liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 608
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Hoefnagels, Ric
  et al.
  Universiteit Utrecht.
  Bergek, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Projekt, innovationer och entreprenörskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Lako, Paul
  ECN.
  Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Plants2010Ingår i: Technological Learning In The Energy Sector: Lessons for Policy, Industry and Science / [ed] Martin Junginger, Wilfried van Sark, André Faaij, Cheltenham: Edward Elgar Publishing , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Technological learning is a key driver behind the improvement of energy technologies and subsequent reduction of production costs. Understanding how and why production costs for energy technologies decline, and whether they will continue to do so in the future, is of crucial importance for policy makers, industrial stakeholders and scientists alike. This timely and informative book therefore provides a comprehensive review of technological development and cost reductions for renewable energy, clean fossil fuel and energy-efficient demand-side technologies. It responds to the need for a quality-controlled data set of experience curves, including assessment of measurement methodology, technological knowledge and associated cost. The expert contributors present a thorough overview and discussion of the pitfalls of applying the experience curve approach, including aspects such as geographical system boundaries, whether the slope of the experience curves is constant or not, statistical error and sensitivity analysis of experience curves, and whether the experience curve approach can be utilized to quantify improvements in energy efficiency. A clear set of recommendations for the use of the experience curve approach is also prescribed. Providing a significant contribution to the current literature on energy and climate models, scenario analysis, and methodological lessons on experience curves, this book will strongly appeal to academics and students in the areas focusing on energy and public sector economics. Policy makers in these fields will also find the book to be of great interest.

 • 202.
  Holm, Jon
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap.
  Dynamiskt kvalitetsarbete för förbättring av glödgade kopparbands skydd mot missfärgning2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Luvata Sweden AB, Finspång, tillverkar tunna kopparband till fordons- och elektro-nikindustrin. Koppar har en förmåga att kemiskt reagera med den omgivande luften. Detta orsakar att kopparn missfärgas - det vill säga att metallen får en avvinkade färg. För att undvika att kopparn missfärgas under transport till kund, behandlas banden med ett missfärgningsskydd. Vid enstaka tillfällen fallerar dock detta skydd med missnöjda kunder och reklamationer som följd.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att reducera problemet med missfärgning. Detta har gjorts genom att undersöka möjligheten att dels införa en nyutvecklad kontrollutrustning och dels genom att förbättra produktionsproces-sen.

  Möjligheten att använda kontrollutrustningen för acceptanskontroll undersöktes grundligt. Parametrar som förekomsten av systematiska och slumpmässiga fel under-söktes. Dessa undersökningar visade att utrustningen inte är lämplig att användas som acceptanskontroll - dels för att utrustningen är svår att använda och ibland ger felaktiga resultat, men framförallt för att produktionsproverna generellt har så dåligt missfärgningsskydd att samtliga prover blir underkända.

  Möjliga förbättringar av påverkbara parametrar i produktionsprocessen undersöktes. Detta utfördes med ett så kallat flerfaktorförsök (DoE). Undersökningarna visade att det finns parametrar som bör förbättras. Det är emellertid inte möjligt att införa före-slagna förbättringar utan ganska omfattande förändringar i processen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 203.
  Holst, Rickard
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap.
  Wide, Ida
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap.
  Improvment of the shiping release process at Siemens Industrial Turbomachinery AB2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att analysera packinspektionsflödet samt att presentera förbättringsförslag för att effektivisera transportpackningsprocessen och reducera platsbristen på packytan. Arbetet är utfört på Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) i Finspång under sommaren och hösten 2009.

   

  SIT är en del av det tyskägda företaget Siemens AG och är ett världsledande företag inom tillverkning av gas- och ångturbiner. Ett påtagligt problem är den platsbrist som råder och företaget har inga egna möjligheter att lagra ytterligare produkter, vare sig kortidslagring eller långtidslagring. Vidare är tillverkningskedjan ursprungligen utformad för att klara av ett fåtal kontinuerliga beställningar. I nuläget befinner sig företaget i en situation där de tillverkar fler turbiner än någonsin, vilket medför att både maskiner och personal utsätts för en högre belastning och tillverkningsprojekten måste bedrivas parallellt utan störningar för att kunna produceras i tid. En störning som företaget vill begränsa är den som uppstår vid packinspektioner. Under leveransfasen transportpackas leveransen och i ett fåtal av projekten kräver kunden en packinspektion innan leverans sker.

   

  För att kartlägga packinspektionsmomentet har en nulägesbeskrivning av befintlig process konstruerats. Därifrån konstaterades att den störning som en packinspektion medför är en dominoeffekt som påverkar flera avdelningar i företaget såsom, spedition, transportpackning samt kvalitetsavdelningen. Nulägesbeskrivningen har sedan utgjort underlag för att ta fram de förbättringsförslag som presenteras för att reducera platsbristen på packytan. Majoriteten av förbättringsförslagen baseras på Lean-konceptet, där huvudsyftet har varit att minimera påverkan av packinspektionerna i verksamheten för att få ett bättre flöde, hålla hög kundservice samt minimera ytan som en packinspektion upptar. Ett exempel på detta kan vara att strukturera befintlig packinspektionsprocess.

   

  Resultatet av de förbättringsförslag som redovisats i analysdelen påvisar att det går att få ett bättre flöde genom packinspektionsmomentet samtidigt som packytan inte blir lika belastad vid en packinspektion. I framtiden kommer de förbättringsförslag som behandlas att kunna tillämpas på andra avdelningar och företag som tillämpar packinspektioner. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204.
  Holvid, Sara
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för produktionsekonomi.
  Johansson, Isac
  Linköpings universitet, Institutionen för produktionsekonomi.
  Kundorderstyrning: Möjligheter och konsekvenser för Johnson Pump2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på Johnson Pump AB i Örebro och behandlar tillverkningen av marina kylvattenpumpar. På den allt mer globala pumpmarknaden har konkurrensen blivit hårdare och Johnson Pump har märkt ökade krav på främst kostnadseffektivitet och leveransprecision. Samtidigt efterfrågas ett brett sortiment. I dagsläget har man dock problem med långa ledtider och höga lagernivåer, varför man på senare tid har ställt frågan om det bästa vore att kundorderstyra tillverkningen inom det marina affärsområdet. Syftet med arbetet är därför att undersöka möjligheterna att övergå till en högre grad av kundorderstyrd produktion och se vilka konsekvenser detta skulle medföra på kostnader och leveransservice.

  För att det ska bli möjligt för Johnson Pump att tillverka pumphus mot kundorder, måste planeringen bli tydligare och mer strukturerad. I dagsläget är produktionsledtiderna för långa och framförallt för osäkra, för att kunna ha en kundorderstyrd produktion. Den viktigaste åtgärden blir därför att reducera ledtiderna. Kortare ledtider minskar kapitalbindning i PIA, gör produktionen mer flexibel, och minskar variationer och störningar. Såväl marknads-, produktions- och produktkarakteristika tillåter en förflyttning av kundorderpunkten längre bak i flödet. Slutsatsen är således att Johnson pump har goda möjligheter till kundorderstyrning av produktionen, under förutsättningen att nya planeringsmetoder införs för att uppnå kortare och stabilare ledtider.

  De viktigaste punkterna i föreslagen planering, är att ha färre tillverkningsorder igång samtidigt och att minska partistorlekarna. Planeringssituationen är mer komplex i den mekaniska verkstaden än i monteringen, där man även har större volym- och produktmixflexibilitet. Därför ska produktionen pushstyras utifrån den mekaniska verkstaden med hjälp av MRP-systemet. För att göra systemet mer pålitligt och säkerställa att det verkligen används, måste det uppdateras kontinuerligt. Materialflödet mellan arbetsstationer bör vidare bli mer direkt och mellanlagring bör elimineras. Med ett stort antal artiklar i kraftigt varierande efterfrågevolymer, måste man förenkla planeringssystemet och samtidigt anpassa produktionen så den bättre följer marknadsefterfrågan. En ABC-klassificering delar in artiklarna i mer homogena grupper för differentierad styrning av varje artikelklass.

  Resultatet av den nya planeringen är en ledtidsreduktion på i genomsnitt 83 procent. De kortare ledtiderna ger, förutom en minskning i bundet kapital, även högre produktmix- och volymflexibilitet, vilket i sin tur ger Johnson Pump fler strategiska valmöjligheter. Det sätter företaget i en bättre position inför ökade krav på kortare leveransledtider och tätare leveranser, samtidigt som kostnaderna sänks. Genom att tydliggöra effekterna av ledtids- och ställtidsreduktioner, vilka tidigare doldes av stora produktionsserier, skapas dessutom incitament till förbättringsprogram som på sikt kan öka Johnson Pumps konkurrensfördelar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 205.
  Huang, Tony
  et al.
  UCMT and Ecole des Ponts, China.
  Monod, Emmanuel
  Paris-Dauphine University and UCMT China.
  Eisner, Alan
  Clark University, USA.
  Korn, Helaine
  ZicklinSchool of Business, Baruch College, City University of New York, USA.
  Jiang, Yuewei
  UCMT China.
  Bai, Bin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Wilson, Samuel
  Old Dominion University.
  What has digital transformation changed?: A Chinese case study of hidden costs using a socio-economic approach to management2023Ingår i: Revue Française de Gestion Industrielle, ISSN 0242-9780, Vol. 37, nr 1, s. 41-54Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Digital transformation is regarded as a way to solve business problems in an organisation. However, the impact on the company’s hidden costs should also be more precisely analysed. This research relies on the socio-economic approach to management to describe the impact of digital transformation maturity growth on hidden costs in a Chinese manufacturing company. This paper combines the case study research method with some quantitative techniques by conducting correlation analyses of staff turnover, low-quality work and occupational injuries and diseases. The results indicate that digital transformation maturity growth is correlated with the financial consequences of staff’s excess salary in terms of turnover and with non-production in terms of occupational injuries and diseases. Moreover, this study suggests that future studies should consider the impact of digital transformation maturity growth on these three factors in light of the corresponding contextual factors regarding organisational contexts and cultures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Huynh, Thi Thu Thuy
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Capacity Constraints in Multi-Stage Production-Inventory Systems: Applying Material Requirments Planning Theory2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this thesis, capacity-constrained aspects of multi-level, multi-stage productionplanning are investigated. The aim has been to extend Material Requirements Planning Theory (MRP Theory) to cover more general problems dealing with capacity constraints, in particular when non-zero lead times are present and the processes take place in continuous time.

  MRP Theory deals with multi-level production systems with multiple items taking place either within a discrete or continuous time framework. External demand is considered either deterministic or stochastic. Lead times are assumed to be given constants, and the Net Present Value Principle has been applied as the objective function. The Bill-of-Materials, capturing component as well as capacity requirements, in volume as well as in advanced timing due to lead times, has been described using a generalised input matrix involving Laplace transforms or z transforms.

  In order to be able to apply Dynamic Programming as a solution method, the system state has been defined and designed in terms of a matrix, in which historical values of cumulative production and cumulative demand are given state variables. A high power computer has been used to calculate solutions to numerical examples.

  Moreover, this thesis examines the fundamental equations of MRP Theory in order to analyse the possibility to obtain closed-form expressions for the time development of the system, when standard ordering rules of MRP are applied.

  In addition, capacity-constrained production planning problems and procedures in a paper mill have been surveyed and are presented in the form of a case study.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (pdf)
  COVER01
 • 207.
  Hägg, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Produktionsteknik.
  Hofmeijer, Victor
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Produktionsteknik.
  Analysis of a Production Cell using Production Simulation Tools2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This final thesis was performed at Ecole Nationale Supériure D’Arts et Métiers (ENSAM) in Lille, France. The aim of the thesis has been to use two different simulation tools to analyse an existing production cell with focus on industrial engineering. The possible use and the usability of the simulation tools are also studied. The models built for simulation have been used to gather data about the cell. After analyse and discussion about the data we came to the following conclusions.

  • The bottleneck in the cell is the Stäubli.
  • A cheap and simple way to improve the cell is by adding new decision points (sensors) to it. The most efficient location of the new decision points is before and after the Stäubli.
  • The production rate reaches its maximum rate for both settings with eight pallets.
  • If the improvements are implemented then there is no reason to change the speed of the conveyor. With basic settings the speed can be increased for better productivity.
  • The most efficient production type for short setup times is single, for both settings.
  • Delmia is useful for visual representation. It’s also useful for measurements of time and distance since the accuracy is very high. Delmia is useful as common platform when to discuss and explain thoughts and ideas about a project.
  • Flow simulation in Quest provides a great understanding of the production and the behaviour of the cell. It is very easy to get data in and out of the program and to compare results and impacts of changes.
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 208.
  Hällqvist, Robert
  et al.
  Systems Simulation and Concept Design, Saab Aeronautics, Linköping, Östergötland, Sweden.
  Braun, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Eek, Magnus
  Innovation and Technology Management, Saab Aeronautics, Linköping, Sweden.
  Krus, Petter
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Optimal Selection of Model Validation Experiments: Guided by Coverage2021Ingår i: Journal of Verification, Validation and Uncertainty Quantification, ISSN 2377-2158, Vol. 6, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Modeling and Simulation (M&S) is seen as a means to mitigate the difficulties associated with increased system complexity, integration, and cross-couplings effects encountered during development of aircraft subsystems. As a consequence, knowledge of model validity is necessary for taking robust and justified design decisions. This paper presents a method for using coverage metrics to formulate an optimal model validation strategy. Three fundamentally different and industrially relevant use-cases are presented. The first use-case entails the successive identification of validation settings, and the second considers the simultaneous identification of n validation settings. The latter of these two use-cases is finally expanded to incorporate a secondary model-based objective to the optimization problem in a third use-case. The approach presented is designed to be scalable and generic to models of industrially relevant complexity. As a result, selecting experiments for validation is done objectively with little required manual effort.

 • 209.
  Håkansson, Malin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Synergonomi och arbetsbelysning för sjuksköterskor inom avancerad hemsjukvård2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna magisteruppsats i ergonomi, som handlar om synergonomi och arbetsbelysning för sjuksköterskor inom den avancerade hemsjukvården, gjordes på initiativ av Arbetsmiljöverket.

  Syftet var att undersöka synergonomin, det systematiska arbetsmiljöarbetet kring belysningsfrågor för sjuksköterskor inom den avancerade hemsjukvården, utvärdera några befintliga belysningslösningar, föreslå framtida möjliga belysningslösningar samt utvärdera om de lagstadgade kraven är tillräckliga, och om de efterlevs inom den avancerade hemsjukvården.

  Metod: en synergonomienkät besvarades av 55 sjuksköterskor (svarsfrekvens cirka 50 %), analys av befintliga belysningar och test av 10 befintliga belysningar i laboratorieliknande miljö och test av fem befintliga belysningar hos patienten, samt samarbete med en student inom industridesign som håller på att utveckla en belysningsprodukt speciellt anpassad för vård och omsorg i hemmet.

  Resultat: cirka 40 % av de tillfrågade sjuksköterskorna var missnöjda med arbetsbelysningen i det enskilda hemmet. Alla angav att det förekom för lite ljus vid patienten, och hälften angav att det upplevdes som en brist dagligen. En tredjedel angav att de dagligen fick inta obekväma arbetsställningar p.g.a. dålig belysning, och 15 % rapporterade att de dagligen riskerade att göra fel p.g.a. dålig belysning. De stördes mest av dålig belysning vid läkemedelshantering, provtagning, skötsel/sättande av nål, sårvård och vid bedömning av patienten. Ögonbesvär förekom hos 58 % av de svarande. Signifikanta samband sågs mellan ögonbesvär och huvudvärk, nackvärk och besvär i axlar/skuldror. En tydlig tendens till ett omvänt samband sågs mellan ögonbesvär och socialt stöd.

  Arbetsmiljöriskerna i det enskilda hemmet undersöktes inte av vårdgivarna i någon större utsträckning. Få hade en checklista vid undersökning av arbetsmiljön, och belysning var inte med på den listan. Gällande belysning levde de inte upp till kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. Ingen av de testade befintliga belysningarna uppfyllde alla de krav och önskemål vi ställt upp för en lämplig belysning inom hemsjukvården. Sammantaget bedöms kraven i de olika arbetsmiljöföreskrifterna tillsammans tillräckliga för att kunna få till en bra arbetsbelysning i det enskilda hemmet. I de studerade verksamheterna fanns det brister i hur man levde upp till dessa föreskrifter.

  Slutsatser: Arbetsbelysningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver förbättras inom den avancerade hemsjukvården. Behov finns för specialanpassade belysningslösningar vid vård och omsorg i hemmet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 210.
  Höjer, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Malmstens Linköpings universitet.
  Putsa infärgat faner: Val av material, snittyta och metod2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I mitt examensarbete undersöker jag vilken putsmetod som lämpar sig bäst för putsning av infärgat faner utan att infärgat damm fastnar på oönskade områden. Testområdet har varit avgränsat till att undersöka detta problem tillsammans med andra, icke infärgade faner. Frågan är om det finns en metod som på ett effektivt och ergonomiskt sätt garanterar ett bra resultat?

  Mina tester utgår från om val av material, fiberriktning och snittyta har betydelse för hur det infärgade dammet fastnar på ytan.

  Min förhoppning är att hantverkare och formgivare ska ta hjälp av denna undersökning för att lättare kunna göra medvetna val där infärgade faner kombineras med andra träslag.

  Genom intervjuer med andra hantverkare, om deras erfarenheter har ett problemområde kartlagts utifrån vad som är mest relevant för undersökningen. Även litterära studier har gjorts för att bättre förstå träts anatomiska egenskaper.

  För att uppnå optimala förutsättningar för att infärgat damm inte ska fasta på oönskade områden visar testerna, genom att kombinera infärgat faner med ett bandporigt träslag som har en radiell snittyta tillsammans med en fiberriktning som ligger i samma riktning som putsriktningen, med en putsmetod där direkt sug över putsytan verkar samtidigt som putsningen ger bäst förutsättning för att infärgat damm inte fastnar på oönskade områden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Ideström, Sofia
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Skiöld, Kerstin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Marknadsplanering integrerat med konceptutveckling: - en fallstudie av en ny livsmedelsprodukt2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Creative Food Business är ett affärsskapande program för personer i livsmedelsbranschen. Fyra deltagare i detta program arbetade tillsammans fram en idé till en ny färdigmatsproduktsprodukt bestående av enportionsförpackade komponenter som tillagas i mikrovågsugn. Vår uppgift i projektet bestod av att göra en marknadsplan för produkten. En modell över hur marknadsplansarbetet kan integreras med konceptutvecklingen togs fram, i den finns tre aktiviteter som bidrar med information till både marknadsplanen och konceptutvecklingen. Dessa tre är marknads- och konkurrentanalys samt kundundersökning. Modellen följdes sedan under arbetets gång.

  I marknadsanalysen undersökte vi vilka trender som finns inom livsmedelsmarknaden i Sverige idag. Vi har också samlat information om svenskarnas fisk- och färdigmatskonsumtion. I konkurrentanalysen kartlades de substitut som produkten konkurrerar med. Marknadsplanen innehåller även vilken målmarknad vi anser att produkten bör riktas mot. Vi anser att produkten är mest intressant för aktiva människor mellan 25-65 år som arbetar och lever ensamma eller i par och inte har hemmaboende barn. Målmarknadens storlek har bedömts och dess åsikter studerats i en fokusgruppsundersökning. Undersökningen genomfördes med 15 deltagare och deras synpunkter gav viktig information till utvecklingen av marknadsplanen och konceptet.

 • 212.
  Imeri, Shpend
  et al.
  High Level Training Institute, Gostivar, Macedonia.
  Kekäle, Tauno
  Vaasa University of Applied Sciences (VAMK), Finland.
  Takala, Josu
  Department of Production, University of Vaasa, Finland.
  Liu, Yang
  Department of Production, University of Vaasa, Finland.
  Understanding the Impact of ‘Hard’ and ‘Soft’ Elements of TQM in South-East European Firms2014Ingår i: Management and Production Engineering Review, ISSN 2080-8208, E-ISSN 2082-1344, Vol. 5, nr 3, s. 9-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Management and Production Engineering Review (MPER) is a peer-refereed, international, multidisciplinary journal covering a broad spectrum of topics in production engineering and management. Production engineering is a currently developing stream of science encompassing planning, design, implementation and management of production and logistic systems. Orientation towards human resources factor differentiates production engineering from other technical disciplines. The journal aims to advance the theoretical and applied knowledge of this rapidly evolving field, with a special focus on production management, organisation of production processes, management of production knowledge, computer integrated management of production flow, enterprise effectiveness, maintainability and sustainable manufacturing, productivity and organisation, forecasting, modelling and simulation, decision making systems, project management, innovation management and technology transfer, quality engineering and safety at work, supply chain optimization and logistics. Management and Production Engineering Review is published under the auspices of the Polish Academy of Sciences Committee on Production Engineering and Polish Association for Production Management. The main purpose of Management and Production Engineering Review is to publish the results of cutting-edge research advancing the concepts, theories and implementation of novel solutions in modern manufacturing. Papers presenting original research results related to production engineering and management education are also welcomed. We welcome original papers written in English. The Journal also publishes technical briefs, discussions of previously published papers, book reviews, and editorials. Letters to the Editor-in-Chief are highly encouraged.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Imeri, Shpend
  et al.
  High Level Training Institute, Macedonia.
  Shahzad, Khuram
  University of Vaasa, Faculty of Technology (Production Department), Finland.
  Takala, Josu
  University of Vaasa, Faculty of Technology (Production Department), Finland.
  Liu, Yang
  University of Vaasa, Faculty of Technology (Production Department), Finland.
  Sillanpää, Ilkka
  University of Vaasa, Faculty of Business Studies (Management Department), Finland.
  Ali, Tahir
  University of Vaasa, Faculty of Business Studies (International Business), Finland.
  Evaluation And Selection Process of Suppliers Through Analytical Framework: An Emprical Evidence of Evaluation Tool2015Ingår i: Management and Production Engineering Review, ISSN 2080-8208, E-ISSN 2082-1344, Vol. 6, nr 3, s. 10-20Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The supplier selection process is very important to companies as selecting the right suppliers that fit companies strategy needs brings drastic savings. Therefore, this paper seeks to address the key area of supplies evaluation from the supplier review perspective. The purpose was to identify the most important criteria for suppliers’ evaluation and develop evaluation tool based on surveyed criteria. The research was conducted through structured questionnaire and the sample focused on small to medium sized companies (SMEs) in Greece. In total eighty companies participated in the survey answering the full questionnaire which consisted of questions whether these companies utilize some suppliers’ evaluation criteria and what criteria if any is applied. The main statistical instrument used in the study is Principal Component Analysis (PCA). Thus, the research has shown that the main criteria are: the attitude of the vendor towards the customer, supplier delivery time, product quality and price. Conclusions are made on the suitability and usefulness of suppliers’ evaluation criteria and in way they are applied in enterprises.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Isaksson, Carina
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem.
  Lagerstyrning av emballage med hänsyn till utrymmesbegränsningar: En fallstudie vid Arla Foods Linköping2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på Arla Foods mejeri i Linköping. Mejeriet har länge haft problem med höga lagernivåer av emballage som resulterat i stora hanteringssvårigheter och höga kostnader. Syftet med detta arbete är att föreslå en effektivare lagerstyrning med målet att minska de höga lagernivåerna av emballage på mejeriet.

  En nulägesanalys visade att medelbeläggningen för perioden 2010-05 – 2011-02 var ca 70 % av maxkapaciteten varav ca 30 procentenheter utgjordes av säkerhetslagret. Totalkostnaden för lagerföring och beordring för ett år baserat på dessa siffror blir ca 1 716 000 kr/år.

  Alternativa lagerstyrningsmetoder har undersökts i två olika scenarier. Scenario 1 innefattar beräkning av ekonomisk orderkvantitet för varje emballageartikel, men med en utrymmeskostnad inkluderad i lagerföringskostnaden som styrparameter. I scenario 2 konstruerades och undersöktes en optimeringsmodell baserad på en beräkning av periodisk orderkvantitet med hänsyn både till en utrymmeskostnad och aktuella leverantörskrav med avseende på minimibeställningar och leveransfrekvenser. Dessutom användes i denna modell en delad ordersärkostnad för beställning respektive leverans, eftersom ordersärkostnaden vid leverans är gemensam för artiklar från samma leverantör.

  Undersökningarna visade att mycket finns att vinna på att göra någon form av beräkningar över orderkvantiteterna. Då man bibehåller samma beläggningsgrad som nuläget kan kostnaderna minskas med 47 % för scenario 1 respektive 53 % för scenario 2. Alternativt kan beläggningen minskas med upp till ca 20 procentenheter utan att kostnaden för nuläget överstigs.

  Rekommendationerna av detta arbete är att företaget gör nya beräkningar för säkerhetslagren, eftersom dessa nivåer är mycket höga. Dessutom kan företaget genom att börja använda beräkningar för ekonomisk orderkvantitet med hänsyn till en utrymmeskostnad göra stora besparingar gällande både utrymme och kostnad. Till sist skulle ett systemstöd för artiklarnas fysiska placering i lagren potentiellt kunna tillgängliggöra mycket av den existerande lagerytan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lagerstyrning av emballage vid Arla Foods Linköping - Isaksson
 • 215.
  Jalkebo, Charlotte
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Placement of Controls in Construction Equipment Using Operators´Sitting Postures: Process and Recommendations2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  An ergonomically designed work environment may decrease work related musculoskeletal disorders, lead to less sick leaves and increase production time for operators and companies all around the world.

  Volvo Construction Equipment wants to deepen the knowledge and investigate more carefully how operators are actually sitting whilst operating the machines, how this affects placement of controls and furthermore optimize controls placements accordingly. The purpose is to enhance their product development process by suggesting guidelines for control placement with improved ergonomics based on operators’ sitting postures. The goal is to deliver a process which identifies and transfers sitting postures to RAMSIS and uses them for control placement recommendations in the cab and operator environments. Delimitations concerns: physical ergonomics, 80% usability of the resulted process on the machine types, and the level of detail for controls and their placements.

  Research, analysis, interviews, test driving of machines, video recordings of operators and the ergonomic software RAMSIS has served as base for analysis. The analysis led to (i) the conclusion that sitting postures affect optimal ergonomic placement of controls, though not ISO-standards, (ii) the conclusion that RAMSIS heavy truck postures does not seem to correspond to Volvo CE’s operators’ sitting postures and (iii) and to an advanced engineering project process suitable for all machine types and applicable in the product development process. The result can also be used for other machines than construction equipment.

  The resulted process consists of three independent sub-processes with step by step explanations and recommendations of; (i) what information that needs to be gathered, (ii) how to identify and transfer sitting postures into RAMSIS, (iii) how to use RAMSIS to create e design aid for recommended control placement. The thesis also contains additional enhancements to Volvo CE’s product development process with focus on ergonomics.

  A conclusion is that the use of motion capture could not be verified to work for Volvo Construction Equipment, though it was verified that if motion capture works, the process works. Another conclusion is that the suggested body landmarks not could be verified that they are all needed for this purpose except for those needed for control placement. Though they are based on previous sitting posture identification in vehicles and only those that also occur in RAMSIS are recommended, and therefore they can be used. This thesis also questions the most important parameters for interior vehicle design (hip- and eye locations) and suggests that shoulder locations are just as important. The thesis concluded five parameters for control categorization, and added seven categories in addition to those mentioned in the ISO-standards. Other contradictions and loopholes in the ISO-standards were identified, highlighted and discussed.

  Suggestions for improving the ergonomic analyses in RAMSIS can also be found in this report. More future research mentioned is more details on control placement as well as research regarding sitting postures are suggested. If the resulted process is delimited to concern upper body postures, other methods for posture identification may be used.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Placement of controls in construction equipment using operators sitting postures
 • 216.
  Janné, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap.
  Analysis of working practices in the forthcoming BonD era: - How will the new IT system affect the field of delivery coordination?2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This master thesis has been carried out at Billerud AB in Skärblacka and Gruvön and at the Department of Science and Technology, University of Linköping. The purpose of this thesis work is to evaluate the new standardised IT system in comparison to the old systems in reference to create routines, models and working practices and to see how the daily work will be affected for the delivery coordinators.

  Billerud is a packaging paper company with four production sites located in Gruvön, Karlsborg, Skärblacka and Beetham (United Kingdom). The company’s sales organisation is made up of sales offices around the world.

  The thesis is based on the problem with differences in calculated and actual freight costs that have arisen over the years. Part of the study has therefore been aimed at reaching an understanding of why these differences occur.

  Freight cost data has been gathered from Billerud Skärblacka and Billerud Gruvön for the years 2005 and 2006. From this data the author has seen for himself that a problem exists but also that there might be a way to change the trend.

  The study then focused more on the current working practices and the forthcoming ones that will come with the implementation of the new IT system BonD. This system is meant to replace the IT systems of Billeruds four mills in 2007. The new IT system will shift focus to be more market oriented and hope is that working practices at the mills will be more unified.

  The study of the new system has shown that alterations need to be made, and they need be made rather quickly. There are aspects that initially are lost from the old system that could prove troublesome in the future. One of these aspects that the author fears will lead to a worse situation is the decrease in importance of roll numbers; traceability can become an issue if nothing is done to ensure that the current traceability is maintained and improved.

  A number of proposed measures for improving the working practices are stated in the recommendations. The main conclusion is that even though BonD will be an easier system to work with, largely depending on the user interface, there are factors and working practices that need to be changed in order facilitate the work of the delivery coordinators. With the difference in freight charges in mind, Billerud also needs to evaluate, review and revise the current freight charges allocated to their customers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 217.
  Jansson, Tomas
  Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Hållfasthetslära. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Optimization of sheet metal forming processes2002Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the present work is to find a stable and effective optimization algorithm that can be used to determine the location and size of drawbeads in sheet metal forming processes. The result from the optimization will be the restraining force that each drawbead applies to the blank. In addition, optimization has been used to determine the physical dimensions of the drawbead.

  The study in Paper I is limited to two structures in crashworthiness design, each with two design variables and three responses. The conclusion is that 1.5 times the minimum number of function evaluation should be used to fit the surface approximations. The conclusion of this study gives an indication on how many evaluations that are needed in order to efficiently construct the response surface approximations.

  Paper II shows that the optimization algorithm using Space Mapping is well suited for optimization problems in crashworthiness design and in the design of sheet metal forming processes. All optimization applications converged to the correct optimum and the computing time was decreased with a maximum of 63% relative to the traditional RSM optimization.

  The Space Mapping algorithm presented in Paper III converged to an optimum value that is lower than the optimum value from the traditional RSM, when the approximated surfaces from the first RSM iteration were used as the coarse model. The Space Mapping algorithm, however, reached a higher value compared to RSM, when surfaces from the third RSM iteration was used as the coarse model. Hence, the Space Mapping algorithm converged to a better objective value compared to RSM with less evaluations.

  This thesis has shown that it is possible to apply optimization on the design of sheet metal forming processes. For the problem used in the last paper both the traditional Response Surface Methodology and the Space Mapping technique were successful in avoiding failure due to necking and to decrease the risk of wrinkles. The Response Surface Methodology is robust enough to be used in the industrial tool design process. The Space Mapping technique using linear response surfaces as coarse model needs further research before it can be used efficiently in industry.

 • 218.
  Johan, Eklund
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion.
  Automation in Remanufacturing: Robots flexibility and usage2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Johansen, Kerstin
  et al.
  School of Engineering, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Jonsson, Marie
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Produktrealisering. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Mattsson, Sandra
  RISE Research Institutes of Sweden, Mölndal, Sweden.
  Circularity Impact on Automotive Assembly – What Do We Know?2023Ingår i: IFIP Advances in Information and Communication Technology / [ed] Alfnes, E., Romsdal, A., Strandhagen, J.O., von Cieminski, G., Romero, D., Springer, 2023, Vol. 692Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Assembly is crucial in the automotive industry, and regulations aimed to increase circularity impact the production systems. From this perspective different strategies are emerging related to sustainability and to the End-of-life Vehicles directive, perspectives often captured by “R-words” like Reuse, Recycle, Rethink etc. This paper is based on a literature search inspired by different R-words related to circularity and assembly in the automotive industry in combination with industrial workshops on the same theme. The results explore what challenges to manage during the ongoing green transition in the context of assembly in automotive. Recover, Repair, Reuse and Recycle are the most common terms found in the literature. Furthermore, Remanufacturing stands out as of particular interest to the automotive industry. However, based on the industrial workshops, Rethink as a collective word is an important perspective as well. The conclusions indicate that digitalization can be an enabler but also that there is a need for developing a common understanding about definitions and utilization of engineering tools supporting circularity.

 • 220.
  Johansson, Cristina
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Multiobjective Optimization for Safety and Reliability Trade-off: Applications on Early Phases of Aircraft Systems Design2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A strategic issue for any industrial company is to conceive safe and reliable systems while performing all systems’ intended functions at a minimum cost. System safety and reliability are fundamental to system design and involve a quantitative assessment prior to system development. Aircraft design is a multifaceted process that involves several different disciplines, system safety and reliability among them, to obtain o holistic approach of a complex product. During the last decades, the idea of trade-off between safety or reliability goals against other characteristics has become more prominent. Furthermore, while predictions of system performance can be made in early design phases with credible precision, within reasonable tolerances, reliability and system safety are seldom predicted with high accuracy and confidence. Making the right design decisions in the early design phase is vital to the success of a project. Nowadays, it is essential within the design of new products, to increase awareness (knowledge) early in the design phases and keep the design decisions (freedom) open as long as possible, and with that also keep down the allocated costs.

  This thesis presents MOSART (Multiobjective Optimization for Safety and Reliability Trade-off), a method promoting a systematic approach regarding trade-offs between system safety and reliability goals against other contradictory targets, such as weight and cost, in early design phases.

  A theoretical framework and context are presented in the first part of the thesis, including system safety and reliability methods and optimization techniques. The second and third parts are dedicated to contributions and papers, where seven papers are included. These papers approach different aspects of MOSART, from the basic idea to the implementation and usage of the method in the conceptual phase of aircraft systems design. Several aspects regarding the choice of system safety and reliability methods in early design phases are also included in the papers, e.g. evaluation of applicability of reliability methods in early design phases, considerations around the usage of these methods within the MOSART framework and a proposal of a guideline for how to choose the right reliability method. All the examples used in the papers are chosen from basic aircraft sub-systems.

  Delarbeten
  1. On the Usage of Reliability Methods in Early Design Phases
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>On the Usage of Reliability Methods in Early Design Phases
  2012 (Engelska)Ingår i: Proceedings of the 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11 ESREL 2012), Curran Associates, Inc., 2012, s. 769-778Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One important challenge in the early phases of product development is to apply reliability methods for estimating the safety and reliability of the system when information about the chosen equipment and components is limited. For systems consisting of units with several degraded states, and not only “up” and “down”, the results from reliability and system safety analysis are often difficult to interpret and use. The main contribution of this paper is to evaluate the applicability of different reliability methods for analyzing an overall system concept in early development stages. Furthermore, the paper constitutes the first step of a methodology intended to address the issues outlined above from a practical point of view. In the paper, two static methods, Reliability Block Diagram and Fault Tree Analysis, and one dynamic method, Markov Analysis, have been applied to conceptual design of an aircraft electrical system. These three methods have been evaluated regarding usefulness, modeling possibilities and applicability in the conceptual design. Each method is, from a practical point of view, dependent on the limitations of the software that is used. In order to overcome this issue the calculations and partly the modeling have been performed in three different software tools.

  Two iterations have been performed for Markov Analysis, and the results are used to evaluate the method regarding applicability and possibilities of modeling the system and to find out what results can be gained by extending the model.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Curran Associates, Inc., 2012
  Nyckelord
  System Reliability, Markov Analysis, Reliability Block Diagram, Fault Tree
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-94350 (URN)978-1-62276-436-5 (ISBN)
  Konferens
  11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11 ESREL 2012), 25-29 June, Helsinki, Finland
  Tillgänglig från: 2013-06-25 Skapad: 2013-06-25 Senast uppdaterad: 2017-02-20Bibliografiskt granskad
  2. Choosing the reliability approach: A guideline for selecting the appropriate reliability method in the design process
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Choosing the reliability approach: A guideline for selecting the appropriate reliability method in the design process
  2013 (Engelska)Ingår i: Proceedings of the 20th Advances in Risk and Reliability Technology Symposium 21–23 May 2013 / [ed] Lisa Jackson and John Andrews, Loughborough: Loughborough University, UK , 2013, s. 366-378Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main objective of a reliability study should always be to provide information as a basis for decisions, e.g. concept choice, design requirements, investment, choice of suppliers, design changes or guaranty claims. The choice of reliability method depends on the time allocated for the reliability study, the design stage, the problem at hand and the competence and resources available.

  During a reliability study the engineer focuses on providing a graphical means of evaluating the relationships between different parts of the system, gathering or assessing the reliability data for the components and interpreting the results of the analyses. Even though the commercial software tools available claim to provide answers to most reliability questions, choosing which method is best suited is not an easy task. Often several methods can be applied and none of them will fit the purpose perfectly.

  This paper presents a guideline for choosing the best suited reliability method in early design phases from two aspects: objective and system characteristics. The methods studied are the most common methods available in commercial software tools: Reliability Block Diagram (RBD), Fault Tree (FT), Event Tree (ET), Markov Analysis (MA) and Stochastic Petri Network (SPN). The guideline considers two aspects: the characteristics of the system studied and the scope of the analysis. The applicability of each of the five chosen methods is assessed for all possible combinations of system characteristics and objective. A study has been made at Saab Aeronautics to evaluate the practical use of the analysed methods and how this guideline can improve the selection of appropriate reliability methods in early design phases.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Loughborough: Loughborough University, UK, 2013
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-94352 (URN)9781907382611 (ISBN)
  Konferens
  The 20th Advances in Risk and Reliability Technology Symposium, 21st – 23rd May 2013, Burleigh Court Conference Centre, Loughborough, Leicestershire, UK
  Tillgänglig från: 2013-06-25 Skapad: 2013-06-25 Senast uppdaterad: 2017-02-20Bibliografiskt granskad
  3. Cost optimization with focus on reliability and system safety
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Cost optimization with focus on reliability and system safety
  2013 (Engelska)Ingår i: Safety, Reliability and Risk AnalysisBeyond the Horizon / [ed] R. D. J. M. Steenbergen , P. H. A. J. M. van Gelder , S. Miraglia and A. C. W. M. Ton. Vrouwenvelder, CRC Press, 2013, s. 2723-2730Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When developing a safety critical system, there are many aspects that need to be balanced against each other in order to reach an optimal design such as safety requirements, reliability goal, performance specifications and budget constraints. In an early design stage, it is vital to be able to screen the design space for a set of promising design alternatives for further studies. This paper proposes an approach capable of investigating the trade-offs described above, combining the techniques for system safety and reliability analysis with optimization methods. Markov analysis is employed for modeling the system safety and reliability characteristics and a Genetic Algorithm is used for optimization. The proposed method is applied to the design of an electric supply system for an aircraft, involving selection of components from different suppliers. First a model is built for each objective, i.e. cost, safety, and reliability. The models are validated and optimization is performed. The obtained result is the selection of suppliers for each component in the system in order to achieve a balance between system safety, reliability, and other design objectives.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  CRC Press, 2013
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-94353 (URN)10.1201/b15938-413 (DOI)9781138001237 (ISBN)9781315815596 (ISBN)
  Konferens
  ESREL2013, 29 Sep-02 October, Amsterdam, Holland
  Tillgänglig från: 2013-06-25 Skapad: 2013-06-25 Senast uppdaterad: 2017-02-20Bibliografiskt granskad
  4. An Industrial Implementation of an Optimization Based Method for Balancing Safety, Reliability and Weight of Aircraft Systems
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>An Industrial Implementation of an Optimization Based Method for Balancing Safety, Reliability and Weight of Aircraft Systems
  Visa övriga...
  2017 (Engelska)Ingår i: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice: Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016) / [ed] Lesley Walls, Matthew Revie and Tim Bedford, CRC Press, 2017, s. 1707-1713Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to show how a method able of trade-offs such as system safety, reliability, weight and cost can be practically implemented in industry (SAAB Aeronautics). The scope is to facilitate the decision-making on the optimal design in early design phases. The method consists of several steps guiding the user to model each objective, verify and validate the models, perform optimization and finally visualize and select the results. Within the practical implementation of this method, several challenges are addressed and solved. For example, one challenge is to implement the trade-off method using the existing programs. Another challenge is the user friendliness of the implementation. In order to solve these challenges, the analysis is started and performed in Matlab. A Graphical User Interface guides the user to select the analysis to perform, budgets/requirements for each objective and parameters with influence on end-result. Data regarding the safety and reliability objectives, exported from Reliability Workbench program to Excel, is imported to Matlab, where the analysis is performed. The results are extracted into an Excel file, where the user can work further on visualization and selection. Two small examples are used to demonstrate this practical implementation of the trade-off method. Lessons learned are presented, strengths, limitations and development potential.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  CRC Press, 2017
  Nationell ämneskategori
  Datorsystem Inbäddad systemteknik Programvaruteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-134590 (URN)000414164700242 ()9781138029972 (ISBN)9781315374987 (ISBN)
  Konferens
  ESREL 2016, Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016
  Anmärkning

  Funding agencies:The implementation presented in this paper is part of a research funded by Saab Aeronautics and the National Aviation Engineering Research Program (NFFP), jointly driven by the Swedish Armed Forces, the Swedish Defense Materiel Administration (FMV), and the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA).

  Tillgänglig från: 2017-02-20 Skapad: 2017-02-20 Senast uppdaterad: 2018-01-13Bibliografiskt granskad
  5. How to use an Optimization-based Method Capable of Balancing Safety, Reliability, and Weight in an Aircraft Design Process
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>How to use an Optimization-based Method Capable of Balancing Safety, Reliability, and Weight in an Aircraft Design Process
  2017 (Engelska)Ingår i: Nuclear engineering and technology : an international journal of the Korean Nuclear Society, ISSN 1738-5733, E-ISSN 2234-358X, Vol. 49, s. 404-410Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  In order to help decision-makers in the early design phase to improve and make more cost-efficient system safety and reliability baselines of aircraft design concepts, a method (Multi-objective Optimization for Safety and Reliability Trade-off) that is able to handle trade-offs such as system safety, system reliability, and other characteristics, for instance weight and cost, is used. Multi-objective Optimization for Safety and Reliability Trade-off has been developed and implemented at SAAB Aeronautics. The aim of this paper is to demonstrate how the implemented method might work to aid the selection of optimal design alternatives. The method is a three-step method: step 1 involves the modelling of each considered target, step 2 is optimization, and step 3 is the visualization and selection of results (results processing). The analysis is performed within Architecture Design and Preliminary Design steps, according to the company’s Product Development Process. The lessons learned regarding the use of the implemented trade-off method in the three cases are presented. The results are a handful of solutions, a basis to aid in the selection of a design alternative. While the implementation of the trade-off method is performed for companies, there is nothing to prevent adapting this method, with minimal modifications, for use in other industrial applications.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Elsevier, 2017
  Nyckelord
  Aircraft Design, Early Design Phases, MOSART, Safety, Reliability, Trade-off
  Nationell ämneskategori
  Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi Inbäddad systemteknik Datavetenskap (datalogi) Datorsystem Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-134591 (URN)10.1016/j.net.2017.01.006 (DOI)000401102000015 ()
  Anmärkning

  Funding agencies: MOSART - Saab Aeronautics and the National Aviation Engineering Research Program [NFFP6 2013-01223]; Swedish Armed Forces; Swedish Defense Materiel Administration; Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

  Tillgänglig från: 2017-02-20 Skapad: 2017-02-20 Senast uppdaterad: 2021-08-03Bibliografiskt granskad
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 221.
  Johansson, Cristina
  et al.
  Mendeley, Bröderna Ugglasgatan, Linköping, Sweden.
  Derelöv, Micael
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ölvander, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  How to use an Optimization-based Method Capable of Balancing Safety, Reliability, and Weight in an Aircraft Design Process2017Ingår i: Nuclear engineering and technology : an international journal of the Korean Nuclear Society, ISSN 1738-5733, E-ISSN 2234-358X, Vol. 49, s. 404-410Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to help decision-makers in the early design phase to improve and make more cost-efficient system safety and reliability baselines of aircraft design concepts, a method (Multi-objective Optimization for Safety and Reliability Trade-off) that is able to handle trade-offs such as system safety, system reliability, and other characteristics, for instance weight and cost, is used. Multi-objective Optimization for Safety and Reliability Trade-off has been developed and implemented at SAAB Aeronautics. The aim of this paper is to demonstrate how the implemented method might work to aid the selection of optimal design alternatives. The method is a three-step method: step 1 involves the modelling of each considered target, step 2 is optimization, and step 3 is the visualization and selection of results (results processing). The analysis is performed within Architecture Design and Preliminary Design steps, according to the company’s Product Development Process. The lessons learned regarding the use of the implemented trade-off method in the three cases are presented. The results are a handful of solutions, a basis to aid in the selection of a design alternative. While the implementation of the trade-off method is performed for companies, there is nothing to prevent adapting this method, with minimal modifications, for use in other industrial applications.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 222. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Johansson, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik- och kvalitetsutveckling. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Understanding Solution Quality2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här avhandlingen berör hur företag kan möjliggöra så att produkter och  tjänster, integrerade i så kallade helhetslösningar, kan levereras med hög kvalitet. Helhetslösningar levereras ofta över en längre tid vilket medför en förändrad kundrelation till skillnad mot när endast en produkt levereras. Helhetslösningar syftar till att stödja kunden i dess aktiviteter. Det medför att företagen möter nya utmaningar. En utmaning är att få den komplexa helhetslösningen, bestående av olika komponenter och aktiviteter, att passa ihop och samtidigt bidra till att stötta kundens aktiviteter. Dessutom behöver företagen säkerställa att helhetslösningen och alla dess delar har hög kvalitet.

  Tidigare forskning inom kvalitetsutveckling berör företags interna processer och aktiviteter. När man inom kvalitetsutveckling talar om kundorientering innebär det att företaget med interna medel ska arbeta för att möjliggöra så produkten eller tjänsten möter kundens specifikationer. När detta är uppnått har produkten eller tjänsten hög kvalitet. Företagen har här inga riktlinjer att följa när de ska leverera helhetslösningar som ska anpassas efter kundens aktiviteter och när en så tydlig kundrelation ska utvecklas. Det finns med andra ord ingen vägledning för vad som är kvalitet eller hur man möjliggör hög kvalitet på helhetslösningar.

  Den här avhandlingen visar vad som ingår i begreppet kvalitet när det gäller helhetslösningar (lösningskvalitet) samt hur företag kan möjliggöra det. Tre olika frågor har huvudsakligen behandlats. Den första frågan besvarar vad lösningskvalitet innehåller. Den andra berör hur företag med hjälp av åtgärder kan bidra till en förändring inom företaget för att möta de nya utmaningar som uppstår med att leverera helhetslösningar. Den tredje frågan berör på vilket sätt kunden kan involveras för att uppnå lösningskvalitet. För att besvara frågorna har ett antal studier baserade på empiriskt material genomförts, och fem artiklar har författats under forskningsprocessen. Artiklarna bidrar till att öka förståelsen för lösningskvalitet och hur företag kan arbeta för att uppnå det.

  Avhandlingens resultat visar att lösningskvalitet består av sju olika dimensioner: tillförlitlighet, kommunicerbarhet, intern överensstämmelse, empati, nåbarhet, påtaglighet, och anpassningsbarhet. Dessutom är kunskap om processer och kundrelationer två förutsättningar för att uppnå lösningskvalitet. Dimensionerna betraktas som riktmärken för lösningskvalitet som företag kan arbeta mot. Dimensionerna och förutsättningarna stöttas i sin tur av åtgärder som används för att bidra till den interna förändringen inom företaget. Resultaten visar dock att använda åtgärder inte alltid leder till en förändring. Endast noga utvalda åtgärder som relaterar till en specifik dimension möjliggör en förändring. Exempel på en möjlig åtgärd är kundinvolvering. Speciellt vid utveckling av helhetslösningar, betraktas kundinvolvering som en möjlig åtgärd för att stötta förutsättningarna till lösningskvalitet. Resultaten i den här avhandlingen bidrar huvudsakligen till en ökad kunskap om vad kvalitet är när det gäller helhetslösningar. Ytterligare ett bidrag är att föreslå kundens förändrade roll under utveckling och vid leverans av helhetslösningar för att uppnå lösningskvalitet.

  Delarbeten
  1. Changing quality initiative - does the quality profile really change?
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Changing quality initiative - does the quality profile really change?
  2013 (Engelska)Ingår i: Total Quality Management and Business Excellence, ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 24, nr 1, s. 79-90Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  A firm working with quality management over time may change from total quality management to Six Sigma to lean production, but does this actually change the firm's quality profile? This paper seeks to identify specific quality profiles in service firms and how these profiles change over time. The empirical investigation is based on self-assessment studies conducted in 138 Swedish service firms. The results show that service firms often build up a specific quality profile, which they retain over time. The paper develops theoretical and managerial implications based on the research.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Routledge, 2013
  Nyckelord
  quality management; quality profile; quality principles; change management
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-89629 (URN)10.1080/14783363.2012.707868 (DOI)000327929600006 ()
  Tillgänglig från: 2013-02-28 Skapad: 2013-02-28 Senast uppdaterad: 2022-03-04
  2. Using interventions to change the quality profile of an organisation
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Using interventions to change the quality profile of an organisation
  2013 (Engelska)Ingår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 5, nr 1, s. 32-45Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
  Abstract [en]

  Purpose − The purpose of the present study is to investigate how a quality profile can evolve over time and, in particular, how different kinds of interventions can further develop or change an existing quality profile.

  Methodology/approach − Data was collected over a five-year period, including a literature review, interviews, a document study and observations to capture the quality profile and associated interventions. The study was carried out in a service organisation in the public sector.

  Findings − This study shows that the quality profile can change over time due to the use of specific interventions. If a company wants to emphasise a specific quality principle, it must target the quality principle with one or moreinterventions. However, even if a quality principle is targeted, there is no guarantee that the quality principle will show improvement in the quality profile. Also, One main finding is that the quality profile becomes more even over time due to the internal consistency of the quality principles.

  Research limitations/implications − This paper sheds light on the need to study the adoption of individual quality principles and the evolution of the quality profile of an organisation.

  Practical implications − The results can provide insights for organisations aiming to embark on a quality programme, specifically how to design and develop a quality profile.

  Originality/value − This research implies that the quality profile is a recurring, general phenomenon in all quality management improvement programmes. In other words, successful implementation of quality management requires a cohesive quality profile.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Emerald Group Publishing Limited, 2013
  Nyckelord
  Quality management, Quality principles, Quality profile, Service organisations
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-88729 (URN)10.1108/17566691311316239 (DOI)
  Tillgänglig från: 2013-02-15 Skapad: 2013-02-15 Senast uppdaterad: 2022-03-04Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 223.
  Johansson, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Kvalitetsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Witell, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Rönnbäck, Åsa
  Swedish Institute for Quality (SIQ), Gothenburg, Sweden.
  Using interventions to change the quality profile of an organisation2013Ingår i: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 5, nr 1, s. 32-45Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Purpose − The purpose of the present study is to investigate how a quality profile can evolve over time and, in particular, how different kinds of interventions can further develop or change an existing quality profile.

  Methodology/approach − Data was collected over a five-year period, including a literature review, interviews, a document study and observations to capture the quality profile and associated interventions. The study was carried out in a service organisation in the public sector.

  Findings − This study shows that the quality profile can change over time due to the use of specific interventions. If a company wants to emphasise a specific quality principle, it must target the quality principle with one or moreinterventions. However, even if a quality principle is targeted, there is no guarantee that the quality principle will show improvement in the quality profile. Also, One main finding is that the quality profile becomes more even over time due to the internal consistency of the quality principles.

  Research limitations/implications − This paper sheds light on the need to study the adoption of individual quality principles and the evolution of the quality profile of an organisation.

  Practical implications − The results can provide insights for organisations aiming to embark on a quality programme, specifically how to design and develop a quality profile.

  Originality/value − This research implies that the quality profile is a recurring, general phenomenon in all quality management improvement programmes. In other words, successful implementation of quality management requires a cohesive quality profile.

 • 224.
  Johansson, Glenn
  et al.
  Ingenjörshögskolan i Jönköping.
  Magnusson, Thomas
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Säfsten, Kristina
  Ingenjörshögskolan i Jönköping.
  Lakemond Ebbers, Nicolette
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Case Studies on Interface Dimensions in Industrial Innovation Processes2006Ingår i: EuroMOT,2006, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

     

 • 225.
  Johansson, Hanna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion.
  Sundin, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion.
  Produktutformning och materialval för formsprutning: beträffande polymera material2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Formsprutning är en tillverkningsmetod somställer krav på produkters utformning. För att göra en lämplig ingötsplacering räcker inte alltid riktlinjer utan en produktspecifik analys kan vara nödvändig. Materialval kräver en tydlig kravspecifikation och kan med fördel göras i samråd med en materialexpert. Riktlinjer för Design for manufacturing and assembly inkluderar bland annat rekommendationer för formgivning. Detta kandidatarbete strävar efter att hjälpa produktutvecklare att tidigt i produktutvecklingsprocessen ta hänsyn till tillverkningsaspekter. Baserat på litteraturstudier, intervjuer och fallstudier har riktlinjer tagits fram för materialval, design for manufacturing and assembly och formgivning för formsprutning. Arbetet är avgränsat till att endast titta på formsprutningsbara termoplaster. Arbetet, som genomförts vid Linköpings universitet, är en del av projektet Säkra monteringsverktyg som resulterade i ett portabelt dödmansgrepp. Defallstudier som genomfördes inom projektetbehandlar värdering av koncept utifrån produktionsperspektiv, materialval och formsprutningsanalyser i programmet Moldflow. Arbetet resulterade i riktlinjer för applicering av metoden design for manufacturing and assembly, formsprutningsanpassning samt materialval. Fallstudien i Säkra monteringsverktyg utmynnade ien värdering av koncept utifrån produktionsaspekter, ett materialval baserat på projektets kravspecifikation och rekommendationer för produktens utformning med syfte att optimera dess tillverkning. En slutsats av arbetet är att produktionsanpassning av produktens utformning bör ske tidigt i utvecklingsprocessen. En annan slutsats är att besök i industrin, hos exempelvis ett formsprutningsföretag, leder till bättre förståelse av vilka krav som behöver uppfyllas för att en produkt ska vara möjlig att producera. Om simuleringsprogram för formsprutning finns bör det användas i kombination med riktlinjer för produktutformning. Ytterligare en slutsats som gjorts är att materialval underlättas genom tidig kontakt med materialleverantörer. Materialvalet baseras på kravspecifikationen och därför bör kraven tydliggöras och dess rimlighet kontrolleras innan materialvalet sker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Johansson, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Produktionsekonomi. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Rudberg, Martin
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Maintenance management in process industries:mapping current practices2010Ingår i: Proceedings of the 17th EurOMA conference, 2010, 2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall purpose of this research is to map the maintenance management in three companies in the process industry sector and to analyse whether these companies apply a holistic perspective on their maintenance management. We have mapped our cases using the framework developed by Crespo Márquez et al. (2009) and our results show that even though maintenance is of utmost importance in the process industry, few companies have a strategic and holistic perspective on maintenance management.

 • 227. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Johansson, Pontus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Produktionsekonomi. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Adapting manufacturing strategy to industrial after-sales service operations2006Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation is initiated from an increased awareness within industry of the importance of services in general and of after-sales services in particular. The scope of this research is to analyse how the specific characteristics of after-sales services affect a company’s manufacturing strategy, which in effect should become an operations strategy not only considering the manufacturing of goods. Considering the after-sales service as a product, consisting of both good and service characteristics, the objective of this dissertation is to develop conceptual models for an improved long-term management of operations where production of both new goods and after-sales services are competing for the same or similar resources. Specifically, the structural decision categories of a manufacturing strategy, process technology, capacity, facilities, and vertical integration, are adapted to include the demands of after-sales service products.

  The research result is an extension of the existing manufacturing strategy framework, which is transformed towards a more general operations strategy framework capable of providing managerial guidance for a larger set of products than just pure goods. Tools are developed for analysing what processes would be suitable for the after-sales services, and whether the after-sales processes should be merged with, or separated from, the new goods process. An extended long term service capacity framework is also introduced, looking specifically at the needs of after-sales service operations. Through seven case studies as well as a survey of 45 Italian providers of both manufactured goods and services, the after-sales supply chain is mapped and classified with respect to vertical integration and facilities.

  Delarbeten
  1. Industrial service profiling: Matching service offerings and processes
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Industrial service profiling: Matching service offerings and processes
  2004 (Engelska)Ingår i: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 89, nr 3, s. 309-320Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Firms using industrial goods as a resource in their own operations need support and services to maintain an efficient use of these resources. Education, spare parts and maintenance are just some examples of services required by many industrial customers. These services make up a large part of many industrial companies purchase budget, but, even more importantly, for the supplier these services often make up a substantial proportion of the company's profit. There is also a trend towards the integration of goods and services. However, there is little help available on strategies for the efficient supply or manufacture of such services. An operations strategy should not be limited to supporting just new sales if the after-sales market of industrial services has a large impact on the company's competitive advantage. A complete operations strategy should therefore be linked not only to the marketing strategy, but also to a service strategy of the company. In this paper we take the supplier's view on the task of providing industrial services, i.e. the supply of after-sales services, including tangibles such as spare parts and consumables, related to the maintenance of industrial goods. We focus on the positioning of industrial services relative manufacturing, aiming at an integrated approach for manufacturing and service operations management. We extend the product-profiling concept of Hill to service operations, developing the concept of industrial service profiling, providing a detailed analysis of market and service offering characteristics relative production characteristics. The resulting profile reveals possible mismatches in the existing operations, and can also be used to identify areas in need of corrective actions.

  Nyckelord
  Produktionsstrategi
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-22470 (URN)10.1016/S0925-5273(03)00028-8 (DOI)1713 (Lokalt ID)1713 (Arkivnummer)1713 (OAI)
  Tillgänglig från: 2009-10-07 Skapad: 2009-10-07 Senast uppdaterad: 2017-12-13
  2. Linking product-process matrices for manufacturing and service operations
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Linking product-process matrices for manufacturing and service operations
  2006 (Engelska)Ingår i: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, Vol. 104, nr 2, s. 615-624Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Firms using industrial goods as a resource in their own operations need support and services to maintain the efficient use of these resources. The prevailing trend is to integrate goods and services in a product package. We take the supplier's view on the task of providing industrial services, i.e. the supply of after-sales services, including tangibles such as spare parts and consumables, related to industrial goods. We study the relationship between goods manufacturing and industrial services, aiming at an integrated approach for manufacturing and service operations decisions on process choice. In this paper, we specifically explore the linkage between goods manufacturing and service operations product–process matrices. Product, market demand and process characteristics can develop differently for industrial services relative to the manufactured good, wherefore it is important to analyse volume, variety and process issues for both manufacturing and service operations, respectively, in order to create a match between product and process characteristics. We derive a framework for process choice in joint manufacturing and after-sales service operations, and illustrate with an industrial case study.

  Nyckelord
  After-sales service; Manufacturing and service operations management; Product–process matrix
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13879 (URN)10.1016/j.ijpe.2005.12.008 (DOI)
  Tillgänglig från: 2006-09-08 Skapad: 2006-09-08
  3. Long-term capacitymanagement for integrated manufacturing and service operations
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Long-term capacitymanagement for integrated manufacturing and service operations
  2006 (Engelska)Ingår i: Omega, ISSN 0030-2228, E-ISSN 1541-3764Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Submitted
  Nationell ämneskategori
  Ekonomi och näringsliv
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-52939 (URN)
  Tillgänglig från: 2010-01-13 Skapad: 2010-01-13 Senast uppdaterad: 2017-12-12
  4. Configuring the after-sales service supply chain: A multiple case study
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Configuring the after-sales service supply chain: A multiple case study
  2007 (Engelska)Ingår i: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 110, nr 1-2, s. 52-69Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  After-sales service in firms manufacturing and selling durable goods has a strategic relevance in its potential contribution to company profitability, customer retention and product development. This paper addresses the configuration of the after-sales supply chain. Three configuration choices are analysed: The degree of vertical integration, the degree of centralisation, and the decoupling of activities (i.e. how activities are decomposed and separated organisationally). Exploratory case study research was performed over seven companies belonging to durable consumer goods industries. The empirical findings show that configuration choices vary, suggesting that no “one best way” exists. Moreover, many firms develop multiple configurations. Choices are influenced by drivers, including the attractiveness of the after-sales business, the strategic priorities, the characteristics of the physical product and the services offered, and the configuration of the manufacturing and distribution supply chain. The paper discusses how these drivers may lead to consistent configuration choices, and how choices are related.

  Nyckelord
  After-sales service, Supply chain configuration, Durable consumer goods, Case study
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13881 (URN)10.1016/j.ijpe.2007.02.009 (DOI)
  Tillgänglig från: 2006-09-08 Skapad: 2006-09-08 Senast uppdaterad: 2017-12-13
  5. The after-sales service, aligning supply chain configuration with strategy: evidence from the household appliance industry”
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The after-sales service, aligning supply chain configuration with strategy: evidence from the household appliance industry”
  2005 (Engelska)Ingår i: 12th European Operations Management Association Conference in Budapest, Hungary, June 2005, 2005Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13882 (URN)
  Tillgänglig från: 2006-09-08 Skapad: 2006-09-08 Senast uppdaterad: 2009-06-01
  6. Adapting manufacturing strategy to the increased service content of products
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Adapting manufacturing strategy to the increased service content of products
  2006 (Engelska)Ingår i: 14th International Working Seminar on Production Economics in Innsbruck, Austria, February, 2006Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13883 (URN)
  Tillgänglig från: 2006-09-08 Skapad: 2006-09-08 Senast uppdaterad: 2009-02-27
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (pdf)
  COVER01
 • 228.
  Johansson, Ricard
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Monteringsinstruktioner: innehåll, framtagning och presentation2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Instruktioner har syftet att förmedla ett arbetssätt eller utförande av en uppgift som användaren sen tidigare inte är bekant med. För att instruktionen ska vara framgångsrik krävs dock att den utformas på ett sätt som gör den enkel att använda och att tolka korrekt. Större efterfrågan på kundanpassning och krav på flexibilitet gör att tillverkande företag i allt större omfattning behöver effektiva metoder för att ta fram instruktioner.

  På uppdrag av PartnerTech i Åtvidaberg genomfördes under vårterminen 2014 ett examensarbete inriktat mot att underlätta framtagning och revision av instruktioner. Vilka presentationsformer som bäst stödjer användaren var också del av det huvudsakliga målet. Utöver det önskades även en metod för att kategorisera produkter efter monteringskomplexitet, vilket skulle underlätta fördelning av personal. PartnerTech är en kontraktstillverkare som ständigt ställs inför nya produkter och produktionsscenarion, vilket medför löpande behov av nya instruktioner. Bakgrunden till initiativet för projektet ligger i att den nuvarande metoden inte upplevs som tillräckligt effektiv och att kunskap från vetenskapliga studier saknas.

  Examensarbetet har utförts av en student vid det maskintekniska programmet på Linköpings tekniska högskola. Projektet inleddes med en studie av nuläget och forskningsresultaten inom de berörda områdena. Därefter utvärderades mjukvaran SolidWorks Composer för att se vilka fördelar den skulle kunna bidra till, jämfört med det nuvarande arbetssättet. Ett förslag till en layout för en alternativ form av instruktion utarbetades utifrån fynden under litteraturstudien, vilken senare testades på verkliga produkter. Parallellt utvecklades en metod för att kategorisera produkterna som produceras i Åtvidaberg.

  Projektet resulterade i en alternativ layout för instruktionerna och ett förslag till ny presentationsmetod. Som framtagningsverktyg föreslås Microsoft Powerpoint, vilket använts under projektet och visat på flera fördelar mot nuvarande program. Istället för att som idag använda utskrivna papperskopior av instruktionerna föreslås presentation via bildskärmar i form av ett bildspel. Utvärderingen av SolidWorks Composer visade att det finns potential för att effektivisera framtagningen av bilder för instruktionerna, förutsatt att ett antal kriterier uppfylls. Metoden för kategorisering av produkterna resulterade i en checklista, baserad i huvudsak på ja/nej-frågor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete om Monteringsinstruktioner
 • 229.
  Johnsson, Sandra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Produktionsekonomi.
  Kjelldén, Sofia
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Produktionsekonomi.
  Framtagandet av en kostnadseffektivlagerpåfyllnadsmodell: Hur lagerpåfyllnad skall ske till butik - en fallstudie vid Hi3G Access2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på Hi3G Access i Stockholm i samarbete med Tekniska Högskolanvid Linköpings Universitet. Hi3G Access, även kallat 3, har funnits på den svenskamobiloperatörsmarknaden sedan 2000 då de erhöll sin 3G licens. Sedan dess har företaget tagitmarknadsandelar och har idag totalt över en miljon kunder i Sverige och, vid examensarbetets start,51 butiker runt om i landet. Syftet med detta examensarbete har varit att förbättralagerpåfyllnadsmodellen som bestämmer lagernivåerna av produkter i 3s butiker. De parametrar somi dagsläget styr produktflödet är intuitivt bestämda och har ingen teoretisk bakgrund vilket dettaexamensarbete delvis syftat till att bidra med.Lagerpåfyllnadsmodellen som används av 3 är Excel baserad och beräknar en prognos för kommandeförsäljning baserad på den tidigare försäljningen och aktuell lagernivå i butik. Efter omfattandeinformationsinsamling, både av historiska lagernivåer och av försäljningsdata samt utförda intervjuer,påbörjades arbetet med att undersöka vilka parametrar som bör påverka lagernivåerna i butikerna.Undersökningar utfördes gällande både en klassificering av produkter och butiker, vilkenprognosmodell 3 bör använda sig utav samt hur de skall arbeta med lagerstyrning. För att isolera ochundersöka varje parameter för sig har ett omfångsrikt underlag tagits fram i Excel. Däreftersammanställdes dessa parametrar och modifierades till viss del för att skapa en helhet och enutarbetad lagerpåfyllnadsmodell.Det framtagna underlaget visar på att det finns en klassificering mellan mobiltelefoner som börutföras, en mellan Low-end, mobiltelefoner som har en förhållandevis konstant försäljning ochringare pris, och High-end, innovativa och dyrare produkter. Det finns skillnader mellan dessa typerav produkter både gällande kundernas krav på tillgänglighet samt vilket kapital de binder upp ibutikernas lager. Utöver denna klassificering bör även produkterna hanteras olika beroende på vart iproduktlivscykeln de befinner sig, det vill säga om de är nya eller gamla på marknaden.Resultatet visar på förändringar av både värden på parametrar och införandet av nyalagerstyrningsmetoder så som säkerhetslager och maxlager. Hänsyn har även tagits till volatilitet iförsäljningen och genom diskussioner med handledare har en lämplig servicenivå bestämts.Lösningsförslaget beskriver hantering av Low-end och High-end produkter, både gamla och nya samtäven hur 3 bör arbeta vid speciella situationer så som kampanjer och vid backlogging utav produkter.Vid användandet av den framtagna modellen skulle lagernivåerna kunna minska med cirka 30procent för gamla produkter och lagerföringskostnaderna minska betydligt.

 • 230.
  Jonasson, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Sjödin, Sofie
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Framtidens återvinningscentral: - utveckling ur besökares och anställdas perspektiv2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den ökade konsumtionen i samhället gör att vi producerar allt större mängder avfall. För att minska avfallets negativa effekter på hälsan och den omgivande miljön behövs en god avfallshantering. Ett steg mot ökade möjligheter att återanvända och återvinna material togs under 1980-talet, då befintliga soptippar började utvecklas till återvinningscentraler.

  Syftet med detta examensarbete är att jämföra utformningen och arbetsmiljön vid två nya återvinningscentraler, och även jämföra dem med tidigare studerade återvinningscentraler i Sverige. Dessutom ska ett förslag på utformning av framtidens återvinningscentral tas fram.

  Genom intervjuer och enkäter till besökare och anställda, samt observationer av besökare och av anläggningarna, kunde skillnader identifieras. I jämförelse med besökarna på de tidigare studerade återvinningscentralerna, så ansåg besökarna på de två nya att det var lättare att veta vilken container avfallet skulle placeras i. De ansåg även att det var lättare att lokalisera var på området den aktuella containern var placerad. Besökarna var mycket positiva till servicen och var mer intresserade av att få information om vilken nytta sorteringen har gett. De anställda på de nya återvinningscentralerna ansåg att den fysiska tröttheten var lägre efter en arbetsdag än de anställda på de tidigare studerade, och färre ansåg att hanteringen av farligt avfall utgjorde en skaderisk.

  Resultaten visar på att både besökare och anställda är mycket nöjda med de nya återvinningscentralerna, men samtidigt kan hela tiden förbättringar göras. Studiens resultat, tillsammans med ett arbete med idéframtagning, ledde till ett förslag på utformning av framtidens återvinningscentral. Förslaget fokuserar på att guida besökaren rätt med hjälp av en tydlig utformning som ger en bra överblick. Information i form av väl synlig skyltning och frågeterminaler ska ytterligare förenkla för besökaren att sortera rätt och på så sätt underlätta för de anställda. Hjälpmedel placeras synligt för att de ska användas och minska skaderisker vid lyft, och för att öka återanvändning ges även Myrornas container en tydlig placering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 231.
  Jonsson, Henric
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Towards a Framework for Production Strategy in Construction2014Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The problem with low productivity increase in the construction industry is highlighted in many studies and in Sweden the need to improve productivity and client satisfaction in the construction industry has promoted a number of government investigations. One suggested way of improving productivity and client satisfaction is to move value adding activities offsite, to a more industrial environment. Compared to  traditional on-site production, off-site production has been said to have many advantages such as: higher productivity, lower production cost, higher quality and shorter lead times. The trade-off when increasing the degree of off-site production is the reduced product and process flexibility. The trade-off between productivity and flexibility indicates that different production systems perform well in different areas of competition.

  The purpose of this research is to develop a production strategy framework for the construction industry, and more specifically for the production of multifamily residences. This framework can help construction firms to design the production system and find the right balance between productivity and flexibility. For the manufacturing industry, production strategy frameworks have been developed and shown useful when designing new or redesigning existing production systems. A corresponding framework adapted to the construction industry would be useful for construction firms when designing production systems to meet the targeted market in the most efficient way.

  Production strategy theory is traditionally built around two broad groups, decision categories and competitive priorities. Decision categories are areas in which a company must make decisions that are of long term importance for the production function. In this thesis focus is on the decision category traditionally named product/process technology and more specifically on the so called process choice i.e. choosing a production system that meets the demands from the targeted market in the most efficient way. To do this a classification matrix is developed that classify production systems along two dimensions, the degree of off-site assembly in one dimension and the degree of product standardisation in the other. This way of visualising the process and product characteristic has been used before, in traditional production strategy frameworks, to facilitate the process choice.

  For the classification matrix to be useful, the positions in the suggested classification matrix must be linked to the ability of different production systems to deliver manufacturing outputs. Therefor a performance measurement system is developed. In the process of developing classification matrix and the performance measurement system three research questions are addressed:

  RQ1. What dimensions can be useful, from a production strategy perspective, when classifying different production systems for the production of multifamily residences?

  RQ2. What manufacturing outputs/competitive priorities have to be taken into consideration when evaluating different production systems forproduction of multifamily residences?

  RQ3. How should the ability of a production system to deliver manufacturing outputs be measured?

  To answer the research questions an abductive approach has been used. The results from a literature review have been used to develop theoretical constructs. Case studies have then been used to empirically test the constructs. Thereafter the empirical data and information from additional literature reviews has then been used to further develop and refine the theoretical constructs. The findings of this research are thereby grounded in both theory and practise.

  There are two main contributions in this thesis. The first one is the proposed classification matrix for production systems producing multifamily residences. The classification matrix can be used as a base for production strategy reasoning in the construction industry. The second contribution is the suggested performance measurement system in which KPIs for measuring quality, delivery (speed and dependability), cost (level and dependability) and flexibility (volume, mix and expansion) have been defined.

  By positioning different production systems in the classification matrix and then use the defined performance measurement system, relative differences between the ability of different production systems to deliver manufacturing outputs can be exposed. The classification matrix can help companies to work with production strategy in a structured way, and to visualize the link between the market strategy and the production function of the firm in order to meet the demands from the targeted market in the most efficient way.

  Delarbeten
  1. Classification of production systems for industrialized building: a production strategy perspective
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Classification of production systems for industrialized building: a production strategy perspective
  2013 (Engelska)Ingår i: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 32, nr 1-2, s. 53-69Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The purpose is to develop a matrix for classifying production systems for construction with various degrees of industrialization. Previous attempts to classify industrialized production systems for construction focus on dimensions such as the design process, the product technology, or the supply chain structure, but none of them acknowledge the importance of how orders are actually won in the market and that different market segments have different requirements. Using production strategy theory as a base, a matrix is developed linking market requirements, via the product offering, to the design of the production system. The matrix positions typical production systems based on their respective degrees of product standardization and volumes relative to the degree of offsite production. Similar to production systems in manufacturing, production systems for construction also deliver manufacturing outputs at different levels, indicating that the choice of production system will affect the competitiveness of the company. The applicability of the matrix is exemplified through three case illustrations of concepts for industrialized building, and these show that the matrix can be used to analyse the production systems’ relative strengths and weaknesses. The matrix can also be used as a guide when developing new, or adjusting existing, production systems for industrialized building so that they will match market requirements and offer competitiveness.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Routledge, 2013
  Nyckelord
  Construction industry, Industrialized housing, Off-site production, Operational research, Production process
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi Byggproduktion Husbyggnad Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-96756 (URN)10.1080/01446193.2013.812226 (DOI)
  Tillgänglig från: 2013-08-26 Skapad: 2013-08-26 Senast uppdaterad: 2017-12-13
  2. A Production System Classification Matrix: Matching Product Standardization and Production System Design
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A Production System Classification Matrix: Matching Product Standardization and Production System Design
  2015 (Engelska)Ingår i: Journal of construction engineering and management, ISSN 0733-9364, E-ISSN 1943-7862, Vol. 141, nr 6, artikel-id 05015004Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The potential benefits of using off-site production in residential construction have been highlighted in many studies, but the full potential of off-site production approaches is not always realized. This shortfall can be explained by the mismatch between market requirements and the output offered by the production system, in other words, a mismatch between the degree of product standardization and the design of the production system. This mismatch could be resolved through a classification matrix that aids decision makers in matching market requirements and the degree of product standardization with the degree of off-site production and production system design. This paper describes the development of a classification matrix that guides the decision-making process during the designing of new or re-designing of existing production systems in residential construction. An important aspect of the development was balancing the trade-off between productivity and flexibility so that products can be produced competitively. The merits of the classification matrix are exemplified by five case companies with different approaches to industrialization and off-site production.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  American Society of Civil Engineers (ASCE), 2015
  Nyckelord
  Production strategy, Construction industry, Off-site production, Residential building, Process choice, Case study
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi Byggproduktion Husbyggnad Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-105990 (URN)10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000965 (DOI)000354550100004 ()
  Tillgänglig från: 2014-04-16 Skapad: 2014-04-16 Senast uppdaterad: 2017-12-13Bibliografiskt granskad
  3. Performance measurement for production systems in construction
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Performance measurement for production systems in construction
  2014 (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This research focuses on performance measurement in construction and on defining quantitative metrics for typical manufacturing outputs (e.g. cost, delivery, quality and flexibility performance) within a production strategy framework. The metrics can be used to evaluate how different production systems perform in different areas of competition. A literature review is used to define both what manufacturing outputs that are relevant to measure and also how to measure those manufacturing outputs. The manufacturing outputs quality, cost (level and dependability), delivery (speed and dependability) and flexibility (volume, mix and expansion) are identified as important to measure when evaluating different production systems for production of multifamily residences, and key performance indicators (KPIs) are defined for each manufacturing output. The defined KPIs are derived from the literature review but also validated empirically through case studies. The main result of this research is a performance measurement system that can be used when evaluating different production systems in the construction industry.

  Nyckelord
  Production strategy, Performance measurement, KPI, Case study, Multifamily residences
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi Byggproduktion Husbyggnad Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-105991 (URN)
  Tillgänglig från: 2014-04-16 Skapad: 2014-04-16 Senast uppdaterad: 2014-04-16Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Towards a Framework for Production Strategy in Construction
  Ladda ner (pdf)
  omslag
 • 232.
  Jonsson, Henric
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Rudberg, Martin
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A Production System Classification Matrix: Matching Product Standardization and Production System Design2015Ingår i: Journal of construction engineering and management, ISSN 0733-9364, E-ISSN 1943-7862, Vol. 141, nr 6, artikel-id 05015004Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The potential benefits of using off-site production in residential construction have been highlighted in many studies, but the full potential of off-site production approaches is not always realized. This shortfall can be explained by the mismatch between market requirements and the output offered by the production system, in other words, a mismatch between the degree of product standardization and the design of the production system. This mismatch could be resolved through a classification matrix that aids decision makers in matching market requirements and the degree of product standardization with the degree of off-site production and production system design. This paper describes the development of a classification matrix that guides the decision-making process during the designing of new or re-designing of existing production systems in residential construction. An important aspect of the development was balancing the trade-off between productivity and flexibility so that products can be produced competitively. The merits of the classification matrix are exemplified by five case companies with different approaches to industrialization and off-site production.

 • 233.
  Jonsson, Henric
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Rudberg, Martin
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Classification of production systems for industrialized building: a production strategy perspective2013Ingår i: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 32, nr 1-2, s. 53-69Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose is to develop a matrix for classifying production systems for construction with various degrees of industrialization. Previous attempts to classify industrialized production systems for construction focus on dimensions such as the design process, the product technology, or the supply chain structure, but none of them acknowledge the importance of how orders are actually won in the market and that different market segments have different requirements. Using production strategy theory as a base, a matrix is developed linking market requirements, via the product offering, to the design of the production system. The matrix positions typical production systems based on their respective degrees of product standardization and volumes relative to the degree of offsite production. Similar to production systems in manufacturing, production systems for construction also deliver manufacturing outputs at different levels, indicating that the choice of production system will affect the competitiveness of the company. The applicability of the matrix is exemplified through three case illustrations of concepts for industrialized building, and these show that the matrix can be used to analyse the production systems’ relative strengths and weaknesses. The matrix can also be used as a guide when developing new, or adjusting existing, production systems for industrialized building so that they will match market requirements and offer competitiveness.

 • 234.
  Jonsson, Henric
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Rudberg, Martin
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  KPIs for measuring performance of production systems for residential building: A production strategy perspective2017Ingår i: Construction Innovation, ISSN 1471-4175, E-ISSN 1477-0857, Vol. 17, nr 3, s. 381-403Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  This paper aims to define key performance indicators (KPIs) for measuring performance of production systems for residential building from a production strategy perspective.

  Design/methodology/approach

  A literature review is done to identify suitable competitive priorities and to provide grounds for developing KPIs to measure them. The KPIs are evaluated and validated through interviews with industry experts from five case companies producing multifamily residences. Furthermore, two of the case companies are used to illustrate how the KPIs can be employed for analysing different production systems from a manufacturing strategy perspective.

  Findings

  Defined, and empirically validated, KPIs for measuring the competitive priorities quality, cost (level and dependability), delivery (speed and dependability) and flexibility (volume and mix) of different production systems.

  Research limitations/implications

  To further validate the KPIs, more empirical tests need to be done and further research also needs to address mix flexibility, which better needs to account for product range to provide a trustworthy KPI.

  Practical implications

  The defined KPIs can be used to evaluate and monitor the performance of different production systems’ ability to meet market demands, hence focusing on the link between the market and the firm’s production function. The KPIs can also be used to track a production systems’ ability to perform over time.

  Originality/value

  Most research that evaluate and compare production systems for residential building is based on qualitative estimations of manufacturing outputs. There is a lack of quantitative KPIs to measure performance at a strategic level. This research does this, identifying what to measure, but also how to measure four competitive priorities through 14 defined KPIs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Jonsson, Henric
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Rudberg, Martin
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Performance measurement for production systems in construction2014Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This research focuses on performance measurement in construction and on defining quantitative metrics for typical manufacturing outputs (e.g. cost, delivery, quality and flexibility performance) within a production strategy framework. The metrics can be used to evaluate how different production systems perform in different areas of competition. A literature review is used to define both what manufacturing outputs that are relevant to measure and also how to measure those manufacturing outputs. The manufacturing outputs quality, cost (level and dependability), delivery (speed and dependability) and flexibility (volume, mix and expansion) are identified as important to measure when evaluating different production systems for production of multifamily residences, and key performance indicators (KPIs) are defined for each manufacturing output. The defined KPIs are derived from the literature review but also validated empirically through case studies. The main result of this research is a performance measurement system that can be used when evaluating different production systems in the construction industry.

 • 236.
  Jonsson, Kristofer
  Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik.
  Hjälpmedel för personal och besökare på återvinningscentraler2005Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Antalet återvinningscentraler har ökat de senaste åren och vid utformning av dessa finns det en god möjlighet att utnyttja kunskap från industri och forskning inom arbetsplatsutformning och godshantering. Inom återvinningsbranschen finns det många arbetsmiljöproblem som visar sig i arbetsskadestatistiken. Ett problem är bristen på ergonomiskt lämpliga hjälpmedel för personal och besökare. Denna brist på hjälpmedel leder till arbetsskador och olyckor på ÅVC:erna. I dagsläget kan man bryta ner dessa problem i fem uppgifter,

  1. Ta fram förslag på transporthjälpmedel som besökare och personal kan använda för transport av material till olika containrar. Hjälpmedlet helst utrustad med funktion som underlättar lyft av kasserad produkt/avfall.

  2. Ta fram förslag på hjälpmedel för upplockning av lättare felplacerade kasserade produkter.

  3. Ta fram förslag på hjälpmedel för hantering av tyngre felplacerade kasserade produkter. Både lyfthjälpmedel till anläggningsmaskiner och hjälpmedel som inte kräver anläggningsmaskiner bör beaktas. Hjälpmedlen måste bland annat vara flyttbara och smidiga att använda för personalen samt kunna hantera tyngre vikter.

  4. Ta fram förslag på lämpliga lyft- och transporthjälpmedel för hantering av kasserade tv-apparater och bildskärmar.

  5. Ta fram förslag på lämpliga hjälpmedel för lyft och transport av vitvaror och kylmöbler.

  Resultatet från examensarbetet visar att de olika uppgifterna kräver olika typer av hjälpmedel. För uppgifterna är följande hjälpmedel rekommenderade,

  1. Slaslyftvagn vilket är ett hjälpmedel som underlättar lyft och transport av kasserade produkter.

  2. Lång griptång med krok som är en sammanslagning av en skräpplockare och upplockningskrok.

  3. Kompaktlastare eller redan existerande maskin beroende på tillgång till maskiner på ÅVC.

  4. Vakuumlyft vilket är ett lyfthjälpmedel som klarar av tunga lyft och gör så på ett smidigt sätt utan att uppehålla andra aktiviteter i närheten.

  5. Styckegodskran utrustat med gripdon som klara av hantering av både vitvaror och kylmöbler.

  Rekommendationerna i examensarbetet bygger på en produktutvecklingsmetodik som är baserad på existerande metoder. Vid redovisningen av examensarbetet uppgav tjänstemän vid Tekniska Verken i Linköping att delar av resultaten av examensarbetet kan komma till användning på återvinningscentralerna i Linköpings kommun.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 237.
  Jonsson, Lovisa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Larsson, Linda
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården: En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvården har höga krav som branschen har svårt att uppfylla. Logistik har fått en ökad betydelse inom sektorn och handlar i detta fall om att på kortast tid få en patient färdigbehandlad. Denna rapport tar fram logistiska förändringsprinciper som är framgångsrika i hälso- och sjukvården. En litteraturstudie visar att det finns ett antal logistiska förändringsprinciper och verktyg som med positivt resultat har anpassats till hälso- och sjukvården. Dessa är; Lean production, processorientering, flödesorientering, Time-based competition, Theory of Constraints, Supply chain management, Planering, Mål och mätmetoder, Patienten i fokus, Genombrott och Advanced access. Fallstudier visar att vårdenheter i de flesta fall inte arbetar med specifika förändringsprinciper utan metoder hämtade från flera principer. Många av dessa metoder återkommer i åtskilliga förändringsprinciper och de vanligaste metoderna som identifierats både i litteraturstudien och i fallstudien och därför anses vara framgångsrika är; eliminering av slöseri, standardiseringar, kartläggning av flöde eller process och samverkan inom den egna enheten. Dessa metoder kan härledas till principerna Lean production, processorientering och Genombrott. Viktigt att poängtera är att förändringsprinciperna måste anpassas till den specifika situationen och vårdenheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 238.
  Jonsson, Marie
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Murray, Thomas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Robertsson, Anders
  Lund University, Department of Automatic Control.
  Stolt, Andreas
  Lund University, Department of Automatic Control.
  Ossbahr, Gilbert
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Nilsson, Klas
  Lund University, Department of Computer Science.
  Force Feedback for Assembly of Aircraft Structures2010Ingår i: Proceedings of the SAE 2010 Aerospace Manufacturing and Automated Fastening Conference & Exhibition, SAE International, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Variability in composite manufacture and the limitations in positional accuracy of common industrial robots have hampered automation of assembly tasks within aircraft manufacturing. One way to handle geometry variations and robot compliancy is to use force control. Force control technology utilizes a sensor mounted on the robot to feedback force data to the controller system so instead of being position driven, i.e. programmed to achieve a certain position with the tool, the robot can be programmed to achieve a certain force. This paper presents an experimental case where a compliant rib is aligned to multiple surfaces using force feedback and an industrial robot system from ABB. Two types of ribs where used, one full size carbon fiber rib, and one smaller metal replica for evaluation purposes. The alignment sequence consisted of several iterative steps and a search procedure was implemented within the robot control system. The technology has the potential to lessen the need for dedicated tooling, reduce the need for traditional workspace calibration and can be used in several other applications, such as pin and socket type assemblies found in pylons or landing gear or “part to part” assemblies such as leading edge ribs to spar.

 • 239.
  Jonsson, Marie
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Ossbahr, Gilbert
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Affordable Reconfigurable Tooling using Mini Flexapods2009Ingår i: Proceedings of The International 3'rd Swedish Production Symposium, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Manufacturing processes are subject to increasing product changes, product diversity and customisation, higher quality demands and shorter lead times, all of which are drivers for new flexible approaches to manufacturing. As a result modular and reconfigurable fixture solutions have been both researched and commercialized. One of these is the ART, “Affordable Reconfigurable Tooling” concept, which relies on an external measuring system rather than internal accuracy of all fixture parts. Traditionally for dedicated fixtures shims are often used to achieve desired position and tolerances. This paper presents the “Mini Flexapod”, a small 6 degree of freedom reconfigurable device as part of the ART concept. The Mini Flexapod is designed to eliminate shimming and therefore has a small working envelope of approximately ± 4mm. Three different designs of the Mini Flexapod are presented, together with an illustrative application case from aircraft manufacturing. Further work will be done to improve design and to develop an intuitive operator interface for adjusting the Mini Flexapod.

 • 240.
  Jonsson, Marie
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Ossbahr, Gilbert
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Aspects of reconfigurable and flexible fixtures2010Ingår i: Production Engineering, ISSN 0944-6524, Vol. 4, nr 4, s. 333-339Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The design and manufacture of fixtures and other dedicated tooling for positioning of workpieces are among the major cost drivers in product industrialization. This has spurred research and commercial interest towards other fixturing solutions like reconfigurable fixtures, with the ability to be changed, or  reconfigured , to suit different parts and products. When reconfiguring, the product interface not only has to be moved but moved to a desired position and orientation. Several different approaches have been used to move and position these devices, all with their own advantages and disadvantages. This article presents different methods used to position and reconfigure flexible fixture devices using a parallel kinematic device as a case. Discussing the different ways to reconfigure a flexible device, the article aims to arrange the techniques according to their key features.

 • 241.
  Jonsson, Marie
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Ossbahr, Gilbert
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Aspects of reconfigurable and flexible fixtures2009Ingår i: Proceedings for the 3rd International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 242.
  Jonsson, Marie
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Ossbahr, Gilbert
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Coordinate Controlled Fixturing for Affordable Reconfigurable Tooling2008Ingår i: Proceedings of 2nd CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 243.
  Jonsson, Marie
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Ossbahr, Gilbert
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Monteringsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Development of a new flexible fixturing device for Affordable Reconfigurable Tooling2010Ingår i: 3rd CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems: Responsive, customer demand driven, adaptive assembly / [ed] Terje K. Lien, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 103-108Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To use thin wedges of metal to adjust fixtures, i.e shimming, has been a common approach to achieve desired position and tolerance. To build a fixture using shims is time-consuming and results in a fixture that is difficult to modify. The newly developed ART (Affordable Reconfigurable Tooling) concept addresses the need for flexible fixturing by means of reconfigurable supports that are set to desired position by guidance from an outer measuring system. The ART concept can be realized by means of several different reconfigurable devices, among these is the newly developed “Mini Flexapod”. This small 6 degree of freedom reconfigurable device was designed to eliminate shimming and therefore has a small working envelope of approximately 4x4x4 mm. The Mini Flexapod is a result of working with several manufacturing cases  described in this paper.

 • 244.
  Josefsson, Pär
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Hellström, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Automatisering av Lackeringslina 1 hos Totebo AB2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att visa på hur Totebo AB kan effektivisera material-hanteringen runt en UV-lackeringslina genom att införa en automatisk lösning. En automatisk lösning skulle också minska det monotona arbete som dagens lösning kräver. Totebo AB agerar som underleverantör inom planmöbelindustrin i Sverige och har en väldigt stor produktmix. Planmöbler är uppbyggda av platta träfiberskivor som monteras ihop till kompletta möbler.

  Ett förslag på lackeringslinans layout har tagits fram där den stora utmaningen har varit att anpassa den automatiska utrustningen till att klara alla 9000 produktvarianter samtidigt som lösningen måste vara driftsäker och ekonomiskt försvarbar.

  Arbetet har även utmynnat i dessa slutsatser:

  • Den största produktionsökningen fås genom att maximera utnyttjandet av lackeringslinans bredd vilket inte kan göras i dagsläget

  • Automatisk in- och utmatning för lackeringslinan ger följande fördelar:

  o Stor procentuell ökning av produktionen

  o Möjlighet till att kunna köra linan snabbare i framtiden

  o Inget monotont arbete för operatörerna

  o Driften av lackeringslinan blir mindre operatörsintensiv

  • Utveckling av en metod samt utveckling av en maskin för att kunna separera på träfiberskivor som ”limmats” fast i varandra efter kantlackering

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 245.
  Järrendal, Dan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Tinggård Dillekås, Hans
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Engreppsskördare med Head-Up Display2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Arbetsbelastningen för föraren i en engreppsskördare är stor. Vid aptering måste föraren fokusera om blicken för att läsa av information från en Head-Down Display (HDD) samtidigt som föraren måste ha kontroll på kranspetsen vilket bidrar till arbetsbelastningen.

  Syftet med projektet var att undersöka om arbetsbelastningen i engreppsskördare reducerades med Head-Up Display (HUD) under aptering. Först testades fyra HUD-gränssnitt i en simulator, därefter omarbetades gränssnitten innan de slutligen testades i en engreppsskördare i fält. En HUD-demonstrator utvecklades för detta ändamål.

  Resultatet visade att arbetsbelastningen samt apteringstiderna minskade i simulatortestet med HUD jämfört med HDD. I fältstudien förblev arbetsbelastningen oförändrad men apteringstiderna minskade.

  Att arbetsbelastningen minskade med HUD jämfört med HDD kan bero på att HUD är bättre än HDD och/eller att konceptens gränssnitt är effektivare att arbeta med än Valmet Maxi gränssnittet.

  En HUD-demonstrator som fungerar under ljusstarka förhållanden och som tål påfrestningarna i en skördare borde utvecklas för vidare tester.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 246.
  Jönsson, Kristina
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Ett HMI-verktyg med god användbarhet2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den snabba generella eltekniska utvecklingen har även satt sina spår i pumpbranschen. Detta har lett till en mängd nya funktioner och med det ett nytt uppförande hos pumparna. Detta har lett till missförstånd mellan användare och pump. Användaren tror till exempel att pumpen är trasig då den egentligen är automatiskt stoppad, vilket får följden att pumpen skickas på service även då den inte är trasig.

  Syftet med examensarbetet är att utveckla ett HMI med hög användbarhet som ser till att användaren inte missförstår pumpens nya agerande.

  Genom fältstudier erhölls kunskap om användaren, arbetsmiljön, arbetssättet och utrustningen. Detta lade grunden till hela arbetet. Informationen som samlades in analyserades ur ett användbarhetsperspektiv, och sammanställdes i en kravspecifikation och i Holtzblatts (1998) arbetsmodeller.

  Det slutgiltiga resultatet har arbetats fram genom konceptutveckling. Det som började som en idé har sedan genom vidareutveckling resulterat i sex koncept. Koncepten har sedan utvärderats ur ett användbarhetsperspektiv. Under utvärderingen är hänsyn inte tagen till varken ekonomi eller teknik. Det som koncepten har gemensamt är således att de alla har hög användbarhet.

  Utvärderingen visar också att det för 2600-serien finns en uppdelning användarna emellan. En typ av användare med specifika krav för de små pumparna och en annan typ av användare med andra specifika krav för de större pumparna. För användarna av de små pumparna önskas en enkel lösning, som endast visar om pumpen går eller inte. Här passar alltså en lösning med enkla dioder där en färgkodning visar pumpens status. För de större pumparna finns istället ett intresse för en mer sofistikerad lösning. Här önskas fjärrlarm och loggad data, vilket gör det mer lämpligt med digitala lösningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 247.
  Kabel, Daan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik- och kvalitetsutveckling. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Martin, Jason
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik- och kvalitetsutveckling. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Elg, Mattias
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik- och kvalitetsutveckling. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Paradoxical tensions during industry 4.0 integration within health care: managing tensions for quality improvement2024Ingår i: International Journal of Lean Six Sigma, ISSN 2040-4166, E-ISSN 2040-4174Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The integration of industry 4.0 has become a priority for many organizations. However, not allorganizations are suitable and capable of implementing industry 4.0 because it requires a dynamic andflexible implementation strategy. The implementation of industry 4.0 often involves overcoming severaltensions between internal and external stakeholders. This paper aims to explore the paradoxical tensions thatarise for health-care organizations when integrating industry 4.0. Moreover, it discusses how a paradox lenscan support the conceptualization and proposes techniques for handling tensions during the integration ofindustry 4.0.

  Design/methodology/approach – This qualitative and in-depth study draws upon 32 semi-structuredinterviews. The empirical case concerns how two health-care organizations handle paradoxical tensionsduring the integration of industry 4.0.

  Findings – The exploration resulted in six recurring technology tensions: technology invention(modularized design vs. flexible design), technology collaboration (automation vs. human augmentation),technology-driven patient experience (control vs. autonomy), technology uncertainty (short-termexperimentation vs. long-term planning), technology invention and diffusion through collaborative effortsamong stakeholders (selective vs. intensive collaboration) and technological innovation (market maintenancevs. disruption).

  Originality/value – A paradox theory-informed conceptual model is proposed for how to handle tensionsduring the integration of industry 4.0. To the best of the authors’ knowledge, this is the first paper to introduceparadox theory for quality management, including lean and Six Sigma.

 • 248.
  Kalkal, Ashish
  et al.
  Indian Inst Technol Roorkee, India.
  Kumar, Sumit
  Lovely Profess Univ, India.
  Kumar, Pramod
  Indian Inst Sci, India.
  Pradhan, Rangadhar
  Indian Inst Technol Roorkee, India.
  Willander, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik, elektroteknik och matematik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Packirisamy, Gopinath
  Indian Inst Technol Roorkee, India; Indian Inst Technol Roorkee, India.
  Kumar, Saurabh
  Indian Inst Sci, India.
  Malhotra, Bansi Dhar
  Delhi Technol Univ, India.
  Recent advances in 3D printing technologies for wearable (bio)sensors2021Ingår i: Additive Manufacturing, ISSN 2214-8604, E-ISSN 2214-7810, Vol. 46, artikel-id 102088Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wearable (bio)sensors driven through emerging three-dimensional (3D) printing technologies are currently considered the next-generation tools for various healthcare applications due to their exciting characteristics such as high stretchability, super flexibility, low cost, ultra-thinness, and lightweight. In this context, 3D printing, an emerging advanced additive manufacturing technology has revolutionized the concept of free form construction and end-user customization owing to its multifarious peculiarities that involve ease of operation, on-demand and rapid fabrication, precise and controlled deposition, as well as versatility with various soft functional materials. The customized functional structures with controllable geometry and design can be autonomously printed on the desired surfaces using the 3D printing technologies excluding the prerequisite amenities of microfabrication technologies. To accomplish this, both academics and industry experts have worked persistently to fabricate smaller, faster, and more efficient wearable devices using readily available 3D printing technologies. The contribution of 3D printing technologies in developing novel 3D structures for wearable applications using printable soft and functional materials is highlighted in this article. Moreover, the process of 3D printing along with major techniques, namely vat photopolymerization, material jetting, and material extrusion are summarized. Besides this, a number of 3D printed (bio)sensing platforms such as glucose sensors, lactate sensors, sweat sensors, strain sensors, tactile sensors, wearable oximeters, smart bandages, artificial skin, tattoo sensors, electroencephalography (EEG), electrocardiography (ECG) sensors, etc., are discussed in terms of design specifications and fabrication strategies of devices obtained via 3D printing techniques.

 • 249.
  Karlsson, Emelie
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion.
  Identifiering av flaskhalsar på ett pappersbruk: En tidsstudie på produktionsavdelningens förpackningsmaskiner.2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att Nordic Paper Seffle AB i framtiden ska kunna utöka sin produktion eller byta ut nuvarande komponenter behöver de grunda sina beslut i fakta. På produktionsavdelningen finns idag varken dokumenterad cykeltid eller aktiviteter noterade för deras tre förpackningsmaskiner. Genom detta examensarbete kommer en tidsstudie genomföras i syfte att dokumentera maskinernas aktiviteter och identifiera flaskhalsar i flödena. Metoden som arbetet bygger på, har en grund inom Lean med verktyg och begrepp som beskrivs inom filosofin. Arbetet kommer inte involvera någon tidsstudie för operatörerna på något sätt vilket betyder att endast förpackningsmaskinerna kommer studeras. Kringarbete kommer nämnas för att ge en klarare bild på förloppet. De noterade aktiviteterna redovisas i löpande tabeller tillsammans med deras cykeltider. Efter vardera förpackningsmaskinen följer analys för hela grupper eller enskilda aktiviteter som flaskhalsar. Analysen för resultatet kommer ses ur ett effektivitetsperspektiv och liknas med bland annat de punkter som Lean presenterar för slöserier. Här kommer flaskhalsarna beskrivas samt varför de anses vara flaskhalsar för förpackningsmaskinerna. I samband redogörs även en trolig anledning och lösning för problemet. Resultatet beräknas hjälpa företaget att växa samt lägga en grund för framtida studier inom relaterade områden som kommer beskrivas ytterligare i arbetets slutsats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 250.
  Karlsson, Filip
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion.
  Förbättring av layout för kapningsstation på Blomberg & Stensson AB: Layoutoptimering och riskanalys2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts som en del av högskolutbildningen Maskinteknik vid Linköpings universitet. Rapporten är skriven på uppdrag av Blomberg & Stensson AB i Katrineholm som ingår i en företagsgrupp med företaget X-modul samt Engströms Verkstäder. Företaget erbjuder produkter i stor variation som verktygsvagn, renhetsskåp, arbetsbänk och en flexibel barack som kan byggas som ett boende, fältsjukhus, toaletter med mera. Produktionen i Katrineholm består främst av plåt- och rörbearbetning.Blomberg & Stensson har på våren 2017 flyttat in i nya lokaler och ska därför optimera sina arbetsområden. Området som fokuseras i detta arbete är kapningsområdet där rör- och balkmaterial kapas. För närvarande finns det inget sätt att kapa material längre än sju meter vilket är grundproblemet i detta arbete, eftersom material måste kapas för hand innan den kan tas in i lokalen. Syftet är att skapa en ny layout för kapningsområdet, samt eliminera säkerhetsrisker, ergonomirisker, slöseririsker och miljörisker. Lösningsförslag ska presenteras på en ny layout samt lösningsförslag på åtgärder för eventuella risker som uppkommer.Genom en övergripande kartläggning av området och dess avgränsningar samt datainsamling genom intervjuer, observationer och litteraturstudier har förståelsen av kapningsproduktionen ökat. Tillgång till egen arbetsplats hos företaget har också varit betydande för arbetets resultat. Med närhet till produktionen och kunnig personal har lett till ett effektivare arbete och ökat förståelsen för arbetsprocessen.När kunskap hade samlats in analyserades området och lösningsförslag på layouts skapades. Layouten fokuseras på att utformas med Lean production, bra ergonomi och bra arbetsmiljö. Lösningsförslag skapades och gick igenom en process där de ansvariga på företaget fick säga sina åsikter och kritisera förslagen. Det tredje förslaget blev godkänt och bestämdes som den layout kapningsområdet skulle ha och en renovering tog fart. Under arbetsgången påpekades flertal gånger om att det behövdes ett koncept för att ta upp vätska som spills under rullbanorna. Ett lösningsförslag till detta skapades samtidigt som en riskanalys utfördes med ansvarig operatör när kapningsområdets design var bestämt.Resultatet presenterar layoutens design som gör det möjligt att kapa material på tolv meter vilket löser problemet. Dessutom presenterar den lösningsförslaget på problemet där vätska som spills samt resultatet från en framgångsrik riskanalys.I diskussionskapitlet har jämförelser före och efter arbetet på layouten och hur förändringarna har tillämpats på arbetsstationen dessutom har frågorna från syftet besvarats. I slutsatsen presenteras bidraget som detta arbete har gett.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensrapport
2345678 201 - 250 av 608
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf