liu.seSök publikationer i DiVA
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • ACSIS publications
   • Acta iuris Lincopensis (Upphörd 2004-12-31)
   • Agtech innovation
   • Arbetsnotat / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • Arbetsnotat / Program Energisystem
   • Arbetsrapporter i Språk och Kultur (ASK) (Upphörd 2014-12-31)
   • Arbetsrapport från Tema K (Upphörd 2006-12-31)
   • Arbetsrapport från Tema Ä (Upphörd 2008-12-31)
   • arXiv.org
   • Biogas Research Center (BRC) Report
   • bioRxiv
   • CARER Rapport
   • Centrum för klimatpolitisk forskning Rapportserie
   • Centrum för lokalhistoria rapportserie (Upphörd 1998-12-31)
   • Civilingenjör, EKI (Upphörd 2005-12-31)
   • CKS Arbetsnotat (Upphörd 2003-12-31)
   • CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
   • CMTO Research Papers (Upphörd 2005-12-31)
   • CMT Rapport
   • CSPR Briefing
   • CTE
   • CUL-rapporter (Upphörd 2014-12-31)
   • CUP:s rapportserie (Upphörd 2000-12-31)
   • DINO Rapport
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Dissertation
   • Dissertation from the Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT). Licentiate theses
   • Dissertations from the International Graduate School of Management and Industrial Engineering
   • Doktorsavhandlingar inom den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete
   • Executive Master in Project Management (Upphörd 2018-12-31)
   • FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten – Linköpings universitet
   • Filosofen : StuFF:s kårtidning (Upphörd 2010-12-31)
   • Filosofin i samhället: en skriftserie från avdelningen för Filosofi och Tillämpad Etik
   • FOG rapport (Upphörd 2016-12-31)
   • FOG Samlingsvolym (Upphörd 1999-12-31)
   • Forums skriftserie (Upphörd 2011-12-31)
   • FoU-rapport / FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete
   • FoU-rapporter vid Institutionen för omvårdnadsforskning (Upphörd 1996-12-31)
   • Geografiska meddelanden / Avdelningen för geografi, Linköpings universitet (Upphörd 2003-12-31)
   • Göta kanal – forskning från Linköpings universitet (Upphörd 2001-12-31)
   • HELIX research reports (Upphörd 2009-12-31)
   • HELIX working papers
   • Historia i Linköping
   • Hälsouniversitetets rapportserie (Upphörd 2007-12-31)
   • IHS Rapport (Upphörd 2011-12-31)
   • IKOS: Installationer
   • IMIE Research Report (Upphörd 2006-12-31)
   • IMIE Working Paper (Upphörd 2008-12-31)
   • Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet (Upphörd 2008-12-31)
   • Institute for Analytical Sociology Dissertation Series
   • International Master's Programme in International and European Relations (Upphörd 2008-09-02)
   • International Master's Programme in Strategy and Culture (Upphörd 2008-09-02)
   • ITN research report (Upphörd 2007-12-31)
   • Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU (Upphörd 2004-12-31)
   • KFB-rapport
   • Kinda Canal Research at Linköping University (Upphörd 2007-12-31)
   • Kriterium
   • Kronos (Upphörd 1991-12-31)
   • Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics
   • Lecture notes in artificial intelligence
   • Lecture Notes in Computer Science
   • Lecture Notes in Mathematics
   • LiH-RAD-R - Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping
   • Linköping Dissertations on Health and Society (Upphörd 2017-12-31)
   • Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science (Upphörd 2012-12-31)
   • Linköping Electronic Articles in Mechanical Engineering (Upphörd 2002-12-31)
   • Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends
   • Linköping Electronic Conference Proceedings
   • Linköping – Mätning av Psykosocial Arbetsmiljö (LiMPA)
   • Linköping Studies in Art and Visual Communication
   • Linköping Studies in Arts and Sciences
   • Linköping Studies in Behavioural Science
   • Linköping Studies in Economics (Upphörd 2022-06-22)
   • Linköping Studies in Education and Psychology (Upphörd 2007-06-30)
   • Linköping studies in education and social sciences
   • Linköping Studies in Health Sciences. Thesis
   • Linköping Studies in Identity and Pluralism (Upphörd 2013-01-01)
   • Linköping Studies in Information Science. Dissertation (Upphörd 2009-12-31)
   • Linköping Studies in Management and Economics. Dissertations (Upphörd 2006-12-31)
   • Linköping Studies in Mathematics
   • Linköping Studies in Pedagogic Practices
   • Linköping Studies in Religion and Religious Education
   • Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations
   • Linköping Studies in Science and Technology. Licentiate Thesis
   • Linköping Studies in Science and Technology. Thesis (Upphörd 2017-12-31)
   • Linköping studies in Social Policy
   • Linköping Studies in Social Work and Welfare
   • Linköping Studies in Statistics
   • Linköping University Electronic Press Workshop and Conference Collection
   • Linköping University Interdisciplinary Studies
   • Linköping University Medical Dissertations
   • Linköping University Working Papers in Economics (Upphörd 2022-06-22)
   • LiTH-IDA-R
   • LiTH-IFM-R / Institutionen för fysik och mätteknik, Universitetet i Linköping
   • LiTH-IKP-Ex (Upphörd 2005-12-31)
   • LiTH-IKP-Ex-Ing (Upphörd 2005-12-31)
   • LITH-IKP-R (Upphörd 2006-12-31)
   • LITH-IKP-S (Upphörd 2006-12-31)
   • LiTH-ISY-Ex (Upphörd 2005-12-31)
   • LiTH-ISY-Ex-ET (Upphörd 2009-09-02)
   • LiTH-ISY-I (Upphörd 1993-12-31)
   • LiTH-ISY-R
   • LiTH-MAT-R
   • LIU-IEI-R
   • LiU magasin
   • LIU-PEK-AR / Institutionen för pedagogik och psykologi (1984-1992) (Upphörd 1992-12-31)
   • LiU-PEK-R / Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2007-)
   • LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2000-2006) (Upphörd 2006-12-31)
   • LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1994-2000) (Upphörd 2000-12-31)
   • Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet (Upphörd 2005-12-31)
   • Magisteruppsats från Ekonomprogrammet (Upphörd 2005-12-31)
   • Magisteruppsats från Internationella ekonomprogrammet (Upphörd 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Företagsekonomi (Upphörd 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Nationalekonomi (Upphörd 2005-12-31)
   • Magisteruppsats i Statsvetenskap (Upphörd 2005-12-31)
   • MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning
   • Mimers småskriftserie
   • Nationalekonomi (Upphörd 2008-09-02)
   • Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
   • Pedagogiskt utvecklingsarbete (Linköping) (Upphörd 1986-12-31)
   • Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport (Upphörd 1993-12-31)
   • Perspektiv på tekniken / Tema teknik och social förändring
   • PrioC Access: en kort rapport från Prioriteringscentrum
   • Profil : produktionsekonomisk forskning i Linköping (Upphörd 2011-12-31)
   • Rapport / Flyktingmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping
   • Rapport / Kontaktsekretariatet vid Universitetet i Linköping
   • Rapport / Prioriteringscentrum: Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg
   • Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykolog (1984-1993) (Upphörd 2007-12-31)
   • Rapporter från Åldrande och social förändring
   • Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (Upphörd 2010-12-31)
   • Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1990-1997 (Upphörd 1997-12-31)
   • Report / Institutionen för radiofysik, Universitetet i Linköping, 1998-
   • Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping, 1975-1989 (Upphörd 1989-12-31)
   • Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975 (Upphörd 1975-12-31)
   • Reports from the Master's program in Ethnic and Migration Studies - R.E.M.S.
   • Research Report on childhood and the study of children
   • Research Square
   • Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality
   • SIC (Linköping) (Upphörd 2006-12-31)
   • Skapande, vetande / Linköpings universitet (Upphörd 2009-12-31)
   • Skrifter från Forum för utomhuspedagogik
   • Skrifter från Forum för ämnesdidaktik Linköpings universitet
   • Skrifter från NISAL (Upphörd 2018-12-13)
   • Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet (Upphörd 2013-01-01)
   • Skriftserie i logopedi
   • Socialhistoria i Linköping (Upphörd 2014-04-30)
   • Sociologi i Linköping (Upphörd 2011-12-31)
   • Statens offentliga utredningar
   • Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (Upphörd 2014-12-31)
   • Studier av vuxenutbildning och folkbildning
   • Studies from the Swedish Institute for Disability Research (Upphörd 2022-09-20)
   • Studies in Disability Research
   • Studies in Language and Culture
   • Studies in Science and Technology Education
   • Technical reports in Computer and Information Science
   • Tekniska högskolans rapporter (online) (Upphörd 2005-12-31)
   • Tema G rapport
   • Temagruppen integration i arbetslivet (Upphörd 2011-12-31)
   • Tema-T arbetsnotat
   • Tema T Rapport
   • Tema V report (Upphörd 2008-12-31)
   • Texter om svenska med didaktisk inriktning
   • The IAS Working Paper Series
   • ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies
   • Undervisningsrapport (Upphörd 1999-12-31)
   • Utveckling, lärande och forskning: praktiknära forskning
   • Working papers on childhood and the study of children (Upphörd 2005-12-31)
   • Vuxenutbildarcentrums rapportserie. Serie R (Upphörd 1990-12-31)
   • Vuxenutbildarcentrums skriftserie (Upphörd 2008-12-31)
   • Årsredovisning, Linköpings universitet
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Användarinriktad systemutveckling, B-uppsats (Upphörd 2010-12-31)
   • Användarinriktad systemutveckling, C-uppsats (Upphörd 2010-12-31)
   • Arbetsterapi C-uppsats (Upphörd 2014-07-31)
   • Arbetsterapi D-uppsats
   • Aspirantutbildningen – kompletterande utbildning för utländska akademiker
   • Avancerad specialistsjuksköterska inriktning kirurgisk vård
   • Barnmorskeutbildning
   • Beräkningsfysik (Upphörd 2011-12-31)
   • Beräkningsmatematik
   • Beräkningsvetenskap (Upphörd 2019-12-31)
   • Bioinformatik (Upphörd 2011-12-31)
   • Biokemi (Upphörd 2011-12-31)
   • Biologi
   • Biologi, Lärarutbildning
   • Biologi, övrig (Upphörd 2019-12-31)
   • Biologiska beräkningar (Upphörd 2011-12-31)
   • Biomaterial (Upphörd 2011-12-31)
   • Biomedicin (Upphörd 2011-12-31)
   • Biomedicin och cellbiologi (Upphörd 2011-12-31)
   • Biomedicinsk instrumentteknik
   • Biomedicinsk laboratorievetenskap
   • Biomedicinsk modellering och simulering 20 p. (Upphörd 2012-07-31)
   • Biomolekylär och organisk elektronik (Upphörd 2011-12-31)
   • Business Administration – Strategy and Management in International Organisation
   • Byggteknik
   • Carl Malmsten - furniture studies
   • Civilingenjör, EKI (Upphörd 2007-12-31)
   • Civilingenjör – Byggnadsteknik (Upphörd 2013-03-31)
   • Civilingenjör - Elektronikdesign (Upphörd 2013-03-31)
   • Civilingenjör - Kommunikations- och transportsystem (Upphörd 2013-03-31)
   • Civilingenjör - Medieteknik (Upphörd 2013-03-31)
   • Datalogi (10 p. examensarbete, C-nivå) (Upphörd 2014-12-31)
   • Datalogi (10 p. examensarbete, D-nivå) (Upphörd 2014-12-31)
   • Datalogi (20 p. examensarbete, D-nivå) (Upphörd 2014-12-31)
   • Datateknik
   • Datavetenskap
   • Datorsystem (10 p. examensarbete, C-nivå) (Upphörd 2014-12-31)
   • Datorsystem (10 p. examensarbete, D-nivå) (Upphörd 2014-12-31)
   • Datorsystem (20 p. examensarbete, D-nivå) (Upphörd 2014-12-31)
   • Digitalisering och management
   • Dramakommunikation 3 (Upphörd 2019-12-31)
   • Dynamics of Health and Welfare Phoenix EM
   • Ekologi (Upphörd 2011-12-31)
   • Ekonomiska informationssystem
   • Elektroteknik
   • Energisystem
   • Engelska
   • Erasmus, projektarbete, avancerad nivå, IDA (Upphörd 2014-12-31)
   • Erasmus (internationellt utbytesprogram)
   • Estetisk inriktning (Upphörd 2019-12-31)
   • Etologi (Upphörd 2011-12-31)
   • Examensarbete, Arbetsterapi – kandidatnivå
   • Examensarbete, Grundskollärarprogrammet, Linköping (IUV) (Upphörd 2007-12-31)
   • Examensarbete, Lärarprogrammet, C-uppsats, Norrköping
   • Examensarbete, Lärarprogrammet, D-uppsats, Norrköping
   • Examensarbete, Lärarprogrammet, Linköping
   • Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Företagsekonomi)
   • Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Nek/fek)
   • Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi)
   • Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi)
   • Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nek/fek)
   • Examensarbete från Internationella Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) (Upphörd 2019-12-31)
   • Examensarbete från Internationella Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) (Upphörd 2019-12-31)
   • Examensarbete från Internationella Civilekonomprogrammet (Nek/fek) (Upphörd 2019-12-31)
   • Examensarbete förskolepedagogik
   • Examensarbete i Bildbehandling (Upphörd 2010-12-31)
   • Examensarbete i Bildkodning (Upphörd 2010-12-31)
   • Examensarbete i Datatransmission (Upphörd 2019-12-31)
   • Examensarbete i Datorseende
   • Examensarbete i Datorteknik
   • Examensarbete i Elektroniksystem (Upphörd 2019-12-31)
   • Examensarbete i Elektroniska komponenter (Upphörd 2019-12-31)
   • Examensarbete i Elektroniska Kretsar och System
   • Examensarbete i Fordonssystem
   • Examensarbete i fysioterapi
   • Examensarbete i Informationskodning
   • Examensarbete i Informationsnät (Upphörd 2010-12-31)
   • Examensarbete i Informationsteori (Upphörd 2010-12-31)
   • Examensarbete i Kommunikationssystem
   • Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde, Avancerad nivå
   • Examensarbete inom filosofi (forskningskonsumtion)
   • Examensarbete inom filosofi (forskningsproduktion)
   • Examensarbete inom samhällskunskap
   • Examensarbete inom textilslöjd, forskningsproduktion
   • Examensarbete inom trä- och metallslöjd, forskningsproduktion
   • Examensarbete i omvårdnad
   • Examensarbete i Reglerteknik
   • Examensarbete i Reglerteknik och kommunikationssystem (Upphörd 2010-12-31)
   • Examensarbete i sjukgymnastik (Upphörd 2014-12-31)
   • Examensarbete - magisterexamen/Arbetsterapi
   • Examensarbete - magisterexamen/Folkhälsovetenskap
   • Examensarbete - magisterexamen/Fysioterapi
   • Examensarbete - magisterexamen/Logopedi
   • Examensarbete - magisterexamen/Medicinsk pedagogik
   • Examensarbete - magisterexamen/Omvårdnadsvetenskap
   • Examensarbete - magisterexamen/Sjukgymnastik (Upphörd 2014-12-31)
   • Examensarbete - masterexamen/Arbetsterapi
   • Examensarbete - masterexamen/Folkhälsovetenskap
   • Examensarbete - masterexamen/Fysioterapi
   • Examensarbete - masterexamen/Logopedi
   • Examensarbete - masterexamen/Medicinsk pedagogik
   • Examensarbete - masterexamen/Omvårdnadsvetenskap
   • Examensarbete - masterexamen/Sjukgymnastik (Upphörd 2014-12-31)
   • Executive Master in Project Management
   • Filosofi
   • Fluidmekanisk systemteknik
   • Flygteknik (Upphörd 2019-12-31)
   • Franska
   • Fristående kurs
   • Fritidspedagogik
   • Fysik
   • Fysik, övrigt (Upphörd 2019-12-31)
   • Fysikalisk kemi (Upphörd 2011-12-31)
   • Fysiologisk mätteknik
   • Förskolepedagogik
   • Gender Studies - Intersectionality and Change, One Year
   • Gender Studies - Intersectionality and Change, Two Year
   • Genusvetenskap 3
   • Geografi
   • Geografiska InformationsSystem (Upphörd 2014-12-31)
   • Gitarrbyggeri - Carl Malmsten Centrum för träteknik & design, 120 p. (Upphörd 2010-12-31)
   • Grafisk design och kommunikation
   • Grundlärare 1-3
   • Grundlärare 4-6
   • Grundskollärarprogrammet (C-uppsats) (Upphörd 2010-12-31)
   • Grundskollärarprogrammet (D-uppsats) (Upphörd 2010-12-31)
   • Gymnasielärare
   • Handikappvetenskap
   • Historia
   • HRM/HRD
   • Hållfasthetslära
   • Högskoleingenjör - Byggnadsteknik (Upphörd 2013-03-31)
   • Högskoleingenjör - Data- och elektroteknik (Upphörd 2013-03-31)
   • Högskoleingenjör - Medie- och kommunikationsteknik (Upphörd 2010-12-31)
   • Högskoleingenjör - Medieteknik (Upphörd 2010-12-31)
   • Industriell arbetsvetenskap (Upphörd 2019-12-31)
   • Industriell Ekonomi
   • Industriell Marknadsföring
   • Industriell miljöteknik
   • Industriell produktion (IPROD)
   • Informatik/Geoinformatik (10 p. examensarbete) (Upphörd 2010-12-31)
   • Informatik/Geoinformatik (20 p. examensarbete) (Upphörd 2010-12-31)
   • Informatik/Informations- och medievetenskap (C-uppsats) (Upphörd 2003-12-31)
   • Informatik/Informations- och medievetenskap (D-uppsats) (Upphörd 2003-12-31)
   • Informatik (Upphörd 2019-12-31)
   • Informationssystem och digitalisering
   • Informationsteknologi
   • Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change (Upphörd 2019-12-31)
   • Kandidatexamen, Socionomprogrammet 
   • Kandidatexamen i Möbeldesign
   • Kandidatexamen i Möbelkonservering (Upphörd 2019-12-31)
   • Kandidatexamen i Möbelsnickeri
   • Kandidatexamen i Möbeltapetsering
   • Kandidatprogram i slöjd, hantverk och formgivning (Upphörd 2019-12-31)
   • Kandidatprogrammet i Samhällsplanering
   • Kandidatuppsats, valbar på civilekonomprogrammet
   • Kandidatuppsatserna på FEK3
   • Kandidatuppsats från Affärsjuridiska programmet (C-uppsats)
   • Kandidatuppsats från Ekonomprogrammet (C-uppsats) (Upphörd 2019-12-31)
   • Kandidatuppsats från Internationella ekonomprogrammet (C-uppsats) (Upphörd 2019-12-31)
   • Kandidatuppsats för Atlantisstudenter
   • Kandidatuppsats i Företagsekonomi (C-uppsats) (Upphörd 2019-12-31)
   • Kandidatuppsats i Företagsekonomi (C-uppsats på FEK3) (Upphörd 2019-12-31)
   • Kandidatuppsats i Informatik - inriktning management och verksamhetsutveckling
   • Kandidatuppsats i Informatik - inriktning systemutveckling
   • Kandidatuppsats i logopedi
   • Kandidatuppsats i Nationalekonomi (C-uppsats)
   • Kandidatuppsats i Statsvetenskap (C-uppsats)
   • Kandidatutbildning i flygtrafik och logistik (Upphörd 2013-03-31)
   • Kandidatutbildning i grafisk design och kommunikation (Upphörd 2013-03-31)
   • Kandidatutbildning i samhällets logistik (Upphörd 2013-03-31)
   • Kemi
   • Kemisk analysteknik
   • Kemisk biologi
   • Kemisk fysik (Upphörd 2011-12-31)
   • Kemiteknik
   • Kognitionsvetenskap
   • Kommunikation
   • Konstruktionsmaterial
   • Konstvetenskap
   • Kultur, samhälle och mediegestaltning (B-uppsats) (Upphörd 2010-12-31)
   • Kultur, samhälle och mediegestaltning (C-uppsats)
   • Kultur, samhälle och mediegestaltning (D-uppsats)
   • Kvalitetsteknik (Upphörd 2019-12-31)
   • Kvalitetsutveckling
   • Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer
   • Litteraturvetenskap
   • Logistik
   • Logopedprogrammet (Upphörd 2010-11-15)
   • Läkarprogrammet, fördjupningsarbete (Advanced level)
   • Lärande och IKT
   • Magisterexemanen, Socionomprogrammet
   • Magisterprogram i Hälsa och Samhälle (Upphörd 2010-12-31)
   • Magisterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande
   • Magisterprogrammet i Utbildningsdesign, D-nivå (Upphörd 2010-12-31)
   • Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet (D-uppsats)
   • Magisteruppsats från Ekonomprogrammet (D-uppsats) (Upphörd 2010-12-31)
   • Magisteruppsats från Internationella ekonomprogrammet (D-uppsats) (Upphörd 2010-12-31)
   • Magisteruppsats i Företagsekonomi (D-uppsats) (Upphörd 2019-12-31)
   • Magisteruppsats i Företagsekonomi (D-uppsats på OYM)
   • Magisteruppsats i Nationalekonomi (D-uppsats)
   • Magisteruppsats i Statsvetenskap
   • Magisterutbildning i ergonomi/MTO
   • Magisterutbildning i Miljöhistoria (Upphörd 2010-12-31)
   • Magisterutbildning i socialt arbete
   • Management in International Organizations (Upphörd 2010-12-31)
   • Maskinkonstruktion
   • Maskinteknik
   • Master's in Science for Sustainable Development
   • Master's Program in Management of Innovation and Product Development
   • Master's Program in Manufacturing Management
   • Master's Programme in Adult Learning and Global Change
   • Master's Programme in Advanced Computer Graphics, 120 ECTS (Upphörd 2013-03-31)
   • Master's Programme in Business Administration – SMIO
   • Master's Programme in Business Administration - Strategic (Upphörd 2019-12-31)
   • Master's Programme in Child Studies (120 ECTS credits)
   • Master's programme in Computer Science (Upphörd 2014-12-31)
   • Master's programme in environmental science (Upphörd 2010-12-31)
   • Master's Programme in Ethnic and Migration Studies
   • Master's Programme in Intelligent Transport Systems, 120 ECTS (Upphörd 2013-03-31)
   • Master's Programme in International and European Relations
   • Master's Programme in Language and Culture in Europe
   • Master's Programme in Organic Electronics, 120 ECTS (Upphörd 2013-03-31)
   • Master's Programme in Science for Sustainable Development, 120 ects
   • Master's Programme in Strategy and Culture
   • Master's Programme in Water and Livelihood Security (Upphörd 2010-12-31)
   • Master's Programme in Wireless Networks and Electronics, 120 ECTS (Upphörd 2013-03-31)
   • Master in Applied Ethics
   • Master in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life (Upphörd 2018-12-31)
   • Master i samhälls- och välfärdstudier (ett år)
   • Master i samhälls- och välfärdstudier (två år)
   • Master of Arts and Science in Health and Society
   • Masterprogram i Biomedical Engineering
   • Masterprogram i Design
   • Masterprogram i Kognition och Handikapp
   • Masterprogram i pedagogiskt arbete/pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning/specialpedagogik
   • Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap (Upphörd 2019-08-25)
   • Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik (Upphörd 2015-08-23)
   • Masterprogrammet i Human Resource Management & Development
   • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp
   • Masters programme in Medical Biosciences, Degree Project
   • Masteruppsats från Affärsjuridiska programmet
   • Masteruppsats i Computational Social Science
   • Masteruppsats i Företagsekonomi
   • Masteruppsats i Nationalekonomi
   • Masteruppsats i statsvetenskap
   • Master’s of Science in Business Administration - Product-Market Management
   • Master’s Program in Energy and Environmental Engineering
   • Master’s programme in IT and Management
   • Master’s Programme in Outdoor and Sustainability Education
   • Matematik
   • Matematik/Ämnesdidaktik
   • Matematik/Ämnesdidaktik (Fil. Fak.) (Upphörd 2019-12-31)
   • Matematik för grundskolan (Upphörd 2019-12-31)
   • Matematisk statistik
   • Materiefysik (Upphörd 2011-12-31)
   • Medical programme in Medical Biosciences, Scientific Project
   • Medicinsk informatik
   • Medicinsk Teknik
   • Medicinsk teknik (Upphörd 2019-12-31)
   • Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs
   • Medieteknik
   • Mekanik
   • Mekanisk värmeteori och strömningslära
   • Mikrobiologi och molekylär genetik (Upphörd 2011-12-31)
   • Miljövetarprogrammet (C-uppsats)
   • Miljövetarprogrammet (D-uppsats) (Upphörd 2019-12-31)
   • Miljövård (Upphörd 2010-12-31)
   • Molekylär Bioteknik (Upphörd 2011-12-31)
   • Monteringsteknik (Upphörd 2019-12-31)
   • Människan och naturen
   • Naturvetenskap
   • Naturvårdsbiologi (Upphörd 2011-12-31)
   • Numerisk analys (Upphörd 2019-12-31)
   • Optimeringslära (Tek. Fak.)
   • Organisk analytisk kemi (Upphörd 2011-12-31)
   • Organisk kemi (Upphörd 2011-12-31)
   • PA-programmet (Upphörd 2020-12-31)
   • Pedagogik
   • Pedagogiskt arbete
   • Pedagogiskt arbete med inriktning mot folkbildning, vuxenutbildning samt yrkesutbildning
   • Plasma & Ytbeläggningsfysik (Upphörd 2010-12-31)
   • Praktisk filosofi
   • Produktionsekonomi
   • Produktionsteknik (Upphörd 2019-12-31)
   • Produktutveckling
   • Programmering
   • Projektarbete A-nivå, MAI (Upphörd 2019-12-31)
   • Projektarbete G-nivå, MAI (Upphörd 2019-12-31)
   • Projektledning, Innovationer och Entreprenörskap
   • Projektrapport Elektronikdesign (Upphörd 2013-03-31)
   • Projektrapport Kommunikations- och transportsystem (Upphörd 2013-03-31)
   • Projektrapport Medieteknik (Upphörd 2013-03-31)
   • Psykologi
   • Psykologprogrammet
   • Psykoterapeututbildning med inriktning systemisk familjeterapi
   • Påbyggnadsutbildning i psykoterapi
   • Radiologiska vetenskaper
   • Religionsvetenskap
   • Samhälle och kultur
   • Samhällskunskap
   • Samhälls- och kulturanalys (B-uppsats)
   • Samhälls- och kulturanalys (C-uppsats)
   • Samhälls- och kulturanalys (D-uppsats)
   • Samhälls- och kulturanalys (Projektarbete) (Upphörd 2010-12-31)
   • Samhällsvetenskapligt tema (Upphörd 2019-12-31)
   • Sjuksköterskeutbildning
   • Slöjd, textil - fördjupningsstudier, produkt- och uppsatsarbete (Upphörd 2019-12-31)
   • Socialantropologi
   • Sociologi
   • Sociologi, A-nivå
   • Socionomprogrammet (Upphörd 2019-12-31)
   • Spanska
   • Specialisering filosofi, Examensarbete inom praktisk filosofi (Upphörd 2019-12-31)
   • Specialisering filosofi, Examensarbete inom teoretisk filosofi, forskningskonsumtion (Upphörd 2019-12-31)
   • Specialisering Textilslöjd (Upphörd 2019-12-31)
   • Specialisering Trä- och metallslöjd (Upphörd 2019-12-31)
   • Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska
   • Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
   • Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård
   • Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård
   • Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård
   • Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri
   • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesi
   • Speciallärarprogrammet
   • Specialpedagogprogrammet
   • Statistik
   • Strategic Urban and Regional Planning, masterprogram, 120 hp
   • Strategi och styrning
   • Svenska som andra språk
   • Svenska språket
   • Teknik (Upphörd 2019-12-31)
   • Teknik Design Kommunikation (Upphörd 2010-12-31)
   • Teknisk biologi
   • Teknisk biologi, Miljövetenskap
   • Teknisk fysik
   • Teoretisk biologi (Upphörd 2011-12-31)
   • Teoretisk ekologi (Upphörd 2011-12-31)
   • Teoretisk filosofi
   • Teoretisk fysik (Upphörd 2011-12-31)
   • Textilslöjd
   • Tillämpad biologi (Upphörd 2011-12-31)
   • Tillämpad forensisk projektkurs
   • Tillämpad fysik (Upphörd 2011-12-31)
   • Tillämpad matematik
   • Tillämpad optik (Upphörd 2011-12-31)
   • Transportsystem
   • Trä- och metallslöjd
   • Träteknik (Upphörd 2019-12-31)
   • Tunnfilmsfysik (Upphörd 2011-12-31)
   • Turismprogrammet (Upphörd 2019-07-31)
   • Tyska
   • Yrkeshögskoleutbildning - Driftteknik 80 p. (Upphörd 2010-12-31)
   • Yrkeshögskoleutbildning i driftteknik (120 hp) (Upphörd 2010-12-31)
   • Yrkeshögskoleutbildning - Industriell elektronik och elektroteknik 80 p. (Upphörd 2010-12-31)
   • Yrkeshögskoleutbildning - Musikproducentprogrammet 120 p. (Upphörd 2010-12-31)
   • Yrkeshögskoleutbildning - Musikproducentprogrammet 80 p. (Upphörd 2010-12-31)
   • Ytors fysik och kemi (Upphörd 2011-12-31)
   • Zoologi och zoolfysiologi (Upphörd 2011-12-31)
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Examensarbete, Lärarprogrammet, Linköping
   • Lärarutbildning
   • Speciallärarprogrammet
   • Specialpedagogprogrammet
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram