liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
345678 251 - 300 av 365
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Ollila, Susanne
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Yström, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Projekt, innovationer och entreprenörskap.
  Understanding ‘in-between spaces’ for collaborative innovation: Elucidating the plurality of relationships in three interrelated spaces.2024Ingår i: Research on the Sociology of Organizations / [ed] Lounsbury, Michael, Emerald Group Publishing Limited, 2024Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 252.
  Olofsson, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Visualisering av information vid navigering i skärgård: Utveckling av gränssnitt för informativa 3D-kartor/sjökort2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver process och resultat av ett examensarbete inom produktutveckling, genomfört vid Linköpings universitet under vårterminen 2015. Examensarbetet har skett i samarbete med Reality Labs vid Combitech AB och varit en del av ett projekt som syftar till att utveckla ett informativt navigeringshjälpmedel för båtturister på Kosteröarna. Fokus i examensarbetet har varit användbarhet och visualisering, och målet har varit att utveckla ett koncept för produktens gränssnitt. Detta genomfördes i fyra steg; användarstudie, konceptutveckling, prototyputveckling och prototyputvärdering. I användarstudien intervjuades 10 personer, fem med erfarenhet av navigering med båt och fem utan sådan erfarenhet, om vilka krav och önskemål som finns på ett hjälpmedel för att dels navigera och dels få en positiv helhetsupplevelse av Kosteröarna. Konceptutvecklingen skedde i ett antal steg där antalet alternativa koncept minskades för varje steg samtidigt som detaljgraden ökades för de kvarvarande alternativen, tills ett slutligt koncept tagits fram. Detta koncept innefattade tre olika lägen; planera, navigera och upptäcka, för att kunna ge användaren en personlig upplevelse. Genom ett omfattande planeringsverktyg möjliggörs att användaren får förslag baserat på personliga preferenser. Dessutom läggs största delen av användarens beslutsfattande i planeringsstadiet, vilket begränsar mängden information som ges under navigering. Två prototyper togs fram; en pappersprototyp innefattande alla tre lägen samt en interaktiv prototyp innefattande enbart läget navigera. Dessa prototyper utvärderades tillsammans med några av de användare som deltagit i användarstudien. Konceptet som helhet fick mycket positiv feedback, men också konstruktiva synpunkter som kan tas vidare för förbättring av konceptet. Även om det inte finns utrymme för vidare arbete inom examensarbetet kan användarnas synpunkter bidra med värdefulla insikter till projektet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Onita, John
  Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  How does industrial symbiosis influence environmental performance?2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  A collaborative approach to industry-environment issues is acknowledged as a key aspect of sustainable development. Sincerely, resource sharing among firms offers the potential to increase stability of operations, especially in supply-constrained areas, by ensuring that access to important inputs such as water, energy and raw materials are guaranteed. Industrial Symbiosis (IS), a sub-field of Industrial Ecology, is primarily concerned with the cyclical flow of resources through networks of industrial units as a means of cooperatively approaching environmentally sustainable industrial activity. In line with this principle, a critical assessment of the change in environmental performance brought about by industrial symbiosis (IS) was conducted in nineteen selected eco-industrial park case studies identified in all regions of the world with the exception of the African continent. Case study selection criteria were based on models of eco-industrial parks proposed by Chertow (2000). A description of the type of material exchanges that go on in each case study was carried out which revealed evidence of implemented synergies in respective case studies. A comparative assessment of cross-case patterns which is a semi-quantitative matrix used to quantify the degree of environmental performance showed that there was a clear evidence of improved environmental performance among respective case studies investigated where water, energy and material flows served as indicators. Results obtained from the study showed a common pattern of industrial presence in respective case studies reflecting the occurrence of heavy process industries such as oil refineries, cement industries, petrochemical industries, and steel industries. The principle of “anchor tenant” proposed by some experts in the field of industrial ecology was strongly supported by the obtained results. Symbiotic cooperation among participating firms in respective case studies were mainly on areas like cogeneration, re-use of materials, recycling and wastewater treatment and re-use.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 254.
  Palmqvist, Charlotta
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik.
  Nilsson, Sofia
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik.
  Utjämning av avropsprocessens material- och informationsflöde: En fallstudie på Siemens Industrial Turbomachinery AB2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång är ett företag som bland annat levererar gasturbinanläggningar till hela världen. Inför huvudleveransen av anläggningen från Finspång genomgås en process, kallad avropsprocessen, där förberedelser görs i form av bland annat utplock ur förrådet, packning och administration. Processen är idag ojämn då arbetet stoppas och startas flertalet gånger, dessutom krävs mycket handpåläggning och påtryckningar för att driva processen framåt.

  Avdelningar som ingår i det studerade systemet är främst projektstöd, förråd, montage och packning. Projektstöd har en administrativ roll och skapar den systemmässiga transporten med allt som ska levereras, där bland annat genereras plocklistor till förrådets kö. Förrådet i sin tur plockar material som ska levereras, och skickar det sedan till packningen som förpackar materialet enligt de behov som krävs beroende på transportsätt. Montagets del i processen är att montera av material som inte kan levereras monterat på maskinen och skicka det till packningen som packar på samma sätt som beskrivs ovan.

  Syftet med examensarbetet är att kartlägga den nuvarande avropsprocessen för leverans av gasturbinanläggningar och ge åtgärdsförslag på hur material- och informationsflödet i processen kan utjämnas. Åtgärdsförslagen ska utvärderas med hänsyn till interna risker och kostnader.

  En kartläggning upprättades med hjälp av SIPOC-modellen för att skapa en detaljerad bild av hur avropsprocessen fungerar, med samtliga ingående avdelningarnas material och informationsflöden. Kartläggningen analyserades, och utifrån analysen identifierades ett antal orsaker till det ojämna flödet. De identifierade orsakerna strukturerades därefter med hjälp av Ishikawadiagram och samlades till följande huvudorsaker; att materialet hemkommer sent till SIT AB, att avropsmötet är bristfälligt, att processen för att skapa avrop är otydlig, att arbetssättet i förrådet brister, samt att vissa triggers är bristfälliga. Huvudorsakerna som framkom i orsaksanalysen diskuterades sedan i en åtgärdsanalys där diskussioner kring möjliga åtgärder fördes utifrån relevanta teorier. Dessa diskussioner sammanställdes sedan till mer konkreta åtgärdsförslag. Förslagen som framkom beskrivs kortfattat nedan:

  1. Sent material. Steg ett är att arbetet som påbörjats med att införa proactive planning, som åtgärd till grundproblemet, fortsätter. Detta kompletteras med att den lista med material som riskerar att bli sent fortfarande skapas och lämnas till internprojektledaren som tar reda på om materialet hinner komma hem i tid. Om det inte hinner hem är det viktigt att information om detta förmedlas till berörda avdelningar så att onödig väntetid inte uppstår, detta förslagsvis av internprojektledaren som har störst helhetsinsikt.

  2. Bristande avropsmöte. Ett förslag har tagits fram på hur checklistan för avropsmötet kan utvecklas för att underlätta förberedelser inför mötet. Denna ska distribueras av internprojektledaren tillsammans med övrig information till mötet i samband med kallelsen. Det kan även vara bra att förtydliga de rutiner för genomförande som finns, till exempel gällande vem som håller i mötet. Ett uppföljande möte kan även hållas veckan innan packveckan för att följa upp och informera om läget i projektet.

  3. Otydlig process för avrop. Projektstöd bör inte invänta klartecken från packningen utan istället i största möjliga utsträckning göra samtliga avrop under samma dag och ange fredagen innan packveckan i deras avrop. Om materialet inte finns hemma i tid ska projektstöd invänta inlagringen på förrådet innan de gör sina avrop, och i de fallen föreslås att dagens datum skrivs in i avropet så att utskriften av listan görs så fort som möjligt. När avropet skapats skriver förrådet ut alla listor och lämnar till packningen för nytt plockdatum. Packningen föreslås alltid ge det nya datumet till förrådet exakt tre dagar innan de vill ha materialet för att minska risken för att de ska behöva ändra datumen flera gånger. I de fall förrådet i Centrum ska plocka på samma lista rekommenderas att det nya plockdatumet distribueras via mejl. Förslaget innebär att förrådet inte kan utföra mätningar genom SAP, och därför har en möjlig manuell mätning tagits fram i form av ett Excel-dokument.

  4. Arbetssätt förråd. Det första som tas upp är att dokumentera strulet för att kunna prioritera att lösa det strul som orsakar mest problem. Ett förslag för hur detta skulle kunna se ut har tagits fram i ett Excel-dokument. Viktigt är även att tid avsätts för förrådet för att kunna arbeta fram bra rutiner och processer för sitt arbete och att en person finns ansvarig för att driva förrådets arbete med förbättringsarbete. Förutom detta kan förbättringar uppnås för packningen om förrådet börjar göra muntliga överlämningar i samband med att de levererar material. För att förenkla detta vid de tillfällen då den ansvariga packaren inte finns tillgänglig är förslaget att en whiteboardtavla sätts upp med en kolumn för varje packare där plocklistan till det som lämnas över sätts upp. Det sista som tas upp i detta förslag är att förrådet borde skriva ut de korrekta märklapparna från början och märka materialet med dessa. Då lapparna inte går att få ut i plockordning är det viktigt att fortsätta att arbeta med detta för att hitta en bra lösning.

  5. Otydliga triggers. Gällande triggern för att platslistan ska skapas förslås att packningen hör av sig till projektstöd när de vill ha listan. Behovet är tydligare hos dem och därför är det mer naturligt att de styr när de vill ha den.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Palsson, Henrik
  et al.
  Lund Univ, Sweden.
  Sandberg, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik- och kvalitetsutveckling. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Packaging paradoxes in food supply chains exploring characteristics, underlying reasons and management strategies2022Ingår i: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, ISSN 0960-0035, E-ISSN 1758-664X, Vol. 52, nr 11, s. 25-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this paper is to explore different types of packaging paradoxes and the reasons for their existence in food supply chains. Design/methodology/approach The research uses a multiple case study approach with rich empirical data from seven leading companies in Swedish food supply chains. The research uses coding and a paradox theory lens to analyse packaging paradoxes, both within and between companies in a supply chain. Findings The paper provides a novel theoretical lens which uses comprehensive empirical data to identify and categorise four types of packaging paradoxes on two system levels in food supply chains. It presents detailed descriptions of, and underlying reasons for, the paradoxes. It also discusses strategies required to manage packaging paradoxes. Research limitations/implications Future research should confirm and extend the findings in this study by incorporating data from companies in other countries. It should cover the importance of paradoxes, their impact on company performance and innovation, and how different paradoxes are related to each other. It should also investigate strategies to manage paradoxes further. Practical implications The findings should help companies acknowledge and identify management principles for packaging paradoxes in food supply chains. Originality/value It is the first study which systematically explores packaging paradoxes in food supply chains. The study offers a new approach to understand the complexity of packaging decisions in food supply chains. It contributes to the packaging logistics literature by extending theoretical knowledge about conflicts of interest related to packaging. The management discussion offers initial insights into management of packaging paradoxes and directions for future research.

 • 256.
  Papageorgiou, Athanasios
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ölvander, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  The Role of Multidisciplinary Design Optimization (MDO) in the Development Process of Complex Engineering Products2017Ingår i: DS 87 Proceedings of the 21st International Conference on Engineering Design (ICED 17): Vol 4: Design Methods and Tools, Vancouver, Canada, 21-25.08.2017 / [ed] Anja Maier, Stanko Škec, Harrison Kim, Michael Kokkolaras, Josef Oehmen, Georges Fadel, Filippo Salustri, Mike Van der Loos, Design Society , 2017, Vol. 4, s. 109-118Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The work presented in this paper explores several concepts related to the design of complex engineering products and emphasizes on the effects of considering Multidisciplinary Design Optimization (MDO) in the development process. This paper is by no means a comprehensive literature review, but instead, the aim is to discuss some key points through theory and references to common MDO applications. In this respect, the central topics which are addressed herein are the enhancement of the generic product development process, the road towards a better integration of the organization’s functions, the methods to manage complex system architectures, and finally, the shortcomings of the MDO field. As a link to more tangible industrial applications, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are chosen as an illustrative example due to their technical complexity as well as the demanding requirements of the corresponding market. Overall, the paper shows that despite the current state-of-the-art limitations, MDO can be a valuable tool within the “traditional” design process that has the potential to enable products of better quality while simultaneously reducing the total development time and effort.

 • 257. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Park, Mi Sook
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, EISLAB - Economic Information Systems. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Managing Competence Development Programs in a Cross-Cultural Organisation: What are the barriers and enablers?2006Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  During the past decade, research on competence development and cross-cultural organisation has been acknowledged both in academic circles and by industrial organisations. Cross-cultural organisations that have emerged through globalisation are a manifestation of the growing economic interdependence among countries. In cross-cultural organisations, competence development has become an essential strategic tool for taking advantage of the synergy effects of globalisation. The objective of this thesis is to examine how competence development programs are conducted and to identify barriers and enablers for the success of such programs, especially in a cross-cultural organisation.

  To identify the processes involved in managing competence development programs in a cross-cultural organisation, a case study method was chosen. A total of 43 interviews and 33 surveys were held with participants, facilitators and managers in competence development programs at four units of IKEA Trading Southeast Asia located in Thailand, Vietnam, Malaysia and Indonesia, respectively. In addition to the observations made on these four competence development programs, a study of the literature in related research areas was conducted. The interviews were held and the survey data collected in 2003 and 2004.

  In the findings, the barriers identified were cultural differences, assumptions, language, and mistrust; the enablers were cultural diversity, motivation, management commitment, and communication. The conclusions are that competence development is a strategic tool for cross-cultural organisations and that it is extremely important to identify barriers to, and enablers of, successful competence development, and to eliminate the barriers and support the enablers right from the early stages of competence development programs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 258.
  Paulson, Fredrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Sundin, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Challenges and trends within eco-design2015Ingår i: EcoDesign 2015 International Symposium, 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Despite years of research and other activities in society the anthropogenic impact on nature still increase. Eco-design has a potential to reduce this impact, but yet a minority of companies practice it. The aim of this paper is to identify current challenges and trends within eco-design. In addition, the paper further aims to disclose important eco-design related research gaps. Eco-design challenges and trends have been studied in 22 selected papers, out of 52, found in ScienceDirect during April 2015. In addition, four snowballed papers from the same database and one standard were included. Challenges and trends are revealed and structured into four categories; 1) system and success level; 2) strategy level; 3) action level; and 4) tools level. Most challenges and least trends are found within the first category: systems and success level. An implication from the result is that research and other activities should more than today be supported by a system and success level. Future research should focus on understanding the industry’s perspective, help set requirements in product specifications, create low economic risk implementation roadmaps, understanding how to map knowledge and information to aid eco-design implementation. It is also preferable to facilitate an efficient inclusion of social and economic aspects when practicing eco-design.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Pehrson, Mats
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion.
  Sehlin, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion.
  Integrering av robotar hos Saab Aerostructures: En förstudie med huvudfokus på kollaborativa robotar och möjliga tillämpningar för dessa i produktionen av flygplansstrukturer2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar automationsmöjligheter inom Saab. Arbetet bedrevs på den civila sidan av Saab i Linköping, mer känd som Saab Aerostructures, som ett examensarbete på kandidatnivå. Flygplansindustrin har i dagsläget en relativt låg grad av automatiserad tillverkning. Detta till följd av de många olika komplicerade moment som utförs samt av den relativt låga produktionstakten. Syftet med det här examensarbetet var att undersöka möjligheterna till att utöka graden av automatiserad tillverkning inom Saab Aerostructures produktion.

  För att undersöka detta spenderades tid i produktionen för att studera hur arbetet utförs. Med hjälp av undersökningen och samtal med personer inom produktionen togs ett antal tillämpningar fram på uppgifter som kan tänkas automatiseras med en robot. Eftersom Saab har begränsad erfarenhet inom det här området är den här rapporten mer av en förstudie för att sätta bollen i rullning och få företaget att börja integrera nya lösningar för att få en mer effektiv och automatiserad tillverkning av flygplansstrukturer.  

  Arbetet resulterade i att två stycken olika förslag på automationslösningar ges. De två förslagen skiljer sig en hel del åt vad gäller både uppgift och lösning. Det ena föreslås använda sig av en robot som går att arbeta med sida vid sida, utan fysiska avgränsningar i form av stängsel. Den andra lösningen använder en traditionell industrirobot i en vanlig miljö med en skyddsbur. Lösningen med den traditionella industriroboten ser mest lovande ut eftersom arbetet som roboten kommer utföra resulterar i att cirka 40 operatörstimmar per vecka frigörs. Payback-tiden för den investeringen är ungefär 4 år, vilket Saab anser vara överkomligt. Denna lösning kombinerar tre uppgifter: fräsning, tätning och målning som alla utförs på en lastdörr.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Perez, Alexander
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för produktionsekonomi.
  Österberg, Pontus
  Linköpings universitet, Institutionen för produktionsekonomi.
  Snabbare, Säkrare, Sundare: Processkartläggning och Lean Production-baserad analys av det centrala provanalyssystemet på Södersjukhuset2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Södersjukhuset i Stockholm är ett sjukhus som har påbörjat förändringsarbete för att kunna möta framtidens krav på högkvalitativ vård från patienter och samtidigt uppfylla ekonomiska krav från ägaren Stockholms Läns Landsting. Denna rapport är resultatet av en grundlig genomgång av dagens centrala provanalyssystem på Södersjukhuset med syfte att effektivisera systemet för att möta framtida krav.

  I arbetet kartläggs flödet av patienter och prover som behandlas antingen på de provtagningsintensiva medicinska mottagningarna eller på avdelning 27. Eftersom omkring 85 % av volymen av analyser som beställs på dessa enheter är klinisk kemiska har det analyserande arbetet inriktats på just dessa flöden. För vissa klinisk kemiska analyser finns det ett alternativ till central laboratorieanalys, patientnära analys, som innebär att tiden från provtagning till provsvar finns tillgängligt förkortas markant. I rapporten tas för- och nackdelar med patientnära analys upp och dess applicerbarhet på Södersjukhuset diskuteras. Det framkommer att för Södersjukhusets del är det mer fördelaktigt att hålla fast vid ett centralt provanalyssystem då detta är mer flexibelt samtidigt som kostnaderna för detta är lägre än för patientnära analys. Samtidigt finns ett klart behov av att effektivisera dagens centrala provanalyssystem för att minska patienternas väntan och utnyttja Södersjukhusets resurser på ett bättre sätt.

  I en kvantitativ analys av över 17 000 observationer tagna från kliniskt kemiskt laboratoriums datasystem konstateras att det inte är någon större skillnad i systemets flödestid för medicinska mottagningarna och avdelning 27. På medicinska mot-tagningarna använder man sig av en mycket lång säkerhetsledtid då man anger när provsvaren finns tillgängliga för patient, medan avdelning 27 räknar med att ha de flesta provsvaren färdiga till läkarronden 1,5 timmar efter avslutad provtagning.

  Det står klart att dagens informationssystem, framför allt i processerna som sker innan själva analysen av proverna, är mycket bristfälligt. Detta ger upphov till ett flertal icke-värdeskapande aktiviteter som förlänger provernas flödestid och är kostsamt då det kräver mänskliga resurser för att utföra. Dessutom generar informationssystemet en datamängd som innehåller relativt lite information som kan användas för uppföljning av hur provanalyssystemet presterar. Genom att införa ett bättre anpassat informationssystem som stödjer de processer som är absolut nödvändiga för provanalyssystemet kan flödestiden för prover förkortas samtidigt som de löpande kostnaderna kommer att minska. Personalens kompetens kan också utnyttjas på ett bättre sätt då icke-värdeskapande aktiviteter elimineras. Tillsammans med ändrade rutiner vid beställning av analyser kan patienters väntan reduceras avsevärt. För en stor del av dagens patienter skulle det vara teoretiskt möjligt att genomföra provtagning och läkarbesök på en och samma dag, med någon timmes mellanrum, vilket skulle innebära en avsevärd samhällsekonomisk besparing.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 261.
  Persson, Anton
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Strategic Management of Higher Education Enterprises2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Educational institutions are becoming increasingly important for regional and national economies. Recent developments in Europe have drawn attention to the need for elite institutions. After a long domestic debate, Germany appointed three of its universities to Eliteunis in the fall of 2006. Similar discussions and initiatives have taken place in Finland and Denmark. In 2007, the Swedish university chancellor, Anders Flodström, initiated a public debate about improving the Swedish system of higher education by concentrating it to fewer institutions of higher quality. As a contribution to these discussions, it is of general interest to understand why and how educational institutions become successful. The purpose of this study is therefore to investigate what strategy and external factors that has made one particular institution – Massachusetts Institute of Technology – successful. The findings of the study show that MIT’s success depends on the possession of several important strategic resources: faculty and student quality, endowment, reputation and campus location. Thanks to these resources, in combination with some external factors, primarily the influx of large amounts of federal research funding and the (entrepreneurial) success of MIT alumni, the Institute has been able to attract: federal and private research funding, donations and more high quality faculty and students. Faculty are motivated to excel through a well-devised promotion and incentive system. There is a strong virtuous cycle dynamic between the resources. For example, an institution with strong reputation will attract good students and faculty. This will lead to increasing faculty and student quality which will improve the reputation further. To enter the virtuous cycle, significant financial resources are required. MIT, received much of these resources through the immense research efforts that were funded by the U.S. government during World War II, the Space Race and the Cold War. This enabled MIT to attract excellent faculty and build its reputation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 262.
  Persson, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion.
  Waagaard, Morgan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion.
  Framtagning av baxverktyg åt Siemens turbin SGT-800 SLC/SLD: Konceptframtagning och konstruktion2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Siemens Turbomachinery i Finspång levererar gasturbiner över hela världen. Företaget har 2800 medarbetare och omsätter årligen ca 10 miljarder kronor [1]. Det fanns möjlighet att förbättra en del i monteringsprocessen genom att konstruera ett nytt verktyg. Arbetet gjordes mot Siemens via Etteplan som är ett konsultbolag med kontor i Norrköping.

  De nya turbinpaketen SGT-800 SLC och SGT-800 SLD består huvudsakligen av en turbin, en växel och en startmotor [2]. Vid montering är det av vikt att det säkerställs att växeln och turbinen blir centrerade mot varandra, annars uppstår vibrationer när turbinen körs. Det krävs ett så kallat baxverktyg för att säkerställa att växeln och turbinen är i rätt position innan turbinen levereras till kund. Målet med exjobbet var att ta fram konstruktionsunderlag till ett nytt baxverktyg som uppfyllde Siemens krav och passade de nya turbinpaketen.

  Metoden som användes bestod huvudsakligen av Ullmans [3] och Liedholms [4] metoder som mynnade ut i tre koncept. Därefter ställdes koncepten mot varandra, där egenskaper som monteringstid, urkopplingshastighet och vikt jämfördes. Det gjordes 3D-modeller och tillverkningsunderlag till det konceptet som uppfyllde kravspecifikationen i högst grad.

  I samråd med Siemens valdes maskinkomponenter till baxverktyget. Resultatet blev konstruktionsunderlag till ett verktyg som ska underlätta att rikta in de nya turbinpaketen SGT-800 SLC, SGT-800 SLD samt det tidigare SGT-800 Medium skid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Persson, Madeleine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Hammargren, Ellen
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk aktivitet och som också gör det roligt och trivsamt att röra på sig. Detta examensarbete utförs med syfte att undersöka hur HAGS Aneby AB kan erbjuda en träningslösning med utomhusgym för offentlig utemiljö, samt undersöka vilka önskemål om utomhusgym potentiella användare har. Målet med arbetet är att formulera en kravställning baserad på insamlade användarönskemål för utomhusgym, för att med hänsyn till denna kravställning ta fram ett koncept för en ny träningslösning. Konceptet innehåller förslag på utformning av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för den i arbetet valda målgruppen motionären samt därtill förslag på tillbehör, tjänster och samarbetsmöjligheter med aktörer relaterade till utomhusgym. Genom en användarundersökning samlas potentiella användares önskemål om utomhusgym in. Önskemålen analyseras och formuleras till krav. Med hjälp av experter inom områdena träning och hälsa tas förslag på träningsredskap fram för att passa motionären. Redskapen utvärderas med hjälp av personer från den avsedda målgruppen. Redskap som kan finnas på ett utomhusgym utformat för motionären är: boxar, slyngor, dragapparat, lyftredskap, joystick, chinsredskap, dipsredskap, armgång, balansplatta, klätterställning, magbänk och låga stänger. Ett förslag på en helhetslösning som inkluderar utomhusgym och tjänster tas fram för att möta de identifierade behoven hos användarna. Genom tjänster riktade mot användarna tillhandahålls information och olika funktioner genom mobilapplikationer, hemsidor, webbportaler och fysiska skyltar på utomhusgymmen. Dessa tjänster utformas i samarbete med de experter inom träning och hälsa som användarna litar mest på. Därtill föreslås servicetjänster riktade mot HAGS kunder som en möjlighet för HAGS att garantera kvalitet och säkerhet på sina utomhusgym.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Konceptutveckling_av_ett_nytt_utomhusgym_med_traningsredskap_for_offentlig_utemiljo
 • 264.
  Persson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Wallin, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Energy efficient oil supply for clutch actuation in planetary transmissions2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The improvement potential of the oil supply system used in Volvo CE's planetary transmission PT9 is studied in this thesis. The main focus was to improve the energy efficiency of the system while at the same time satisfying all of the system's functional demands. High energy efficiency is important for the environment, Volvo CE and Volvo's customers. Different concepts regarding how to design the system were developed and simulated so as to evaluate their energy efficiency and potential of meeting the various demands of the system. An important aspect to consider when designing an energy efficient supply system is to select proper sizes of the components in the system. If the system is oversized the energy efficiency will not be as good as the system's potential efficiency. On the other hand, if the system is undersized its performance will also suffer. The problem of finding suitable sized component was thus also studied in this thesis. Two methods were developed to guide the engineer in the work of selecting proper size of components. The methods provide a structured approach to dimensioning the system, to ensure that it meets its functional demands and giving high energy efficiency.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  EnergyEfficientOilSupplyForClutchActuationInPlanetaryTransmissions
 • 265.
  Pettersen, Jostein
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, HELIX. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Kvalitetsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Implementing Lean Production: Lost in Translation?2008Ingår i: 40th Annual Conference on the Nordic Ergonomics Society, Reykjavik, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Organizational change is sometimes assumed to be a linear and predictive process, but the majority of change initiatives end in failure (cf. Beer, 2003). The results of the change initiative often differ from the initial ambitions, indicating that theories of translation may be useful in analyses of change processes.

  The purpose of this paper is to investigate and analyze the early stages of implementing a lean-type production system in a large Swedish manufacturing company. Representatives from all organizational levels within the studied company have been interviewed. The interviews have been analyzed from an Actor-network perspective, using translation as a key component.

  The company has not achieved the results that were expected, and in certain areas, the focus of the initial ideas has shifted in unforeseen directions. The analysis shows that this is a result of the translation of the core ideas of the new production concept (lean production).

  A key finding is that the implementation process has allowed too much room for translation, thereby increasing the risk of change failure. The paper shows that people in managerial positions can benefit from taking the processes of translation into account in their work. Considerable efforts should be directed towards understanding the actors’ frames of reference and design information that suits the actors’ needs.

  The paper uses Michel Callon’s framework for sociology of translation in the context of organizational change and on various levels of abstraction. The paper shows how the a translation perspective can be useful in researching processes of organizational change.

 • 266. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Pettersen, Jostein
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Managing Mobility for Learning, Health and Innovation (HELIX). Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Kvalitetsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Translating Lean Production: From Managerial Discourse to Organizational Practice2009Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Majoriteten av organisatoriska förändringsinsatser misslyckas. Dessa misslyckanden kan ofta tillskrivas bristande kunskap om de översättningsprocesser som hänger samman med implementering av managementkoncept. Översättningarna blir synliga när de initiala ambitionerna i implementeringsprocessen förändras efter hand som de kommuniceras genom organisationen, vilket ofta leder till oönskade resultat.

  Ambitionen med denna avhandling är att ge ett kunskapsbidrag till teorier om översättning av managementkoncept genom att demonstrera hur det för tiden dominerande managementkonceptet Lean Production översätts när det passerar gränserna mellan olika kontexter.

  Avhandlingen är baserad på tre studier av managementkoncept på olika abstraktionsnivåer. Den första studien grundar sig på en genomgång av den centrala litteraturen om Lean Production. Den andra studien bygger på en enkätundersökning bland svenska produktionschefer och rör deras tillämpning av managementmetoder och koncept. Den tredje studien omfattar en serie intervjuer inom ett större svenskt industriföretag, där fokus ligger på hur Lean Production har översatts under implementeringsprocessen.

  Resultaten visar att Lean Production är långt ifrån väldefinierat eller otvetydigt. Det finns alltid utrymme för översättning när konceptet kommuniceras mellan aktörer inom och mellan organisationer. Det är därför orimligt att förvänta sig att konceptet ska leverera särskilda resultat. Resultaten kommer snarare från det sätt som konceptet tolkas och översätts inom organisationen som avser att införa det i verksamheten. Det framhålls att bristande översättningskompetens kommer att öka risken för okontrollerad och potentiellt verkningslös översättningsprocess, vilket kan medföra oväntade och oönskade resultat.

  Genom att kombinera de empiriska resultaten från de tre ovan nämnda studierna med teorier inom managementområdet presenteras en tentativ modell för hur översättning av managementkoncept kan studeras från den generella managementdiskursen till den praktik som kan observeras på verkstadsgolvet inom ett företag. Det föreslås att modellen kan användas som ett konceptuellt ramverk för vidare studier av översättning av managementkoncept.

  Delarbeten
  1. Defining lean production: some conceptual and practical issues
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Defining lean production: some conceptual and practical issues
  2009 (Engelska)Ingår i: The TQM Journal, ISSN 1754-2731, E-ISSN 1754-274X, Vol. 21, nr 2, s. 127-142Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to investigate the definition of lean production and the methods and goals associated with the concept as well as how it differs from other popular management concepts. '

  Design/methodology/approach – The paper is based on a review of the contemporary literature on lean production, both journal articles and books.

  Findings – It is shown in the paper that there is no consensus on a definition of lean production between the examined authors. The authors also seem to have different opinions on which characteristics should be associated with the concept. Overall it can be concluded that lean production is not clearly defined in the reviewed literature. This divergence can cause some confusion on a theoretical level, but is probably more problematic on a practical level when organizations aim to implement the concept. This paper argues that it is important for an organization to acknowledge the different variations, and to raise the awareness of the input in the implementation process. It is further argued that the organization should not accept any random variant of lean, but make active choices and adapt the concept to suit the organization's needs. Through this process of adaptation, the organization will be able to increase the odds of performing a predictable and successful implementation.

  Originality/value – This paper provides a critical perspective on the discourse surrounding lean production, and gives an input to the discussion of the implementation of management models.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2009
  Nyckelord
  Lean Production, Quality Management, Definition
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-18419 (URN)10.1108/17542730910938137 (DOI)
  Tillgänglig från: 2009-05-26 Skapad: 2009-05-26 Senast uppdaterad: 2017-12-13Bibliografiskt granskad
  2. Implementing Lean Production: Lost in Translation?
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Implementing Lean Production: Lost in Translation?
  2008 (Engelska)Ingår i: 40th Annual Conference on the Nordic Ergonomics Society, Reykjavik, 2008Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Organizational change is sometimes assumed to be a linear and predictive process, but the majority of change initiatives end in failure (cf. Beer, 2003). The results of the change initiative often differ from the initial ambitions, indicating that theories of translation may be useful in analyses of change processes.

  The purpose of this paper is to investigate and analyze the early stages of implementing a lean-type production system in a large Swedish manufacturing company. Representatives from all organizational levels within the studied company have been interviewed. The interviews have been analyzed from an Actor-network perspective, using translation as a key component.

  The company has not achieved the results that were expected, and in certain areas, the focus of the initial ideas has shifted in unforeseen directions. The analysis shows that this is a result of the translation of the core ideas of the new production concept (lean production).

  A key finding is that the implementation process has allowed too much room for translation, thereby increasing the risk of change failure. The paper shows that people in managerial positions can benefit from taking the processes of translation into account in their work. Considerable efforts should be directed towards understanding the actors’ frames of reference and design information that suits the actors’ needs.

  The paper uses Michel Callon’s framework for sociology of translation in the context of organizational change and on various levels of abstraction. The paper shows how the a translation perspective can be useful in researching processes of organizational change.

  Nyckelord
  Actor-network theory, sociology of translation, lean production, implementation, organizational change
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi Annan maskinteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-18421 (URN)
  Tillgänglig från: 2009-05-26 Skapad: 2009-05-26 Senast uppdaterad: 2015-02-05Bibliografiskt granskad
  3. Quality Management in Swedish Industry: Concepts, Practices and Knowledge Base
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Quality Management in Swedish Industry: Concepts, Practices and Knowledge Base
  2009 (Engelska)Ingår i: The 12th international QMOD conference, 2009Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of the paper is to identify different strategies in the application of Quality Management in Swedish industry. This purpose is divided into two questions; (1) what kind of management practices are applied in relation to which management concepts and (2) where do the organizations turn to seek knowledge about the applied concepts.

  Methodology/Approach: A questionnaire survey was performed, where production managers in Swedish industry were requested to rate their rate of application of various management concepts and practices as well as their use of various information sources. Principal Component Analysis was applied to find patterns in the data, and cluster analysis was performed on the principal component loadings to identify groups of information sources, concepts and practices.

  Findings: The analysis shows that three distinctive approaches to Quality Management can be identified, based on TQM/Six Sigma, TPS/Lean Production and ISO9000 respectively. In terms of seeking knowledge, there are also three distinct strategies: (1) a formal approach, focusing on external sources of information, such as university courses and professional networks; (2) an informal approach, focusing on easily accessible information in journals and the Internet; (3) a consultant based approach, seeking information mainly from management consultants. The consultant based approach seems to apply to all management concepts, whereas the two other approaches seem to be independent of the choice of concept.

  Implications: This paper provides an empirical basis for classification of management concepts and practices, thereby providing support for practitioners aiming to select and implement a strategy for organizational change.

  Nyckelord
  Lean, TQM, Six Sigma, ISO9000, Knowledge base, Principal Component Analysis, Cluster analysis
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-18423 (URN)
  Tillgänglig från: 2009-05-26 Skapad: 2009-05-26 Senast uppdaterad: 2015-02-05Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Translating Lean Production
  Ladda ner (pdf)
  Cover
 • 267.
  Pettersson, Karl
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Driveline Systems, Volvo Construction Equipment, Eskilstuna, Sverige.
  Heybroek, Kim
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Emerging Technologies, Volvo Construction Equipment, Eskilstuna, Sverige.
  Hydrauliskt hybridsystem för anläggningsmaskiner: Delat energilager är dubbelt energilager2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikeln presenterar ett nytt innovativt hydrauliskt hybridkoncept med power-split transmission och delad hydraulisk krets med arbetsfunktionerna. Systemet är sekundärreglerat med direkt koppling till ett hydrauliskt energilager. Detta ger full frihet att överföra energi mellan drivlina, arbetsfunktioner och energilager i samtliga riktningar. En anläggningsmaskin medbåde framdrivning och arbetsfunktioner är ett komplext kopplat rörelsesystem och ett effektivt hybridkoncept måste därmed ta hänsyn till båda delsystemen. I sekundärreglerade system sker transformeringen av effekt i huvudsak vid lastsidan, detvill säga från hydraulisk effekt till mekanisk effekt. Sekundärreglering passar därför för hybridisering av maskiner med flera hydrauliska delsystem eftersom den hydrauliska kretsen kan användas gemensamt av systemen utan att använda strypventiler.Därmed blir även energilagret tillgängligt för delsystemen utan ytterligare effekttransformering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 268.
  Pettersson, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system.
  Safety analysis on digital hydraulics: Redundancy study for aviation applications2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Digital hydraulic actuators (DHA) are an interesting new technology that couldreplace todays system with inefficient proportional valves. By using an arrayof on/off valves the hydraulic pressures are discretised. This gives a fixed setof force outputs that can be used to control the actuator. DHA systems havebeen proven to drastically reduce the energy consumption at the cost of highersystem complexity. More components and more advanced controllers are neededto maintain an equal system performance.Previous research has been mentioning the fault tolerance of the DHA systemwithout analysing the actual requirements to achieve it. In this thesis a safetyanalysis is made. One first approach of making an active fault tolerant system ispresented and the effects of using this is analysed. In total, over four million failuremodes are analysed and grouped into 2402 system outputs. The thesis is also thefirst within the research of DHA system to present a chamber wise analysis, whereall four chambers are analysed independently.The thesis also presents a method to calculate reliability for the system. Themethod is a new computational way of creating and reducing fault trees. Fromthe fault trees the probability of system failure can be calculated.The conclusion of this thesis is that DHA is not fault tolerant by default butcan be if designed correctly. The thesis also concludes that if the componentsin the DHA system have the same reliability as the components used in today’ssystem the reliability is similar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Piecyk, Maja
  et al.
  Heriot-Watt University, Edinburgh, UK.
  Björklund, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Logistics service providers and corporate social responsibility: Sustainability reporting in the logistics industry2015Ingår i: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, ISSN 0960-0035, E-ISSN 1758-664X, Vol. 45, nr 5, s. 459-485Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose– The purpose of this paper is to present a content analysis of corporate social responsibility (CSR) reports published by logistics service providers (LSPs), and to analyse factors influencing the level and scope of reporting. In order to address this objective, the authors show to what extent various social and environmental categories are covered in the CSR reports. The authors also investigate whether any differences in the use of CSR indicators can be found with regard to the use of a formal reporting framework, the size of a company, location of its headquarter, and ownership structure.

  Design/methodology/approach– The study begins with a comprehensive literature review on the CSR policies and practices in relation to the field of logistics. A database of 350 international LSPs is compiled based on independent rankings of top logistics companies. Applying a content analysis approach, corporate web sites and CSR reports are examined in order to investigate how sustainability is reported and what CSR-related indicators are published. Statistical analysis is carried out to provide insight into whether any differences in the use of CSR indicators can be found with regard to four key factors identified in the literature review.

  Findings– Although aspects of sustainability are mentioned on corporate web sites of most LSPs in the database (53 per cent), only 13 per cent publish formal CSR reports. This research identifies a variety of indicators used by LSPs and shows that the use of a formal reporting framework and the size of a company are the two main factors influencing the levels of CSR reporting in the sector.

  Practical implications– This paper provides an insight into how transparently LSPs report on the sustainability of their performance. LSPs can compare their own CSR reporting approaches to the body of scientific literature and the findings presented in this paper, in order to adapt more general concepts and best practice evidence to their needs.

  Social implications– By focusing on best practice in reporting of the environmental and social performance, this research can potentially improve the long-term sustainability of the logistics sector.

  Originality/value– This is the first study providing a comprehensive review of the CSR reporting practice in the third party logistics sector. As such, this paper provides an important basis for CSR-related research in the field of logistics and supply chain management. Several areas for future research are also identified.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Pilemalm, Jörgen
  Kungliga Tekniska Högskolan, Maskinkonstruktion.
  Generating Products in Small and Medium Sized Enterprises: Challenges and Potential Improvements2002Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In contemporary society, companies are faced with new demands and challenges, due to increasing competition and customer requirements. The development of products affects to a great extent, the future earnings and costs of an enterprise, and is therefore very important for its long-term survival. Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) are of great importance to national welfare today, and also offer a great potential for the future. The conditions for SME are somewhat special compared to large enterprises. Moreover, many SMEs as sub-contractors to larger companies, and others in networks alongside other SMEs. The overall aim of this thesis is to increase knowledge regarding how to achieve increased long-lasting competitiveness in SMEs. The focus is on efficient development activities for complete project portfolios in SMEs. To fulfil this aim, a rather broad theoretical framework and results from three qualitative studies are presented.

  The findings presented show that several challenges exist regarding the execution of product generation in manufacturing SMEs. Maturity with regard to process can be improved, and there are a number of obstacles regarding management. Long term planning should be treated as more important than it is today, but it also has to be resource efficient and yield results. Subcontractors with several customers need to be flexible, and roles can be somewhat fuzzy. Inter-organisational cooperation is essential to many SME, and also of decisive importance to them. Cooperation within inter-organisational business networks enables SMEs to develop and offer more complete systems and products by means of aggregation of resources and knowledge.

  The thesis also presents several proposals for improvements. Many SMEs might improve their efficiency by means of adopting a more comprehensive view on product generation. It is also emphasised that domain of responsibility, not only regarding the product but also type of cooperation, might affect the process. Further, processes have to be aided by management and support tool. The approach of integrated product development has been found to be successful in SMEs, and aspects of integration are divided into five areas: Inter-organisational aspects, organisational functions, individuals, projects and activities. Three main activities are proposed with regard to the process of generating products: product planning, preparing the organisations, and product development.

  Also, an approach to implementing improvements is discussed. SMEs often have little time and resources for improving work practices. Customising generic process models can have several advantages. However, the goal should be efficient and well functioning work practices, not a model. By contrast, models are proposed as a means for supporting change work. A proposed approach to this encompasses four main steps: analysis of present situation, development of new working practices, tests, and improvements. Finally, it has been found beneficial to combine a top-down and a bottom-up approach, analysing all the factors constituting the organisational work setting, using external change agents, executing changes in more than one company in parallel, using a multifunctional base, and including newly appointed personnel.

   

 • 271.
  Poesche, Jurgen
  et al.
  Aalto Univ, Finland.
  Shipin, Oleg
  Asian Inst Technol, Thailand.
  Liu, Yang
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Univ Vaasa, Finland.
  Huisingh, Donald
  Univ Tennessee, TN USA.
  Kauranen, Ilkka
  Aalto Univ, Finland.
  What biological evolution teaches about sustainable engineering innovation2019Ingår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 240, artikel-id UNSP 118267Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this paper is to provide a better understanding of the dynamics of engineering innovation by building a novel, extensive metaphor between engineering innovation and biological evolution. In a metaphor, a phrase literally denoting one kind of idea is used in place of another in order to suggest an analogy between them. In this metaphor, the insights gleaned from biological evolution were applied to engineering innovation. Biological evolution and engineering innovation are similar in that both exhibit creative destruction as evidenced by Darwin and Schumpeter. In the research analyses, special attention is given to the current multipolar world, with the poles consisting of societies based on different cultural traditions and to the emerging renaissance of decentralized production and its current iteration, Co-Engaging Production. The metaphor used in this paper challenges and even contradicts conventionally explicit and embedded beliefs in six ways. First, the dominance of Occidental science and engineering cannot be expected to last indefinitely. Second, the current dominance of Occidental science and engineering can have detrimental effects on engineering innovation. Third, free trade leads to inefficiency. Fourth, successful engineering innovation requires societal legitimacy and environmental conformity. Fifth, human cognition forms the basis of multipolar types of science and engineering. Sixth, past and current dominance reduces absorptive capacity in the Occidental. (C) 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Preechachanchai, Oraphin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Wangwacharakul, Promporn
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  From Japan to Sweden; Lean Product Development System in Cultural Contexts2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Irresistibly, Lean has been well-known among manufacturers around the world for quite sometimes due to Toyota success story of Toyota Production System (TPS) or so-called Lean manufacturing. Now that many organizations are going toward the concept of Lean enterprise, this thesis tries to study about Lean Product Development System (LPDS) which is a part it. Owing to the fact that LPDS is a socio-technical system originated from Japanese cultural background, to understand and should how LPDS is adopted in Swedish organizations become our main purpose. The thesis consists of three research questions- i.e. 1) what are pros and cons of LPDS, 2) what is Swedish style LPDS and how does it compare to the original Japanese one, and 3) should Swedish companies transform LPDS into their organizations; if yes, how. This study adopts a cultural framework to analyze and compare the Swedish LPDS and the Japanese one. The thesis can be separated into three main theoretical parts- i.e. LPDS, cultures, and change management. Two managers from two companies, one LPDS consultant, and one PhD student were interviewed for empirical data. Regarding to the first research question, both primary (interview) and secondary data are used; in order to analyze advantages and weaknesses of LPDS. Then, based on a literature review and empirical findings, Swedish LPDS principles were concluded and compared to the Japanese ones according to the second research question. Lastly, Swedish cultures, creativity perspective, and change management theories were deployed to provide managerial guidelines on how Swedes interpret and adopt LPDS in their organizations.

   

  Accordingly, there are several pros and cons of LPDS (e.g. systematic decision making enhancement, transparency of information sharing, dynamic organizational learning) and they occur along the process of LPDS transformation into organizations. For cons, conclusion as of now is that most of LPDS weaknesses come from the method level, in which no one really knows what the real "Lean" is and leads to misinterpretation of principles. Owing to the fact that LPDS is a socio-technical system, it requires firms to adapt their strategies and cultures before adopting LPDS principles. Hence, LPDS needs to be interpreted and put into use case by case, depending on organizational characteristics. There are 14 principles of Swedish LPDS as concluded in this study. They are both similar and different from the Japanese original ones. The basic principles of LPDS, which are standardization, supplier involvement, continuous improvement, and visualization, are employed explicitly in both Japanese and Swedish LPDS. Moreover, both apply set-based concurrent engineering, front-loading, leveled product development process, and cross-functional team in NPD projects in their LPDS practices. The main differences are that Swedish LPDS focuses more on enhancing creativity than those of Japanese. Moreover, leadership style differs due to different cultural background. Besides, some other minor differences are also pointed out in this report. This leads to an answer to the last research question. Swedes should adopt LPDS in incremental manners to develop their organizations into the direction lead by LPDS, while preserving the creativity which is beneficial to product development processes. Finally, some guidelines of LPDS interpretation and adoption are also suggested based on change management theories and Swedish cultures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  From Japan to Sweden; Lean Product Development System in Cultural Contexts
 • 273.
  Pålsson, Henrik
  et al.
  Lund Univ, Sweden.
  Sandberg, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik- och kvalitetsutveckling. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Adoption barriers for sustainable packaging practices: A comparative study of food supply chains in South Africa and Sweden2022Ingår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 374, artikel-id 133811Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Packaging can play a key role in reducing food waste and enabling resource efficient logistics operations. This paper offers insights into why this potential is not fully adopted by companies in food supply chains by exploring adoption barriers for sustainable packaging practices in ten companies in South Africa and Sweden. The paper develops an analytical framework from theory and applies it to the empirical data. This resulted in ten propositions that structure adoption barriers for sustainable packaging practices in food supply chains and explain the reasons for their occurrence. The propositions can form a basis for researchers to understand why the adoption of sustainable packaging practices in food supply chains may be lacking. Corporate decision-makers can use the propositions to form strategies and initiatives to overcome adoption barriers. The study also identified some contextual differences, but overall, the contextual impact on adoption barriers was surprisingly low. To deepen research and practice insights about the complexity of adopting sustainable packaging practices, the paper offers a process view on the adoption barriers in which their relationships are linked. The analytical framework and the process view offer integrative views on adoption barriers for sustainable packaging practices that enable re-searchers and practitioners to address them with a structured approach. This explorative study finally unfolds further research opportunities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Qin, Wei
  et al.
  Shanghai Jiao Tong Univ, Peoples R China.
  Zhuang, Zilong
  Shanghai Jiao Tong Univ, Peoples R China.
  Sun, Yanning
  Shanghai Jiao Tong Univ, Peoples R China.
  Liu, Yang
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Univ Oulu, Finland.
  Yang, Miying
  Cranfield Univ, England.
  An available-to-promise stochastic model for order promising based on dynamic resource reservation policy2023Ingår i: International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, E-ISSN 1366-588X, Vol. 61, nr 16, s. 5525-5542Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Facing uncertain future customer orders, a pull-based available-to-promise (ATP) mechanism will deteriorate the overall profit since it allocates critical resources only to current customer orders. To prevent current less-profitable customer orders from over-consuming critical resources, this study investigates a push-pull based ATP problem with two time stages and three profit margin levels, and develops a dynamic resource reservation policy to maximise the expected total profit. Then, a corresponding push-pull based stochastic ATP model is established with known independent demand distributions, and the optimal reservation level is derived by the genetic algorithm to maximise the expected total profit. Finally, a series of simulation experiments are conducted to reveal the impact of some key factors, and the experiment results provide theoretical guidance and implementation methods for companies to maximise overall profits.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Rahman, Md. Arafat
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Analysis and Development of Potential Material & By-Product Synergies between Zero-Emissions Industries and Urban Waste Streams.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The concept of integration of industries in urban setup is the current trend among researchers and engineers in the field of industrial ecology and environmental engineering. Trend of urbanization forces an increasing human demand for energy, materials, water and other resources. Urban symbiosis nowadays is closely related to the controlling of urban metabolism. Closing material loops works as an effective way for a circular economy where theoretically no waste is generated.

  In this thesis work, an investigation has been made for studying current symbiotic activities in the city of Linköping and look for any potential energy or by-product synergies from industrial activities and the urban waste streams. Some of the companies have been found to be already engaged in such type of activities, directly or indirectly. Hence, uncovering symbiotic activity is also an important task to consider while assessing the feasibility of a network of industries and urban settlement.

  Finally, it is concluded that the symbiotic activity in the city of Linköping is developing with discovering of new opportunities from waste and by-products from industries and the city area.  The municipal utility company Tekniska Verken and its subsidiary Svensk Biogas could play the role as anchor tenants and the aeronautics company SAAB, for its huge production line, has good potential to participate in exchange of physical materials.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Master's Thesis_Md. Arafat Rahman
 • 276.
  Rapp, Joel
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system. Linköping University.
  Turesson, Jonatan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system. Linköping University.
  Hydrostatic transmission in wind turbines: Development of test platform2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master thesis project is a part of a larger project with the goal of develop-ing a drivetrain, utilizing a hydrostatic transmission, for horizontal axis mid-sizewind turbines. Some of the benefits from using a hydrostatic transmission are thata variable speed operation is possible without the use of a frequency converter,the generator may be placed on the ground and thus reduce weight in the nacelleand also using hydraulic components can increase lifetime and robustness of thesystem. The thesis work is a part of the second step towards this goal, whichcontains constructing a test platform of the concept.

  The test platform is being built at the Laboratory of Hydraulic and PneumaticSystems (LASHIP) in Florianópolis, Brazil, where also the master thesis projecthas been conducted. Two companies are involved in the construction of the plat-form, Parker Hannifin and Reivax. Parker Hannifin is a multinational diversifiedmanufacturer of motion and control technologies and systems. Reivax developtechnologies for control systems and automation applied in Hydroelectric, Ther-moelectric and Nuclear power plants.

  The project was performed during the period of February to August 2015 andgoverns dimensioning and selection of hydraulic components for the test platform,development of simulation model in AMESim, evaluation of control strategies andalso a dynamic analysis of the system.

  Dimensioning the platform resulted in a drivetrain with an output power of28 kW. Standard hydraulic components with high efficiencies where selected fromParker’s product portfolio. These components were then modeled in AMESimwhere simulations of the whole system could be performed. Control strategieswere tested and results showed that the best performance is reached when usinga regulator that is able to compensate for pressure changes in the system. Re-sults also indicated that the hydrostatic transmission can perform very well as areplacement of frequency converters, in terms of stable frequency output of a vari-able wind turbine. The dynamic analysis showed that the parameter that sets themain characteristics of the system is the aerodynamic rotor with its large inertia.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  HydrostaticTransmissionInWindTurbines_DevelopmentOfTestPlatfom
 • 277.
  Rehme, Jakob
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell ekonomi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Nordigården, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell ekonomi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ellström, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell ekonomi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Chicksand, Daniel
  Operations and Information Management Group, Aston Business School, UK.
  Power in distribution channels: Supplier assortment strategy for balancing power2016Ingår i: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062, Vol. 54, s. 176-187Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the move from buyer dominance toward interdependence between buyers and suppliers in a distribution channel. The paper introduces a case study collected through in-depth interviews and participative observations. It examines the relationships between a timber supplier and its customers in the builders’ merchants sector. We stress the relevance of considering actions intended to change the power balance, rather than focusing only on trust. The power balance in a dyadic relationship is dynamic, and power positions need to be constantly re-evaluated. An important power resource is information asymmetry, manifested in the supplier’s information about: products, regional and local demand, and the usage of the products. For practitioners, we highlight the possibility of exerting a non-coercive power resource, such as information asymmetry, in order to increase the relative power. Furthermore, being open about the power position between a buyer and a seller can foster a more efficient collaboration.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 278.
  Ribeiro, Luis
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  The design, deployment, and assessment of industrial agent systems2015Ingår i: Industrial Agents: Emerging Applications of Software Agents in Industry / [ed] Paulo Leitao and Stamatis Karnouskos, Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2015, 1st ed., s. 45-63Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Agent based systems have been explored, if not practically, at least conceptually, in a wide range of domains. The notion of agent has taken, also, many shapes and meanings according to the application area. These have ranged from pure computational applications, such as UNIX daemons, Internet crawlers, optimization algorithms, etc; to embodied agents as in mobile robotics. The notion of cyber-physical system has been very recently coined to denote the next generation of embedded systems. Unlike an embedded system, a cyber-physical system is designed from scratch to promote the symbiosis and fusion between a physical element, its controller, and its abstract or logical representation/existence. To an enormous extent the concept echoes the idea of embodiment (Pfeifer, Lungarella & Iida 2007), whereby the body shapes the cognitive abilities of its control gear, and self-organization (Holland & Melhuish 1999), in the sense that a resilient whole results from the collective interactions of many parts. Some rather similar principles have been the basis for Holonic Manufacturing Systems (HMS) (Bussmann & Mcfarlane 1999), Bionic Manufacturing Systems (BMS) (Ueda 1992), Evolvable Assembly Systems (EAS) (Onori 2002) and an overwhelming number of industrial agent based architectures that have followed them (Van Brussel et al. 1998; Leitao, Colombo & Restivo 2005; Barata 2003; Lastra 2004; Shen et al. 2006; Marik & Lazansky 2007; Vrba et al. 2011; Leitão 2009; Monostori, Váncza & Kumara 2006).

  It is therefore safe to assert that industrial agent systems are a preceding, probably more restricted, case of cyber-physical systems.

  Although each application area has its specific challenges arguably, the design, deployment and assessment of industrial agent systems are particularly complex. Given the multidisciplinary nature of today's industrial systems, their cyber-physical realization entails challenges that range from pure computer science and embedded controller design to production optimization and sustainability.

  The main challenges comprising the design, deployment and assessment of industrial agent-based systems are therefore examined.

  Multiagent Systems (MAS) have been widely known as the base for inherent robust and available systems and there are many characteristics (Wooldridge & Jennings 1994; Wooldridge & Jennings 1995) such as autonomy, social-ability, proactive response, reactivity, self-organization, etc; which have been identified as core ingredients for the MAS reliability.

  However, to call "agent" to a software abstraction and create a system based on these abstractions is not a guarantee that the system will exhibit the expected characteristics. Unfortunately this misconception is quite common.

  There have been significant international and industrial efforts in addressing the different design, deployment and assessment challenges. The reader is naturally referred to the contents of this book to learn about the latest results and technical details. Previous international projects are not limited to but include: SIRENA - early development of a devices profiles for web services (DPWS) stack (Jammes & Smit 2005; Bohn, Bobek & Golatowski 2006) and subsequent project SODA - focusing on the development of a service based ecosystem using DPWS, Inlife - focusing in service oriented diagnosis of distributed intelligent systems (Barata, Ribeiro & Colombo 2007), SOCRADES - investigating the creation of new methodologies, technologies and tools for the modelling, design, implementation and operation of networked hardware/software systems embedded in smart physical objects (De Souza et al. 2008), AESOP - tackling web service-oriented process monitoring and control (Karnouskos et al. 2010), GRACE - exploring process and quality control integration using a MAS framework (Stroppa et al. 2012) and IDEAS - focusing in instant deployment of agentified components (Ribeiro et al. 2011a).      

  The subsequent details are therefore organized to first highlight the commonest structural arrangements considered in current agent architectures and more specifically on bringing some context on their potential applications and limitations. Secondly, since emerging architectures are increasingly inspired by concepts and methods from the complexity sciences, the gaps between them and the concrete instantiation of industrial MAS are discussed. The presentation of the design challenges and opportunities follows as well as the conventional deployment approaches. Finally, the impact of MAS design is discussed from a system validation perspective.

 • 279.
  Rockström, Rockström
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Lindberg, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Utveckling av ett verktyg för automatisk framtagning av konstruktionsunderlag för småskaligt vindkraftverk2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att ta fram ett konstruktionsunderlag för ett småskaligt vindkraftverk som vanlig användare är en tidskrävande process och professionell hjälp kan behövas. Ett verktyg som automatiskt genererar ett sådant underlag skulle medföra stora tidsbesparingar samtidigt som det går att använda på egen hand. Ett internetbaserat verktyg gör det dessutom möjligt för vilken användare som helst att undersöka potentialen att bygga ett småskaligt vindkraftverk på sin egen plats, allt som behövs är en internetuppkoppling.

  Det verktyg som utvecklats i detta projekt låter användaren mata in omgivningsparametrar och energibehov på en hemsida för att sedan automatiskt få ut ett konstruktionsunderlag. Underlaget innehåller vindkraftverkets dimensionering och information om hur bladen kan konstrueras. Bladen som används i modellen är skurna ur rör och från forskning vid Linköpings universitet har det visat sig ge goda resultat. I samma forskning har även en tvättmaskinsmotor agerat generator till vindkraftverket. Att använda sådana komponenter ger inte de mest optimala förutsättningarna men är lätt att konstruera. Viktiga faktorer som har varit i åtanke vid utvecklandet av verktyget är bl.a. tillgänglighet och användarvänlighet. Detta p.g.a. verktyget ska vara tillgängligt för en så bred massa som möjligt samtidigt som endast grundläggande tekniska kunskaper som mest ska behöva krävas.

  Det är många parametrar som styr hur ett småskaligt vindkraftverk är utformat. Medelvindhastigheten och dess fördelning över en längre tid har allra störst betydelse men även vilken typ av terräng som vindkraftverket vistas i påverkar till stor del. Parametrar så som maximal bygghöjd och höjd på närliggande hinder begränsar de värden som konstruktionsunderlaget kan ange.

  Utdata som verktyget levererar är vilken höjd på vindkraftverket som krävs, hur många blad som behövs, hur långa bladen ska vara, hur bladen ska vara utformade samt om det krävs fler än ett vindkraftverk för att uppfylla energibehovet. Annan information som levereras är bl.a. hur mycket energi vindkraftverket klarar att generera (d.v.s. eventuellt överskott) och vindhastighet vid tornhöjden. Finns det även möjlighet så visar verktyget ett alternativt konstruktionsunderlag. Det underlaget är lättare att konstruera men medför att användaren behöver minska energibehovet en del.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Rondini, Alice
  et al.
  CELS – Research group on Industrial Engineering and Service Operations-Università degli studi di Bergamo, Italy.
  Matschewsky, Johannes
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Pezzotta, Giuditta
  CELS – Research group on Industrial Engineering and Service Operations-Università degli studi di Bergamo, Italy.
  Bertoni, Marco
  Department of Mechanical Engineering, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
  A simplified approach towards customer and provider value in PSS for small and medium-sized enterprises2018Ingår i: 10th CIRP Conference on Industrial Product-Service Systems, IPS2 2018, 29-31 May 2018, Linköping, Sweden / [ed] Tomohiko Sakao, Mattias Lindahl, Yang Liu, Carl Dalhammar, Elsevier , 2018, s. 61-66Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While the provision of PSS is becoming more and more common, the transition toward a servitized business model is still critical. This is particularly true for small and medium-sized enterprises (SMEs) due to their limited internal resources and ability to define a servitization strategy. A crucial aspect during this transition is the identification of the right solutions to be implemented into the business that must render high value capture for providers and create value for customers. While a literature review showed that a large number of evaluation methods are available, these are often complex and require substantial amounts of resources in order to be carried out. This paper aims at supporting companies in taking decisions during early design phases by proposing a method that combines two existing approaches: The EVA method and the ProVa method. The combined method simplifies the existing ones while aiming at an easy implementation and application in SMEs. It is composed of two steps, the first pursuing the identification of valuable concepts from both the customer and the provider perspective; the second pursuing an individual analysis of the components available for use in the concepts selected. The application of the simplified method in a student-case of a startup company seeking to enter the distributed mobility market highlights the ease of use of the method in rendering valuable PSS concepts and in evaluating its specific components. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  A simplified approach towards customer and provider value in PSS for small and medium-sized enterprises
 • 281.
  Rudberg, Martin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Maxwell, Duncan
  Monash Univ, Australia.
  Exploring Logistics Strategy in Construction2019Ingår i: ADVANCES IN PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEMS: PRODUCTION MANAGEMENT FOR THE FACTORY OF THE FUTURE, PT I, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG , 2019, s. 529-536Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this research is to explore logistics strategies in construction. There are very few studies on logistics and SCM practices in construction, especially when it comes to the long-term strategic work of construction companies. Therefore, this research takes a contractors perspective and addresses logistics strategy based on the empirical examination of two case companies in the construction industry. The main focus is the contents of the strategy and possible components of the logistics strategy are identified through a literature review. Also the process of the strategy is treated through exploring logistics strategy in two case companies exemplifying two strategic approaches to construction logistics. However, the approaches differ, implying a spectrum that at one end responds in a standardized manner to a pre-determined design solution and at the other reveals a re-configurable modular approach. The main contributions of this study lie in exploring logistics strategy in construction and providing examples of how construction companies work with logistics strategies, adding empirical knowledge to the field of construction logistics.

 • 282.
  Rutgersson, Christoffer
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell marknadsföring och industriell ekonomi.
  Uddenberg, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell marknadsföring och industriell ekonomi.
  Growth made simple: How to grow a small company into a large corporation2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is about rapid growth in SMEs from an entrepreneur’s or manager’s perspective and it aim to find practices in order to enable and drive rapid growth. The purpose of this thesis is to understand how owner-led small businesses can be managed in order to maximize the profitable long term growth of the company. In order to understand this we have had a pragmatic perspective and have attempted to find practices that drive and enable fast growth. The study consists of an extensive literature study on the subject and five case studies of Swedish rapid growth companies. Each case study consisted of gathering secondary data and conducting 1-4 interviews at each company with Entrepreneurs, CEOs, CFOs and Sales managers.

  The result from the literature study and the case studies is a model for growth that is shown below. The model consists of eight different areas that are important to drive or enable growth in companies.  Each area in the model was identified as a driver, enabler or blocker of growth for each case study.

   

  The conclusions from this thesis are five propositions regarding rapid growth that is listed below.

  ü  Proposition 1: All the areas in our analysis model can either be a blocker, an enabler or a driver of growth.

  ü  Proposition 2: It is possible to deliberately transform an area from a blocker, or enabler, into a driver of growth.

  ü  Proposition 3: It is important to make the business scalable so no area becomes a blocker of growth.

  ü  Proposition 4: The three areas, time monopoly, sales, and leadership could be considered as primary drivers for growth.

  ü  Proposition 5: The two areas culture and expansion could be considered as primary enablers of growth.

  The findings from this study are highly valuable for managers or entrepreneurs that want to increase growth of their companies.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 283.
  Rydberg, Karl-Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Miljöanpassade hydraulvätskors inverkan på systemprestanda jämfört med konventionella mineraloljor2013Ingår i: Fluid Scandinavia, ISSN 1402-5590, nr 4, s. 43-50Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hydraulvätskan är ett av de viktigaste konstruktionselementen i ett hydraulsystem och har en avgörande inverkan på systemets energieffektivitet, driftsäkerhet och livslängd. Hydraulvätskans huvuduppgift är att svarar för en effektiv energiöverföring i systemet, från pump till cylinder/motor. Utöver själva energitransporten ska hydraulvätskan dessutom ge fullgod smörjning och kylning. Speciellt i mobila applikationer är det viktigt att minimera hydraulikens miljöpåverkan. Sammantaget ställer dessa kriterier synnerligen höga krav på hydraulvätskans fysikaliska egenskaper.

  Utvecklingen av hydraulvätskor, har inte varit spikrak utan kantats av en rad problem vid praktisk användning som exempelvis introduktionen av rapsoljor. Dagens miljöanpassade hydraulvätskor har genomgående en hög kvalitet och tidigare problem är nästan helt eliminerade.

  På ämnesområdet Fluida och mekatroniska system vid Linköpings universitet har drivits ett ”Miljöolje-projekt” som initierats och sponsrats av Intressentföreningen för Fluid Systemteknik (IFS). Arbetet har främst behandlat viskositetens inverkan på förlusterna i ett hydraulsystem. Denna artikel utgör ett sammandrag av de erfarenheter projektet givit. Såväl mätresultat som teoretiska beräkningar presenteras. Krav på hydraulvätskor och deras fysikaliska prestanda diskuteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Miljöanpassade hydraulvätskors inverkan på systemprestanda jämfört med konventionella mineraloljor
 • 284.
  Rydén, Anders
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Godstransporter inom Landstinget i Östergötland: Behov och kostnadsfördelning2005Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Landstinget i Östergötland upphandlar sedan 2001 samtliga godstransporter från externa leverantörer. Detta examensarbete har som syfte att inför en kommande transportupphandling 2006 utreda behovet av godstransporter och hur kostnaderna för dessa transporter ska fördelas inom Landstinget i Östergötland. Målet var att förenkla existerande avtal och ta fram en lösning på hur förändringar av transportnätet ska kunna hanteras med minimal administrativ arbetsinsats. Lösningen skulle också innebära att landstingets kostnader kunde hållas låga.

  Studien har visat att det genom att standardisera transporttider går att förenkla transportavtalen avsevärt. Transportören erbjuds också större frihet att anpassa landstingets körningar till övriga uppdrag, vilket möjliggör lägre priser. Genom att införa enhetstaxa inom huvudorterna Motala, Linköping och Norrköping och ortstaxa för övriga verksamhetsorter kan avtalsförhandlingar i möjligaste mån undvikas, eftersom det redan i avtalet är stipulerat hur förändringar ska hanteras ekonomiskt.

  Landstinget i Östergötland har ett köp-och-säljsystem där varor och tjänster interndebiteras varje enhet. Huvuddelen av landstingets transporter är av sådan art att de inte kan påverkas av den betalande enheten, till exempel måste medicinska prover skickas in till centrallaboratoriet dagligen. Eftersom den styrande effekten av internpriset då uteblir kan transportkostnaden istället tas på högre nivå, vilket minskar administrationsbehovet. Därför rekommenderas Landstinget i Östergötland att föra upp kostnaden från varje enskild enhet upp på centrumnivå.

  Då flera enheter från olika centrum delar på en transport bör kostnaden fördelas efter en viktningsprocent där enheter av olika typ har olika vikt. En vårdcentral har till exempel större behov av en provtransport än vad en tandvårdsklinik har av att frakta post med samma transport. Därför ska också vårdcentralen betala mer för denna transport.

  Transportavtalet föreslås upphandlas i fem olika delar: lättgodstransporter i Motala, Linköping, Norrköping och Övriga Östergötland, samt förrådstransporter. Centrum för lättgodsnätet blir Universitetssjukhuset i Linköping.

  Genom att genomföra de föreslagna förändringarna bör Landstinget i Östergötland kunna effektivisera sin avtalshantering, samtidigt som möjligheten för låga kostnader finns.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 285.
  Rydén, Gustav
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system.
  Anarp, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system.
  Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon: En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. Denna beräkningsmodell stämmer kvalitativt överens med de experimentella tester som också genomförs i detta arbete. Testerna genomförs först på en enkel pneumatisk cylinder vilket bidrar till kunskaper om slagkarakteristik och slagtider. Denna kunskap är till hjälp för utveckling av beräkningsmodellen. Under testerna mäts bland annat slagtid, kammartryck och kolvens förflyttning vid en mängd olika driftförhållanden. Testerna visar att en av de mest kritiska parametrarna för beräkningsmodellen är C-värdet, en parameter som beskriver flödeskarakteristiken för pneumatiska komponenter. För att få beräkningsmodellen att fungera väl behöver ett så korrekt C-värde som möjligt användas. Beräkningsmetodiken består i stora drag av samband för fyllning och tömning av pneumatiska volymer samt tryckförändringar i cylinderkamrarna vid kompression och expansion. Med en kombination av dessa ekvationer är det möjligt att beräkna slagtiden. Eftersom beräkningsmodellen vill hållas relativt enkel görs ett antal antaganden om systemets parametrar. Dessa antaganden utvärderas efter deras påverkan på slagtiden. Validering mot experimentella resultat visar att beräkningsmodellen generellt fungerar bättre vid höga matningstryck och kritiska flöden. När matningstrycket är lågt och underkritiska flöden erhålls påverkas slagtiden av många fler parametrar, vilket gör att beräkningsmodellen får något sämre precision. Detta resultat är inte helt oväntat eftersom sambandet för kritiskt flöde är relativt enkelt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 286.
  Rönndahl, Sofie
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik.
  Olsson, Noomi
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Logistik.
  Ett verktyg för att utvärdera hur leverantörer tar sitt sociala ansvar2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Scania CV AB är en ledande tillverkare av lastbilar och bussar. De agerar på den globala marknaden, både kunder och leverantörer är lokaliserade runt om i hela världen. Den ökade allmänna medvetenheten om hållbar utveckling har lett till att företagen måste ta ett större ansvar. Högre krav har börjat ställas på att de ska agera på ett socialt och miljömässigt korrekt sätt genom hela flödet, från råvara till färdig produkt. En del av det är att se över hur deras leverantörer tar sitt sociala ansvar och det kan göras genom en utvärdering. I nuläget har inte Scanias inköpsavdelning några klara riktlinjer om hur de ska genomföra en sådan utvärdering och det är anledningen till att denna studie uppkom.

  För att ta fram ett verktyg för att utvärdera hur leverantörer tar sitt sociala ansvar analyserades tre undersökningsområden. Leverantörsutvärdering för att få förståelse och idéer hur en utvärdering går till och vilka metoder som kan användas. Corporate Social Responsibility är ett begrepp som behandlar hur företag bör ta sitt ansvar för hållbar utveckling, allt från mänskliga rättigheter och miljöhänsyn till ekonomi. Varför detta begrepp undersöktes var att få en insikt i hur stort och vad för slags ansvar företagen förväntas ta. Riskdrivare undersöktes för att se om det finns några specifika faktorer som medför en ökad risk till att leverantören inte tar det ansvaret den bör.

  Genom teoretiska och empiriska undersökningar samt analys har ett verktyg tagits fram som Scanias inköpsavdelning kan använda för att utvärdera sina leverantörer. Verktyget innehåller ett antal frågor inom områden som berör hur en leverantörs sociala situation ser ut och dessa frågor graderas på en tregradig skala. Områdena är: Barnarbete, Tvångsarbete, Hälsa & säkerhet, Förenings- & förhandlingsrätt, Diskriminering, disciplinär ordning, Arbetstid, Lön och Ledningssystem, Önskvärt vore om Scanias inköpsavdelning utnyttjade verktyget till fullo men i nuläget finns troligtvis inte resurser till det. Med anledning av det valdes 15 fokusfrågor ut så att de i brist av resurser får en uppfattning om vad som bör prioriteras.

  Många av de frågor som tas upp är väldigt mjuka och svårhanterliga, det kan vara besvärligt att hitta bevis för att eventuella avvikelser från de krav som ställs sker. Det finns ingen gräns för hur många avvikelser en leverantör får ha. Syftet med det här verktyget är inte att utesluta leverantörer som inte sköter sig utan istället jobba mer med dem för att skapa en bättre levnadssituation för fler människor. Vi tycker att Scania ska agera som en förebild och göra sina leverantörer uppmärksamma på att det är viktigt att ta ett socialt ansvar.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 287. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Safavi, Edris
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Collaborative Multidisciplinary Design Optimization for Conceptual Design of Complex Products2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  MULTIDESCIPLINARY design optimization (MDO) has developed in theory andpractice during the last three decades with the aim of optimizing complexproducts as well as cutting costs and product development time. Despite thisdevelopment, the implementation of such a method in industry is still a challenge andmany complex products suffer time and cost overruns.

  Employing higher fidelity models (HFMs) in conceptual design, one of the early and most important phases in the design process, can play an important role in increasing the knowledge base regarding the concept under evaluation. However, design space in the presence of HFMs could significantly be expanded. MDO has proven to be an important tool for searching the design space and finding optimal solutions. This leads to a reduction in the number of design iterations later in the design process, with wiser and more robust decisions made early in the design process to rely on.

  In complex products, different systems from a multitude of engineering disciplines have to work tightly together. This stresses the importance of evolving various domain experts in the design process to improve the design from diverse engineering perspectives. Involving more engineers in the design process early on raises the challenges of collaboration, known to be an important barrier to MDO implementation in industry. Another barrier is the unavailability and lack of MDO experts in industry; those who understand the MDO process and know the implementation tasks involved.

  In an endeavor to address the mentioned implementation challenges, a novel collaborative multidisciplinary design optimization (CMDO) framework is defined in order to be applied in the conceptual design phase. CMDO provides a platform where many engineers team up to increase the likelihood of more accurate decisions being taken early on. The structured way to define the engineering responsibilities and tasks involved in MDO helps to facilitate the implementation process.

  It will be further elaborated that educating active engineers with MDO knowledge is an expensive and time-consuming process for industries. Therefore, a guideline for CMDO implementation in conceptual design is proposed in this thesis that can be easily followed by design engineers with limited prior knowledge in MDO. The performance of the framework is evaluated in a number of case studies, including applications such as aircraft design and the design of a tidal water power plant, and by engineers in  industry and student groups in academia.

  Delarbeten
  1. A Collaborative Tool for Conceptual Aircraft Systems Design
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A Collaborative Tool for Conceptual Aircraft Systems Design
  2012 (Engelska)Ingår i: Guidance, Navigation, and Control and Co-located Conferences: AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference / [ed] The American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, VA, USA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012, s. 1-10Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Advances in recent years has brought forth many feasible technologies which oer signif-icant design advantages over the traditional aircraft vehicle ight systems. These advanceshave brought about a need for the aircraft conceptual engineers to evaluate these newtechnologies so as to realize a realistic and optimized architecture which fulls all criti-cal disciplinary requirements. To evaluate these systems, it is necessary to use models ofcomplexity which are a degree higher than what is being used today. Quick developmentand evaluation of these models can be a hard task for an engineer to achieve consideringthe multidisciplinary nature of the systems. A collaborative eort in model developmentbetween various department is needed if the conceptual design is to be completed withinthe time frame. To facilitate a collaborative conceptual design a research project was for-malized at Linkoping university, which has led to the development of a tool named CAVE(Conceptual Aircraft Vehicle Engineering) which can be used to evaluate the architectureof aircraft systems. In this paper, CAVE as a conceptual design tool will be presented.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Reston, VA, USA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012
  Nyckelord
  Aircraft Conceptual Design
  Nationell ämneskategori
  Rymd- och flygteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-86275 (URN)10.2514/6.2012-4716 (DOI)978-1-62410-183-0 (ISBN)
  Konferens
  AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference 13-16 August 2012, Minneapolis, Minnesota
  Tillgänglig från: 2012-12-18 Skapad: 2012-12-12 Senast uppdaterad: 2016-10-06Bibliografiskt granskad
  2. Collaborative multidisciplinary design optimization: A framework applied on aircraft conceptual system design
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Collaborative multidisciplinary design optimization: A framework applied on aircraft conceptual system design
  2015 (Engelska)Ingår i: Concurrent Engineering - Research and Applications, ISSN 1063-293X, E-ISSN 1531-2003, Vol. 23, nr 3, s. 236-249Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  In a product development process, it is crucial to understand and evaluate multiple and synergic aspects of systems such as performance, cost, reliability, and safety. These aspects are mainly considered during later stages of the design process. However, in order to improve the foundations for decision-making, this article presents methods that are intended to increase the engineering knowledge in the early design phases. In complex products, different systems from a multitude of engineering disciplines have to work tightly together. Collaborative design is described as a process where a product is designed through the collective and joint efforts of domain experts. A collaborative multidisciplinary design optimization process is therefore proposed in the conceptual design phase in order to increase the likelihood of more accurate decisions being taken early on. The performance of the presented framework is demonstrated in an industrial application to design aircraft systems in the conceptual phase.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Sage Publications, 2015
  Nyckelord
  conceptual design; collaborative design; aircraft system design; multidisciplinary design optimization
  Nationell ämneskategori
  Maskinteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-122539 (URN)10.1177/1063293X15587020 (DOI)000362993200005 ()
  Anmärkning

  Funding Agencies|VINNOVA (Swedens innovation agency) through the IMPOz project [2013-03758]

  Tillgänglig från: 2015-11-09 Skapad: 2015-11-06 Senast uppdaterad: 2017-12-01
  3. Implementation of collaborative multidisciplinary design optimization for conceptual design of a complex engineering product
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Implementation of collaborative multidisciplinary design optimization for conceptual design of a complex engineering product
  Visa övriga...
  2016 (Engelska)Ingår i: Concurrent Engineering - Research and Applications, ISSN 1063-293X, E-ISSN 1531-2003, Vol. 24, nr 3, s. 251-265Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This study investigates the performance of the collaborative multidisciplinary design optimization framework and how it facilitates the knowledge integration process. The framework is used to design and optimize an innovative concept of a tidal water power plant. The case study helps to highlight the challenges that may occur during implementation. The result is presented as a modified framework with less implementation difficulties. The improved framework shows significant reduction in design time and improvement in collaborative design optimization for a design team. The geometry of the product is optimized to minimize weight and maximize the power generated by the turbine with respect to some mechanical constraints.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Sage Publications, 2016
  Nationell ämneskategori
  Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) Strömningsmekanik och akustik Interaktionsteknik Rymd- och flygteknik Design
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-131790 (URN)10.1177/1063293X16661224 (DOI)000382850200005 ()
  Anmärkning

  Funding agencies: VINNOVA (Swedens innovation agency) through IMPOz project [2013-03758]

  Tillgänglig från: 2016-10-06 Skapad: 2016-10-06 Senast uppdaterad: 2018-01-14Bibliografiskt granskad
  4. Rapid Concept Realization for Conceptual Design of Modular Industrial Robots
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Rapid Concept Realization for Conceptual Design of Modular Industrial Robots
  2010 (Engelska)Ingår i: Proceedings of NordDesign 2010, the 8th International NordDesign Conference, Göteborg, Sweden, 25.-27.08. 2010 / [ed] Andreas Dagman and Rikard Söderberg, 2010, s. 375-384Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When conducting design on novel mechatronic products, it can be valuable to test and evaluate the performance and properties of the concepts throughout the design process by producing them as downscaled prototypes, see Jouannet et al. [1]. This is especially true when the product is of unconventional design and the designer can get increased confidence of the proposed concept by testing it as a sub scaled version. Nonetheless, the process of realization of new concept should be done in a rapid fashion in order not to halt the design process and simultaneously increasing explicit knowledge about the concept. A case study will be illustrated which demonstrates how fully automated design and construction of downscaled prototypes is performed.

  Nyckelord
  Automated design, multidisciplinary design, industrial robots
  Nationell ämneskategori
  Teknik och teknologier
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-62606 (URN)978-91-633-7063-2 (Vol. 1) (ISBN)978-91-633-7064-9 (Vol. 2) (ISBN)
  Konferens
  8th International NordDesign Conference, Göteborg, Sweden, August 25-27, Göteborg, Sweden
  Tillgänglig från: 2010-11-30 Skapad: 2010-11-30 Senast uppdaterad: 2016-10-06Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Collaborative Multidisciplinary Design Optimization for Conceptual Design of Complex Products
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 288.
  Sakao, Tomohiko
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Engineering PSS (Product/Service Systems) Toward Sustainability: Review of Research2013Ingår i: Handbook of Sustainable Engineering: Vol. 1 / [ed] Joanne Kauffman and Kun-Mo Lee, Springer Netherlands, 2013, 1, s. 597-613Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  "The efficient utilization of energy, sustainable use of natural resources, and large-scale adoption of sustainable technologies is the key to a sustainable future. The Handbook of Sustainable Engineering provides tools that will help us achieve these goals". Nobel Prize Winner Dr. R.K. Pauchauri, Chairman, UN Intergovernmental Panel on Climate Change As global society confronts the challenges of diminishing resources, ecological degradation, and climate change, engineers play a crucial role designing and building technologies and products that fulfil our needs for utility and sustainability. The Handbook of Sustainable Engineering equips readers with the context and the best practices derived from both academic research and practical examples of successful implementations of sustainable technical solutions. The handbook’s content revolves around the two themes, new ways of thinking and new business models, including sustainable production, products, service systems and consumption while addressing key assets based on new materials, optimized resource management, and new energy sources. Contributions reflect a focus on state-of-the art insights into employing smart materials, recycling e-waste, water utilization, solar cells, product lifecycles, transportation and reverse manufacturing. Supportive of this, underlying issues such as engineering education, consumer behaviour and the regulatory climate complete the handbook’s comprehensive treatment of the problems and most promising solutions.

 • 289.
  Sakao, Tomohiko
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Product/Service-System Design and Beyond2011Ingår i: The Future of Design Methodology / [ed] Herbert Birkhofer, London: Springer-Verlag , 2011, s. 125-134Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this book, leading experts in design methodology, most of them active in the Design Society, reflect the great progress that has been made, but also identify the challenges of future development of the topic.

  The reason that this book has been compiled was the retirement of Professor Herbert Birkhofer in 2011 after a long and distinguished career. Among other things, Prof. Birkhofer was the founding President of the Design Society and, since 2009, is a Honorary Fellow of the Society.

 • 290.
  Sakao, Tomohiko
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  What does Product/Service System mean to a manufacturer?2013Ingår i: Communications of JIMA, ISSN 0917-6241, Vol. 23, nr 2, s. 73-79Artikel, forskningsöversikt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [ja]

  本稿は産業界におけるPSSの国際的な現状を説明し,製造業者にとってのPSSの意味を述べる.製造業者が真のPSS提供業者になるために備えるべき能力を述べ,以上より求められる研究トピックを述べる.まとめと今後の展望を述べる

 • 291.
  Sakao, Tomohiko
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  What is PSS design?: Explained with two industrial cases2011Ingår i: Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, E-ISSN 1877-0428, Vol. 25, s. 403-407Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This contribution presents results of applying a PSS (Product/Service System) design method to two cases in industry – one from manufacturing industry and another from service industry. The method is a structured and comprehensive design method that the author’s group has developed and is now called SPIPS. The method is shown effective to support designers with derive relevant improvement solutions. Then, brief discussion will be given about PSS design. The contribution will also show a stream behind SPIPS, originating from QFD (Quality Function Deployment).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Sakao, Tomohiko
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Birkhofer, Herbert
  Panshef, Veselin
  Dörsam, Edgar
  An effective and efficient method to design services: empirical study for services by an investment-machine manufacturer2009Ingår i: International Journal of Internet Manufacturing and Services, ISSN 1751-6048, Vol. 2, nr 1, s. 95-110Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Knowledge in practice on how to design offerings of services and products effectively and efficiently is demanded in manufacturing industries. This article discusses some empirical results obtained from designing services at a manufacturer, who had implemented information-communication networks to their customers and adopted a structured method to design services. It demonstrates that the method worked for a real-scaled problem to generate several effective solutions with input of approximately five person-months. This is contributed largely by the technique addressing customer value through extension of quality function deployment. Simultaneously, it is pointed out that special efforts are needed to prepare the ontology used to describe the model.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Sakao, Tomohiko
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Fargnoli, Mario
  Italian Ministry of Agriculture, Rome, Italy.
  Creating Strategy with Demand-side Approach in Early Stages of Ecodesign2013Ingår i: International Journal of Environmentally Intelligent Design & Manufacturing, Vol. 1, nr 2, s. 1-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  At present, in spite of its increasing diffusion in the industrial world, Ecodesign seems to be not successful from a marketing perspective, i.e. development of successful products. The main reason of this situation can be found in the inability of most companies to persuade customers by appealing to understanding the higher value of their eco-products, which is a critical missing factor that has impeded the success of Ecodesign in the marketplace. With the aim of finding a solution to this problem a detailed study of theories and practices of current Ecodesign was carried out, which brought to light the lack of a well-structured marketing strategy integrated within traditional Ecodesign activities. Following a bottom-up approach, i.e. analyzing several successful case studies, the key factors for the development of competitive eco-products were captured and investigated with the goal of building up a general framework for their introduction into the design process. The output of the study consisted in the development of a novel concept, named Ecodesign Strategy (ES), by means of which designers can take into account and structure the key elements for a successful eco-product: value, customer, system, function and component, and environmental characteristics. The favorable outcome of this approach represents an efficient solution of a new design paradigm, i.e. incorporating marketing issues into Ecodesign activities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Sakao, Tomohiko
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Lindahl, Mattias
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A value based evaluation method for Product/Service System using design information2012Ingår i: CIRP annals, ISSN 0007-8506, E-ISSN 1726-0604, Vol. 61, nr 1, s. 51-54Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article proposes a new method for evaluating Product/Service System (PSS). It improves formulation of an evaluation step within an existing comprehensive method for designing PSS. The evaluation is achieved based on the importance of various customer value and each offering’s contribution to the value as well as the customer's budget. Its advantage is the effective utilization of design information accumulated at the earlier part of the comprehensive method, as opposed to marketing oriented methods solely for utility measurement (e.g. conjoint analysis). Application of the entire method to a real life case at an investment machine manufacturer is presented.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Sakao, Tomohiko
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  McAloone, Tim C.
  Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark.
  Product with Service, Technology with Business Model: Expanding Engineering Design2011Ingår i: DS 68-4: Proceedings of the 18th International Conference on Engineering Design (ICED11), Vol. 4 / [ed] Culley, S.J.; Hicks, B.J.; McAloone, T.C.; Howard, T.J. & Lindemann, U., Glasgow, UK: The Design Society, 2011, s. 449-460Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Looking back over the last decade, the importance of an expanded understanding of engineering design has been shared within the engineering design community. Presented concepts and methods to support such expansion include Functional Product Development, Service Engineering, and Product/Service-Systems (PSS) design. This paper first explains PSS design as an expansion of engineering design, away from merely the physical product. Secondly, it gives a review of PSS research and a projection of future research issues, also ranging out into untraditional fields of research. Finally, it presents a new promising concept beyond PSS design; via an integrated development of technology and business model. This can be of particular interest for further research, especially due to its high freedom for designers and thus high potential for innovation.

 • 296.
  Sakao, Tomohiko
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Paulsson, Svante
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Mizuyama, Hajime
  Aoyama Gakuin University, Tokyo, Japan.
  Inside a PSS Design Process: Insights through Protocol Analysis2011Ingår i: Proceedings Volume DS68-3IMPACTING SOCIETY THROUGH ENGINEERING DESIGN: VOLUME 3: DESIGN ORGANISATION AND MANAGEMENT / [ed] Culley, S.J.; Hicks, B.J.; McAloone, T.C.; Howard, T.J. & Cantemessa, M., Glasgow, Scotland: The Design Society, 2011, s. 365-376Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Product/Service Systems (PSS) has been addressed as an interesting research target in the engineering design community. Yet, an understanding of PSS design processes is scarce. Motivated by this gap, this paper aims to analyze, through a descriptive study, the details of the entire process of a PSS design case, and thus contribute to a better understanding of PSS design processes. To do so, an example of PSS design was conducted by three people working as a group using a modelling scheme called PSS Layer Method. Then, this design episode was analysed through protocol analysis. The results of the analysis include two reasonable hypotheses. First, PSS design follows a general process of problem solving. Second, it begins with need and value for a customer, addresses mainly lifecycle activities for solutions, and ends back with value. In addition, lifecycle activities might be given a central role within PSS design. However, it should be emphasized that the analysis of PSS design needs to be carried out further with more cases in order to create more robust knowledge.

 • 297.
  Sakao, Tomohiko
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Paulsson, Svante
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Müller, Patrick
  Division of Virtual Product Creation, Fraunhofer IPK Berlin, Germany.
  Integrated Evaluation of a PSS Business Case and a PSS Design Method –Application of the PSS Layer Method to an Industrial Drilling Solution2011Ingår i: Functional Thinking for Value Creation: Proceedings of the 3rd CIRP International Conference on Industrial Product Service Systems, Technische Universität Braunschweig,Braunschweig Germany, May 5th - 6th, 2011 / [ed] J. Hesselbach, C. Herrmann, Springer Berlin/Heidelberg, 2011, s. 153-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A multitude of PSS design methods has been published but industrial application is sparse. The paper introduces a new case of integrated product-service offerings in the construction business. Then, we apply the PSS Layer Method developed earlier to evaluate this method further on and to publish new experiences. We show that the method is a helpful tool to describe integrated offerings, thus product-service systems, holistically. Generalized findings on what industry is not addressing enough in PSS development will be given.

 • 298.
  Salmson, Sebastian
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion.
  Ranjdideh, Armin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion.
  Design av koppling till motordrivet kraftuttag2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis project was carried out in collaboration with the company Swepart and aimed to develop a concept for an engageable and disengageable clutch that would be mounted onto an engine driven power take off.

  A power take-off is the link that connects a vehicle's engine with machines that are to be driven, and since these power take-offs are often connected even when the machines do not need to be used, there are unnecessary losses in the form of increased fuel consumption. To eliminate these losses, the thesis investigated the possibility of integrating a clutch in the engine driven power take-off. To get an estimate of how much the clutch had to cost for it to be profitable, a study was made of what it costs for a typical truck to have a power take-off connected.

  During the project, a modified variant of Ulrich, Eppinger and Yang's product development method was used to develop a complete concept for the clutch. The modified method included five steps that were used to first identify the requirements that the clutch needed to meet, examine which clutch variants were best suited for the project work, develop concepts that could be compared and finally refined to arrive at a final concept.

  The final concept was presented in the form of a CAD model and consisted of a total of 18 components that had a height and width of 160 mm and a length of approximately 250 mm. The estimate of what it costs for a truck to have a power take-off connected turned out to be between 11,500 and 13,500 SEK per year.The final concept for the engageable and disengageable clutch was a combination of a single-plate clutch and a spline clutch that provides a smooth start-up, has a high-power transmission capacity, generates a small amount of heat, and is activated through pneumatic pressure.

  For the concept to be improved and manufactured for real, there are several future works that must be carried out. Among other things, material selection must be made for the various components of the clutch. FEM analysis must be done to see how the concept can handle high torques and temperatures. A cost analysis should also be carried out to see if the clutch becomes profitable to manufacture.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Satish Prabhu, Nachiketh
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion.
  Sarapady, Ranjan Tunga
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell Produktion.
  Evaluation of parametric CAD models from a manufacturing perspective to aid simulation driven design2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Scania are known among to be the world’s leading supplier of transport solutions for heavy trucks and buses. Scania’s goal is to develop combustion engines that achieve low-pollutant emissions as well as lower carbon-footprint with higher efficiency. To achieve the above Scania has invested resources in Simulation Driven Design of parametric CAD models which drives design innovation rather than following the design. This enables in creating flexible and robust models in their design process.

  This master thesis is being conducted in collaboration with Scania exhaust after treatment systems department, focusing on developing a methodology to automatically evaluate the cost and manufacturability of a parametric model, which is intended for an agile working environment with fast iterations within Scania.

  From the thesis methodology’s data collection process literature study, former thesis work and interviews with designers and cost engineers at Scania, a proposed method is developed that can be implemented during the design process. The method involved four different phase they are Design phase, Analysis phase, Validation phase and Improvement phase. The proposed method is evaluated to check the method feasibility for evaluation on parameteric CAD parts for manufacturability and costing. This proposed method is applied on two different parts of a silencer as part of a case study which is mainly to evaluate the results from Improvement phase.

  The focus of this thesis is to realise the proposed method through simulation software like sheet metal stamping/forming simulation, cost evaluating tool where the simulation driven design process is achieved. This is done with the help of collaboration between parameteric CAD models and the above simulation software under a common MDO framework through DOE study run or optimisation study runs. The resultant designs is later considered to be improved design in terms of manufacturability and costing.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Savvidis, Charalampos
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Fordonssystem.
  Geng, Zeyang
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Onboard Impedance Diagnostics Method of Li-ion Traction Batteries using Pseudo-Random Binary Sequence2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Environmental and economic reasons have lead automotive companies towards the direction of EVs and HEVs. Stricter emission legislations along with the consumer needs for more cost-efficient and environmental friendly vehicles have increased immensely the amount of hybrid and electric vehicles available in the market. It is essential though for Li-ion batteries, the main propulsion force of EVs and HEVs, to be able to read the battery characteristics in a high accuracy manner, predict life expectancy and behaviour and act accordingly. The following thesis constitutes a concept study of a battery diagnostics method. The method is based on the notion of a pseudo-random binary signal used as the current input and from its voltage response, the impedance is used for the estimation of parameters such as the state of charge and more. The feasibility of the PRBS method at a battery cell has been examined through various tests, both in an experimental manner at the lab but also in a simulation manner. The method is compared for validation against the electrochemical impedance spectroscopy method which is being used as a reference. For both the experimental and the simulation examinations, the PRBS method has been validated and proven to work. No matter the change in the parameters of the system, the method behaves in a similar manner as in the reference EIS method.

  The level of detail in the research and the performed experiments is what makes the significance of the results of high importance. The method in all ways has been proven to work in the concept study and based on the findings, if implemented on an EV’s or HEV’s electric drive line and the same functionality is observed, be used as a diagnostics method of the battery of the vehicle.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Charalampos Savvidis Master Thesis
345678 251 - 300 av 365
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf