liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Bohlin, Nora
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Formgivares arbetsprocess vid design av bokomslag för klassiska litterära verk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks formgivares arbetsprocess vid design av bokomslag för klassiska litterära verk. Frågeställningarna behandlar följande områden; information och riktlinjer från bokförlaget för formgivaren att förhålla sig till, formgivarens idé- och inspirationsprocess, formgivarens olika faser i arbetsprocessen, formgivarens beslut angående bokomslagets visuella element samt betydelsen av originalomslag och tidsepok då det klassiska litterära verket gavs ut. Den teoretiska bakgrunden redovisar bokomslagets syfte och funktion, kategorisering av bokomslag, färglära, bilder och semiotik, typografi, designstrategier, designarbete samt kreativitet och idéskapande. Formgivarens arbetsprocess undersöks genom en kvalitativ metod där åtta formgivare intervjuas. Undersökningen visar att arbetsprocessen består av tre delar. I den första delen av arbetsprocessen gör formgivarna research om bokens innehåll, författare samt i många fall tidsepok då verket gavs ut. I den andra delen sker formgivningen i en designprocess där beslut tas kring bild, färg och typografi. Bild- och färgval är ofta baserade på bokens innehåll och bildvalet kan även ske utifrån tidsepoken då det klassiska verket gavs ut. Originalomslaget har för många formgivare ingen betydelse för återutgivningen. I val av typografin kan känslan för tidsepoken ges, bokens innehåll speglas eller så önskar formgivaren använda typografi som använder nya uttryckssätt samt väcker uppmärksamhet. I den sista delen presenteras formgivningen för bokförlag.

  Download full text (pdf)
  Designers working process with book covers for classic literature
 • 202.
  Bondeson, Carl-Johan
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lindqvist, Johan
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Thanks If – a study of marketing in Swedish podcasts2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Svenska podcaster har exploderat i popularitet de senaste är en och till följd av detta har också intresset för att nyttja mediet som marknadsföringskanal vuxit. I nuläget saknas konsekventa normer för hur producenter av podcaster och deras sponsorer ska göra när reklambudskapen presenteras. Forskningen inom områ;det är otillräcklig men tidigare studier indikerar att konsumenter upplever marknadsföring i podcaster som relativt trovärdig. Däremot saknas förklaring på hur eller varför marknadsföring i podcastmediet upplevs som trovärdig. För att utforska detta är denna studie utformad som en fallstudie och syftar till att undersöka hur regelbundna lyssnare av Alex och Sigges podcast uppfattar marknadsföringen av varumärket If Skadeförsäkring i podcasten. Datainsamlingen består av fem kvalitativa djupintervjuer. Under dessa uttryckte respondenterna sina tankar och åsikter om podcastmediet, Alex och Sigges podcast och marknadsföringen som sker i den. Slutsatser som dras från studien är att marknadsföringen upplevs som trovärdig och att detta kan bero på att podcastens upphovsmän Schulman och Eklund upplevs som självutlämnande och ärliga i podcasten. Detta i sådan grad att de ibland betraktas som vänner till lyssnaren. Detta, kombinerat med att marknadsföringen av If är integrerat med det övriga innehållet i podcasten, leder till att även If uppfattas som en trovärdig del av podcasten. Rekommendationer som ges för producenter av podcaster med liknande upplägg innefattar att integrera reklambudskapen på ett öppet och ärligt vis. Detta då studiens resultat indikerar att detta leder till bibehållen trovärdighet och ökat tolerans för reklambudskap hos lyssnare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Bosson, Jonathan
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Multi-Touch Interfaces for Public Exploration and Navigation in Astronomical Visualizations2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  OpenSpace is an interactive data visualization software system that portrays the entire known universe in a 3D simulation. Current navigation interface requires explanations, which prohibits OpenSpace to be displayed effectively in public exhibitions. Research has been shown that using large tangible touch surfaces with a multi-touch navigation interface is more engaging to users than mouse and keyboard as well as enhances the understanding of navigation control, thus decreasing the required instructions to learn the systems user interface. This thesis shows that combining a velocity-based interaction model together with a screen-space direct-manipulation formulation produces a user-friendly interface. Giving the user precise control of objects and efficient travels in between in the vastness of space. This thesis presents the work of integrating a multi-touch navigation interface with a combined formulation of velocity-based interaction and screen-space direct-manipulation into the software framework OpenSpace.

  Download full text (pdf)
  Multi-Touch Interfaces for Public Exploration and Navigation in Astronomical Visualizations
 • 204.
  Bossuyt, Liv
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Wolter, Märta
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  A study in design of covers for self help books concerning depression2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studiens syfte var att utforska hur bokomslag för självhjälpsböcker inom kategorin depression bör formges för att passa den specificerade målgruppens perspektiv och ämnets karaktär. Syftet besvarades med hjälp av fyra frågeställningar. Inledningsvis undersöktes teori och målgruppens preferenser i en förstudie. Därefter följde ett designarbete där författarna formgav fyra bokomslag utifrån förstudien: Bokomslag 1 (Bubblor) som fokuserar på ett abstrakt, personligt, modernt och dynamiskt uttryckssätt, Bokomslag 2 (Vattenfärg) vars gröna vattenfärgsmotiv går från mörkt till ljust för att symbolisera livets olika nyanser och skeden, Bokomslag 3 (Paper Art 1) vars motiv symboliserar att ta sig igenom det mörka för att komma fram till ljuset, samt Bokomslag 4 (Paper Art 2) som med sitt motiv väcker associationer till hav och fokuserar på att skapa en harmonisk och hoppfull känsla. Avslutningsvis utvärderades omslagen av målgruppen, där Bokomslag 2 och 4 fick bäst respons och ansågs mest lyckade. Den avslutande frågeställningen var övergripande och syftade till att hitta aspekter som kan vara viktiga att ta i beaktande vid formgivning av bokomslag inom kategorin. I studien kunde ett antal mönster utrönas i vad målgruppen värdesätter. Följande riktlinjer skapades därefter, som rekommendationer vid formgivningen: det är svårt men viktigt att skapa en balans mellan positivt och dystert i omslagets stämning; abstrakta motiv med en lämplig symbolisk koppling till ämnet är att föredra; det är positivt om bokomslaget sticker ut från mängden; målgruppen uppskattar omslag som känns estetiskt tilltalande, moderna och färgrika; linjära teckensnitt är att föredra då de upplevs moderna och tydliga; omslaget bör inte avslöja bokens innehåll och ämne för tydligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Boström, David
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Gabrielsson, Paula
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Perception of informative printed matter - How does graphic uniformity affect viewer’s impression?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Denna studie undersöker hur utformning av informativa trycksaker uppfattas och värderas utifrån mottagarens perspektiv. Det är en kvalitativ studie med fenomenografisk inriktning och platsen för undersökningen är biblioteket vid Campus Norrköping, Linköpings Universitet. Studien har undersökt om enhetlighet är ett verktyg värt att implementera i bibliotekets informationsmaterial. Ett utvalt antal lättillgängliga skyltar har fått en omdesign utifrån universitetets grafiska profil och efter riktlinjer inom informationsdesign. Studenter som vistats i bibliotekets lokaler har fått ge sina åsikter och resonemang kring originalskyltar och omdesign för att få reda på vad de värdesätter i utformning av information de möter regelbundet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Boström, Louise
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Hoffmeister, Elin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Vad är kreativitet - En fenomenologisk studie om en reklambyrås definition och tolkning av begreppet kreativitet2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the development of modern GPUs, the computational power they provide have become more accessible and versatile. This has fueled the development of interactive visualization techniques and among them volumetric visualization. The objective of this project is to implement a volumetric path tracer as a reference renderer for volumetric visualization with OpenCL as the target platform. The implementation is created as a processor in an existing visualization framework called Inviwo. The components of the implementation are validated with the help of an analytic single scattering test scenario. The implemented path tracer is then used to render a series of scenes containing both sparse and dense participating media, where the different terms and parameters are studied. The results show comparisons of extinction coefficients, anisotropic scattering using the Henyey-Greenstein phase function, single vs. multiple scattering and a mixed BSDF that is comprised of both a BRDF and an isotropic phase function. One of the conclusions drawn from the results is that multiple scattering not only result in indirect lighting which light up the shadowed regions of the image, but also results in more vivid colors thanks to the sub-surface scattering that naturally occurs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Boström, Louise
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Hoffmeister, Elin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  What is creativity - a study of the usage and interpretation at an advertising agency2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Extensive research has been made aiming to define and measure creativity.  The meaning of creativity has changed throughout the historical and cultural context. By understanding the concept of creativity, researchers believe that humans can learn to identify and understand each person’s unique creative abilities. The understanding of creativity also allows us to improve our problem-solving abilities. Last but not least, it is important to understand the concept of creativity as it gives people intellectual satisfaction.

  Through this study, the authors want to clarify the true definition of creativity, if that exists. The authors also want to study whether a selected advertising agency interpreters the term equaly to the selected creativity researchers and see if the selected advertising agency lives up to their own definition of creativity.

  Prior to this study, a phenomenological research method was chosen as the authors wanted to study a phenomenon based on a selected focus group perspective, which - in this case - was an advertising agency. The data collection was collected through six interviews of semi structured nature, which would represent the practical definition of creativity in the chosen advertising agency.'

  The respondents' answers resulted in many definitions and descriptions of what they believe that creativity is. It is difficult to give a comprehensive interpretation because the answers differs. The data collection shows that;  problem-solving, pioneering and goal-directed are the most mentioned words respondents use to describe creativity. Similarly; unconventional, solutionoriented, open-minded and discernment are all personal characteristics that respondents believe that a creative person should possess. These descriptive words and features recur in the scientific theory of creativity and therefore to some extent show the similarities between the theoretical and practical definitions. However, there is no scientific definition that exactly match any of the respondents answers. From this, the authors of this report concludes that the definition of reativity in practice is a subjective assessment that differs from each user of the term.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Bouters, Luk
  et al.
  Artevelde University of Coll, Belgium.
  Nyström, Tommie
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Mothershill, Gillian
  Ryerson University, Canada.
  Sutter, Robert
  University of West Scotland, Scotland.
  Westbomke, Joerg
  Stuttgart Media University, Germany.
  THE CREATIVE INDUSTRIES GLOBAL NETWORK (CIGN). FIVE HEIs SIGN UP FOR QUALITY ENHANCEMENT OF THE EDUCATIONAL PROFESSION2014In: ICERI2014: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT , 2014, p. 4847-4850Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Change is nothing new for the creative industry. The sector has changed drastically over the last decade. Innovation and adaptability therefore sit at the heart of any education programme, preparing students for a professional career in this sector. On the one hand, the industry is in constant need of an appropriate mix of both hard and soft skills to face challenges of todays working world. On the other hand, the context of higher education has evolved simultaneously and equally in order to keep up with the changes in the sector but also with the changes in educational approaches, methodologies and demands for quality enhancement. This project aims at bringing the worlds of education, training and work closer together through a more effective interrelation, further professionalization of staff and the creation of a conducive learning environment that makes proper use of new information technologies.

 • 209.
  Brandt, Josefine
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Gender neutral pattern design for children’s clothing regarding color and motif2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Följande studie syftar till att undersöka hur ett genusneutralt mönster för barnkläder skulle kunna se ut med avseende på färg och motiv. Forskning genom design har använts som tillvägagångssätt, varpå olika designförslag tagits fram. För att få inblick i den rådande samhällssituationen inför designprocessen studerades bland annat teorier gällande normer, genus, färg, motiv och form. Genom en kvantitativ pilotstudie, besvarad av 100 personer, undersöktes människors föreställningar gällande färg och motiv i förhållande till kön. Då det inom den akademiska litteraturen fanns luckor kring genusneutralitet genomfördes en förstudie i form av kvalitativa intervjuer med en Art Director, en unisex-designer, två forskare samt en genuspedagog. Syftet med förstudien var att skapa kännedom kring begreppet genusneutralitet och för att skapa ett bredare underlag till designprocessen. Under designprocessen kopplades lärdomar från såväl teorier som pilot- och förstudie in, varpå fyra olika mönster skapades. För att undersöka huruvida skapade mönster kunde ses som genusneutrala genomfördes kvalitativa intervjuer med barn, vuxna, klädbutiker samt en genuspedagog. I värderingsprocessen deltog totalt 30 personer. Resultatet visar att tre av fyra skapade mönster kan ses som genusneutrala, även om ett tenderade att uppfattas som något flickigt och ett annat något pojkigt. Ett av de skapade mönstren upplevdes ej vara neutralt utan uppfattades som pojkigt. Avslutningsvis diskuteras resultatet och studien i stort.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Bremer, Alexandra
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Josefsson, Gabriel
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Development of guidelines regarding the graphic design of drug packaging2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Denna rapport undersöker hur läkemedelsförpackningar, genom sin grafiska utformning, kan bli tydligare i sin kommunikationsförmåga. Detta grundar sig i det problem som idag finns kring felmedicinering på grund av läkemedelsförväxlingar. Målet har varit att ta fram riktlinjer för designen av läkemedelsförpackningar för att bidra till en ökad patientsäkerhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Bret, Antoine
  et al.
  Universidad de Castilla-La Mancha, 13071 Ciudad Real, Spain.
  Dieckmann, Mark E
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Hierarchy of instabilities for two counter-streaming magnetized pair beams: Influence of field obliquity2017In: Physics of Plasmas, ISSN 1070-664X, E-ISSN 1089-7674, Vol. 24, no 6, article id 062105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The hierarchy of unstable modes when two counter-streaming pair plasmas interact over a flow-aligned magnetic field has been recently investigated [Phys. Plasmas 23, 062122 (2016)]. The analysis is here extended to the case of an arbitrarily tilted magnetic field. The two plasma shells are initially cold and identical. For any angle θ ∈ [0, π/2] between the field and the initial flow, the hierarchy of unstable modes is numerically determined in terms of the initial Lorentz factor of the shells γ0, and the field strength as measured by a parameter denoted σ. For θ = 0, four different kinds of mode are likely to lead the linear phase. The hierarchy simplifies for larger θ's, partly because the Weibel instability can no longer be cancelled in this regime. For θ > 0.78 (44°) and in the relativistic regime, the Weibel instability always govern the interaction. In the non-relativistic regime, the hierarchy becomes θ-independent because the interaction turns to be field-independent. As a result, the two-stream instability becomes the dominant one, regardless of the field obliquity.

 • 212.
  Bret, Antoine
  et al.
  Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spain; Campus Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, Spain.
  Dieckmann, Mark E
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Particle trajectories in Weibel filaments: influence of external field obliquity and chaos2020In: Journal of Plasma Physics, ISSN 0022-3778, E-ISSN 1469-7807, Vol. 86, no 3, article id 905860305Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When two collisionless plasma shells collide, they interpenetrate and the overlapping region may turn Weibel unstable for some values of the collision parameters. This instability grows magnetic filaments which, at saturation, have to block the incoming flow if a Weibel shock is to form. In a recent paper (Bret, J. Plasma Phys., vol. 82, 2016b, 905820403), it was found by implementing a toy model for the incoming particle trajectories in the filaments, that a strong enough external magnetic field 𝘽𝘽0 can prevent the filaments blocking the flow if it is aligned with them. Denoting by Bf the peak value of the field in the magnetic filaments, all test particles stream through them if 𝛼𝛼=B0/Bf>1/2 . Here, this result is extended to the case of an oblique external field B0 making an angle 𝜃𝜃 with the flow. The result, numerically found, is simply 𝛼𝜅𝜃𝜃𝛼>𝜅(𝜃)/cos⁡𝜃 , where 𝜅𝜃𝜅(𝜃) is of order unity. Noteworthily, test particles exhibit chaotic trajectories.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Bret, Antoine
  et al.
  ETSI Ind Univ Castilla-La Mancha.
  Dieckmann, Mark Eric
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Gremillet, Laurent
  CEA, DAM, DIF, 91297 Arpajon, France.
  Recent progresses in relativistic beam-plasma instability theory2010In: Annales Geophysicae, ISSN 0992-7689, E-ISSN 1432-0576, Vol. 28, no 11, p. 2127-2132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Beam-plasma instabilities are a key physical process in many astrophysical phenomena. Within the fireball model of Gamma ray bursts, they first mediate a relativistic collisionless shock before they produce upstream the turbulence needed for the Fermi acceleration process. While non-relativistic systems are usually governed by flow-aligned unstable modes, relativistic ones are likely to be dominated by normally or even obliquely propagating waves. After reviewing the basis of the theory, results related to the relativistic kinetic regime of the poorly-known oblique unstable modes will be presented. Relevant systems besides the well-known electron beam-plasma interaction are presented, and it is shown how the concept of modes hierarchy yields a criterion to assess the proton to electron mass ratio in Particle in cell simulations.

 • 214.
  Bret, Antoine
  et al.
  ETSI Ind Univ Castilla-La Mancha.
  Gremillet, Laurent
  CEA, DAM, DIF, 91297 Arpajon, France.
  Dieckmann, Mark Eric
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Multidimensional electron beam-plasma instabilities in the relativistic regime2010In: Physics of Plasmas, ISSN 1070-664X, E-ISSN 1089-7674, Vol. 17, no 12, p. 120501-1-120501-36Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The interest in relativistic beam-plasma instabilities has been greatly rejuvenated over the past two decades by novel concepts in laboratory and space plasmas. Recent advances in this long-standing field are here reviewed from both theoretical and numerical points of view. The primary focus is on the two-dimensional spectrum of unstable electromagnetic waves growing within relativistic, unmagnetized, and uniform electron beam-plasma systems. Although the goal is to provide a unified picture of all instability classes at play, emphasis is put on the potentially dominant waves propagating obliquely to the beam direction, which have received little attention over the years. First, the basic derivation of the general dielectric function of a kinetic relativistic plasma is recalled. Next, an overview of two-dimensional unstable spectra associated with various beam-plasma distribution functions is given. Both cold-fluid and kinetic linear theory results are reported, the latter being based on waterbag and Maxwell–Jüttner model distributions. The main properties of the competing modes (developing parallel, transverse, and oblique to the beam) are given, and their respective region of dominance in the system parameter space is explained. Later sections address particle-in-cell numerical simulations and the nonlinear evolution of multidimensional beam-plasma systems. The elementary structures generated by the various instability classes are first discussed in the case of reduced-geometry systems. Validation of linear theory is then illustrated in detail for large-scale systems, as is the multistaged character of the nonlinear phase. Finally, a collection of closely related beam-plasma problems involving additional physical effects is presented, and worthwhile directions of future research are outlined.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 215.
  Bret, Antoine
  et al.
  ETSI Industriales, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spain.
  Pe'er, Asaf
  Physics Department, University College Cork, Cork, Ireland.
  Sironi, Lorenzo
  Department of Astronomy, Columbia University, New York, NY, USA.
  Dieckmann, Mark E
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Narayan, Ramesh
  Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA, USA.
  Departure from MHD prescriptions in shock formation over a guiding magnetic field2017In: Laser and particle beams (Print), ISSN 0263-0346, E-ISSN 1469-803X, Vol. 35, p. 513-519Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In plasmas where the mean-free-path is much larger than the size of the system, shock waves can arise with a front much shorter than the mean-free path. These so-called "collisionless shocks" are mediated y collective plasma interactions. Studies conducted so far on these shocks found that although binary collisions are absent, the distribution functions are thermalized downstream by scattering on the fields, so that magnetohydrodynamic prescriptions may apply. Here we show a clear departure from this pattern in the case of Weibel shocks forming over a flow-aligned magnetic field. A micro-physical analysis of the particle motion in the Weibel filaments shows how they become unable to trap the flow in the presence of too strong a field, inhibiting the mechanism of shock formation. Particle-in-cell simulations confirm these results.

 • 216.
  Bret, Antoine
  et al.
  ETSI Industriales, Universidad de Castilla-La Mancha, 13071 Ciudad Real, Spain.
  Stockem Novo, Anne
  Fakultät fuer Physik und Astronomie, Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, Germany.
  Narayan, Ramesh
  Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA.
  Ruyer, Charles
  High Energy Density Science Division, SLAC National Accelerator Lab., Menlo Park, CA 94025, USA.
  Dieckmann, Mark Eric
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Silva, Luis O
  GoLP/Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear – Laboratório Associado, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal.
  Theory of the formation of a collisionless Weibel shock: pair vs. electron/proton plasmas2016In: Laser and particle beams (Print), ISSN 0263-0346, E-ISSN 1469-803X, Vol. 34, no 2, p. 362-367Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Collisionless shocks are shocks in which the mean-free path is much larger than the shock front. They are ubiquitous in astrophysics and the object of much current attention as they are known to be excellent particle accelerators that could be the key to the cosmic rays enigma. While the scenario leading to the formation of a fluid shock is well known, less is known about the formation of a collisionless shock. We present theoretical and numerical results on the formation of such shocks when two relativistic and symmetric plasma shells (pair or electron/proton) collide. As the two shells start to interpenetrate, the overlapping region turns Weibel unstable. A key concept is the one of trapping time τp, which is the time when the turbulence in the central region has grown enough to trap the incoming flow. For the pair case, this time is simply the saturation time of the Weibel instability. For the electron/proton case, the filaments resulting from the growth of the electronic and protonic Weibel instabilities, need to grow further for the trapping time to be reached. In either case, the shock formation time is 2τp in two-dimensional (2D), and 3τp in 3D. Our results are successfully checked by particle-in-cell simulations and may help designing experiments aiming at producing such shocks in the laboratory.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 217.
  Brolin, Linnéa
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lindman, Felicia
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  REKO: A mobile application to help producers and consumers to more easily sell and buy locally produced goods2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Intresset för närproducerad mat har under åren ökat såväl i Sverige som i andra länder. Konsumenter vill ha mer information kring vad de äter och det ställs högre förväntningar på att maten ska ha producerats energisnålt, ha liten miljöpåverkan, vara hälsosam, och lokalproducerad. Även god djuromsorg och djurhälsa är en förväntan från konsumenter. Det har helt enkelt blivit viktigare för konsumenten att veta hur maten blivit producerad, av vem och även ett sätt att visa vem man är och vad man står för. Denna ökade medvetenhet har sin tur lett till att fenomenet REKO-ring fått fäste och växt rejält de senaste åren. Denna studie undersöker hur en prototyp av en mobilapplikation skulle kunna utformas för att underlätta köp- och sälj av lokala råvaror i så kallade REKO-ringar, ett matnätverk som möjliggör för konsumenter att handla av lokala matproducenter utan mellanhänder. REKO-ring existerar idag till största del enbart på Facebook i olika Facebookgrupper. I grupperna görs affären upp i förväg mellan parterna och därefter bestämmer gruppen en gemensam tid och plats där konsumenterna kan hämta upp sina beställda varor. I förstudien som utfördes synliggjordes flertal problem med användningen av Facebook som plattform. Bland annat angav flera respondenter att plattformen känns oöverskådlig och rörig, att det är svårt att få en överblick över varor som läggs ut till försäljning och hålla reda på vad man själv beställt. Idag finns endast ett fåtal alternativa plattformar till Facebook med syftet att föra samman konsumenter och lokala producenter. Det finns alltså ett behov av en plattform som samlar REKO-ringar på en och samma plats. Metoden som arbetet utgått ifrån är; förstudie, konceptfas, bearbetningsfas och detaljerings fas, och grundar sig i Arvolas (2020) designprocess. Förstudien utfördes i form av en digital enkät och undersökte bland annat befintligt intresse för en applikation av detta slag samt vilka problem som finns i nuvarande plattform. Även en omvärldsanalys utfördes för att få en bredare uppfattning av liknande applikationer på marknaden.Genom designprocessen utvecklades därefter koncept och utformning av applikationen som sedan testades genom två användbarhetstester vilket slutligen resulterade i en interaktiv datorprototyp. Baserat på den slutgiltiga framtagna prototypen och det sista användbarhetstestet av den kan slutsatsen dras att appen REKO upplevs ha god användbarhet och skulle kunna hjälpa till att underlätta för köp och sälj av närproducerade varor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Broman, Emma
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Faherty, Jacqueline
  Amer Museum Nat Hist, NY USA.
  Kreidberg, Laura
  Max Planck Inst Astron, Germany.
  Zieba, Sebastian
  Max Planck Inst Astron, Germany.
  Hansen, Charles
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Univ Utah, UT USA.
  Ynnerman, Anders
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Bock, Alexander
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  ExoplanetExplorer: Contextual Visualization of Exoplanet Systems2023In: 2023 IEEE VISUALIZATION AND VISUAL ANALYTICS, VIS, IEEE COMPUTER SOC , 2023, p. 81-85Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  An exoplanet is a planet outside of our solar system. Researchers study known exoplanets and gather data about them through observations and derived data. Ongoing efforts involve finding planets with an environment that supports life, which likely exists in what is known as the habitable zone around a star. Through a participatory design process, we developed a tool that enables the exploration of exoplanet attribute data and provides contextual visual information in a 3D spatial view that seamlessly presents

 • 219.
  Broman, Emma
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Rossing, Ingela
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  A System for Procedural Camera Movements for Navigation in Astrographics2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis covers the automatic generation of camera motions for simplified navigation in OpenSpace, an open-source astrovisualization software. The project was conducted at the Tandon School of Engineering at New York University in Brooklyn, New York, in collaboration with the American Museum of Natural History.

  The start phase of the project consisted of research and analysis of the characteristics of ap-propriate paths in OpenSpace as well as the needs of current OpenSpace pilots and users. The resulting characteristics were then translated to use cases and properties for the automatic camera flight system. Based on these use cases two sub-systems were developed: one for specifying details on the path to be created and one that creates a path from that specification. The paths are created using spline mathematics, where the control points of the spline are generated based on information about the scene and target objects. The spline curve is used for defining algorithms for controlling the speed and orientation interpolation along the path. Two example curve types were implemented, with different strategies for rotation interpolation and spline creation. The first curve is based on the assumption that the path is to be created between two visual targets in scene. It creates a zooming out motion that is especially useful when for example moving between planets in the solar system. The second curve type is more general and has the main focus of avoiding collision with objects in the scene. This makes it useful for creating paths to targets that are close to other objects, such as spacecraft orbiting a planet. The system can later be extended with more alternative types.

  The result is a system that is capable of interpreting a specification from a user, creating a path based on that specification and moving the camera along that path. Instructions are provided through the system in the form of a list of targets that can be specified with varying levels of detail. The resulting system provides a good foundation for automatic camera motions in OpenSpace. Some work remains to solve challenges related to the scale and sparsity of the environment. There is also room for future extensions and improvements, especially regarding the control of the speed of the camera.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Bromée, Ruben
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Diffusion models for anomaly detection in digital pathology2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Challenges within the field of pathology leads to a high workload for pathologists. Machine learning has the ability to assist pathologists in their daily work and has shown good performance in a research setting. Anomaly detection is useful for preventing machine learning models used for classification and segmentation to be applied on data outside of the training distribution of the model. The purpose of this work was to create an optimal anomaly detection pipeline for digital pathology data using a latent diffusion model and various image similarity metrics. An anomaly detection pipeline was created which used a partial diffusion process, a combined similarity metric containing the result of multiple other similarity metrics and a contrast matching strategy for better anomaly detection performance. The anomaly detection pipeline had a good performance in an out-of-distribution detection task with an ROC-AUC score of 0.90.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Brossier, Mathis
  et al.
  Univ Paris Saclay, France.
  Skånberg, Robin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Besançon, Lonni
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Linares, Mathieu
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Isenberg, Tobias
  Univ Paris Saclay, France.
  Ynnerman, Anders
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Bock, Alexander
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moliverse: Contextually embedding the microcosm into the universe2023In: Computers & graphics, ISSN 0097-8493, E-ISSN 1873-7684, Vol. 112, p. 22-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present Moliverse, an integration of the molecular visualization framework VIAMD into the astronomical visualization software OpenSpace, allowing us to bridge the two extreme ends of the scale spectrum to show, for example, the gas composition in a planets atmosphere or molecular structures in comet trails and can empower the creation of educational exhibitions. For that purpose we do not use a linear scale traversal but break the scale continuity and show molecular simulations as focus in the context of celestial bodies. We demonstrate the application of our concept in two storytelling scenarios and envision the application both for science presentations to lay audiences and for dedicated exploration, potentially also in a molecule-only environment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 222.
  Brown, M. R.
  et al.
  Swarthmore College, PA, USA.
  Browning, P. K.
  University of Manchester, UK.
  Dieckmann, Mark Eric
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Furno, I.
  Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, Switzerland .
  Intrator, T. P.
  Los Alamos National Laboratory, NM, USA .
  Microphysics of Cosmic Plasmas: Hierarchies of Plasma Instabilities from MHD to Kinetic2013In: Space Science Reviews, ISSN 0038-6308, E-ISSN 1572-9672, Vol. 178, no 2-4, p. 357-383Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we discuss the idea of a hierarchy of instabilities that can rapidly couple the disparate scales of a turbulent plasma system. First, at the largest scale of the system, L, current carrying flux ropes can undergo a kink instability. Second, a kink instability in adjacent flux ropes can rapidly bring together bundles of magnetic flux and drive reconnection, introducing a new scale of the current sheet width, , perhaps several ion inertial lengths (δ i ) across. Finally, intense current sheets driven by reconnection electric fields can destabilize kinetic waves such as ion cyclotron waves as long as the drift speed of the electrons is large compared to the ion thermal speed, v D v i . Instabilities such as these can couple MHD scales to kinetic scales, as small as the proton Larmor radius, ρ i .

 • 223.
  Brown, Michael R
  et al.
  Swarthmore College, Swarthmore, PA 19081, USA.
  Browning, Philippa K
  Jodrell Bank Centre for Astrophysics, School of Physics and Astronomy, University of Manchester, UK.
  Dieckmann, Mark E
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Furno, Ivo
  EPFL Lausanne, CH-1015 Lausanne, Switzerland.
  Intrator, Tom P
  Los Alamos National Lab, USA.
  Microphysics of Cosmic Plasmas: Hierarchies of Plasma Instabilities from MHD to Kinetic2014In: Microphysics of cosmic plasmas / [ed] André Balogh, Andrei Bykov, Peter Cargill, Richard DendyThierry and Dudok de WitJohn Raymond, Boston: Springer, 2014, 1, p. 281-307Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we discuss the idea of a hierarchy of instabilities that can rapidly couple the disparate scales of a turbulent plasma system. First, at the largest scale of the system, L, current carrying flux ropes can undergo a kink instability. Second, a kink instability in adjacent flux ropes can rapidly bring together bundles of magnetic flux and drive reconnection, introducing a new scale of the current sheet width, , perhaps several ion inertial lengths (δ i ) across. Finally, intense current sheets driven by reconnection electric fields can destabilize kinetic waves such as ion cyclotron waves as long as the drift speed of the electrons is large compared to the ion thermal speed, v D v i . Instabilities such as these can couple MHD scales to kinetic scales, as small as the proton Larmor radius, ρ i .

 • 224.
  Bröms, Ylva
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Designing for reminiscence: Exploring design concepts for digital mementos and social interaction2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mementos are keepsakes that support memory and reminiscence of lived experiences, people, and locations. Memories have both individual and social functions, where sharing experiences with others facilitates and maintains relationships and social connections, and belonging to other people. With access to digital technology, the collection of mementos has changed from physical to increasingly digital items. This has created new challenges in the usage and interaction of mementos. This project aimed to understand what elements influence interaction with digital mementos and how they can support social interaction. The research through design methodology was utilized as a foundation of the design process, and with a questionnaire, interviews, a variety of design exploration methods, and prototyping led to the validation of the concept Re:Vive - a mobile app prototype that supports collection and interaction with digital mementos. The outcome of the project showed that the process of collection, curation, and interaction influences engagement with digital mementos. Varied memento types, prompts, and reflections can be used when designing to encourage active engagement. Digital mementos can support social interaction through the use of mementos by supporting conversations, creating active participation in the experience, and inspiring future social events. This work provides a foundation for future studies on social interactions and digital mementos.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Bröms, Ylva
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Höglund, Sara
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Utformning av en mobilapplikation för att stötta studenters välmående genom rutiner2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete belyser hur en mobilapplikation kan utformas för att stötta studenter i åldrarna 18-29 år med deras välmående med koppling till rutiner. Vi undersöker hur en applikation kan utformas för att hjälpa till att bidra till välmående för målgruppen samt hur applikationens funktioner kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma rutiner. Vi har under arbetets gång jobbat enligt Arvolas användarcentrerade designprocess. Genom enkätundersökningar, en intervju, ett användartest och värdering har vi kommit fram till resultatet. Med brainstormingstekniker utvecklades grunden för designen, varefter en LoFi-prototyp togs fram. Denna omarbetades efter användartest till en HiFi-prototyp.

  Resultatet av den slutgiltiga värderingen visade att funktionaliteten i vår HiFi-prototyp inte helt uppnådde våra bedömningskriterier, men att designen gjorde det. Appens funktioner ger viss möjlighet att bygga och upprätthålla hälsosamma rutiner, men har utvecklingspotential. Vi kan konstatera att design och tonalitet är mycket viktigt för att förmedla syftet med en applikation av detta slag. Genom analysen framkom det att välmående är subjektivt, medan rutiner är lättare att definiera. För att ordentligt mäta applikationens påverkan på målgruppens välmående och rutiner skulle en studie över längre tid behöva genomföras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Bujack, Roxana
  et al.
  Los Alamos Natl Lab, NM 87545 USA.
  Yan, Lin
  Univ Utah, UT 84112 USA.
  Hotz, Ingrid
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Garth, Christoph
  Univ Kaiserslautern, Germany.
  Wang, Bei
  Univ Utah, UT 84112 USA.
  State of the Art in Time-Dependent Flow Topology: Interpreting Physical Meaningfulness Through Mathematical Properties2020In: Computer graphics forum (Print), ISSN 0167-7055, E-ISSN 1467-8659, Vol. 39, no 3, p. 811-835Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a state-of-the-art report on time-dependent flow topology. We survey representative papers in visualization and provide a taxonomy of existing approaches that generalize flow topology from time-independent to time-dependent settings. The approaches are classified based upon four categories: tracking of steady topology, reference frame adaption, pathline classification or clustering, and generalization of critical points. Our unique contributions include introducing a set of desirable mathematical properties to interpret physical meaningfulness for time-dependent flow visualization, inferring mathematical properties associated with selective research papers, and utilizing such properties for classification. The five most important properties identified in the existing literature include coincidence with the steady case, induction of a partition within the domain, Lagrangian invariance, objectivity, and Galilean invariance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 227.
  Butkute, Deimante
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Exploring Emotional Awareness through User Experience Design: Designing a mobile application which helps to enrich emotional vocabulary2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The motivation of this work focused on inspiring the understanding of emotions and the ability to name them precisely to improve self-awareness and well-being. Through an online survey, competitor analysis, customer journey map, and interviews it was clear that the chosen target group of young people do not feel fully confident in understanding their emotions and lacked emotional vocabulary. With these results in mind, several concepts were developed. Due to users’ needs the mobile application was chosen as a platform to create an experience to learn emotional vocabulary. As a result, the interactive prototype was created to transform the learning experience into an engaging application to learn emotions definitions, connections, and their application to everyday life. The interactive prototype was tested on potential users and the results were positive. This in turn might be a first step in forming strategies to improve understanding of emotional vocabulary.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Bykov, Maxim
  et al.
  Carnegie Inst Sci, DC 20015 USA; Howard Univ, DC 20059 USA.
  Fedotenko, Timofey
  Univ Bayreuth, Germany.
  Chariton, Stella
  Univ Chicago, IL 60637 USA.
  Laniel, Dominique
  Univ Bayreuth, Germany.
  Glazyrin, Konstantin
  Deutsch Electronen Synchrotron DESY, Germany.
  Hanfland, Michael
  European Synchrotron Radiat Facil, France.
  Smith, Jesse S.
  Argonne Natl Lab, IL 60439 USA.
  Prakapenka, Vitali B.
  Univ Chicago, IL 60637 USA.
  Mahmood, Mohammad F.
  Howard Univ, DC 20059 USA.
  Goncharov, Alexander F.
  Carnegie Inst Sci, DC 20015 USA.
  Ponomareva, Alena V
  Natl Univ Sci & Technol MISIS, Russia.
  Tasnadi, Ferenc
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Theoretical Physics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Abrikossov, Alexei
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Masood, Talha Bin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Hotz, Ingrid
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Rudenko, Alexander N.
  Wuhan Univ, Peoples R China; Wuhan Univ, Peoples R China; Radboud Univ Nijmegen, Netherlands; Ural Fed Univ, Russia.
  Katsnelson, Mikhail I
  Radboud Univ Nijmegen, Netherlands; Ural Fed Univ, Russia.
  Doubrovinckaia, Natalia
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Theoretical Physics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Univ Bayreuth, Germany.
  Dubrovinsky, Leonid
  Univ Bayreuth, Germany.
  Abrikosov, Igor
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Theoretical Physics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  High-Pressure Synthesis of Dirac Materials: Layered van der Waals Bonded BeN4 Polymorph2021In: Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, E-ISSN 1079-7114, Vol. 126, no 17, article id 175501Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  High-pressure chemistry is known to inspire the creation of unexpected new classes of compounds with exceptional properties. Here, we employ the laser-heated diamond anvil cell technique for synthesis of a Dirac material BeN4. A triclinic phase of beryllium tetranitride tr-BeN4 was synthesized from elements at similar to 85 GPa. Upon decompression to ambient conditions, it transforms into a compound with atomic-thick BeN4 layers interconnected via weak van der Waals bonds and consisting of polyacetylene-like nitrogen chains with conjugated pi systems and Be atoms in square-planar coordination. Theoretical calculations for a single BeN4 layer show that its electronic lattice is described by a slightly distorted honeycomb structure reminiscent of the graphene lattice and the presence of Dirac points in the electronic band structure at the Fermi level. The BeN4 layer, i.e., beryllonitrene, represents a qualitatively new class of 2D materials that can be built of a metal atom and polymeric nitrogen chains and host anisotropic Dirac fermions.

 • 229.
  Byrén Iturricha, Camila
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Hur kan ungdomar kommunicera på ett kreativ sätt2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektundersökningen går ut på att få ungdomar att kommunicera på ett kreativt sätt. Detta genom att utforma ett skolmagasin där ungdomarna har en möjlighet att skriva och utveckla olika texter. Texterna kan vara informativa, berättande eller upplevelsebaserade, för magasinets innehåll. Sytet med projektet är att få ungdomarna att berätta om sina upplevelser genom att skriva om känslor och intressen, genom att undersöka olika ämnen som intresserar ungdomarna och genom att skapa olika typer av design. Ungdomarnas omgivning får en uppfattning om vad som händer i deras vardag och övriga liv.

  Projekt utfördes i Ektorpskolan med årskurs åtta. Författaren medverkade vid olika tillfällen genom workshops. Där gavs tillfälle för utveckling av själva magasinet. Eleverna arbetade i grupper där de valde ett tema som de var intresserade av att utveckla. Deras uppdrag var att slutföra hela processen med hjälp av författarens stöd. Författarens uppgit var att sammanställa informationen för skolmagasinet eter elevernas beslut av form, färg, stil och känsla.

  Download full text (pdf)
  Hur kan ungdomar kommunicera på ett kreativ sätt
 • 230.
  Byström, Hannah
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Johannesson, Malin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Ett första intryck - en studie av startsidans roll inom varumärkeskommunikation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Som aktör inom kommunikationsbranschen är det en stor utmaning att göra sig synlig och samtidigt fånga kundens intresse. Idag får ett företags webbsida ofta ersätta ett första möte med kund och det är därför viktigt att snabbt ge ett positivt första intryck på denna plattform. Syftet med denna studie är att analysera hur kommunikationsbyråer förhåller sig till arbetet med sina varumärken på webben och vad webbsidan generellt har för roll inom kommunikationsbranschen. Detta har gjorts genom intervjuer med representanter från fem olika kommunikationsbyråer samt fem konsumentintervjuer, där frågor gällande byråernas identitet, profil och image behandlades. Under konsumentintervjuerna fick respondenterna titta på varje byrås startsida och kommentera hur de upplevde den. De viktigaste slutsatserna som kunde dras av studien är att kommunikationsbyråer på sin webbsida lägger stort fokus på sina kunder, vilket ofta medför att byrån medvetet väljer att tona ned sin egen profil. Kommunikationsbyråerna prioriterar arbetet med sina varumärken på webben i andra hand, då kundprioritering gör att det ofta inte finns tillräckligt med tid för dessa typer av projekt. De viktigaste egenskaperna som kommunikationsbyråer vill förmedla på sin webbsida är kompetens, erfarenhet och kundfokus. De egenskaper som tydligast uppfattades av konsumenterna vid besök av byråernas startsida var professionalitet, tydlighet och enkelhet på startsidan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Böhm, Cornelia
  et al.
  Informiq AB.
  Arvola, Mattias
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Human-Centered systems. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lundberg, Jonas
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Simulations in service design prototyping: Drone deliveries with society-in-the-loop2021In: Playing with tensions: Proceedings of Relating systems thinking and design (RSD10) symposium / [ed] J.C. Diehl, N. Tromp & M. van der Bijl-Brouwer, Delft: TU Delft , 2021, p. 144-153Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This research-through-design study explores how computer simulations of drone delivery traffic can be used in service design. It investigates how computer simulations compared to a desktop walkthrough can inform the design, and how simulations can be used to facilitate a citizen perspective in service design. A workshop where participants evaluated a simulation of the drone delivery service was compared to a workshop where the participants took part in a desktop walkthrough. The results showed that the participants discussed many of the same aspects, but there was a difference in the perspectives taken. The participants using the simulation took more of a community perspective and discussed dystopian risks, and they also used the simulation to compare distance and speed. The participants in the desktop walkthrough took more of a customer perspective and a technology perspective. It is concluded that the simulation helped participants gain common ground of dynamic aspects of intense drone traffic and that the aerial view lifted the perspective from the service encounters and service users to that of the surrounding society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Börjesson, Veronica
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Jonsson, Karolin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Evaluating the user experience in mobile games using session recording tools2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis work examines how the user experience of mobile games can be evaluated with the use of session recording tools. The thesis project was carried out at the mobile games development company MAG Interactive, and the aim was to produce a workflow for the company with guidelines for how to conduct user testing with session recording tools for mobile devices. In order to evaluate the tools and services, and to develop the workflow, several user tests have been conducted. When using mobile session recording tools, it is possible to record the screen of the device, the microphone input and in some tools also the front camera input while the user is playing the game. Recording the test session makes it easier to understand and evaluate the player experience of the game and also to identify usability issues. The thesis also covers other parts necessary when conducting user testing besides the actual session recording tool. These are test set up (instructions, tasks etc.), integration, distribution of the test and the application and also analysis of the recorded test session.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Börütecene, Ahmet
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Bodystorming for VR in the Dark: Using Glow Sticks for Ideation and Rapid Prototyping2023In: 2023 IEEE CONFERENCE ON VIRTUAL REALITY AND 3D USER INTERFACES ABSTRACTS AND WORKSHOPS, VRW, IEEE COMPUTER SOC , 2023, p. 547-550Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Exploration and rapid prototyping of design ideas for VR experiences is challenging for both novice and experienced designers as well as people that are not designers, especially in co-design projects. In this speculative paper, I propose Glowing Bodies, a bodystorming technique that leverages on the intrinsic immersive quality of a dark environment where participants use a simple prop, glow sticks, to create an embodied ideation and rapid prototyping space for VR.

 • 234.
  Börütecene, Ahmet
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  The Spirit of Scientific Communication2022Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  How can I tell what I think till I see what I make and do? — Christopher Frayling

  Just a couple of months before the start of the new decade and the pandemic began haunting the world, we had the privilege to attend the Halfway to the Future symposium (https://www.halfwaytothefuture.org/2019/) in person and present a paper. The symposium was organized on the occasion of the 20th anniversary of the Mixed Media Lab at the University of Nottingham. There were many exciting keynotes, presentations, and panels. At that time, we did not know that this would be one of the last physical presentations we would give for a while. In this blog post, we would like to talk about the stage performance we did to present our paper and how it motivated us to open a discussion on alternative ways of communicating scientific knowledge, in particular that which is produced through HCI and design research.

 • 235.
  Börütecene, Ahmet
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University.
  Wizard of Oz with Strong Magnets: Exploring Haptic Interactions with Non-Humanoid AI Agents2022In: Short Paper Proceedings of the 5th European Tangible Interaction Studio (ETIS '22), Toulouse, 2022, Vol. 3328Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Haptic interaction with artificial intelligence (AI) entities that have a physical embodiment is a developing area of research which investigates how to design communicative tangible expressions for human-AI interactions. However, traditional sketching techniques such as storyboards or making fully functional prototypes do not seem to be convenient options to capture these agents’ potential for haptic interaction in context and rapidly explore possible ways of expression. In a recent study, we designed and built a Wizard of Oz (WOz) rig where users engaged in haptic interaction with a handheld non-humanoid robot as a form of embodied AI agent that was not working yet physically controlled with strong magnets by a human wizard hidden under the table. The paper reports on this WOz rig, shares reflections on the human wizard’s bodily engagement with users through his magnet-driven magic wand, and discusses its potential as a low-tech responsive experimentation environment for exploring movement-based AI expressions. Our contribution is the WOz mechanism and design-related insights derived from its operation, which could be useful for similar studies on haptic interaction with embodied AI agents.

 • 236.
  Börütecene, Ahmet
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Buruk, Oguz Turan
  Tampere University.
  Otherworld: Ouija Board as a Resource for Design2019In: Proceedings of the Halfway to the Future Symposium 2019 / [ed] Joel E Fischer, Sarah Martindale, Martin Porcheron, Stuart Reeves, Jocelyn Spence, New York, NY, USA: ACM Publications, 2019, article id 4Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Ouija board is a device to contact spirits from the so-called otherworld. Although it is considered paranormal activity, the way it works rests on ideomotor actions and we argue that the Ouija is a resource for design for the following aspects: It is a 1) collective tangible exploration tool operated by two or more people through a physical pointer that moves, seemingly on its own, around the letters to probe meanings by composing messages. It has been used by artists as a medium offering 2) creative stimulation to generate material and develop ideas for their work. The Ouija also enables people to express nonconscious knowledge, as research suggests, and thus can provide 3) access to tacit dimension. In this paper, we present the Otherworld Framework that describes its principal elements and provide speculations on how to exploit them in design for collaborative, engaging and unconventional group interactions.

 • 237.
  Börütecene, Ahmet
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Löwgren, Jonas
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Designing Human-Automation Collaboration for Predictive Maintenance2020In: Companion Publication of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2020, p. 251-256Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Concerning the maintenance and upkeep of autonomous warehouses, contemporary developments in industrial digitalization and machine learning are currently fueling a shift from preventive maintenance to predictive maintenance (PdM). We report an ongoing co-design project that explores human-automation collaboration in this direction through a future scenario of baggage handling in an airport where human operators oversee and interact with AI-based predictions. The cornerstones of our design concept are the visualizations of current and predicted system performance and the ability for operators to preview consequences of future actions in relation to performance prediction.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 238.
  Börütecene, Ahmet
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Löwgren, Jonas
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Looking at Future Venice(s) through Coffee Grounds: Coffee Cup Reading as a Method for Creating Speculative Design Fictions2022In: Creativity and Cognition, 2022, p. 643-645Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Coffee cup reading is a popular social activity in some cultures and seen as a playful way of speculating on a person's past, present and future life. If we think of coffee cup reading as a way to envision futures, can we use this practice as a method for creating speculative design fictions? This paper proposes a workshop in which 10 people living in Venice will enact future inhabitants of the city and read each other's coffee cup in pairs to create speculative design fictions that envision Venice in 2030. The workshop will result in a catalogue of design fictions comprising text and drawings produced by each pair that will present different future visions for Venice. After the exhibition, this catalogue will be exhibited in a dedicated online space to present the design fictions and photos and/or videos created during the workshop as well as visitors' feedback. The workshop aims to provide insights about how coffee cup reading as a traditional way of looking into possible futures could be used as a low-threshold design activity to reveal urban inhabitants’ visions and concerns towards uncertain futures as well as today's challenges.

 • 239.
  Bühlmann, Isabelle
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Enroth, Olivia
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Kombination av positionsdata från flera källor2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att höja precisionen för ett positioneringssystem kan positionsdata från flera olika system kombineras. I detta arbete undersöks två metoder för kombination av positionsdata: kombination av väntevärdesriktiga estimeringar över tid och kalmanfiltrering (också benämnd som Standard Kalman Filtering). I arbetet undersöks hur kombinationen påverkar spridningen av den kombinerade datan genom tester utförda på data med varierande standardavvikelser. I arbetet undersöks också vilka avvägningar som behöver göras i valet mellan de båda föreslagna kombinationsmetoderna genom att jämföra minnesåtgång, exekveringstid och den resulterande spridningen för de båda metoderna. Resultatet av testerna visar att båda kombinationsmetoderna kan uppnå positionsdata med högre noggrannhet än vad positioneringssystemen uppnår var för sig. Kalmanfiltreringen presterar generellt sätt bättre och ökar dessutom den resulterande positionsdatans frekvens eftersom varje mätvärde från de olika positioneringssystem som kombineras resulterar i en ny estimerad position.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Camnerin, Victor
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Emilsson, Daniel
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Typographic criteria for editorial redesign2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mycket av den forskning som finns om typografi är gjord för nästan hundra år sen. Sen dess har mycket facklitteratur presenterats i ämnet. I dagens medielandskap är det många tidskrifter som behöver förändring för att hålla sig aktuella. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad det finns för typografiska kriterier vid redaktionell redesign i den svenska tidskriftsbranschen. Syftet uppnåddes genom jämförelse av insamlad data från intervjuer, empiri från facklitteratur och teorier från forskning. Fem semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes med representanter från branschen. Analysen ledde till olika slutsatser med olika mycket stöd från forskning och facklitteratur. Språkstöd och valmöjligheter för typsnitt blev generaliserbara kriterier då behovet för olika fonter beskrivs som viktigt av alla parter. Teckengrad ska inte generaliseras såsom facklitteraturen visar, då det ansågs som något relativt inom både forskning och bransch. Negativ text och radlängd visade sig vara typografiska aspekter som branschen valde att inte ta hänsyn till trots tydliga regler i forskning och facklitteratur. Vid val av typografi förhöll sig branschen ofta mer till känsla och ett typsnitts karaktär än till krav på funktionalitet. Författarna kom också fram till att forskning och facklitteratur menar att redesign bör prioriteras, men att detta inte alltid genomfördes då kundens önskemål i slutändan var det som avgjorde vad som skulle göras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Carlbaum, Oskar
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Novén, Michael
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Real-Time Magnetohydrodynamic Space Weather Visualization2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work describes the design and implementation of space weather related phenomena within the interactive astro-visualization software OpenSpace. Data sets from the Community Coordinated Modelling Center (CCMC) at the National Aeronautics and Space Administration (NASA) were used to implement time-varying high-resolution solar imagery from space observatory spacecraft and time-varying field lines from the different models produced at the CCMC. The obtained results were used to take an audience on an interactive journey through the solar system, at the world’s first ever live planetarium show about space weather.

  Download full text (pdf)
  Real-Time Magnetohydrodynamic Space Weather Visualization
 • 242.
  Carlsson, Jennifer
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lindhe, Maria
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Förbrukningsmaterial på byggarbetsplatser2014Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I studien behandlas hantering av förbrukningsmaterial samt tillvägagångssätt för att öka en snickares värdeskapande tid, alltså den tid som genererar ett värde för kunden. Konceptet Lean är en central del i studien och dess tillämpbarhet inom byggproduktion har undersökts. Lean bygger bland annat på att i möjlig mån minimera aktiviteter som saknar värde för kunden, exempelvis tid spenderad på att leta material. Konceptet handlar även om ökad struktur och standardisering av arbetssätt på arbetsplatser. Då sex olika projekt finns med i studien, ingår en utredning över hur respektive projekts materialhantering är utformad. I studien ingår även en undersökning kring potentialen i användandet av arbetssättet med förrådsman på byggarbetsplatser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 243.
  Carlström, Louise
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Kylegård, Malin
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Investigation of visualization of time and the collection of data in a web business2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim for this project was thus to present a web application to ease the time reporting process and to create an overview of company data. The overview is a concept represented with information visualization. A usability test was conducted in order to ascertain whether the aim was reached and to gain insight in how the application could be further improved in the future.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 244.
  Casas Garcia, Belén
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Cardiovascular Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Lantz, Jonas
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Cardiovascular Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Dyverfeldt, Petter
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Cardiovascular Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV). Region Östergötland, Heart and Medicine Center, Department of Clinical Physiology in Linköping.
  Ebbers, Tino
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Cardiovascular Medicine. Linköping University, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV). Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Region Östergötland, Heart and Medicine Center, Department of Clinical Physiology in Linköping.
  4D Flow MRI-Based Pressure Loss Estimation in Stenotic Flows: Evaluation Using Numerical Simulations2016In: Magnetic Resonance in Medicine, ISSN 0740-3194, E-ISSN 1522-2594, Vol. 75, no 4, p. 1808-1821Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: To assess how 4D flow MRI-based pressure and energy loss estimates correspond to net transstenotic pressure gradients (TPG(net)) and their dependence on spatial resolution. Methods: Numerical velocity data of stenotic flow were obtained from computational fluid dynamics (CFD) simulations in geometries with varying stenosis degrees, poststenotic diameters and flow rates. MRI measurements were simulated at different spatial resolutions. The simplified and extended Bernoulli equations, Pressure-Poisson equation (PPE), and integration of turbulent kinetic energy (TKE) and viscous dissipation were compared against the true TPG(net). Results: The simplified Bernoulli equation overestimated the true TPG(net) (8.74 +/- 0.67 versus 6.76 +/- 0.54 mmHg). The extended Bernoulli equation performed better (6.57 +/- 0.53 mmHg), although errors remained at low TPG(net). TPG(net) estimations using the PPE were always close to zero. Total TKE and viscous dissipation correlated strongly with TPG(net) for each geometry (r(2) > 0.93) and moderately considering all geometries (r(2) = 0.756 and r(2) = 0.776, respectively). TKE estimates were accurate and minorly impacted by resolution. Viscous dissipation was overall underestimated and resolution dependent. Conclusion: Several parameters overestimate or are not linearly related to TPG(net) and/or depend on spatial resolution. Considering idealized axisymmetric geometries and in absence of noise, TPG(net) was best estimated using the extended Bernoulli equation. (C) 2015 The Authors. Magnetic Resonance in Medicine published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of International Society for Magnetic Resonance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 245.
  Casillas Trujillo, Luis
  et al.
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Theoretical Physics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Osinger, Barbara
  Uppsala Univ, Sweden.
  Lindblad, Rebecka
  Uppsala Univ, Sweden.
  Karlsson, Dennis
  Uppsala Univ, Sweden.
  Abrikossov, Alexei
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Fritze, Stefan
  Uppsala Univ, Sweden.
  von Fieandt, Kristina
  Uppsala Univ, Sweden.
  Alling, Björn
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Theoretical Physics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Hotz, Ingrid
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Jansson, Ulf
  Uppsala Univ, Sweden.
  Abrikosov, Igor
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Theoretical Physics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Natl Univ Sci & Technol MISIS, Russia.
  Lewin, Erik
  Uppsala Univ, Sweden.
  Experimental and theoretical evidence of charge transfer in multi-component alloys - how chemical interactions reduce atomic size mismatch2021In: Materials Chemistry Frontiers, E-ISSN 2052-1537, Vol. 5, no 15, p. 5746-5759Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Ab initio simulations of a multi-component alloy using density functional theory (DFT) were combined with experiments on thin films of the same material using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) to study the connection between the electronic and atomic structures of multi-component alloys. The DFT simulations were performed on an equimolar HfNbTiVZr multi-component alloy. Structure and charge transfer were evaluated using relaxed, non-relaxed, as well as elemental reference structures. The use of a fixed sphere size model allowed quantification of charge transfer, and separation into different contributions. The charge transfer was generally found to follow electronegativity trends and results in a reduced size mismatch between the elements, and thus causes a considerable reduction of the lattice distortions compared to a traditional assumption based on tabulated atomic radii. A calculation of the average deviation from the average radius (i.e. the so-called delta-parameter) based on the atomic Voronoi volumes gave a reduction of delta from ca. 6% (using the volumes in elemental reference phases) to ca. 2% (using the volumes in the relaxed multi-component alloy phase). The reliability of the theoretical results was confirmed by XPS measurements of a Hf22Nb19Ti18V19Zr21 thin film deposited by sputter deposition. The experimentally observed core level binding energy shifts (CLS), as well as peak broadening due to a range of chemical surroundings, for each element showed good agreement with the calculated DFT values. The single solid solution phase of the sample was confirmed by X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM) including energy dispersive spectroscopy (EDS) with nm-resolution. These observations show that the HfNbTiVZr solid solution phase is non-ideal, and that chemical bonding plays an important part in the structure formation, and presumably also in the properties. Our conclusions should be transferable to other multi-component alloy systems, as well as some other multi-component material systems, and open up interesting possibilities for the design of material properties via the electronic structure and controlled charge transfer between selected metallic elements in the materials.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 246.
  Ceccato, Vania
  et al.
  Royal Inst Technol KTH, Sweden.
  Wiebe, Douglas J.
  Univ Penn, PA 19104 USA.
  Eshraghi, Bita
  Karolinska Inst, Sweden.
  Vrotsou, Katerina
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Womens Mobility and the Situational Conditions of Rape: Cases Reported to Hospitals2020In: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518, Vol. 35, no 15-16, p. 2917-2946Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A third of all rapes in Stockholm, the capital of Sweden, take place in public outdoor places. Yet, little is known about the events that precede this type of sexual offence and less about the situational context of rape. This study aims to improve the understanding of the nature of situational conditions that immediately precede events of rape. Using medical records of 147 rape victims during 2012 and 2013, we constructed time- and place-specific records of the places women traveled through or spent time at, the activities they engaged in, and the people they interacted with sequentially over the course of the day when they were raped. The analysis uses visualization tools (VISUAL-TimePAcTS), Geographical Information Systems, and conditional logistic regression to identify place-, context-, and social interaction-related factors associated with the onset of rape. Results for this sample of cases reported to hospitals show that being outdoors was not necessarily riskier for women when compared with indoor public settings; some outdoor environments were actually protective, such as streets. Being in a risky social context and engaging in a risky activity before the event was associated with an increased risk of rape, and the risk escalated over the day. Among those women who never drank alcohol, the results were similar to what was observed in the overall sample, which suggests that risky social interaction and risky activity made independent contributions to the risk of rape. The article finishes with suggestions for rape prevention.

 • 247.
  Ceccato, Vania
  et al.
  KTH Royal Inst Technol, Sweden.
  Wiebe, Douglas J.
  Univ Penn, PA 19104 USA.
  Vrotsou, Katerina
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Nyberg, Ullakarin
  Reg Stockholm, Sweden.
  Grundberg, Arne
  Reg Stockholm, Sweden.
  The situational conditions of suicide in transit environments: An analysis using CCTV footage2021In: Journal of Transport and Health, ISSN 2214-1405, E-ISSN 2214-1405, Vol. 20, article id 100976Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: We explore the use of CCTV footage to map suicidal self-injurious behavior on a subway platform to better understand the settings and the situational conditions of individuals just before they attempt suicide. Methods: We use footage from CCTV cameras for gaining new insight into the situational conditions that relate to suicidal self-directed violence in the transit system in Stockholm, Sweden. We adopt a space-time budget template to record, step-by-step, what happens over time as individuals on the platform wait for an incoming train. The analysis applies visualization tools (VISUAL-TimePAcTS) and uses a cross-over design to identify risk factors associated with suicide. Results: Findings show that suicide risk varies both temporally and spatially. Among all types of possible behaviors and places, being close to the edge of the platform of the opposite direction of the train and crossing the security line ? this behavior and place combined ? are associated with increased risk of suicide. Conclusions: We confirm that using CCTV footage as data source provides valuable insight into relevant situational conditions in which suicides take place, which can be useful to inform prevention strategies, particularly information about behavior and place combined. The article concludes by reflecting upon the importance of these results for future research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Cederblad, Alexander
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Implementing a scalable recommender system for social networks2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Large amounts of items and users with different characteristics and preferences make personalized recommendations a problem. Many companies employ recommender systems to solve the problem of discovery and information overload where it is unreasonable for a user to go through all items to find something interesting. Recommender systems as a field of research has become popular during the past two decades. Recommendations are for many companies an important aspect of their products concerning user experience and revenue. This master’s thesis describes the development and evaluation of a recommender system in the context of a social network for sports fishing called Fishbrain. It describes and evaluates several different approaches to recommender systems. It reasons about user characteristics, user interface, and the feedback data provided by the users, for which help make recommendations. The work aims to improve user experience in the given context. All this has been implemented and evaluated, with mixed results, considering the many variables taken into account that are important to Fishbrain.

  Download full text (pdf)
  Implementing a scalable recommender system for social networks
 • 249.
  Cedermalm, Rebecca
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Real-time Fur Deformations forFilm-Quality Characters2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis, the goal was to get a production ready fur groom to deform with the underlying subdivided and animated surface in real-time. The thesis investigates how to import a fur groom into Unity, how to render it, how to deform it and how to remove the most obvious of artefacts. When it came to rendering the fur, two different methods were investigated: rendering it as poly lines and as view facing triangle strips. Rendering the fur as view facing trian­gle strips was proven to be slower but the visual quality was a lot better. The deforming of the fur was done as transformations following the underlying subdivided surface. The subdivision of the surface was done using the open-source project OpenSubdiv which was found to be a very helpful tool when finding the hair strands positions on the surface. The methods of volumetric velocity smoothing together with Extended Position Based Dynam­ics were used to add hair-to-hair interactions and to simulate the stiffness of the fur. This removed artefacts of when for example bending an arm or a leg and the hair crashed into each other at the cost of performance. The performance of having 0.9 million hairs, built using 10.2 million hair vertices, de­forming with the underlying surface was measured to be around lOms depending on the way it was chosen to be rendered. Adding hair-to-hair interactions to that dragged the performance down to 332ms. As a conclusion, having a production ready fur groom deform with the underlying surface in real-time is possible. The hair-to-hair interactions part looks promising but will need further improvements and investigations to work in real-time for charaders with a lot of fur.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 250.
  Cedervall Lamin, Jimmy
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Movement Estimation with SLAM through Multimodal Sensor Fusion2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the field of robotics and self-navigation, Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) is a technique crucial for estimating poses while concurrently creating a map of the environment. Robotics applications often rely on various sensors for pose estimation, including cameras, inertial measurement units (IMUs), and more. Traditional discrete SLAM, utilizing stereo camera pairs and inertial measurement units, faces challenges such as time offsets between sensors. A solution to this issue is the utilization of continuous-time models for pose estimation.

  This thesis delves into the exploration and implementation of a continuous-time SLAM system, investigating the advantages of multi-modal sensor fusion over discrete stereo vision models. The findings indicate that incorporating an IMU into the system enhances pose estimation, providing greater robustness and accuracy compared to relying solely on visual SLAM. Furthermore, leveraging the continuous model's derivative and smoothness allows for decent pose estimation with fewer measurements, reducing the required quantity of measurements and computational resources.

  Download full text (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 1606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf