liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 323
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aman, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Wallner, Lars
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Introduction: Teaching with Comics: Empirical, Analytical, and Professional Experiences2022In: Teaching with Comics: Empirical, Analytical and Professional Experiences / [ed] Aman, Robert & Wallner, Lars, Palgrave Macmillan, 2022, p. 1-13Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this introduction, the editors outline the ideas of using comics in education, as well as make a short introduction of the different chapters included here. As comics have developed throughout the twentieth century, so have the methods of studying them and using them for educational practice. Thus, the scholarly focus of studying comics and their readers has often veered in different directions and taken different approaches, and the collection aims to gather some of these approaches—whether within the literary, social, and educational sciences. In this way, the collection demonstrates the breadth of comics research conducted across the globe, as well as the varied practices of using comics in the classroom for different purposes.

 • 2.
  Aman, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Wallner, LarsLinköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Teaching with Comics: Empirical, Analytical, and Professional Experiences2022Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This edited collection analyses the use of comics in primary and secondary education. The editors and contributors draw together global research to examine how comics can be used for critical inquiry within schools, and how they can be used within specific disciplines. As comics are beginning to be recognised more widely as an important resource for teaching, with a huge breadth of topics and styles, this interdisciplinary book unites a variety of research to analyse how learning is 'done' with and through comics. The book will be of interest to educational practitioners and school teachers, as well as students and scholars of comic studies, education and social sciences more broadly.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Andersson, Anita
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Puskás, Tünde
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Att undervisa om kulturarv med hjälp av dialogiskt berättande2020In: Traditionernas didaktik: religion och kulturarv i förskolan / [ed] Tünde Puskás, Anita Andersson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020, Vol. sidorna 81-97, p. 81-97Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Andersson, Anita
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Puskás, Tünde
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Att undervisa om religion i den icke-konfessionella förskolan2020In: Traditionernas didaktik: religion och kulturarv i förskolan / [ed] Tünde Puskás, Anita Andersson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020, Vol. sidorna 65-79, p. 65-79Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Andersson, Anita
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Puskás, Tünde
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Från självklarhet till frånvaro: religiösa berättelser i förskolan2020In: Traditionernas didaktik: religion och kulturarv i förskolan / [ed] Tünde Puskás, Anita Andersson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020, Vol. sidorna 43-64, p. 43-64Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Andersson, Johanna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lärande inom naturvetenskap med utgångspunkt i barns teckningar2023In: Bilder för barn och bilder av barn / [ed] Maria Simonsson, Johanna Andersson, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 145-157Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Hallström, Jonas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  En hållbar modell för praktiknära forskning?2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  K-ULF, ”Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning”, är KTHs del i den nationella försöksverksamheten ULF, eller ULF-avtal (”Utbildning, Lärande, Forskning”), som en del av Uppsala-noden. K-ULF-projektet startade våren 2020. Projektets organisation bygger på mötesplatser för lärare, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare, där de tillsammans kan arbeta på lika villkor. Mötesplatserna som finns inom K-ULF är: Vetenskapens Hus (VH), en strategisk styrgrupp och en didaktisk arbetsgrupp. Dessa mötesplatser utgör grunden för ett systematiskt utvecklingsarbete för lärarprofessionen (Olsson & Brunner Cederlund, 2021). I linje med det nationella målet med ULF är K-ULFs syfte att ”utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning ge-nom att tydligare forskningsintegrera utbildningen och verksamhetsförlagd utbildning, och att studenters examensarbete (självständiga arbete) kan länkas till praktiknära forskning och skolutveckling utifrån veten-skaplig grund” (Institutionen för lärande, KTH, 2022). Benämningen ”Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning” antyder också att man tar sig an skolans s.k. kompensatoriska uppdrag, nämligen att skapa förutsättningar för att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven. K-ULFs verksamhet har sedan 2020 växt och drivs nu av KTH i samarbete med Vetenskapens Hus och fem kommuner (huvudmän): Stockholms stad, Haninge kommun, Lidingö stad, Nynäshamns kommun och Värmdö kommun.

  Denna rapport är en utvärdering av K-ULF projektets första fas (juni 2020–2022). Utvärderingen fokuserar K-ULF-projektets samverkans-modell utifrån deltagarnas perspektiv: huvudmän, rektorer, lärare, lärarstudenter, universitetslärare och forskare. Syftet med utvärderingen är att undersöka hur K-ULF har bidragit till att uppnå målen för ULFs försöksverksamhet, från deltagarnas perspektiv. I rapporten fokuseras:

  • hur K-ULF bidrar till att uppnå målen för ULFs försöksverk-samhet – den hållbara samverkansmodellen – från deltagarnas perspektiv,
  • den praktiknära forskningen inom K-ULF,
  • K-ULFs uppskattade impact på lärare och elever på deltagande skolor,
  • rekommendationer om prioriteringar i nästa fas.

  För att få reda på deltagarnas perspektiv ombads samtliga deltagare i projektet att besvara en kvalitativ enkät. Enkäten var uppdelad i tre om-råden som rör K-ULF-projektet: syfte, organisation och innehåll. Totalt 25 deltagare besvarade enkäten och svar erhölls från samtliga grupper eller roller inom projektet, med en jämn fördelning mellan dem.

  Resultatet visar att K-ULF-projektets organisation upplevs som mycket positiv av deltagarna och här nämns ord som funktionell och genomtänkt och att organisationen ger stora möjligheter till kunskapsutbyte. De re-gelbundna mötena i den didaktiska arbetsgruppen och i den strategiska styrgruppen utgör viktiga delar i organisationen. Dessa regelbundna mö-ten ger projektet kontinuitet i form av samarbete vilket utgör en god för-utsättning för att hålla fokus och styrfart i projektet. Idén om att skapa mötesplatser verkar således fylla sin funktion. Samarbetet upplevs väl-fungerande med ett stort engagemang och kontakten mellan organisationens olika delar fungerar mycket bra. Kommunikationen mellan deltagarna upplevs som positiv och man upplever att man får stöd, hjälp och feedback från olika arbetsgrupper. Kollegialt stöd lyfts fram som särskilt värdefullt och då framför allt om man är kollegor och har samma roll i projektet. Vidare känns innehållet intressant och innehållet sprids även vidare till andra lärare och huvudmän som inte deltar i projektet. Ibland kan det som kommuniceras upplevas som svårt att förstå och det nämns i detta sammanhang som ett ”forskarspråk”. Samtidigt uttrycks att ”forskarspråket” utgör en viktig del i kunskapsutvecklingen.

  En svårighet i organisationen är en brist på engagemang från skolledningen som det upplevs av en del deltagare. Här nämns två förklaringar: 1) rektorer som slutar och 2) att K-ULF behöver få en tydligare plats i huvudmännens organisation, vilket verkar vara lättare hos mindre huvudmän och en större utmaning hos större huvudmän. Ytterligare en aspekt som lyfts bland deltagarna handlar om att det förefaller finnas otydligheter avseende uppdrag, roll och arbetsfördelning; här önskas en diskussion om forskares roll i projekten och vad man förväntas bidra med.

  När det gäller den praktiknära forskningen så upplever deltagarna att K-ULF har utgått från lärarnas frågeställningar men att betydelsen av forskningen ofta är mer personlig. Flera av skollärarna vittnar om kon-kreta men fortfarande ganska personliga implikationer som att komma ”ur gamla hjulspår” och få ”nya idéer”. Å andra sidan finns också ett par kritiska synpunkter som just berörde att inte allas röster blev hörda. Här ifrågasätts huruvida enskilda lärares önskemål verkligen kan sägas spegla större frågeställningar som berör fler. I detta sammanhang ifrågasätts också om examensarbeten kan sägas vara forskning. Även om examensarbeten kanske inte formellt kan anses vara ”akademisk” forskning, så har i alla fall många av de lärare som deltagit i studien uttryckt att examensarbetena har bidragit med att:

  • kunna förstå och se undervisningen i nytt ljus,
  • få tankar om hur de kan utveckla undervisningen,
  • kunna eller i alla fall velat diskutera dessa tankar vidare (McIntyre, 2005).

  Resultaten pekar alltså på att examensarbetena kan vara ett fruktbart sätt att utföra praktiknära forskning i lärares vardagliga miljö, förutsatt att de får inflytande över arbetenas problemställningar. Problemet ver-kar snarare ha varit att inte alla delar av skolorganisationen (ännu) tagit del av möjligheten att inom K-ULF delta i praktiknära forskning. 

  När det gäller impact och rekommendationer baseras de på resultat från vår enkätundersökning samt den ganska omfattande dokumentation som finns om K-ULF genom tidigare ULF-utvärderingar, forskningsrap-porter och konferenspaper. I korthet visar resultatet att deltagarna som besvarat enkäten önskar behålla strukturen och en långsiktig satsning med stabil finansiering och ett långsiktigt förhållningssätt även för den forskning som är knuten till projektet. K-ULFs impact har varit stark inom KTH och på huvudmannanivå i kommunerna och projektet har integrerats väl i KTHs lärarutbildning och ämnesdidaktiska forskning. Ge-nom styrgruppen och arbetsgruppen har också huvudmännens utbildningschefer och lärare involverats på ett tydligt sätt. 

  Det finns också utvecklingsmöjligheter, och denna sammanfattning fokuserar på två sådana. Den första handlar om att skapa förutsättningar för ett större engagemang och en bättre förankring hos huvudmän och rektorer. I detta sammanhang nämns även att det behövs någon form av strategi för att informera och involvera deltagare som kommer in i en senare fas i projektet för att på så vis förankra och skapa goda förutsättningar. Den andra utvecklingsmöjligheten handlar om examensarbetenas utformning där det finns önskemål om mer delaktighet när det gäller hur skolornas ledning kan involveras i att identifiera kunskapsbehov som är relaterade till skolornas systematiska kvalitets- och utvecklings-arbete. Här lyfts en utmaning i att föra samman forskningsfokus som överensstämmer med skolornas kvalitets- och utvecklingsarbete med lärarnas behov och forskarnas intressen. Vidare behöver förutsättningarna för att locka studenter att skriva examensarbeten inom teknikämnet och naturvetenskapliga ämnen ses över då det fram till idag endast skrivits inom ämnesområdet matematik. 

  Det finns flera delar i organisationen som fungerar mycket väl och som deltagarna önskar ha kvar i nästa fas. Deltagarna önskar behålla: 

  • strukturen och en långsiktig satsning på samverkansmodellen med stabil finansiering,
  • det verksamhetsnära perspektivet med det praktiknära samarbetet,
  • de regelbundna mötena och att dessa även fortsättningsvis ska präglas av jämbördigt deltagande,
  • ett fortsatt samarbete med lärarutbildning där K-ULF fortsätter utgöra en del av VFU-kurserna och examensarbeten,
  • att skolorna även fortsättningsvis ges möjlighet till ett fortsatt samarbete och att den täta kontakten mellan KTH och VFU-skolor behålls.

  Sammanfattningsvis är de flesta deltagare väldigt positiva till K-ULF som helhet. Deltagarnas inställning är i stort att K-ULF-projektet har ut-gått från skollärarnas dagliga behov i sina klassrum, och att de ingående projekt som initierats är grundade i verkliga behov och därför är praktiknära.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 8.
  Ankiewicz, Piet
  et al.
  University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa.
  Hallström, Jonas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Section IX, Introduction: Technology and Teacher Competence2021In: Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, ISSN 1238-9501, E-ISSN 1893-1774, Vol. 28, no 2, p. 13-13Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Aronsson, Almida
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Johansson, Emilia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Förkroppsligad fysikundervisning: Fokus på fysikundervisningen i årskurs 4-62022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie presenterar fyra olika perspektiv på hur kroppen kan integreras i fysikundervisningen. Dessa är det fysiska, fenomenologiska, ekologiska och sociokulturella perspektivet. Syftet med studien är att utifrån ämnesdidaktisk forskning problematisera och diskutera hur kroppen kan användas som redskap i fysikundervisningen i årskurs 4–6. De frågeställningar som utgåtts från är hur kroppen kan användas som en naturlig del i fysikundervisningen för att gynna elevernas lärande. Den andra frågeställningen är vilka utmaningar som redogörs för att använda kroppen som redskap i fysikundervisningen. Användningen av kroppen visade sig bidra till en ökad förståelse för undervisningens innehåll och ett ökat engagemang hos eleverna. De elever med goda förkunskaper gynnades inte lika mycket som de eleverna med begränsade förkunskaper. Detta är något lärare kan ha i åtanke för att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Vad gäller utmaningar anses undervisningstiden begränsa lärarnas möjligheter att ge eleverna en likvärdig undervisning.

  Download full text (pdf)
  Förkroppsligad fysikundervisning: Fokus på fysikundervisningen i årskurs 4-6
 • 10.
  Arvidsson, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att delta utan att närvara: Skolplikt i förändring2022In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 31, no 2, p. 51-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Participating without attending. Compulsory schooling in change. Compulsory schooling in Sweden was introduced in 1842. However, its meaning has changed over time, both in terms of who it applies to, how long it applies and how it can or should be implemented. During the 2000s, compulsory schooling has become synonymous with the obligation to be present in school and attend class. There are stu-dents who for medical, mental and social reasons can not go to school and fulfill their school obligation. In order to ensure that these students receive the education they are entitled to, a new chapter was introduced in 2020 in the Swedish Education Act, enabling distance learning. The purpose of the article is to learn more about how the educational policy framework of school attendance and everyone’s right to education can affect the meaning of compulsory schooling, and how this discursive change can have consequences for students, schools, and society. To achieve this, government policy texts on distance education and school attendance published in 2017-2021 are analyzed. The consequences that are perceived to follow from teaching beyond the school area are also discussed here. One consequence that is highlighted is that the school’s democracy mission ends up in danger. The analysis is inspired by Carol Lee Bacchi’s approach WPR (What’s the Problem Represented to be)

 • 11.
  Arvidsson, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En ojämlik skolplikt?: Problematisering av skolfrånvaro i en decentraliserad skola2020In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 29, no 1, p. 7-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  All children in Sweden have the right to attend school from the year they reach the age of six. But are all children obliged to be there? Sweden have had compulsory schooling since the end of the 19th century. This means that there is an obligation to be in the school and attend its activities. A changed governance of the school during the last decades of the 20th century, from centralized to decentralized, opened up for the possibility of local school practices to define how the compulsory schooling should be interpreted and applied. In this article we scrutinize whether this has opened for potential inequalities regarding compulsory schooling in Sweden. In doing this we analyze law and policy documents that in different ways prescribe how deviations from school duties, so-called school absence, should be handled and by whom. The purpose of the article is to elucidate the effects of state-formulated guidelines regarding the management of school absence in Swedish compulsory school. Inspired by Carol Lee Bacchis’ WPR (What´s the Problem Represented to be) analysis, we interrogate how departures from compulsory schooling are portrayed as a problem and what meaning are ascribed to compulsory schooling - not least from an equality perspective.

 • 12.
  Axell, Cecilia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Broadening the Horizons of Technology Education: Using Traditional Cultural Artefacts as Learning Tools in a Swedish Sámi School2020In: Design and Technology Education: An International Journal, ISSN 1360-1431, E-ISSN 2040-8633, Vol. 25, no 2, p. 192-216Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this case study was to explore the nature of technology education in a Sámi school setting and to examine how knowledge about traditional cultural artefacts can contribute to broadening the horizons of technological literacy. The participants (teacher and pupils) in the study were all from the same Sámi primary school in Northern Sweden, and the activities connected to the artefacts took place with year 2 and 3 pupils. The method employed was participatory observation, and field notes, recorded conversations, photographs and children’s drawings were analysed using a qualitative content analysis.

  The findings show that technology education in this school was connected to specific artefacts that are important in Sámi culture. Using these traditional cultural artefacts as a starting point, the pupils were given the opportunity to see that technology is more than modern high-tech; it is an age-old tradition of problem-solving, modification and adaptation to fulfil human needs. Technology education in this school was grounded in a holistic view of knowledge and was largely integrated with other school subjects. Myths and storytelling were frequently used to contextualise the technological content, and the historical aspect of technology was clear since connections between older and newer technological solutions were frequently made. The knowledge system embedded in the technology teaching can be described as collective and related to both artefacts and activities. Technological knowledge, activities and specific artefacts were not only attributed a practical value, they were also given a symbolic value, since a common knowledge base in technology contributes to strengthening the children’s cultural identity.

  This study confirms that artefacts can play an important role in technology education and that an understanding of the relationship between technology and culture can be regarded as a critical part of technological literacy. A cultural context, in combination with a holistic perspective on learning, gives artefacts meaning and provides a context within which they are used. Including indigenous technological knowledge can thus not only prevent a marginalisation of indigenous knowledge, it can also provide opportunities to broaden pupils’ perspectives of what technology is, how it evolves, and the driving forces behind technological change

 • 13.
  Axell, Cecilia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  "Kan vi inte få göra sånt här varje dag?": Bilderböcker och barns teckningar i teknikundervisningen2023In: Bilder för barn och bilder av barn / [ed] Maria Simonsson, Johanna Andersson, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 105-126Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Berg, Astrid
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  You give a little bit more love to animals than to robots2023In: International journal of technology and design education, ISSN 0957-7572, E-ISSN 1573-1804Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although digital technology is an important part of young peoples lives, previous research implies that they have a limited understanding of what programming is and its connection to the digital devices they encounter every day. In order to create conditions for meaningful teaching in and about programming in technology education, more knowledge about younger students pre-understanding and experiences is needed. In the light of this, the aim of this case study was to explore young pupils descriptions of the concept programming, in connection with being introduced to programming as a teaching content in technology education. The study is based on semi-structured interviews with 16 children in year 1 (7-year-olds) in a primary school in Sweden. In their descriptions of programming as an activity, the pupils mainly used technological descriptions-a theory of artificial mind perspective. However, when they talked about the objects with which they associated programming, psychological descriptions-a theory of mind perspective-were more clearly present. Then, a less pronounced distinction between humans and machines was made. Anthropomorphic references were used, such as when the pupils referenced childrens culture such as movies and television programs. However, the term programming was difficult for many of the pupils to grasp. They also had difficulty in finding a function for programming, as well as explanations and arguments for why they learn programming in school. The results of this study indicate that these 7-year-old pupils perceive programming as something complex. This at the same time as they describe how programmed and programmed artefacts (including AI devices) are highly present in their everyday lives, in their leisure environments, and in school. This mirrors how technology has become an intelligent and active agent, rather than a mere tool in their lives-an aspect that teachers may forget to take advantage of.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Berg, Astrid
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Hallström, Jonas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Thellman, Sam
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ziemke, Tom
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Artificial Intelligence in Contemporary Children’s Culture: A Case Study2022In: PATT 39: PATT on the Edge Technology, Innovation and Education / [ed] David Gill, Jim Tuff, Thomas Kennedy, Shawn Pendergast, Sana Jamil, Memorial University of Newfoundland , 2022, p. 376-386Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim of the school subject technology is to develop pupils’ understanding of technological solutions in everyday life. A starting point for this study is that it is important for teachers in technology to have knowledge of pupils’ prior conceptions of the subject content since these can both support and hinder their learning. In a previous study we found that when pupils (age 7) talk about digital technology and programming, they often refer to out-of-school experiences such as films, television programmes and books. Typically, their descriptions include robots with some form of intelligence. Hence, it seems like children’s culture may have an impact on the conceptions they bring to the technology classroom. In light of this, it is vital that technology teachers have knowledge about how robots and artificial intelligence (AI) are portrayed in children’s culture, and how pupils perceive these portrayals. However, knowledge about these aspects of technology in children’s culture is limited.The purpose of this study is to investigate how artifacts with artificial intelligence are portrayed in television programmes and literature aimed at children. This study is the first step in a larger study aiming to examine younger pupils’ conceptions and ideas about artificial intelligence. A novice conception of artificial intelligence can be described as an understanding of what a programmed device may, or may not, “understand” in relation to a human, which includes discerning th edifferences between the artificial and the human mind. Consequently, as a theoretical framework for investigating how artificial intelligence is portrayed in children’s culture, the concepts of Theoryof Mind (ToM) and Theory of Artificial Mind (ToAM), are used. The empirical material presented in this paper, i.e. four children’s books and a popular children’s television programme, was analysed using a qualitative thematic analysis. The results show that the portrayal of AI is ambiguous. The structure and function of the robot has elements of both human and machine, and the view of the human fictional characters of the robot is sometimes that of a machine, sometimes of a human. In addition, the whole empirical material includes portrayals of AI as a threat as well as a saviour. As regards implications, there is a risk that without real-life experiences of robots, the representations children’s books and other media convey can lead to ambivalent feelings towards real robots.

 • 16. Order onlineBuy this publication >>
  Axelsson, Feyza
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Study guidance practices in science with Turkish speaking recently arrived pupils: A study focusing on scaffolding and meaning making2023Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Recently arrived pupils are part of the school population at schools in Sweden as well as in other European countries. In Sweden these pupils might receive study guidance support in their first language in various school subjects including science. My dissertation aims to provide insights into Swedish study guidance practices for recently arrived pupils, with a focus on science study guidance, by investigating interactions between recently arrived Turkish-speaking pupils (grades 3–9) and their tutors. My theoretical framework draws on an approach to interactions from sociocultural theory: in particular, the theoretical concepts of meaning-making and scaffolding. The data are based on observations of interactions between the pupils and their tutor from 14 study guidance sessions in seven Swedish cities. The multimodal analysis method is used to analyze video recordings of interactions. I found three different ways that tutors used scaffolding to assist their pupils’ meaning-making of science content: translations, reformulations, and questions and answers. Science content was translated, reformulated, and investigated through questions and answers through interactions in Turkish and Swedish. The tutors used Turkish and Swedish as well as other multimodal resources in study guidance interactions as a way to increase the opportunities for pupils to make meaning around various phenomena and concepts in science. The pupils showed evidence of their meaning-making by, for example, associating the science content with their personal experiences in their homeland, by recalling previous knowledge, or by joining in scientific discussions using their first language. However, not every attempt at scaffolding using translations, reformulations, and questions and answers led to successful acquisition of the desired science content. In some cases, the pupils’ opportunities to gain access to more advanced scientific discussions about scientific texts in Swedish were limited, because the discussion between pupil and tutor addressed a simplified scientific content. In some other cases, tutors made incorrect translations, reformulations and questions and answers in respect of the scientific content, something that could make the pupil’s meaning-making about science challenging.    

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 17.
  Berg, Astrid
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Axell, Cecilia
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Introducing programming in an early primary technology classroom: the distinction between human and robot2023In: Programming and computational thinking in technology education: Swedish and international perspectives / [ed] Jonas Hallström, Marc J. de Vries, Leiden: Brill Academic Publishers, 2023, Vol. Sidorna 271-290, p. 271-290Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Since 2018, programming is a content in the technology subject in Sweden. Thus, teachers must develop new subject-specific competence to be able to realize their teaching in and about programming. This is especially challenging for primary teachers since primary technology education is a young subject and lacks a common professional base of proven experience. Research focusing on the classroom practices that are now taking form, and which are based on teachers’ use of tutorials provided from different resources, is scarce. Hence, our understanding of which programming-related knowledge is possible to develop through participation in these practices is very limited. As a novice, understanding the meaning of programming assumes an understanding of what a computational device may—or may not— ‘understand’ in relation to a human. When it comes to introducing early primary pupils to the concept of programming, there are examples of tutorials describing activities that focus on this very issue. In the study reported in this chapter, we explore an activity during an introductory lesson in programming in an early primary classroom, where the teacher used such a tutorial aimed to prompt reflections about the differences between a human and a robot. The aim of the study was to explore what content is constituted and hence what knowledge pupils are enabled to develop during this introductory activity. The results showed that the constituted content focused on a central difference between human and robot; humans, as opposed to robots, have own will and ability to think. However, the analysis also showed that the pupils had ideas beyond this rather narrow content, and that classroom conversations with the youngest pupils about the differences between a human and a robot are, in several ways, challenging to orchestrate.

 • 18.
  Berg, Astrid
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Hultén, Magnus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Children's emergent mechanistic reasoning in chemistry: a case study about early primary students' reasoning about the phenomenon of thermal expansion of air2024In: CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, ISSN 1109-4028, Vol. 25, no 1, p. 92-114Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The importance of introducing students to mechanistic reasoning (MR) early in their schooling is emphasised in research. The goal of this case study was to contribute with knowledge on how early primary students' (9-10 year-olds) MR in chemistry is expressed and developed in a classroom practice framed by model-based inquiry. The study focuses on the first lesson in a sequence of six that was developed as part of a design study. The teaching was designed to ensure student agency and create conditions for the students to develop, test, and evaluate simple particle models in interaction with observations cooperatively and under teacher guidance. During the lesson, students were encouraged to express their tentative explanatory models in drawing and writing, and to act as molecules to dramatize the expansion of air. A mechanistic reasoning framework based on the characterisation of system components (entities, properties, activities, organisation) was developed and used to analyse children's mechanistic reasoning. The framework included multimodal analysis of communication (speech, gestures, writing, drawing, bodily motion) and evaluation of student reasoning based on e.g., the presence of gaps in terms of explanatory black boxes or missing pieces. The results show that: (1) In model-based inquiry, young children can navigate across different representational levels in their reasoning and engage in MR; (2) children's black-boxing can be seen as an indication of epistemic work in the process of model-based inquiry; and (3) asking students to engage in multiple modes of representations support the development of student MR in model-based inquiry.

 • 19.
  Bernhard, Jonte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Distance And Home Labs: What Do The Scientific Literature Say?2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Labwork is usually seen as an essential element in engineering and science education. One, of the many purposes, with labwork is to strengthen, develop and deepen students' understanding of real phenomena (i.e., objects and events) and the connection between real phenomena and theoretical models and theories. Another main purpose of lab work is to develop students' abilities to collaborate in experiments and empirically investigate and describe technical systems, natural and technical objects, and natural and artificial phenomena.

  In connection with distance learning, it is in general a challenge to design labwork ina good way so that the intended learning outcomes mentioned previously are achieved. This does not only apply specifically to the situation with “forced distance teaching” that has arisen in connection with the COVID-19 pandemic, but generally applies to all kinds of “off campus” teaching and learning.

  I have carried out a comprehensive exploratory review of what is reported in the science and engineering education research literature regarding laboratory work conducted as distance labs or as home labs. In my paper I will present initial results from my literature review. I have found that there is, indeed, a quite substantial literature describing remote labs and online labs. However, with few exceptions, the literature is mainly focused on the technical aspects of remote labwork and less on the pedagogical aspects. In addition to various forms of "online" labs and remotely controlled labs, I will highlight different forms of home labs and labs with low-cost equipment as an interesting option.

 • 20.
  Bernhard, Jonte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Distans- och hemlaborationer: vad säger den ämnesdidaktiska litteraturen?2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Laborationer ses vanligtvis som ett väsentligt inslag i teknisk- och naturvetenskaplig utbildning. Ett av de många syftena med laborationer är att stärka, utveckla och fördjupa studenternas förståelse av verkliga fenomen (det vill säga objekt och händelser) och sambandet mellan verkliga fenomen och teoretiska modeller och teorier. Ett annat huvudsyfte med laborationer är att utveckla studenternas förmåga att samarbeta i experiment och empiriskt undersöka och beskriva tekniska system, naturliga och tekniska föremål och naturliga och artificiella fenomen.

  I samband med distansutbildning är det generellt en utmaning att utforma laborationer på ett bra sätt så att de avsedda lärandemålen uppnås. Detta gäller inte bara specifikt situationen med ”påtivingad” distansundervisning som uppstod i samband med COVID-19-pandemin, utan det gäller i allmänhet alla typer av av undervisning "off campus".

  I denna artikel beskrivs preliminära resultat från en litteraturstudie i syfte att få en översikt av vad som rapporteras i den ämnesdidaktiska forskningslitteraturen om laborationer som utförs som distanslaboratorier eller som hemlaboratorier inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Det finns en rätt omfattande litteratur som beskriver fjärrlaboratorier och onlinelaboratorier. Men, med få undantag är litteraturen främst inriktad på de tekniska aspekterna av att fjärrstyra laborationer och mindre på den pedagogiska utformningen och studenternas lärande. Förutom olika former av ”onlinelaboratorier” och fjärrstyrda laborationer lyfts olika former av hemlaborationer och laborationer med digital utrustning som kan införskaffas till en så låg kostnad att studenterna själva kan äga eller låna den som intressanta alternativ för framtiden.

 • 21.
  Bernhard, Jonte
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Davidsen, Jacob
  Aalborg University, Denmark.
  Ryberg, Thomas
  Aalborg University, Denmark.
  Engineering Students’ Dynamic and Fluid Group Practices in a Collaborative Design Project2023In: Proceedings of SEFI Annual Conference, 2023Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a growing interest in engineering education that the curriculum should include collaborative design projects. Collaboration and collaborative learning imply a shared activity, a shared purpose, a joint problem-solving space, and mutual interdependence to achieve intended learning outcomes. The focus, in this study, is on engineering students’ collaborative group practices. The context is a design project in the fifth semester of the problem-based Architecture and Design programme at Aalborg University. Students’ collaborative work in the preparation for an upcoming status seminar was video recorded in situ. In our earlier studies video ethnography, conversation analysis and embodied interaction analysis have been used to explore what interactional work the student teams did and what kind of resources they used to collaborate and complete the design task on a momentmoment basis. In this paper we report from a one-hour period where a group of four engineering students do final designs in preparation for the status seminar. Using recorded multi-perspective videos, we have analysed students’ fine-grained patterns of social interaction within this group. We found that the interaction and collaboration was very dynamic and fluid. It was observed that students seamlessly switched from working individually to working collaboratively. In collaborative work students frequently changed constellations and would not only work as a whole group, but also would break into subgroups of two or three students to do some work. Our results point to the need to investigate group practices and individual and collaborative learning in design project groups and other collaborative learning environments in more detail and the results challenge a naïve individualcollaborative- binary.

 • 22.
  Bernhard, Jonte
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Davidsen, Jacob
  Aalborg universitet, Denmark.
  Ryberg, Thomas
  Aalborg universitet, Denmark.
  Group Practices in a Collaborative Design Project: A Video-Ethnographic Study2023In: Proceedings of the 19th International CDIO Conference, 2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  CONTEXT: There is a growing interest in engineering education that the curriculum should include collaborative design projects. The problem-based and project-based learning context of this study is a design project in the fifth semester of the problem-based Architecture and Design programme at Aalborg University. The students had the task to design a real office building in collaborative groups of five to six students. PURPOSE: Collaboration and collaborative learning imply a shared activity, a shared purpose, and a mutual interdependence to achieve the intended learning outcomes. In earlier studies we have highlighted the cognitive importance of tools and the use of a wealth of bodily and material resources in students’ collaborative interactional work in the design project. In this study, we focus on students’ collaborative group practices in the design project. The fine-grained details of collaborative work in engineering students design projects are currently underresearched. METHODOLOGY: The preparation for an upcoming status seminar was video recorded in situ. Video ethnography, conversation analysis and embodied interaction analysis were used to explore what interactional work the student teams did and what kind of resources they used to collaborate and complete the design task. Complete six hours sessions of five groups were recorded using multiple video cameras (two to five cameras per group). OUTCOMES: The fine-grained patterns of social interaction within groups were found to be complex and dynamic. In the video recordings it was observed that students often changed constellations and break into subgroups of one, two or three students to do some work and to congregate later as a whole group. Thus, we found that the patterns of collaboration in groups practical day-to-day work were not static but displayed a myriad of different patterns. CONCLUSION: Our results challenge a naïve individual-collaborative binary and point to the need to investigate group practices and individual and collaborative learning in design project groups and other collaborative learning environments in more detail. Physical settings in active learning environments should make fluid collaboration patterns in students’ collaborative work feasible and it should be encouraged by instructors.

 • 23.
  Bernhard, Jonte
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Ryberg, Thomas
  Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Davidsen, Jacob Gorm
  Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Is “Digital Education” The Right Way Forward?: Or Is, Maybe, Postdigital Education What Is Needed!2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of “digital tools” have usually played an important role in the transformation to “emergency remote teaching” during the pandemic. However, even before the pandemic there has been a strong pressure that education should become more “digital”. Nevertheless, we see several problems associated with the present discourse related to “digitalisation” of education. 1) It often unclear what is meant with “digital education”, 2) very narrow view of “digital tools” too mainly be tools for information and communication neglecting other uses of digital technology, 3) unbalanced focus on “digital tools” there other tools are either neglected or seen as inherently inferior and “old-fashioned”, 4) conflation between “digital” and “distance”, 5) adherence to either a technological determinism or a pedagogical determinism (technology is a neutral tool). Engineering students’ courses of action have been videorecorded in design projects and in electronics labs at two universities. It can bee seen that students’ use a wealth of bodily-material resources that are an integral and seamless part of students’ interactions. They use bodily resources, concrete materials, “low-tech” inscriptions as well as “high-tech” (“digital”) inscription devices. Our results challenge that by hand – by computer and analogue tools – digital tools should be seen as dichotomies. Our empirical evidence suggests that students should be trained to not only be trained to work with “digital” tools but with a multitude of tools and resources. We, thus, advocate that a postdigital perspective should be taken in education where the digital makes up part of an integrated totality

 • 24.
  Björklund, Lars-Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Nordlöf, Charlotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Product or Process Criteria?: What Teachers Value When Assessing Programming2023In: Programming and Computational Thinking in Technology Education: Swedish and International Perspectives / [ed] Jonas Hallström and Marc J. de Vries, Brill Academic Publishers, 2023, p. 325-341Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Programming is increasingly being taught in schools in Sweden and around the world. Programming has been taught and assessed for a long time both in upper secondary schools and in universities, but in the lower grades, programming as part of technology education is still rather new. Therefore, there is a need for assessment criteria for programming in compulsory school. The aim of this chapter is to examine the criteria that individual teachers use when they grade and assess students in tasks related to programming. This study uses Q methodology. The informants, 28 programming teachers, were asked to sort and rank criteria regarding the assessment of programming according to their own subjective beliefs. The results were analysed using factor analysis to find groups of similar informants. The results reveal two teacher groups, where one puts greater emphasis on process criteria while the other primarily emphasises product criteria. Moreover, both groups place high value on students’ ability to explain the program, which can be interpreted as a combination of product and process where the student uses the knowledge they have acquired and turns it into their own knowledge. At the end of the chapter, formative assessment is discussed, based on the results relating to process criteria, and how teachers can use these criteria to help students progress

 • 25.
  Björklund, Lars-Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Nordlöf, Charlotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Teacher’s Assessment in Programming: Comparing Teachers’ Individual Judgement Criteria in a Programming Course.2021In: Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, ISSN 1238-9501, E-ISSN 1893-1774, Vol. 28, no 2, p. 188-195Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In schools around the world the part of technology education related to programming is increasing. There is a lot to learn about teacher’s assessment and grading of students in assignments that are related to technology, particularly in programming. Simon (2012) analyzed introductory programming exams and found that a large percentage of the marks were awarded for the product and the coding skills of the student and less for other skills such as design, debugging, testing, or explaining and documenting.To be able to give formative support teachers should also be able to assess the process in the classroom;students tinkering, creating, debugging, persevering, and collaborating. The aim of this paper is therefore to examine teachers’ individual criteria, explicit, tacit and subjective criteria, when they grade and assess students in technology tasks related to programming. We interviewed 6 teachers in Sweden, representing lower secondary school, upper secondary school and university (teacher and engineering education). A Repertory Grid Technique interview combined with a Comparative Judgement gradingwas used to examine teachers’ individual criteria in assessment. The expected outcomes from themethods are captured criteria that are implicit and based on teachers’ experience, sometimes seen as teachers’ gut feelings. Two types of criteria were found; product criteria assessing the program and process criteria assessing the ongoing process. We compared these criteria with an instrument measuring the development of creativity designed for Art education. We claim that the use of process criteria will help the teacher and the students in developing programming skills.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Björk-Willen, Polly
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nya traditioner i förskolan2020In: Traditionernas didaktik: religion och kulturarv i förskolan / [ed] Tünde Puskás, Anita Andersson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020, Vol. sidorna 117-133, p. 117-133Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Björk-Willén, Polly
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Belonging2022In: Talking with children: handbook of interaction in early childhood education / [ed] Amelia Church, Amanda Bateman, Cambridge: Cambridge University Press, 2022, Vol. Sidorna 286-305, p. 286-305Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this chapter, we review some of the most commonly invoked educational challenges of working with children who are bilingual or multilingual and point to their moorings in a normative, strictly monolingual perspective – a monolingual bias. We then move on to present an alternative, and radically social, understanding of childhood multilingualism firmly based in the growing body of CA-oriented studies of bi- and multilingual interaction in early childhood education settings. Drawing on data from different educational contexts, we examine the manifold ways that participants make use of language alternation, showing how the availability of more than one language can be used productively, as a resource that supports learning. We round off the chapter by highlighting some implications for educators who work with multilingual children. Although the extracts provided in the text are taken from settings where both teacher and children share more than one language, the affordances we discuss will be of relevance to educators who do not have access to children’s first language.

 • 28.
  Björk-Willén, Polly
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Svenska som andraspråk i praktiken2024Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svenska som andraspråk i praktiken ger nycklar till förskolans unika möjligheteter att arbeta med språkutveckling. Här finner du handfasta exempel på planering, genomförande och uppföljning med fokus på ett rikt och nyanserat ordförråd.

  Utgångspunkten är att det språkliga samspelet mellan personal och barn är avgörande för barns kommunikation och språkutveckling. Bland annat presenteras en modell för ett språkutvecklande förhållningssätt och insikter om hur förskolepersonal, oavsett modersmål, kan förbättra sin språkundervisning. Målet är att främja den språkliga bredden likaväl som det språkliga djupet hos barn för att nå en mer likvärdig undervisning.

  Rotad i både forskning och praktik, vänder sig den här antologin till alla er som arbetar inom förskolans område. Oavsett om du är verksam eller blivande förskollärare, barnskötare, logoped eller förskolechef/rektor, är detta en viktig guide för att skapa en inkluderande lärmiljö med likvärdiga förutsättningar.

  Svenska som andraspråk i praktiken tar avstamp i aktuell forskning om flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Den är också en praktiknära uppföljning av den mer teoretiskt inriktade boken Svenska som andraspråk i förskolan, Natur & Kultur 2018.

  ”Ett språkutvecklande förhållningssätt ska inte vara ett mål som är isolerat från resten av förskolans verksamhet. Det är ett arbete som bör pågå i all utbildning och undervisning under årets alla dagar, år ut och år in, och ständigt kroka arm med utbildningens pågående mål.”

 • 29.
  Björk-Willén, Polly
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Är flerspråkiga förskolebarn i behov av särskilt stöd?2021In: Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd / [ed] Anette Sandberg, Studentlitteratur AB, 2021, 3, p. 103-126Chapter in book (Other academic)
 • 30. Order onlineBuy this publication >>
  Bodén, Ulrika
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Towards Visual Literacy in School: Interactions between Students and Interactive Visualizations in Social Science Classrooms2023Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This compilation thesis explores how the double aspect of visual literacy is enacted in secondary schools’ social science classrooms when interactive data visualizations are employed. The aim is to map what characterizes ‘reading’ interactive data visualizations and ‘writing’ knowledge visualizations, as well as implications for a didactic design supporting students’ visual literacy. The interactive visualization introduced by this thesis is the visual analytics application Statistics eXplorer, which offers support in analyzing vast amounts of data. Such information-rich interfaces provide possibilities for students to find correlations and draw conclusions, but they also generate complexities regarding interactive and multimodal texts and require modes other than the written when insights are to be demonstrated. The thesis is positioned under the umbrella of actor–network theory, thereby a socio-material perspective guides the study of interactions between actors (students, teachers, lesson plans, visualizations, written texts, etc.) Applying design-based research, an intervention is designed and conducted in seven social science classrooms comprised of four teachers and 152 students. The empirical material consists of zoomed-in webcam recordings capturing the students’ faces, voices, and gestures as well as the activities on the screens. It also includes wide-angle captures, field notes, and one focus group. Material discursive analysis guides the analytical work. The findings reveal a reading characterized as intense, performative, collaborative, and dynamic. The reading process is distinguished by searches for a starting point, a production of reading direction, and a continuously changing reading surface. The writing of knowledge visualizations is characterized by exploring, gathering, and inserting visuals as carriers of information. Furthermore, by identifying critical issues in the classrooms a didactic design framework is constructed, which demonstrates how teachers can support the development of students’ visual literacy. 

  List of papers
  1. Innovative Didactic Designs: visual analytics and visual literacy in school
  Open this publication in new window or tab >>Innovative Didactic Designs: visual analytics and visual literacy in school
  2017 (English)In: Journal of Visual Literacy, ISSN 1051-144X, Vol. 37, no 3-4, p. 184-201Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In a world of massively mediated information and communication, students must learn to handle rapidly growing information volumes inside and outside school. Pedagogy attuned to processing this growing production and communication of information is needed. However, ordinary educational models often fail to support students, trialing neither efficient tools such as visual analytics (VA) nor educational improvements via, for example, knowledge visualization (KV). This paper accordingly explores the facilitation and realization of teachers’ development of innovative didactic designs, that is, thoroughly conceived lesson plans in which VA and KV are combined in learning activities in school settings. The aim is to clarify vital components emerging in innovative didactic designs intended to support students’ visual literacy, knowledge construction and visualize knowledge. These components are central to better understanding future outcomes in classrooms where visual learning tools are applied. This design-based research emerged from a ‘teacher researcher team’ comprising 15 teachers and four researchers, VA, theory, etc. Actor network theory, applied in analyzing significant issues and developments, revealed that teachers were aware not only to concentrate learning how to use VA but also considering how students can demonstrate growing knowledge – a more challenging tasks than simply introducing VA for students and teachers.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Taylor & Francis, 2017
  Keywords
  Information visualization, visual analytics, visual literacy, knowledge visualization, design-based research, innovative pedagogy, social science education
  National Category
  Pedagogical Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-164350 (URN)10.1080/1051144X.2017.1404800 (DOI)
  Funder
  Swedish Research Council, 2015-01280Wallenberg Foundations, 2014.0120
  Available from: 2020-03-19 Created: 2020-03-19 Last updated: 2023-02-23Bibliographically approved
  2. Emerging Visual Literacy through Enactments by Visual Analytics and Students
  Open this publication in new window or tab >>Emerging Visual Literacy through Enactments by Visual Analytics and Students
  2019 (English)In: Designs for Learning, ISSN 1654-7608, Vol. 11, no 1, p. 40-51Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This paper investigates the potential aspects of visual literacy that might appear when visual analytics and students interact in social science secondary classrooms. Interacting with visual technology likely demands new forms of literacy as various dimensions of complexity emerge in such learning activities where reading imposes order and relevance on what is displayed. However, only a few studies have evaluated how these visual processes emerge. Applying a socio-material semiotic approach, this paper examines the interactions between teachers, students and a visual analytics application, clarifying what strengthens or weakens the socio-material relations at work in emerging visual literacy. Methodologically, a design-based research approach is chosen. Notably, it is the early stages of the designed-based research cycle that are applied. Interventions were designed and conducted in five classes in three secondary schools in Sweden (97 students). The visual analytics application introduced was Statistics eXplorer. For each class, two to three lessons were video recorded to capture how the students interacted with the application. The socio-material analyses show that the interactions between the visual analytics and the students were both strengthened and weakened by different social as well as material forces. The actions were directed by visual properties such as movement, highlighting, and color, properties that often resulted in quick vision or locked vision. This paper argues that there needs to be a close didactic alignment and deeper knowledge of how visual interfaces attract students’ attention and how students’ visual literacy emerges in that relationship.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Stockholm University Press, 2019
  Keywords
  Visual literacy, visual analytics, K12 students, socio-material relations, social science education, didactic design
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-164293 (URN)10.16993/dfl.108 (DOI)
  Funder
  Swedish Research Council, 2015-01280
  Available from: 2020-03-15 Created: 2020-03-15 Last updated: 2023-02-23Bibliographically approved
  3. The construction of interactive and multimodal reading in school—a performative, collaborative and dynamic reading
  Open this publication in new window or tab >>The construction of interactive and multimodal reading in school—a performative, collaborative and dynamic reading
  2023 (English)In: Journal of Visual Literacy, ISSN 1051-144X, p. 1-25Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This study aims to demonstrate how interactions between a Visual Analytics (VA) application and students shape an interactive and multimodal reading practice. VA is a technology offering support with analysing vast amounts of data through visualisations. Such information-rich interactive interfaces provide possibilities for students to gain insights, find correlations, and draw conclusions, but they also generate complexities concerning how to ‘read’ multimodal information on a screen. Inspired by Design-Based Research, interventions were designed and conducted in five social science secondary classrooms. The interactions between the VA application Statistics eXplorer and the students were video captured. A socio-material semiotic approach guides the analyses of how interactions between all actors (the interactive visualisations, the written text, the teachers, students, etc.) produce a reading network. The results show a reading characterised by being performative, collaborative, and dynamic. A combination of visuals and text supports the reading. However, visuals such as colour, highlighting and movement dominantly attract students’ attention, while written text often becomes subordinate and sometimes even ‘invisible’. Hence, this paper argues that it is vital for teachers to didactically support students’ visual reading skills.

  Keywords
  Interactive texts; multimodal texts; visual analytics; visual literacy; reading; secondary schools; socio-material relations
  National Category
  Pedagogical Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-191600 (URN)10.1080/1051144x.2023.2168395 (DOI)
  Funder
  Swedish Research Council, 2015-01280Swedish Research Council
  Available from: 2023-02-03 Created: 2023-02-03 Last updated: 2023-02-27
  4. Students' Insights from Interactive Visualizations Arranged Multimodally in Knowledge Visualizations
  Open this publication in new window or tab >>Students' Insights from Interactive Visualizations Arranged Multimodally in Knowledge Visualizations
  2022 (English)In: Educare - vetenskapliga skrifter, E-ISSN 1653-1868, no 1, p. 32-70Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In this study, a visual analytics application is put into practice in Swedish secondary school social science classrooms. The application offers support to analyse vast amounts of data through interactive data visualizations. Previous studies have demonstrated that the visual interactive interface challenges the traditional practice in school, where students usually demonstrate their knowledge by means of written texts. Thus, this study examines what happens if students work with more malleable, adaptable, or fluid modes when attempting to express their conclusions from work with interactive data visualizations. It aims to detect patterns in how knowledge visualizations are produced and arranged multimodally. Inspired by design-based research, the study conducted two classroom interventions followed by video captures. It employed a socio-material semiotic approach, which enables the study of interactions between both social and material actors. Three patterns emerged when students’ insights were translated into knowledge visualizations – exploring, gathering, and inserting. It became obvious how different actors taking part of such a digital multimodal writing activity affect and change every actor/everyone/everything, which in turn transfers, relocalizes, reformulates, and re-presents the communicated message. Knowing how knowledge visualizations are produced might strengthen students’ visual abilities when transforming insights multimodally.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Malmö universitet, 2022
  Keywords
  design-based research, knowledge visualisation, multimodal arrangement, social science classrooms, visual analytics
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-189046 (URN)10.24834/educare.2022.1.3 (DOI)
  Funder
  Swedish Research Council, 2015-01280
  Available from: 2022-10-09 Created: 2022-10-09 Last updated: 2023-02-23
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 31.
  Bodén, Ulrika
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Stenliden, Linnéa
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Emerging Visual Literacy through Enactments by Visual Analytics and Students2018In: 6th international Designs for Learning conference: Design & Learning-Centric Analysis (23–25th May 2018), Bergen, Norway / [ed] Guribye, F., Åkerfeldt, A., Bergdal, N., Cerratto-Pargam, T., Selander, S. & Wasson, B., Bergen, 2018, Vol. 1, p. 23-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to explore how visual literacy emerges when visual analytics and students enact in social science secondary classrooms. Interacting with visual technology likely demands new forms of literacy as various dimensions of complexity emerge in such learning activities, where reading become a way to impose order and relevance on what is displayed. However, there is a lack of research how these visual processes emerge. By applying a socio-material semiotic approach, the interactions between teachers, students and a visual analytics application are followed. The paper clarifies what might strengthen or weaken the socio-material relations at work in emerging visual literacy. This design-based study was conducted in five classes in three secondary schools in Sweden, with 97 students. The visual analytics application introduced was Statistics eXplorer. Each class were followed two to three lessons by a video recording program that captured both the students and the actions at the computer screen. The socio-material analyses show that the enactments between the visual analytics and the students were both strengthened and weakened by different social as well as material forces. The actions were directed by visual properties as movement, highlighting and color. Connecting to the students these often produced a quick vision or a "locked" vision. The paper argues for close didactic alignment and deeper knowledge of how the visual interface attracts human (students’) attention and how students’ visual literacy ablilites may emerge in that relation.

 • 32.
  Bodén, Ulrika
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Stenliden, Linnéa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Emerging Visual Literacy through Enactments by Visual Analytics and Students2019In: Designs for Learning, ISSN 1654-7608, Vol. 11, no 1, p. 40-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates the potential aspects of visual literacy that might appear when visual analytics and students interact in social science secondary classrooms. Interacting with visual technology likely demands new forms of literacy as various dimensions of complexity emerge in such learning activities where reading imposes order and relevance on what is displayed. However, only a few studies have evaluated how these visual processes emerge. Applying a socio-material semiotic approach, this paper examines the interactions between teachers, students and a visual analytics application, clarifying what strengthens or weakens the socio-material relations at work in emerging visual literacy. Methodologically, a design-based research approach is chosen. Notably, it is the early stages of the designed-based research cycle that are applied. Interventions were designed and conducted in five classes in three secondary schools in Sweden (97 students). The visual analytics application introduced was Statistics eXplorer. For each class, two to three lessons were video recorded to capture how the students interacted with the application. The socio-material analyses show that the interactions between the visual analytics and the students were both strengthened and weakened by different social as well as material forces. The actions were directed by visual properties such as movement, highlighting, and color, properties that often resulted in quick vision or locked vision. This paper argues that there needs to be a close didactic alignment and deeper knowledge of how visual interfaces attract students’ attention and how students’ visual literacy emerges in that relationship.

  Download full text (pdf)
  Emerging Visual Literacy through Enactments by Visual Analytics and Students
 • 33.
  Bodén, Ulrika
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Stenliden, Linnéa
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Nissen, Jörgen
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Lärarforskarteam utvecklar interaktiva datavisualiseringar och uppdaterad digital didaktisk design2019In: Venue, ISSN 2001-788X, no 16Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur kan en framtida digital utbildningspraktik främja elevers utveckling av kunskaper, förmågor och bildning i Hans Roslings anda? Elevers möjligheter att bidra till samhälleliga utmaningar som klimatförändringar, fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsvillkor behöver stärkas. I VISE-projektet arbetar lärare och forskare gemensamt för att skapa insikter i hur interaktiva datavisualiseringar kan bistå elever att analysera viktig fakta, skapa förståelse om vår värld och visuellt presentera dessa kunskaper.

 • 34.
  Bodén, Ulrika
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Stenliden, Linnéa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Nissen, Jörgen
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Students' Insights from Interactive Visualizations Arranged Multimodally in Knowledge Visualizations2022In: Educare - vetenskapliga skrifter, E-ISSN 1653-1868, no 1, p. 32-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, a visual analytics application is put into practice in Swedish secondary school social science classrooms. The application offers support to analyse vast amounts of data through interactive data visualizations. Previous studies have demonstrated that the visual interactive interface challenges the traditional practice in school, where students usually demonstrate their knowledge by means of written texts. Thus, this study examines what happens if students work with more malleable, adaptable, or fluid modes when attempting to express their conclusions from work with interactive data visualizations. It aims to detect patterns in how knowledge visualizations are produced and arranged multimodally. Inspired by design-based research, the study conducted two classroom interventions followed by video captures. It employed a socio-material semiotic approach, which enables the study of interactions between both social and material actors. Three patterns emerged when students’ insights were translated into knowledge visualizations – exploring, gathering, and inserting. It became obvious how different actors taking part of such a digital multimodal writing activity affect and change every actor/everyone/everything, which in turn transfers, relocalizes, reformulates, and re-presents the communicated message. Knowing how knowledge visualizations are produced might strengthen students’ visual abilities when transforming insights multimodally.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Bolander, Eva
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Norm-Critical Pedagogy in Sweden2024In: The Palgrave Encyclopedia of Sexuality Education / [ed] Louisa Allen & Mary Lou Rasmussen, Palgrave Macmillan, 2024Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Bolander, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bengtsson, Jenny
  Göteborgs universitet .
  A perfectly clear message. The addressing of challenging issues and hopes of compliance through sexuality and relationship education2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sexuality and relationship education is undoubtedly a politicised field, often subjected to debate as well as to hopes of positive development for people and society. To influence young people and make a difference regarding specific issues is central to the subject area, even though the focus has varied. The aim of this paper is to investigate how some topics that are, or have been, expressed as particularly urgent to convey through Swedish sexuality and relationship education, have been addressed and managed in practice. The paper is based on our previous and ongoing research on sexuality education and parental education in Sweden. The methods used for collecting material are qualitative and include interviews, observations, text analysis, and the engaging of participants in reflective writing. The analysis takes a theoretical and methodological departure in discourse analysis and in critical perspectives of power and education. The paper examines the addressing of different issues that in various ways are underlined as crucial knowledge for (different groups of) students, such as the myth of the ‘virginity membrane’, the criminal act of female genital mutilation and the high-lighting of affirmative consent to counteract sexual violence and harassment. Particular interest is directed towards how different pedagogical approaches are made intelligible and how conflicting rationales are taken into consideration by educators. The findings suggest that at the same time as dialogue and open discussions are viewed as key in sexuality and relationship education, the calls for taking a stand, telling the truth, or distinguishing legal from illegal actions, enhances certain logics of teaching above others. From an international perspective, Swedish and Nordic sexuality and relationship education stands out. The promotion of sexual health and rights, and prevention of risks, are often highlighted as an important part of meeting international standards. The relevance of researching sexuality and relationship education from a critical perspective is thus important, problematising both opportunities and barriers for learning.

 • 37.
  Bolander, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bengtsson, Jenny
  Göteborgs universitet .
  Sex på kartan: Nya gränsdragningar kring identitet, praktik och sexuellt risktagande2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i en pågående studie kring ungdomar och sexuellt risktagande diskuteras i detta paper aktuellt informationsmaterial från RFSU, RFSL och Utbildningsradion. Fokus ligger vid hur sexuell risk och säkerhet (re)produceras och kopplas samman med olika identitetsförståelser och praktiker. Frågan om sexuellt överförbara infektioner (STI) och hur man kan skydda sig mot dem är ett vanligt förekommande ämne inom samtida sexualupplysning. Trots detta finns det flera tecken som tyder på att det finns ett utbrett sexuellt risktagande bland ungdomar. Till exempel har det skett en markant ökning av STI sedan mitten av nittiotalet, särskilt när det gäller antalet klamydiainfektioner bland kvinnor och män i åldern 15–24 år, enligt siffror från Smittskyddsinstitutet (2010). Av tidigare forskning har det framgått att sexuellt risktagande kan relateras till skillnader i klass-/social bakgrund, genus, sexualitet och etnicitet/migration. Det har också framkommit att informationsmaterial om STI och skydd bygger på och reproducerar föreställningar om säkra och osäkra sexuella praktiker och identiteter, och därigenom reproducerar genusifierade och rasifierade diskurser. Förmedling av information om STI och skydd kan därmed inte betraktas som neutrala företeelser utan snarare som normerande och exluderande. Under senare år har det dock producerats nytt informationsmaterial som tydligt tagit intryck av kritiska perspektiv kring genus och intersektionalitet. Genom en inkludering av i tidigare material frånvarande identiteter och praktiker skapas en mångfald i de nya materialen. Huvuduppgiften för detta paper är att undersöka och diskutera vilka utmaningar som skapas liksom vilka nya gränsdragningar som uppstår och vilka konsekvenser detta kan få för sexuell hälsa och ohälsa.

 • 38.
  Bolander, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bredström, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Det kritiska hoppet: Vikten av att synliggöra rasism i undervisning om värdegrundsfrågor på språkintroduktion2021In: Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, E-ISSN 2387-5739, Vol. 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish school’s commission to promote equal treatment and counteract discrimination is extensive and entails active work on fundamental values in everyday activities. This article presents resultsfrom an action-oriented ethnographic study in which we, together with teachers and students at the language introduction-programme in upper secondary school, reviewed and developed methods of working with fundamental values in education. Using theories of intersectionality, critical multiculturalism, and critical pedagogy, we query the possibilities to fully include students of different backgrounds. Our analysis shows how the students were approached from a deficit model and that gender and sexuality were used as ethnic markers between Swedishness and non-Swedishness. Further, the potential in starting from students’ experiences and seeing the possibilities with an anti-racist, critical perspective on ethnicity is highlighted. Thus, we propose that teaching on fundamental values in language introduction needs to break with the idea of an imagined normative Swedishness and switch from a monocultural to an intercultural perspective in order to increase students’ opportunities for participation and inclusion.

 • 39.
  Bolander, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bredström, Anna
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Transversal dialogues and the cultivation of multicultural conviviality:: An interactive research project on value conflicts around equal treatment in schools2020Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Bolander, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköpings universitet.
  Nordmark, Jonas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  The good teacher in the spotlight: Changing teacher ideals in the teaching of sexuality and relationships2024Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper is concerned with the construction of teacher ideals in the teaching of sexuality and relationships - an area wherethere are many, sometimes conflicting, expectations of teaching and of those who are expected to deliver it. According to theSwedish curriculum, everyone working in the school should start from a norm-conscious approach. This means that teachers may need to develop their teaching and that teachers may need to change their ways, for example in terms of critical self-reflection (Langmann & Månsson 2016). As a result, teachers and other educators who have adopted this approach toteaching about sexuality describe it as transformative in a number of ways (Bengtsson & Bolander 2020; Sherlock 2015).Relevant here is also research that highlights teachers' ideals in terms of desexualised heteronormativity (Reimers 2020).Conceptions of sexuality are thus linked to teachers' identities and roles more generally. For teachers in the area of sexuality and relationships, a further dimension emerges as sexuality is included as content. All in all, this means that this area toucheson issues related to both the professional and personal identity of the teacher and potentially generates specific teacherideals related to this.

  The empirical material consists of Swedish teacher's manuals on sexuality and relationships from 1956 to 2023. Theoreticallyand methodologically the study is carried out in a curriculum theory tradition and we specifically use Basil Bernstein's (1971/2003; 1990) code analysis to investigate how the language used in the teacher's manuals produces particular conceptions. Normative documents such as teacher's manuals are assumed, according to this kind of code analysis, to reflect three regulatory principles which determine through specific language use: 1) the meaning of an area of knowledge, 2)possible forms of realisation of the meaning of the field of knowledge, and 3) its place in particular educational contexts. This type of analysis makes it possible to identify not only how an area of knowledge takes shape over time but also how theteacher is expected to relate to it and build teacher identities.

  The results of the study indicate that there are recurring and relatively intact ideas about the role of teachers in terms ofpersonal and professional characteristics over time (1956-2023). In parallel with this continuity, new ideals emerge and shiftover time. These shifts tend to be associated with changes in emphasis in teacher manuals. For example, the emphasis onco-existence and pluralism in the 1977 guidelines both implicitly and explicitly called for a change in teacher ideals.

  The study contributes to the growing body of research on the teaching of sexuality and relationships in the Nordic countries.Further it is a contribution to research on the idealised image of teachers' professional and personal qualities (Furuhagen etal. 2019; Rusu et al. 2012). In sum, we can contribute with knowledge of the conditions for teaching complex issues such assexuality and relationships in the light of changing normative conceptions of the teacher as a role model and a moral example.

 • 41. Order onlineBuy this publication >>
  Boström, Johan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter: En aktionsforskningsstudie i förskolan2022Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation examines how technology learning is made possible through teacher-led construction activities in preschool. The dissertation also examines how the preschool teachers’ role and the design of the construction activities were affected by different historical and societal structures as well as the collaboration between research and practice.

  The dissertation is based on an action research study that was carried out with a group of preschool teachers in two preschool units. In order to develop the preschool practice, the group carried out three different construction activities that were videotaped and analyzed.

  The results of the dissertation indicate that the preschool teachers used a number of different technology didactic tools to support the children in their technology learning. At the same time, the results show that some children were given much more input in the problem-solving process that took place during the activities, while other children did not have that much of an opportunity for such influence. Both the children's ability to come up with suggestions for solutions and the preschool teachers' confirmation of the children played an important role in this process. The results also indicate that the preschool teachers' assumptions about technology, about the children, about the preschool and about their own role in the activities influenced their actions. The study shows that the design of the activities may be influenced by the history of construction activities in preschool, as well as the gender coding of the technology.

  In summary, this study indicates that taking on the role of the active and guiding adult in a construction activity is just the first step in creating activities that are as inclusive as possible. The preschool teacher also needs to reflect on how the staging of these activities facilitates or limits children's different actions. It is also important to understand how different choices (e.g., activities, tools, materials) affect the activities that are staged.

  The dissertation also shows that there may be tension between the researcher and the participants in an action research project in preschool. There may be power structures between researchers and participants that are not entirely easy to handle.

  List of papers
  1. Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller: En aktionsforskningsstudie
  Open this publication in new window or tab >>Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller: En aktionsforskningsstudie
  2018 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study shows that developing a gender sensitive technology education in apreschool setting is a very complex and multifaceted task. The preschool, andthe preschool teachers, are expected to help the children develop their technologicalawareness and interest in technology without being limited by traditionalperspectives on gender. However, as research has shown, teachers’ expectationsof children’s behaviour and interest in leisure time activities aregendered and reflect historically developed gendered roles in relation to technology.As this study shows there is a palpable risk of the preschool teacherson one hand focusing on girls and boys as homogenous groups, where a singleindividual gets to represent the group as a whole; and on the other hand, missinggender structures if the mindset is that gender does not factor into theirtreatment of the children at all – that they, automatically in their role astechers, act gender neutral. In this study, the pedagogical conversation wasimportant for the teachers possibility to reflect about their own preconceptions.However, the conversation did not seem to be enough, it was also importantfor the teachers to get to see and reflect on how they actually interactedwith the children in the technological activities. Only then did the teachersactually start to question their preconceptions and began to discuss new waysof acting.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 153
  Series
  Studies in Science and Technology Education, ISSN 1652-5051 ; 100
  National Category
  Pedagogy Pedagogical Work Didactics Learning
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-153455 (URN)10.3384/lic.diva-153455 (DOI)9789176853078 (ISBN)
  Presentation
  2018-04-09, Campus Valla, Linköpings universitet, 13:15 (Swedish)
  Opponent
  Supervisors
  Available from: 2018-12-18 Created: 2018-12-18 Last updated: 2022-05-06Bibliographically approved
  2. Rethinking construction in preschool: discerning didactic strategies in Swedish preschool activities
  Open this publication in new window or tab >>Rethinking construction in preschool: discerning didactic strategies in Swedish preschool activities
  2022 (English)In: International journal of technology and design education, ISSN 0957-7572, E-ISSN 1573-1804, Vol. 32, no 4, p. 2039-2061Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Even though construction tasks have a long history as an activity in the Swedish preschool, technology as a content matter (e.g., construction) is relatively new. Hence, preschool teachers are generally unsure of the content of technology and how to handle it from a teaching perspective. Thus, there is need for deeper understanding of how construction tasks in preschool can be enacted and what kind of premises are offered to the children. To investigate this, we took our stance in activity theory and the concepts of mediating artifacts, rules and division of labour. This helped us discern what type of instructional practices that were enacted by preschool teachers when working with construction tasks. Activity theory in combination with thematic analysis helped us distinguish four general didactic actions that the teachers used to bring about the construction task-to engage, to guide, to coordinate, to show. These four strategies were then formulated into specific technology didactic actions through the perspectives of technology as product, process and concepts.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Springer Nature, 2022
  Keywords
  Preschool, Children, Construction, Technology, Activity theory
  National Category
  Didactics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-180100 (URN)10.1007/s10798-021-09685-3 (DOI)000665663400002 ()2-s2.0-85108862644 (Scopus ID)
  Note

  Open access funding provided by Linnaeus University.

  Available from: 2021-10-08 Created: 2021-10-08 Last updated: 2022-10-14Bibliographically approved
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 42.
  Boström, Johan
  et al.
  Department of Physics and Electrical Engineering, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Hultén, Magnus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Gyberg, Per
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Centre for Climate Science and Policy Research, CSPR.
  Rethinking construction in preschool: discerning didactic strategies in Swedish preschool activities2022In: International journal of technology and design education, ISSN 0957-7572, E-ISSN 1573-1804, Vol. 32, no 4, p. 2039-2061Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Even though construction tasks have a long history as an activity in the Swedish preschool, technology as a content matter (e.g., construction) is relatively new. Hence, preschool teachers are generally unsure of the content of technology and how to handle it from a teaching perspective. Thus, there is need for deeper understanding of how construction tasks in preschool can be enacted and what kind of premises are offered to the children. To investigate this, we took our stance in activity theory and the concepts of mediating artifacts, rules and division of labour. This helped us discern what type of instructional practices that were enacted by preschool teachers when working with construction tasks. Activity theory in combination with thematic analysis helped us distinguish four general didactic actions that the teachers used to bring about the construction task-to engage, to guide, to coordinate, to show. These four strategies were then formulated into specific technology didactic actions through the perspectives of technology as product, process and concepts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Boström, Johan
  et al.
  Department of Physics and Electrical Engineering, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Hultén, Magnus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Gyberg, Per
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Who counts?: Legitimate solutions in construction activities in preschool2023In: International journal of technology and design education, ISSN 0957-7572, E-ISSN 1573-1804, Vol. 33, p. 1309-1344Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As has been pointed out in previous research, teacher-led learning plays an important role in developing preschool children's technological skills and technological self-esteem. What is missing in research are more detailed analysis of how the children’s and teachers’ actions and interactions shape the learning process. In order to study this within the field of construction, an action research project was conducted, where construction activities were developed, implemented and revised in an iterative procedure. Data from the second cycle were analyzed for this article using graphic transcriptions and multimodal analysis, with a focus on action, interaction and experience from a pragmatist perspective. Our findings show that children who quickly and decisively engage with the material, the teachers and their peers in suggesting which material to use and/or how the material can be used, end up in a central role in the design process. These children (or their actions) often get legitimized by the teachers. Thus, in order to give children access to equal opportunities in the construction activities, it is important for teachers to understand how the children’s construction-focused actions become constitutive and what their role in that process is.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Boström, Lena
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Orwehag, Monica
  Högskolan Väst.
  Elvstrand, Helene
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  På spaning efter fritidshemmets didaktik [In search of didactics in School Age Educare Centers]2022In: Acta Didactica Norden, E-ISSN 2535-8219, Vol. 16, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Didactics as a theoretical basis and as a research field in relation to teaching exists within many disciplines (e.g., natural sciences and preschool education) but not for leisuretime pedagogy. Despite this, teacher students in School Age Educare Centers (SAEC) must fulfil one of the nationally established goals which explicitly demands knowledge in didactics and subject didactics within the field of leisure-time pedagogy. In addition. the research is quite invisible. This study highlights how didactics has been explicitly dealt with in both scientific articles and research-based literature aimed at SAEC. The purpose of the literature review is as follows: a) identify and describe focus and orientation (both subject-wise and didactically) in the years 2000–2021, b) compare, discuss and problematize the results, and furthermore, c) point out future research orientations. The method is a systematic literature review (SLR) with a qualitative and quantitative content analysis. The results show that the interest in and awareness of the concept of didactics have developed over the past ten years, and that the vast majority of texts are based on a qualitative approach with discussing, argumentative and reflective analyses. A small number of studies are based on empirical data. In terms of content, the studies capture some of the traditional didactic concepts such as the teacher, leadership, andsubject didactics, but also different theoretical points of departure. The use of the concept of didactics in the SAEC indicates that the area needs to be developed, that the concept of didactics is used in relation to activities in SAEC, and that it is used as an interpretive framework for empirical material. The study certainly demonstrates the awareness of various didactic aspects, but there is a lack of studies that incorporate the didactic complexity

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Bredström, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Krifors, Karin
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Mesic, Nedzad
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Border Reconfiguration, Migration Governance, and Fundamental Rights: A Scoping Review of EURODAC as a Research Object2022In: Social Inclusion, ISSN 2183-2803, E-ISSN 2183-2803, Vol. 10, no 3, p. 68-81Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  This article scrutinises the European Asylum Dactyloscopy Database (EURODAC) as a research object for social science. EURODAC serves as an important part of the Common European Asylum System (CEAS) infrastructure by registering digitalised fingerprints of asylum seekers, which facilitates the allocation of responsibility following the Dublin Regulation. In this article, we explore the role of EURODAC from its implementation in 2003 until April 2021 through a scoping review that maps and analyses existing social science research in the field. In total, 254 scholarly publications-identified in Scopus, Academic Search Complete, and Web of Science-were reviewed. The article seeks to answer three research questions: What is the accumulated knowledge within social science research on EURODAC? What gaps and trends exist in this research? What are the possible implications of this knowledge, gaps, and trends for other areas of the CEAS such as asylum evaluations and reception of asylum seekers? Based on a qualitative thematic analysis, our review shows that research on EURODAC can be divided into three broad categories: research that focuses on the reconfiguration of borders; research that focuses on migration governance and resistance; and research that emphasises fundamental rights and discrimination. In our final discussion, we highlight the lack of ethnographic studies, of gender and intersectional perspectives, and of in-depth studies on national legal frameworks including asylum evaluations and reception practices across the EU. The article concludes that social science needs to address the socio-political underpinnings of EURODAC and acknowledges its centrality to all areas of the CEAS.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Bredström, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Krifors, Karin
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Migration, Ethnicity and Society (REMESO). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mešić, Nedžad
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science.
  Under watchful eyes: biometrics, EU IT systems and fundamental rights2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Europe’s migration and security challenges have prompted the European Union (EU) to develop and enhance multiple large-scale information technology systems (IT systems). Policy and legal developments in this area are evolving rapidly. The European Commission has proposed amending the legal bases for Eurodac and the Schengen Information System (SIS II), and is expected to propose amending the Visa Information System (VIS) in 2018. In addition, four new systems are planned: the Entry-Exit System (EES), the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), the European Criminal Records Information System for Third-Country Nationals (ECRIS-TCN), and, most crucially, an IT system that seeks to ensure interoperability across existing and planned systems.

  Such systems provide invaluable support to border management efforts, but also have wide-ranging fundamental rights implications. The persons affected – including both regular travellers and persons who may be in situations of vulnerability – typically do not fully understand the implications of the use of such systems.

 • 47.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Turunen, Päivi
  Akademin för hälsa och arbetsliv, Socialt arbete, Högskolan i Gävle.
  Socialt hållbar samhällsplanering2018In: Samhällsarbete: Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Stefan Sjöberg, Päivi Turunen, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 117-138Chapter in book (Other academic)
 • 48.
  Bylund, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Andraspråk och andra språk i familjer2018In: Svenska som andraspråk i förskolan / [ed] Polly Björk-Willén, Stockholm: Natur och kultur, 2018, Vol. sidorna 123-141, p. 123-141Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Bylund, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Stenliden, Linnéa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Closer to the senses in post-pandemic teacher training – Reclaiming the body in online educational encounters2023In: Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, ISSN 1360-2357, E-ISSN 1573-7608Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study qualitatively examines synchronous online encounters in Swedish teacher education, learning from the distance and hybrid mode triggered by the Covid-19 pandemic, conceptualized as emergency remote teaching. The separation of bodies in such online teacher education challenges participants’ sensory involvement and how they can be “present” to one another. The aim of this study is to scrutinize body-sensory dimensions of presence to enlighten online encounters in teacher training in circumstances of emergency remote teaching, as well as in contemporary and future online teacher education, generally. Online encounters were documented by video recordings during online seminars and lectures, and by diary entries and focus groups with eight teacher educators and their students. With inspiration from a posthumanist problematization of communication and post-qualitative methodology, the analytical process puts the concepts alterity and attunement to work with the data. Results show that online teaching encounters provides an altered body-sensory situation to which participants sensorily attune in different ways, bringing both positive, and troublesome affects. Different sensory attunements further involve exploiting some body-sensory dimensions (i.e. vision) when others are concealed. When performing teacher training of all levels through emergency remote teaching/online teacher education, awareness of how the material setting of online encounters affects the body and thus the didactic conditions for building meaningful relationships in the study environment, is important. Since the lived body has a key role in teachers’ professional becoming, the study suggests a critical, creative consideration of its full sensory, along with further, qualitative expansion of online teacher education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Cekaite, Asta
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Simonsson, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Division of Learning, Aesthetics, Natural Science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Guided Play Supporting Immigrant Childrens Participation and Bilingual Development in Preschools2023In: International Journal of Early Childhood, ISSN 0020-7187, E-ISSN 1878-4658Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent decades, refugee immigration has had significant impact on educational contexts in Sweden, with preschools the primary arenas for young childrens language learning experiences. The present study examines second language and literacy training practices for immigrant children (aged 1-5) in preschools in Sweden. The empirical data consist of video recordings of teacher-guided play activities. These were designed to create rich linguistic and cultural environments facilitating active and democratic participation by the children. Guided play activities were developed in close collaboration between teachers and researchers during action-based interventions that were aimed at constructing child-oriented participatory language learning practices in ethnically and linguistically diverse ECEC settings. The childrens first languages were Tigrinya, Arabic dialects, Somalian, Kurdish dialects, Russian, Spanish and Swedish. The participatory learning potential of guided play was collaboratively analyzed and assessed, and new and revised activities were implemented, based on the goals of inclusivity and childrens active engagement in play and language learning. The analysis shows that teachers use of multimodal semiotic means, such as questions, texts and cultural artifacts (stories, material story-related objects, play spaces) were important strategies for the preparation of appealing play environments and activities that contributed to childrens curiosity and participation. These resources served as affordances for guided play, allowing the simultaneous scaffolding of childrens play competencies and their language learning. Au cours des dernieres decennies, limmigration de refugies a eu un impact significatif dans le domaine de leducation en Suede, en commencant par les ecoles maternelles qui sont les premiers lieux dapprentissage de la langue pour les jeunes enfants. Cette etude examine les pratiques dalphabetisation et dapprentissage du suedois deuxieme langue, qui sont utilisees dans les ecoles maternelles en Suede pour les enfants immigrants ages de 1 a 5 ans. Les donnees empiriques rassemblees consistent en des enregistrements video dactivites ludiques guidees par un enseignant. Ces activites ont ete concues pour creer des environnements linguistiques et culturels riches facilitant la participation active et democratique des enfants. Elles ont ete developpees dans le cadre dune etroite collaboration entre enseignants et chercheurs au cours dinterventions concretes visant a elaborer des pratiques participatives dapprentissage de la langue prenant en compte la perspective de lenfant dans le contexte dune petite enfance ethniquement et linguistiquement diversifiee. Les langues maternelles des enfants etaient le tigrinya, differents dialectes arabes, le somali, differents dialectes kurdes, le russe, lespagnol et le suedois. Le potentiel dapprentissage participatif de chaque jeu guide a ete analyse et evalue collectivement et de nouvelles activites revisees ont ete mises en place, sur la base des objectifs dinclusivite et dengagement actif des enfants dans le jeu et dans lapprentissage de la langue. Lanalyse montre que lutilisation par les enseignants de moyens semiotiques multimodaux, tels que des questions, des textes et des artefacts culturels (histoires, objets concrets lies a lhistoire, espaces de jeu) constituaient des strategies importantes pour preparer un environnement de jeu et des activites susceptibles dattirer les enfants et de stimuler leur participation et leur curiosite. Ces ressources ont servi daffordances a la realisation de jeux guides, permettant aux enfants de combiner competences ludiques et apprentissage de la langue. En las ultimas decadas, la inmigracion de refugiados ha tenido un impacto significativo en los contextos educativos de Suecia, y los centros de ensenanza preescolar han sido los principales escenarios para las experiencias de aprendizaje de idiomas de los ninos de corta edad. El presente estudio investiga las practicas de aprendizaje de una segunda lengua y de alfabetizacion en ninos inmigrantes (de 1 a 5 anos) en centros de ensenanza preescolar de Suecia. Los datos empiricos consisten en grabaciones de video de actividades ludicas guiadas por el maestro. Estas se disenaron para crear entornos linguisticos y culturales ricos que facilitaran la participacion activa y democratica de los ninos. Las actividades ludicas guiadas se elaboraron en estrecha colaboracion entre maestros e investigadores durante intervenciones basadas en la accion que tenian como objetivo construir practicas participativas de aprendizaje de idiomas orientadas a los ninos en entornos de educacion infantil etnica y linguisticamente diversos. Las lenguas maternas de los ninos eran el tigrina, dialectos arabes, el somali, dialectos kurdos, el ruso, el espanol y el sueco. El potencial de aprendizaje participativo del juego guiado se analizo y evaluo de manera colaborativa, y se llevaron a cabo actividades nuevas y revisadas, basadas en los objetivos de inclusividad y participacion activa de los ninos en el juego y el aprendizaje de idiomas. El analisis muestra que el uso por parte de los maestros de medios semioticos multimodales, tales como preguntas, textos y artefactos culturales (historias, objetos materiales relacionados con las historias, espacios ludicos) fueron estrategias importantes para la preparacion de entornos ludicos atractivos y actividades que contribuyeron a la curiosidad y la participacion de los ninos. Estos recursos sirvieron como formas de abordaje o << affordances >> (nota del traductor: << affordance >> es un neologismo utilizado para definir la << capacidad de un objeto de sugerir su propia utilizacion >>) para el juego guiado, lo que permite el andamiaje simultaneo de las competencias ludicas de los ninos y su aprendizaje del lenguaje.

1234567 1 - 50 of 323
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf