liu.seSearch for publications in DiVA
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • ACSIS publications
   • Acta iuris Lincopensis (Opphørt 2004-12-31)
   • Agtech innovation
   • Arbetsnotat / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • Arbetsnotat / Program Energisystem
   • Arbetsrapporter i Språk och Kultur (ASK) (Opphørt 2014-12-31)
   • Arbetsrapport från Tema K (Opphørt 2006-12-31)
   • Arbetsrapport från Tema Ä (Opphørt 2008-12-31)
   • arXiv.org
   • Biogas Research Center (BRC) Report
   • bioRxiv
   • CARER Rapport
   • Centrum för klimatpolitisk forskning Rapportserie
   • Centrum för lokalhistoria rapportserie (Opphørt 1998-12-31)
   • Civilingenjör, EKI (Opphørt 2005-12-31)
   • CKS Arbetsnotat (Opphørt 2003-12-31)
   • CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • CMTO Research Papers (Opphørt 2005-12-31)
   • CMT Rapport
   • CSPR Briefing
   • CTE
   • CUL-rapporter (Opphørt 2014-12-31)
   • CUP:s rapportserie (Opphørt 2000-12-31)
   • DINO Rapport
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Dissertation
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Licentiate theses
   • Dissertations from the International Graduate School of Management and Industrial Engineering
   • Doktorsavhandlingar inom den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete
   • Executive Master in Project Management (Opphørt 2018-12-31)
   • FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten – Linköpings universitet
   • Filosofen : StuFF:s kårtidning (Opphørt 2010-12-31)
   • Filosofin i samhället: en skriftserie från avdelningen för Filosofi och Tillämpad Etik
   • FOG rapport (Opphørt 2016-12-31)
   • FOG Samlingsvolym (Opphørt 1999-12-31)
   • Forums skriftserie (Opphørt 2011-12-31)
   • FoU-rapport / FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete
   • FoU-rapporter vid Institutionen för omvårdnadsforskning (Opphørt 1996-12-31)
   • Geografiska meddelanden / Avdelningen för geografi, Linköpings universitet (Opphørt 2003-12-31)
   • Göta kanal – forskning från Linköpings universitet (Opphørt 2001-12-31)
   • HELIX research reports (Opphørt 2009-12-31)
   • HELIX working papers
   • Historia i Linköping
   • Hälsouniversitetets rapportserie (Opphørt 2007-12-31)
   • IHS Rapport (Opphørt 2011-12-31)
   • IKOS: Installationer
   • IMIE Research Report (Opphørt 2006-12-31)
   • IMIE Working Paper (Opphørt 2008-12-31)
   • Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet (Opphørt 2008-12-31)
   • Institute for Analytical Sociology Dissertation Series
   • International Master's Programme in International and European Relations (Opphørt 2008-09-02)
   • International Master's Programme in Strategy and Culture (Opphørt 2008-09-02)
   • ITN research report (Opphørt 2007-12-31)
   • Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU (Opphørt 2004-12-31)
   • KFB-rapport
   • Kinda Canal Research at Linköping University (Opphørt 2007-12-31)
   • Kriterium
   • Kronos (Opphørt 1991-12-31)
   • Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics
   • Lecture notes in artificial intelligence
   • Lecture Notes in Computer Science
   • Lecture Notes in Mathematics
   • LiH-RAD-R - Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping
   • Linköping Dissertations on Health and Society (Opphørt 2017-12-31)
   • Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science (Opphørt 2012-12-31)
   • Linköping Electronic Articles in Mechanical Engineering (Opphørt 2002-12-31)
   • Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends
   • Linköping Electronic Conference Proceedings
   • Linköping – Mätning av Psykosocial Arbetsmiljö (LiMPA)
   • Linköping Studies in Art and Visual Communication
   • Linköping Studies in Arts and Sciences
   • Linköping Studies in Behavioural Science
   • Linköping Studies in Economics (Opphørt 2022-06-22)
   • Linköping Studies in Education and Psychology (Opphørt 2007-06-30)
   • Linköping studies in education and social sciences
   • Linköping Studies in Health Sciences. Thesis
   • Linköping Studies in Identity and Pluralism (Opphørt 2013-01-01)
   • Linköping Studies in Information Science. Dissertation (Opphørt 2009-12-31)
   • Linköping Studies in Management and Economics. Dissertations (Opphørt 2006-12-31)
   • Linköping Studies in Mathematics
   • Linköping Studies in Pedagogic Practices
   • Linköping Studies in Religion and Religious Education
   • Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations
   • Linköping Studies in Science and Technology. Licentiate Thesis
   • Linköping Studies in Science and Technology. Thesis (Opphørt 2017-12-31)
   • Linköping studies in Social Policy
   • Linköping Studies in Social Work and Welfare
   • Linköping Studies in Statistics
   • Linköping University Electronic Press Workshop and Conference Collection
   • Linköping University Interdisciplinary Studies
   • Linköping University Medical Dissertations
   • Linköping University Working Papers in Economics (Opphørt 2022-06-22)
   • LiTH-IDA-R
   • LiTH-IFM-R / Institutionen för fysik och mätteknik, Universitetet i Linköping
   • LiTH-IKP-Ex (Opphørt 2005-12-31)
   • LiTH-IKP-Ex-Ing (Opphørt 2005-12-31)
   • LITH-IKP-R (Opphørt 2006-12-31)
   • LITH-IKP-S (Opphørt 2006-12-31)
   • LiTH-ISY-Ex (Opphørt 2005-12-31)
   • LiTH-ISY-Ex-ET (Opphørt 2009-09-02)
   • LiTH-ISY-I (Opphørt 1993-12-31)
   • LiTH-ISY-R
   • LiTH-MAT-R
   • LIU-IEI-R
   • LiU magasin
   • LIU-PEK-AR / Institutionen för pedagogik och psykologi (1984-1992) (Opphørt 1992-12-31)
   • LiU-PEK-R / Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2007-)
   • LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2000-2006) (Opphørt 2006-12-31)
   • LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1994-2000) (Opphørt 2000-12-31)
   • Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet (Opphørt 2005-12-31)
   • Magisteruppsats från Ekonomprogrammet (Opphørt 2005-12-31)
   • Magisteruppsats från Internationella ekonomprogrammet (Opphørt 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Företagsekonomi (Opphørt 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Nationalekonomi (Opphørt 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Statsvetenskap (Opphørt 2005-12-31)
   • MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning
   • Mimers småskriftserie
   • Nationalekonomi (Opphørt 2008-09-02)
   • Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
   • Pedagogiskt utvecklingsarbete (Linköping) (Opphørt 1986-12-31)
   • Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport (Opphørt 1993-12-31)
   • Perspektiv på tekniken / Tema teknik och social förändring
   • PrioC Access: en kort rapport från Prioriteringscentrum
   • Profil : produktionsekonomisk forskning i Linköping (Opphørt 2011-12-31)
   • Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping
   • Rapport / Kontaktsekretariatet vid Universitetet i Linköping
   • Rapport / Prioriteringscentrum: Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg
   • Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykolog (1984-1993) (Opphørt 2007-12-31)
   • Rapporter från Åldrande och social förändring
   • Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (Opphørt 2010-12-31)
   • Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1990-1997 (Opphørt 1997-12-31)
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1998-
   • Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping, 1975-1989 (Opphørt 1989-12-31)
   • Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975 (Opphørt 1975-12-31)
   • Reports from the Master's program in Ethnic and Migration Studies - R.E.M.S.
   • Research Report on childhood and the study of children
   • Research Square
   • Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality
   • SIC (Linköping) (Opphørt 2006-12-31)
   • Skapande, vetande / Linköpings universitet (Opphørt 2009-12-31)
   • Skrifter från Forum för utomhuspedagogik
   • Skrifter från Forum för ämnesdidaktik Linköpings universitet
   • Skrifter från NISAL (Opphørt 2018-12-13)
   • Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet (Opphørt 2013-01-01)
   • Skriftserie i logopedi
   • Socialhistoria i Linköping (Opphørt 2014-04-30)
   • Sociologi i Linköping (Opphørt 2011-12-31)
   • Statens offentliga utredningar
   • Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (Opphørt 2014-12-31)
   • Studier av vuxenutbildning och folkbildning
   • Studies from the Swedish Institute for Disability Research (Opphørt 2022-09-20)
   • Studies in Disability Research
   • Studies in Language and Culture
   • Studies in Science and Technology Education
   • Technical reports in Computer and Information Science
   • Tekniska högskolans rapporter (online) (Opphørt 2005-12-31)
   • Tema G rapport
   • Temagruppen integration i arbetslivet (Opphørt 2011-12-31)
   • Tema-T arbetsnotat
   • Tema T Rapport
   • Tema V report (Opphørt 2008-12-31)
   • Texter om svenska med didaktisk inriktning
   • The IAS Working Paper Series
   • ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies
   • Undervisningsrapport (Opphørt 1999-12-31)
   • Utveckling, lärande och forskning: praktiknära forskning
   • Vuxenutbildarcentrums rapportserie. Serie R (Opphørt 1990-12-31)
   • Vuxenutbildarcentrums skriftserie (Opphørt 2008-12-31)
   • Working papers on childhood and the study of children (Opphørt 2005-12-31)
   • Årsredovisning, Linköpings universitet
  • And
   Fag / kurs
   • -
   • Air Traffic and Logistics (Opphørt 2013-03-31)
   • Användarinriktad systemutveckling, B-uppsats (Opphørt 2010-12-31)
   • Användarinriktad systemutveckling, C-uppsats (Opphørt 2010-12-31)
   • Applied biology (Opphørt 2011-12-31)
   • Applied Physics (Opphørt 2011-12-31)
   • Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics
   • Art History and Virtual Communication
   • Aspirantutbildningen – kompletterande utbildning för utländska akademiker
   • Assembly Technology (Opphørt 2019-12-31)
   • Automatic Control
   • Automatic Control and Communication (Opphørt 2010-12-31)
   • Avancerad specialistsjuksköterska inriktning kirurgisk vård
   • Bachelor Degree in Cabinetmaking
   • Bachelor Degree in Furniture Conservation (Opphørt 2019-12-31)
   • Bachelor Degree in Furniture Upholstery
   • Bachelor Degree of Science in Social Work
   • Bachelor of Science in Civil Engineering (Opphørt 2013-03-31)
   • Bachelor of Science in Computer and Electrical Engineering (Opphørt 2013-03-31)
   • Bachelor of Science Thesis, Environmental Science Programme
   • Bachelor of Science Thesis (Kandidatuppsats från Affärsjuridiska programmet)
   • Bachelor Thesis, Atlantis
   • Bachelor Thesis, Civ-ek
   • Bachelor Thesis in Business Administration (Kandidatuppsats från Internationalla ekonomprogrammet) (Opphørt 2019-12-31)
   • Bachelor Thesis in Economics
   • Bachelor Thesis in Education
   • Barnmorskeutbildning
   • Beräkningsfysik (Opphørt 2011-12-31)
   • Beräkningsmatematik
   • Biochemistry (Opphørt 2011-12-31)
   • Bioinformatics (Opphørt 2011-12-31)
   • Biologi
   • Biologi, övrig (Opphørt 2019-12-31)
   • Biology, Teacher Education
   • Biomaterials (Opphørt 2011-12-31)
   • Biomedical Engineering
   • Biomedical Instrumentation
   • Biomedical Laboratory Science
   • Biomedicin (Opphørt 2011-12-31)
   • Biomedicin and Cellbiology (Opphørt 2011-12-31)
   • Biomedicinsk modellering och simulering 20 p. (Opphørt 2012-07-31)
   • Biomolekylär och organisk elektronik (Opphørt 2011-12-31)
   • Business Administration – Strategy and Management in International Organisation
   • Business and Economics Programme - International
   • Carl Malmsten - furniture studies
   • Chemical Analysis Engineering
   • Chemical Physics (Opphørt 2011-12-31)
   • Civil Engineering
   • Civilingenjör, EKI (Opphørt 2007-12-31)
   • Civilingenjör – Byggnadsteknik (Opphørt 2013-03-31)
   • Cognitive science
   • Computer Engineering
   • Computer Engineering
   • Computer science
   • Computer science (10-credit final thesis, C level) (Opphørt 2014-12-31)
   • Computer science (20-credit final thesis, D level) (Opphørt 2014-12-31)
   • Computer systems (10-credit final thesis, C level) (Opphørt 2014-12-31)
   • Computer systems (10-credit final thesis, D level) (Opphørt 2014-12-31)
   • Computer systems (20-credit final thesis, D level) (Opphørt 2014-12-31)
   • Computer Vision Laboratory (Opphørt 2010-12-31)
   • Computional Biology (Opphørt 2011-12-31)
   • Conservation Biology (Opphørt 2011-12-31)
   • Culture, Society and Media Production, B-level (Opphørt 2010-12-31)
   • Culture, Society and Media Production, C-level
   • Culture, Society and Media Production, D-level
   • Datalogi (10 p. examensarbete, D-nivå) (Opphørt 2014-12-31)
   • Data Transmission (Opphørt 2019-12-31)
   • Degree Project in Nursing
   • Degree Project in Occupational Therapy
   • Degree project in the field of preschool education
   • Digitisation and Management
   • Disability Research
   • Dramakommunikation 3 (Opphørt 2019-12-31)
   • Dynamics of Health and Welfare Phoenix EM
   • Ecology (Opphørt 2011-12-31)
   • Economic Information Systems
   • Electrical Engineering
   • Electronic Devices (Opphørt 2019-12-31)
   • Electronics Systems (Opphørt 2019-12-31)
   • Emergency Care Specialist Nursing/Anesthetic Nursing
   • Energy Systems
   • Engineering Biology, Environmental Science
   • English
   • Environmental Technology and Management
   • Erasmus, project work, advanced level, IDA (Opphørt 2014-12-31)
   • Erasmus (internationellt utbytesprogram)
   • Estetisk inriktning (Opphørt 2019-12-31)
   • Ethology (Opphørt 2011-12-31)
   • Examensarbete, Grundskollärarprogrammet, Linköping (IUV) (Opphørt 2007-12-31)
   • Examensarbete, Lärarprogrammet, C-uppsats, Norrköping
   • Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Nek/fek)
   • Examensarbete i Bildkodning (Opphørt 2010-12-31)
   • Examensarbete i Datorseende
   • Examensarbete i Fordonssystem
   • Examensarbete i fysioterapi
   • Examensarbete i Informationsnät (Opphørt 2010-12-31)
   • Examensarbete i Kommunikationssystem
   • Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde, Avancerad nivå
   • Examensarbete inom filosofi (forskningskonsumtion)
   • Examensarbete inom samhällskunskap
   • Examensarbete i sjukgymnastik (Opphørt 2014-12-31)
   • Examensarbete - magisterexamen/Fysioterapi
   • Examensarbete - magisterexamen/Logopedi
   • Examensarbete - magisterexamen/Omvårdnadsvetenskap
   • Examensarbete - magisterexamen/Sjukgymnastik (Opphørt 2014-12-31)
   • Examensarbete - masterexamen/Folkhälsovetenskap
   • Executive Master in Project Management
   • Extended School
   • Final Thesis in Master's Programme in Education Design - Learning and ICT (Opphørt 2010-12-31)
   • Fluid and Mechanical Engineering Systems
   • Flygteknik (Opphørt 2019-12-31)
   • French
   • Fristående kurs
   • Fysikalisk kemi (Opphørt 2011-12-31)
   • Fysiologisk mätteknik
   • Förskolepedagogik
   • Genders Studies 3
   • Gender Studies - Intersectionality and Change, One Year
   • Gender Studies - Intersectionality and Change, Two Year
   • Geografiska InformationsSystem (Opphørt 2014-12-31)
   • Geography
   • German
   • Gitarrbyggeri - Carl Malmsten Centrum för träteknik & design, 120 p. (Opphørt 2010-12-31)
   • Graduation Thesis in the Teacher Programme, Linköping
   • Grafisk design och kommunikation
   • History
   • HRM/HRD
   • Human Beings and Nature
   • Högskoleingenjör - Medie- och kommunikationsteknik (Opphørt 2010-12-31)
   • Högskoleingenjör - Medieteknik (Opphørt 2010-12-31)
   • Hållfasthetslära
   • Industrial Marketing
   • Industriell arbetsvetenskap (Opphørt 2019-12-31)
   • Industriell Ekonomi
   • Informatics/Geoinformatics (10-credit final thesis) (Opphørt 2010-12-31)
   • Informatics/Geoinformatics (20-credit final thesis) (Opphørt 2010-12-31)
   • Informatics/Information and media science (C-level thesis) (Opphørt 2003-12-31)
   • Informatics/Information and media science (D-level thesis) (Opphørt 2003-12-31)
   • Informatics/Information systems (Opphørt 2019-12-31)
   • Information Coding
   • Informationssystem och digitalisering
   • Information Technology
   • Information Theory (Opphørt 2010-12-31)
   • Integrated Circuits and Systems
   • Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change (Opphørt 2019-12-31)
   • Kandidatexamen i Möbeldesign
   • Kandidatprogram i slöjd, hantverk och formgivning (Opphørt 2019-12-31)
   • Kandidatprogrammet i Samhällsplanering
   • Kandidatuppsatserna på FEK3
   • Kandidatuppsats från Ekonomprogrammet (C-uppsats) (Opphørt 2019-12-31)
   • Kandidatuppsats i Företagsekonomi (C-uppsats) (Opphørt 2019-12-31)
   • Kandidatuppsats i Företagsekonomi (C-uppsats på FEK3) (Opphørt 2019-12-31)
   • Kandidatuppsats i logopedi
   • Kandidatuppsats i Statsvetenskap (C-uppsats)
   • Kandidatutbildning i grafisk design och kommunikation (Opphørt 2013-03-31)
   • Kandidatutbildning i samhällets logistik (Opphørt 2013-03-31)
   • Kemi
   • Kemisk biologi
   • Kemiteknik
   • Kommunikation
   • Konstruktionsmaterial
   • Kvalitetsutveckling
   • Learning and Information and Communication Technology
   • Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer
   • Litteraturvetenskap
   • Logistik
   • Läkarprogrammet, fördjupningsarbete (Advanced level)
   • Machine Design
   • Magisterprogram i Hälsa och Samhälle (Opphørt 2010-12-31)
   • Magisteruppsats i Företagsekonomi (D-uppsats) (Opphørt 2019-12-31)
   • Magisteruppsats i Företagsekonomi (D-uppsats på OYM)
   • Management and organisational development
   • Management in International Organizations (Opphørt 2010-12-31)
   • Manufacturing Engineering (IPROD)
   • Master/Physiotherapy
   • Master´s Programme in Medical Science, 120 credits
   • Master's in Science for Sustainable Development
   • Master's Program in Management of Innovation and Product Development
   • Master's Program in Manufacturing Management
   • Master's Programme in Adult Learning and Global Change
   • Master's Programme in Advanced Computer Graphics, 120 ECTS (Opphørt 2013-03-31)
   • Master's Programme in Biomedical Engineering
   • Master's Programme in Business Administration – SMIO
   • Master's Programme in Business Administration – Strategic (Opphørt 2019-12-31)
   • Master's Programme in Child Studies (120 ECTS credits)
   • Master's programme in Computer Science (Opphørt 2014-12-31)
   • Master's Programme in Design
   • Master's programme in environmental science (Opphørt 2010-12-31)
   • Master's Programme in Ethnic and Migration Studies
   • Master's programme in Human Resource Management & Development
   • Master's Programme in Intelligent Transport Systems, 120 ECTS (Opphørt 2013-03-31)
   • Master's Programme in International and European Relations
   • Master's Programme in Language and Culture in Europe
   • Master's programme in occupational therapy/public health science/speech and language pathology/Medical Education/Nursing/Physiotherapy (Opphørt 2015-08-23)
   • Master's Programme in Organic Electronics, 120 ECTS (Opphørt 2013-03-31)
   • Master's Programme in Science for Sustainable Development, 120 ects
   • Master's Programme in Strategy and Culture
   • Master's Programme in Water and Livelihood Security (Opphørt 2010-12-31)
   • Master's Programme in Wireless Networks and Electronics, 120 ECTS (Opphørt 2013-03-31)
   • Master (one year) in Social Work
   • Master (one year thesis)/Medical Education
   • Master (one year thesis)/Occupational Therapy
   • Master (one year thesis)/Public Health Sciences
   • Master (two year) in Social Work
   • Master (two years thesis)/Medical Education
   • Master (two years thesis)/Occupational Therapy
   • Master (two years thesis)/Physiotherapy (Opphørt 2014-12-31)
   • Master (two years thesis)/Science of Nursing
   • Master (two years thesis)/Speech and Language Pathology
   • Master in Applied Ethics
   • Master in Environmental History (Opphørt 2010-12-31)
   • Master in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life (Opphørt 2018-12-31)
   • Master in Social and Welfare Studies (one year)
   • Master in Social and Welfare Studies (two year)
   • Master of Arts and Science in Health and Society
   • Master of Science in Communication and Transport Engineering (Opphørt 2013-03-31)
   • Master of Science in Electronics Design Engineering (Opphørt 2013-03-31)
   • Master of Science in Media Technology and Engineering (Opphørt 2013-03-31)
   • Master of Science Thesis (Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet)
   • Masterprogram i Kognition och Handikapp
   • Master program in Pedagogical Practices/Education with emphasis in Outdoor Didactics/Special Education
   • Master Programme in Education with Focus on Teachers´ Teaching and Students´ Learning
   • Masters degree in Ergonomics/HTO
   • Masters programme in Medical Biosciences, Degree Project
   • Master Thesis in Business Administration
   • Master Thesis in Business Administration (Magisteruppsats från Ekonomprogrammet) (Opphørt 2010-12-31)
   • Master Thesis in Business Administration (Magisteruppsats från Internationella ekonomprogrammet) (Opphørt 2010-12-31)
   • Master Thesis in Business and Economics Programme (Business Administration/Economics)
   • Master Thesis in Business and Economics Programme (Business Administration)
   • Master Thesis in Business and Economics Programme (Economics)
   • Master Thesis in Economics
   • Master Thesis in International Business and Economics Programme (Business Administration/Economics) (Opphørt 2019-12-31)
   • Master Thesis in International Business and Economics Programme (Business Administration) (Opphørt 2019-12-31)
   • Master Thesis in International Business and Economics Programme (Economics) (Opphørt 2019-12-31)
   • Master Thesis in Political Science
   • Master Thesis in Political Science
   • Master Thesis in Psychologist Programme
   • Masteruppsats från Affärsjuridiska programmet
   • Masteruppsats i Computational Social Science
   • Masteruppsats i Nationalekonomi
   • Master’s of Science in Business Administration - Product-Market Management
   • Master’s Program in Energy and Environmental Engineering
   • Master’s programme in IT and Management
   • Master’s Programme in Occupational Therapy/Public health science/Physiotherapy/Speech and language pathology/Medical education/Nursing science (Opphørt 2019-08-25)
   • Master’s Programme in Outdoor and Sustainability Education
   • Matematics, elementary school (Opphørt 2019-12-31)
   • Matematik/Ämnesdidaktik (Fil. Fak.) (Opphørt 2019-12-31)
   • Materiefysik (Opphørt 2011-12-31)
   • Mathematical Statistics
   • Mathematics
   • Mathematics /Subject-specific didactics
   • Mechanical Engineering
   • Media Technology
   • Medical Informatics
   • Medical programme in Medical Biosciences, Scientific Project
   • Medicinsk teknik (Opphørt 2019-12-31)
   • Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs
   • Mekanik
   • Microbiology and Molecular Genetics (Opphørt 2011-12-31)
   • Miljövetarprogrammet (D-uppsats) (Opphørt 2019-12-31)
   • Miljövård (Opphørt 2010-12-31)
   • Molecular Biotechnology (Opphørt 2011-12-31)
   • Numerical Analysis (Opphørt 2019-12-31)
   • Nurse Surgical Care Programme
   • Occupational therapy Degree project C-level (Opphørt 2014-07-31)
   • Occupational therapy Degree project D-level
   • Optimization
   • Organisk analytisk kemi (Opphørt 2011-12-31)
   • Organisk kemi (Opphørt 2011-12-31)
   • PA-programmet (Opphørt 2020-12-31)
   • Pedagogical Science
   • Pedagogiskt arbete med inriktning mot folkbildning, vuxenutbildning samt yrkesutbildning
   • Philosophy
   • Physics
   • Physics, Other (Opphørt 2019-12-31)
   • Plasma & Ytbeläggningsfysik (Opphørt 2010-12-31)
   • Postgraduate programme/MA in psychotherapy
   • Praktisk filosofi
   • Primary Health Care Specialist Nursing
   • Primary school teacher programme 1-3
   • Primary school teacher programme 4-6
   • Product Development
   • Production Economics
   • Production Engineering (Opphørt 2019-12-31)
   • Programme for Education for Compulsory School, thesis (Opphørt 2010-12-31)
   • Programme for Education for Compulsory School, thesis C-level (Opphørt 2010-12-31)
   • Programmering
   • Projektarbete A-nivå, MAI (Opphørt 2019-12-31)
   • Projektarbete G-nivå, MAI (Opphørt 2019-12-31)
   • Projektledning, Innovationer och Entreprenörskap
   • Psykologi
   • Psykoterapeututbildning med inriktning systemisk familjeterapi
   • Quality Technology (Opphørt 2019-12-31)
   • Radiologiska vetenskaper
   • Religionsvetenskap
   • Report in Communication and Transport Engineering (Opphørt 2013-03-31)
   • Report in Electronics Design Engineering (Opphørt 2013-03-31)
   • Report in Media Technology and Engineering (Opphørt 2013-03-31)
   • Samhällskunskap
   • Samhälls- och kulturanalys (B-uppsats)
   • Science in Social Work (Opphørt 2019-12-31)
   • Science in Upper Secondary Education
   • Scientific Computing (Opphørt 2019-12-31)
   • Sjuksköterskeutbildning
   • Social and Cultural Analysis (D-level)
   • Social and Cultural Analysis (Report) (Opphørt 2010-12-31)
   • Social and Cultural Analysis (Samhälls- och kulturanalys (C-uppsats))
   • Social Anthopology
   • Social Sciences Theme (Opphørt 2019-12-31)
   • Society and Culture
   • Sociologi
   • Sociology, A-level
   • Spanish
   • Specialisation Textile Craft (Opphørt 2019-12-31)
   • Specialisering Trä- och metallslöjd (Opphørt 2019-12-31)
   • Specialist Nursing Programme in Mental Health Care
   • Specialist Nursing Programme in Paediatric Care
   • Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård
   • Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård
   • Specialization Philosophy, Thesis in Philosophy - Practical Philosophy (Opphørt 2019-12-31)
   • Specialization Philosophy, Thesis in Philosophy - Theoretical Philosophy (Opphørt 2019-12-31)
   • Speciallärarprogrammet
   • Specialpedagogprogrammet
   • Statistics
   • Strategic Urban and Regional Planning, Master's Programme, 120 credits
   • Strategi och styrning
   • Surface Physics and Chemistry (Opphørt 2011-12-31)
   • Swedish as a second language
   • Swedish Language
   • System Development
   • Technical Physics
   • Technology (Opphørt 2019-12-31)
   • Teknik Design Kommunikation (Opphørt 2010-12-31)
   • Teknisk biologi
   • Teoretisk filosofi
   • Textile Craft - advanced course (Opphørt 2019-12-31)
   • Textilslöjd
   • Thematic Natural Science
   • Theoretical Biology (Opphørt 2011-12-31)
   • Theoretical Ecology (Opphørt 2011-12-31)
   • Theoretical Physics (Opphørt 2011-12-31)
   • Thesis, D, Progarmme for Teacher Education, Norrköping
   • Thesis in Philosophy
   • Thesis in Textile Craft
   • Thesis in Wood and Metal Craft
   • The Speach and Language Pathology program (Opphørt 2010-11-15)
   • Thin Film Physics (Opphørt 2011-12-31)
   • Tillämpad forensisk projektkurs
   • Tillämpad matematik
   • Tillämpad optik (Opphørt 2011-12-31)
   • Tourism Programme (Opphørt 2019-07-31)
   • Transportation Systems Engineering
   • Trä- och metallslöjd
   • University Diploma in Applied Technology - Heating and Power Systems, 80 credit points (Opphørt 2010-12-31)
   • University Diploma in Applied Technology - Heating and Power Systems (120 hp) (Opphørt 2010-12-31)
   • University Diploma in Applied Technology - Industrial Electrotechnology and Electronics, 80 credit points (Opphørt 2010-12-31)
   • University Diploma in Applied Technology - Music Producer Programme 120 credit points (Opphørt 2010-12-31)
   • University Diploma in Applied Technology - Music Producer Programme 80 credit points (Opphørt 2010-12-31)
   • Wood Science and Technology (Opphørt 2019-12-31)
   • Zoology and Zoophysiology (Opphørt 2011-12-31)
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • Examensarbete, Lärarprogrammet, Linköping
   • Special Education Needs Programme
   • Specialpedagogprogrammet
   • Teacher Education
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use