andersson, Klara
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vitt snus på den inre marknaden: - en undersökning av vitt snus, snusförbudet och den fria rörligheten av varor.2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Snus was banned in the EU in 1992, However, Sweden was granted an exception from the ban in 1995 when Sweden joined the EU. The reason for the ban on snus was that some Member States had already banned snus in their national legislation, creating an imbalance in the internal market. Nicotine pouches, which are similar to snus, were introduced in 2016. The distinction between snus and nicotine pouches is that nicotine pouches do not contain tobacco. Both snus and nicotine pouches are Swedish products. However, nicotine pouches have recently been banned in Member States such as Belgium, the Netherlands and parts of Germany. The EU has not yet taken a position on the issue of nicotine pouches, making their future unpredictable. The aim of the EU's tobacco policy is to prevent tobacco products from being appealing and attractive to young people, with a target of achieving a tobacco-free generation by 2040. The thesis examines whether a national ban on nicotine pouches conflicts with the free movement of goods and what a future regulation might entail. 

  This thesis analyses the EU regulation of tobacco products and the Swedish legislation, as well as the position taken by Member States on the free movement of goods and trade barriers within the EU's internal market. It is expected that a new tobacco directive will be introduced in the near future, which will likely include regulations for nicotine pouches, unless a separate directive is created for tobacco-free nicotine products. Tobacco policy increasingly focuses on nicotine, as it is the addictive component. Nicotine pouches may be classified as snus due to their similar features, which means that nicotine pouches will be included in Sweden's exemption from the snus ban. It is possible that snus could then trigger discussions in other Member States and thus jeopardise the Swedish exemption. Classifying nicotine pouches as goods may determine whether banning them in national legislation would conflict with the free movement of goods. Nicotine pouches are not subject to harmonization measures. Therefore, Member States have the opportunity to determine their own levels of protection, as long as it does not conflict with the free movement of goods. A ban on nicotine pouches in national law is a barrier to trade under Article 34 TFEU because it restricts the product and creates an imbalance in the internal market. However, a trade barrier can be justified if it is justified on grounds of public health under Article 36 TFEU. Therefore, a national ban on nicotine pouches may be a justified trade barrier. The burden of proof for a justified trade barrier lies with the Member State, after which the EU approves it. The conclusion is that banning nicotine pouches in national legislation does not conflict with the free movement of goods, because a justified trade barrier should be approved by the EU. In the future, we may have to expect a harmonisation measure for the product nicotine pouches. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andraey, Rebecka
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna: Reglernas effekt på en koncerns resultatutjämningsmöjligheter utifrån ett neutralitetsperspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2019 trädde nya skatteregler för företagssektorn i kraft i Sverige för att förhindra skattebaserosion till följd av skatteplanering med ränteavdrag samt en ökad neutralitet mellan eget och lånat kapital. Den nya regleringen innehåller en generell ränteavdragsbegränsningsregel som återfinns i 24 kap. 24 § IL. Regeln stadgar att ett bolags negativa räntenetto får dras av upp till maximalt 30 procent av avdragsunderlaget. Den nya regleringen baseras på ett EU-direktiv om skatteundandragande och till stor del stämmer de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna överens med vad som stadgas i EU-direktivets artikel fyra. OECD har även lämnat rekommendationer mot skattebaserodering och vinstförflyttning, vari ränteavdragsbegränsningar föreslås i deras åtgärdsplan fyra. I 24 kap. 24 – 29 §§ IL beskrivs det hur avdragsutrymmet beräknas, hur kvarstående negativa räntenetton ska hanteras samt ges en möjlighet för koncerner att kvitta positiva räntenetton mot negativa räntenetton. Problemen som uppdagas med de nya reglerna är att de särskilt kommer påverka koncerner negativt. Detta beror dels på att det är stora multinationella koncerner som primärt är avsedda att träffas av reglerna och dels på grund av att koncernbidragssystemet inte längre kommer kunna fungera helt i enlighet med sitt syfte, det vill säga att skapa skattemässig neutralitet mellan verksamhet som bedrivs i koncernform och verksamhet som bedrivs i ett bolag. Denna effekt grundar sig i att avdragsunderlag riskerar att ”fastna” i det koncernbidragsgivande bolaget, till följd av turordningen för tillämpning av koncernbidragsreglerna i 35 kap. IL och de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. En annan effekt som förväntas drabba koncerner i högre utsträckning är att de riskerar att permanent gå miste om sina negativa räntenetton. Det uppdagas även att underskottsbolag riskerar att koncernbidragsspärra sitt egenupparbetade underskott om de inte kan få avdrag för sitt negativa räntenetto.  

  Det faktum att reglerna påverkar koncerner särskilt negativt kan ifrågasättas ur ett neutralitetsperspektiv med utgångspunkten att skatteregler inte ska påverka den skattskyldiges val av handlingsalternativ. Vidare kan de nya reglerna diskuteras ur ett neutralitetsperspektiv som baseras på den nationalekonomiska tanken om att bäst resursallokering uppnås om skattereglerna är så neutrala som möjligt. Detta med hänsyn till förarbetenas fokus på ökad samhällseffektivitet, till följd av att reglerna har kombinerats med en generell sänkning av bolagsskattesatsen från 22 till 20,6 procent. Däremot har det inte fokuserats särskilt mycket på effekterna på samhällseffektiviteten vad avser det faktum att lånat kapital genom reglerna blir dyrare. De nya reglerna kan inte motiveras ur ett neutralitetsperspektiv vad avser valet mellan att bedriva sin verksamhet i ett eller flera bolag. Däremot är ökad neutralitet mellan eget och lånat kapital ett önskvärt syfte som åstadkoms genom lagstiftningen, liksom minskad möjlighet till skatteplanering med ränteavdrag. Särskilda undantagsregler för att mildra effekterna för koncerner har dock tillåtits i direktivet, samt föreslagits i OECD:s rekommendationer. Det är därav överraskande att Sverige har valt att inte anta sådana regler, med tanke på hur mycket hårdare den nya regleringen slår på de koncerner som träffas av den. Neutralitet mellan eget och lånat kapital samt undvikande av skattebaserosion och breddade skattebaser är samtliga önskvärda och legitima målsättningar, som skulle kunna rättfärdiga ett eventuellt avsteg från neutralitet mellan enskilda bolag och koncerner. Däremot är det svårt att rättfärdiga avsteget i förevarande fall, eftersom det inte har införts tillåtna undantagsregler för koncerner i lagstiftningen. Med andra ord, målen hade kunnat åstadkommas fast på en mindre bekostnad av neutraliteten mellan verksamhet som bedrivs i koncernform och verksamhet som bedrivs i ett enda bolag. Det ifrågasätts även om lagstiftaren, genom nya regler, verkligen borde få urholka effektiviteten i tidigare regler. Med detta avses hur ränteavdragsbegränsningarna påverkar koncernbidragssystemets möjlighet att vara effektiv i förhållande till sitt syfte. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ansell, Ricky
  et al.
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Nordgaard, Anders
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Statistics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Hedell, Ronny
  Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Interpretation of DNA Evidence: Implications of Thresholds Used in the Forensic Laboratory2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Evaluation of forensic evidence is a process lined with decisions and balancing, not infrequently with a substantial deal of subjectivity. Already at the crime scene a lot of decisions have to be made about search strategies, the amount of evidence and traces recovered, later prioritised and sent further to the forensic laboratory etc. Within the laboratory there must be several criteria (often in terms of numbers) on how much and what parts of the material should be analysed. In addition there is often a restricted timeframe for delivery of a statement to the commissioner, which in reality might influence on the work done. The path of DNA evidence from the recovery of a trace at the crime scene to the interpretation and evaluation made in court involves several decisions based on cut-offs of different kinds. These include quality assurance thresholds like limits of detection and quantitation, but also less strictly defined thresholds like upper limits on prevalence of alleles not observed in DNA databases. In a verbal scale of conclusions there are lower limits on likelihood ratios for DNA evidence above which the evidence can be said to strongly support, very strongly support, etc. a proposition about the source of the evidence. Such thresholds may be arbitrarily chosen or based on logical reasoning with probabilities. However, likelihood ratios for DNA evidence depend strongly on the population of potential donors, and this may not be understood among the end-users of such a verbal scale. Even apparently strong DNA evidence against a suspect may be reported on each side of a threshold in the scale depending on whether a close relative is part of the donor population or not. In this presentation we review the use of thresholds and cut-offs in DNA analysis and interpretation and investigate the sensitivity of the final evaluation to how such rules are defined. In particular we show what are the effects of cut-offs when multiple propositions about alternative sources of a trace cannot be avoided, e.g. when there are close relatives to the suspect with high propensities to have left the trace. Moreover, we discuss the possibility of including costs (in terms of time or money) for a decision-theoretic approach in which expected values of information could be analysed.

 • 11.
  Arm, Philip
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, Oskar
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ett bättre konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter: En genomgång av de ändringar som föreslås i SOU 2017:31 och prop. 2021/22:1712022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett köp av en nyproducerad bostadsrätt är en tidskrävande process som består av flera olika steg. Det är också en transaktion som står för ett stort värde. Därför är det extra viktigt att köparen känner till vilka risker som finns och de många problem som kan uppstå under processen, innan avtal ingås om att köpa den nya lägenheten. Dessa risker och problem kan vara både av privatekonomisk och associationsrättslig natur. Det är således viktigt att köparen är informerad om hur processen genomförs, dess delar och ur vilka situationer som nämnda risker och problem kan uppkomma.

  I denna uppsats utreder vi de situationer en köpare kan utsättas för under köpprocessen, fråntidigt intresse till inflyttning. Vi för också fram de för köp av nyproduktion relevanta regleringarsom föreslagits i SOU 2017:31 samt prop. 2021/22:171. Vilka konsumentskyddande egenskaper de har och hur de förhåller sig till gällande lagstiftning på området. Vi djupdyker även i dessa regleringar för att förstå bakgrunden till dem samt de konsumenträttsliga situationer som de är tänkta att lösa. Vikt läggs även vid de remissyttranden som myndigheter och intresseorganisationer har lämnat på både SOU och propositionens promemoria. En analys görs av de väsentliga förbättringar som innehållet i förarbetena kan komma att innebära för konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Förbättringarna analyseras i flera av de steg som köpprocessen består av. Slutligen identifieras kvarstående särskilda brister i konsumentskyddet och en diskussion kring hur dessa kan lösas förs fram. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Arnesdotter, Ingrid
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kommentarer till uppsats av Clas Bergström och Stefan Sundgren: Hur inverkar förändringen av förmånsrätten på borgenärernas utdelning vid konkurs? Några finska resultat och erfarenheter.1999In: Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi / [ed] Karl Gratzer, Hans Sjögren, Gidlunds förlag, 1999Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vansinniga brott?: Ropande pigor i samtid och eftervärld2010In: Småländska brott: Brott och straff i Småland under 500 år / [ed] Lennart Johansson, Roddy Nilsson & Håkan Nordmark, Växjö: Historiska föreningen i Kronobergs län , 2010, 1, p. 151-172Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I sexton avsnitt berättas om några av de brott som begåtts i Småland från 1500-talet till mitten av 1950-talet. De skildras ur olika perspektiv och olika brott och brottstyper står i fokus. Bland annat handlar det om Kronobergs läns sista avrättning 1850 och två av den småländska kriminalhistoriens mest omtalade rättsfall, mordet på Anna Johansdotter 1906 och den så kallade Husebyhärvan på 1950-talet

 • 14.
  Asgedom, Aster
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies.
  Combating Desertification in Tigray, Ethiopia: Field study on the implementation of the UNCCD in the rural region of Tigray2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study a field study on the implementation of the United Nations Convention on Combating Desertification (UNCCD) in Tigray, Ethiopia has been carried out. The objective of this thesis is to study in general the implementa-tion of the UNCCD in Ethiopia. This thesis consequently focuses on how these issues are executed in practice at different levels, thus national, regional, district and community levels. However the focus is on some of the highly prioritised action programs that are presumed to facilitate the implementation of the UNCCD, which are the Action Programs for promoting awareness and participation, Action programs to improve institutional organisation and ca-pacity as well as Action program for empowerment of women. These action programs are studied in how they are presented at the National Action Plan (NAP) and Regional Action Plan (RAP) as well as how they are executed at different levels, i.e. at the Federal, Regional, district and Community levels. For this purpose the region of Tigray is chosen.

  The result of this study shows that the vast majority of the respondents in the study areas indicated an awareness of desertification in regard to land degradation. The implementation of NAP at this stage, hasn’t reach all the regions around the country however, three regions in Ethiopia, thus the Afar, Tigray and Amhara regions have been chosen as pilot projects in attempt to implement the NAP at regional level and preparation are made to implement the con-vention at different community levels. Officially these regions have been chosen to launch pilot projects since they are situated in the dryland areas and they match the definition of the UNCCD for severely affected areas. At the re-gional level several pilot projects mainly conservation activities that involved the community members are launched in different parts of Tigray. Many opportunities to increase awareness of the land degradation and empower people are created in order to combat desertification, however the success of these activities varies from district to district and community to community and is dependent on the authorities’ intention, ambition, determination and interest as well as the relation they posses with the community members in the society.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Askvik, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Swärdh, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Kriterier för kollektiv dominerande ställning i artikel 102 FEUF: - Ett effektivt sätt att hantera problem på oligopolmarknader?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Europeiska unionens (EU) konkurrenslagstiftning syftar till att upprätthålla effektiv konkurrens på EU:s inre marknad. På en marknad där det råder effektiv konkurrens sätts priserna av utbud och efterfrågan. En oligopolmarknad kännetecknas av att oligopolföretagen är ömsesidigt beroende av varandra och att det endast finns ett fåtal verksamma aktörer. På en oligopolmarknad kan fenomenet tyst samordning uppstå som innebär att oligopolföretag samordnar sina beteenden, utan att en uttrycklig överenskommelse har skett. Konsekvensen av tyst samordning är att oligopolföretagen kan höja sina priser, vilka blir högre än priserna på en marknad där det råder effektiv konkurrens.

  I rättspraxis, från både koncentrationsmål och mål om artikel 102 Fördraget om Europeiska unionensfunktionssätt (FEUF), har begreppet kollektiv dominerande ställning utvecklats. Det har i praxis fastslagits att begreppet “flera företag” i artikel 102 FEUF i innebär att två eller flera företag, som är oberoende av varandra i juridiskt hänseende, tillsammans kan uppträda eller agera ekonomiskt som en kollektiv enhet på marknaden. I analysen i denna uppsats framkommer följande för att en kollektiv dominerande ställning ska föreligga: De berörda företagen ska kunna uppträda eller agera som en kollektiv enhet vilket kräver att det föreligger ekonomiska bindningar mellan dem och dessa bindningar ska medföra att företagen kan agera oberoende av konkurrenter, kunder och konsumenter på marknaden. De ekonomiska bindningarna kan utgöras av strukturella bindningar, exempelvis avtal. Vidare krävs det ett genomförande av exempelvis ett avtal som får till följd att företagen kan agera som en kollektiv enhet. De ekonomiska bindningarna kan även utgöras av ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan företagen. Två eller flera företag kan således inneha och missbruka en dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF.

  Begreppet kollektiv dominerande ställning aktualiserar ofta en diskussion om artikel 101:s FEUF tillämpningsområde och förutsätter ofta en bedömning av tyst samordning. Tyst samordning är ett problem på oligopolmarknader eftersom det hämmar effektiv konkurrens, och det har sedan länge varit svårt för EU att hantera detta problem. Av analysen i denna uppsats framkommer att kriterierna för begreppet dominerande ställning är otydliga och svåra att bevisa. Vidare framkommer av analysen att dagens rättsläge inte medför att inriktningen på att förbjuda en dominerande ställning är ett effektivt sätt för att hindra konkurrensskadligt beteende på oligopolmarknader.

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats Cecilia Askvik och Elin Swärdh
 • 16.
  Bahram, Haqqi
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Too little too late?: naturalisation of stateless Kurds and transitional justice in Syria2021In: Statelessness, governance, and the problem of citizenship / [ed] Tendayi Bloom, Lindsey N. Kingston, Manchester: Manchester University Press, 2021, p. 264-275Chapter in book (Refereed)
 • 17.
  Bahram, Haqqi
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  McGee, Thomas
  Peter McMullin Centre on Statelessness, Melbourne Law School.
  Kurdes syriens : après l’exil, l’apatridie en Europe2021In: Plein droit, ISSN 0987-3260, Vol. 128, p. 15-18Article in journal (Other academic)
  Abstract [fr]

  Des millions de Syriens ont demandé l’asile à l’étranger, d’abord dans les pays voisins puis en Europe occidentale. Parmi eux, de très nombreux Kurdes ont été rendus apatrides par l’État syrien. Confrontés à des systèmes d’asile européens peu au fait des questions d’apatridie, ils se heurtent à des difficultés parfois insurmontables pour faire reconnaître leur statut d’apatride, puis pour obtenir la naturalisation. Ces obstacles et cette impossibilité d’accéder à des solutions durables peuvent entraîner exclusion sociale et non-intégration au sein de la société d’accueil.

 • 18.
  Behrendt Jonsson, Britta
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Investments in the financial sector: Dual listings at the Warsaw Stock Exchange – Misuse of notification requirements?2014Conference paper (Other academic)
 • 19.
  Behrendt Jonsson, Britta
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stipendieresa (som äntligen hände) -- Bryssel juni 20222022In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, E-ISSN 2001-1741, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Vid sidan besökens huvudsakliga fokus på Sveriges arbete med EU-frågor och lobbyverksamheten kring dessa, hann vi även med två besök med något mer nationellt fokus. Under två möten träffade vi dels den belgiska ombudsmannen inom försäkringsbranschen dels försäkringsförmedlaren Marsh. Vid dessa två besök fick vi en inblick i den belgiska försäkringsmarknaden och Belgien som land i stort. Besöken erbjöd en bild av de olika utmaningar och möjligheter som finns på den belgiska försäkringsmarknaden från två helt olika perspektiv. Den bild som målades upp var en marknad under ständig förändring men med mycket utmaningar på grund av bland annat världsläget, hög inflation och Covid-19s påverkan på samhället.

 • 20. Order onlineBuy this publication >>
  Behrendt Jonsson, Britta
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups: On the Tension Between Regulatory Law and Company Law2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal framework. Insurance undertakings that are part of an insurance group must be sufficiently capitalized both at company level and at group level. For the calculation of the group solvency capital requirement, insurance groups are regarded as if they were a single economic entity, whereas company and insolvency law apply a legal entity perspective and focus on each single company that is part of a group. The underlying expectation that excess own funds within a group will be used to support a group undertaking in financial difficulties is not reflected by a corresponding legal obligation.

  This tension between regulatory and company law is discussed in the thesis. The rules on the calculation of the group solvency requirement and the eligibility of own funds at group level are analyzed against the background of German and Swedish company law and possible solutions to align the two areas of law are discussed de lege lata and de lege ferenda. Despite the full harmonization approach of the Solvency II Directive and the aim of reaching supervisory convergence throughout the EU, the study reveals differences in the application of Solvency II in Germany and Sweden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 21.
  Bellido, Jose
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Culture, Society, Design and Media. Kent University School of Law.
  Intellectual Property and the Question of the Archive2021In: Handbook of intelectual property research / [ed] Irene Calboli and Maria Lillá Montagnani, Oxford UK: Oxford University Press, 2021, 1, p. 272-282Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Much of the peculiarity of recent historical research in intellectual property (IP) lies in the distinct use of the archive as a medium through which to explore its different pasts. The chapter briefly explores several projects that materialized through specific uses of archives, showing their creative possibilities, constraints, and limitations. It considers document-driven projects on primary and secondary sources, the materiality of many aspects of IP, and the use of oral histories to capture (or record) the ephemerality of those histories by converting them into new resources or applications. In doing so, the chapter reflects on the archive not only as a historical medium but also as a theoretical operation which shapes the ways in which we look at IP law and its histories.

 • 22. Bellido, Jose
  Patents In Miniature:: The Effects of Microfilm as an Information Technology, 1938–682023In: Technology and culture, ISSN 0040-165X, E-ISSN 1097-3729, Vol. 64, no 2, p. 407-433Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Bengtsson, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Nilsson, Cecilia
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Multipel kausalitet: Om förhållandet mellan skaderisk och ansvar vid svårutredd orsaksflerhet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid tvister som rör skadestånd måste käranden kunna bevisa att ett orsakssamband föreligger

  mellan den svarandes agerande och en uppkommen skada. Vid skadesituationer som präglas

  av multipel kausalitet finns det inte sällan flera potentiella skadevållare samtidigt som det är

  mycket svårt att utreda vem som har gjort vad i skadeförloppet. Följaktligen är det ibland

  endast möjligt att konstatera att en viss händelse medfört risk för skada, vilket resulterar i att

  åläggandet av skadeståndsansvar blir problematiskt eftersom det finns risk att en tänkt

  skadevållare inte alls har orsakat skada. Skadeståndsansvaret ska endast träffa den eller de

  personer som faktiskt har vållat skada, samtidigt kan det tyckas skäligt att den skadelidande

  på något sätt erhåller kompensation. Vidare är det svårt att acceptera en rättsordning där en

  skadevållare kan undgå ansvar endast för att skadesituationen är svårutredd, således måste en

  avvägning göras mellan den kärandens intresse av ersättning och den svarandens intresse av

  att inte få svara för skador som denne inte ha varit vållande till.

  I den här uppsatsen behandlar vi multipel kausalitet, ett kausalitetsproblem som inte återfinns

  i svensk rättspraxis. Vi undersöker huvudsakligen hur problematiken i förhållande till svensk

  rätt men som stöd för analysen drar vi även till viss del slutsatser från ett internationellt

  perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24. Order onlineBuy this publication >>
  Bengtsson, Isabelle
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tvångsvis markåtkomst - Privata aktörer, vinstintressen och egendomsskydd2024Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Compulsory acquisition can under certain conditions take place for the benefit of a private actor with profit interests. During the past decades, there has been an increase in private actors with profit interests carrying out compulsory acquisition. At the same time, there has been a development regarding the legal protection of property, where the owners’ interest in protection has gained greater importance. Due to the development within society, the purpose of the study is to investigate and analyze the legal possibilities for compulsory acquisition for the benefit of a private actor with profit interests based on the protection of property in the Constitution of Sweden and the ECHR.

  To achieve the aim of the study a research question is posed. The research question raised is how compulsory acquisition that takes place in favor of a private actor with profit interests relates to the legal protection of property. The research question encompasses both whether the fact that the compulsory acquisition is carried out for the benefit of a private actor with profit interests is of importance within the legal protection of property and what legal implications the legal protection of property has for a private actor with profit interests to carry out the compulsory acquisition.

  The results of the study show that, according to current law, there are no principal limitations for compulsory acquisition for the benefit of a private actor with profit interests. The study’s results also show that the legal possibilities for compulsory acquisition for the benefit of a private actor with profit interests are relatively extensive according to Swedish law. However, the results of the study also show that there may be certain challenges associated with the coercive institution within the framework of this context. From a theoretical perspective, compulsory acquisition in favor of a private actor with profit interests can be particularly difficult to reconcile with the requirement of a public interest. Under current law, however, the public interest is given an extensive interpretation, and the courts have been reluctant to question the existence of a public interest. In practice, the requirement of a public interest therefore rarely poses any major limitations for compulsory acquisition. The study shows, however, that the public interest can be important in the proportionality assessment that follows from the legal protection of property. Within the framework of this assessment, the strength of the public interest may become important. The proportionality assessment may also be affected by the fact that there are private and commercial profit interests involved. The study thus shows that the legal requirements for compulsory acquisition are the same regardless of who stands to benefit from the compulsory acquisition, but that compulsory acquisition carried out for the benefit of a private actor with profit interests may – in some cases – be more challenging to reconcile with the requirement of proportionality.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 25.
  Bengtsson, Maja
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, Ronja
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  AI-sandlådor: Potentiella konkurrensrättsliga effekter på svensk marknad: En undersökning av de potentiella fördelar och nackdelar som kan uppstå i och med införandet av AI-sandlådor med fokus på de konkurrensrättsliga effekterna och AIA2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fenomenet "regulatorisk sandlåda" är en juridisk konstruktion som tillåter företag att testa sinaprodukter eller tjänster under en begränsad tid i en övervakad testmiljö. Sandlådan ger äventillsynsmyndigheten en möjlighet att lära sig mer om hur nya produkter fungerar i praktiken ochhur de påverkar marknaden. Genom att samla olika aktörer inom samma sandlåda kan det uppståsamverkan och kunskapsutbyte. Vidare kan det leda till nya partnerskap och gemensammalösningar. I och med den nyantagna AI-förordningen kommer Sverige i egenskap av medlemsstatvara tvunget att införa en regulatorisk sandlåda för AI.

  Den ökade utbredningen av regulatoriska sandlådor har dock på senare år skapat ett antalbekymmer, såsom snedvridning av konkurrens, lika villkor och frågor relaterade tillkonsumentskydd och finansiell stabilitet. Inom ramen för den inre marknaden kommer oro frånfaktumet att sandlådor verkar på nationell nivå, vilket skulle kunna leda till utveckling av olikareglerings- och tillsynsmetoder för innovativ användning av AI. Det kan i sin tur leda tillmarknadsfragmentering inom EU. En ytterligare möjlig risk och konkurrensnackdel som följerav att medlemsländer inrättar egna varianter av sandlådor är regelarbitrage.

  Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera potentiella konkurrensrättsliga effekter somkan uppstå vid inrättandet av regulatoriska sandlådor för AI med anledning av den antagnaAI-förordningen. I uppsatsen undersöks definitionen och syftet med regulatoriska sandlådorenligt AI-förordningen. En kartläggning av konkurrensrättsliga fördelar och nackdelar till följdav införandet av dessa sandlådor görs. Därtill görs en bedömning av huruvidakonkurrensbegränsande samarbeten mellan deltagande företag enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagenkan öka till följd av införandet av regulatoriska sandlådor. Slutligen utreds under vilkaomständigheter ett sådant samarbete skulle kunna omfattas av legalundantaget som återfinns ibestämmelsen 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

  Slutsatsen är att sandlådan kan erbjuda såväl fördelar som nackdelar för marknaden ochkonsumenterna. Konkurrensbegränsande samarbete kan komma att öka till följd av införandet avAI-förordningen och de regulatoriska sandlådorna för AI eftersom de deltagande företagen får mycket tid och utrymme för bland annat informationsutbyte och prissamarbete. Däremot är detmöjligt att de samarbeten som utmynnar ur sandlådeverksamheten trots allt kan anses uppfyllasamtliga rekvisit i legalundantaget och att samarbetet är övervägande positivt för marknaden ochkonsumenterna.

  Sammanfattningsvis är den potentiella risken för snedvriden konkurrens stor och bör inteignoreras utan snarare undersökas och förebyggas noggrant vid analys av nya eller redanbefintliga regulatoriska sandlådor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Bergström, Fred
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gränsdragningen mellan omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter: – Hur den uppstår och hur den skall undvika2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats utreds gränsdragningsproblematiken mellan omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter. Beroende på vilken benämning ett försäkringsvillkor får kan nämligen påverka i vilken utsträckning försäkringstagarens har rätt till ersättning eller inte. Täcker inte försäkringen en viss avtalad risk (omfattningsbestämmelse) innebär det att ingen ersättning utgår eftersom inget försäkringsfall har inträffat. Har emellertid försäkringstagarna eller annan som kan likställas med denne åsidosatt att iaktta en säkerhetsföreskrift innebär det inte alla gånger att ersättning helt uteblir. Istället görs ett avdrag med 20, 30 eller 100 % beroende på vad som föreskrivs i villkoren. Enligt 4 kap. 11 § FAL får försäkringsbolagen inte formulera villkor som enligt sin lydelse begränsar försäkringsskyddets omfattning när begränsning beror på att den försäkrade t.ex. åsidosatt att följa en säkerhetsföreskrift. När avdrag görs med 20 % vid åsidosättande av en säkerhetsföreskrift är det av stor vikt att kunna urskilja ett sådant villkor från en omfattningsbestämmelse. Utgångspunkt i uppsatsen är rättsfallet T 100–16 i Svea HovR som handlar om en tvist där Länsförsäkringar AB (LF) hävdade att ett villkor skulle vara en omfattningsbestämmelse medan försäkringstagaren hävdade att det istället – i sin helhet – rörde sig om en säkerhetsföreskrift.Syftet med uppsatsen är att försöka klargöra vad det är som avgör att det ena skiljer sig från det andra och hur det skall undvikas att villkor formuleras felaktigt. Utöver ovannämnda rättsfall baserar sig uppsatsen på lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.I analysen utreds hur LF har tolkat gränsdragningen mellan omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter. I slutsatsen kommer jag fram till att LF enkelt hade kunnat undvika tvisten bara om villkorets innebörd hade preciserats tydligare. Slutligen har jag lämnat förslag på hur LF borde ha formulerat villkoret för att ha att undvikit tvist.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Bergström, Joel
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Konkurrens vid offentlig upphandling: Särskilt avseende oseriösa anbud2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lagarna om offentlig upphandling har som syfte att bidra till att den inre marknaden inom EU upprätthålls. Osund konkurrens förhindrar att offentliga myndigheter gör bra affärer. Förekomsten av oseriösa anbudsgivare och bristande kontroller från upphandlande myndigheter gör att skattepengar som skulle kunna användas inom välfärden går förlorade. Upphandlingsreglerna ska säkerställa att myndighet inte använder offentliga medel på ett otillbörligt sätt och därav säkra att inga leverantörer gynnas eller missgynnas. Upphandlingsreglerna har en lång historisk utveckling och ämnar konstant att bli modernare och enklare samt garantera en rättvis konkurrens mellan leverantörerna.

  Oseriösa anbud kan förekomma i flera olika former. I uppsatsen redogörs för vilka dessa former kan vara, samt hur upphandlande myndighet har möjlighet att med hjälp av upphandlingsreglerna förhindra att sådana anbud antas. Angående förhindrandet av oseriösa anbud leder till att bevisfrågan blir av intresse. Bevisbördans placering gällande ett anbuds seriositet redogörs för med hjälp av främst HFD:s nya domar om onormalt låga anbud men även EU-domstolens praxis. Det spekuleras även över hur den eventuella förseningen av införlivandet av det nya upphandlingsdirektivet kommer att påverka de offentliga upphandlingarna i Sverige.

  I analysen utreds frågeställningarna är det möjligt att förhindra att oseriösa anbud antas och hur påverkar oseriösa anbud konkurrensen vid offentlig upphandling där bland annat slutsatsen blir att upphandlande myndigheters kontroll av leverantörer bör vidgas samt att det är av vikt att uppnå en sund marknad med bra konkurrens, vilket innebär att oseriösa anbud måste motarbetas. I dagsläget får det fortfarande anses oklart gällande begreppen oseriösa anbud samt oseriösa leverantörer, men insikten om att en motarbetning är behövlig för att uppnå EU:s inre marknad, får anses vara upp-märksammad. 

  Download full text (pdf)
  Konkurrens vid offentlig upphandling
 • 28.
  Bille, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Malmberg, Anna-Lisa
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Rekvisiten för renommésnyltning i Marknadsdomstolens praxis2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats avser vi att utreda vad renommésnyltning är och vilka rekvisit som finns för detta förfarande. Vårt syfte är att ge en förståelse för renommésnyltning och var gränserna för rekvisiten för renommésnyltning går. Vi kommer behandla de rekvisit som MD ställer upp för renommésnyltning. När vi beskriver rekvisiten kommer vi använda oss av avgöranden från MD och varva det med våra egna tankar och reflektioner.

  Vi kommer att studera vad det innebär när en näringsidkare obehörigen anknyter till en annan näringsidkare och vad som menas med att renommésnyltning är otillbörligt. Dessa är rekvisit som vi kommer studera närmare eftersom renommésnyltning endast kan anses vara otillbörligt om en obehörig anknytning har skett.

  Uppsatsen kommer inte att behandla renommésnyltning som sker i samband med jämförande reklam i 18 § 7 p. MFL, utan endast renommésnyltning som bedöms enligt generalklausulen, 5 och 6 §§ MFL.

  De rekvisit som vi anser föreligger för renommésnyltning är:

  • Huruvida ett kännetecken är bärare av ett renommé i det sammanhang som det används i.
  • Huruvida kännetecknet kan förknippas med näringsidkaren.
  • Huruvida anknytningen till kännetecknet är obehörig.
  • Huruvida anknytningen även är otillbörlig.
  • Huruvida den utsatte näringsidkaren lider någon skada.
  • Huruvida konsumenternas marknadsöverblick förändras.

  Med hänsyn till att Sverige fick en ny marknadsföringslag 2008 kommer vi avslutningsvis att göra en kort reflektion av hur bedömningen av renommésnyltning eventuellt kommer att förändras på grund av detta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Biszczanik, Kamila
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fängelsets historia2018In: Kriminalvården: innanför och utanför / [ed] Annelie Björkhagen Turesson, Annika Staaf, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 19-30Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Björklund, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Användarbaserad försäkring: En möjlighet för försäkringsblolagen att övervaka våra privatliv?2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Användarbaserade försäkringar är förhållandevis nya produkter på den svenska försäkringsmarknaden. Till skillnad från ”traditionella” försäkringar bygger användarbaserade försäkringar i större utsträckning på personlig data om försäkringstagaren vilket ger förutsättningar för mer individanpassade premier och villkor. Med hjälp av ”smarta” produktersom exempelvis smartphones i kombination med verktyg som automatiskt analyserar datan har det blivit möjligt att frångå riskbedömningar som grundar sig på generell statistik och istället fokusera på den individuella risken. Tekniken kan användas i hela försäkringskedjan men i denna uppsats är det riskurvalet och premiesättningen som är i fokus. Trots ett brett användningsområde tillämpas användarbaserade försäkringar främst inom tre områden: hem, fordon och hälsa. Fördelarna med dessa produkter är bland annat att försäkringstagaren själv kan påverka sin premie genom att justera sitt risktagande. Det kan i sin tur ge ringar på vattnet och ge positiva effekter även i andra delar av samhället. Användarbaserad fordonsförsäkring utgör ett bra exempel på detta. Genom att uppmuntra en säkrare körstil minskar risken för olyckor även för andra trafikanter som inte valt denna försäkringslösning. Färre olyckor innebär även en lägre belastning på sjukvården, att färre personer sjukskrivs till följd av trafikolyckor minskar sannolikt också företagens kostnader. 

  Att behöva dela personlig data med försäkringsgivaren kan dock ses som ett intrång i den egna integriteteten. Det finns viss risk att användarbaserade försäkringar leder till att försäkrings-barheten minskar i samhället och att vissa grupper riskerar att stängas ute från den så viktiga försäkringsmarknaden. Ett annat problem är att försäkringstagarnas data analyseras automatiskt med hjälp av artificiell intelligens (AI). Det kan därför bli svårt att avgöra om ett negativt beslut för en person beror på att hänsyn tagits till otillåtna faktorer som exempelvis etnicitet eller om risken faktiskt varit högre. Det gör det också svårare för konsumenter att jämföra olika försäkringsprodukter och välja den som erbjuder det bästa priset. 

  Min slutsats är att det inte finns någon lagstiftning som förbjuder användarbaserade försäkringar i dagsläget. Dock inskränker viss lagstiftning försäkringsbolagens möjligheter att fritt utforma dessa försäkringsprodukter. Min bedömning är att det inte föreligger någon akut risk för att försäkringsbarheten skulle minska på grund av användarbaserade försäkringar eller att vissa grupper missgynnas, men det är ett tänkbart scenario i framtiden – vilket innebär att ny lagstiftning på området kan bli nödvändig. Tekniken kan också användas i andra delar av försäkringskedjan och därav ge ytterligare skäl till att överväga ny lagstiftning.

  Download full text (pdf)
  Användarbaserad försäkring
 • 31.
  Blake Elmvall, Alma
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Missbruk av dominerande ställning på marknaden för digitala sökmotorer – en fallstudie av Google Search: En komparativ studie av amerikansk antitrustlagstiftning och europeisk konkurrensrätt2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konkurrenslagstiftningarna i USA och EU är ledande på konkurrensområdet i världen idag. Förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF och monopolistisk maktposition i section 2 Sherman Act, utgör en central del av de konkurrensrättsliga regelverken i EU och USA. Reglerna delar många likheter, men de skiljer sig åt till viss del angående reglernas syfte, formulering samt hur de tillämpas av konkurrensmyndigheter och domstolar.

  Den ökande digitaliseringen i samhället, i kombination med teknisk utveckling, har skapat en ny form av marknader, så kallade new economy industries, som skiljer sig åt från traditionella marknader. De nya digitala marknaderna saknar geografiska begränsningar och kännetecknas av innovation som konkurrensmässig drivkraft. Google är den mest använda digitala sökmotorn i EU och USA. Bolaget har varit under utredning av konkurrensmyndigheterna i båda rättsordningar sedan år 2010. Genom att främja sina egna tjänster i sökresultaten, anklagas Google för att hindra konkurrerande aktörer från att beträda marknaden och därmed hämma konkurrensen. Det är första gången som artikel 102 FEUF och section 2 Sherman Act tillämpas på en sökmotor.

  De traditionella verktyg som konkurrensmyndigheterna använder sig av vid utredningar enligt artikel 102 FEUF och section 2 Sherman Act, går dock inte att applicera tillfredsställande på digitala marknader. De konkurrensrättsliga regelverken i EU och USA har inte anpassats efter de digitala marknadernas särskilda förutsättningar, vilket skapar en osäkerhet kring konkurrensrättens effektivitet. Skillnaderna mellan rättsordningarnas tillämpning av artikel 102 FEUF och section 2 Sherman Act på Googles agerande, grundar sig således främst på de digitala marknadernas särskilda förutsättningar och det osäkra rättsläget. En reformering av de konkurrensrättsliga regelverken i EU och USA är därför nödvändig, för att säkerställa att digitala marknader i framtiden kan regleras ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.

  Download full text (pdf)
  Missbruk av dominerande ställning på marknaden för digitala sökmotorer - en fallstudie av Google Search
 • 32.
  Blasiusson, Simon
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rehn, Rikard
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Passivitetspörsmålet ur svensk rätts perspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår avhandling är att klargöra vilka rekvisit som skall vara uppfyllda för att passivitet skall tillerkännas rättsverkningar. När vi sedermera har utrönt vilka rekvisit som krävs skall vi försöka uppställa en modell. Målet är att den skall fungera som ett hjälpmedel vid bedömning för om passivitet de facto föreligger eller ej.

  Download full text (pdf)
  Passivitetspörsmål
 • 33.
  Bolin, Josef
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Svensson, Jimmy
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Kommersiella aktörers tredjelandsöverföring av personuppgifter efter Schrems II: GDPR-efterlevnad efter EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield, och EU-domstolens uttalanden om acceptabel lägsta nivå för skyddet av personuppgifter2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan GDPR trädde i kraft har skyddet för personuppgifter stärkts och harmoniserats inom EU. GDPR tillförsäkrar fysiska personer en grundläggande rättighet till skydd för personuppgifter. Den som behandlar personuppgifter åläggs ett särskilt ansvar. Enligt huvudregeln är det förbjudet att överföra personuppgifter till tredjeland. För att tredjelandsöverföring ska vara tillåten, krävs att flera undantagsvillkor är uppfyllda. Den som ansvarar för behandling av personuppgifter, och inte uppfyller villkoren, riskerar dels skadeståndsansvar, dels administrativa sanktionsavgifter upp till så mycket som 20 000 000 euro, eller 4 % av den årliga omsättningen.

  Syftet med uppsatsen är att redogöra för de handlingsalternativ en kommersiell aktör har, för att tredjelandsöverföring av personuppgifter ska vara tillåten, vid lagring av personuppgifter hos molntjänstleverantör. För att besvara syftet har vi analyserat relevant svensk och EU-rättslig reglering, doktrin, praxis samt rekommendationer och riktlinjer utgivna av EDPB. Vi tillämpar en rättsdogmatisk och en EU-rättslig metod, vilket innebär att vi använder de allmänna rättskällorna, som för svensk rätt utgörs av lagar, förarbeten, praxis och doktrin. EU-rättslig praxis på området är begränsat och en betydelsefull dom avkunnades i närtid. Rättsläget efter domen är relativt oprövat.

  Den som behandlar personuppgifter är personuppgiftsansvarig. För denne föreligger ansvar att säkerställa att skyddet för personuppgifterna upprätthålls om uppgifterna överförs till tredjeland. Vid behandling av personuppgifter via molntjänst finns risk att personuppgifterna överförs till ett tredjeland, utanför den personuppgiftsansvariges kontroll. Om molntjänstleverantören faller under amerikansk jurisdiktion, kan amerikanska myndigheter med stöd av sin interna rätt, under vissa omständigheter, begära ut uppgifter från molntjänstleverantören.

  Kapitel V i GDPR reglerar ett antal undantag, som en personuppgiftsansvarig kan åberopa vid tredjelandsöverföring. Oavsett vilket verktyg som väljs, och oavsett om alla villkoren uppfylls, så har EU-domstolen genom Schrems II fastställt, att det i mottagarlandet måste finnas en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, och att mottagarlandets interna rätt inte får urholka eller undanröja det skydd som säkerställs genom GDPR. Med adekvat skyddsnivå menas ett väsentligt likvärdigt skydd som tillförsäkras av EU-rätten. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Botic, Jenna
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Amorteringskrav - Är delegation av amorteringskrav grundlagsenlig?: – Är delegation av amorteringskrav grundlagsenlig?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Till följd av att hushållens inkomster inte ökar i samma takt som hushållens skulder, har finansinspektionen på senare år strävat efter att införa ett amorteringskrav i svensk rätt. Sverige har även fått påtryckningar från Europeiska unionen att vidta åtgärder för att korrigera den rådande situationen med allt högre belåningsgrader hos hushållen. De flesta är överens om att ett amorteringskrav är en nödvändig åtgärd, dock har kritik riktats mot regleringen av amorteringskravet som Regeringen har föreslagit. Propositionen som lämnats till Riksdagen innebär ett bemyndigande till Finansinspektionen att lämna föreskrifter. Finansinspektionen ska förskriva om amorteringskrav inom uppdraget för makrotillsynen. För att ett bemyndigande ska vara grundlagsenligt får det inte avse något område som räknas upp i 8 kap. 2 § Regeringsformen. I teorin kommer en sanktion på grund av en överträdelse av bestämmelser om amorteringskrav att träffa förhållandet mellan kreditgivare och Finansinspektionen. Kritik har riktats mot att amorteringskravet kommer träffa det område som 8 kap. 2 § 2p. Regeringsformen nämner, förhållandet mellan enskild och det allmänna. Om amorteringskravet skulle anses träffa det nämnda förhållandet innebär det att bemyndigandet inte är grundlagsenligt. Av vikt, för att avgöra huruvida det är inkonstitutionellt eller inte, är en bedömning, om amorteringskrav hör till det offentligrättsliga området eller det civilrättsliga området. Gränsdragningen har tidigare uppmärksammats av Lagrådet, men utan en tydligt lösning på problemet. Många remissinstanser har lämnat svar på förslaget om amorteringskrav, svar som i de flesta fall talar för amorteringskrav men även ifrågasätter huruvida bemyndigandet är konstitutionellt eller inte. Om en statlig utredning hade tillsatts år 2014, när tankarna om amorteringskrav började, hade frågan utretts noggrant och troligtvis hade ett förslag som inte är kan ifrågasättas varit framlagt idag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Botshinda, Amelia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Implementeringen av koldioxidsnåla och klimatpositiva benchmarks samt ESG-relaterad transparens i BMR: en kritisk granskning av kommissionens föreslagna ändringar av Benchmarkförordningen och dess förenlighet med de åsyftade ändamålen2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i en tid präglad av drastiska klimatförändringar och ökade utsläpp av växthusgaser, där klimatångest har kommit att bli ett problem som tycks drabba såväl privatpersoner som företag. Allteftersom vår medvetenhet för samtidens klimathot ökar, har även hållbarhet fått en allt större betydelse för europeiska investerare. En tydlig konsekvens härav är den kraftiga ökningen av antalet hållbarhetsindex som identifierats på finansmarknaden. Hållbarhetsindex används ofta som komponent i passiva investeringsstrategier eller som verktyg för att mäta prestationen av olika värdepapper i en portfölj, och får på så vis funktionen av ett benchmark. Metoden för att utveckla såväl hållbara index som benchmarks kan emellertid variera, vilket ofta beror på att klimatrelaterad information kan vara extremt komplex att omvandla till finansiellt relaterbara värden. Svårigheterna härom har således minskat marknadens förtroende för sådana investeringsalternativ, trots den ökade benägenheten hos investerare att ta hänsyn till hållbarhet även i finansiella sammanhang.

  Bristande lagstiftning inom området föranledde Europeiska kommissionen att upprätta ett förslag om ändring av Benchmarkförordningen år 2018, som en del av sin handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Förordningen reglerar i dagsläget främst administratörer av benchmarks, vilka innehar det övergripande juridiska ansvaret för ett benchmark. Med förslaget införs nya kategorier för koldioxidsnåla och klimatpositiva benchmarks samt en reviderad transparensreglering som förpliktigar administratörer att offentliggöra hur de beaktar hållbarhet i sin metod och referensvärdesdeklaration. Även om förslaget välkomnats av flertalet aktörer, föreligger anledning att ifrågasätta huruvida marknaden kommer kunna förhålla sig till de ambitiösa ändringarna, samt om effekten av reglerna blir den som kommissionen eftersträvat.

  I uppsatsen identifieras och diskuteras de potentiella utmaningarna med förslagets ikraftträdande, vilka sedermera analyseras i förhållande till de åsyftade ändamålen med reglerna. Kritik riktas i uppsatsen främst mot förordningens bristande möjligheter att hålla andra aktörer ansvariga, eftersom uppfyllandet av de nya reglerna inte enbart är beroende av administratörernas eget agerande. Vidare konstateras att marknaden inledningsvis kommer att få stora svårigheter med insamling och verifiering av den klimatrelaterade information som är avgörande för användningen av miljövänliga benchmarks. Sett ur ett långsiktigt perspektiv tros emellertid ändringarna kunna skapa goda förutsättningar för en bättre inkludering av hållbarhet på finansmarknaden, utan kompromiss av ett konsument- eller investerarskydd.

  Download full text (pdf)
  Botshinda, Amelia. Masteruppsats
 • 36.
  Bovens, Michael
  et al.
  Zurich Forensic Science Institute, Switzerland.
  Ahrens, Björn
  Federal Criminal Police Office, Wiesbaden, Germany.
  Alberink, Ivo
  Netherlands Forensic Institute, The Hague, Netherlands.
  Nordgaard, Anders
  National Forensic Centre, Swedish Police Authority, Linköping, Sweden.
  Salonen, Tuomas
  University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics.
  Huhtala, Sami
  National Bureau of Investigation, Helsinki, Finland.
  Chemometrics in forensic chemistry — Part I: Implications to the forensic workflow2019In: Forensic Science International, ISSN 0379-0738, E-ISSN 1872-6283, Vol. 301, p. 82-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The forensic literature shows a clear trend towards increasing use of chemometrics (i.e. multivariate analysis and other statistical methods). This can be seen in different disciplines such as drug profiling, arson debris analysis, spectral imaging, glass analysis, age determination, and more. In particular, current chemometric applications cover low-dimensional (e.g. drug impurity profiles) and high-dimensional data (e.g. Infrared and Raman spectra) and are therefore useful in many forensic disciplines. There is a dominant and increasing need in forensic chemistry for reliable and structured processing and interpretation of analytical data. This is especially true when classification (grouping) or profiling (batch comparison) is of interest.

  Chemometrics can provide additional information in complex crime cases and enhance productivity by improving the processes of data handling and interpretation in various applications. However, the use of chemometrics in everyday work tasks is often considered demanding by forensic scientists and, consequently, they are only reluctantly used. This article and following planned contributions are dedicated to those forensic chemists, interested in applying chemometrics but for any reasons are limited in the proper application of statistical tools — usually made for professionals — or the direct support of statisticians. Without claiming to be comprehensive, the literature reviewed revealed a sufficient overview towards the preferably used data handling and chemometric methods used to answer the forensic question. With this basis, a software tool will be designed (part of the EU project STEFA-G02) and handed out to forensic chemist with all necessary elements of data handling and evaluation.

  Because practical casework is less and less accompanied from the beginning to the end out of the same hand, more and more interfaces are built in through specialization of individuals. This article presents key influencing elements in the forensic workflow related to the most meaningful chemometric application and evaluation.

 • 37.
  Bright, David
  et al.
  Flinders Univ S Australia, Australia.
  Koskinen, Johan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, The Institute for Analytical Sociology, IAS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Univ Manchester, England; Univ Manchester, England; Univ Melbourne, Australia.
  Malm, Aili
  Calif State Univ Long Beach, CA 90840 USA.
  Illicit Network Dynamics: The Formation and Evolution of a Drug Trafficking Network2019In: Journal of quantitative criminology, ISSN 0748-4518, E-ISSN 1573-7799, Vol. 35, no 2, p. 237-258Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ObjectivesThe project aims to: (1) investigate structural and functional changes in an Australian drug trafficking network across time to determine ways in which such networks form and evolve. To meet this aim, the project will answer the following research questions: (1) What social structural changes occur in drug trafficking networks across time? (2) How are these structural changes related to roles/tasks performed by network members? (3) What social processes can account for change over time in drug trafficking networks?MethodThe relational data on the network was divided into four two years periods. Actors were allocated to specific roles. We applied a stochastic actor-oriented model to explain the dynamics of the network across time. Using RSiena, we estimated a number of models with the key objectives of investigating: (1) the effect of roles only; (2) the endogenous effect of degree-based popularity (Matthew effect); (3) the endogenous effect of balancing connectivity with exposure (preference for indirect rather than direct connections); (4) how degree-based popularity is moderated by tendencies towards reach and exposure.ResultsPreferential attachment is completely moderated by a preference for having indirect ties, meaning that centralization is a result of actors preferring indirect connections to many others and not because of a preference for connecting to popular actors. Locally, actors seek cohesive relationships through triadic closure.ConclusionsActors do not seek to create an efficient network that is highly centralized at the expense of security. Rather, actors strive to optimize security through triadic closure, building trust, and protecting themselves and actors in close proximity through the use of brokers that offer access to the rest of the network.

 • 38.
  Brynolf, Daniel
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling: När får och när ska villkoren ställas?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilka möjligheter en upphandlande myndighet bör ha att ställa arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling är en omdebatterad fråga. I Sverige infördes i januari 2017 ny lagstiftning om offentlig upphandling, vilken kompletterades i juni 2017 med bl.a. ett krav på att myndigheter, i vissa fall, ska ställa arbetsrättsliga villkor. I uppsatsen undersöks de nya bestämmelserna i LOU, för att utreda när arbetsrättsliga villkor får respektive ska ställas vid offentlig upphandling. Vidare undersöks huruvida bestämmelserna är förenliga med EU-rätten, de grundläggande principerna och LOU-direktivets bakomliggande syften.

  Av uppsatsen framgår att en upphandlande myndighet kan ta arbetsrättsliga hänsyn på flera olika sätt i olika moment av upphandlingen och att det skiljer sig från upphandling till upphandling vilka villkor som får ställas. Det framkommer även att kraven för att en upphandlande myndighet ska få ställa arbetsrättsliga villkor som fullgörandevillkor vid en offentlig upphandling är att villkoren ska ha koppling till kontraktsföremålet, vara tydliga och framgå av upphandlingsdokumenten, vara förenliga med de EU-rättsliga principerna, och vara möjliga att kontrollera samt följa upp.

  I vissa fall finns det även ett krav på att en upphandlande myndighet ska ställa arbetsrättsliga villkor såsom fullgörandevillkor. Den upphandlande myndigheten ska ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar som överstiger tröskelvärdena, som inte avser sociala eller andra särskilda tjänster och som har påbörjats 1 juni 2017 eller senare, förutsatt att det är behövligt och villkoren går att fastställa. De krav som den upphandlande myndigheten ska ställa, förutsatt att ovan nämnda rekvisit är uppfyllda, är krav på minimivillkor om lön, semester och arbetstid. Nivåerna ska hämtas från ett centralt kollektivavtal som är allmänt tillämpligt i den aktuella branschen. Nivån får dock inte vara lägre än vad som framgår av lag. Om det inte går att fastställa ett av villkoren behöver inte det villkoret ställas, dock ska de andra ställas. Vidare ska villkoren vara proportionerliga och framgå direkt av upphandlingsdokumenten.

  I uppsatsen framgår dessutom att även om bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor går utöver de krav som ställs i LOU-direktivet torde de vara förenliga med EU-rätten och de grundläggande principerna. Bestämmelserna kan dock inte anses vara förenliga med LOU- direktivets kompletterande mål, att skapa ett enklare regelverk. Även om bestämmelserna inte är förenliga med det kompletterande målet är de befogade eftersom syftet med att ställa arbetsrättsliga villkor, att motverka social dumping och oskäliga arbetsvillkor, torde väga tyngre än att till varje pris skapa ett så enkelt regelverk som möjligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Bröchner, Jan
  et al.
  Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden .
  Åström, Karsten
  Lund University, Sweden .
  Larsson, Stefan
  Lund University, Sweden .
  Intention in Hybrid Organizations: The Diffusion of the Business Metaphor in Swedish Laws2015In: International Journal for the Semiotics of Law, ISSN 0952-8059, E-ISSN 1572-8722, Vol. 28, no 2, p. 371-386Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent studies of conceptual metaphors in a legal context have often dealt with the power of embodiment. However, the connotations of culturally originated metaphors could be different when they appear in laws and regulations. In particular, the role of metaphor when the legislator wishes to define intention in hybrid organizations is investigated here. The case studied is how a conceptual metaphor of ‘business’ manifesting itself in the Swedish simile adjective affärsmässig (businesslike) has spread over 40 years. ‘Business’ early on acquired connotations such as impartiality and methodical approach, and can be used metaphorically. Introduced in the regulation of public procurement, ‘businesslike’ was later used to regulate conflicts of interest, restrict state aid and also entered tax legislation. Analysis of Swedish court decisions where ‘businesslike’ occurs shows how the emphasis has shifted from public sector efficiency to neo-liberal principles of competition, while stronger social norms related to environmental effects have led to the term being removed from the Public Procurement Act. Elements of a mixed jurisdiction arise from reliance on EU case-law, and national use of ambiguous cultural metaphors in legal texts and court decisions is a plausible response.

 • 40.
  Cardell, Simon
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Leidefeldt, Philip
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Beskattning av carried interest: En analys av Nordic Capital-fallet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har på senare tid uppstått en diskussion angående det asymmetriska vinstdelningssystemet i riskkapitalfonder. Diskussionen gäller hur s.k. carried interest ska beskattas. Uppsatsens fokus har legat på vilket inkomstslag carried interest är hänförligt till samt vem som är skattesubjekt. Skatteverket anser att carried interest är en prestationsbaserad ersättning och därför ska beskattas som en tjänsteinkomst. Motparterna menar att carried interest ska bedömas som en kapitalinkomst p.g.a. att ersättningen är hänförlig till avkastning på investerat kapital. Härmed råder en rättsosäkerhet för riskkapitalisterna.Syftet med uppsatsen är att analysera rättsområdet beträffande carried interest. En i branschen allmänt vedertagen fondstruktur kommer stegvis presenteras i uppsatsen. Beskrivningen av fondstrukturen innehåller de parter och avtal som finns representerade. Vidare redogörs ett aktuellt rättsfall inom området, det s.k. Nordic Capital–fallet. Andra europeiska länders beskattning av carried interest introduceras för att klargöra skillnader av rättsläget.Vi anser att carried interest är mer hänförlig till inkomstslaget kapital än tjänst p.g.a. den risk som tagits. Det finns visst samband mellan värdetillväxten och rådgivningsbolaget, men det rättfärdigar inte Skatteverkets samt domstolarnas användning av genomsyn. Sverige behöver klargöra dagens rättsläge via ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen eller förtydligande lagtext, förslagsvis till liknande tysk rätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Carlson, Annelie
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Jacobson, Herbert
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindahl, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Legal, environmental and economic issues with functional sales: A case of indoor lighting2021In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 298, article id 126713Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Functional sales is a business model that has steadily seen increased use. This article features, from a life cycle perspective and in a novel way, its legal, environmental, and economic implications. Functional sales has been highlighted to have the potential for promoting the use of more resource-efficient technologies, which may have a positive impact on the provided solution’s environmental and economic performance. However, there are, to our knowledge, few articles published regarding the legal aspects of functional sales and still no laws regulating this type of business model, which can pose barriers to implementing functional sales. Functional sales is in uncharted territory in the legal sphere, and the lack of legal regulation can only, to a certain extent, be overcome by a contract. A contract must consider the relationship to be long-term, and evaluation is important.

  In this paper, two different techniques for acquiring lighting representing product sales and functional sales are compared. The case for functional sales is based on the legal foundation of an existing public procurement, while the case for product sales is a likely alternative for lighting purposes. The study shows that there is a trade-off between environmental consequence and economic benefit and that qualitative aspects can be difficult to include in the contract and evaluation.

  The conclusion is that the ordinary purchase is supported by long-established rules and regulations so that such a legal transaction (acquisition) is quite conventional and uneventful. However, if the business model changes without a proper legal foundation, the parties of such contracts will find themselves in a legal wilderness, where the outcome of civil litigations is unpredictable. There are ways to circumvent these difficulties, which is demonstrated in this article, as well as the principal advantages of functional sales.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Carlstedt, Rebecca
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johnsson, Lovisa
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elektroniska pengar: En studie av elektroniska pengar och betalningsförfaranden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Historiskt sett har betalning gjorts med kontanter, det vill säga genom sedlar och mynt, men även också med andra betalningsmedel. I dagens samhälle är Internet däremot en stor del av människans vardagliga liv, vilket har resulterat i att många av de betalningar vi genomför idag görs genom nya moderna betalningsformer som är elektroniska.

   

  En av de moderna betalningsformerna är betalning med elektroniska pengar. E-pengar är ett tvetydigt begrepp, inte bara på grund av att det är svårt att definiera, utan även på grund av att det kan förväxlas med andra former av betalningsmedel eller betalningsinstrument. Uppsatsen är en undersökning av vad e-pengar är, för utredning av begreppet e-pengar, har bland annat undersökning gjorts av nuvarande Lag (2011:755) om elektroniska pengar och föregående Lag (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar samt SOU 1998:14 och SOU 1998:122.

   

  I uppsatsen utreds även förfarandet när betalning görs med e-pengar, vidare jämförs detta förfarandet med hur betalningsförfarandet går till med andra betalningsmedel eller betalningsinstrument, det vill säga kontanter, checkar och kontokort (kontopengar och ”kreditpengar”). Vid utredning av de olika betalningsförfarandena, görs hänvisning till tillämplig lagstiftning för respektive betalningsmedel eller betalningsinstrument som enligt vår tolkning är tillämpbar. I de fall direkt tillämpbar lagstiftning inte funnits, görs hänvisning till analog tillämpning av lag.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Cerneckis, Gvidas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Thuresson, Björn
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Avknoppningar av kommunala verksamheter - i behov av nya regler?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet avknoppning används genomgående för att beskriva en form av privatisering som inte sällan innebär att en verksamhet övertas av tidigare anställd personal, som fortsätter bedriva den i egen regi. I samband med avknoppningar aktualiseras följaktligen såväl civilrätt som offentligrätt.

   

  I kommunallagen föreskrivs bland annat att understöd till enskilda företag är förbjudet såvida inte synnerliga skäl föreligger. Huruvida ett beslut om avknoppning innebär ett sådant stöd, prövas genom laglighetsprövning, vilket kan påkallas av varje kommunmedlem. Prövningen innebär att domstolen kan upphäva beslutet ifall det strider mot förbudet. En kommun kan emellertid verkställa beslutet innan prövningen har gjorts. Verkställandet sker exempelvis genom att kommunen träffar ett försäljningsavtal med en privat aktör. Kommunen uppträder således som avtalspart gentemot köparen och är bunden av de villkor som i avtalet fattas. Problem uppstår när domstolen upphäver ett beslut om avknoppning som skett till underpris, efter att verkställandet av beslutet i fråga redan har skett. Denna problematik har ställts på sin spets i ett antal fall, där enskilda företag förvärvat fungerande verksamheter till ett pris som, i jämförelse med värderingar i efterhand, har visat sig kraftigt understiga marknadsvärdet. Även om de kommunala besluten om avknoppningar i dessa fall har undanröjts, har det visat sig vara komplicerat att rätta besluten, huvudsakligen på grund av bindande civilrättsliga avtal.

   

  Sammanfattningsvis kan avknoppningar föranleda rättslig problematik som i denna uppsats närmare analyseras. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Cerneckis, Gvidas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Thuresson, Björn
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Avknoppningar av kommunala verksamheter - i behov av nya regler?2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Begreppet avknoppning används genomgående för att beskriva en form av privatisering som inte sällan innebär att en verksamhet övertas av tidigare anställd personal, som fortsätter bedriva den i egen regi. I samband med avknoppningar aktualiseras följaktligen såväl civilrätt som offentligrätt.

  I kommunallagen föreskrivs bland annat att understöd till enskilda företag är förbjudet såvida inte synnerliga skäl föreligger. Huruvida ett beslut om avknoppning innebär ett sådant stöd, prövas genom laglighetsprövning, vilket kan påkallas av varje kommunmedlem. Prövningen innebär att domstolen kan upphäva beslutet ifall det strider mot förbudet. En kommun kan emellertid verkställa beslutet innan prövningen har gjorts. Verkställandet sker exempelvis genom att kommunen träffar ett försäljningsavtal med en privat aktör. Kommunen uppträder således som avtalspart gentemot köparen och är bunden av de villkor som i avtalet fattas. Problem uppstår när domstolen upphäver ett beslut om avknoppning som skett till underpris, efter att verkställandet av beslutet i fråga redan har skett. Denna problematik har ställts på sin spets i ett antal fall, där enskilda företag förvärvat fungerande verksamheter till ett pris som, i jämförelse med värderingar i efterhand, har visat sig kraftigt understiga marknadsvärdet. Även om de kommunala besluten om avknoppningar i dessa fall har undanröjts, har det visat sig vara komplicerat att rätta besluten, huvudsakligen på grund av bindande civilrättsliga avtal.

  Sammanfattningsvis kan avknoppningar föranleda rättslig problematik som i denna uppsats närmare analyseras. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  omslag
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 45.
  Christerson, Johan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Från PSD2 till Open Banking: En analys av införandet av öppna API:er i enlighet med PSD2 och de kompletterande tekniska standarderna2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konceptet open banking i EU är resultatet av införandet av det andra betaltjänstdirektivet och de kompletterande tekniska standarderna för sträng kundautentisering och säker kommunikation. Regelverket syftar till att upprätta en harmoniserad betaltjänstmarknad som balanseras mellan en hög nivå av säkerhet och en generös åtkomst till kunddata, för att främja innovation och konkurrens.

  I framställningen som görs i uppsatsen presenteras marknadens utveckling, de huvudsakliga aktörerna, den tidigare betaltjänstregleringen, samt motiven bakom och syftena med den nya regleringen. Genom att ge tredjepartsleverantörer direkt åtkomst till kontoinstitutens kontosystem förändras betaltjänstmarknaden i grunden. Det redogörs även för hur betaltjänstmarknaden har, och framöver sannolikt kommer att, förändras till följd av kravet på införandet av öppna API:er, men även hur konsekvenserna förhåller sig till de uttalade syftena.

  Regleringen har goda möjligheter att få ämnad effekt, men det faktum att ansvaret för harmoniseringen till stor del har överlämnats till marknadens aktörer är problematiskt. Det är i huvudsak två områden som är centrala; harmoniseringen av öppna API:er och förbudet mot datahämtningsmetoden screen scraping. I uppsatsen riktas kritik mot avsaknaden av lagstiftade gemensamma standarder för API:er och den förskjutning av ansvaret som har skett från lagstiftaren till marknadens aktörer. En brist som potentiellt skulle kunna leda till en fragmenterad betaltjänstmarknad. Det klargörs även att det traditionella användandet av screen scraping nu inte är tillåtet eftersom förfarandet inte uppfyller de krav som ställs på datainhämtning i RTS:en.

  Övergången till öppna API:er innebär en stor förändring för alla aktörer. Det återstår ännu en viss osäkerhet avseende harmoniseringen och implementeringen av öppna API:er, samt hur bestämmelserna och dess effekter förhåller sig till regelverkets syften. I uppsatsen presenteras en potentiell lösning på harmoniseringsproblematiken i form av de långt gångna och till stora delar anammade standardiseringsinitiativen som har utvecklats av marknaden. Det är framledes av största vikt att de marknadsdrivna initiativen för gemensamma standarder anammas av kontoinstituten för att åstadkomma en harmoniserad miljö med open banking.

  Download full text (pdf)
  Från PSD2 till Open Banking
 • 46.
  Colakovic, Aida
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att mäta kvalitet vid offentliga tjänsteupphandlingar: Hur kompetens och erfarenhet kan utvärderas samt vilka faktorer som ska beaktas vid utformning av proportionerliga och transparenta tilldelningskriterier2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tjänstekvalitet är ett omdiskuterat begrepp inom den offentliga upphandlingssektorn. Även om många upphandlande myndigheter understryker vikten av god kvalitet vid en tjänsteupphandling upplever de ändå svårigheter med att definiera kvalitet samt utforma och ställa krav i tydliga, relevanta och mätbara kriterier. Uppsatsen behandlar hur kvalitet kan mätas vid offentliga tjänsteupphandlingar. Det utreds hur kompetens och erfarenhet kan utvärderas samt vilka faktorer som ska beaktas för att utforma proportionerliga och transparenta utvärderingskriterier. Inledningsvis sker en redogörelse för faser i upphandlingsprocessen som är av vikt för upphandling av kvalitet och därefter utreds begreppet tjänstekvalitet. Kvalitet som upphandlingskriterium, dess problem, praxis vid referenstagning samt olika tillvägagångssätt för att mäta kvalitet redogörs även.Slutsatsen som kan dras av uppsatsens analys är att kvalitet kan mätas på ett flertal olika sätt men att det finns ett antal aspekter som den upphandlande myndigheten bör beakta. Praxis kring referenstagning i utvärderingsfasen visar på att det finns en tydlig distinktion bland landets kammarrätter avseende tolkningen av Lianakis-domen. När referenstagning används som ett utvärderingskriterium ska en grundlig genomgång göras över vilka kriterier som kan leda till ett mervärde för tjänsten. Beställaren ska utforma genomtänkta kriterier som tydligt påvisar hur väl leverantören kan utföra uppdraget. Beställaren bör alltid behålla kontrollen över referenstagning. Dessutom ska beställaren aldrig formulera flera kriterier i en och samma referensfråga. Erfarenhet bör även alltid sättas i tjänstens kontext, och det är där bör-kraven kan ha avgörande roll. Den upphandlande myndigheten ska även vara tydlig i sin poäng/betygssättning av referenstagning och bör-krav. Varje poängnivå ska ha en beteckning, och en beskrivning över vilka kriterier som genererar en viss poängsats ska även finnas med i förfrågningsunderlaget. Intervjuer är ett utvärderingskriterium som kan ge svar på frågor som beställaren aldrig kan få genom referenstagning. Turordningslistor som har förespråkats för att minska antalet intervjuobjekt är dock inte alltid fullt så tillämpbara. Incitament/bonus och viten kopplade till kundnöjdhet och tvåkuvertsystem är modeller som kan underlätta för myndigheter att prioritera och beakta kvalitet i högre mån. Kvalitetsuppföljning bör markeras tidigt i upphandlingsprocessen och utgöra ett ska-krav. Den upphandlande myndigheten ska inte heller begränsa antalet utvärderingskriterier i tron om att fler kriterier kan leda till en osäkrare bedömning. Det är beställarens kunskaper kring utvärderingsprocessen som är avgörande. Fler och avgränsade kriterier kan i många fall gynna en upphandling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Creutz, Casper
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rankleven, Nora
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Informationsläckage vid företagsförvärv: Risken för spridning av känslig information2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Information måste delges vid företagsförvärv men risken finns att obehöriga parter, parter som inte ska ha tillgång till informationen, får tillgång till information och det kan leda till skada för målbolaget, det företag som ska förvärvas. I uppsatsen belyses risken för informationsläckage vid företagsförvärv och det redogörs för i vilka fall information kan spridas. Ett exempel på informationsläckage kan vara att köparen som har tillgång till datarummet, som innehåller en sammanställning av den viktigaste informationen om säljaren, bryter mot sekretessavtalet. En anledning till överträdelsen kan vara konkurrenter som vill komma åt känslig information om målbolaget för att gynna sig själva, vilket kan skada målbolaget.

  Det finns alltid en risk för informationsläckage vid företagsförvärv. Riskens storlek varierar beroende på många faktorer. De olika förvärvsprocesser bidrar med olika risker för att känslig information sprids till obehöriga parter. För att skydda sig mot informationsläckage vid företagsförvärv använder sig företag av både letter of intent och sekretessavtal. Innan ett företagsförvärv utförs alltid en företagsbesiktning, due diligence. Det potentiella köpföretaget får tillgång till mer ingående information om målbolaget innan beslut tas om köpföretaget ska köpa målbolaget eller inte.

  I slutsatserna framgår det att risken för informationsläckage är som störst vid genomförande av due diligence. Det är vid due diligence som köpföretaget får tillgång till känslig information om målbolaget. Det är därför risken är störst vid due diligence att informationen används på ett felaktigt sätt eller hamnar i fel händer. Due diligence är viktigt för köpföretaget för att kunna värdera företaget samt veta vad det förvärvar. Risken finns även att känslig information sprids till konkurrenter som använder den till sin fördel. Vidare finns även risken att de anställda får information om försäljningen vilket leder till instabilitet på arbetsplatsen. Det finns även en risk att marknaden får reda på förhandlingen vilket kan leda till instabilitet på börsen, om det är ett börsnoterat företag.

  Download full text (pdf)
  Informationsläckage vid företagsförvärv
 • 48.
  Dahlberg, Josephine
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elander, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utredningsregeln i svensk skattelagstiftning: En studie av begreppet organisatoriskt nära beträffande näringsbetingade andelar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår uppsats har vi tagit del av såväl den befintliga lagtexten som äldre lagtext, vilket rör beskattningsrätten för näringsbetingade andelar. Vi har granskat tillämpliga paragrafer i inkomstskattelagen, inhämtat praxis på området samt läst förarbeten till lagen. Dessutom har vi tagit kontakt med skatteverket och efterfrågat deras ställningstagande i frågan. Vi har även redogjort för och analyserat ett antal relevanta avgöranden inom området, däribland de två mest aktuella rättsfallen, RÅ 2005 ref 48 och RÅ 2008 ref 67. Uppsatsens grund har byggt på vår inhämtning av information från gällande lagar, praxis och förarbeten, vilket vi sedan redogjort och sammanställt, för att ge våra läsare en djupare förståelse inom ämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Dahlén, Marianne
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Fredriksson, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hemmungs Wirtén, Eva
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Editorial Material: Introduction: The Instability of Intellectual Property2015In: Queen Mary Journal of Intellectual Property, ISSN 2045-9807, Vol. 5, no 3, p. 243-246Article in journal (Other academic)
 • 50.
  Danielson, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy.
  Reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta vid koncerninterna förvärv och i avsaknad av affärsmässiga motiv: - ur ett EG-rättsligt perspektiv2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens huvudsakliga syfte är att belysa den komplexitet begreppet affärsmässighet rymmer och bidra till förståelse för hur synen på begreppet affärsmässighet kan variera beroende på vem som har att tolka begreppet och vart dess intressen vilar. Jag försöker fastställa inom vilka gränser en transaktion ska hålla sig för att anses som affärsmässig och vad som är avgörande för att kunna motivera en räntebetalning på affärsmässiga skäl. Jag prövar också huruvida de nya reglernas krav på att ett förfarande ska vara huvudsakligen affärsmässigt motiverat för att erhålla ränteavdrag är förenligt med EG-rätten, särskilt med hänsyn till etableringsfriheten.

  Ämnet rymmer utan tvivel ett aktuellt värde i den juridiska debatten eftersom reglerna i skrivande stund nyligen antagits och trätt i kraft och därför ej ännu har blivit föremål för prövning i domstol. I väntan på rättstillämparens bedömning av hur en tillämpning av reglerna kommer att se ut kan uppsatsen tjäna som en sammanfattning av den problematik som uppmärksammats på området samt kanske bidra till att väcka ytterligare frågeställningar kring ämnet. Uppsatsen riktar sig därför till alla läsare som finner intresse i ämnet men som, på grund av ämnets relativt komplexa karaktär, till viss del även är insatt i den problematik som presenterats i problembakgrunden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 309
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf